Category Archives: Humor

Humor is de glinstering van het denken

laitman_285.06Vraag: Humor is een geschenk dat je absoluut niet zelf kunt ontwikkelen. Hebben alleen ontwikkelde mensen dit?

Antwoord: Natuurlijk. Dieren hebben bijvoorbeeld geen gevoel voor humor. Ze willen graag spelen of misschien iemand nadoen, maar ze hebben geen gevoel voor humor. Humor hoort bij de mens, maar dan bij de ontwikkelde mens.

Humor is een combinatie van tegendelen die niet bij elkaar horen. Maar er is iemand die een speciale manier ontdekt om ze op de meest verrassende manier met elkaar te verbinden. Hierin is een bijzondere charme aanwezig: de glinstering van het denken.

2017-08-13  Webinar with Dr. Michael Laitman (01:01:58)

Discriminatie Op Grond Van Sekse Gaat Door In De Hel, Zegt Het Vaticaan

soul-and-bodyIn het Nieuws (van The Times Online): Volgens een studie die door het Vaticaan is goedgekeurd zal discriminatie op grond van sekse, worden voortgezet tot in het vuur van de Hel.

Blijkbaar zullen de zielen van mannen onder vuur en pek worden bedolven, terwijl die van vrouwen worden geradbraakt… mannen hebben een grotere kans tot lust en gulzigheid te vervallen, terwijl vrouwen zich voornamelijk met trots, afgunst en woede bezig houden.

Mijn Commentaar: Nu ben ik echt bang: een ademtocht van eeuwige duisternis, koud en muf als kelderlucht raakte mij aan en ik werd door vrees bevangen… Maar toen dacht ik: “Pardon Monseigneur, maar gaat er dan helemaal niemand naar de hemel?”

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Over Leven, Dood En Vrije Keus 
Laitman.nl Artikel: De Hemel Is Het Gevoel Van Behagen Door Gelijkheid Met De Schepper 

Wie Gelooft Er In God?

The Moral Norms of a KabbalistEen parabel: Er was eens een zakenman in een klein Amerikaans stadje die besloot om een café te openen. Maar in dezelfde straat stond een kerk en dat was een probleem. Want natuurlijk waren de kerkelijke autoriteiten hier niet gelukkig mee, en in elke preek riepen ze de burgers op om tegen de opening van de bar te protesteren, en om te bidden dat God de immorele zakenman zou straffen.De dag voor de Grote Opening, was er een verschrikkelijk onweer. Plotseling sloeg de bliksem in en het café brandde tot de grond toe af.
De kerkelijke autoriteiten waren verheugd maar hun feestelijkheden duurden niet lang, want de eigenaar van het café klaagde hen aan, en eiste genoegdoening voor zijn verlies. Natuurlijk ontkenden de kerkelijke autoriteiten elke verantwoordelijkheid in deze zaak.

Nadat de rechter beide partijen gehoord had merkte hij op: “Het lijkt bewezen dat de cafébaas wel in de macht van het gebed gelooft , maar de kerkelijke autoriteiten niet!”

Wat Zien Kabbalisten? (En Wat Eten Ze?)

Drie vragen die ik ontvangen heb over het ervaren van een Kabbalist zijn:

Vraag: Mensen komen naar u toe en vragen waar ze hun naam in moeten veranderen. Er komen stellen naar u toe met de vraag of ze met elkaar moeten trouwen en hoe ze hun kinderen moeten noemen. Hoe weet u wat u ze moet antwoorden?

Mijn Antwoord: Ik heb geen supernatuurlijke krachten. Ik geef advies als een persoon met heel veel levenservaring, en misschien zit ik fout.

Mijn aanbevelingen bevatten geen mystieke krachten of bezweringen. In feite heeft niemand zulke krachten! Mensen zoals Wolf Messing bezitten een natuurlijk vermogen om onze wereld en de toekomst te zien; echter is geen enkel van deze “helderzienden” een Kabbalist. Ze zijn alleen in staat om onze wereld beter dan anderen waar te nemen, maar niet de Hoogste Wereld.

Ik ben een Kabbalist – ik zie de Hoogste Wereld en het pad dat er naar toe leidt. Gedurende onze Kabbalah studie, naar de graad waar we naar correctie streven, roepen we het Hoogste Licht aan – de Scheppers kracht van liefde en schenking, die ons corrigeert. Zelfs beginners, die nog niet de eigenschappen bezitten om het Licht waar te nemen , kunnen deze kracht voelen en zijn invloed gedurende de studie.

Echter met betrekking tot alle andere aspecten, ben ik net zoals een ieder.

Vraag: Eten Kabbalisten vlees?

Mijn Antwoord: Dat hebben ze altijd gedaan.

Vraag: Is Rav Laitman een Kabbalist?

Mijn Antwoord: Dat weet ik niet, maar hij eet wel vlees!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Only the Upper Light Can Change Our Destiny
Myths About Kabbalah

Een Tijdloze Verbinding

Er zitten twee motoren op het “Kennedy” vliegtuig, iedere motor is vijf voet breed. De vliegtuigingenieurs wilden de motoren breder maken maar dit kon niet. Want de motoren werden per spoor aangeleverd en de afstand tussen de rails was maar vijf voet. Waarom was dat?

Dat was omdat de Amerikaanse sporen zijn ontworpen volgens Brits model en in Groot-Brittannië is het spoor ontworpen na de trolleys, die weer zijn ontworpen na de paardentram en de breedte van de paardentram was special gemaakt zodat de wielen in het spoor zouden vallen en de afstand tussen de rails in Groot-Brittannië is vijf voet.

Dat was weer omdat de wegen in Groot-Brittannië waren aangelegd door de Romeinen speciaal op maat voor hun krijgswagens, die vijf voet breed waren. En die waren vijf voet breed omdat de krijgswagens werden voortgetrokken door 2 paarden en hun achterwerken waren samen vijf voet!

Dus de grootte van een vliegtuigmotor is afhankelijk van de grootte van het achterste van een paard 2000 jaar geleden!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah and Humor