Category Archives: Huwelijk

Ik ben gewend om iedereen te huggen

Vraag: Iemand uit de UK schreef op een van de sociale netwerken: “Ik denk dat mensen elkaar altijd moeten huggen. Ik hug mensen heel graag, maar ik heb het nu zeven weken niet kunnen doen. Opgesloten zitten in een kleine, beperkte ruimte zonder zelfs naar buiten te kunnen, is iets verschrikkelijks! Ik moet enorm mijn best doen om mentaal in evenwicht te blijven. Ik heb het tot afgelopen donderdag volgehouden, maar daarna ging het bergafwaarts.”

Hij is een van de negen miljoenen Britten die aangeeft dat zij zich zelfs in het normale leven, zonder in quarantaine te zitten, constant alleen voelen. Hoe kunnen we alleen zijn, maar niet eenzaam?

Antwoord: Hij zou moeten trouwen, kinderen krijgen, een gezin, of in ieder geval huisdieren hebben. Dit is alles wat een mens in het algemeen gesproken nodig heeft. Ik weet dat er mensen zijn die tijdens de pandemie voor bloemen gingen zorgen en planten gingen kweken. Anderen besteden meer tijd aan dieren. Wat kan ik tegen hem zeggen? Ga trouwen, dan heb je iemand om te huggen.

Vraag: Is het in principe zo dat de directe omgeving die iemand om zich heen vormt, hem uit zulke problemen kan halen?

Antwoord: Natuurlijk. Wat betekent het dat hij gewend is om iedereen te huggen? Ging hij midden op straat staan en mensen huggen, met name omdat hij Brits is? Dat lijkt me niet. Dat kan je niet zomaar overal doen, dus zoek een partner en hug hem of haar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/i-am-used-to-hugging-everyone/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Filed under: Health | Add Comment / Ask Question →

China: Gisteren waren ze gescheiden, vandaag zijn ze getrouwd

Vraag: Er zijn verrassende statistieken in China. Er heeft een enorm groot aantal scheidingen plaatsgevonden toen mensen vanwege het coronavirus thuis zaten. Maar toen kwamen er plotseling andere statistieken tevoorschijn.

In de stad Wuhan bijvoorbeeld, waar alles begon, bleek dat toen na een lange periode van compleet isolement de blokkade was opgeheven, er drie, vier, vijf keer zoveel mensen wilden trouwen dan anders. Wat is er gebeurd?

Antwoord: Mensen willen een betrouwbare partner, want ze zijn er nu van overtuigd dat een thuis hebben belangrijk is, en ze weten niet wanneer en voor hoe lang ze thuis moeten blijven. Ze willen een betrouwbare partner met wie ze de volgende keer werkelijk thuis willen zitten, ze voelen namelijk ook dat dit virus nog niet voorbij is.

Ik voel dat het heel belangrijk is voor hen. En verder doet het er niet toe of er wel of niet een virus komt en wanneer, maar er is behoefte aan om met iemand samen te zijn die betrouwbaar is, goed, geschikt, ongecompliceerd, iemand met wie je je niet opgesloten voelt.

Vraag: Dus dan lijkt het erop dat er in de huwelijken die nu gesloten worden een sterkere band zal zijn?

Antwoord: Ja. De band in deze huwelijken zal sterker zijn. Want men heeft gevoeld wat het betekent om samen te zijn met degene met wie men samen was. Dit zullen heel interessante huwelijken worden.

Ik weet niet hoe goed ze op den duur blijken te zijn, maar ik denk dat iemand die een maand of twee met of zonder gezin, alleen met een partner, opgesloten heeft gezeten, nu wel begrijpt wat hij nodig heeft.

Vraag: Dus het recept is misschien om niet te scheiden, maar om je voor te stellen dat je in een dergelijke situatie samen met je geliefde bent. Dat je een-op-een met die persoon bent en je dan afvraagt of het met die persoon goed voelt of niet. Is dat een goede manier van denken?

Antwoord: Natuurlijk, zo is het in de natuur. Het virus dwingt ons om integraal met elkaar verbonden te zijn. Ik geef aan de natuur en de natuur geeft aan mij. Zo is het ook met mijn partner: ik geef aan mijn partner en mijn partner geeft aan mij. 

Vraag: En wordt het dan een sterk huwelijk?

Antwoord: Dan ben ik niet bang voor het virus.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/china-yesterday-they-were-getting-divorced-today-they-are-getting-married/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/13/20

Filed under: Health, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

Het coronavirus: de mensheid is stuurloos

Vraag: Zullen er spirituele consequenties aan het coronavirus verbonden zijn? Nu de mensheid lijdt, bang is, en nog geen verregaande conclusies heeft getrokken.

Antwoord: Men voelt zich nog steeds stuurloos: Waar vind ik werk? Waar zullen mijn kinderen gaan studeren? Hoe zal dit alles zich gaan ontwikkelen? Hoe lang moet ik nog thuisblijven, etc.? Hier zijn veel vragen aan verbonden. En mijn vrouw, de kinderen? Ik zie ze anders maar zelden, maar nu leer ik mijn kinderen eindelijk beter kennen en ook mijn vrouw.

Dit is verre van gemakkelijk. We zullen nog een paar maanden binnen zitten en als we geen serieus educatief werk doen met de bevolking, zullen zich grote problemen voordoen in de gezinnen,

Opmerking: Dat zijn geen goede vooruitzichten.

Mijn commentaar: Wat kunnen we doen? Als mensen plotseling in een kleine ruimte bij elkaar zitten, gaan ze langzamerhand aan elkaar verschillende kanten van het egoïsme laten zien. Het is niet eenvoudig om daarmee om te gaan.

Maar ik denk dat wij leiding kunnen geven aan allerlei soorten seminars en lessen, plaats alles wat er mogelijk is op onze websites, dit zal een volgende klap voorkomen.

Vraag: Maar hoe voorkom je dat mensen in quarantaine elkaar afmaken?

Antwoord: Integendeel, we zullen mensen educatie bieden, zodat de fysieke afstand tussen ons naar een innerlijke, hartverwarmende, spirituele verbinding zal leiden en mensen zullen voelen dat er een nieuwe kracht verschijnt, de Schepper genaamd.

In de Torah staat geschreven: “Man en vrouw, en de Schepper tussen hen.” Op deze manier kunnen wij de Schepper ook tussen man en vrouw ontdekken. Alles bevindt zich tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/coronavirus-humanity-at-a-loss/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/22/20

Related Material:

Victory Over Humanity

Coronavirus Epidemic Forecast

What Will The World Be Like After The Epidemic?

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

New Life #43 – Relaties upgraden

New Life #43 – Relaties upgraden
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

De natuur heeft ons “partners zijn” en “familierelaties hebben” gegeven om ons te leren hoe wij via ons denkvermogen een gevoel van liefde kunnen creëren. Deze relaties leren ons hoe er liefde kan ontstaan boven alle misstappen uit. Wij leren hoe wij onze weg kunnen vinden in ons natuurlijke menselijke ego dat zich van generatie op generatie verder ontwikkelt. Om als echtpaar te groeien, moeten we onze egoïstische beperkingen leren inzien en ook die van onze partner, bovendien moeten we leren hoe wij het denken belangrijker kunnen maken dan ons hart (ons ego). Met andere woorden: wij doen van beide kanten concessies en creëren ruimte in onszelf voor de verlangens van onze partner.

From KabTV’s “New Life #43 – Upgrading Relationships,” 7/30/12

Video in het Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

New Life 24 – Bouwen aan een goede relatie

(meer…)

Trouwen Met De Weduwe Van De Broer

Laitman_631_1Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:5: Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos, dan mag de vrouw van de overledene niet buiten de familie met een vreemde man trouwen; laat haar zwager gemeenschap met haar hebben, haar huwen en zo zijn zwagerplicht vervullen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit is een groot gebod dat zelfs nu nog door religieuze mensen wordt vervuld.

Vanuit het standpunt van spiritueel werk betekent: “Wanneer broers samen wonen en een van hen sterft kinderloos” dat het volgende spirituele niveau niet is bereikt, dan moet de broer die met de vrouw (verlangen) trouwt, dit tot stand brengen.

Vraag: Maar waarom moet hij met haar trouwen?

Antwoord: Omdat dit in overeenstemming is met de wet van de universele ontwikkeling van de enkele ziel. Je moet dit doen. Dit is de wet van de natuur.

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 25:6: Dan is het zo: de eerstgeboren zoon die zij krijgt komt in de rechten van de overleden broer te staan, zodat diens naam niet uit Jisraël wordt weggewist. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

De broer en de vrouw van de overledene begrijpen wat zij doen als zij gaan trouwen: hierdoor continueren zij namelijk de ziel van de overleden broer.

Dit betekent dat het niets met liefde te maken heeft, zij vervullen alleen de wetten van de schepping. Hierin is geen enkele vorm van hardvochtigheid aanwezig, integendeel, er is een openheid en een oprechtheid die een mens het gevoel geven dat hij in deze wereld naar een hoger niveau gebracht wordt, een gevoel van waarachtigheid en waarheid.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/2/16

 

Waarom Heeft Een Man Een Vrouw Nodig?

Laitman_632_1Vraag: Waarom heeft een man zo hard een vrouw nodig voor zijn spirituele ontwikkeling?

Antwoord: Enerzijds helpt een vrouw hem; anderzijds maakt ze hem compleet. Een man wordt “Guf’s plague” (een half lichaam) genoemd, want zonder het vrouwelijke deel is hij wezenlijk niet meer dan een helft.

De vrouw is niet een helft, maar hij juist wel. Daarom moet hij zijn egoïstische natuur door middel van een vrouw completeren tot het niveau dat nodig is om spiritueel te stijgen en te ontwikkelen.

Voor een vrouw is dit niet nodig, want zij is vanuit zichzelf al gereed voor spirituele ontwikkeling.

Als een man spiritualiteit wil bereiken, moet hij getrouwd zijn, maar een vrouw hoeft niet getrouwd te zijn, want daarvan is zij niet afhankelijk. Maar tegelijkertijd moet zij er wel naar streven om een gezin te hebben.

Een gezin hebben is zowel voor mannen als voor vrouwen de beste situatie om als Kabbalist te groeien. Voor een vrouw geldt: het gaat zoals het loopt; maar een man moet een gezin hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Het Fysieke En Het Spirituele Leven

Laitman_506_5Vraag: Doordat ik de Wijsheid van Kabbalah studeer, kom ik steeds verder van mijn man af te staan, want hij begrijpt niets van deze studie. Wat voor houding moet ik naar hem aannemen om ons huwelijk niet te gronde te richten en wederzijds respect en liefde in stand te houden?

Antwoord: Haal het fysieke leven en het spirituele leven niet door elkaar. Beide bestaansvormen hebben een verschillend doel. Het fysieke leven gaat over verantwoordelijkheid met betrekking tot kinderen krijgen en de opvoeding van kinderen, daarbij kunnen man en vrouw respect hebben voor elkaar en elkaar helpen.

Psychologen beweren dat de belangstelling voor elkaar en de liefde niet van lange duur zijn, maar de verantwoordelijkheid en de liefde die voortkomen uit de zorg voor de kinderen zijn eeuwig.

Liefde ontstaat uit wederzijdse hulp en concessies naar elkaar, liefde ontstaat niet op het eerste gezicht. Liefde is een resultaat van het leven, niet het begin daarvan.

 

Man En Vrouw – Zulke Verschillende Werelden – Deel 2

laitman_766_2Spiritueel Nest

Vraag: Tegenwoordig is het zo dat mannen en vrouwen plezier beleven aan het feit dat de een de ander domineert. Op wat voor manier kunnen we genieten van onze gelijkwaardigheid en onze wederzijdse aanvulling?

Antwoord: Alleen als we elkaar aanvullen, geeft dat het ware seksuele genot. Als een ieder zich met een partner verbindt boven de animale seksuele gevoelens, veranderen we – in een gecorrigeerde spirituele vereniging – in een spirituele man en vrouw die elkaar aanvullen om daarmee de Hoge Kracht te onthullen en een eeuwig, hemels leven tussen hen.

Deze levenskracht wordt tussen hen beiden onthuld in de mate waarin zij een correctie kunnen maken, genaamd: “Een man en een vrouw en de Goddelijke aanwezigheid (Shechina) tussen hen.” Op deze wijze creëren wij de Hoge Wereld tussen ons en dan leven we in die wereld en die wereld leeft in ons.

Vraag: Wat moet een vrouw doen om zich evenwaardig aan een man te voelen en hun wederzijdse aanvulling mogelijk te maken?

Antwoord: Een vrouw moet een man helpen en een man moet een vrouw helpen, zodat zij zich werkelijk gelijkwaardig voelen aan elkaar met betrekking tot hun correctie en de verbinding met de Hoge Kracht. Op een andere manier kunnen zij nooit gelijkwaardig zijn.

Alleen door de onthulling van de Schepper tussen hen, wanneer alle verlangens van een man en een vrouw elkaar aanvullen, wordt er een eeuwige, complete staat gecreëerd die de “Hof van Eden” wordt genoemd.

Om dit te bereiken, moet de één aan de ander denken en de ander helpen om een correcte spirituele levenshouding te bereiken. Een man moet zijn vrouw hierbij helpen en een vrouw moet haar man helpen. Hierin heeft een vrouw een veel hogere opdracht dan een man. Zij moet hem laten zien dat zij precies dit van hem verlangt, zodat de onthulling van het hoogste spirituele niveau belangrijker voor hem wordt dan zijn vrouw te domineren: op spiritueel, financieel of seksueel gebied.

Een vrouw wil behoren tot een spirituele man. En een man moet de juiste educatie krijgen zodat de onthulling van de spirituele staat het belangrijkste doel voor hem wordt. Omdat hij dit doel niet kan bereiken zonder vrouw, heeft hij haar nodig, haar innerlijke kracht en steun.

Hij heeft een vrouw nodig die hem zal steunen en samen met hem een spiritueel nest bouwt, niet voor een animale paring, maar een spirituele. Spirituele versmelting tussen man en vrouw wordt een Zivug (koppeling) genoemd waarbij een ieder zijn/haar kracht van geven investeert in de kracht van liefde voor hun gezamenlijke eenheid.

Hierbij gaat het niet over macht van de een over de ander en evenmin over het verkrijgen van iets voor zichzelf, maar over een speciale aanvulling van elkaar boven hun persoonlijke en hun gezamenlijke egoïsme. Er is sprake van gezamenlijk egoïsme bij de fysieke seksuele verbinding waar zij elkaar op fysiek niveau complementeren en als één lichaam worden. Dit is echter niet meer dan een fysieke verbinding.

Zij willen zich spiritueel met elkaar verbinden. Als een man en een vrouw zo’n vervulling bereiken, komen zij daadwerkelijk tot een volmaakt leven.

From KabTV’s “A New Life” 3/31/16

 

Kabbalah Is Voor Het Gezin

laitman_551_0Vraag: Wat is de betekenis van het leven voor een vrouw die geen gezin en geen kinderen heeft? Kan zij de betekenis van het leven misschien ontdekken door vervulling te vinden in de maatschappij?

Antwoord: Tegenwoordig stellen de meeste vrouwen deze vraag niet vaak aan zichzelf. Het is de norm om één kind te hebben en het begrip gezin komt steeds meer op losse schroeven te staan doordat het percentage scheidingen in ontwikkelde landen nu boven de 50% ligt.

We zijn tegenwoordig steeds minder goed in staat om een gezin te onderhouden en voor de kinderen te zorgen. Tegelijkertijd heeft een vrouw nog steeds het moederinstinct en het verlangen om kinderen te hebben, hoewel er volgens de statistieken niet zoveel vrouwen meer zijn die dit voelen. Bovendien, als de staat vrouwen niet meer zou aanmoedigen om kinderen te krijgen, zouden er nog minder kinderen zijn.

Ik denk dat niet meer dan 30% van de bevolking het verlangen heeft om kinderen te krijgen. De rest krijgt ze ‘automatisch’ onder de invloed van de sociale druk die ontstaat door de aanname dat het tijd wordt dat ook ik trouw als iedereen kinderen heeft en ik nog niet.

Volgens de wijsheid van Kabbalah moet een mens zich op een normale wijze ontwikkelen: huisvader zijn, kinderen hebben en voor zijn gezin zorgen. Juist vanuit dit framework moet hij spiritueel groeien omdat hij de methode leert van de ware vervulling van alles wat er in deze wereld gegeven wordt.

Vraag: Leidt de wijsheid van Kabbalah niet tot eenzaamheid?

Antwoord: Integendeel, volgens de wijsheid van Kabbalah moet een man getrouwd zijn, kinderen hebben, werken en voor zijn gezin zorgen. De Kabbalistische methode leert hem hoe hij zijn gezin op de juiste manier kan onderhouden en in zijn gezin vele jaren lang vreugde en geluk kan ervaren.

De wijsheid van Kabbalah vertelt ons hoe de wereld zich ontwikkelt en wat door de Natuur bepaald wordt, hoe wij alles op de juiste wijze moeten vervullen, gebruiken en regelen, en ons leven op geen enkele wijze moeten vervormen.

From the Kabbalah Lesson 9/20/15