Category Archives: Innerlijk Werk

“Boom” in spirituele zin

632.3Opmerking: Rabash heeft een artikel over Tu B’shevat (het Nieuwe Jaar van de Bomen) geschreven, waarin hij vertelt hoe je bomen moet verzorgen, de grond voorbereiden, bemesten, iets met de wortels doen en dorre takken verwijderen. Het is duidelijk dat we het hier hebben over de boom in de mens, d.w.z. over zijn innerlijk werk.

Mijn Antwoord: Inderdaad, om goede vruchten van de bomen te krijgen, moet er veel werk omheen gedaan worden. Door bomen als voorbeeld te noemen, richt Rabash zich als het ware tot de mens die tot groei moet komen om een vruchtbare boom te worden.

Bijvoorbeeld: de grond voorbereiden betekent de juiste omgeving om je heen voorbereiden. De grond bemesten betekent naar een mens goede, mooie boeken en spellen brengen, waardoor hij zich op de juiste wijze kan ontwikkelen.

Dorre takken verwijderen betekent weghalen wat geen goede vruchten zal voortbrengen, zodat het de vooruitgang niet in de weg staat.

Vraag: Had het ook op een andere manier beschreven kunnen worden?

Antwoord: Nee. Rabash geeft zo’n mooi en volledig voorbeeld, het is verbazingwekkend.

Vraag: Er is een boek, The Tree of Life (De Boom des Levens), geschreven door de grootste Kabbalist van de 16e eeuw, de Ari. Waar gaat dat over?

Antwoord: Het gaat over het bestuur van de Schepper over Zijn schepsels, door alle werelden heen, tot in onze laagste wereld, zodat wij uit deze lage staat door alle werelden heen kunnen opstijgen naar het niveau van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/tree-in-the-spiritual-sense/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Fruit Of The Tree Of Knowledge

“When You Beat Your Olive Tree…”

A Person Is Like A Tree In The Field

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan je jezelf beoordelen?

49.04Vraag: Er bestaat zoiets als de Dag des Oordeels, in het Hebreeuws Yom Kippur. Waarover oordeelt een mens op deze dag?

Antwoord: Deze dag wordt zuiver symbolisch gevierd als een Oordeelsdag. Op Yom Kippur moet een mens zijn eigen daden beschouwen en in staat zijn deze als zondig te beoordelen. Dit wordt aan speciale mensen gegeven en niet eens in elke generatie.

Al het overige zijn slechts uiterlijke vormen die van eeuw tot eeuw onder religieuze joden gebruikelijk zijn.

Vraag: Uw leraar Rabash zegt dat het woord “gebed” (“Tefila“) afkomstig is van het werkwoord “LeHitpallel” – “jezelf beoordelen.” Is een gebed een oordeel vanuit het oogpunt van Kabbalah?

Antwoord: Ja. Een mens oordeelt over zichzelf en ziet dat zijn daden tot op zekere hoogte absoluut onwettig en verkeerd waren. Maar dit manifesteert zich alleen in de mate waarin hij een bepaald deel van het Hoge Licht ontvangt. En in overeenstemming met dit Licht, met de eigenschappen ervan, kan hij zichzelf beoordelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-can-you-evaluate-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From Kab TV’s “Spiritual States” 1/11/22

Related Material:

Judge Yourself

Repentance

The Ghost That Arranges Chairs

Filed under: Conventions, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalistische haiku: Hoe wij onze vijanden verslaan

Opmerking: Onze kijkers hebben u om een commentaar op uw haiku gevraagd: 

Sla je vijanden buiten je gade

Onthul je innerlijke vijanden

En win!

Mijn antwoord: Ja. Het zijn juist je innerlijke vijanden die door je onthuld worden en overwonnen worden.

Vraag: Hoe kan ik ze onthullen door middel van de vijanden buiten mij? Ik word nu omringd door vijanden, in alles, zelfs de natuur en mijn buren.

Antwoord: Probeer te begrijpen waarom deze vijanden je omringen. Probeer in te zien dat dit een gevolg is van je innerlijke vijanden, die dus in je zijn, je onevenwichtige eigenschappen: afgunst, jaloezie, haat, hebzucht, enzovoort. Al je egoïstische eigenschappen waarvan er vele in de wereld om je heen geprojecteerd worden.

Als je in evenwicht met de wereld om je heen wilt leven, moet je jezelf innerlijk in evenwicht brengen en niet in zo’n tegenstelling met jezelf leven. Je moet al je eigenschappen even liefhebben en in overeenstemming daarmee iedereen buiten jezelf liefhebben, zodat je innerlijk en naar de wereld om je heen vrede voelt.

Dit gebeurt in de eerste plaats op het niveau van verbondenheid met mensen en daarna met de animale, vegetatieve en minerale wereld.

Vraag: Betekent dit dat ik mezelf in dit laboratorium “de mensheid” genaamd, geplaatst heb en daarin moet werken om mezelf te veranderen? En dat ik dan alles om mij heen zal veranderen?

Antwoord: Ja. Maar je hebt jezelf hier niet geplaatst, je bent hier geplaatst. En je moet je innerlijke vijanden onthullen en verslaan. Dat wil zeggen dat je ze moet overwinnen. Je moet op de juiste manier contact met ze maken. Dan zullen de vijanden buiten je ook verdwijnen, ze zullen als vijanden oplossen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/kabbalistic-haiku-how-to-defeat-your-enemies/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/29/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Bewuste ontwikkeling

Opmerking: In de spirituele wereld gaan conceptie, geboorte en ontwikkeling gepaard met woede, boosheid en zelfs lijden. Een mens wordt namelijk gedwongen om te gaan leven vanuit geloof boven de rede, alsof hij zijn ogen dicht heeft.

Mijn antwoord: Alleen in het begin. En dan gebeurt het in de mens, omdat hij voortdurend gespannen is om de intentie voor geven, liefde en verbinding met anderen en met de Schepper vast te houden.

Vraag: U schrijft dat het heel hard werken is om je te annuleren voor wat hoger is. Waar bestaat dat annuleren uit?

Antwoord: Het bestaat uit het onderdrukken van je egoïsme en daar langzamerhand bovenuit stijgen naar geven, liefde en altruïsme. Al deze pogingen vinden in de mens plaats.

In een aards embryo gebeurt het automatisch dat het zich als het ware annuleert ten opzichte van de moeder, zo kan het zich ontwikkelen, maar hier doen we alles bewust.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/08/conscious-development/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/6/21

Related Material:

How The Spiritual Embryo Grows

The Essence of The Spiritual Work

Through The Screen Of Our World

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een convenant met de Schepper sluiten

Vraag: Wat betekent het dat wij een convenant met de Schepper sluiten? Over wat voor convenant hebben we het?

Antwoord: Een convenant betekent dat wij al gemeenschappelijke voorwaarden hebben waardoor ik wil streven naar mijn commitment om te handelen in het belang van de Schepper, dan vraag ik de Schepper om mij te helpen bij het realiseren van mijn kwaliteiten en mijn verlangens naar geven en liefde, naar gehechtheid aan Hem.

Vraag: Kunnen we zeggen dat een mens dan dingen doet voor verbinding met de groep? Eerst gebeurt dit natuurlijk zonder enig gevoel, maar als een mens de eigenschap van geven verkrijgt, gaat hij al spiritualiteit voelen, wat “wij zullen horen” wordt genoemd, en dan komt hij in een staat van gelijkvormigheid met de Schepper. Wordt dit al een convenant genoemd, op minimumniveau?

Antwoord: Ja. Maar eerst handelt hij eenvoudigweg blindelings, zonder dat hij enige verbintenis voelt, dan bereikt hij een staat waarin dat wat hij voor de Schepper doet de zin van zijn bestaan wordt.

Vraag: Maakt het verschil of hij zich er wel of niet goed bij voelt?

Antwoord: Het maak niet uit wat hij voelt, wat hij veronderstelt of wat hij in de toekomst zal krijgen. Dit betekent dat er geen sprake van tijd of afstand is, helemaal niets! Alleen van de maximale goede invloed van hem naar de Schepper toe via mensen, niet regelrecht naar de Schepper, maar via mensen. Dit wil hij in praktijk brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/making-a-covenant-with-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/9/21

Related Material:

We Shall Do And We Shall Hear!

The Great Assembly At The Foot Of The Mountain

Voorbereiding voor spirituele ontwikkeling

Vraag: Wat bedoelde u toen u sprak over een zuiver psychologische barrière als men probeert uit de grenzen van zijn eigen ‘ik’ te breken?

Antwoord: Vroeger was het nodig om door middel van een psychologische ontwikkeling een mens voor te bereiden op zijn spirituele ontwikkeling. Daarom zei ik dat.

Tegenwoordig is spiritualiteit echter veel gemakkelijker te bereiken in een groep die op de juiste wijze werkt. Als iemand zich in zo’n omgeving bevindt, wordt hij hierdoor geleidelijk gevormd, wordt deze groep deel van zijn innerlijk en komt hij onder de invloed daarvan.

Daarom is het tegenwoordig niet noodzakelijk om zoveel aandacht aan psychologie te besteden. Het is voldoende om iemand in een groep te plaatsen en als hij op de juiste wijze met de groep werkt, doet de groep verder alles. Langzamerhand zal deze groep zich ontwikkelen en, als tussen twee molenstenen, voor jou meer of minder een spiritueel wezen worden.

Alleen een groep helpt, niets anders. Zonder groep is er geen spirituele groei. Dan blijkt een mens een soort psycholoog te worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/preparation-for-spiritual-ascent/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Integral Course” 3/19/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe moeten we met problemen omgaan?

Vraag: Als een kunstenaar een schilderij maakt of een wetenschapper zich met een probleem bezighoudt, beschouwen ze het probleem of die taak niet als iets slechts. Waarom beschouwen wij de problemen die we tegenkomen als iets negatiefs?

Antwoord: Dit laat alleen maar zien hoe miserabel een mens eraan toe is als hij niet boven zichzelf kan uitstijgen en niet naar de wereld en zichzelf kijkt vanuit het gezichtspunt van de Schepper die hem naar de eeuwigheid en heelheid leidt door alle staten die hij meemaakt heen.

Het belangrijkste is daarom dat we ons losmaken van ons huidige ik en ons aan de Schepper hechten, dat we Zijn partners zijn bij wat Hij doet en dan blij zijn met alles wat er gebeurt, net zoals de Schepper dat is. Dan voel je zelfs geen enkel moment van lijden omdat je gaat voelen dat al die momenten je naar het bereiken van spiritualiteit leiden, naar waar geluk.

Vraag: Blijken dan alle onaangename kanten van een bepaalde eigenschap onderdelen van één probleem te zijn?

Antwoord: Natuurlijk. We moeten groeien om dit te leren begrijpen. Een klein kind voelt bijvoorbeeld maar één staat, bijvoorbeeld zachtheid of warmte, maar wij begrijpen dat we ook andere staten nodig hebben om het doel te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/how-should-we-relate-to-problems/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/20/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Laten we in onszelf ruimte maken voor de Schepper

De hele werkelijkheid is gevuld met ons grote egoïsme. De hele wereld, het minerale niveau, planten, dieren en mensen, het zijn allemaal niveaus van ons egoïstische verlangen waarin we ruimte moeten gaan maken voor de kracht van geven, de kracht van de Schepper.

We zijn in ons innerlijk aan het werk, in onze waarneming van de wereld, onze verbinding en we creëren een plek waar de Schepper het embryo van Zijn eigenschap van geven kan plaatsen en het in ons kan gaan groeien.

De Schepper beïnvloedt ons zowel van binnenuit als van buitenaf. Wij bevinden ons in het witte Licht dat zich doelbewust heeft beperkt zodat wij erin kunnen leven. Wij hebben dus het gevoel dat we ons in een lege ruimte bevinden waarin de Schepper niet aanwezig is en wij voelen Hem niet.

Er kwam een straal Licht in deze lege ruimte, dat Licht ging in die leegte spirituele objecten bouwen en werelden. Daarom bevinden wij ons in de Schepper, volledig onder Zijn controle. Maar zo ziet het eruit van de kant van de Schepper.

Van de kant van de schepselen leven wij in een lege ruimte, ogenschijnlijk vrij van de controle van de Schepper, want wij zien en voelen deze controle niet. Daarom denken we dat wij de baas zijn van deze wereld en van ons leven.

Maar in feite voedt de Schepper ons op en leidt Hij ons naar het besef dat wij niet weten waar we werkelijk zijn. Dan gaan we op zoek naar waar ons leven van afhankelijk is en ontdekken we dat er een Hoge Kracht is die alles bepaalt en realiseert, dan voelen we een groot verlangen om deze  Kracht te onthullen.

Dit gebeurde met alle Kabbalisten uit de voorbije generaties, totdat zij de methode ontsloten die het mogelijk maakt om ons met de Schepper te verbinden, zij gaven ons de methode die ons leert hoe de Schepper door de schepselen in deze wereld onthuld kan worden, deze methode wordt de Wijsheid van Kabbalah genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/lets-make-space-inside-of-us-for-the-creator/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the World Kabbalah Convention, “Discovering Life In The Ten” 2/27/21, “Ibur in the Ten,” Lesson 5

Related Material:

The Greatness Of The Creator In The Ten

The Ten—A Device For Revealing The Creator

Integrate In The Ten—Make Space For The Thought Of Creation

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het is niet voldoende om alleen van anderen te houden

Vraag: Wetenschappers noemen oxytocine het liefdeshormoon. Zij denken dat het vooral tijdens de geboorte aangemaakt wordt. Zij realiseerden zich vervolgens dat dit het belangrijkste is voor de communicatie tussen moeder en kind. Daarna ontdekten zij dat oxytocine de basis vormt van de communicatie tussen geliefden en vrienden.

Wetenschappers aan de Universiteit van Toledo bieden het nu als een anti-virus aan. Zij zeggen dat, als een virus het immuunsysteem verzwakt, het liefdeshormoon het immuunsysteem juist versterkt. Dit evenwicht maakt een mens sterker.

Is uw werkwijze eigenlijk gebaseerd op een mens injecteren met het liefdeshormoon?

Antwoord: Nee, het gaat niet over van anderen gaan houden. Het punt is dat er een innerlijke reconstructie plaatsvindt. Bovendien moet het onder spanning gebeuren, iemand moet het willen, de mens moet zich er zelf voor inspannen.

Vraag: Bent u daardoor tegen al dit soort medische behandelingen?

Antwoord: Nee, daar ben ik niet tegen! Wel tegen de bedoeling ervan! Niet om een mens van haat te genezen. Dat kan je niet doen, dan zet je hem onder druk. De Schepper heeft gezegd: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen en Ik heb het speciale, hoge Licht gegeven dat er tegenover staat, dat moet je geleidelijk toepassen. Je zult voelen en zien hoe je van jezelf een waar mens maakt.” 

Een mens moet zelf door al deze heel moeilijke staten heen. Hij moet begrijpen waarom de Schepper hem zo gemaakt heeft.

Een mens moet begrijpen waarom hij slecht geschapen is. Hij moet er langzaam mee beginnen om dit kwaad niet uit zichzelf te verwijderen, maar het met het goede te bedekken, met de hulp van de hoge invloed, het hoge Licht en zo dichter bij de Schepper komen. Van de Schepper krijgt hij de eigenschap van geven en liefde die tegengesteld is aan de aard van de mens, namelijk ontvangen en haat, dat is de natuurlijke eigenschap, de neiging tot het kwaad in de mens. Ontwikkel je daarom op deze manier. 

Dit is serieus werk dat een mens zelf moet doen. Dit geeft de Schepper ons om mee te werken. We moeten van onszelf een waar mens maken, het zelf vormgeven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/it-is-not-enough-just-to-love-others/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/22/20

Filed under: Health, News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een leven dat gewijd is aan het bereiken van de Schepper

Vraag: Het lijkt alsof iedereen de gedachten van de Schepper wil leren lezen en dat eenieder ze in het voordeel van zichzelf wil gebruiken. Hoe kunnen we werkelijk worden zoals Hij, zorgend voor anderen en liefhebbend? Ik denk dat het een heel leven kost.

Antwoord: Het kan je een heel leven kosten, maar het is een feit dat je niets kunt bereiken als je de Schepper niet bereikt.

Alleen in de mate waarin je de eigenschap van de Schepper onthult, ga je de eigenschappen van de wereld om je heen begrijpen en zo kom je tot een staat van begrijpen, bewustzijn en de onthulling van alles.

Als je de Schepper gaat onthullen, veranderen je waarnemingen van egoïstisch naar altruïstisch, dan word je werkelijk vrij.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/life-devoted-to-attaining-the-creator/

Facebook:  https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Ask a Kabbalist” 3/20/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →