Category Archives: Israel

De Schepper gehoorzamen zonder vragen te stellen

Vraag: Wie zijn de “verspieders” die door Jozua naar het land Israël gestuurd worden en in zijn tijd ook door Mozes?

Antwoord: Verspieders sturen is geen goed idee. Als de Schepper zegt dat dit land van jou is, moet je erheen gaan zonder verder ook maar aan iemand iets te vragen en zonder iemand vooruit te sturen.

Omdat het echter noodzakelijk was om op de een of andere manier aan het volk te laten zien waar ze naar op weg waren, stuurden ze een paar verkenners om wat nieuws te verzamelen over het gebied waar het volk naartoe moest gaan.

Maar als de Schepper heeft opgedragen dat het noodzakelijk is om dit land te veroveren, is het zinloos om verspieders te sturen. Je hebt te gaan en te handelen. Daarom wordt het zenden van de verspieders lange tijd als een overtreding beschouwd, als wangedrag van het volk Israël.

Vraag: Is dit een soort zwakheid in ons?

Antwoord: Ja. Waarom wil je controleren wat je wordt opgedragen? Om er zeker van te zijn dat het werkelijk goed voor je is?

Opmerking: Toch blijft het vreemd dat dit door leiders als Mozes en Joshua Bin Nun werd gedaan.

Mijn antwoord: Ja, des te erger.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/obeying-the-creator-unquestionably/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/13/21

Related Material:

Work Not For The Sake Of Reward

True Love Is The Fulfillment Of Another’s Desire

To See And Hear The Upper System

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

 

Hier is mijn home

Israël is niet zo’n aantrekkelijk land voor immigranten vanwege de hoge kosten van levensonderhoud, de militaire dienstplicht en de dreiging van terrorisme. De situatie in het land is niet eenvoudig en dat is in de loop der jaren niet verbeterd, alleen maar verslechterd. En toch, als ik vandaag voor de keuze zou staan om te emigreren, zou ik opnieuw voor Israël kiezen, zoals ik dat veertig jaar geleden ook heb gedaan.

In de loop der jaren heb ik vele landen bezocht, lezingen gegeven, gesproken over de wetenschap van Kabbalah en ik heb ook gewoon gereisd om de wereld te leren kennen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik ergens anders zou willen wonen, in een ander land, hoewel mij meer dan eens is gevraagd of ik wilde verhuizen, ik kan het niet.

Ik kan me niet voorstellen dat ik ergens in het buitenland zou wonen, buiten mijn thuis. Ik voel me thuis in Israël. Om in Israël te gaan wonen, heeft een mens een extra stimulans nodig. Voor mij was die stimulans een gevoel van verbondenheid met dit land, met dit volk, met deze plek.

Hoewel ik niet van dit klimaat houd en ook niet van de manier waarop mensen hier met elkaar omgaan, wat je hier ook ziet in het dagelijks leven, ik houd er niet van. Maar tussen deze eilanden van haat heerst er overal een speciaal veld dat “spiritualiteit” heet.

De mensen zelf weten niet van dit bestaan, maar ik voel deze spiritualiteit.

Op die plek, tussen de ene en de andere mens, waar liefde zou moeten zijn, is er nu haat, maar dankzij mijn houding en mijn opvatting over hen, verander ik haat in liefde en van daaruit leef ik. Ik kan een dergelijke spiritualiteit nergens ter wereld vinden. Ik voel dat er een speciale geest in deze mensen aanwezig is, en daar zal verandering in komen, zoals er geschreven staat: “uit een baby zal een held groeien”.

Er is hier een bepaalde geest die geboren kan worden, uit zijn schuilplaats kan komen en een grote bron van spiritualiteit zal worden voor de hele wereld.

Daarom wil ik hier, alleen hier wonen, er bestaat geen andere plek voor mij. Zo’n geest kan alleen in de Israëlische samenleving aanwezig zijn. De correctie zal meer tijd vragen, maar daaruit zal het Hoge Licht voortkomen, de Hoge Kracht waardoor de wereld omarmd wordt, deze Kracht zal iedereen verheffen naar volledige verbondenheid en integratie met de Schepper.

Deze geest is niet vervat in de aarde zelf, niet in stenen en niet in mensen. Maar hij bestaat in een potentiële vorm tussen iedereen en kan uit zijn schuilplaats komen op voorwaarde dat mensen hun houding tegenover elkaar tenminste een klein beetje veranderen.

Ik ben overal geweest, in Moskou, New York en in vele plaatsen waar men mij aanbood om te blijven en daar in vrede en welvaart te leven. Maar voor mij is dit onaanvaardbaar, want het is onmogelijk om elders het gevoel en de vervulling te krijgen die ik in Israël voel.

Om deze hoge geest te voelen, is het nodig om deze haat tussen mensen in je verbeelding om te keren en te voelen dat het een bron van spiritualiteit kan worden, een accumulator van de Hoge Kracht, een amplifier voor het voelen van de Schepper in onze wereld. Stel je eens voor hoe de kracht van geven en liefde in deze natie zal exploderen door de tegengestelde relaties die tussen mensen zijn ontstaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/here-is-my-home/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “A Conversation with Journalists” 10/12/21

Related Material:

The Call Of The Soul For The Promised Land

Who Is Attracted To The Land Of Israel?

A Desire, A Point, And Light

Filed under: Israel, Israel Today, Nations of the World | Add Comment / Ask Question →

Als ik naar hen kijk, zie ik mijn eigen fouten (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Als ik naar hen kijk, zie ik mijn eigen fouten

Ik kijk naar de situatie waarin onze natie zou moeten verkeren, “als één man met één hart” en de situatie waarin we nu verkeren, niet bereid om tot elkaar te komen, en dat doet me pijn. Als ik naar onze politici kijk, zie ik de situatie waarin onze natie verkeert. Omdat zij het volk vertegenwoordigen, weerspiegelt de manier waarop zij met elkaar omgaan de verhouding tussen de mensen: niemand is vriendelijk, niemand doet ook maar enige moeite om politiek correct te zijn.

Kijk maar naar de Knesset, ons parlement, en kijk eens naar onze huidige situatie: iedereen met een mes achter zijn rug of in zijn zak, net zoals in de dagen voor de verwoesting van de Tempel. Zo ziet ongegronde haat eruit en we weten waar het toe leidt.

Het is nog erger, als ik kijk naar alles wat er in de wereld gebeurt, naar alle haat waar de hele wereld door overheerst wordt, weet ik dat de puinhoop bij hen wijst naar de puinhoop bij ons. Als ik zie wat er gebeurt in Rusland, Duitsland of Polen, het geschreeuw en de corruptie die in elke regering plaatsvindt, zie ik dat ik de oorzaak ben, ik ben de oorzaak! Als ik naar hen kijk, zeg ik niet “Zo erg is het niet, bij ons is het ook zo.” Nee, ik weet dat de oorzaak bij mij ligt, dat het daardoor hen overkomt en ik moet er ook de oorzaak van zijn dat zij zich zullen verbinden “als één man met één hart”, door het voorbeeld dat ons volk hen moet geven.

Ik heb tegen niemand grieven, alleen tegen mezelf. Ik weet dat ik, en het hele Joodse volk, de wereld ten goede of ten kwade kan laten kantelen door middel van onze interne eenheid of afscheiding. Onze wijzen hebben dit altijd aan ons verteld, onze geschiedenis heeft ons dit door de eeuwen heen laten zien, alleen onze halsstarrigheid weerhoudt ons ervan om deze voor de hand liggende waarheid te erkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/when-i-look-at-them-i-see-my-fault-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus komt terug

Het coronavirus zal onvermijdelijk terugkomen. Wij hebben uit de eerste golf van de pandemie niet de juiste conclusies getrokken, nu zal de tweede golf komen. Het enige wat we van de eerste golf hebben begrepen, is dat we thuis moesten blijven en dat we, als we naar buiten gingen, een masker moesten dragen en afstand bewaren. Maar natuurlijk is dit niet genoeg om onze situatie te corrigeren.

Daarom verwachtte ik in het begin niet dat het coronavirus snel zou verdwijnen. Het was alleen nog maar de eerste golf en er zou een tweede volgen, dat gebeurt nu al. Het is niet alleen een herhaling van de eerste golf, maar er komen nieuwe mutaties van het virus, uit een nieuwe bron. Ik denk dat er een derde golf zal komen als we de winter naderen.

Het is heel goed mogelijk dat deze golven met grote regelmaat terug zullen komen, keer op keer, om ons te leren dat we uiteindelijk onszelf moeten aanpakken. Anders zal het virus ons weer losmaken van het normale leven dat we eerder hadden. Dan zullen we de hele routine van het leven weer moeten veranderen, de economie, de industrie, vormen van werk, de kinderopvang, de vormen van communicatie en interactie.

Het virus treft alles omdat onze hele wereld is gebouwd op de verbinding tussen mensen. Het is juist deze verbinding die door de pandemie getroffen wordt. We zullen steeds meer gaan voelen hoezeer deze blokkering van de verbinding een kwalitatieve hindernis is. De pandemie zal het ons zelfs niet toestaan om met maskers op te communiceren.

Het virus zal zodanig muteren dat vaccinaties niet meer zullen werken, zodat we zullen gaan nadenken over wat de aard van de vaccinatie zou moeten zijn, wat de werking zou moeten zijn en hoe wij ons moeten voorbereiden om geen zware klappen te krijgen. We moeten slimmer gaan worden!

De golven van de pandemie zijn te vergelijken met de plagen in Egypte die ons aanspoorden om boven ons egoïsme uit te stijgen, om uit de macht van de Farao te komen. Is dit de richting van onze acties, gedachten en gesprekken? Realiseren wij ons dat het coronavirus dezelfde plaag is als het volk Israël in Egypte meemaakte: bloed, kikkers, luizen, en wat er verder nog gebeurde? Wij moeten dit alles ook doormaken, maar dan in een andere vorm.

Je kunt proberen om de grenzen te sluiten zodat het virus niet van buitenaf binnendringt, maar dat zal niet helpen, want de Schepper gaat ermee door om Zijn verheven programma uit te voeren. Het virus zal niet verdwijnen en ons niet verlaten, want het heeft tot nu toe geen enkele verandering in ons teweeggebracht. Dus het zal het volk Israël en de hele wereld keer op keer moeten treffen.

Israël kan door zijn innerlijke correctie zichzelf en de hele wereld van de pandemie genezen door als medicijn te dienen voor de hele menselijke samenleving. Als de Joden ermee beginnen om op de juiste manier met elkaar om te gaan, zal de pandemie over de hele wereld verdwijnen en zal de hele mensheid genezen worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-coronavirus-is-coming-back/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with Journalists” 6/24/21

Related Material:

Where Is Salvation From The Coronavirus?

The Virus Softens Our Hearts

The Viral Trajectory

Filed under: Coronavirus, Israel, Israel Today | Add Comment / Ask Question →

De tien plagen van Covid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “ De tien plagen van Covid

In de afgelopen week is duidelijk geworden dat we in Israël aan het begin staan van de vierde golf van Covid-19. We dachten dat we het virus hadden verslagen, en dat gold eveneens voor een groot deel van de wereld, maar we trekken ons opnieuw terug nu het aantal nieuwe gevallen snel toeneemt. Hoewel ongeveer 60 procent van de Israëlische bevolking is ingeënt, verliezen we nog steeds van het virus.

Ik heb al talloze malen gewaarschuwd, we zijn niet ziek door het coronavirus, we zijn ziek door arrogantie en hoogmoed. Zelfoverschatting en egoïsme zijn zonder enige twijfel recepten voor een ramp en dat wordt steeds bewezen als we zien dat het aantal Covid-gevallen toeneemt. Bovendien is Covid geen lokaal of nationaal probleem, het is het probleem van de hele wereld, als de hele wereld niet bij de oplossing wordt betrokken, zullen wij er niet vanaf komen. Covid-19 zal ons leren dat we hier met elkaar in zitten, ten goede of ten kwade, afhankelijk van elkaar. Als we niet aan de gezondheid van elkaar denken, zal het met onszelf ook niet goed gaan.

In zekere zin ben ik blij dat Covid er is, want hierdoor wordt ons geleerd dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Tegelijkertijd ben ik in dezelfde mate ongelukkig met onze halsstarrigheid en onze onwil om te leren, want het kost ons levens, miljoenen levens. Ik heb zelf vrienden, studenten en sommige van hun familieleden aan het virus verloren. Niemand is uitgesloten van dit virus, juist daardoor is het zo effectief om ons wederzijdse verantwoordelijkheid te leren.

Zoals de tien plagen in Egypte een nieuw tijdperk inluidden in de geschiedenis van het volk Israël toen het beloofde om zich te verenigen “als één man met één hart”, zo wijst Covid-19 de wereld de weg naar precies dezelfde situatie. De plagen zullen minder kwantitatief worden, maar meer kwalitatief, dit betekent dat wij rechtstreeks geleid worden naar het inzicht dat wij zonder de belofte om voor elkaar te zorgen, niet zullen overleven.

In de woestijn, nadat zij uit Egypte waren gevlucht, aanvaardden de Israëlieten niet vrijwillig de belofte voor eenheid. Ook zij moesten afrekenen met hun ego’s. De Talmoed schrijft (Avoda Zarah 2b) daarover: “De Eeuwige had met kracht de berg als een gewelf over Israël geplaatst en zei tegen hen: ‘Als jullie de Wet (van wederzijdse verantwoordelijkheid) aanvaarden, is dat heel goed, maar als jullie dat niet doen, zal dit jullie graf zijn.'” In onze tijd lijkt het erop dat Covid de rol van God op zich heeft genomen en ons dwingt om dezelfde belofte af te leggen. Ik hoop dat we niet veel langer koppig zullen blijven, want de plagen zullen, zoals we al weten, alleen maar heviger worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-ten-plagues-of-covid-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Is de nationale identiteit iets uit het verleden? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Is de nationale identiteit iets uit het verleden?

In onze global village lijken de nationale identiteiten te vervagen. Mensen kunnen bijna overal gaan wonen waar ze willen, de cultuur is overal min of meer dezelfde, iedereen bewondert dezelfde popsterren, dezelfde multimiljonairs dicteren de mondiale agenda, we voeden ons met dezelfde ideeën en streven min of meer naar dezelfde dingen. In een dergelijke situatie wordt een nationale identiteit bijna irrelevant.

Maar als we het over Israël hebben, is het beeld heel anders: niemand wil dat wij onze identiteit verliezen, onze buren niet en de hele wereld niet. Iedereen eist van Israël dat het voor bepaalde dingen staat en bepaalde dingen doet, terwijl de Israëliërs alleen maar willen dat Israël een land te midden van andere landen is, een onopvallend lid van de familie der naties. Toch kiest iedereen ons eruit, meestal om ons te veroordelen, terwijl wij geen idee hebben van wat men van ons wil.

Het probleem ligt niet bij de wereld, het ligt bij ons. Als wij wisten waar het volk Israël voor staat, zouden we ook weten waarom de wereld altijd veeleisend naar ons is en wat wij daaraan moeten doen. Iedereen weet dat Abraham de vader van de Joodse natie is, zijn nageslacht ontwikkelde zich tot wat wij nu de Joden noemen. Maar hoewel de Midrash erover schreef, Maimonides erover schreef en talloze andere wijzen dit door de eeuwen heen hebben vermeld, vergeten we dat Abraham de natie vormde nadat hij de waarheid had mogen zien, hij realiseerde zich dat de afscheiding die de mensheid sinds haar ontstaan teisterde, tegenstrijdig is aan de natuur, hij bouwde zijn groep op volgens de principes van verantwoordelijkheid voor elkaar en vriendelijkheid, dit werd uitgedrukt in de woorden: “Heb je naaste lief als jezelf.” Op deze manier vormde hij een natie die in harmonie met de rest van de natuur functioneerde. In de loop der jaren was de groep van Abraham uitgegroeid tot een natie en zo ontstonden de Joden.

De manier die tegenstrijdig was met verbondenheid tussen mensen bleef schade aanrichten aan de mensheid. Oorlogen hebben miljoenen levens geëist, hongersnood, marteling en onderdrukking waren de norm. Tegelijkertijd ontwikkelden de Joden, de afstammelingen van de groep van Abraham, een samenleving die was gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde, en deze groep floreerde ondanks talloze pogingen om haar te vernietigen. De wereld besefte dat de Joden de weg naar eenheid hadden gevonden en dat ook wilden. De Joden voelden dat het hun plicht was om “een licht voor de volkeren” te zijn, om voor de rest van de wereld een voorbeeld van eenheid te zijn. Het gevolg hiervan was dat telkens wanneer de Joden ten prooi vielen aan verdeeldheid, de naties hen haatten, want dan hadden zij geen voorbeeld meer om na te volgen, maar als de Joden zich verenigden, werden zij door de wereld geprezen en bewonderd.

De op de Joden rustende plicht om een voorbeeld van eenheid te zijn, is de reden waarom de volkeren ons niet laten vergeten wie wij zijn, dat zij zich niet willen vermengen met de Joden en dan verdwijnen. Deze plicht is ook de reden waarom wij willen vermengen en verdwijnen, want wij willen ons niet verbinden met elkaar en zeker voor niemand een voorbeeld van eenheid zijn.

Maar de wereld zal ons niet laten verdwijnen. Onze unieke identiteit die voortkomt uit onze unieke plicht, heeft geen houdbaarheidsdatum. Hoe vijandiger de wereld wordt, hoe meer zij ons daarvan de schuld zal geven. De wereld zal niet tegen ons zeggen dat zij ons verwijt dat wij geen voorbeeld zijn, maar als wij dat wél zijn, zullen we zien dat we welkom zijn. Zolang wij niet het goede voorbeeld geven, zal niets wat wij doen helpen om hun woede tot bedaren te brengen. Hoe meer wij ons van elkaar afkeren en de volkeren tegemoet treden in een poging om hen tevreden te stellen, hoe meer zij ons zullen haten en verachten. Hoe meer wij ons tot elkaar wenden en ernaar streven om een eenheid te worden en onze haat te overstijgen, hoe meer zij ons zullen prijzen. Dit was, is, en zal altijd de enige wet zijn die het lot van het Joodse volk domineert.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/is-national-identity-a-thing-of-the-past-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De wereld als een bloeiende tuin

Vraag: Wat bedoelt u als u zegt dat alle volkeren en de hele aarde het land Israël zullen worden? Zullen alle volkeren Israëlieten worden? 

Antwoord: Het betekent dat alle volkeren zich tot de Schepper zullen wenden, in die zin dat zij de eigenschap van geven en liefde als de fundamentele eigenschap in hun leven zullen accepteren. Alles wat zij dan willen is, dat zij deze eigenschap willen bereiken. Dan kan ieder land, waar men ook is, het land Israël genoemd worden.

Vraag: Ook geografisch, in Alaska, Zuid-Afrika, etc.?

Antwoord: Het maakt niet uit waar, op welke plek. Wij moeten al onze verlangens corrigeren, dan zullen eveneens alle landen op de oppervlakte van onze planeet gecorrigeerd worden, alles zal goed zijn, en de appelbomen zullen overal in bloei staan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/world-like-a-blossoming-garden/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/11/21

Related Material:

The Whole World Is The Revelation Of The Creator

The Entire World Is Like One Big Circle

This World Will Evaporate Like Smoke

Filed under: Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

In volle vaart de verkeerde kant op (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: In volle vaart de verkeerde kant op

Het gejuich van de Palestijnen over de overwinning en de aarzelende zucht van opluchting die de Israëli’s slaakten bij het ingaan van het staakt-het-vuren zijn beide oprecht. Israël heeft de strijd gewonnen maar verliest de oorlog en de Palestijnen weten dat. Bij elke campagne wordt de greep op ons land zwakker, terwijl die van hen sterker wordt. Misschien winnen we in de toekomst ook wel, maar de wereld staat aan de kant van de Palestijnen. Als we alleen op fysiek niveau tegen hen blijven strijden, zullen we uiteindelijk de oorlog en het land waarin we wonen verliezen.

We kunnen alleen op ideologisch niveau winnen. Als we begrijpen waarom we hier zijn en hoe onze aanwezigheid hier ten gunste is van de hele mensheid, zullen we de steun van de wereld verkrijgen. Anders hebben de naties geen behoefte aan een land waarvan de mensen elkaar zo diep haten dat de 120 parlementsleden over tientallen partijen verdeeld zijn. Het gevoel van onderlinge afkeer dat van dit kleine land uitgaat is zo venijnig dat de hele wereld verontrust is over wat er gebeurt in dit kleine stukje land dat ongeveer zo groot is als Connecticut. Wij spannen ons enorm in om sterker te worden en ons te pantseren, maar we gaan in volle vaart de verkeerde kant op.

We mogen niet vergeten dat onze kracht ligt in onze eenheid, uitsluitend in onze eenheid. Er bestaat niets anders dat stand kan houden. Verdedigingssystemen zoals de Iron Dome zijn maar tot op zekere hoogte goed, het volk Israël krijgt alleen permanente bescherming als we aan elkaar denken in plaats van aan onszelf.

Onze voorouders hebben onze natie gesticht op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar en liefde voor anderen. Wij hebben het gebod “Heb je naaste lief als jezelf” aanvaard en tot ons belangrijkste principe gemaakt. Als we dit niet in praktijk brengen, zijn we niet trouw aan onze erfenis, aan de grondslag van ons bestaan als volk, dan zijn wij dus niet het ware Israël. En omdat we niet het ware Israël zijn, kunnen we geen aanspraak maken op het land Israël. Dat voelen de Arabieren en de hele wereld.

Als wij aanspraak op dit land willen maken, moeten we trouw zijn aan onze roeping, namelijk “een licht voor de volkeren zijn.” Zolang wij verdeeld zijn, voelen zij dat wij hen niets anders dan duisternis brengen. Zij voelen aan dat wij de oorzaak zijn van alles wat er mis is in de wereld, en dat komt nu juist doordat wij elkaar haten. Dus als wij boven onze haat uitstijgen en één worden, zal de wereld met ons zijn, ook de Palestijnen. Als wij onze verdeeldheid in stand houden, zal de wereld ons verdrijven uit dit land.

In Het Boek De Zohar (Acharei Mot) is vele eeuwen geleden over onze eenheid geschreven. In de woorden van Rabbi Shimon: “Zie hoe goed en lieflijk het is als broeders bijeen zitten.” Dit zijn de vrienden als ze bij elkaar zitten en niet van elkaar gescheiden zijn. Eerst lijkt het alsof ze oorlog voeren en elkaar willen doden … dan keren ze terug naar de staat van broederlijke liefde … en door jullie verdienste zal er vrede zijn in de wereld.” 

Moge het zo zijn dat wij de raadgevingen van onze Wijzen opvolgen en voorkomen dat we gestraft worden omdat wij niet luisteren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/full-speed-in-the-wrong-direction-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

(Onze vrouwen) Guardian Of The Walls (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: (Our Women) Guardian of the Walls

Aan de frontlijn, vechtend tegen terroristen, op straat geconfronteerd met relschoppers met geweren en molotovcocktails, in de schuilkelders met onze kinderen, zijn vrouwen onopzettelijk de guardians of the walls. Ze maken zich zorgen over hun kinderen en hun echtgenoten, ze krimpen ineen als ze het geluid van de sirenes horen en gaan koortsachtig op zoek naar hun kinderen. Ze weten dat ze maar een paar seconden hebben voordat de raketten neerkomen. De harten van onze bewakers breken, want ons huis staat in vuur en vlam door haat.

Vrouwen, volwassen en zorgzaam, hebben veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan mannen. Zij moeten de leiding nemen als het over gezond verstand gaat. Ze mogen in deze tijd niet zwijgen. Als ze zich in ieder geval maar realiseren hoe belangrijk ze zijn voor de samenleving en voor alles waar onze toekomst van afhangt, dan zullen ze niet rusten voordat ze ons, mannen, op het juiste spoor hebben gezet en we het juiste pad voorwaarts inslaan.

Het lot van ons land en het lot van de wereld hangen af van goede verbindingen binnen het volk Israël, alleen daarvan. De oude Hebreeën vormden een unieke natie met een unieke rol in het menselijk mozaïek. Het volk werd gevormd door mensen uit alle volken die in de oudheid bestonden en zich verenigden om een verenigd volk te worden, gebaseerd op liefde voor anderen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Het volk Israël ontwierp het eerste werkzame model voor wereldvrede op kleine schaal. Het werd gevormd als een voorbeeld voor de manier waarop een volledige wereldvrede zich zou kunnen ontvouwen.

Maar het volk Israël liet de liefde voor elkaar los en bezweek onder de haat die uit hun tomeloze harten sijpelde. Zij waren niet langer een natie die als rolmodel fungeerde en vergaten hun plicht tegenover de mensheid. Wie kunnen nu beter dan vrouwen deze verbindingen herstellen en de eenheid terugbrengen? Wie beter dan vrouwen kennen de waarde van wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde voor anderen?

Omdat onze oude oorsprong alle volkeren omvat, brengt elke stap die wij, Joden, naar elkaar toe zetten de hele wereld dichterbij elkaar. Telkens wanneer wij boven de verschillen tussen rechts en links, orthodox en seculier, Asjkenazisch en Sefardisch uitstijgen, “ontwapenen” wij overal de haat, zal de wereld onze bijdrage erkennen en gunstig reageren op het volk Israël en de Staat Israël.

Het omgekeerde is echter ook waar, telkens wanneer wij verzinken in haat en verdeeldheid, verzinkt ook de wereld in conflicten en voelt zij dat het door de Joden komt en door de Joodse staat. Daarom neemt de wereld altijd de staat Israël onder de loep en wordt de staat Israël altijd veroordeeld.

Daarom kunnen onze vrouwen, die de waarde van eenheid kennen, ons helpen om boven onze verschillen uit te stijgen, onze samenleving te verenigen en in dit proces de wereld te verenigen. Zij hebben geen pretentieuze krantenkoppen of overheersende politici nodig om hen leiding te geven, zij moeten onze samenleving behandelen zoals alleen zij dat kunnen: als liefhebbende moeders.

Ik hoop oprecht dat onze vrouwen niet zullen zwichten voor propagandisten en lobbyisten, dat zij zich niet zullen laten beïnvloeden door ophitsende betogingen in de Israëlische samenleving, maar dat zij ons, mannen, juist zullen laten zien hoe wij vrede en veiligheid kunnen brengen in ons land en in de wereld: door eenheid boven de verschillen uit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/our-women-guardian-of-the-walls-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan! (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Coëxistentie met de Arabieren? We kunnen helemaal niet zonder elkaar bestaan!

De huidige golf van geweld heeft het feit aan het licht gebracht dat de coëxistentie van de Arabieren en de Israëli’s in Israël een illusie was. Voor beide partijen waren er economische voordelen waar men blij mee was, maar de haat is al die jaren blijven voortwoekeren totdat deze door een aanleiding is losgebarsten. De pijnlijke waarheid die door de rellen van de Arabieren in Israël aan het licht kwam, is dat zij ons niet minder haten dan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever of in Gaza. De talrijke pogingen tot lynchpartijen die wonder boven wonder nog niemand het leven hebben gekost, het in brand steken van Joodse huizen, synagogen, bedrijven en auto’s, de schoten die op mensen thuis worden afgevuurd, en het gooien van stenen naar auto’s op de snelwegen, dit alles laat geen ruimte voor twijfel: De tijd van tolerantie is voorbij.

Als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Iedereen die de boodschap van onze wijzen kent, weet dat zij de ellende die wij meemaken niet toeschreven aan onze onderdrukkers. Onze wijzen schreven de verwoesting van de Eerste Tempel niet toe aan Nebukadnezar II, koning van Babylon, hoewel hij degene was die de Tempel verwoestte. In plaats daarvan schreven zij dit aan ons toe, aan de manier waarop wij met elkaar omgingen. Zij leggen uit dat het bloedvergieten en het kwaadspreken over elkaar de verovering door Nebukadnezar over ons heeft afgeroepen.

Evenzo gaven onze wijzen het Seleucidische Rijk niet de schuld van de oorlog tegen de Makkabeeën. Zij gaven de schuld aan de Hellenisten, de Joden die erop aandrongen om de Griekse cultuur en het Griekse geloofssysteem in Judea te installeren.

En het meest opmerkelijke is dat onze wijzen de verwoesting van de Tweede Tempel en de twee millennia lange ballingschap niet weten aan de Romeinen, die Jeruzalem hebben veroverd en de Tempel hebben vernietigd. In plaats daarvan wezen zij daarvoor één schuldige aan: de ongegronde, ongefundeerde haat tussen ons, de Joden.

Deze waarheid is sindsdien niet veranderd. We roepen onze ellende over onszelf uit. Als wij elkaar haten, haten de volkeren ons. Als de Talmoed bijvoorbeeld de oorzaken van de verwoesting van de Eerste Tempel uitlegt, staat er geschreven dat men “met elkaar at en dronk,” maar “elkaar met zwaarden in de tong stak” (Yoma 9b). Bovendien zegt de Talmoed: “Hoewel zij dicht in elkaars nabijheid stonden, waren zij vervuld van haat naar elkaar.”

Waarom verwachten we dat het nu anders zou zijn? Waarom denken we dat de verbale zwaarden die we nu tegen elkaar gebruiken, zich nu niet zullen vertalen in fysieke messen en geweren? Dit is er namelijk gaande. Het is nu net zoals toen.

Dus als wij het geweld tegen ons een halt willen toeroepen, moeten we boven de haat naar elkaar toe uitstijgen. Onze militaire voorsprong kan ons tijd geven, maar als we de tijd die ons gegeven is niet gebruiken om boven al onze verschillen uit, broederlijke liefde op te bouwen, zal de tijd die we hebben opraken en zullen we de ene ramp na de andere meemaken, totdat we leren dat er geen vrede met onze vijanden zal zijn voordat we vrede met elkaar sluiten. Als we dit bereiken, zullen we geen vijanden meer hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/coexistence-with-arabs-we-cant-even-exist-with-one-another-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Anti-Semitism, Crisis, Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →