Category Archives: Huwelijk

New Life #43 – Relaties upgraden

New Life #43 – Relaties upgraden
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

De natuur heeft ons “partners zijn” en “familierelaties hebben” gegeven om ons te leren hoe wij via ons denkvermogen een gevoel van liefde kunnen creëren. Deze relaties leren ons hoe er liefde kan ontstaan boven alle misstappen uit. Wij leren hoe wij onze weg kunnen vinden in ons natuurlijke menselijke ego dat zich van generatie op generatie verder ontwikkelt. Om als echtpaar te groeien, moeten we onze egoïstische beperkingen leren inzien en ook die van onze partner, bovendien moeten we leren hoe wij het denken belangrijker kunnen maken dan ons hart (ons ego). Met andere woorden: wij doen van beide kanten concessies en creëren ruimte in onszelf voor de verlangens van onze partner.

From KabTV’s “New Life #43 – Upgrading Relationships,” 7/30/12

Video in het Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

New Life 24 – Bouwen aan een goede relatie

(meer…)

Trouwen Met De Weduwe Van De Broer

Laitman_631_1Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:5: Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos, dan mag de vrouw van de overledene niet buiten de familie met een vreemde man trouwen; laat haar zwager gemeenschap met haar hebben, haar huwen en zo zijn zwagerplicht vervullen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit is een groot gebod dat zelfs nu nog door religieuze mensen wordt vervuld.

Vanuit het standpunt van spiritueel werk betekent: “Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos” dat het volgende spirituele niveau niet is bereikt, dan moet de broer die met de vrouw (verlangen) trouwt, dit tot stand brengen.

Vraag: Maar waarom moet hij met haar trouwen?

Antwoord: Omdat dit in overeenstemming is met de wet van de universele ontwikkeling van de enkele ziel. Je moet dit doen. Dit is de wet van de natuur.

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:6: Dan is het zo: de eerstgeboren zoon die zij krijgt komt in de rechten van de overleden broer te staan, zodat diens naam niet uit Jisraël wordt weggewist. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De broer en de vrouw van de overledene begrijpen wat zij doen als zij gaan trouwen: hierdoor continueren zij namelijk de ziel van de overleden broer.

Dit betekent dat het niets met liefde te maken heeft, zij vervullen alleen de wetten van de schepping. Hierin is geen enkele vorm van hardvochtigheid aanwezig, integendeel, er is een openheid en een oprechtheid die een mens het gevoel geven dat hij in deze wereld naar een hoger niveau gebracht wordt, een gevoel van waarachtigheid en waarheid.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/2/16

 

Waarom Heeft Een Man Een Vrouw Nodig?

Laitman_632_1Vraag: Waarom heeft een man zo hard een vrouw nodig voor zijn spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Enerzijds helpt een vrouw hem; anderzijds maakt ze hem compleet. Een man wordt “Guf’s plague” (een half lichaam) genoemd, want zonder het vrouwelijke deel is hij wezenlijk niet meer dan een helft.

De vrouw is niet een helft, maar hij juist wel. Daarom moet hij zijn egoïstische natuur door middel van een vrouw completeren tot het niveau dat nodig is om spiritueel te stijgen en te ontwikkelen.

Voor een vrouw is dit niet nodig, want zij is vanuit zichzelf al gereed voor spirituele ontwikkeling.

Als een man spiritualiteit wil bereiken, moet hij getrouwd zijn, maar een vrouw hoeft niet getrouwd te zijn, want daarvan is zij niet afhankelijk. Maar tegelijkertijd moet zij er wel naar streven om een gezin te hebben.

Een gezin hebben is zowel voor mannen als voor vrouwen de beste situatie om als Kabbalist te groeien. Voor een vrouw geldt: het gaat zoals het loopt; maar een man moet een gezin hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Het Fysieke En Het Spirituele Leven

Laitman_506_5Vraag: Doordat ik de Wijsheid van Kabbalah studeer, kom ik steeds verder van mijn man af te staan, want hij begrijpt niets van deze studie. Wat voor houding moet ik naar hem aannemen om ons huwelijk niet te gronde te richten en wederzijds respect en liefde in stand te houden?

Antwoord: Haal het fysieke leven en het spirituele leven niet door elkaar. Beide bestaansvormen hebben een verschillend doel. Het fysieke leven gaat over verantwoordelijkheid met betrekking tot kinderen krijgen en de opvoeding van kinderen, daarbij kunnen man en vrouw respect hebben voor elkaar en elkaar helpen.

Psychologen beweren dat de belangstelling voor elkaar en de liefde niet van lange duur zijn, maar de verantwoordelijkheid en de liefde die voortkomen uit de zorg voor de kinderen zijn eeuwig.

Liefde ontstaat uit wederzijdse hulp en concessies naar elkaar, liefde ontstaat niet op het eerste gezicht. Liefde is een resultaat van het leven, niet het begin daarvan.

 

Man En Vrouw – Zulke Verschillende Werelden – Deel 2

laitman_766_2Spiritueel Nest

Vraag: Tegenwoordig is het zo dat mannen en vrouwen plezier beleven aan het feit dat de een de ander domineert. Op wat voor manier kunnen we genieten van onze gelijkwaardigheid en onze wederzijdse aanvulling?

Antwoord: Alleen als we elkaar aanvullen, geeft dat het ware seksuele genot. Als een ieder zich met een partner verbindt boven de animale seksuele gevoelens, veranderen we – in een gecorrigeerde spirituele vereniging – in een spirituele man en vrouw die elkaar aanvullen om daarmee de Hoge Kracht te onthullen en een eeuwig, hemels leven tussen hen.

Deze levenskracht wordt tussen hen beiden onthuld in de mate waarin zij een correctie kunnen maken, genaamd: “Een man en een vrouw en de Goddelijke aanwezigheid (Shechina) tussen hen.” Op deze wijze creëren wij de Hoge Wereld tussen ons en dan leven we in die wereld en die wereld leeft in ons.

Vraag: Wat moet een vrouw doen om zich evenwaardig aan een man te voelen en hun wederzijdse aanvulling mogelijk te maken?

Antwoord: Een vrouw moet een man helpen en een man moet een vrouw helpen, zodat zij zich werkelijk gelijkwaardig voelen aan elkaar met betrekking tot hun correctie en de verbinding met de Hoge Kracht. Op een andere manier kunnen zij nooit gelijkwaardig zijn.

Alleen door de onthulling van de Schepper tussen hen, wanneer alle verlangens van een man en een vrouw elkaar aanvullen, wordt er een eeuwige, complete staat gecreëerd die de “Hof van Eden” wordt genoemd.

Om dit te bereiken, moet de één aan de ander denken en de ander helpen om een correcte spirituele levenshouding te bereiken. Een man moet zijn vrouw hierbij helpen en een vrouw moet haar man helpen. Hierin heeft een vrouw een veel hogere opdracht dan een man. Zij moet hem laten zien dat zij precies dit van hem verlangt, zodat de onthulling van het hoogste spirituele niveau belangrijker voor hem wordt dan zijn vrouw te domineren: op spiritueel, financieel of seksueel gebied.

Een vrouw wil behoren tot een spirituele man. En een man moet de juiste educatie krijgen zodat de onthulling van de spirituele staat het belangrijkste doel voor hem wordt. Omdat hij dit doel niet kan bereiken zonder vrouw, heeft hij haar nodig, haar innerlijke kracht en steun.

Hij heeft een vrouw nodig die hem zal steunen en samen met hem een spiritueel nest bouwt, niet voor een animale paring, maar een spirituele. Spirituele versmelting tussen man en vrouw wordt een Zivug (koppeling) genoemd waarbij een ieder zijn/haar kracht van geven investeert in de kracht van liefde voor hun gezamenlijke eenheid.

Hierbij gaat het niet over macht van de een over de ander en evenmin over het verkrijgen van iets voor zichzelf, maar over een speciale aanvulling van elkaar boven hun persoonlijke en hun gezamenlijke egoïsme. Er is sprake van gezamenlijk egoïsme bij de fysieke seksuele verbinding waar zij elkaar op fysiek niveau complementeren en als één lichaam worden. Dit is echter niet meer dan een fysieke verbinding.

Zij willen zich spiritueel met elkaar verbinden. Als een man en een vrouw zo’n vervulling bereiken, komen zij daadwerkelijk tot een volmaakt leven.

From KabTV’s “A New Life” 3/31/16

 

Kabbalah Is Voor Het Gezin

laitman_551_0Vraag: Wat is de betekenis van het leven voor een vrouw die geen gezin en geen kinderen heeft? Kan zij de betekenis van het leven misschien ontdekken door vervulling te vinden in de maatschappij?

Antwoord: Tegenwoordig stellen de meeste vrouwen deze vraag niet vaak aan zichzelf. Het is de norm om één kind te hebben en het begrip gezin komt steeds meer op losse schroeven te staan doordat het percentage scheidingen in ontwikkelde landen nu boven de 50% ligt.

We zijn tegenwoordig steeds minder goed in staat om een gezin te onderhouden en voor de kinderen te zorgen. Tegelijkertijd heeft een vrouw nog steeds het moederinstinct en het verlangen om kinderen te hebben, hoewel er volgens de statistieken niet zoveel vrouwen meer zijn die dit voelen. Bovendien, als de staat vrouwen niet meer zou aanmoedigen om kinderen te krijgen, zouden er nog minder kinderen zijn.

Ik denk dat niet meer dan 30% van de bevolking het verlangen heeft om kinderen te krijgen. De rest krijgt ze ‘automatisch’ onder de invloed van de sociale druk die ontstaat door de aanname dat het tijd wordt dat ook ik trouw als iedereen kinderen heeft en ik nog niet.

Volgens de wijsheid van Kabbalah moet een mens zich op een normale wijze ontwikkelen: huisvader zijn, kinderen hebben en voor zijn gezin zorgen. Juist vanuit dit framework moet hij spiritueel groeien omdat hij de methode leert van de ware vervulling van alles wat er in deze wereld gegeven wordt.

Vraag: Leidt de wijsheid van Kabbalah niet tot eenzaamheid?

Antwoord: Integendeel, volgens de wijsheid van Kabbalah moet een man getrouwd zijn, kinderen hebben, werken en voor zijn gezin zorgen. De Kabbalistische methode leert hem hoe hij zijn gezin op de juiste manier kan onderhouden en in zijn gezin vele jaren lang vreugde en geluk kan ervaren.

De wijsheid van Kabbalah vertelt ons hoe de wereld zich ontwikkelt en wat door de Natuur bepaald wordt, hoe wij alles op de juiste wijze moeten vervullen, gebruiken en regelen, en ons leven op geen enkele wijze moeten vervormen.

From the Kabbalah Lesson 9/20/15

 

Een Incubator Voor Jonge Paren

Dr. Michael LaitmanHet is onmogelijk om de verborgen motieven voor de moderne trends te negeren, de ideologische component van het grote menselijke kwaad dat weigert om terug te keren naar de juiste koers van de natuur. De wereldleiders hebben geen gezinnen of nageslacht nodig. Ze zijn niet geïnteresseerd in de groei van de wereldbevolking en hebben geen behoefte aan miljarden mensen “extra”.

Dus dan wordt er een beleid voor de beperking van de wereldbevolking voor de volgende generatie uitgewerkt. De elite over de hele wereld ziet de daling van de wereldbevolking niet als een probleem, zelfs niet als deze tot 50 procent wordt verminderd of zelfs tot 80 à 90 procent wordt gereduceerd. De tien procent die overblijft kan zich van voldoende levensbehoeften voorzien. Het menselijk ego is klaar om de instelling van het huwelijk op te heffen en men laat zich daarbij leiden door de media, onderwijs, cultuur, enzovoort. Deze methoden zijn succesvol bij het verspreiden van een nieuwe wereldorde op grote schaal.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij een sterke oppositie zullen ondervinden als we gaan praten over de correctie van de mens, te beginnen met het herstel van het gezin, met inbegrip van de rol van het gezin bij het krijgen van kinderen. Velen zullen een poging doen om ons tegen te houden.

Ik hoop nog steeds dat de vijandige benadering die heeft geleid tot een respectloze houding ten opzichte van het gezin en alles wat daarmee samenhangt, een voorbijgaand fenomeen is. Immers, de groeiende crisis heeft ook een pijnlijke invloed op de elite die deze trend achter de schermen in handen heeft. Dan zal men gaan voelen dat hun benadering moet veranderen.

Op het ogenblik beoordeelt men de ondersteuning van deze trend gunstig, zodat er zo weinig mogelijk gezinnen en kinderen zullen zijn en de wereldbevolking zo spoedig mogelijk zal afnemen. Maar op termijn, als de crisis ook hen bereikt, zullen zij van mening veranderen. Als we over de staat Israël spreken, staat ons echter niets in de weg. Er zijn geen hindernissen en er is openlijk geen negatieve houding. Wij moeten natuurlijk handelen waar wij de kans krijgen.

Ten aanzien van deze kwestie zullen we niet met weerstand geconfronteerd worden. Een deel van de natie gelooft in de waarden van de familie, dit vloeit voort uit gewoonte of een traditionele benadering. We herinneren ons het ouderlijk huis waar alle familieleden onder hetzelfde dak bij elkaar kwamen en wij waarderen dat ook. Wij herinneren ons de buurt, de vrienden uit onze kindertijd en dit alles is een goede basis voor dit onderwerp.

Wij moeten die traditie, die nog niet vergeten is, herstellen en weer deel laten uitmaken van onze cultuur. Pas het toe in de kunst om het concept gezin weer tot leven te brengen. Ik stel voor dat het een soort nationale missie wordt die gaat leiden tot verschillende manieren om deze traditie te ondersteunen, door via kunst, films, boeken of verhalen de waarde van saamhorigheid, liefde en een goed ouderschap te benadrukken. We moeten mensen de schoonheid van familie relaties laten zien waardoor aan iedereen een sterke ondersteuning wordt meegegeven. We moeten deze kwestie zelfbewust aan de regering presenteren, die niet genoeg steun geeft aan jonge paren met betrekking tot huisvesting, zwangerschapsverlof, dagopvang, financiële voordelen, enzovoort. Dit probleem moet een kwestie van nationaal belang worden en moet worden beschouwd als een algemeen nationaal probleem. Wij moeten iedere man en vrouw aanmoedigen om mee te doen met deze missie.

We moeten voorbeelden laten zien van succesvolle paren en Tv-programma’s produceren die dit onderwerp belangrijk maken en informatie verstrekken over deze kwestie. Wij moeten clubs oprichten waar ouders en kinderen samen tijd kunnen doorbrengen en hen aanmoedigen om het weekend buiten in de natuur door te brengen. Het is vooral belangrijk om moeders te helpen op wie de grootste last rust in de eerste jaren van zorg voor de jonge kinderen.

De maatschappij, de staat en de overheid moeten het probleem van algemene steun als een nationaal project zien en rekening houden met alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. Zo presenteren we een goed voorbeeld voor de hele wereld waar nu de tegenovergestelde trend duidelijk zichtbaar is

Ik zie hierin niet alleen de correctie van het gezin, maar de correctie van de hele wereld. Op deze manier kunnen we goede familie relaties implementeren waardoor jongeren leren voor elk aspect van het leven. Het embryo wordt omringd door zijn moeder. De baby ligt in een wieg. De peuter wordt omringd door familieleden. Het jonge kind heeft ook nog de ondersteunende omgeving van de kleuterschool en de school. Een jong stel moet dus worden omgeven door een ondersteunende sfeer die hen kracht geeft en hen helpt door middel van speciale toewijding, zelfs meer nog dan tijdens de kindertijd. Dit is immers een moeilijke situatie en elke gezin heeft zijn eigen specifieke problemen.

Ten eerste moeten we een speciale omgeving creëren door te zorgen voor jonge mensen en jonge paren en hen educatie aanbieden. Als we deze richting niet opgaan, zal de situatie verder verslechteren tot er zo weinig mensen zullen overblijven dat wij de natie niet zullen kunnen handhaven en de onderlinge verbinding niet in stand kunnen houden.

Met andere woorden, het onderwerp gezin en familie heeft veel aandacht nodig met betrekking tot de staatsveiligheid, wij moeten de nieuwe mondiale trends ten aanzien van deze kwestie niet volgen. We moeten begrijpen dat wij ons in een bijzondere situatie bevinden, dus onverschilligheid, gebrek aan respect en een beleid van de kant van de overheid dat opzettelijk tot destructie leidt, is eenvoudigweg onaanvaardbaar en leidt tot een heel gevaarlijke situatie.

From the program “A New Life” 7/22/14

 

Hoe Kunnen We Het Huwelijk Nieuw Leven Inblazen?

Twee Verboden Met Betrekking Tot De Vrienden

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe weet ik dat ik een vriend geen schade toebreng als ik mijn vreugde en mijn indrukken met hem deel?

Antwoord: Er gelden twee verboden met betrekking tot de vrienden.

Het eerste verbod is dat je met niemand spreekt over je relatie met de Schepper. De enige met wie je hierover kunt praten is je vrouw als ze voortdurend met jou op het pad is. Met de vrienden kan je spreken over alles wat betrekking heeft op je relatie met de groep, de studie en wat er verder nog is, behalve over je relatie met de Schepper.

Het tweede verbod: je toont op geen enkele manier, niet door wat je zegt, door geen enkel gebaar, door geen enkele gezichtsuitdrukking, ook maar enige minachting voor het spirituele werk. Doe geen afbreuk aan de verlangens van de vrienden, maar probeer juist voortdurend hun verlangen naar het Doel op te wekken en te ontwikkelen. Veroorzaak geen enkele kortstondige neergang in de vrienden, hoe onbetekenend ook. Zorg ervoor dat je hier niet de aanleiding toe bent, zelfs met geen enkel gebaar: let hier voortdurend op. Tenslotte moet je het gevoel bereiken dat je je voortdurend in een opgang bevindt. Anders nemen zij je neergang van je over.

From the Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 3