Category Archives: Integrale Educatie

Dorp Koopt Vluchtelingen Af

laitman_766_1In het Nieuws (Daily Mail): “Eén van de rijkste dorpen van Europa weigert om eventuele asielzoekers toe te laten, in plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om een boete van £ 200.000 te betalen.

“Angst dat vrouwen en kinderen de kans zouden kunnen lopen op seksueel geweld en dat hun vredige manier van leven verstoord zou kunnen worden, heeft ertoe geleid dat de superrijken van Zwitserland’s alpine resort Oberwil-Lieli ‘nee’ hebben gestemd in een referendum over de acceptatie van niet meer dan tien migranten.

“Het schilderachtige dorpje waarin 300 miljonairs deel uitmaken van een bevolking van 2200 mensen, heeft zijn financiële kracht gebruikt om de door de ​​regering opgelegde quota te weigeren.

“Sommigen van de rijkste inwoners van Oberwil-Lieli hebben zelfs aangeboden om persoonlijk een deel van de boete te betalen, die door de Zwitserse autoriteiten is opgelegd voor de weigering om vluchtelingen op te nemen.

”We willen hen hier niet hebben, zo simpel is dat”, vertelde een inwoner van het dorp aan MailOnline.

”We hebben ons hele leven hard gewerkt en we hebben een mooi dorp dat we niet willen bederven. We zijn niet geschikt om vluchtelingen op te nemen. Ze zouden hier niet passen.

“Omringd door weelderige groene weiden en een prachtig uitzicht op de besneeuwde Alpen in de verte, zouden de twee dorpen Oberwil en Lieli niet misstaan ​​op de voorkant van een doos bonbons ….

“De wegen zijn brandschoon, de tuinen zijn onberispelijk onderhouden en ondanks de nabijheid van de grootste stad van het land, Zürich, op een afstand van 10 mijl, is er weinig verkeer.

“Voeg een percentage van nul procent criminaliteit toe, dan het is niet moeilijk om in te zien waarom de huizen in de dorpen ruim £ 1 miljoen kosten en veel andere huizen zelfs drie keer zo veel waard zijn.

“Het is vanuit deze idylle dat de dorpelingen, een combinatie van gepensioneerden en jonge gezinnen, uit angst ervoor gestemd hebben om een toevloed van migranten te weigeren omdat anders hun manier van leven zou veranderen.”

Mijn Commentaar: Als wij in een normale, kalme, mooie, rustige stad zouden willen wonen waarvan het grootste deel van de bevolking zou bestaan uit rijke christenen en katholieken, en er plotseling arme moslims bij ons zouden komen wonen, met een andere cultuur, taal, religie en mentaliteit, zouden we hen natuurlijk ook niet willen accepteren.

Als de overgrote meerderheid van de locale bewoners de vluchtelingen niet wil accepteren, heeft de overheid niet het recht om hen te dwingen. Zij kan niet tegen de bevolking ingaan. Waarom zou de overheid anders bestaan?

Vraag: Hoe kan Europa de invasie van vluchtelingen onder controle houden?

Antwoord: Alleen door het invoeren van duidelijke integrale educatie waarbij gesproken wordt over de eenwording van alle mensen in één supranationaal, supra-religieus geheel, boven alle verschillen tussen mensen uit, volgens de alomvattende regel: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Leviticus 19:18).

Vraag: Is het mogelijk om dit nauwgezet te introduceren?

Antwoord: Als mensen met elkaar willen leven, wat kunnen we hen dan anders voorstellen? Het kan alleen maar op deze manier.

Vraag: Hoe dan ook, we zien dat alles plaatsvindt onder een onzichtbaar Bestuur. Wat is het Doel van de Hoge Macht die de vluchtelingen naar Europa stuurt?

Antwoord: Op deze manier drijft de Schepper ons naar correctie, zodat we kunnen gaan begrijpen dat de huidige manier van leven niet juist is. In ieder geval moeten we ons gaan bekwamen in integrale educatie en dat gaan leren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/1/16

 

Het Probleem Van De Groeiende Wereldbevolking

laitman_423_03Vraag: Er worden in de nabije toekomst grote demografische veranderingen verwacht. De levensverwachting stijgt en het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt.

In een periode van 51 jaar, van 1960-2001, groeide de wereldbevolking van drie miljard mensen naar zeven miljard. De Europese bevolking zal naar verwachting met 10% dalen, terwijl de bevolking in Afrika en Azië naar verwachting met 30% zal toenemen. Vanaf 2010 tot 2030 zal er vraag zijn naar 734 miljoen nieuwe banen en de grootste vijand van de maatschappij zal de vergrijzing zijn.

Het feit dat mensen tegenwoordig 85 à 90 jaar kunnen worden is een groot probleem voor de hele mensheid.

Antwoord: Natuurlijk, en waarom is het nodig om zo lang te kunnen leven?

Reactie: Omdat een mens een verlangen heeft om te leven.

Antwoord: Stel dat we de een of andere toverdrank aan ons drinkwater zouden kunnen toevoegen en daarmee het leven van mensen met 50 jaar konden verlengen. Wat dan?

Ik denk dat een mens niet geboren is om te werken en steeds meer te produceren, meer te verkopen, te kopen, de aarde meer te vervuilen, enz.

Een mens moet zijn leven wijden aan het bestuderen van de structuur van de mensheid, dit onderzoeken en de verbinding tussen mensen corrigeren omdat hij hierdoor de Hoge Energie bereikt, het Hoogste Doel.

Als een mens die staat bereikt, door zichzelf en de wereld te corrigeren, voedt hij de wereld met goedheid, met de Hoge Energie, dan is het leven de moeite waard.

Daarom moeten de miljarden mensen met wie we in aanraking zullen komen en de miljarden die 50 jaar langer zullen leven, allemaal deel uitmaken van een nieuw integraal educatie systeem zodat zij kunnen leren hoe ze mensen kunnen worden die welvaart, vrijheid en “zuurstof” zullen brengen in onze samenleving.

Op die manier zal het werkloosheidsprobleem opgelost worden, het probleem van de “extra monden die gevoed moeten worden” en al onze andere problemen zullen zonder enige uitzondering ook opgelost worden.

Alles hangt uitsluitend af ​​van de mate waarin we in harmonie zijn met de Natuur, een harmonie die alleen kan bestaan ​​wanneer we boven ons ego uitstijgen. Als we dat doen, zal alles goed voelen, als we dat niet doen, maakt het niet uit hoeveel mensen er zijn, alle problemen zullen dan alleen maar verergeren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/29/16

 

De Manier Om Evenwicht Met De Natuur Te Bereiken

Vraag: U zegt dat alles van de mens afhangt, maar wat kan ik betekenen voor een heel land?

Antwoord: Niemand kan op zichzelf iets betekenen. Daarvoor hebben we grote maatschappelijke structuren nodig die begrijpen hoe we moeten handelen en in staat zijn zich te verenigen om het land te beïnvloeden.

Als een meerderheid van de mensen in Israël zou begrijpen dat ze een nieuwe verbinding tussen elkaar moeten opbouwen, zouden ze in staat zijn om alles te beïnvloeden.

Eén mens is niet in staat om wat dan ook te veranderen! Hij moet zich aansluiten bij het systeem dat eenheid uitdraagt. We moeten leren hoe te verbinden. De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we dit kunnen doen. Alleen dan kunnen we het gehele volk beïnvloeden.

Als het volk iets verlangt, kan de overheid niet anders doen dan daaraan toegeven. We zouden niet eens de verkiezingen voor de Knesset nodig hebben. Het volk zou een nieuw systeem van verbindingen creëren.

Vraag: Wat kan ik doen om dat te bewerkstelligen?

Antwoord: Wat je moet doen is jezelf inschrijven voor de cursus Integrale Educatie om te ontdekken hoe de natuur op ons inwerkt en hoe we met haar tot een gezonde balans kunnen komen, om zo uiteindelijk een harmonieus evenwicht te bereiken met de natuur en met elkaar.

From the Webinar on zahav.ru 1/13/16

 

Zodat Kwaliteit Het Wint Van Kwantiteit

laitman_570Vraag: Veel vrienden die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, zijn op geld uit en op het aantal mensen dat komt. Ik ben bang dat het mij ook zal gaan om de hoeveelheid en niet om de kwaliteit.

Antwoord: Als je altijd bij ons bent tijdens de lessen zal dat je niet gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met name degenen die zich met integrale educatie voor het grote publiek bezighouden, alle ochtendlessen moet bijwonen. Het is een must!

Zonder de lessen is het niet duidelijk wat zij gaan onderwijzen. Dan wijken ze af naar psychologie, sociologie, mystiek en wie weet wat nog meer. Daar moeten we voor waken. Daarom is verbinding met mij via de lessen essentieel.

From the Kabbalah Lesson 2/11/14

 

Europa Wakker Schudden!

Dr. Michael LaitmanVraag: In Europa leven de mensen redelijk vreedzaam, ondertussen hebben ze geen behoefte aan integrale educatie. Moeten we voor hen een soort plek voorbereiden die dan klaar is als ze ‘vallen’?.

Antwoord: Het is absoluut niet noodzakelijk om te wachten totdat er iemand valt.

Als we het hebben over de liefde voor de ander, over wederzijdse verbinding, verbinding en eenheid, hoe kun je dan wachten totdat iemand valt? We moeten nu met al onze kracht proberen om mensen duidelijk te maken wat onze weg is, zelfs wanneer het ze niet interesseert om naar ons te luisteren, zoals met kinderen die niet naar hun ouders willen luisteren, maar ondanks dat leiden ouders hen op allerlei manieren naar het juiste pad, naar woorden en argumenten, de ouders geven de richting aan en ze worden aangemoedigd.

From the Stockholm Convention “Joy In Unity” Day One 8/30/13, Lesson 1

 

De Vreedzame Weg Naar Het Socialisme

Dr. Michael LaitmanOpinie  (van columnist Anatoly Wasserman): “Als we het jaar 2022 bereikt hebben, zal het socialisme winstgevender zijn dan het kapitalisme. Dit betekent dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan om de aanbeveling te implementeren die in 1862 door Karl Marx gedaan is om de hele economie te verlossen van de bourgeoisie en aan elke eigenaar te geven wat hij verkiest.”

“Het scala van problemen dat door het kapitalisme gecreëerd wordt, betreft niet alleen de kwestie van productiviteit. De nadelen van het kapitalisme zetten vraagtekens bij het voortbestaan van de wereld en de mensheid. Daarom is het mogelijk dat de overgang naar het socialisme niet economisch gerechtvaardigd zal worden, maar als de weg naar zelfbehoud.

“Daarom moeten we in de komende jaren praten over de grootte van het gevaar dat het kapitalisme voor het voortbestaan van de mensheid vormt, we hebben voldoende bewijs dat het een toenemend gevaar is. Het is nodig om aan mensen, die betrokken zijn bij het bedrijfsleven, uit te leggen dat overleven in hun eigen belang is en dat zij vertegenwoordigers van het socialisme moeten worden ten bate van zichzelf.”

Mijn commentaar: De overgang gebeurt op een veel eenvoudiger manier. Namelijk doordat het deel van de mensheid met een punt in het hart zich inspant voor onderlinge eenheid, die door de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) veranderingen in hen en in alle mensen teweeg brengt. Dit Ohr Makif is verantwoordelijk voor onze vooruitgang en via de methode van Integrale Educatie en Opvoeding versnellen we het effect daarvan op ons. Hierdoor vindt er een goede overgang plaats naar het volgende niveau van de menselijke ontwikkeling.

 

De Wereld Zal Opgeblazen Worden Door De Nieuwe Klasse

laitman_926_01In het Nieuws (uit Expert): “Aan het begin van de 20e eeuw leek het alsof de werkende klasse de meerderheid werd en door een democratische manier van stemmen aan de macht zou komen. De Europese landen verklaarden dat zij sociaal waren, dat zij namelijk hun verplichtingen tegenover de burgers erkenden en hen wilden beschermen tegen werkloosheid, ziekte en ouderdom.”

“De economische problemen die in de jaren zeventig ontstonden, dwongen de westerse elite echter om het economische en sociale beleid te herzien. Het moderne neo-liberale kapitalisme brengt een nieuwe klasse voort van mensen die niet mogen stemmen en geen enkel sociaal recht bezitten. De verzorgingsstaat mislukt.”

“Het egoïsme van de middenklasse werd verleid door de beloften van de neo-liberalen om de belasting te verlagen, de huisvesting te privatiseren en het mogelijk te maken om deel uit te maken van de privatisering van de staatseigendommen. De socialisten wilden de eigenaren worden. Deze utopie was net zo ondeugdelijk als de communistische.”

“De Globalisering heeft de markteconomie opengesteld voor China en India als een onbeperkte bron van goedkope arbeid. De economie is onbeheersbaar geworden.”

“Dit heeft in ontwikkelde landen aanleiding gegeven tot een nieuwe klasse: het precariaat, gekenmerkt door gebrek aan werkzekerheid, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekering en beperking van burgerlijke, politieke en economische rechten. Dit treft steeds meer mensen.”

“Tot nu toe resulteren hun acties meestal in rellen en gewelddadige buitensporigheden.”

Mijn commentaar: De toekomst neigt naar revoluties en oorlogen of naar een bewuste geleidelijke gelijkschakeling van het welzijn van de bevolking en van de welvaart. Dit is alleen mogelijk door verplichte universele educatie voor alle burgers in het kader van de methode van integrale educatie.

 

De Realisatie Van De Idee: Hoe Het Werkt.

Uit de brochure ‘De Enige Uitweg’

Om met de idee “Heb je naaste lief als jezelf” te gaan werken, is het noodzakelijk om – in moderne termen – tot werkelijk integrale relaties tussen mensen te komen.

Mensen worden tot op zekere hoogte verschillend geboren en iemand kan alleen of door middel van dwang niet integraal worden. Dit is een welbekend feit en hoeft niet bewezen te worden. Anderzijds willen we, of beter gezegd, moeten we integraal worden.

Daarvoor is maar één manier: onderwijs, of als dat uw voorkeur heeft: bewustwording. We moeten ons niet baseren op fictieve theorieën, zelfs al zijn ze heel mooi, maar op de wetten die vanaf de oorsprong inherent zijn aan de natuur en in Kabbalah worden beschreven.

Het is niet mogelijk om de juiste relaties tussen mensen op te bouwen zonder basiskennis te hebben over de mens, de natuur, de omgeving en de interactie daartussen.

De omgeving bestaat niet alleen uit de mensen met wie we in contact staan, maar ook uit boeken, films, internet en zelfs gedachten.

Alleen de mens is in staat om drastisch te veranderen onder de invloed van de maatschappij en de omgeving, dit in tegenstelling tot alle andere schepselen op aarde.

Het is uiteraard niet toevallig dat we het woord ‘omgeving’ (milieu) gebruiken als we spreken over de invloed van het ecosysteem op de mens.

 

Spirituele Yoga

Dr. Michael LaitmanWanneer we de integrale methode realiseren, onderscheiden we twee cirkels: de binnenste cirkel zijn wij, de mensen met het ‘punt in het hart’ die door een Reshimo worden aangedreven, door een spirituele vonk die tot de verbinding met de Schepper behoort; de buitenste cirkel bestaat uit het grootste deel van de mensheid, op het niveau van de ‘naties van de wereld’.

We voeren een innerlijke strijd die bestaat uit allerlei soorten negatieve en positieve ontladingen omdat we ons innerlijk constant in een Brownse beweging bevinden, bestaande uit vernietiging en allerlei problemen op het gebied van spirituele groei, terwijl er onder de massa geen groei is.

Zij komen alleen naar de integrale studie omdat het goed voor hen is om te worden opgenomen in een dergelijk collectief. Een mens wordt opgeladen door het werken in een cirkel. Hij krijgt een uitstekend humeur en ervaart een normale druk, de problemen met zijn baas en het gezin worden aanzienlijk minder. Het is een soort spirituele yoga.

Miljoenen mensen in de wereld beoefenen in de ochtend yoga om hun zenuwen te kalmeren en daarna gaan ze werken. Wie profiteert hiervan? Niet de natie, niet die mens zelf en de samenleving evenmin.

Integrale cirkels zouden een ochtend oefening voor het grote publiek moeten zijn. De hele natie samen, zittend in cirkels en met liefde naar elkaar kijkend.

We willen meer vreugde aan het leven van mensen toevoegen zodat ze zich relaxed voelen, niet meer met elkaar strijden en bevrijd zullen worden van alle spanningen. In het gezin zullen ze zich goed voelen. Hoe dichter ze bij het Licht komen, des te ordelijker en bloeiender hun leven zal worden. Ze zullen geen tegenstrijdigheden met het Licht ervaren.

Adam (mens) is een groot verlangen naar de Schepper, het grote publiek heeft dit niveau nog niet ontdekt. Dit komt omdat ze zich op het animale niveau bevinden en daar bestaat geen tegenspraak. Er is geen tweede lijn die het noodzakelijk maakt om een derde lijn te creëren. Dus zij evolueren volgens een ander principe dan dat van ons.

Onze innerlijke wereld heeft twintig à dertig jaar nodig gehad om te veranderen, hun beeld van de wereld zal binnen een paar maanden veranderen omdat zij geen innerlijke strijd door tegenstellingen hebben. Ze ervaren geen botsing van twee werelden, de Hogere en de fysieke. Ze hebben geen problemen zoals wij ze hebben: strijd en onderzoek. Zij plaatsen zich onder de invloed van het Licht dat via ons wordt doorgegeven en het zal goed voor hen zijn.

Zij hebben geen twintig à dertig jaar nodig om te veranderen. Een maand of twee is voor hen genoeg. We zitten bij elkaar, we praten, we dansen, we glimlachen naar elkaar en dat is alles. Hierdoor worden ze aan het Licht gelijkvormig en wij moeten hen naar deze staat van gelijkvormigheid brengen die op hun niveau aanwezig is.

Voor een mens bestaat er geen compleet, natuurlijk instinct zoals bij een dier, om op die manier gelijkvormig te worden aan het Licht dat dichtbij hem komt, heel direct, zoals het bij een kind gebeurt. Wij moeten het Licht toevoegen en daarna zullen ze samen met ons één groot geheel worden..

Hierna zullen de Reshimot – de spirituele vonken die nodig zijn om de Schepper te bereiken – in hen worden ontdekt en dan zal er een enorme massa mensen verschijnen die luid zullen roepen om het Hoge Licht en Het zal onmetelijk veel groter zijn dan waar wij om kunnen roepen.

From the Sochi Convention 6/10/14, Lesson 2

 

Kabbalah Of Fascisme

Dr. Michael LaitmanMening (Centraal Nieuws Agentschap van het Nieuwe Rusland): “De politiek van de afgelopen jaren heeft de neiging om de komst van het fascisme te vertragen. Maar het fascisme zal zich overal manifesteren, op de schouders van het liberalisme als een stap in de richting van het fascisme. Nationalisme is het laatste anker van het volk, versnipperd, dat door de markt wordt verpletterd.”

“Stellingen van het fascisme zijn:

Nationale trots, dit is het enige wat de markt aan het volk overlaat, het nationalisme is zich overal aan het ontwikkelen, het identificeert zich met rechtvaardigheid; nationalisme is de ideologie die iedereen aanhangt die teleurgesteld is in anderen. In het begin wordt nationale trots patriottisme genoemd.”

“Eenheid van het volk en de staat. Van nu af aan zul je het oneens zijn met het overheidsbeleid, je zult het niet eens zijn met het volk, met de natie als geheel. De eenheid van de wil van miljoenen mensen, samen met de wil van de machthebber, is een natuurlijke zaak.”

“Traditie, afwijzing van vooruitgang.”

“Ongelijkheid. Fascistische Staten zijn legers; ze worden gekenmerkt door ongelijkheid, maar de ongelijkheid van het fascisme-leger krijgt alles kant-en-klaar van de markt. Fascisme betekent constitutionele ongelijkheid, vertegenwoordigd door een sterke imperialistische hiërarchie.”

“Totaliteit. Fascisme zal overal opdoemen, in alle landen, in hun eigen vormen van fascisme. Tegenwoordig kunnen wij er niets tegenover stellen.”

“Paganisme, een variant op de Christelijke godsdienst die voldoet aan de behoeften van het bewustzijn, een scheiding tussen zuiver en onzuiver, het zwart-wit beeld van de wereld.”

Mijn commentaar: Baal HaSulam heeft dit alles aan het begin van de 20e eeuw beschreven. Hij waarschuwde ervoor dat volgens de wet van sociale ontwikkeling
het fascisme ontstaat na het kapitalisme, als het niet wordt vervangen door integrale educatie en de samenleving van ‘de laatste generatie’. Daarom hebben wij geen keuze. We moeten geen enkele inspanning ongemoeid laten om integrale educatie en opvoeding te verspreiden.