Category Archives: Intentie

“Hij had geen zoons, maar dochters”

Profeten, Jozua 17:3 en 4: Maar Selofchad, de zoon van Chefer, de zoon van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse, had geen zoons, maar dochters en dit zijn de namen van zijn dochters: Machla en Noa, Chogla, Milka en Tirsa.

En zij verschenen voor Eleazar, de priester, en voor Jozua, de zoon van Nun, en voor de stamhoofden en zeiden: “De Eeuwige heeft aan Mozes opgedragen om ons een gebied te geven, evenals aan onze broeders.” Daarom kregen zij, overeenkomstig het bevel van de Eeuwige, grond toegewezen in het gebied van de broeders van hun vader.

Een dochter is de wil om te ontvangen zonder de intentie om te geven, dan is er tot dusverre geen sprake van persoonlijke correctie.

Er zijn verlangens in een mens waarvoor hij zich de correcte intentie niet eigen kan maken. Maar omdat deze verlangens bestaan, wil hij de correctie ervan bereiken. Maar hoe? Hij heeft er geen mogelijkheden voor.

Ten dienste staan van de Schepper wordt gesymboliseerd door de man, en de vrouw is het verlangen zonder intentie. Daarom kan verlangen plus de juiste intentie het leven schenken aan een correcte daad, een kind of kinderen genaamd. Daarom kan een vrouw niets alleen doen. 

Omdat ze echter nauwgezet onderzoek hebben gedaan en nu zeker weten dat zij geen passende verlangens hebben, leidt dit ertoe dat zij ogenschijnlijk klagen bij de Schepper: “Waarom zijn er verlangens in ons geschapen zonder dat wij de mogelijkheid hebben om ze te corrigeren?” 

Vraag: Toch werd er een erfenis aan de dochters gegeven. Waarom?

Antwoord: Omdat het vrouwelijke deel de aarde is, het belangrijkste deel. Het mannelijke deel geeft alleen de intentie aan het vrouwelijke verlangen. Daarom kan het vrouwelijke verlangen niet verdwijnen. Je moet er een passende intentie voor vinden. We zien dus dat dit probleem nog niet opgelost is. De Schepper heeft mensen niet van de mogelijkheid voorzien om zichzelf te corrigeren, en toch moet de correctie plaatsvinden.

Vraag: Waarom spreekt de Torah altijd over zoons die geboren worden en niet over dochters?

Antwoord: Omdat de intentie het belangrijkste is. Het verlangen is al aanwezig, maar de intentie wordt van Boven door de Schepper gegeven.

Vraag: Als de intentie om te geven verschijnt, betekent dat dus dat er een zoon is geboren. Wordt er samen met dit verlangen of parallel eraan een dochter geboren? 

Antwoord: In de oude verhalen van de Torah (eerste 5 boeken van de Bijbel) staat geschreven dat man en vrouw vrijwel gelijktijdig worden geboren. Dan zien we dat er iedere keer steeds meer verwarrende situaties ontstaan omdat we steeds verder komen.

Als de correctie vordert, rijzen er problemen en tegenstrijdigheden tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen. We moeten dus eerst op zoek gaan naar het mannelijke deel en dan naar het vrouwelijke deel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/he-had-no-sons-but-daughters/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/9/21

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Torah, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Ik geef geen advies aan de Schepper

Ik geef geen advies aan de Schepper, maar ik buig voor Hem en ik ben gereed om alles wat Hij van mij vraagt naar vermogen te doen. Immers, als ik het niet eens ben met wat er gebeurt, blijkt daaruit dat ik de Schepper vertel hoe Hij met mij moet omgaan.

Allereerst moet ik aanvaarden dat ik mij in de macht van de hoge Kracht bevind en dat ik daar dichterbij wil komen, ik vraag niet of de Schepper verandert en dichterbij mij komt. Ik vraag alleen aan de Schepper of Hij aan mij wil werken en mij dichterbij Hem wil brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/i-do-not-give-advice-to-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Kabbalah Convention 9/25/21, “Entering Impregnation – Revealing a New World”, Lesson 1

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Zie de wereld veranderen

Vraag: U hebt gezegd dat alles in mij is en dat ik, als ik iets wil veranderen in de wereld buiten mij, iets in mezelf moet veranderen. Wat betekent dat: iets in mijzelf veranderen? Moet ik mezelf veranderen of mijn houding naar anderen? Ik ben tenslotte niet alleen hier.

Antwoord: Dat is zo, maar de verlangens zijn van jou en je kunt ze veranderen, ofwel naar jezelf toe, of in relatie tot de minerale, vegetatieve en animale natuur, of naar mensen, en dat alles in relatie tot de Schepper. Dit betekent dat jij kiest voor wat voor soort verlangen je wilt gebruiken en met betrekking tot wat jij dat wilt.

Als je al je verlangens wilt gebruiken met de juiste intentie, met een goede houding naar iedereen, te beginnen bij de minerale wereld, op het gebied van ecologie, van wat we tegenwoordig de levenloze, vegetatieve en animale wereld noemen, en dan temeer naar mensen, als je dat doet, ben je de wereld aan het veranderen.

Al naar gelang je verlangens ga je aandacht besteden aan de natuur in het algemeen. Je voelt de grote kracht daarin, de Schepper, en je vraagt Hem of Hij Zijn houding naar de wereld wil gaan veranderen omdat jij daarom vraagt, omdat jij dat wilt. Op deze manier kan je waarnemen hoe de wereld werkelijk verandert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/see-the-world-changing/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/21

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:

How We Perceive The World

The World Is A Person’s Inner State

To Perceive The World As It Is

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar leven de mensen die de Machsom zijn overgegaan?

Vraag: Hoeveel mensen zijn er, door de geschiedenis heen, de Machsom overgegaan? Zijn dat er maar een paar, tientallen of duizenden?

Antwoord: Miljoenen mensen. Maar we moeten begrijpen dat dit een proces is. Zielen zijn niet wat blokken die van elkaar gescheiden zijn, het zijn verlangens die zich constant met elkaar vermengen, veranderen en zich met elkaar verbinden. Dit betekent dat het een ingewikkeld integraal systeem is.

Vraag: Waar leven die miljoenen?

Antwoord: Ze leven buiten hun lichaam, in verlangens. Verlangen is namelijk het belangrijkste. We zien het lichaam als iets wat in dezelfde beperkte omvang bestaat als onze wereld. Maar in feite bestaat er geen materiële wereld. Alleen de spirituele wereld bestaat. Daarom moeten we ons bewegen naar het voelen van de spirituele wereld en er dan van overtuigd raken dat die wereld bestaat en niet deze wereld.

Vraag: Waar leven mensen nadat ze de Machsom zijn overgegaan en wat doen ze daar?

Antwoord: Zij leven in hun eigenschappen. Alles wat zich buiten deze eigenschappen bevindt, allerlei verlangens op het gebied van het levenloze, vegetatieve en animale gebied – er bestaat geen menselijk niveau in onze wereld, dat valt onder het animale – worden alleen in onze aardse gevoelens waargenomen. In werkelijkheid bestaat dit alles niet. 

Gevoelens veranderen en deze wereld verdwijnt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/where-do-people-who-have-crossed-the-machsom-exist/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s. 

From KabTV’s “Spiritual States” 2/6/20

Related Material:

Spiritual Surprise

Machsom—Transition From One Quality To Another

Breaking Through The Machsom

Filed under: Body and Soul, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Bid en zoek verbinding met de Schepper

Vraag: Hoe moet ik werken met de vier soorten verlangens die zich in mij manifesteren als ik in de Ten werk? 

Antwoord: Werk aan eigenschappen die verbonden zijn met elkaar en elkaar aanvullen, zodat zich daarin één gemeenschappelijke Hoge Kracht manifesteert.

Vraag: Maar wat moet ik doen als bijvoorbeeld de verlangens van de “Egyptenaren” in mij naar boven komen? Dan voel ik dat ik alleen maar dingen wil doen, ik heb geen kracht om zelfs maar na te denken over een intentie. Daar wil ik helemaal niets over horen!

Antwoord: Bid.

Vraag: Is dit het enige wat ik kan doen? Analyseren en dan bidden?

Antwoord: Bid aan het begin, tijdens en na de analyse. Het belangrijkste is dat we constant met de Schepper verbonden zijn.

Vraag: Kunnen we niets anders doen?

Antwoord: We kunnen wel andere dingen doen, maar dat zijn hulpmiddelen, erop gericht om ons nog dieper met de Schepper te verbinden. Dat is niet gemakkelijk. Het lijkt voor ons als volgt: “Wel, wat is er gemakkelijker? Ik doe de een of andere lamp aan en dat is alles, nu ben ik verbonden.” Nee. Je egoïsme gaat daar tegenin.

Dan blijkt dat je egoïsme hier is, de Schepper hier is en dat jij daar tussenin staat om beide op zo’n goede manier met elkaar te verbinden dat de Schepper het egoïsme corrigeert en het egoïsme dichterbij de Schepper komt.

Opmerking: Jawel, maar kan ik niet ergens op een knop drukken en dan gaan bidden?

Mijn antwoord: Druk maar op die knop, maar ga eerst op zoek naar die knop.

Opmerking: Dit is dus niet een of ander boek waar iemand een gebed in geschreven heeft dat ik nu lees. Gebed is een staat. Je moet die staat bereiken.

Mijn antwoord: Ja, je moet ernaar op zoek gaan.

Vraag: Betekent dit dat al mijn werk uit zoeken bestaat? Zoeken waar deze “Egyptenaren”, de “gemengde volksmassa” (Exodus 12:38) en “Israël zich in mij bevinden?

Antwoord: Dit zal allemaal duidelijk worden, het belangrijkste is dat je verbinding met de Schepper zoekt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/pray-and-seek-a-connection-with-the-creator/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/13/19

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Onze geheime intenties

Onze intenties regeren de wereld, ze bepalen de wereld. Het zijn echter intenties waar wij ons niet van bewust zijn.

Intenties zijn mijn gedachten over wat ik graag zou willen, hoe ik de wereld zou willen zien, mezelf in die wereld, anderen, enz.

Als wij nu onze intenties zouden kunnen zien in de wereld, zou er geen wereld meer zijn.

Vraag: Hebben wij dan nu de intentie om te vernietigen?

Antwoord: Dat is absoluut waar! Anderen vernietigen, iedereen en alles.

Vraag: Kunnen wij het daarom niet zien?

Antwoord: Ja. We krijgen daar de mogelijkheid niet voor omdat het tot destructie zou leiden.

Vraag: Vanaf wanneer zullen we daar de kracht voor krijgen? En wat zullen we dan zien?

Antwoord: Als we de juiste intenties hebben, in overeenstemming met het plan van de natuur, dan zullen we de kracht krijgen om ze te implementeren. De juiste intenties gaan over toenadering, eenheid, verbinding, het bereiken van het hoogste niveau van de natuur, de ontdekking van verbinding met elkaar en liefde.

Vraag: Als deze intenties zichtbaar zouden zijn, wat zouden we dan zien?

Antwoord: Dat we oorspronkelijk deel waren van één enkel systeem en dat tot nu toe al onze pogingen om te bestaan in de tegengestelde richting gaan, namelijk dit systeem vernietigen.

Vraag: Wat moeten we doen om onze intenties te ontdekken?

Antwoord: We moeten met al onze kracht proberen om door de muur van ons egoïsme heen te breken, want dat verhindert ons om het goede te realiseren, om in beweging te komen, om ons enigszins met elkaar te verbinden, om te vragen. Vragen is het belangrijkste.

Vraag: Wat is het moment voor mij om te vragen?

Antwoord: Als je ziet dat je het werkelijk anders wilt, maar het niet kunt.

Vraag: Wat verhindert de Schepper om dit niet gewoon aan ons te geven, dan is het in orde? Waarom heeft Hij ons werk nodig?

Antwoord: Als je het niet wilt, hoe kan ik het dan aan je geven? Dat zou dwang zijn en dat bestaat niet in spiritualiteit.

Vraag: Moet Hij ons naar de situatie brengen waarin wij vragen: “Geef ons de mogelijkheid om uit ons egoïsme te breken?”

Antwoord: Ja.

Vraag: Moet Hij ons dan laten zien dat ons egoïsme destructief is, moordend?

Antwoord: Als Hij ons dat zou laten zien, zouden we eenvoudigweg niet meer kunnen bestaan. Wij moeten hier zelf naar streven en dan, afhankelijk van ons streven, zullen we ons realiseren dat wij ons in de tegengestelde staat bevinden, dan zullen we vragen.

Vraag: Bestaat onze hele taak eruit dat we naar verbinding streven, naar eenheid, naar goede gedachten? Zullen we dan zien dat wij dat niet kunnen en zullen we dan vragen: “Geef ons de mogelijkheid?” Is dat het plan?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/our-secret-intentions/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/31/20

Filed under: Crisis, Globalization, News, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Uiterlijke handelingen en innerlijke intenties

Vraag: Ik weet dat Kabbalah zich verdiept in het onderzoeken van de intentie die, vanuit dit standpunt bezien, de handeling is. Hoe moeten we de intentie en de handeling combineren, want het is niet altijd mogelijk om uit een handeling op te maken hoe goed de intentie is.

Antwoord: We moeten een mens zo opvoeden, dat hij in overeenstemming met zijn intenties handelt. Dan gaat hij door zijn uiterlijke handelingen zijn innerlijke intentie begrijpen.

Vraag: Dus dan moeten we een mens beoordelen naar zijn handelingen.

Antwoord: Dat kunnen we niet. We kunnen niet doorgronden welke intenties hij heeft.

Rabash geeft hier een heel goed voorbeeld van: Er is een kind aan het huilen, hij rolt hysterisch over de straat, zijn vader staat erbij en doet niets. Dan vragen voorbijgangers hem: “Waarom gaat u op deze manier met dit kind om?” De vader antwoordt: “Mijn zoontje vraagt om een speld om daarmee in zijn oog te krabben. Ik wil met hem naar de dokter, maar hij wil niet mee.”

In dit voorbeeld zien we dat wat we uiterlijk zien en begrijpen niets zegt.

Vraag: Dus de intentie is voor ons verborgen. We kunnen de moraal van de mens niet opmaken uit de zichtbare handelingen. Hoe lossen we dit op?

Antwoord: De oplossing is om tot een staat te komen waarin we de innerlijke verlangens, de intenties en de handelingen van mensen kunnen voelen, niet door de buitenkant zoals we dat in deze wereld zien, maar van binnenuit. Om dit te kunnen, moeten we naar het niveau van de Hoge Wereld opstijgen, dan zien we de intenties van een mens en niet zijn fysieke handelingen.

Vraag: Kijkt u persoonlijk nooit naar de uiterlijke handelingen van een mens? Zijn ze niet belangrijk voor u?

Antwoord: Voor mij zijn de uiterlijke handelingen van een mens belangrijk omdat we in een periode van correctie leven waarin deze handelingen iedereen beïnvloeden en mensen de goede richting opsturen. Daarom moet je nagaan in welke mate zij aan anderen het juiste pad laten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/external-actions-and-internal-intentions/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Related Material:

Can There Be Intention Without Action?

Action And Intention

Where Is The Intention?

Filed under: Education, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Wat wil de Schepper van de mens?

Opmerking: Wij wenden ons voortdurend tot de Schepper. Er staat geschreven dat Hij zelfs op onze egoïstische verlangens reageert.

Antwoord: Het hele systeem van het universum is zo gebouwd dat je met niets en niemand anders contact hebt dan met de Hoge Kracht die alles omringt, koestert en vervult. Daarom is alles waar je naar streeft, alles wat je hoopt, altijd op die Kracht gericht.

Gebed is echter jouw individuele afstemming op een persoonlijke verbintenis met Hem.

Vraag: Er leven acht miljard mensen op aarde en iedereen heeft zijn eigen wensen. De een heeft kleding of voedsel nodig, de ander gezondheid, sommigen willen geld en nog weer anderen hebben behoefte aan kennis. Iedereen wendt zich op een gegeven moment tot die Kracht, zelfs onbewust. Noemen we dat ook een gebed?

Antwoord: Natuurlijk. Alles wat geschapen is, inclusief planten, kleine insecten, allerlei dieren, het doet er niet toe wie of wat, alles is volledig verbonden met de Schepper, laat staan de mens. Er wordt echter van ons verwacht dat we tot een bewuste verbinding met de Schepper komen. Het is Zijn wens dat wij een bewuste relatie met Hem ontwikkelen.

Vraag: Maar het is toch zo dat Hij al onze verlangens voelt?

Antwoord: We leven allemaal in Hem, we zijn volledig verbonden met Hem. Al onze gevoelens, verlangens, alles wat we doen, alles wat er gebeurt, dit alles vindt plaats in Hem. Wij bestaan in Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-does-the-creator-want-from-man/

From KabTv’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/1/20

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus verandert de realiteit, deel 4

Fasen van de Ontwikkeling van de mensheid: hulpeloosheid en angst

Vraag: Welke stadia moeten we doorlopen in onze zintuiglijke ontwikkeling? Bijvoorbeeld eerst onverschilligheid, dan angst, dan hulpeloosheid, enzovoort.

Antwoord: Hulpeloosheid werkt heel goed. Immers, als je hulpeloos bent en plotseling begint te voelen dat je maar één uitweg hebt, namelijk elkaar steunen, is er niets anders meer nodig.

We zijn volledig afhankelijk van de natuur die ons omringt. Zij kan alles met ons doen, één ding uitgezonderd: als we dichter bij elkaar komen, zullen we een goed contact met de natuur krijgen, en dan zullen we op elkaar reageren, de natuur op ons en wij op de natuur. Dan worden we door onze positieve verbindingen integraal verbonden met elkaar en met de natuur.

Commentaar: Ik ben met veel mensen in contact en ik zie dat we het stadium van onverschilligheid nu gepasseerd zijn. Toen het coronavirus voor het eerst in China verscheen, stond men er in het buitenland volkomen onverschillig tegenover. Nu bevinden wij ons in een fase van angst omdat dit virus al in veel landen voorkomt.

Mijn reactie: Ik denk niet dat dit al het stadium van angst is. Ten eerste hebben mensen nog steeds voedsel.

Ik voel angst als ik zie dat ik binnenkort geen eten meer heb, als de medische dienst niet meer zoveel patiënten aankan, als ik gewoon niet meer weet wat er met mij of mijn buren gaat gebeuren, laat staan ​​met mijn werk en allerlei andere dingen.

Bovendien zullen we geen geld meer hebben om mensen te betalen en zal niemand meer geld hoeven aan te nemen in winkels, omdat er niets te verkopen valt, er is dan niets meer waarvoor we hoeven te betalen.

Als iemand een dergelijke situatie vol angst onder ogen durft te zien, is zo iemand in het algemeen bereid om te zeggen: “Ja, ik ga akkoord met een positieve interactie met anderen!”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/coronavirus-is-changing-reality-part-4/

From KabTV’s “Coronavirus Is Changing Reality, Part 4,” 3/12/20

Related Material:

Coronavirus Is Changing Reality, Part 3

Coronavirus Is Changing Reality, Part 2

Coronavirus Is Changing Reality, Part 1

Filed under: Coronavirus, Globalization, Health | Add Comment →

Waarom positieve gedachten de negatieve gedachten uitschakelen

Vraag: Het maakt niet uit hoeveel positieve gedachten wij de ruimte in sturen, er zijn altijd meer negatieve gedachten. Waarom leggen ze dan de positieve gedachten het zwijgen op en blijft daar niets van over?

Antwoord: Je stuurt je gedachten de verkeerde richting op. Je moet ze door de groep naar de Schepper sturen en aan Hem vragen om de hele groep dichter bij Hem te brengen.

Opmerking: Wij willen de wereld veranderen, zodat iedereen de Schepper zal leren kennen. Maar alles gaat zo langzaam, ik wil dat we opschieten!

Mijn commentaar: Dat is een heel goede intentie. Denk niet dat er ook maar iets van je inspanningen verdwijnt.

Alles blijft absoluut in deze wereld bewaard, er gaat niets verloren. Maar je moet je intenties op een meer correcte wijze concentreren via de groep, en ze niet ergens de ruimte in sturen.

From the Daily Kabbalah Lesson in Russian, 02/03/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/why-positive-thoughts-extinguish-negative-ones/

Related Material:

What Can I Do With Negative Thoughts?

Why Do Unpleasant Thoughts Appear?

Where Do Evil Thoughts Come From?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →