Category Archives: Innerlijk Werk

Wees stil om het hart te laten spreken

959Vraag: U zegt steeds dat een gesprek in stilte kan plaatsvinden. Kunt u uitleggen wat dat is: spreken via je hart?

Antwoord: Door gevoelens. Als je je gevoelens naar iemand wilt overbrengen en het heel moeilijk is om er passende woorden voor te vinden, is het het beste om te zwijgen.

Dit is voor niemand ongemakkelijk. Je zwijgt gewoon. Zo begin je elkaar geleidelijk te begrijpen zonder woorden. Dit wordt een gesprek tussen de harten genoemd.

Vraag: U zei dat u vaak stil was bij uw leraar. Had u dan niet het gevoel dat u iets moest zeggen?

Antwoord: Nee, absoluut niet. Je zit gewoon naast hem, je denkt, en dat doet hij ook.

Vraag: Heeft hij u niet uitgenodigd om iets te zeggen? Was dat er niet?

Antwoord: Nee, dat was niet nodig. Het was niet nodig om ook maar iets te doen. Er zijn gevoelens, momenten, waarop alles duidelijk is. Er komt innerlijk contact, de stroom van gevoelens van de een naar de ander en terug, zonder woorden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/12/be-silent-in-order-for-the-heart-to-speak/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/21/23

Related Material:
Silence Preferred
The Exchange of Spiritual Information
Roaring Silence

Filed under: News, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken?

559Vraag: Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken en hoe kan dit makkelijker gemaakt worden in het spirituele werk?

Antwoord: Voor geven werken is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Deze eigenschap bestaat helemaal niet in ons, dus erover spreken is zoiets als zeggen: “Ga maar vliegen als een vogel.” Wat kunnen we eraan doen? Blijven werken voor geven.

Ondanks het feit dat we geen eigenschap hebben die we “aan kunnen zetten” om voor geven te werken, wordt deze gevormd onder de invloed van het Hoge Licht en we moeten door de groep zo ver komen.

Vraag: Maakt onze methode dit werk gemakkelijker?

Antwoord: Het maakt het niet alleen gemakkelijker, maar geeft richting, uitleg en geeft ons kracht. De methode is alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/why-is-it-so-difficult-to-work-for-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Our World—Reception in Order to Receive for Oneself
Human Nature: Everything Is For My Sake
Is There Any Selfless Bestowal In Our World?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Lever de koffer op de plaats van bestemming af

261Vraag: Hoe kan ik mij er elk moment van mijn leven van bewust zijn dat ik de ‘koffer’ van de Schepper draag, namelijk dat ik voor Hem werk en niet voor mezelf?

Antwoord: De koffer vertegenwoordigt handelingen van geven aan de Schepper. Als ze gemakkelijk zijn, is de koffer de juiste en is de handeling correct. Maar als het moeilijk is, betekent het dat je ergens in verwarring bent geraakt.

Opmerking: Het komt voor dat in het begin alles gemakkelijk gaat, dan wil een mens zichzelf meer toe-eigenen en dan pakt hij de verkeerde koffer.

Mijn antwoord: Het betekent dat de verbinding tussen de vrienden in de groep onjuist is. Hierbij is het nodig om in te schatten hoe gemakkelijk het is om de koffer te dragen. De verbinding maakt de koffer licht.

Vraag: Is mijn Ten de koffer?

Antwoord: Nee, het zijn je persoonlijke verlangens die je moet corrigeren, invullen en mee moet nemen naar het einde van de schepping. Alles in ons leven is verbonden met deze koffer die je naar zijn bestemming moet brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/deliver-the-suitcase-to-its-destination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/17/23, Writings of Baal HaSulamLishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below?“

Related Material:
A Check For Selfless Devotion
The Only Gift From The Creator
Ten—An Extensive System

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hart zonder woorden

527.03Vraag: Ik kijk naar sommige vrienden die zichzelf lijken te verbergen, ze stellen zich nooit open. Waarom zegt u altijd: “Denk niet aan mij, denk aan de Schepper?” Waar en wat is hier de kracht?

Antwoord: Toen ik bij Rabash kwam, zag ik zes à zeven oude mannen zitten die verschillende boeken bestudeerden. Ik begreep die teksten nog niet en ik wist ook niet hoe ik ze moest lezen. Het was heel moeilijk: ik wist niets, ik begreep het niet en ik zag niet wat voor relatie zij met elkaar hadden.

Ze spraken nauwelijks met elkaar, alleen bij het lezen van boeken wisselden ze soms een paar woorden.

Maar gaandeweg werd hun taal me duidelijk en begreep ik waarom ze zich zo gedroegen, namelijk om het lezen met elkaar niet te verstoren. Ik realiseerde me dat ze aan elkaar dachten en elkaar hielpen.

Aan de buitenkant was er niets zichtbaar. Dit is het werk in het hart. Kabbalisten moedigen ons zelfs aan om te verbergen wat er in ons hart is.

Het openen van het hart gebeurt van binnenuit, in de verlangens. Maar er waren verder geen woorden. Als ik geoordeeld zou hebben op basis van hun woorden, zou ik gedacht hebben dat daar een paar oude mensen zaten die niets te doen hadden en alleen maar bij elkaar gekomen waren om te lezen. Wat hadden ze anders te doen, ze waren zeventig?

Maar ik denk niet dat je hoeft te wachten tot je zeventig bent. Je zult je gevoelens al eerder aan je vrienden onthullen, en zij zullen ze aan jou onthullen. Zonder woorden!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/opening-the-heart-without-words/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 2nd part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 2 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Humble Greatness Of Spirituality
Separation That Helps Stronger Connection
The Creator Governs With Love

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Zwijgen of met liefde reageren?

549.02Vraag: U hebt eens gezegd dat als ik zwijg als reactie op agressie of haat die op mij gericht is, dit gelijk staat aan geven ten behoeve van geven. En dat het, als ik ermee om kan gaan en vanuit liefde kan reageren, ontvangen ten behoeve van geven is. Hoe dan ook, is zwijgen het beste van alles?

Antwoord: Nee, stilte is niet het beste. Het beste is dat je accepteert dat je dichter bij de ander komt, bij je tegenstander in dit geval, en dat je jullie verbinding naar een hoger niveau wilt tillen.

Stilte is een ruimte waarin ik met alles in mezelf aan het werk kan gaan, het kan rechtvaardigen, me tot de Schepper kan wenden, tot mijn vrienden, en naar liefde kan opstijgen. Stilte is geen correctie, maar wel een soort herschikking van onze Kelim (vaten).

Juist in stilte ontdekken we de harten van anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/keep-silent-or-respond-with-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 9/18/23, “On the Merits of Silence”

Related Material:
Silence Preferred
Remaining Silent Is Аlways Better
The Power Of Silence

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het belangrijkste commitment

528.03Vraag: Ieder van ons werkt in de Ten, spant zich in en wil geven bereiken. We komen naar de les en voelen ons blij omdat we samen zijn. Maar dan is er ook een muur.

Er is leegte tussen iedereen, iedereen zit in zijn eigen cocon en we voelen ons niet tot elkaar aangetrokken. Binnen die cocon werken we met onszelf, met de Schepper, met het doel, met de belangrijkheid van de les. En wat dan verder? Hoe kan ik aan mezelf en aan de Schepper op de juiste manier vragen wat ik verkeerd doe?

Antwoord: Ieder van ons moet zich inzetten om dichter bij de vrienden te komen, zodat de Ten uiteindelijk iets gemeenschappelijks wordt. Dan zullen we in dit gezamenlijke de Hoge Wereld voelen. Stel je dit constant voor, er is niets anders nodig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/the-most-important-commitment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 9/17/23, “Rosh HaShana

Related Material:
Ask The Creator To Raise Your Friends To Him
There Is No Other Way
Seeing The Environment Through Eyes Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Door dichter tot elkaar te komen

934Vraag: Hoe kunnen we elk verlangen meteen gereed maken voor correctie en voor het ontvangen van de hoge overvloed, in overeenstemming met het verlangen van de Schepper?

Antwoord: Dat kan alleen door dichter tot elkaar te komen. Alles wordt onthuld als jullie dichter tot elkaar komen, dan merk je de invloed daarvan. Nader komen betekent dat je de wensen van de vrienden als je eigen wensen aanvaardt en vraagt om de vervulling van hun wensen.

Vrienden laten een voorbeeld zien en nemen jullie allemaal op in één systeem. Of je het nu wilt of niet, je bent deel van wat zij doen en jullie komen tot een gezamenlijke inspanning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/through-coming-closer-to-each-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt na het Congres, op maandag 2 oktober.

From the Daily Kabbalah lesson 9/15/23, “Rosh HaShana

Related Material:
In the Adhesion Between Us
The Ten—A Device For Revealing The Creator
The Ten Is The Violin Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Eén stap voorwaarts, twee stappen terug

504In en uit de ballingschap komen, is een constant proces. We doen een stap voorwaarts en de Schepper wijst ons af. We weten niet hoe we verder vooruit moeten komen. We vragen de Schepper om ons te helpen met het vinden van een manier om dichter bij Hem te komen en zo worden we weer naar Hem toegetrokken.

Met andere woorden, er kan een stap voorwaarts en een stap terug zijn, misschien wel één stap voorwaarts en twee stappen terug. Dan voelt een mens dat hij, in plaats van sterker te worden, beter en dichter bij de Schepper te komen, zelfs nog verder van Hem verwijderd raakt.

Maar het belangrijkste blijft dat je je niet terugtrekt. Ons grootste probleem is dat we gefrustreerd raken en dat onze inspanningen verzwakken.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/one-step-forward-two-steps-back/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/20/23, “The need for the Creator’s Salvation”

Related Material:
Descent – Ascent
When Your Ups And Downs End
A Smooth Path Without Any Ups And Downs

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom wil je goed zijn?

528.01Vraag: Mogen de vrienden in de Ten doen en zeggen wat ze willen? Het is immers onze gewoonte om een vriend te rechtvaardigen. Of moeten we een goede houding aan de Ten laten zien voordat we de ander kunnen voelen?

Antwoord: Dit is niet eenvoudig. De vraag is waarom je het doet. Is het om een goede indruk te maken op de anderen zodat je niet aangevallen wordt of uitgescholden?

Waarom wil je je goed gedragen? Dit is het probleem, want zodra je je onbeperkt laat gaan als anderen je niet zien, verander je je gedrag meteen en doe je wat je maar wilt.

Daarom moet de educatie van een mens zodanig zijn dat hij zich voortdurend voor de anderen voelt staan. Het is geen kwestie van angst dat ze zullen zien dat hij slecht is en dat ze hem kunnen straffen, maar het gaat erom dat hij een ander mens wil zijn.

In de Ten kunnen we niet zomaar doen wat we willen. We moeten ons zo gedragen dat iedereen zich er goed bij voelt.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/why-do-you-want-to-be-good/

From the Daily Kabbalah Lesson 8/17/23, “To Come to Feel Others”

Related Material:
Give Love
Love Of Friends Is Our Common Treasure
Envying The Friends

Filed under: Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Problemen met betrekking tot het bereiken van het doel

547.05Vraag: Als ik geprobeerd heb om een bepaald doel te halen en het niet bereikt heb, moet ik er dan aan blijven werken?

Antwoord: Als je voelt dat je doel in de naaste toekomst onbereikbaar is, moet je opnieuw bekijken hoe je erin staat.

Misschien wil je het nog niet loslaten en wil je er verder aan werken.
Het is ook mogelijk dat je gaat besluiten dat je het los wilt laten, misschien voorgoed, misschien voor een bepaalde tijd, en dat je nu begint met iets anders dat realistischer is.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/problems-related-to-achieving-a-goal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah in the modern turbulent world” 8/3/23

Related Material:
Patience and Perseverance
Patience Is Perseverance
Most Important Is An Abundance of Patience

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →