Category Archives: Integrale Opvoeding

Geef Vorm Aan Je Eigen Toekomst!

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat kunnen de mensheid, individuele landen of lokale bedrijven doen om een succesvollere toekomst te stimuleren?

Antwoord: De toekomst zal zonder enige twijfel succesvol zijn. Het probleem is echter hoe we dit kunnen bereiken. We kunnen dit het beste bereiken op een vriendelijke, zachte, correcte manier. Hiervoor hebben we integrale workshops nodig en de methode van integrale educatie, die garant staan voor een succesvolle toekomst.

Onze toekomst staat duidelijk vast. We kunnen er niet op een andere manier aan bouwen. We kunnen de toekomst alleen sneller onthullen, zodat deze vriendelijk, zacht en aangenaam zal zijn en we dit ook snel bereiken in plaats van er via een harde, lange weg vol lijden te komen.

Commentaar: Het blijkt, dat als een mens zijn bestemming voor ogen ziet en een duidelijke gunstige lijn van ontwikkeling waarneemt, hij door het correcte gebruik van de integrale methode onmiddellijk van het ene niveau naar het volgende stijgt.

Antwoord: Ja. Hij anticipeert op de gebeurtenissen die plaatsvinden, hij is deze gebeurtenissen voor omdat hij in verbinding is met anderen en deelneemt aan de integrale workshops, hij vormt en bouwt zijn toekomst zelf. De tijd zal hem ertoe dwingen om dit te doen.

From KabTV’s “Through Time” 3/20/13

Homeopathie: De Studie Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik weet dat u zich bezig hebt gehouden met homeopathie. Ik weet dat sommige van uw patiënten echt zijn genezen. Waarom koos u uit alle andere methoden nu juist homeopathie?

Antwoord: Homeopathie stond mij niet in de weg om te doen wat echt belangrijk is. Bovendien is het een methode waarbij je mensen zelfs door één sessie kunt helpen.

Vraag: Het is opvallend dat de meeste mensen aan homeopathie denken als het gaat over het placebo-effect. Men zegt dan dat het gaat over medicijnen die eigenlijk geen werkzame stoffen bevatten.

Antwoord: Inderdaad, ze bevatten geen chemische stoffen, omdat we te maken hebben met iets dat zich boven de constante van Avogadro bevindt. In de homeopathische geneeskunde wordt er uitgegaan van de kracht achter de materie. Dit betekent dat er zich een werkelijke kracht achter de materie bevindt die we nu nog niet kunnen definiëren.

Er is hier sprake van veel verschijnselen die we niet kunnen definiëren. Als iemand bijvoorbeeld naar mijn rug staart, voel ik dat. Maar wat is die kracht die op mij is gericht? Waaruit is die kracht afkomstig, uit zijn ogen? Er zijn veel van zulke verschijnselen in de wereld.

Als we homeopathie correct gebruiken, heeft het een sterke invloed. In onze tijd, nu het lichaam door chemische stoffen verontreinigd is, is de situatie heel anders dan aan het begin van de homeopathie. In het verleden gebruikten mensen gewoonlijk de potenties drie tot en met vijf, dat was genoeg om effect op iemand te hebben. Maar nu hebben de potenties die duizend keer hoger zijn zelfs geen effect meer.

Homeopathie is een zeer complexe wetenschap. Ik denk complexer dan alle andere medische wetenschappen, omdat homeopathie ook op de mens afgestemd is. Natuurlijk gaat het hier niet over een allopathische aanpak (waarbij het ene organisme het andere geweld aandoet door middel van chemische stoffen). Er wordt rekening gehouden met iemands natuurlijke leefomgeving, de omgeving waar hij woont, zijn ras en zijn nationaliteit. Dit alles moet bestudeerd worden met betrekking tot zijn ziel.

Vraag: Moet een behandelaar – om een specifiek homeopathisch medicijn voor iemand te kiezen en niet alleen van een bepaald symptoom uit te gaan, bijvoorbeeld oorpijn – in het algemeen gesproken ook rekening houden met het psychologische aspect van de patiënt?

Antwoord: Ja, er wordt rekening gehouden met zijn innerlijke, spirituele component, want die component laat zien wat er aan de hand is en hoe het kan worden geneutraliseerd. Primitieve homeopathie, van het allopathische type, geneest de patiënt op basis van de uiterlijke symptomen, maar de echte behandeling vindt alleen plaats op grond van iemands innerlijke wereld.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

De Werkelijk Joodse Geneeskunde

Dr. Michael LaitmanVraag: Gedurende het proces van de menselijke ontwikkeling zijn er verschillende soorten geneeskunde ontstaan, bijvoorbeeld de 3000 jaar oude Chinese geneeskunde: acupunctuur, reflexologie, kruiden geneeskunde, enz. De Ayurveda is 3500 jaar oud: aromatherapie, yoga en het chakrasysteem. Het Joodse volk bestaat al langer dan 5000 jaar. Wat is hun bijdrage aan de gezondheid?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah. Daardoor blijft een mens in evenwicht met de natuur. Daar worden geen medicijnen, massages, naalden, kaarsen of aromastoffen bij gebruikt. Ik kijk nergens op neer, maar ik wil hiermee alleen zeggen dat dit soort dingen een aanvullende, mechanische invloed hebben, hoewel er ook een psychologische invloed van uitgaat.

Het is bekend dat er in de Talmoedische geneeskunde allerlei biologische stoffen worden gebruikt. Maar de werkelijk Joodse geneeskunde bestaat uit de innerlijke voorbereiding, die gericht is op het evenwicht van het menselijk wezen in ons, niet op het dier in ons, maar heel precies op de innerlijke mens, op het evenwicht van mijn ego met de natuur, de correctie daarvan. Kabbalah zegt dat ik, iedere keer als ik mijn ego in mijzelf ontdek, mij innerlijk moet afstemmen op het brengen van evenwicht in mijn ego, dat betekent: het ego corrigeren.

Dit gaat op en neer, zoals een boei op het water en ik laat niet af om steeds correctie hierin aan te brengen. Op deze manier bereik ik een ideale, volledige gezondheid.

Hiervoor is echter een uitgebreid systeem van educatief werk nodig, dat vroeger door de Joden werd bestuurd door een omvangrijke educatie en opvoeding. Er was niemand die niet kon lezen of schrijven of niet vertrouwd was met het systeem van zijn organisme, het systeem van de wereld om hem heen, zijn interactie met de maatschappij en de omringende wereld. Alle wetten die in de Talmoed en in andere oude boeken beschreven worden, werden later over de hele wereld geaccepteerd via de Grieken en de Romeinen. Dit zijn allemaal uiterlijke manifestaties van wat door de Joden werd gepraktiseerd.

Maar ik benadruk opnieuw dat de hele geneeskunde is gebouwd op de balans tussen mijn egoïstische ik en de altruïstische natuur, dus op de innerlijke correctie van mijn ik.

Daarom is ‘Heb je naaste lief als jezelf’ de essentiële wet voor fysieke, spirituele, externe en interne gezondheid.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

“Het Globale Monetaire Systeem Stevent Af Op Instorting”

Dr. Michael LaitmanOpinie (James Rickards, senior directeur van Tangent Capital Partners): “Het globale muntwezen gaat recht op een catastrofe af”, zegt James Rickards, senior directeur van Tangent Capital Partners.

“De wereld bevindt zich sinds 2010 in een valuta oorlog, korte tijd na het massale ondersteuningsprogramma van de Federal Reserve”, deelt hij mede aan Wall Street Journal Digital Network ….

“Alle grote banken krijgen een lastenverlichting”, zegt hij, “Uiteindelijk zal er zoveel geld gedrukt zijn dat het tot inflatie zal leiden. En het eindresultaat zal – vroeg of laat – een ineenstorting van het internationale monetaire systeem zijn.“

“In zowel de VS als Japan proberen banken ‘inflatie te importeren’ om hun economie gaande te houden, in plaats van een poging te doen om de export te stimuleren door middel van een zwakkere munt”, zegt Rickards. “Ze zijn doodsbang voor deflatie. Ze hebben de rente al omlaag gebracht en het laatste redmiddel bestaat uit het goedkoper maken van de valuta.”

“Als het internationaal monetaire systeem instort, zullen de grote financiële machten een plan bedenken om met de gevolgen te kunnen omgaan”, zegt hij. “Als dat gebeurt, moet de hoeveelheid goud reserve van ieder land overeenstemmen met het bruto binnenlands product …

“De wereld economie kan dit jaar nog aanmodderen, maar de grote problemen beginnen in 2014”, zo vervolgt hij.

Mijn Commentaar: Als er genoeg politieke kracht is, zal men de toevoer van geld beperken tot het niveau van de goudreserves en zal de wereld dit te boven komen. Het is het belangrijkste om voor het dagelijks brood te zorgen en voor integraal onderwijs voor iedereen. In het verleden was men bezorgd of de bevolking wel onderwijs kreeg, nu gaat het over educatie, want het is niet alleen nodig om de nieuwe voorwaarden voor de integrale globale gemeenschap als familie te begrijpen, maar ook de persoonlijke verandering van iedereen, zodat men deel kan uitmaken deze gemeenschap.

De Gezamenlijke Ruimte Waarin Een Gezin Wordt Geboren

Dr. Michael LaitmanVraag: Door welke fases moeten we heen om de relaties in een gezin zo te krijgen dat we een complete eenheid worden?

Antwoord: Allereerst heb ik de hulp van mijn vrouw nodig, dit wordt genoemd ‘hulp tegen mij’, op die manier kan ik mezelf onderzoeken en kunnen we ons met elkaar verenigen en elkaar zo goed mogelijk verkennen. Ik moet tot de ontdekking komen dat ik de ander op een manier zie die door mijn ego vervormd is. We moeten ons deze psychologische houding eigen maken, zo moeten we iedereen opvoeden, zodat mensen kunnen uitgroeien tot rijpe volwassenen die hun eigen gevoelens en hun specifieke eigenschappen kunnen begrijpen. Dan wordt het voor een mens mogelijk om al zijn specifieke eigenschappen correct te gebruiken, in verbinding met zijn of haar partner.

Eerst bouw je een relatie op met je vrouw, je maakt een beeld van haar en van jezelf en je besluit in welke mate je daarin binnen kunt gaan en in welke mate zij jouw beeld kan binnengaan en waar jullie elkaar ontmoeten. Je gaat uit van het basisbegrip dat jullie twee egoïsten zijn die tegenover elkaar staan en door een oneindige afstand van elkaar gescheiden zijn. Nu moet een ieder dit beginpunt verlaten en dichterbij zijn of haar partner gaan komen.

Hoe dichter ik bij de andere kant kom, hoe verder ik verwijderd raak van mijn natuurlijke beginpunt en hoe moeilijker het voor me wordt om vooruit te komen. Het is ook steeds moeilijker voor mijn vrouw als ze bij haar ‘ik’ blijft. We moeten elkaar bedanken voor onze inspanningen. Op die manier zullen we verder komen en steeds dichter bij elkaar komen. Dit gebeurt allemaal doordat wij wederzijds concessies doen, totdat wij de innerlijke verbinding bereiken.

Dit is het punt van contact waarvoor we onze eigen basis willen opgeven en ons met elkaar willen verbinden. Verbinden betekent dat ik van mijn vrouw ontvang wat essentieel voor haar is in verband met haar karakter, zodat het belangrijk wordt voor mij. Zo wordt het contact tussen ons gecreëerd, de verbinding, we worden in elkaar opgenomen. In ieder van ons zijn uitstulpingen en inhammen waardoor we ons met elkaar verbinden.

Wat belangrijk is voor mijn vrouw moet ook voor mij belangrijk zijn en zij doet hetzelfde ten aanzien van mij, zodat er tussen ons een gezamenlijke ruimte gecreëerd wordt. Als we in deze ruimte ons werk doen – dankzij onze inspanningen om in verschillende situaties aan de verbinding vast te houden – helpt dit ons bij onze verbinding. De gezamenlijke ruimte wordt een echtpaar genoemd.

Er bestaan enorm grote ruimten, naast deze gezamenlijke ruimte, die alleen aan mij of aan haar toebehoren. Je kunt het vergelijken met twee elkaar overlappende cirkels met een gemeenschappelijke ruimte waarin ieder de verlangens van de ander zo ontvangt, dat die verlangens belangrijker zijn dan de eigen verlangens.

The Shared Space In Which A Family Is Born

Ik ontdek dat ik geen andere keuze heb en dat dit de behoeften zijn van mijn vrouw. Wat moet ik doen met de gebieden die nog van elkaar gescheiden zijn Daar moeten we aan werken, er inzicht in krijgen en ons gezamenlijk inspannen om er alles voor doen om van ons beiden één geheel te maken.

The Shared Space In Which A Family Is Born

Als wij weten hoe we ons in een gezin kunnen verenigen tot één geheel, zal dit ons ook gaan lukken met grotere, externe cirkels en nog grotere externe cirkels, totdat de hele wereld tot één persoon wordt. Dan zal er geen globale crisis meer bestaan. Er is van alles genoeg in de wereld, maar wij hebben ons in de verkeerde richting ontwikkeld. In plaats van alles ten goede van de mens te hebben ontwikkeld, hebben wij kwaad veroorzaakt. Je kunt het vergelijken met een echtpaar dat in een appartement zit opgesloten en niet met elkaar kan omgaan, ze zijn in staat om door de haat die ze voor elkaar voelen alles in brand te steken; hiermee kun je de huidige situatie vergelijken, dit is het probleem.

From a “Talk About a New Life” 7/25/12

Verspreiding In Plaats Van Hulp

Dr. Michael LaitmanOpinie (Oxfam): “De 100 rijkste mensen in de wereld hebben vorig jaar genoeg verdiend om in viervoud een einde te maken aan de extreme armoede van de armste mensen, zo heeft Oxfam megedeeld.

“Het goede doel beweert dat een ‘explosie van extreme rijkdom’ een belemmering vormde om de armoede aan te pakken, zo werd medegedeeld in een briefing die voorafging aan het Wereld Economisch Forum in Davos (januari 2013) in Zwitserland.

“De kosten van de ongelijkheid zijn als volgt vrijgegeven: “Hoe rijkdom en een extreem inkomen ons allen pijn doet”. Oxfam deelde mee dat het netto inkomen van de 100 rijkste mensen vorig jaar 240 miljard Amerikaanse dollar bedroeg.

“In tegenstelling daarmee leven mensen in ‘extreme armoede’ van minder dan 1,25 dollar per dag, het goede doel heeft de wereldleiders opgeroepen om zich te committeren aan het verminderen van de ongelijkheid tot het niveau dat we het laatst hebben gezien in 1990.”

Mijn Commentaar: Goede doelen kunnen de situatie niet corrigeren, wat bestemd is voor de hongerende bevolking draagt niet bij tot de ontwikkeling van de bevolking, maar leidt eerder tot achteruitgang, omdat het niet gepaard gaat met integraal onderwijs. Dus zelfs als alle rijken hun rijkdom hadden gedeeld met alle armen, zou de wereld er niet beter op zijn geworden. Integendeel, de situatie zou alleen maar ernstiger geworden zijn.

Totdat wij de diepste oorzaak van onze problemen wegnemen – onze egoïstische natuur – zullen al onze egoïstisch acties altijd tot een negatief resultaat leiden. Het enige probleem is dat de actie ver verwijderd is van het resultaat en dat wij de verbinding daartussen niet zien. We moeten eerst onze hulp combineren met integrale opvoeding en niet alleen met onderwijs, dan pas kunnen we de ontwikkeling van een mensheid bereiken die zichzelf in de nieuwe wereld kan vestigen.

De verzwakking Van De VS

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit Fox News): “Bijna een kwart van de studenten die proberen om het Amerikaanse leger in te gaan, slaagt niet voor het toelatingsexamen, dit schetst een grimmig beeld van een onderwijssysteem dat afgestudeerden aflevert die niet voldoen aan de basiskennis wiskunde, wetenschap en aan het kunnen lezen van vragen. …

” Uit het rapport van The Education Trust is gebleken dat 23 procent van de recent afgestudeerden van de middelbare school de minimale score die noodzakelijk is voor een toelatingstest om een positie in een onderdeel van het leger te krijgen, niet behaalt. …

“De resultaten van de onderzoeken die onder de belangstellenden gedaan worden, zijn eveneens zorgwekkend, temeer daar het onderzoek maar onder een beperkte groep mensen plaatsvindt: uit de gegevens van het Pentagon blijkt, dat 75 procent van de 17- tot 24 – jarigen niet eens in aanmerking komt voor het afleggen van de test, omdat ze lichamelijk ongeschikt zijn, een strafblad hebben of de middelbare school niet afgemaakt hebben. …

“De studie toont grote verschillen in scores tussen de blanke en de allochtone studenten, vergelijkbaar met de kloof tussen de rassen bij andere standaard testen. Bijna 40 procent van de donkere studenten en 30 procent van de Spaans sprekende studenten slaagt niet, van de blanken slaagt 16 procent niet. De gemiddelde score van de donkere studenten is 38, van de Spaans sprekenden 44, de blanken hebben een gemiddelde score van 55. …

“Een rapport van het ministerie van Defensie wijst er op dat het leger ongeveer 15 procent van de jeugd moet werven, maar slechts een derde daarvan komt daarvoor in aanmerking. Er gaan meer afgestudeerden na de middelbare school naar de universiteit dan in eerdere decennia, ongeveer een kwart daarvan lijdt aan obesitas, waardoor ze medisch ongeschikt zijn.

Mijn Commentaar: Met dwang kunnen we niets bereiken. Allereerst is Integrale opvoeding nodig en alleen parallel daaraan educatie. Anders zullen studenten niet willen studeren. Bij integraal onderwijs willen ze vanuit zichzelf dit onderwijs volgen, dit zien wij bij ons systeem. Integrale opvoeding maakt gebruik van de natuurlijke aanleg van kinderen en volwassenen en vindt plaats zonder enige druk of dwang.

 

Hoe Lang Moeten We Werken?

Dr. Michael LaitmanOnderzoek (van RBC.ru): “In de 20e eeuw was er een brede consensus bij de Amerikaanse bedrijfsleiders over het feit dat het riskant was en te duur om mensen langer dan 40 uur per week te laten werken. Langere werktijden verhogen het risico op letsel en het percentage afkeuringen. De productiviteit zou moeten toenemen door de invoering van nieuwe technologieën en modernisering. Als fabrikanten de werkweek zouden inkorten, zouden hun bedrijven productiever en winstgevender worden …

“Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers die intellectuele arbeid verrichten zelfs geen acht uur per dag productief zijn, maar zes uur …

“Uit onderzoek bij het Amerikaanse leger blijkt dat één uur minder slapen per nacht, per week een niveau van cognitieve achteruitgang veroorzaakt die gelijk is aan een gehalte van 0.10 percentage alcohol in het bloed . …

“Ieder mens in een moderne beschaafde samenleving moet kunnen bestaan met hulp van de voordelen van de beschaving. Anders is het leven zinloos. We zijn bang voor het einde van de wereld, in de wetenschap dat we zelf schuldig zijn aan de rampen die onze eigen natuur heeft veroorzaakt ten gevolge van onze respectloze houding. Een mens moet tijd voor zichzelf hebben.”

Mijn Commentaar: Binnenkort zal er een complete herstructurering van onze opvatting over werk plaatsvinden: werken om onszelf te voorzien van niet meer dan nodig is, ongeveer twee uur per dag, en de rest van de tijd zal worden besteed aan het proces van de correctie van onze natuur – van een egoïstische naar een altruïstische natuur – door de methode van integrale educatie.

 

Spanjaarden Zijn Bereid Om Voor Niets Te Werken

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Espanarusa.com): “De economische crisis heeft de Spanjaarden zodanig teleurgesteld dat 14% van de werklozen, die ouder zijn dan 30 jaar, bereid is om voor niets te werken, zonder financiële beloning. Uit het onderzoek is gebleken dat 18% van de Spanjaarden die een baan hebben, geen salaris ontvangt. Drie van de vier werknemers zeggen dat gratis werken hen zal helpen om in de toekomst een betaalde baan te vinden.”

Mijn Commentaar: De maatschappij is niet verplicht om iedereen van werk te voorzien, maar moet er voor zorgen dat iedereen voorzien is van de basisbehoeften. De maatschappij moet ook zorgen voor integrale educatie voor alle burgers, om zo de maatschappij naar evenwicht met de Natuur te brengen.

 

“Waardoor Zal Het Globaliseringmodel Vervangen Worden?”

Dr. Michael LaitmanOpinie (David M. Smick, macro-economisch adviseur op mondiaal niveau, oprichter en redacteur van het International Economy magazine, auteur van The World Is Curved: Hidden Dangers To the Global Economy): Hierbij een voorspelling: De politieke partij die na januari toezicht heeft op de macht in het Witte Huis kan vier jaar later een generatie lang de macht kwijt zijn. De economische uitdagingen zijn zo ontmoedigend. …

“Het Globaliseringmodel van de afgelopen 30 jaar kraakt aan alle kanten. Er lijkt geen nieuw model voorhanden om het te vervangen. …

“Het is moeilijk in te schatten hoezeer dit gebrekkige, soms beangstigende goed dat we globalisering noemen, de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren is. Ten gevolge daarvan heeft het publiek onrealistische verwachtingen over de opbrengst van de economie in een post-globale wereld.”

Mijn Commentaar: We moeten het wereldmodel herzien, want de economie geeft slechts één van de lelijke kanten ervan weer. De Globalisering, die door egoïsten geconstrueerd werd, is mislukt maar dit heeft het inzicht in het besef van het kwaad, dat veroorzaakt wordt door egoïstische afhankelijkheid, versneld en dwingt ons om te erkennen dat we ons op een doodlopende weg bevinden, we staan aan het einde van de algemeen geldende egoïstische benadering van het leven. Er ligt een werkelijk globale, geïntegreerde wereld voor ons, waarin alle onderlinge betrekkingen en oplossingen uitsluitend gebaseerd zullen zijn op de overeenstemming met de wetten van de natuur, de Schepper.