Category Archives: Intentie

Zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt

283.01Vraag: Welke handelingen die ons van de liefde voor de Schepper verwijderen worden het elixer voor de dood genoemd?

Antwoord: Egoïstische  intenties voor eigenbelang, niet voor anderen.

Elke handeling in spiritualiteit wordt alleen maar gemeten en gewogen door de intentie: Waarom doe ik het, voor wie doe ik het en waarvoor? Daarom moeten we voortdurend de intentie hebben om al het mogelijke te doen om alle schepselen naar een goede relatie met de Schepper te brengen.

Vraag: Welk doel moeten wij voortdurend voor ogen hebben zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt?

Antwoord: Verbinding, correctie en hulp aan elkaar in de groep

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/so-the-torah-does-not-become-the-elixir-of-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulam “Concerning the Giving of the Torah – 2“

Related Material:
Study: Elixir of Life or Potion of Death
Will You Use Kabbalah As A Potion Of Death Or Elixir Of Life?
Beware Of Joining A Gathering Of Clowns

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

 

Verbind een gebed met elke handeling

243.04Vraag: Baal HaSulam schrijft dat een gebed alleen ontstaat als een mens geen kracht meer heeft. Moeten we dan niet elke actie die we ondernemen vergezeld laten gaan van een gebed?

Antwoord: Als een mens absoluut geen kracht heeft om zich tot de Schepper te wenden, en er voor hem geen mogelijkheid meer lijkt te zijn om te handelen, is zijn gebed werkelijk volledig, want hij wendt zich vanuit zijn eigen leegte tot de Schepper. Zo komt hij verder. De Schepper helpt hem.

Maar dat neemt niet weg dat je moet proberen om aan elke handeling het gebed toe te voegen.

Je moet uitzoeken wat je echt wilt. Zoek voor jezelf uit wat voor hulp je van de Schepper nodig hebt, en vraag alleen daar om, benader het van alle kanten.

Vraag: Wat betekent dat, het van verschillende kanten benaderen?

Antwoord: Ieder van jullie heeft zijn eigen verlangens, zijn eigen begrip. Zo moeten we ons tot de Schepper wenden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/attach-a-prayer-to-every-action/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/18/23, “Everything is Obtained by the Power of Prayer”

Related Material:
The Power Of The Common Prayer
Pray For The Internal Power Of Bestowal
The Only Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag om dichter bij elkaar te komen

942Vraag: In veel artikelen schrijft Rabash dat als je de Schepper geen vreugde brengt, het leven niet de moeite waard is. Het is een heel sterk gevoel dat ik niet wil leven als ik niet iets voor iemand anders doe. Hoe kunnen we dat bereiken?

Antwoord: We moeten er continu aan denken en de Schepper vragen om aan ons te laten zien in welke staat wij ons werkelijk bevinden als wij  ons niet op de juiste wijze met Hem verbinden.

Vraag: Nadat de Schepper ons dichter bij Hem heeft gebracht, voelen we dat we afgewezen worden door Hem. Neemt de kracht van die afwijzingen toe als we verder komen?

Antwoord: Ja, de afwijzingen nemen toe. Het is noodzakelijk om ze met elkaar te overwinnen, niet alleen. Als je het alleen probeert te doen, heeft dat geen resultaat. We moeten het met onze vrienden bespreken en ons dan samen tot de Schepper wenden.

De Schepper doet alles expliciet of impliciet. Je moet Hem voortdurend vragen om nader tot elkaar te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/ask-for-coming-closer-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/25/23, “To Criticize Oneself”

Related Material:
Turn Only to the Creator
The Day Of The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wend je uitsluitend tot de Schepper

167Spiritueel werk is uitsluitend met de Schepper verbonden, wij moeten ons alleen tot Hem wenden en van Hem de antwoorden krijgen. Daarom hoeven we, buiten de hulp van de Schepper, naar niemand anders op zoek te gaan en niets anders te verwachten. 

En als een mens zich schuldig voelt en het gevoel heeft dat hij voor verkeerde gedachten gestraft wordt, komt dat gevoel ook van de Schepper. Dan wil de Schepper dat we ons zo voelen.

In dat geval hoeven wij niet aan de Schepper te vragen om ons te helpen met die gevoelens om te gaan. Wij moeten dan maar om één ding vragen: dat Hij ons met elkaar verbindt en ons omhoog brengt naar Hemzelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/turn-only-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson, 8/23/23 “The need for the Creator’s salvation”

Related Material:
The Day Of The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor soort studenten heeft een Kabbalist nodig?

234Opmerking: Er zijn studenten die ons verlaten maar toch op de een of andere manier met ons verbonden blijven.

Mijn antwoord: Die mensen proberen hun studie Kabbalah aan te passen aan onze wereld. Zij kunnen zich niet van ons losmaken omdat zij de egoïstische wereld willen gebruiken voor hun corporele succes.

Iemand staat er bijvoorbeeld op dat ik Kabbalah uitleg aan academici en politici omdat hij in de ogen van de hele wereld wijs wil overkomen, hij voelt zich trots op zijn relatie met Kabbalah.

Dat heb ik allemaal niet nodig, want er is niets groots te vinden in de ‘groten’ van deze wereld. Dan begint hij te klagen over het feit dat ik geen Kabbalah uitleg aan belangrijke mensen en niet voor hen buig.

Waarom zou ik daar behoefte aan hebben? Ik heb studenten nodig die Kabbalah innerlijk, in zichzelf, implementeren en daarmee de wereld corrigeren! Ik houd me niet bezig met de hierboven genoemde “marketing”.

Ik ben, in het algemeen gesproken, niet geïnteresseerd in mensen die de spirituele wetten niet door zichzelf heen laten gaan. Volgens de definitie van Kabbalah worden zij als dieren beschouwd, dat wil zeggen dat zij genoegen nemen met het animale niveau.

Ik negeer hen niet, maar sorteer ze eenvoudigweg volgens de lijn van verlangens. In hen overheersen de verlangens naar deze wereld, ik heb echter mensen nodig met verlangens naar de Hoge Wereld. Stel dat je een verlangen naar de Hoge Wereld hebt gekregen en je dat verlangen gaat omzetten naar verlangens van deze wereld. Blijf daar dan maar bij! Er valt niets mee te beginnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/what-kind-of-students-does-a-kabbalist-need/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. What to Expect from Kabbalah?” 12/28/12

Related Material:
Who Is Closer To The Teacher?
Teacher And Students
The Connection Between Teacher And Student

Als een vijand een vriend wordt

963.1Vraag: Hoe gebruiken wij afgunst op de juiste manier zonder dat we proberen om het in onszelf uit te doven?

Antwoord: We hoeven niets uit te doven, zelfs niet de meest negatieve gedachten en motieven! Dit wordt allemaal door het Licht gecorrigeerd, niet door jou, dus er is niets om in jezelf te onderdrukken.

Integendeel, als zich allerlei negatieve eigenschappen manifesteren, betekent dit dat je nu het Hoge Licht nodig hebt dat je een beetje gaat corrigeren. Dat is alles. Dit betekent dat je het Licht nodig hebt, zonder negatieve gevoelens zou dat niet gebeuren.

Vraag: Laten we zeggen dat iemand behoefte heeft aan het Licht, maar dat neemt niet zijn verlangen weg om iemand neer te steken. Of wordt dat op de een of andere manier getransformeerd?

Antwoord: Het wordt getransformeerd. Het lijkt alsof je de intentie wegsnijdt, maar het verlangen blijft.

Als je een verlangen hebt om mensen te slachten, ga dan naar een slachthuis en ga daar als veeslachter werken. De transformatie vindt in de intenties plaats.

Mijn intentie om iemand letsel toe te brengen verandert in het tegenovergestelde. Ik corrigeer het met de hulp van het Hoge Licht naar het tegenovergestelde, dan wordt mijn vijand mijn meest geliefde vriend, hoe ongelooflijk het nu ook lijkt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/when-an-enemy-turns-into-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Use Envy Correctly” 9/8/12

Related Material:
The Enemy Is Among Us!
The Uniting Enemy
“Is it possible to love your enemy?” (Quora)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Dezelfde handeling, verschillende intenties

525Vraag: U zegt vaak dat wij niet ons egoïsme moeten vernietigen, want dat is onze natuur, maar dat wij de egoïstische bedoeling ervan moeten vernietigen, het egoïstische gebruik ervan. Wat is het verschil?

Antwoord: Het belangrijkste is de intentie! Je kunt iemand met kwaadaardige bedoelingen met een mes steken en hem doden, maar je kunt een mes ook gebruiken met goede bedoelingen, wat een chirurg gewoonlijk doet om een patiënt te genezen. De beide handelingen zijn in principe hetzelfde, maar de intenties zijn verschillend.

Iemand die de betekenis van de handelingen niet begrijpt, zal denken dat ze hetzelfde zijn, maar alles hangt af van de intentie. Daarom moeten we de intentie van ieder mens begrijpen en hem alleen beoordelen op zijn intentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/same-action-different-intentions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

Related Material:

The Main Thing Is Intention

The Intention Determines The Act

When Everything Is Fine

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Je kunt niemand met geweld tegenhouden

547.05Opmerking: U zei dat als iemand een halve stap verwijderd is van het verlaten van de groep – in feite van het doel waar hij zich al geruime tijd mee bezig gehouden heeft – het geen zin heeft om hem tegen te houden, omdat hij het verlangen niet meer heeft.

Mijn antwoord: Ik ben er niet voor om iemand met geweld vast te houden. Ik voel dat als ik alles geef wat ik kan en de student hierdoor niet verbonden raakt met ons systeem, zijn tijd nog niet gekomen is.

Ik zie er weinig nut in om zijn belangstelling te wekken en hem te lokken. Ik heb hier geen innerlijke kracht en geen innerlijke motivatie voor.

Misschien ook omdat mijn leraar Rabash zo’n houding had, als zijn studenten zorgen voor onderlinge verbinding en steun voor elkaar laten zien, komen ze vanuit deze staat ongetwijfeld verder. Maar als iemand om de een of andere reden uit de algehele verbinding valt, dan valt hij eruit.

Je kunt iemand niet met geweld vasthouden. Als hij hoort over het concept van de praktische gedachte om zichzelf en de wereld te corrigeren, waarvan hij het effect innerlijk bij zijn handelingen gaat voelen, moet hij zich daarvoor inspannen en erin investeren.

Als hij dit niet voldoende doet, is het onmogelijk om hem voortdurend opgeladen te houden.

Uiteindelijk moet hij leren om zichzelf op te laden, om zich te verbinden met een hogere bron.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/you-cant-hold-anyone-back-by-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call.  I am Fed Up With Everything!” 5/31/14

Related Material:

It Is Time To Build An Incubator

The Group Is My Home, My Family

The Incubator Of Immortality

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Elke roep tot de Schepper helpt

624.07Opmerking: Het gebed komt automatisch in het hart naar boven, namelijk elke behoefte die zich voordoet: ik wil drinken, eten, ik wil … ik wil …

Mijn antwoord: Elk levend wezen, alles wat bestaat, heeft dit.

Vraag: Wat vindt de Schepper daarvan?

Antwoord: Niets, Hijzelf wekt deze verlangens op en Hij vervult ze ook.

Vraag: Wil Hij dat ik vraag? Of gaat het daar helemaal niet over?

Antwoord: Als je tegen je natuur in vraagt, boven je natuur uitstijgt, gaat het over iets heel anders. Dan richt je je bewust tot je eigen natuur en tot de Schepper, dan wil je jezelf veranderen.

Vraag: Als ik bijvoorbeeld ziek ben en beter wil worden, is het dan in principe mogelijk om dit aan de Schepper te vragen, Hij is uiteindelijk de oorzaak van deze ziekte?

Antwoord: De vraag helpt in ieder geval. Elk verzoek aan de Schepper helpt. Het is beter om je tot Hem te wenden en om alles te vragen, omdat je je juist daardoor regelrecht tot Hem wendt.

In feite is het zo dat een gebed moet bestaan uit de juiste richting, Kavana, intentie genoemd, dan zal het gebed heel effectief zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/any-appeal-to-the-creator-helps/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Related Material:

What Is Prayer?

A Request To Return To The Source

The Request And The Answer At Once

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De reden voor de restrictie over het verlangen

549.01Vraag: Als ik het goed begrijp, heeft de restrictie over het verlangen plaatsgevonden omdat de schepping voelde dat zij met name in haar intentie tegengesteld was aan de Schepper, maar niet in verband met het feit dat zij een verlangen heeft om te ontvangen (Aviut).

Gaat de schaamte van de schepping niet over het feit dat zij tegengesteld is aan de Schepper (Hij is het verlangen om te geven en zij is het verlangen om te ontvangen), maar wel over hoe zij dit verlangen gebruikt?

Antwoord: Natuurlijk, want de schepping kan niet bepalen hoe zij is gevormd, maar zij kan wel een reactie kiezen op hoe zij is. Daarom was haar reactie: “Ik wil gelijkvormig zijn aan de Schepper en zo dicht mogelijk bij Hem zijn.”

Vraag: Kunnen we dit ook toepassen op ons eigen leven? Hoef ik me er niet voor te schamen dat de Schepper mij zo geschapen heeft? Het is duidelijk dat ik een verlangen heb om te ontvangen en dat ik iedereen daarvoor wil gebruiken. Bestaat het probleem dan niet daaruit, maar wel uit hoe ik mijn verlangen gebruik?

Antwoord: Ja. Het gaat over wat je met je wil doet, waar je voor kiest.

Opmerking: Dan is het feit dat ik altijd wil genieten dus begrijpelijk.

Mijn Antwoord: Dit is niet iets slechts.

Vraag: En het feit dat ik ten koste van anderen wil genieten, kan dat in principe dan wel als iets slechts worden beschouwd?

Antwoord: De keuze is aan jou.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-reason-for-the-reduction-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

The Difference Between A Restriction And A Screen

What Is Restriction Of Desire?

State of the First Restriction

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →