Category Archives: Inspanningen

Tussen verborgenheid en onthulling

Laitman_049.03De wereld is de Schepper die in alles wat wij voor ons zien gehuld is: op het minerale niveau, het vegetatieve, het animale en in mensen. In feite bestaat er geen wereld, alleen deze vier niveaus bestaan: het minerale, vegetatieve, animale en de mens, dit alles bevindt zich in de mens. Een mens ziet zichzelf, niets anders, hij ziet zijn innerlijke eigenschappen tegen de achtergrond van de Hoge Wereld

Als een mens eraan werkt om niet meer tegengesteld te zijn aan het Hoge Licht, ziet hij zichzelf niet meer tegen de achtergrond van het Licht, maar bereikt hij gelijkvormigheid met het Licht. Dan kleedt het Hoge Licht, de Kracht van geven en liefde, zich in de mens en hij verandert in de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid}

De Schepper wil zich onthullen, Hij wil helpen. Hij steunt de mens altijd, maar Hij ontneemt hem niet de inspanningen die hij moet doen. Door zich in te spannen, moet een mens alle verschillen ontdekken die er tussen hem en de Schepper bestaan, hij moet zijn voelen ontwikkelen en de hoge werkelijkheid onthullen. Een mens bouwt zichzelf tussen verborgenheid en onthulling. Daarom kan de Schepper hem bij alles helpen, behalve op het gebied waar hij zich moet inspannen.

Voor ons lijkt de wereld donker en bedreigend, want nu zien we nog onze eigen egoïstische natuur tegen de achtergrond van het witte Licht. Als wij ons ervoor inspannen om gelijkvormigheid met dit Licht te bereiken, eenheid en liefde, zien we onszelf niet meer, maar het Licht.

Daarom moeten we met de wereld net zo omgaan als met het verlangen van de Schepper, die zich wil onthullen. Hij vraagt echter van ons dat wij de moeilijkheden veranderen in steun en hulp. De moeilijkheden laten ons de plekken zien waar wij nog niet gelijkvormig zijn aan de Hoge Kracht, dit duurt totdat wij alle vijanden hebben getransformeerd in geliefde vrienden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, Lesson on the Topic: “The Creator Desires to be Revealed,” (Prep For World Convention 2018)

Het Hoogste Doel Bepaalt Alles

Dr. Michael LaitmanOpmerking: U vertelde ons dat uw leraar Rabash meestal ging zingen en dansen als hij zich in staten van duisternis voelde en dat hij op die manier weer uit zulke staten kwam. Wat doet u als u in staten van duisternis bent?

Antwoord: Als ik denk aan de vastberadenheid van Rabash, zijn aspiratie, zijn grote verlangen en het feit dat hij niets anders accepteerde dan met de Schepper samen te zijn en dat hij zich uitsluitend vasthield aan de methode van zijn vader, dan voel ik me overstelpt, als het niet door kracht is in ieder geval door geduld.

Als ik dat niet had, zou ik zeker niet verder kunnen gaan met mijn werk, want ik ben niet van steen. Er zijn studenten die bij me weggaan en natuurlijk ben ik daar gevoelig voor.

Maar dan denk ik meteen aan Rabash en dat geeft me grote kracht. Hij was als een rots in de branding! Daarom doe ik dan een beroep op gevoelens in mij die weten dat ik deel uitmaak van die rots en dan krijg ik kracht. Hij geeft die gevoelens aan mij!

Wat mijn studenten betreft: ik denk dat zij zien hoe ik te werk ga en zij moeten een voorbeeld aan mij nemen. Rabash vertelde mij niets! Ik zag eenvoudigweg een mens die zijn leven totaal wijdde aan het bereiken van spiritualiteit. En bovendien: hij dacht nooit ergens twee keer over na, niet eens één keer, hij offerde zich altijd op.

Ik was altijd verbaasd over het feit dat hij nooit aan zijn innerlijke of uiterlijke problemen dacht, zijn reacties en besluiten volgden onmiddellijk. Er was geen spoortje van twijfel te bekennen! Elk probleem haalt ons uit onze routine en dan zakken we weg in twijfels. Hij had zo’n grote innerlijke kracht, dat hij alleen maar voorwaarts ging en hij was uiterlijk volkomen rustig was. Het was ongelooflijk!

Daarom is het hoogste Doel het belangrijkste voor ons. Het staat boven alles, bepaalt alles en ik ben er de slaaf van. Als ik als een component deel uitmaak van dit systeem, is dat mijn ideale staat. Hoewel ik een levende component ben, wil ik er deel van uitmaken als iemand die geen persoonlijk leven heeft en de wetten van dit systeem opvolgt zonder vragen te stellen.

Ik wil mijzelf zodanig corrigeren dat ik daarin een radertje word dat er zonder nadenken of twijfel mee in overeenstemming is! Dit wordt genoemd: de slaaf van de Eeuwige zijn en dit is de volledige correctie van een mens. Ik bereik het systeem en de Kracht die het bestuurt ten volle.

Opmerking: Wat betekent het dat er een gedachte komt en dat je zo’n gedachte dan onmiddellijk opvolgt …

Antwoord: Nee, ik moet nog dingen ophelderen, tot een oplossing komen en een besluit nemen, maar dat gebeurt niet volgens de aardse tijd maar op frequenties waarop het begin en het einde één worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/12/14

 

Het Aftellen Begint

Dr. Michael LaitmanIk voel een immens grote vreugde door het feit dat op het ogenblik het merendeel van mijn studenten in de wereld gaan begrijpen en voelen dat de spirituele wereld in de verbinding wordt ontdekt.

Hoewel wij het spirituele systeem al jarenlang bestuderen, wil het hart niets horen over het breken van de Kli van de collectieve ziel, de afdaling en de val in deze wereld, de opsplitsing in een veelheid van mensen, de uitbreiding van de Kli, de gelijke afstand van het centrum naar de periferie over de hele aarde en de groei van het ego. In het algemeen kost dit veel tijd en vele jaren gaan voorbij voordat het hart tot het besef komt en begrijpt dat er iets niet in orde is en dan zal het met verbinding en eenheid op problemen reageren.

Vanaf het allereerste moment dat een mens hiervan iets gaat verstaan, betreedt hij de weg naar het Doel van de schepping en gaat hij met een toenemende snelheid voorwaarts, hij doet ervaring op en brengt ver verwijderde, gebroken en verspreide delen van zijn ziel bijeen. Hij weet al dat alles alleen in zijn groep van tien geconcentreerd is of in een honderdtal, een duizendtal en dat de Hogere Wereld, de Schepper, en de voltooiing en het Doel van de schepping, juist hier gevonden worden.

Als hij zich automatisch tot de groep wendt, wat er ook gebeurt, is dit een teken dat hij stevig op zijn eigen beide benen staat en het Doel correct voor ogen heeft. Ik hoop dat de resultaten van onze Conventie tot een dergelijk gevoel zullen leiden voor velen die hier aanwezig zijn en voor degenen die samen met ons over de hele wereld aanwezig zijn.

Dit is het moeilijkste begin van het aftellen. Niemand, waar dan ook, was ooit in staat om dit te bereiken. Velen hebben het duizenden jaren lang in allerlei situaties geprobeerd, maar alleen eenlingen hadden succes, hoewel mensen bereid waren om hiervoor alles op te offeren. Dus een geleidelijke aanpak, de erkenning en de ontdekking van het beginpunt en het investeren van veel inspanning, vereisten subtiel en continu werk.

Ik heb de indruk dat we het startpunt beginnen te zien. Het gevoel dat alles begint en eindigt met contact, verbinding in de groep, dat alles daar wordt bepaald en dat er daarnaast niets bestaat, zal ons later tonen hoe we in de wereld te werk moeten gaan en hoe we met de natuur om moeten gaan: door middel van onze eenwording. Dit komt omdat we MAN laten oprijzen, ons verlangen naar verbinding, eenheid en correctie.

Dan zal de wereld zich evenredig aan ons verder ontwikkelen naar harmonie, eenheid, geluk en de vervulling van de wet van gelijkheid van vorm. In deze overgang van ‘ik’- het verlangen naar de Schepper zoals ik me dat voorstel – naar ‘wij’, waarbij dit ‘wij’ één enkel geheel is binnen ons gescheiden ‘wij’, wordt de alomvattende Kracht van Verbinding, de Schepper genaamd, ontdekt.

Convention In St. Petersburg “Day Two” – 09.20.14

 

Allereerst Danken

laitman_534Vraag: Als de groep duisternis voelt, is het dan terecht om het ego te gebruiken, namelijk afgunst, lust en eer, voor eenheid en verbinding?

Antwoord: Op elk niveau wordt met duisternis iets totaal anders bedoeld. Duisternis kan een gebrek zijn aan iets, het kan een gevoel zijn dat ik niet kan handelen, een machteloos gevoel, het kan ook het tegenovergestelde zijn: Ik ben dankbaar voor deze duisternis omdat ik nu kan handelen vanuit ’geloof boven de rede’, enzovoort.

Commentaar: Ik zie dat ik niet boven mezelf kan uitstijgen, geen verbinding met de vrienden kan krijgen en ik voel dat één enkele Kracht ons bestuurt. Ik heb niets anders dan het ego en ik ga met behulp daarvan werken, zodat de vrienden in elkaar opgenomen zullen worden.

Antwoord: Hier is een intens gebed van dankbaarheid aan de Schepper nodig omdat Hij je de mogelijkheid geeft om iets te doen in een dergelijke staat van duisternis.

Dit is de eerste juiste handeling. En als je in zekere mate ook nog een soort mogelijkheid hebt om iets op een correcte manier te doen, moet je de Schepper onmiddellijk daarvoor danken. Dan kom je met Hem in contact. Het zal niet altijd duidelijk en helder zijn, maar het zal een contact zijn.

Je hebt de mogelijkheid gekregen om je op de correcte manier tot de Schepper te wenden en Hem te danken, dan wend je je tot Hem met het verzoek om de vrienden te helpen en dan vindt alles al in de juiste volgorde en verbinding plaats.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-three-09-21-14/

 

Het Ontzag Dat Wij Niet Voelen

laitman_289Vraag: Bestaat de verbinding van vrees en liefde uit ontzag voor de Schepper? Of is het een nieuw gevoel dat nu nog niet is onthuld in onze wereld?

Antwoord: We spreken niet over wat in onze wereld onthuld is, namelijk in de egoïstische verlangens. Want die verlangens bestaan uit niets anders dan animale angst voor het fysieke bestaan en liefde voor de genoegens die dat animale bestaan vullen.

We spreken helemaal niet over wat in het animale lichaam gevoeld wordt, we proberen ons voor te stellen dat wij leven in een bestaan van geven waar twee eigenschappen alles besturen: liefde en ontzag. We denken alleen maar aan wat buiten ons gebeurt, namelijk aan dat wat ons van daaruit naar anderen leidt en via hen naar de Schepper, naar de eigenschap van alomvattende liefde en geven.

Vraag: Waarom voelen we dat ontzag niet waar u over spreekt?

Antwoord: Dat is een teken dat je nog niet door de noodzakelijke stappen van je vooruitgang – waardoor je kunt onderscheiden – bent gegaan.

Als iemand zich heel erg betrokken voelt bij iets, als hij beeft van angst, komt er een gevoel in hem op dat hij kracht investeert en niet ontvangt wat hij zou moeten ontvangen. Dan begint hij te denken: “Wat is hier aan de hand? Het zou moeten veranderen, maar het gebeurt niet.”

Ik studeer al zoveel jaren, ik werk al zoveel jaren aan mijzelf en ik doe veel aan disseminatie. Ik heb al zoveel gedaan. Wat heb ik tot nu toe nagelaten? Waar heb ik fouten gemaakt? Waarom zie ik geen vooruitgang? Of is de vooruitgang juist dat ik het niet zie!? Maar dat wil ik dan ook weten. Dit betekent dat er een dringende vraag in een mens naar boven komt, maar dat is afhankelijk van zijn inspanningen.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-one-09-19-14/

 

Als Ik Niet Zelf Handel, Zal Niemand Mij Helpen

laitman_259_01We moeten heel zorgvuldig omgaan met de uitspraak: ”Er is geen ander dan Hij” en hier niet in alle omstandigheden naar verwijzen om zo onszelf te rechtvaardigen.

Heb je Degene van wie je zegt: “Er is geen ander dan Hij” bereikt? Nee. Toch gebruik je deze uitspraak te pas en te onpas als het je goed uitkomt. Je hebt het recht niet om wat de Kabbalisten in hun Kelim (vaten) hebben ontvangen vanuit hun spirituele niveau als een stelling te gebruiken. Je hebt deze Kelim niet! Toch neem je dit concept als een kant en klare formule en ga je het toepassen. Dit is niet correct, dat kan je zo niet doen!

Alles wat ik zeg is afkomstig van de Kelim waarin ik nu besta. Als ik deze gevoelens innerlijk ervaar en dit spirituele niveau bereikt heb, werk ik met deze formule omdat ik daartoe in staat ben, maar wat voor zin heeft het om deze woorden te gebruiken als dat niet zo is?

Ik bevind me niet op dat niveau, dus waarom zou ik hierover nadenken of me er een voorstelling van maken? Als ik het alleen maar theoretisch bestudeer, is dat iets anders, maar als ik in de praktijk bij het werken in de groep altijd alleen maar zeg: “Er is geen ander dan Hij”, zal ik niet groeien maar alleen maar een klein diertje blijven. Alle religieuze gelovigen zeggen dit.

Vraag: Hoe verhoudt het concept: “Er is geen ander dan Hij” zich tot het feit dat wij onze inspanningen zelf moeten leveren?

Antwoord: Voordat wij aan het werk gaan, gaan wij niet uit van het principe: “Er is geen ander dan Hij”, we spannen ons alleen maar in.

In Brief 16 schrijft Baal HaSulam dat een mens iedere dag voordat hij aan het werk gaat, moet zeggen: “Als ik niet zelf handel, zal niemand mij helpen” en vervolgens moet hij al het nodige doen om zijn dagelijks brood te verdienen.

Maar als hij ‘s avonds klaar is met zijn werk, zegt hij: “Er is geen ander dan Hij” omdat de Schepper van tevoren aan hem dacht en hij alles wat hij verdiend heeft niet heeft ontvangen door zijn eigen inspanningen, maar omdat het zo bedoeld was.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-three-09-21-14/

 

Span Je In!

Dr. Michael LaitmanVraag: Nu we enige ervaring hebben opgedaan in Sochi zullen we weer uiteen gaan op weg naar huis. Wat kunnen we aan onze workshops verbeteren en hoe kunnen we de manier waarop we ze modereren verder verbeteren?

Antwoord: Ik heb te maken met het feit dat ik acties niet kan versnellen en te vroeg spreken over dingen waar jullie nog niet aan toe zijn. Jullie zullen geleidelijk veranderingen ondergaan, maar dat is afhankelijk van de mate van jullie inspanningen.

Als jullie veranderen, wordt het mij toegestaan om aan jullie steeds nieuwere aspecten van de werkelijkheid, de schepping en de correctie daarvan te onthullen, ik kan niet alles aan jullie overbrengen.

Ik heb begrip voor jullie gretigheid om de hele methode in handen te krijgen, het gehele overzicht van de benadering, een beschrijving van de manier waarop we met de bevolking moeten omgaan. Maar het is uitsluitend afhankelijk van jullie inspanning of ik iets kan zeggen over het hele programma en de totale infrastructuur. Jullie moeten proberen om hier verder uit te komen om te voorkomen dat jullie verdrinken.

Deze inspanningen creëren voor mij de omstandigheden waarin ik jullie wat meer kan zeggen. Dit is de enige manier. Niet omdat ik gemeen ben en jullie wil laten lijden, maar omdat jullie niet genoeg waarnemingsmogelijkheden hebben om het in je op te nemen, om deze materie zo in je op te nemen dat je het in je verlangens en je gevoelens ervaart, zodat jullie het een klein beetje kunnen proeven. Op een andere manier zullen jullie het niet kunnen voelen. Daarom doe ik het op deze manier. Span je dus in!

From the International Summer Camp In Bulgaria “Day Two” 7/12/14, Lesson 3

 

Een In De Steek Gelaten Kind

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom heb ik tijdens het lezen van De Zohar plotseling gevoelens die ingaan tegen mijn inspanningen om de juiste intentie vast te houden en aan de vrienden te denken, een gevoel van werkelijke haat?

Antwoord: Het blijkt dat ik aan de vrienden denk en bezorgd over hen ben en plotseling voel ik hoe de haat naar hen in mij opkomt. Dit geeft aan dat ik het werk nu niet meer aantrekkelijk vind en dat ik mezelf er gewoon toe moet dwingen om aan hen te denken en zo blijft er tenslotte niets meer van dit soort werk over.

Maar het is iets goeds, want daarmee is al duidelijk dat ik de basis mis. Inderdaad, waarom zou ik me ineens over hen bezorgd maken? Het lijkt alsof ik een vreemde baby in mijn handen krijg en gedwongen word om voor hem te zorgen, maar ik voel me onverschillig naar hem toe en ik heb totaal geen gevoelens voor deze baby. Voor zover ik kan, zorg ik zo goed mogelijk voor hem, gewoon vanuit medeleven en medelijden, maar dan verlies ik mijn geduld en ik vraag of ik niet meer voor hem hoef te zorgen. Ik word er zo moe van dat ik hem gewoon begin te haten.

Maar als het mijn eigen baby was, zou ik alles kunnen verdragen en eindeloos voor hem blijven zorgen. Dit betekent dat liefde ons kracht geeft. Als ik geen kracht heb om bezorgd te zijn over mijn vrienden in de groep, betekent het dat het mij aan liefde ontbreekt. Dat is een mooie ontdekking!

Als ik bezorgd ben of alle vrienden verder kunnen komen en of we allemaal beloond zullen worden met een onthulling, terwijl we aan het lezen zijn, als ik bezorgd ben over hen op een zachte, liefhebbende manier, zoals ik bezorgd ben over mijn baby, kan ik meten in welke mate ik op weg ben naar het Doel. Dit is een heel nauwkeurige manier om te meten. Deze houding naar de vrienden komt natuurlijk van het Corrigerende Licht en niet vanzelf. Ik moet dan ook het Licht, dat schijnt en mij zoveel steun geeft, danken.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/10/14, Writings of Baal HaSulam

 

Verlies Het Niveau Dat Je Hebt Bereikt Niet

Dr. Michael LaitmanVraag: Nu de Conventie voorbij is, voel ik dat ik begin terug te keren naar mijn vorige staat en dat wil ik helemaal niet. Wat moet ik doen zodat alles wat ik doe en waaraan ik denk voor de Schepper zal zijn met de bedoeling Hem vreugde te schenken?

Antwoord: De Schepper heeft ons leven zo geregeld en niets is aan ons. Zo gaat het ook met politici, economen, onze familieleden en zelfs met ons. De Schepper regelt en organiseert dit leven opzettelijk op de manier waarop we het voelen, zodat wij vanuit deze specifieke voorwaarden de openbaring van Zijn Uniekheid, Zijn Heelheid zullen bereiken.

Dus het feit dat je al het gevoel hebt dat je wegdrijft van de Conventie en terugkeert naar je vorige leven, terwijl je nog hier bij ons bent, is geen goed teken. Je moet alles doen wat in je vermogen ligt om jezelf op te warmen zodat je het niveau dat je hebt bereikt niet verliest en je je er met je tanden in vastbijt.

Ik begrijp dat het moeilijk is en ik weet zelfs dat het iets onmogelijks is, maar je geringste inspanningen om dit te doen, helpen je al om geestelijk op te stijgen en het is puur winst. Vooral nu je nog hier bent en je dagelijkse routine je nog niet onder druk zet, moet je dit absoluut op elke mogelijke manier weerstaan.

Ik heb soortgelijke oefeningen gedaan toen ik samen was met Rabash, toen Irak tijdens de Golfoorlog Israel bombardeerde en de raketten op een afstand van ongeveer 500 à 700 meter van de plaats waar wij studeerden, neerkwamen. Het was zeer onaangenaam, maar een mens moet zich voortdurend proberen vast te houden aan de verbinding met de Schepper, zowel in goede als in slechte situaties.

Probeer dus voortdurend om een kleine ruimte in je denken vrij te houden, waarin je steeds in contact blijft met de Schepper, ongeacht de staat waarin je je bevindt, zelfs wanneer het een staat is waarin je niets voelt.

 

Koop De Waarheid, Verkoop De Waarheid Niet!

Dr. Michael LaitmanVraag: Er staat geschreven: “De beloning is in overeenstemming met de droefheid van de mens.” Maar waarom moeten we lijden en droefheid voelen, moet een dienaar van de Schepper niet blij zijn?

Antwoord: Ik zie niet dat mijn studenten voortdurend blij zijn, alsof ze aanwezig zijn op hun bruiloft met de Schepper. Wij handelen tegen ons verlangen in en het vraagt grote inspanning om ons voortdurend te richten op verbinding, op het wegcijferen van ons ego en op de intentie om niet aan onszelf te denken.

We worden gedwongen om te oefenen zonder enige compensatie in het egoïstische verlangen om te ontvangen waarmee we werken. Ik heb een poging gedaan en calorieën verbruikt, zowel mijn lichaam als mijn ziel vragen daarvoor vervulling terug. Ik krijg echter niets, hoe kan mijn lichaam hiermee doorgaan zonder enige compensatie te ontvangen? In feite is het een machine, zowel een psychologische als een mentale machine die gevuld moet worden, brandstof nodig heeft.

Er wordt mij gezegd dat ik alleen vervulling ontvang als ik vraag om de mogelijkheid om zonder vervulling te werken. Maar ik wil nog steeds iets voor mijzelf ontvangen, dus wat ik oefen gaat samen met zorg en droefheid. Dat komt omdat ik mijn ego en mijn beloning moet opgeven en in plaats van iedere keer aan mijzelf te denken, moet ik aan de ander denken. Ik merk dat ik dat niet kan, dus ik wend mij tot de Schepper. Maar tot de tijd dat ik mij tot Hem wend en Hij mij antwoordt, moet ik door een onaangename staat heen … en dat is een moeilijke periode.

Als iemand voor het eerst naar de groep komt voelt hij zich blij en is hij in staat om bergen te verzetten, om alles te doen. Maar later zien we dat zijn enthousiasme is afgenomen en we zien steeds minder van hem, in plaats van vooraan te zitten schuift hij steeds meer naar achteren en langzamerhand komt hij dichter bij de uitgang, totdat hij helemaal verdwijnt.

Er staat geschreven: “Duizend komen een ruimte binnen en maar één komt er vandaan als instructeur.” In onze tijd is het er niet één maar het zijn er velen meer, dit principe geldt echter nog steeds. Die velen zijn alleen zij die alles op kunnen geven en zeggen dat het niet uitmaakt wat er met hen gebeurt omdat er geen andere waarheid is en daarom zijn ze hier! Dit staat beschreven als: “Koop de waarheid, verkoop de waarheid niet!” Maar er zijn niet veel van zulke mensen en het is afhankelijk van het verlangen van een mens, van het punt in het hart dat de Schepper hem gegeven heeft.

Een mens kan ook dan tot de Schepper bidden en vragen, hoewel dat heel moeilijk en ingewikkeld is. Als iemand het verlangen om te geven niet heeft ontvangen, het punt in het hart dat hem vanaf zijn geboorte helpt om het doel van de schepping te bereiken, kan hij ook met een gebed dat intens genoeg is om kracht vragen, ondanks het zwakke punt in zijn hart. Dan is het alsof hij een sprong maakt van de ene generatie naar de volgende, van het ene leven naar het volgende.

Je kunt nu zonder omwegen alles ontvangen wat je volgens het grote plan in een paar levens zou ontvangen door weer op deze aarde terug te komen, hier te leven en te lijden, te sterven en weer opnieuw terug te komen. Het kan direct door met grote inspanning te vragen, zoals je sprongen kunt maken door de tijd.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/29/13, Writings of Baal HaSulam