Category Archives: Joden

Waarom hebben wij een Joods Nieuwjaar nodig?

506.3Vraag: Het Joodse Nieuwjaar is aangebroken, de 5783e Rosh HaShanah. Toen het allemaal begon, waren er nog geen Joden. Maar het wordt “Joods” genoemd en de Joden vieren het.

De wereldwijde vraag is nu: is dit nu het Joodse Nieuwjaar of is dit het Wereldwijde Nieuwjaar? Hoe zou u het noemen?

Antwoord: Allen die het systeem van correctie op zich nemen, d.w.z. opgenomen zijn in deze tijdrekening die we Hebreeuws noemen, van het woord “Ivri” – de grens overschrijden tussen onze egoïstische wereld en de hogere, altruïstische, dus allen die deze grens willen overschrijden – ook al zijn ze die grens nog niet overgegaan van egoïsme naar altruïsme – gaan meteen over naar 5.783.

En dan noemen zij zich “Ivri“, “Jood”, van het woord “Yihud” – “eenwording”, omdat de overgang in verbinding plaatsvindt. Op deze manier vieren zij deze datum – de datum van het afdalen in hun hart en hun denken – om te gaan begrijpen hoe wij van onze wereld, de egoïstische staat, kunnen bewegen naar de Hoge Wereld, de altruïstische staat.

Opmerking: De Joden in Israël en over de hele wereld vieren het nieuwe jaar, het Joodse Nieuwjaar. En u zegt dat het werkelijk degenen zijn die deze grens overschrijden of willen overschrijden, dat zij dit vieren.

Mijn Antwoord: Wat is het nieuws voor iedereen die nu viert dat dit als het nieuwe jaar wordt beschouwd? Ik begrijp dat er vele data kunnen zijn. Maar in het algemeen is niet de datum het belangrijkste, maar de betekenis ervan, de essentie. En de essentie is dat een mens moet veranderen van egoïst naar altruïst.

Als een mens wil veranderen, als hij door deze verandering heen gaat, breekt de periode van het nieuwe jaar voor hem aan.

Vraag: En alle gebruiken van het nieuwe jaar – de appel, de honing, het leven zoet maken door appel in honing te dopen – heeft dit een diepe spirituele betekenis?

Antwoord: De spirituele betekenis ligt alleen in de menselijke geest. Er zijn geen spirituele wortels in appels en honing, evenmin als in de kop van een vis.

Opmerking: Er wordt gezegd dat je bij de kop moet beginnen, niet bij de staart.

Mijn antwoord: Omdat dit het nieuwe jaar is, het hoofd van het jaar. Daarom begint het op die manier. Maar als je geen vis zou nemen, maar een stierenkop? Dat zou nog beter kunnen zijn. Dan zou het jaar nog succesvoller kunnen zijn. 

Vraag: Wat is de spirituele betekenis van de uitdrukking “begin bij de kop”?

Antwoord: Je moet bij het hoofd beginnen. Dat wil zeggen: waarvoor je dit jaar wilt leven, wat het je moet geven, waar je naar moet opstijgen, wat je van jezelf moet eisen, dat zit allemaal in je hoofd.

Vraag: En waarheen moeten we opstijgen? Wat moet je van jezelf eisen?

Antwoord: Alleen dichter bij de Schepper komen. Meer is er niet nodig. Dit is het enige vaststaande doel voor ons. Daarom worden wij “Israël” genoemd – “Yashar Kel” “rechtstreeks naar de Schepper.”

Vraag: Dus in principe is het nieuwe jaar een constante gedachte en een constante beweging, uitsluitend naar de Schepper toe?

Antwoord: Dat geldt niet alleen voor het nieuwe jaar, die constante gedachten en bewegingen. Je legt het fundament voor het hele volgende jaar.

Vraag: Dus we maken dit soort steun voor het hele jaar? En als we alles goed en op de juiste manier voor elkaar krijgen, loopt het hele jaar dan op rolletjes? Gaat dan alles goed?

Antwoord: Nee! Dit betekent nog niets. Dat zou handig zijn om op nieuwjaar het hele jaar af te kopen! 

Vraag: Werkt het niet zo? Moet je constant aan het werk blijven?

Antwoord: Ja, daar ontkom je niet aan.

Vraag: Blijkt dan dat het elke dag nieuwjaar kan zijn, omdat je elke dag je gedachten over de Schepper en de verbinding vernieuwt?

Antwoord: Dat is zeker waar. Deze datum is dus zuiver symbolisch. De stand van de aarde ten opzichte van de zon en wij op aarde, het betekent in het algemeen niets.

Vraag: Wat zijn uw wensen voor iedereen voor dit nieuwe jaar? U ziet hoe de dingen zich ontwikkelen in de wereld. Wat een jaar hebben we achter de rug!

Antwoord: Het is nog onbekend hoe het nieuwe jaar eruit zal zien. We staan werkelijk voor angstwekkende vragen.

Ik denk dat onze wens moet zijn dat de mensheid wijzer wordt. Dat zij gaat begrijpen welke kracht ons werkelijk leidt, waarom er zulke negatieve krachten en bedreigingen in onze wereld ontstaan en hoe we ze kunnen gebruiken om de juiste richting te kiezen, naar het juiste doel, om eenheid te bereiken en in die eenheid de eeuwige, grote betekenis te ontdekken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/why-do-we-need-a-jewish-new-year/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

Rosh HaShanah, the Beginning of the New Year

New Year, New Horizons

The Unique Point Of Spiritual Birth

Filed under: Holidays, Israel, Nations of the World, News | Add Comment / Ask Question →

 

Het dilemma van niet-Joden die Joodse personages spelen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het dilemma van niet-Joden die Joodse personages spelen

Het is zeer de vraag of Golda Meir zich had kunnen voorstellen dat veertig jaar na haar dood Joden in Hollywood een storm zouden veroorzaken over de actrice die haar personage zou gaan spelen in de aanstaande biopic “Golda”.

Golda’s plaats in de productie wordt ingenomen door de niet-Joodse Britse actrice Helen Mirren. Deze casting heeft tot een protest geleid van Joodse acteurs in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tegen het spelen van Joodse personages in films en series door niet-Joden. Net zoals Afrikaanse of Aziatische acteurs erop staan om Afrikaanse of Aziatische rollen op het scherm te vertolken, is het volgens Joodse acteurs zo dat alleen een Joodse acteur Joodse karakters kan belichamen en hun volk kan vertegenwoordigen.

Ik ben het daar volledig en ondubbelzinnig mee eens. Niet alleen omdat Golda Meir een Joodse zionistische figuur is en de eerste minister was die Israël leidde in de gespannen dagen van de Jom Kippoer-oorlog, maar ook omdat de Joodse geest absoluut niet kan worden weergegeven door niet-Joden. Zelfs als het om Albert Einstein zou gaan, die ver van de zionistische idealen in Amerika woonde en helemaal opging in de wereld van de wetenschap, zou een niet-Joodse acteur deze spirit niet kunnen uitdrukken.

In de filmwereld zijn er veel voorbeelden van niet-Joden die de rol van een Jood hebben gespeeld, maar veel belangrijker dan de complexe gezichtsuitdrukkingen, de lichaamstaal en de kenmerkende manier van spreken, is het de innerlijke spirit die we niet kunnen beschrijven.

Als we een vergelijkende test zouden afnemen, denk ik dat zowel Joden als niet-Joden het erover eens zouden zijn dat het onmogelijk is om een Jood te spelen als je geen Jood bent. Hoe komt dat? Dat komt door de collectieve ervaringen die dit volk door de eeuwen heen heeft meegemaakt, ze klinken door in de vezels van hun wezen. Joden zijn een volk dat aan de voet van de berg Sinaï de taak op zich nam om op het toneel van de mensheid een “licht voor de naties” te zijn, een symbool en een model van sociale eenheid. Dit is een spirituele boodschap en een opdracht die niet is verdwenen, het is in hen gegrift en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Of we het nu leuk vinden of niet, de Joodse spirit is in elke Jood aanwezig en levend, ongeacht het land waarin Joden wonen.

Ik heb Joden gezien van China tot Zuid-Amerika, van Europa tot het Verre Oosten, en hoewel de verschillende plaatselijke culturen hun levensstijl hebben beïnvloed, zij blijven Joden. Ze hebben een essentiële innerlijke kwaliteit die het hen niet toestaat aan hun Joods-zijn te ontsnappen, zozeer zelfs dat het te voelen is dat zij Joden zijn. Dit levende erfgoed kan niet nagebootst worden of met authenticiteit gesimuleerd worden door iemand die deze aangeboren eigenschap niet heeft. Daarom kan een niet-Joodse acteur of actrice geen Jood spelen.

Kortom, niet-Joodse acteurs kunnen groot zijn en lof oogsten door Joden te spelen op het toneel, maar in de praktijk zal de diepe, wezenlijke spirituele oorsprong die in de Joodse psyche is geworteld en verbonden is met de oorsprong van de schepping, dan het hart van de toeschouwer niet kunnen raken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/the-dilemma-of-non-jews-playing-jewish-characters-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan! (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan!

De huidige golf van geweld heeft het feit aan het licht gebracht dat de coëxistentie van de Arabieren en de Israëli’s in Israël een illusie was. Voor beide partijen waren er economische voordelen waar men blij mee was, maar de haat is al die jaren blijven voortwoekeren totdat deze door een aanleiding is losgebarsten. De pijnlijke waarheid die door de rellen van de Arabieren in Israël aan het licht kwam, is dat zij ons niet minder haten dan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza. De talrijke pogingen tot lynchpartijen die wonder boven wonder nog niemand het leven hebben gekost, het in brand steken van Joodse huizen, synagogen, bedrijven en auto’s, de schoten die op mensen thuis worden afgevuurd, en het gooien van stenen naar auto’s op de snelwegen, dit alles laat geen ruimte voor twijfel: De tijd van tolerantie is voorbij.

Als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Iedereen die de boodschap van onze wijzen kent, weet dat zij de ellende die wij meemaken niet toeschreven aan onze onderdrukkers. Onze wijzen schreven de verwoesting van de Eerste Tempel niet toe aan Nebukadnezar II, koning van Babylon, hoewel hij degene was die de Tempel verwoestte. In plaats daarvan schreven zij dit aan ons toe, aan de manier waarop wij met elkaar omgingen. Zij leggen uit dat het bloedvergieten en het kwaadspreken over elkaar de verovering door Nebukadnezar over ons heeft afgeroepen.

Evenzo gaven onze wijzen het Seleucidische Rijk niet de schuld van de oorlog tegen de Makkabeeën. Zij gaven de schuld aan de Hellenisten, de Joden die erop aandrongen om de Griekse cultuur en het Griekse geloofssysteem in Judea te installeren.

En het meest opmerkelijke is dat onze wijzen de verwoesting van de Tweede Tempel en de twee millennia lange ballingschap niet weten aan de Romeinen, die Jeruzalem hebben veroverd en de Tempel hebben vernietigd. In plaats daarvan wezen zij daarvoor één schuldige aan: de ongegronde, ongefundeerde haat tussen ons, de Joden.

Deze waarheid is sindsdien niet veranderd. We roepen onze ellende over onszelf uit. Als wij elkaar haten, haten de volkeren ons. Als de Talmoed bijvoorbeeld de oorzaken van de verwoesting van de Eerste Tempel uitlegt, staat er geschreven dat men “met elkaar at en dronk,” maar “elkaar met zwaarden in de tong stak” (Yoma 9b). Bovendien zegt de Talmoed: “Hoewel zij dicht in elkaars nabijheid stonden, waren zij vervuld van haat naar elkaar.”

Waarom verwachten we dat het nu anders zou zijn? Waarom denken we dat de verbale zwaarden die we nu tegen elkaar gebruiken, zich nu niet zullen vertalen in fysieke messen en geweren? Dit is er namelijk gaande. Het is nu net zoals toen.

Dus als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/coexistence-with-arabs-we-cant-even-exist-with-one-another-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Anti-Semitism, Crisis, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Larry King en ik

Dr. Michael Laitman

Facebook pagina Michael Laitman 24/1/21

In november 2014 bracht ik een paar dagen in LA door om verschillende interessante tv-shows te laten filmen. Sommige shoots vonden plaats in de studio van Jewish Life TV waar ik werd geïnterviewd voor een nieuwe serie. Een nogal ongebruikelijke shoot was een ontmoeting met studenten van UCLA, ik vond hun leergierigheid verfrissend, vooral een jonge moslim student die door bleef vragen naar de essentie van de Wijsheid van Kabbalah. De meest gedenkwaardige gebeurtenis tijdens die tournee was de ontmoeting met Larry King (RIP).

Gezien zijn professionele staat van dienst als interviewer van de meest vooraanstaande persoonlijkheden in Amerika en de rest van de wereld, al tientallen jaren lang, verwachtte ik op zijn minst een zekere mate van ijdelheid en ongeduld aan te treffen. Maar toen wij elkaar ontmoetten, was ik heel blij om een warme, hartelijke, attente gastheer aan te treffen, die scherpe vragen stelde en aandachtig naar mijn antwoorden luisterde. Het was een groot genoegen met hem te spreken.

Hoe langer de shoot duurde, hoe warmhartiger Larry werd. Ook al spraken we over pijnlijke onderwerpen zoals het toenemende antisemitisme in de VS en ook al vertelde ik hem dat het nog erger zou worden, vanwege onze interne verdeeldheid, spotte hij niet met mijn voorspelling en vatte hij dit verre van licht op. Hij was weetgierig en zocht oprecht naar antwoorden op de problemen die de VS toen al teisterden.

Wat mij het meest trof, was dat hij niet verbaasd bleek te zijn toen ik hem vertelde dat de enige oplossing voor het antisemitisme bestaat uit de eenheid van de Joden. Misschien kwam het door zijn levenservaring, misschien door zijn gevoeligheid voor de harten van mensen, want hij was zo’n veteraan op het gebied van interviewen, of misschien was het door zijn zoektocht naar een remedie voor zijn eigen pijn, de gedachte van eenheid tussen de Joden als de oplossing voor onze problemen leek te resoneren in hem.

In de pauze tussen de twee delen van de show, zei hij, half tegen zichzelf, half tegen zijn crew: “Geweldige gast!” Toen de show voorbij was, praatten we nog wat verder en de omhelzing die hij me gaf toen we uit elkaar gingen, voelde warm en oprecht.

Moge jij rusten in vrede, Larry King, mogen de Joden eenheid en vrede met elkaar vinden, en moge de hele wereld eenheid en vrede vinden in onze onrustige tijden.

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2021/01/the-larry-king-and-i/

Filed under: Facebook | Add Comment / Ask Question →

Iedereen kan een Jood worden

Opmerking: Een van de redenen voor het antisemitisme is kosmopolitisme en globalisme, wat door Joden wordt ondersteund.

Mijn commentaar: Dat ligt in de Joodse aard, omdat Joden de wereld altijd integraal benaderd hebben. De wereld is een geïntegreerd systeem dat op alle niveaus met elkaar verbonden is. Het komt vanuit hun spirituele bron.

Opmerking: Er is nog een interessante bewering, namelijk dat het antisemitisme als een virus in de mensheid aanwezig is, als een wolk van haat die het bewustzijn van mensen overschaduwt.

Mijn Commentaar: Zodra de Babylonische staat georganiseerd was – waarin mensen zich met elkaar begonnen te verbinden en zich egoïsme tussen hen begon te manifesteren – verscheen onmiddellijk de techniek om dit egoïsme te corrigeren. Alles stamt daarvan af.

De techniek van verbinding wordt Kabbalah genoemd. Een groep mensen die ermee instemmen om zich met elkaar te verbinden, worden Joden genoemd, van het woord “Yichud” (eenheid). Alle anderen, die hier tegen zijn, zijn de naties van de wereld.

Opmerking: U beweert vaak dat dit niets te maken heeft met nationaliteit.

Mijn commentaar: Er bestaat inderdaad geen nationaliteit die we Joods kunnen noemen. Volgens Rambam verzamelde Abraham zijn groep uit heel Babylon.

Vraag: Stel dat iemand zich nu bij de methodologie van eenheid aansluit, wordt hij dan een Jood?

Antwoord: Ja, dat geldt voor iedereen. Mensen van verschillende nationaliteiten die zich in de loop van de geschiedenis bij deze groep hebben aangesloten, werden in de regel zeer grote Joden. Bijvoorbeeld Rabbi Akiva, Onkelos en vele anderen. Zelfs de grootmoeder van koning David, zij was een Moabiet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/anyone-can-become-a-jew/

From KabTV’s “Systematic Analysis of the Development of the People of Israel” 7/22/19

Related Material:

Anti-Semitism In Social Networks And Beyond

New Life 1207 – The Evolution Of Anti-Semitism

The Jewish Choice: Unity Or Anti-Semitism—Special Mission Of The Ten Lost Tribes

Filed under: Israel, Nations of the World | Add Comment →

Het Coronavirus verandert de realiteit, deel 9

Het Coronavirus en het antisemitisme

Vraag: Tot voor kort behandelde u problemen met betrekking tot het antisemitisme, u schreef artikelen en boeken over dit onderwerp. Toen kwam plotseling dit virus en nu bent u vooral bezig uit te leggen waar deze klap vandaan komt. Waarom?

Antwoord: Nee, het virus is voor mij niet belangrijker. Ik begrijp waarom het ons gegeven is. Het is een vrij eenvoudige kwestie. Het kan echter niet worden opgelost zoals het antisemitisme, waarbij alles op ideologisch niveau moet worden uitgelegd.

Vraag: Is er enig verband tussen wat er nu gebeurt en het antisemitisme?

Antwoord: Dat zal binnenkort blijken. Binnenkort zullen de Joden worden beschuldigd van het opzettelijk lanceren van dit virus via China en Iran, dat wil zeggen via hun tegenstanders.

Commentaar: Het wordt al in de Iraanse media genoemd.

Mijn reactie: In Iran is dit begrijpelijk. Binnenkort zal het overal in het nieuws staan en zullen mensen erover praten. We kunnen echter heel veel doen. Dan zal ik opnieuw de oorzaken van het antisemitisme gaan uitleggen.

Op dit moment is het erg moeilijk om aan mensen het verband tussen het virus en de Joden uit te leggen, tussen de historische rol van de Joden en de egoïstische contacten tussen verschillende naties.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/coronavirus-is-changing-reality-part-9/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality,” 4/12/20

Related Material:

Coronavirus Is Changing Reality, Part 8

Coronavirus Is Changing Reality, Part 7

Coronavirus Is Changing Reality, Part 6

Filed under: Anti-Semitism, Coronavirus, Crisis, Health, Israel, Nations of the World | Add Comment →

“En het land Israël zal zich over de hele wereld uitstrekken”

laitman_944Vraag: Wie zijn “de Joden” in Kabbalistische termen?

Antwoord: Het zijn mensen die zich willen verenigen, die ernaar verlangen om in hun contacten liefde te bereiken en door die liefde tot liefde voor de Schepper komen. Zulke mensen worden “Joden” (Yehudim) genoemd, van het woord “Yihud” (eenheid).

Een andere betekenis van het woord “Jood” komt van het woord “Avar” (overgang), dit betekent: iemand die de grens van onze wereld overgegaan is en de Hoge Wereld is binnengegaan.

Vraag: Degenen die tot onze grote wereldgroep behoren, verlangen er intens naar om van de liefde voor zichzelf te veranderen in de liefde voor de naaste. Kunnen wij hen allemaal ook Joden (Yehudim) noemen?

Antwoord: Volgens deze richting van hun verlangen zeker. Tenslotte is het zo dat de Joden aanvankelijk oude Babyloniërs waren uit de 70 naties die in Babylonië woonden, zij besloten om boven hun egoïsme uit te stijgen en één groep te worden, één geheel.

Vraag: Betekent dit dat wij, als iedereen op de hele wereld zich in deze richting gaat bewegen, hen Yehudim kunnen noemen?

Antwoord: Ja, zoals er geschreven staat: “En het land Israël zal zich over de hele wereld uitstrekken.”

From KabTV’s “The Last Generation” 3/15/18

De Egyptische ballingschap van de 21e eeuw

laitman_749.01

Waarom was het heilzaam voor Farao om Mozes in zijn huis op te voeden? Ga eens na hoeveel voordelen de wereld door de Joden gekregen hebben? De wereld heeft haar hele ontwikkeling aan de Joden te danken omdat het Hoge Licht door hen heenstroomt, door de eigenschap van Bina naar Malchut en zo alles naar de wereld brengt: het begin van alle religies, geloofsovertuigingen en kennis.

Zelfs de fysieke verlangens als voedsel, seks en gezin ontwikkelen zich omdat het Licht van Boven erop schijnt en dit aan het animale niveau toegevoegd wordt. Dit alles vindt plaats omdat de intentie om te geven aanwezig is, deze wordt door Israël vertegenwoordigd. Dan komt er meer Licht en worden er verlangens ontwikkeld. Opzichzelfstaand ontwikkelt het verlangen zich niet, het is niet meer dan levenloze materie.

Een verlangen ontwikkelt zich alleen om het volgende niveau te bereiken. Alle vier fasen zijn al bereikt: het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau, een verdere ontwikkeling kan alleen van Boven komen, door middel van Israël.

Dit kunnen we zien aan de verdrijving van de Joden in Europa, zij werden van het ene land naar het andere verdreven. Als deze kleine groep – enigszins verbonden met het Hoge Licht – niet in onze wereld zou bestaan, zou de wereld zich niet ontwikkeld hebben. En waar dient dit voor? Alle ontwikkeling vindt plaats met de bedoeling om tot geven te komen, hechting en Gmar Tikkun (Einde van de Correctie).

Als een dergelijke groep niet zou bestaan en er geen verbinding tussen het Hoge Licht en Malchut zou zijn, zou Malchut zich niet kunnen ontwikkelen. Daarom worden de Joden door de wereld beschuldigd van alle problemen. De Joden zorgen voor de ontwikkeling van de wereld die nu op een dood punt is aangekomen. De wereld staat voor een muur, er ontwikkelt zich een globale crisis en de Joden worden er openlijk van beschuldigd.

De Joden zijn verbaasd over deze beschuldigingen omdat zij de wereld zoveel goeds gebracht hebben, zoveel nieuwe uitvindingen. Dit is echter een misverstand over onze rol, wij zijn namelijk voor iets volkomen anders bedoeld.

Het is vergelijkbaar met de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Eerst brachten de Joden veel welvaart naar Egypte, daarna nam het leven een slechte wending. Het is de bedoeling dat deze delen van Bina gaan opstijgen vanuit Malchut en dat Malchut vervolgens naar het volgende niveau van ontwikkeling wordt opgeheven. We kunnen dit vergelijken met een vrouw die op het punt staat om te bevallen, maar er niet toe in staat is. Kan je je voorstellen wat er dan met dit kind gaat gebeuren?

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/11/18, Lesson on the Topic: “Preparation for the Pesach,” Part 1

De Joden wakker schudden

Vraag van Facebook: Waarom plaatst u Joden boven andere volkeren?

Antwoord: Ik bedoel daarmee niet de Joodse nationaliteit. Een Jood is iemand die vanuit onze wereld de Hoge Wereld binnentreedt. Het woord Jood – “Yehudi” in het Hebreeuws – is afkomstig van “Yihud” – eenheid. Het is iemand die naar eenheid verlangt. Naar Israël (Yashar El), het is iemand die zich op de Schepper richt.

We spreken niet over de etniciteit. Joden hebben geen nationaliteit. Het zijn speciale, unieke mensen, zij zijn genetisch niet afkomstig van hun ouders, zoals bij andere volkeren.

Joden zijn de vertegenwoordigers van verschillende oude nationaliteiten die in het oude Babylonië woonden. 3500 jaar geleden verzamelde Abraham hen in een groep en begon hij hen Kabbalah te onderwijzen. Zo ontstond er een groep mensen die hij ”Israël” – vertaald: “rechtstreeks naar de Schepper” – noemde. Het waren mensen die de Schepper wilden bereiken.

Vraag: Dus u stelt alleen eisen aan deze groep mensen die niet naar hun oorspronkelijke staat willen terugkeren, “de groep die door Abraham geleid werd” genaamd?

Antwoord: Natuurlijk, ik verheerlijk deze groep niet, in tegendeel, ik schud ze graag door elkaar, zodat ze wakker worden en begrijpen dat ze voor een enorm grote taak staan. Ik wil ook niet dat zij een hoge dunk van zichzelf krijgen en denken dat zij de geboden en het scheppingsplan dat hen toebedeeld is, al vervuld hebben.

Zij moeten aan de gehele mensheid een voorbeeld laten zien van ware eenheid en een “Licht voor anderen” worden. Dan zal de wereld hen niet meer vanuit minachting en haat benaderen. Dan zal men begrijpen dat deze groep mensen, het Joodse volk genaamd, de hele wereld dichter bij de best mogelijke staat zal brengen door haar rol te vervullen.

Opmerking: De term “het uitverkoren volk van God” irriteert iedereen.

Mijn commentaar: Het is de keuze van de Eeuwige dat wij een bepaalde taak hebben te vervullen! Alleen daar gaat het over.

In onze tijd kan iedere Fransman, Spanjaard, Duitser, Rus, Turk, etc. een Jood worden als hij dat wil, graag zelfs. Om dit te worden moet hij alleen goed weten dat hij zich ervoor in moet zetten om de Schepper te bereiken. Dat is alles. Dus, denk er maar over na of je hier behoefte aan hebt.

Je inspannen om de Schepper te bereiken, betekent dat je aan Hem gelijkvormig wilt worden, dat je een steeds groter wordende kwaliteit van geven en liefde voor je naaste wilt bereiken.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 10/2/17

Was Adam HaRishon Een Feniciër?

laitman_747_01Vraag: Er zijn wetenschappers die denken dat het Hebreeuwse alfabet oorspronkelijk uit het Fenicisch is ontstaan, een taal die lange tijd voor het Hebreeuwse alfabet bestond. Zou het kunnen dat Adam HaRishon (de Eerste Mens) een Feniciër was?

Antwoord: Ik kan niet zeggen of Adam HaRishon een Feniciër was, maar hij was de eerste mens in onze wereld die de Hoge Kracht heeft ontdekt en beschreven. Ik weet evenmin of het Fenicische volk 6.000 jaar geleden bestond, ik ben geen historische documenten tegen gekomen die dit bewijzen. Ik vertrouw op de geschriften van Kabbalah en van de Torah.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat mijn woorden ongeloofwaardig zijn en niet bewezen, maar de Wijsheid van Kabbalah onderzoekt en bevestigt deze dingen, daar vertrouw ik op.

Vraag: Betekent dit dat wij niet weten welke nationaliteit Adam had?

Antwoord: In de tijd van Adam HaRishon bestonden er nog geen nationaliteiten. Nationaliteiten ontstonden 3500 jaar later, na de uittocht uit Babylonië. Daarvoor, zoals het in de Torah geschreven staat, was er één volk dat uit verschillende stammen bestond, zij leefden met elkaar in het oude Babylonië.

Pas nadat de Babyloniërs uiteen gingen en zich over de aardbol verspreidden, kwamen er verschillende volkeren en naties.

Opmerking: Wetenschappers hebben het Joodse genoom bestudeerd en zij hebben vastgesteld dat het volkomen identiek is aan dat van de Irakezen. De Joden waren eigenlijk ook emigranten uit Babylonië, uit Irak,

Mijn Commentaar: Irak is het grondgebied van het oude Babylonië. In principe is dit echter onbelangrijk, want de Joden hebben geen nationaliteit. Zij zijn een groep mensen die door Abraham bijeen gebracht zijn om bij hem te studeren, zij verenigden zich rondom hem volgens het principe: “En je zult je vriend liefhebben als jezelf.“ (Vajikra 19:18) (Leviticus)

Dit moesten zij doen om de Hoge Wereld te bereiken. Nadat zij deze wet “En je zult je vriend liefhebben als jezelf“ gingen verwezenlijken en daardoor de Hoge Wereld bereikten, het Hoge Systeem van Bestuur, gingen zij zichzelf Joden (Yehudim) noemen. Het woord “Yehudi” komt van het woord “Yichud” (Eenwording), “Achdut” (Eenheid), en het woord “Ivri” (Hebreeuws) betekent: een overgang van het voelen van onze wereld naar het voelen van de Hoge Wereld. Joden vormen dus geen nationaliteit, maar een ideologische groep.

Wat de Irakezen betreft, mogelijk zijn zij de vroegere joden die ofwel in Babylonië zijn achtergebleven of zich in de loop van de tijd van Abraham’s groep hebben afgescheiden. Maar dit doet er niet toe! De Wijsheid van Kabbalah behoort tot geen enkele natie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/17/16