Category Archives: Internet

New Life 637 – De Macht Van De Media En De Visie Op De Werkelijkheid

New Life 637 – De Macht Van De Media En De Visie Op De Werkelijkheid

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De communicatie tussen mensen heeft zich door de generaties heen ontwikkeld. In de huidige tijd wordt de jonge generatie in dit opzicht gevoed door wat er op hun smartphones beschikbaar is en daardoor zijn we het contact met hen kwijtgeraakt. Alles wordt nu beïnvloed door de media en zij die de media beïnvloeden, beïnvloeden de wereld. En daarmee is alles gezegd.

Het geld regeert de media en de media regeren de wereld. De media-aandacht voor de wereldwijde anti-Israël houding komt voort uit een natuurlijke neiging om de Joden te haten en uit geldbelang. Het is onmogelijk om wat op internet plaatsvindt een halt toe te roepen, want internet is nu hét middel voor onderlinge communicatie.

Als de joden hun verantwoordelijkheid zouden voelen en zouden investeren in de PR op internet, zouden we het hoofd kunnen bieden aan wat daar gebeurt, als we ons met elkaar zouden verbinden i.v.m. PR op het net, zou onze onderlinge verbinding een grote bijdrage leveren aan ons succes.

Door middel van PR moeten we de waarheid bekend maken in de plaats van de leugens die nu over Israël verspreid worden. Bovendien moeten we aan iedereen laten zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn en zo goodwill op het net brengen. We moeten laten zien dat de Islam spreekt over “houd van je vriend als van jezelf”, en laten weten dat we ons met hen willen verbinden. We moeten de wereld laten zien dat de Israëli’s met elkaar verbonden zijn, dat juist hierin onze kracht ligt en dat iedereen er voordeel van zal hebben als men van ons wil leren.

From KabTV’s “New Life #637 – The Power of the Media in Shaping Reality”

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

“Tamagotchi” – Het Spel Van De Toekomst?

Dr. Michael LaitmanVraag: Eén van de gangbare verschijnselen onder de jeugd is het voortdurend updaten van hun status in de sociale netwerken. Hoe vaker ik mijn foto’s post, hoe meer vrienden ik heb. Dit soort dingen zijn ogenschijnlijk een teken van de neiging om te verbinden, maar eigenlijk is het een proces dat over eigenbelang gaat.

Antwoord: Omdat er een verlangen naar verbinding in mensen is ontwaakt, voelen zij zich aangetrokken tot de sociale media. Inmiddels bevindt dit proces zich in een overgangsfase omdat mensen niet weten hoe zij deze middelen op de juiste wijze kunnen gebruiken. Hun verlangen is nog niet voldoende onderzocht, is nog niet rijp, en de communicatie media stemmen nog niet overeen met de juiste behoeften en vragen die nu in de ontdekkingsfase zijn.

Als we ons met elkaar gaan verbinden zoals met een virtuele “Tamagotchi” waar iedereen zijn eigen bijdrage aan levert in warmte en schoonheid, merken we dat we nu juist in het ervaren van die verbinding voelen dat we leven. Onze lichamen zijn hier, maar mijn bewustzijn, mijn ware ik, is daar.

Commentaar: De Tamagotchi figuur vraagt mijn aandacht maar geeft er niets voor terug.

Antwoord: Dat is duidelijk, namaak blijft namaak. Maar het menselijke niveau is boven mij, groter dan ik ben. Daarvan ontvang ik een miljoen keer meer dan ik investeer. Bovendien blijf ik niet waar ik nu ben, maar ik ben verbonden met mijn ziel, daar ben ik, in verbinding met alle anderen. Wij zijn niet alleen maar met velen, maar samen worden we tot iets dat samensmelt en één lichaam wordt.

Van de vele delen samen wordt er één lichaam gecreëerd, dankzij de onderlinge warmte. Iedereen ontvangt het bewustzijn, het begrip, het voelen en de warmte van alle anderen. Dit is het nieuwe niveau van het bestaan van de mensheid. Ik hoop dat de sociale media ons zullen helpen om dit zo snel mogelijk te bereiken.

From the program “A New Life” 2/12/14

 

“VN Functionaris: Digitale Oorlogvoering Is Een Realiteit Waartegen De Wereld Moet Vechten”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Raw Story): “‘Er is een Cyber oorlog gaande,’ zei Hamadoun Toure, secretaris-generaal van de Internationale Telecommunicatie Unie, tijdens een debat over internetveiligheid in de Pers Club van Genève (CSP).”

“‘Net zoals in een conventionele oorlog zijn er geen winnaars, maar is er alleen sprake van vernietiging,’ zo waarschuwde hij een publiek van journalisten, diplomaten en technische experts.”

Toure weigerde de schuld bij afzonderlijke landen te leggen, dergelijke aanvallen zijn gemeengoed geworden.…

“’In een wereld die steeds meer verbonden is en afhankelijk van het Internet, hebben zowel cyberaanvallen door regeringen als door criminele bendes het potentieel om overal ravage aan te richten, van de financiële sector tot aan belangrijke openbare diensten“, zei Toure.”

“‘Niemand kan dit alleen oplossen. We moeten onze mentaliteit veranderen. Zijn we mentaal bereid om met elkaar samen te werken?’ vroeg hij.”

“‘Op dit vlak, bestaat er niet meer zoiets als een supermacht,’ zei hij, ‘aangezien het goedkoop is om virussen te creëren en aanvallen te doen.'”

“’Het is het menselijk brein dat ons hiertoe drijft. Hierin zijn we allemaal gelijk en wij moeten samenwerken. Dat is de nieuwe stand van zaken. Het gaat niet over één land. Het is niet zoals bij een nucleaire mogendheid waarvoor technologie, kennis, infrastructuur en financiële middelen zijn vereist.’”

“’Wij moeten de ruimte op het internet net zo behandelen als de echte wereld,’ voegde hij eraan toe.’Wat waar is in de echte wereld is ook waar op het internet. Sommige mensen zeggen dat we ons in een nieuwe omgeving bevinden waar de regels totaal verschillend zijn. Dat is niet zo, want mensen staan hierbij centraal.’”

Mijn commentaar: Zoals de natuur zich als een integraal geheel openbaart, zo zal ook onze verbinding en onze onderlinge afhankelijkheid op een steeds grotere schaal en steeds dieper zichtbaar worden. Geheime agenten als Snowden (geen verraders) en alle wereldbewoners zijn nodig om de wereld te laten weten dat ‘ieders handen in de handen van iedereen liggen’. Dus het proces van het opheffen van grenzen wordt alleen maar verkort. Dit vereist een psychologische revolutie bij mensen door middel van de methode van integrale educatie, dit is alleen mogelijk via het integrale, analoge systeem waarin wij de natuur en onszelf aantreffen.

“Kapitalisme En Democratie Zijn Niet Compatibel Op Internet”

Dr. Michael LaitmanOpinie (Robert McChesney), hoogleraar communicatie, auteur van Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy: “Als het over kapitalisme gaat, wordt daar meestal de ‘vrije markt’ mee bedoeld, wat als een gunstige zaak wordt gezien, bijna als synoniem voor democratie,” zo schrijft McChesney. “Maar het ‘kapitalisme zoals het in werkelijkheid bestaat’ strookt niet met de vrije markt- ‘catechismus’ of met democratie,” zo schrijft hij, “de crisis van onze tijd bestaat uit een vorm van kapitalisme die de democratie ondermijnt.”

“Het Internet is veranderd van een niet-commerciële, publieke ruimte, waar velen in het begin van droomden, in iets wat gecommercialiseerd, auteursrechtelijk beschermd, gepatenteerd, geprivatiseerd, gecontroleerd op gegevens en gemonopoliseerd is,” zo schrijft McChesney.

“Als onderdeel van dat proces is online reclame zodanig veranderd, dat eerdere opvattingen over privacy niet gehandhaafd worden en de regering controle maatregelen hanteert die vroeger ondenkbaar waren. Grote telecommunicatie- en entertainment bedrijven die voorheen kwetsbaar leken te zijn vanwege Internet, floreren nu door hun invloed op een ‘corrupt’ beleidsvormingsproces”.

“De Internet-reuzen die in de afgelopen twee decennia groot zijn geworden, hebben niet zo’n progressieve kracht als sommigen denken, zij floreren als gevolg van hun alleenrecht, uitbuiting, overheidsbeleid en subsidies,” zo zegt hij. …

Dit boek komt nu uit, schrijft McChesney, omdat hij ziet dat het Internet zich nu tot een belangrijk punt heeft uitgekristalliseerd. “Wij bevinden ons in een positie, in een aantal opzichten voor het eerst, waarin het zinvol is om gebruik te maken van de Internet ervaringen en de schijnwerper te richten op hypermoderne issues waar onze maatschappij mee te maken heeft,” schrijft hij.

“We bevinden ons nu ook in een betere positie om te begrijpen welke besluiten er kunnen worden genomen, die mogelijkerwijze bepalend zullen zijn voor de toekomst van het Internet en de invloed van het Internet op de vorming van de maatschappij,” schrijft hij in het boek.

“Enkele beleidsvoorschriften: als basisrecht breedband gratis beschikbaar stellen voor iedereen, strikte regelgeving inzake reclame en een duidelijke vermindering of afschaffing van de fiscale afschrijving van reclame als het een zakelijke rekening betreft, een zware regulering van digitale ‘natuurlijke monopolies’ of een conversie daarvan tot non-profit diensten, grote publieke investeringen in journalistiek, neutraliteit van het net, strikte privacy regelgeving die online activiteiten net zo privé maken als correspondentie via e- mail, krachtige juridische maatregelen tegen de militarisering van het Internet en het gebruik ervan voor ongeoorloofd toezicht.”

Mijn commentaar: Het Internet is een weergave van de moderne samenleving en al onze gebreken zien we uitvergroot op het net omdat de toegang gratis is, men kan onmiddellijk reageren is en onbeperkt verspreiden wat men wil. Zolang we onszelf niet gaan veranderen zal ons Internet ook niet veranderen. Alle pogingen daartoe zullen dus tevergeefs zijn.

 

Het Web Heeft De Toekomst

Dr. Michael LaitmanIn deze tijd focussen wij ons vooral op disseminatie via het Internet. We organiseren ronde tafels en gelijksoortige evenementen, we publiceren een krant, geven cursussen en bieden zo voortdurend een zo breed mogelijk, groot communicatie netwerk aan. Laten we goed begrijpen, dat we zonder de virtuele ruimte niet in staat zijn om de hele wereld te bereiken, onze hele toekomst is online.

Laten we ons met elkaar verbinden voor disseminatie online. Wij hebben eenvoudigweg geen andere keuze. Hier hangt alles vanaf. Laten we proberen om via het Web de mogelijkheid te vinden om alle mensen te bereiken, want de wereld is groot …

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/29/12, “Exile and Redemption”

Het Nieuwe Leven Van Het Internet

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe ziet u de ontwikkeling van de technologie in de toekomst en de toekomst van het internet, dat een middel is om mensen met elkaar te verbinden, als Kabbalah zich verder blijft uitbreiden?

Antwoord: Allereerst denk ik dat wij een innerlijke omwenteling in de mensheid zullen ervaren en niet zozeer op technologisch gebied. Op het ogenblik verkeert de mensheid in een innerlijke crisis en gaat het om een totale herwaardering van waarden, ten gevolge daarvan zal de toekomstige generatie zich niet laten meeslepen door sociale netwerken en allerlei ander speelgoed, waar het internet vol van is. Mensen zullen er zich graag en op een natuurlijke manier van distantiëren en ten gevolge van een nieuw opkomend verlangen, zal de mensheid zich bezig gaan houden met meer verheven en zinvolle dingen en het lege geklets achter zich laten.

Wij zitten in een ontwikkeling en het internet zal geleidelijk aan bestaan uit dingen die dichter bij spiritualiteit staan. Wetenschap, technologie en alles waardoor de mens thuis en op het werk is omgeven, zal alleen onze spirituele ontwikkeling tot doel hebben. De spirituele wereld is heel dicht bij de mens gekomen! Wij voelen dat deze wereld ons beïnvloedt, hier is, vlakbij, om ons heen, en dat deze wereld ook in het netwerk van het internet aanwezig is, we hoeven het alleen maar te zien.

We worden doordrenkt met een veld van spirituele golven, die ons ware bestaan bepalen, en de wereld die we op dit moment om ons heen zien is slechts een projectie op een denkbeeldig scherm. Dankzij de moderne technologie, zal de mensheid een overgang doormaken van de illusie van de huidige perceptie van de werkelijkheid naar spiritualiteit. Het is te vergelijken met een brug, daarom ben ik natuurlijk voor de ontwikkeling van het internet. Jullie zullen zien hoe wij het van een nieuwe inhoud zullen voorzien: we hebben alleen tijd nodig.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/22/10, “The Peace”

Kabbalah Momenten: Het Internet Ontwikkelt

Virtuele Verbinding: Waar Je Ook Bent

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is liefde van vrienden in het internettijdperk?

 Antwoord: Het internet is een prachtig middel. Werkelijk, wat belet mij om onder de indruk te raken wanneer ik je zie en hoor via het virtuele netwerk? Op wat voor andere manier kan je laten weten dat je onder de indruk bent dan door horen en zien? Moet ik je ruiken, of zijn ogen en oren genoeg? Ik kan werkelijk tot tranen toe worden ontroerd, door alleen iets te horen, zonder het te zien. Het hangt allemaal van mijn vermogen af om contact te gebruiken om ontroerd te raken.

 Mensen die bijvoorbeeld naar de Conventie keken die we in de Arava woestijn hebben gehouden, voelden dat daar iets belangrijks plaatsvond. Daardoor kwamen ze later naar de Conventie in Tel Aviv, en sommigen bleven daardoor zelfs verscheidene weken hier. Dit is allemaal dankzij de vooruitgang die we in de Arava bereikt hebben.

Ik zie dat het werkt. Als we onze intentie kunnen verhogen, onze verbinding, ons verlangen, onze gerichte hunkering naar het Doel, zoals toen, kan een mens, waar hij ook is, door dat vuur aangestoken worden. Zonder enige twijfel.

We hebben vrienden in Europa en zelfs in Amerika, die ons vragen om hen te laten weten wanneer we van plan zijn om er opnieuw op uit te gaan, zodat ze hun vlucht kunnen boeken. Ik denk niet dat ze moeten komen. Als ze blijven waar ze zijn, voor het computerscherm en ze bezorgd zijn dat ze geen enkel moment zullen missen, is dat veel beter dan dat ze hier zouden zijn en bepaalde kansen zouden missen, zonder dat zelfs te merken. Iemand die niet naar de grote Conventie wilde komen, maar onder de indruk was van onze vooruitgang in de woestijn en daardoor toch ging, profiteerde daar meer van dan wie dan ook. Omdat hij een sterke spirituele lading ontving.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/26/2011, “The Freedom”

Wat Hebben Wij Nodig Voor Disseminatie?

Dr. Michael LaitmanWe moeten ons eigen educatieve media-agentschap creëren: televisie, radio, kranten en internet. We moeten een systeem bouwen voor de educatie van kinderen, evenals de vrouwen organisatie. De vrouwen staan klaar om te werken. Ze voelen de problemen die aan het licht komen beter aan dan de mannen. En de kracht van hun invloed is enorm groot, die wordt niet op de goede manier benut. Dit is zeer belangrijk.

We moeten ons wenden tot de overheden. De contacten die vandaag de dag bestaan met de VN, UNESCO en andere organisaties, zijn niet voldoende. We moeten het massaal aanpakken en vertrouwen op de woorden van de wetenschappers.

Er zijn veel plannen, maar we kunnen ze niet realiseren omdat onze creatieve krachten beperkt zijn. We moeten dagelijks artikelen schrijven en ze op internet verspreiden. We moeten korte clips maken met aantrekkelijke animaties, die verschillende aspecten van onze boodschap op een eenvoudige manier uitleggen. Maar die zijn er niet. We hebben veel mensen nodig, die ieder een zekere invloed naar buiten toe uitoefenen.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/23/2011, One Commandment”

Storm In Het netwerk

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws: ” De Sociale media zijn een sterke kracht in het stimuleren van de rellen die zaterdag [06 augustus 2011] in de Londense gemeenten begonnen en zich later uitbreidden naar andere steden zoals Birmingham, Liverpool, Leeds en Bristol. Berichten werden verstuurd via gewone teksten en op Facebook.”

“BlackBerry’s messaging-systeem was, in vergelijking met Facebook en Twitter, het meest populair onder jongeren, omdat het gratis is en in contact staat met multimedia en privé. De gecodeerde berichten geven onruststokers een extra voordeel: De politie is niet in staat om het berichtenverkeer onmiddellijk te traceren, zoals ze dat kunnen met de gangbare mobiele telefoons.” (Bron: huffingtonpost.com).

“Ze [Hacktivist collectief] wilden hun krachten bundelen met andere hacktivisten met als doel de sociale netwerk reus onderuit te halen en de actie zou pretenderen te zijn ‘voor het welzijn van de privacy’ – en om de vrijheid van informatie te beschermen.” (Bron: b92.net)

“De groep hackers genaamd Anonymus heeft gezworen Facebook te ‘vernietigen’ op 5 november . De ‘hacktivisten’, berucht om hun inmenging met de Amerikaanse regering en hun steun aan WikiLeaks, hebben aangekondigd dat zij zich zullen richten op het onderuithalen van de sociale netwerksite vanwege  haar privacy beleid.”

“‘Facebook verkoopt informatie aan overheidsinstellingen en geeft clandestiene toegang tot de informatie aan beveiligingsbedrijven, zodat ze mensen van over de hele wereld kunnen bespioneren.”

“‘De rellen zijn in volle gang. Het is geen strijd over de toekomst van privacy en publiciteit. Het is een strijd voor de keuze en toestemming met kennis van zaken.” (Bron: dailymail.co.uk)

Mijn Commentaar: Alle revoluties, de huidige en die van de afgelopen eeuwen, zullen in de geschiedenis verdwijnen. Het is allemaal gebeurd onder de druk van een starre, dwingende kracht. We zijn echter sinds kort onder invloed van een nieuwe kracht gekomen, de integrale kracht van de natuur, die ons naar eenheid drijft, hetzij door lijden, hetzij door de realisatie van wat wat nodig is, dit vormt onze enige keus.

Geen enkele revolutie zal ons dus een positief resultaat brengen. De voormalige Britse premier Gordon Brown schreef, dat alles wat er heeft plaatsgevonden, alleen gebeurde om ons te dwingen ons te verenigen, om gelijk te worden aan de globale wereld van de natuur. Maar hij kon niets ondernemen, omdat de eenheid alleen kan worden bereikt door het aantrekken van deze kracht over onszelf. En Kabbalah, de wetenschap van de correctie van ons egoïsme en van eenwording daar bovenuit, beschrijft hoe we dit moeten doen.