Category Archives: Integrale Educatie

Stijg boven meningsverschillen uit

Vraag: Sommige mensen zeggen dat we ongeveer 5% van de corona zieken moeten laten sterven om ervoor te zorgen dat de economie weer op orde komt, omdat anders de economie zal instorten en de gevolgen daarvan nog erger zullen zijn. Humanisten zeggen dat we voor elk leven moeten vechten en ieder mens moeten redden.

Dergelijke conflicten doen zich voor op de werkplek, in regeringen en in families. Men is verdeeld.

Tijdens een cursus integrale educatie verdiepten we ons in een dergelijke situatie en toen we het analyseerden, ontstond er een conflict tussen twee deelnemers. Het bleek dat de grootmoeder van een van hen een paar dagen daarvoor was overleden, uit eigen ervaring was hij voor een quarantaine. De tweede cursist was al maanden werkloos en had geen geld om zijn kinderen te onderhouden, hij was ervoor om de quarantaine op te heffen.

De overige deelnemers bemoeiden zich met het conflict en er ontstonden twee kampen in de groep. Hoe zou u een dergelijk conflict oplossen?

Antwoord: Dit kan je niet meteen oplossen. We moeten het geheel overzien en alleen daarna kunnen we een conclusie trekken waardoor we kunnen besluiten wat er in elk specifiek geval gedaan kan worden. Gebaseerd op een explosie van emoties kunnen we niet bepalen wat de waarheid is.

Als onze verhoudingen beter worden, zullen we ook boven het virus kunnen uitstijgen. Het feit dat ik nu een bepaald gezichtspunt accepteer of hij het mijne, leidt tot niets. Het besluit moet gemeenschappelijk zijn en als we op die manier handelen, zal beslist niemand ziek worden en als iemand inkomsten nodig heeft, zal dat ook gebeuren.

Vraag: Het besluit ligt dus op een heel ander niveau. Moeten mensen in een kleine groep, die tot overeenstemming willen komen, er dus voor zorgen dat zij hun onderlinge verhouding verbeteren?

Antwoord: Tot dat besluit moeten zij komen en dan komt alles in orde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/rise-above-disagreements/

From KabTV’s “Management Skills” 7/16/20

Het gevaar van sociale onrust na het coronavirus, deel 2

Het coronavirus bedreigt de wereld met grote onrust, revoluties en een wereldoorlog. Het pad van lijden dat we ingeslagen zijn: tegen de natuur ingaan en niet naar een integrale gemeenschap streven, zal tot veel moeilijkheden leiden en allerlei problemen, mogelijk tot een nieuwe wereldoorlog. Helaas wordt de wereld nog steeds bestuurd door egoïstische regeringen, die zich voornamelijk bezighouden met hun eigen voordelen en posities.

Wat moet er gebeuren om de koers die we varen ten goede te veranderen? Er is een voortgaand verhit debat over de vraag of het coronavirus een natuurlijk verschijnsel is of dat het in een laboratorium gegenereerd is, waar de VS China van beschuldigt.

Ik denk niet dat het zo belangrijk is waar het virus precies vandaan komt, want het is bedoeld om tegen de mensheid op te treden, omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden van de juiste verbinding tussen alle elementen van de natuur. Het doet er niet toe waar het virus vandaan komt, of het nu van een markt komt of uit een laboratorium, het is een gevolg van het menselijk egoïsme dat niet op tijd gecorrigeerd is.

Het is duidelijk dat in het begin iedereen China de schuld gaf. Maar wat willen we eigenlijk van dit land? Het is een egoïstisch systeem, evenals alle andere laden, alleen heeft het zijn eigen specifieke karakter.

Iedereen zou in hun plaats op precies dezelfde manier hebben gehandeld. Iedere natie wil net zo sterk en groot worden als China. Wij hebben zelf, verblind door onze zucht naar winst, alle productie naar China overgebracht en wij hebben hen machtig gemaakt. Waar geven wij ze nu eigenlijk de schuld van?

De Chinezen kregen dit allemaal van ons en werkten ijverig en onbaatzuchtig om in al onze behoeften te voorzien, gerechtvaardigd door het feit dat wij al het werk aan hen hebben overgedragen. We hebben deze natie in korte tijd belangrijker zien worden en nu zijn we verontwaardigd omdat we hen niet mogen. We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf.

Tot dusverre heeft de epidemie zich steeds meer verspreid vanwege onze wens om deze op egoïstische manieren te corrigeren, zonder de kant van een grotere integratie te kiezen. We leven op deze planeet in een geïntegreerd systeem: de levenloze natuur, planten, dieren en mensen.

Alle vier niveaus van de natuur zijn genoodzaakt om met elkaar te communiceren en elkaar te ondersteunen. Het levenloze, de planten en de dieren leven in symbiose en voeden elkaar. Maar het hoogste niveau, de mens op deze wereld, vernietigt meedogenloos alle andere niveaus, hoewel hij met zijn denken wel kan begrijpen dat we anders moeten handelen.

Hier bestaat een verkeerde combinatie tussen het denken, dat besef heeft van de noodzaak om zich altruïstisch te gedragen en een integrale samenleving op te bouwen, en het primitieve egoïsme, dat ons noodzaakt om steeds meer te graaien en ons aan alles te onttrekken. Het is een constant onderling gevecht.

Maar dan verschijnt er plotseling een virus dat ons helpt om onze houding ten opzichte van de menselijke samenleving te veranderen, die op zijn beurt weer wordt verplicht om een integraal, mondiaal, gesloten systeem te worden op basis van wederzijdse hulp. Anders zullen we noodzakelijkerwijs tot een wereldoorlog komen en in een staat van totale zelfvernietiging terechtkomen.

De weg naar een geïntegreerde samenleving is alleen mogelijk als we mensen daarvoor opleiden, door onderwijs, zodat iedereen begrijpt in wat voor wereld we leven, wat de natuur van ons vraagt, wat de hoogste integrale kracht van de natuur is die ons naar een perfecte staat leidt, en ook wat ons ervan weerhoudt om de instructie van de natuur te volgen: ons te verbinden door middel van goede verbindingen.

De hele bevolking op aarde moet dit leren. Als we dit nu gaan leren, zullen we geen epidemieën meer zien. Zelfs als het ons nog niet lukt om deze integrale verbinding te verwerkelijken en we nog maar net zijn begonnen met het te leren, het belangrijkste is om nu te beginnen, dan zullen we zien hoe het ons hele leven onmiddellijk gemakkelijker maakt!

Dit zal ons meteen helpen en we zullen plotseling nieuwe mogelijkheden ontdekken voor het behoud van bedrijven, industrie, banen en gezinnen, want dan beschouwen we alles als één gesloten systeem. Maar als we ons als egoïsten blijven gedragen die het mogelijk achten om ten koste van anderen te profiteren, zal dit niet meer werken.

Verbetering kost niet zoveel tijd en zodra we gaan studeren, zullen er meteen veranderingen komen. Wijzelf zullen ook veranderen en hierdoor zullen we begrijpen wat er veranderd moet worden.

From KabTV’s program “Global Perspectives: The Danger Of Social Unrest After The Coronavirus, Part 2,” 5/1/20

Blog in het Engels:https://laitman.com/2020/05/the-danger-of-social-unrest-after-the-coronavirus-part-2/

Related Material:
The Danger Of Social Unrest After The Coronavirus, Part 1
Do Not Wait For A Return
After The Pandemic

Filed under: CoronavirusCrisisGlobalizationHealth | Add Comment →

Dorp Koopt Vluchtelingen Af

laitman_766_1In het Nieuws (Daily Mail): “Eén van de rijkste dorpen van Europa weigert om eventuele asielzoekers toe te laten, in plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om een boete van £ 200.000 te betalen.

“Angst dat vrouwen en kinderen de kans zouden kunnen lopen op seksueel geweld en dat hun vredige manier van leven verstoord zou kunnen worden, heeft ertoe geleid dat de superrijken van Zwitserland’s alpine resort Oberwil-Lieli ‘nee’ hebben gestemd in een referendum over de acceptatie van niet meer dan tien migranten.

“Het schilderachtige dorpje waarin 300 miljonairs deel uitmaken van een bevolking van 2200 mensen, heeft zijn financiële kracht gebruikt om de door de ​​regering opgelegde quota te weigeren.

“Sommigen van de rijkste inwoners van Oberwil-Lieli hebben zelfs aangeboden om persoonlijk een deel van de boete te betalen, die door de Zwitserse autoriteiten is opgelegd voor de weigering om vluchtelingen op te nemen.

”We willen hen hier niet hebben, zo simpel is dat”, vertelde een inwoner van het dorp aan MailOnline.

”We hebben ons hele leven hard gewerkt en we hebben een mooi dorp dat we niet willen bederven. We zijn niet geschikt om vluchtelingen op te nemen. Ze zouden hier niet passen.

“Omringd door weelderige groene weiden en een prachtig uitzicht op de besneeuwde Alpen in de verte, zouden de twee dorpen Oberwil en Lieli niet misstaan ​​op de voorkant van een doos bonbons ….

“De wegen zijn brandschoon, de tuinen zijn onberispelijk onderhouden en ondanks de nabijheid van de grootste stad van het land, Zürich, op een afstand van 10 mijl, is er weinig verkeer.

“Voeg een percentage van nul procent criminaliteit toe, dan het is niet moeilijk om in te zien waarom de huizen in de dorpen ruim £ 1 miljoen kosten en veel andere huizen zelfs drie keer zo veel waard zijn.

“Het is vanuit deze idylle dat de dorpelingen, een combinatie van gepensioneerden en jonge gezinnen, uit angst ervoor gestemd hebben om een toevloed van migranten te weigeren omdat anders hun manier van leven zou veranderen.”

Mijn Commentaar: Als wij in een normale, kalme, mooie, rustige stad zouden willen wonen waarvan het grootste deel van de bevolking zou bestaan uit rijke christenen en katholieken, en er plotseling arme moslims bij ons zouden komen wonen, met een andere cultuur, taal, religie en mentaliteit, zouden we hen natuurlijk ook niet willen accepteren.

Als de overgrote meerderheid van de locale bewoners de vluchtelingen niet wil accepteren, heeft de overheid niet het recht om hen te dwingen. Zij kan niet tegen de bevolking ingaan. Waarom zou de overheid anders bestaan?

Vraag: Hoe kan Europa de invasie van vluchtelingen onder controle houden?

Antwoord: Alleen door het invoeren van duidelijke integrale educatie waarbij gesproken wordt over de eenwording van alle mensen in één supranationaal, supra-religieus geheel, boven alle verschillen tussen mensen uit, volgens de alomvattende regel: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Leviticus 19:18).

Vraag: Is het mogelijk om dit nauwgezet te introduceren?

Antwoord: Als mensen met elkaar willen leven, wat kunnen we hen dan anders voorstellen? Het kan alleen maar op deze manier.

Vraag: Hoe dan ook, we zien dat alles plaatsvindt onder een onzichtbaar Bestuur. Wat is het Doel van de Hoge Macht die de vluchtelingen naar Europa stuurt?

Antwoord: Op deze manier drijft de Schepper ons naar correctie, zodat we kunnen gaan begrijpen dat de huidige manier van leven niet juist is. In ieder geval moeten we ons gaan bekwamen in integrale educatie en dat gaan leren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/1/16

 

Het Probleem Van De Groeiende Wereldbevolking

laitman_423_03Vraag: Er worden in de nabije toekomst grote demografische veranderingen verwacht. De levensverwachting stijgt en het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt.

In een periode van 51 jaar, van 1960-2001, groeide de wereldbevolking van drie miljard mensen naar zeven miljard. De Europese bevolking zal naar verwachting met 10% dalen, terwijl de bevolking in Afrika en Azië naar verwachting met 30% zal toenemen. Vanaf 2010 tot 2030 zal er vraag zijn naar 734 miljoen nieuwe banen en de grootste vijand van de maatschappij zal de vergrijzing zijn.

Het feit dat mensen tegenwoordig 85 à 90 jaar kunnen worden is een groot probleem voor de hele mensheid.

Antwoord: Natuurlijk, en waarom is het nodig om zo lang te kunnen leven?

Reactie: Omdat een mens een verlangen heeft om te leven.

Antwoord: Stel dat we de een of andere toverdrank aan ons drinkwater zouden kunnen toevoegen en daarmee het leven van mensen met 50 jaar konden verlengen. Wat dan?

Ik denk dat een mens niet geboren is om te werken en steeds meer te produceren, meer te verkopen, te kopen, de aarde meer te vervuilen, enz.

Een mens moet zijn leven wijden aan het bestuderen van de structuur van de mensheid, dit onderzoeken en de verbinding tussen mensen corrigeren omdat hij hierdoor de Hoge Energie bereikt, het Hoogste Doel.

Als een mens die staat bereikt, door zichzelf en de wereld te corrigeren, voedt hij de wereld met goedheid, met de Hoge Energie, dan is het leven de moeite waard.

Daarom moeten de miljarden mensen met wie we in aanraking zullen komen en de miljarden die 50 jaar langer zullen leven, allemaal deel uitmaken van een nieuw integraal educatie systeem zodat zij kunnen leren hoe ze mensen kunnen worden die welvaart, vrijheid en “zuurstof” zullen brengen in onze samenleving.

Op die manier zal het werkloosheidsprobleem opgelost worden, het probleem van de “extra monden die gevoed moeten worden” en al onze andere problemen zullen zonder enige uitzondering ook opgelost worden.

Alles hangt uitsluitend af ​​van de mate waarin we in harmonie zijn met de Natuur, een harmonie die alleen kan bestaan ​​wanneer we boven ons ego uitstijgen. Als we dat doen, zal alles goed voelen, als we dat niet doen, maakt het niet uit hoeveel mensen er zijn, alle problemen zullen dan alleen maar verergeren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/29/16

 

De Manier Om Evenwicht Met De Natuur Te Bereiken

Vraag: U zegt dat alles van de mens afhangt, maar wat kan ik betekenen voor een heel land?

Antwoord: Niemand kan op zichzelf iets betekenen. Daarvoor hebben we grote maatschappelijke structuren nodig die begrijpen hoe we moeten handelen en in staat zijn zich te verenigen om het land te beïnvloeden.

Als een meerderheid van de mensen in Israël zou begrijpen dat ze een nieuwe verbinding tussen elkaar moeten opbouwen, zouden ze in staat zijn om alles te beïnvloeden.

Eén mens is niet in staat om wat dan ook te veranderen! Hij moet zich aansluiten bij het systeem dat eenheid uitdraagt. We moeten leren hoe te verbinden. De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we dit kunnen doen. Alleen dan kunnen we het gehele volk beïnvloeden.

Als het volk iets verlangt, kan de overheid niet anders doen dan daaraan toegeven. We zouden niet eens de verkiezingen voor de Knesset nodig hebben. Het volk zou een nieuw systeem van verbindingen creëren.

Vraag: Wat kan ik doen om dat te bewerkstelligen?

Antwoord: Wat je moet doen is jezelf inschrijven voor de cursus Integrale Educatie om te ontdekken hoe de natuur op ons inwerkt en hoe we met haar tot een gezonde balans kunnen komen, om zo uiteindelijk een harmonieus evenwicht te bereiken met de natuur en met elkaar.

From the Webinar on zahav.ru 1/13/16

 

Zodat Kwaliteit Het Wint Van Kwantiteit

laitman_570Vraag: Veel vrienden die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, zijn op geld uit en op het aantal mensen dat komt. Ik ben bang dat het mij ook zal gaan om de hoeveelheid en niet om de kwaliteit.

Antwoord: Als je altijd bij ons bent tijdens de lessen zal dat je niet gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met name degenen die zich met integrale educatie voor het grote publiek bezighouden, alle ochtendlessen moet bijwonen. Het is een must!

Zonder de lessen is het niet duidelijk wat zij gaan onderwijzen. Dan wijken ze af naar psychologie, sociologie, mystiek en wie weet wat nog meer. Daar moeten we voor waken. Daarom is verbinding met mij via de lessen essentieel.

From the Kabbalah Lesson 2/11/14

 

Europa Wakker Schudden!

Dr. Michael LaitmanVraag: In Europa leven de mensen redelijk vreedzaam, ondertussen hebben ze geen behoefte aan integrale educatie. Moeten we voor hen een soort plek voorbereiden die dan klaar is als ze ‘vallen’?.

Antwoord: Het is absoluut niet noodzakelijk om te wachten totdat er iemand valt.

Als we het hebben over de liefde voor de ander, over wederzijdse verbinding, verbinding en eenheid, hoe kun je dan wachten totdat iemand valt? We moeten nu met al onze kracht proberen om mensen duidelijk te maken wat onze weg is, zelfs wanneer het ze niet interesseert om naar ons te luisteren, zoals met kinderen die niet naar hun ouders willen luisteren, maar ondanks dat leiden ouders hen op allerlei manieren naar het juiste pad, naar woorden en argumenten, de ouders geven de richting aan en ze worden aangemoedigd.

From the Stockholm Convention “Joy In Unity” Day One 8/30/13, Lesson 1

 

De Vreedzame Weg Naar Het Socialisme

Dr. Michael LaitmanOpinie  (van columnist Anatoly Wasserman): “Als we het jaar 2022 bereikt hebben, zal het socialisme winstgevender zijn dan het kapitalisme. Dit betekent dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan om de aanbeveling te implementeren die in 1862 door Karl Marx gedaan is om de hele economie te verlossen van de bourgeoisie en aan elke eigenaar te geven wat hij verkiest.”

“Het scala van problemen dat door het kapitalisme gecreëerd wordt, betreft niet alleen de kwestie van productiviteit. De nadelen van het kapitalisme zetten vraagtekens bij het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Daarom is het mogelijk dat de overgang naar het socialisme niet economisch gerechtvaardigd zal worden, maar als de weg naar zelfbehoud.

“Daarom moeten we in de komende jaren praten over de grootte van het gevaar dat het kapitalisme voor het voortbestaan van de mensheid vormt, we hebben voldoende bewijs dat het een toenemend gevaar is. Het is nodig om aan mensen, die betrokken zijn bij het bedrijfsleven, uit te leggen dat overleven in hun eigen belang is en dat zij vertegenwoordigers van het socialisme moeten worden ten bate van zichzelf.”

Mijn commentaar: De overgang gebeurt op een veel eenvoudiger manier. Namelijk doordat het deel van de mensheid met een punt in het hart zich inspant voor onderlinge eenheid, die door de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) veranderingen in hen en in alle mensen teweeg brengt. Dit Ohr Makif is verantwoordelijk voor onze vooruitgang en via de methode van Integrale Educatie en Opvoeding versnellen we het effect daarvan op ons. Hierdoor vindt er een goede overgang plaats naar het volgende niveau van de menselijke ontwikkeling.

 

De Wereld Zal Opgeblazen Worden Door De Nieuwe Klasse

laitman_926_01In het Nieuws (uit Expert): “Aan het begin van de 20e eeuw leek het alsof de werkende klasse de meerderheid werd en door een democratische manier van stemmen aan de macht zou komen. De Europese landen verklaarden dat zij sociaal waren, dat zij namelijk hun verplichtingen tegenover de burgers erkenden en hen wilden beschermen tegen werkloosheid, ziekte en ouderdom.”

“De economische problemen die in de jaren zeventig ontstonden, dwongen de westerse elite echter om het economische en sociale beleid te herzien. Het moderne neo-liberale kapitalisme brengt een nieuwe klasse voort van mensen die niet mogen stemmen en geen enkel sociaal recht bezitten. De verzorgingsstaat mislukt.”

“Het egoïsme van de middenklasse werd verleid door de beloften van de neo-liberalen om de belasting te verlagen, de huisvesting te privatiseren en het mogelijk te maken om deel uit te maken van de privatisering van de staatseigendommen. De socialisten wilden de eigenaren worden. Deze utopie was net zo ondeugdelijk als de communistische.”

“De Globalisering heeft de markteconomie opengesteld voor China en India als een onbeperkte bron van goedkope arbeid. De economie is onbeheersbaar geworden.”

“Dit heeft in ontwikkelde landen aanleiding gegeven tot een nieuwe klasse: het precariaat, gekenmerkt door gebrek aan werkzekerheid, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering en beperking van burgerlijke, politieke en economische rechten. Dit treft steeds meer mensen.”

“Tot nu toe resulteren hun acties meestal in rellen en gewelddadige buitensporigheden.”

Mijn commentaar: De toekomst neigt naar revoluties en oorlogen of naar een bewuste geleidelijke gelijkschakeling van het welzijn van de bevolking en van de welvaart. Dit is alleen mogelijk door verplichte universele educatie voor alle burgers in het kader van de methode van integrale educatie.

 

De Realisatie Van De Idee: Hoe Het Werkt.

Uit de brochure ‘De Enige Uitweg’

Om met de idee “Heb je naaste lief als jezelf” te gaan werken, is het noodzakelijk om – in moderne termen – tot werkelijk integrale relaties tussen mensen te komen.

Mensen worden tot op zekere hoogte verschillend geboren en iemand kan alleen of door middel van dwang niet integraal worden. Dit is een welbekend feit en hoeft niet bewezen te worden. Anderzijds willen we, of beter gezegd, moeten we integraal worden.

Daarvoor is maar één manier: onderwijs, of als dat uw voorkeur heeft: bewustwording. We moeten ons niet baseren op fictieve theorieën, zelfs al zijn ze heel mooi, maar op de wetten die vanaf de oorsprong inherent zijn aan de natuur en in Kabbalah worden beschreven.

Het is niet mogelijk om de juiste relaties tussen mensen op te bouwen zonder basiskennis te hebben over de mens, de natuur, de omgeving en de interactie daartussen.

De omgeving bestaat niet alleen uit de mensen met wie we in contact staan, maar ook uit boeken, films, internet en zelfs gedachten.

Alleen de mens is in staat om drastisch te veranderen onder de invloed van de maatschappij en de omgeving, dit in tegenstelling tot alle andere schepselen op aarde.

Het is uiteraard niet toevallig dat we het woord ‘omgeving’ (milieu) gebruiken als we spreken over de invloed van het ecosysteem op de mens.