Category Archives: Hulp

Een touw om je aan vast te klampen

Vraag: De vier keren dat Israël in ballingschap leefde, heeft men als vrij ernstige situaties ervaren. Hoe kan een mens er ook maar iets van begrijpen en tijdens zulke verschrikkelijke neergangen verdergaan? Wat moet je dan doen?

Antwoord: Plaats jezelf boven alle problemen en probeer te begrijpen dat ze allemaal gecreëerd zijn om ze te kunnen voelen en er bovenuit te stijgen. Verder niets. Het is namelijk alleen mogelijk om ons uit onze egoïstische substantie te trekken als we voelen hoezeer we eronder lijden. Anders kan je er niet bovenuit stijgen.

Vraag: Waar is dat touw waar je je aan vast kunt klampen om hier bovenuit te stijgen?

Antwoord: Dat touw wordt zichtbaar als een mens zich volkomen wanhopig voelt over zijn eigen mogelijkheden. Het is niet zo gemakkelijk om deze staat te bereiken. Maar Het Boek De Zohar versnelt dit proces.

Baal HaSulam schrijft dat een mens het gelukkigste moment in zijn leven meemaakt als hij gaat voelen hoezeer hij niet in staat is om ook maar iets te begrijpen en te realiseren. Hij voelt zich volkomen verloren, als een klein kind dat beeft van angst en huilt omdat hij verdwaald is in een dicht woud. 

Als een mens een dergelijke staat van volkomen wanhoop bereikt omdat hij niet in staat is om ook maar iets in zichzelf of in de wereld om zich heen te veranderen, voelt hij zich wanhopig, nietig en nietswaardig en dan komt het Licht van bevrijding naar hem toe, het geeft hem een gevoel van eeuwigheid, volmaaktheid en de noodzaak om zich in de schepping te integreren.

Alleen als je in een staat bent van volkomen uitputting en beseft dat je geen kracht meer over hebt, als je ziet dat je jezelf nergens mee kunt helpen, krijg je het gevoel dat je de Hoge Kracht nodig hebt en die Kracht zal zich in je manifesteren en je naar een hogere plek leiden.

Wij denken dat we op onze eigen kracht, met onze eigen eigenschappen en ons denken alles kunnen: “Hoe kunnen we ons eigen ik opofferen?” Maar als een mens dit alles opgeeft, voelt hij zich plotseling volkomen vrij. Daarom is de belangrijkste taak die we hebben: uit ons egoïsme breken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/a-rope-to-grab-onto/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #8

Related Material:

Why Do I Feel This Way?

Exile From Love

Brothers In Exile

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Wanneer komt er hulp van de Schepper?

Vraag: Is er een manier om ervoor te zorgen dat de Schepper ons helpt?

Antwoord: Heb je Hem een vraag gesteld en heeft Hij je geweigerd?

Opmerking: Ja.

Mijn antwoord: Hij heeft dus gezegd dat Hij je niet wilde helpen?

Opmerking: Ik voel niet dat Hij heeft geholpen.

Mijn antwoord: En wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat Hij je zou helpen?

Er staat geschreven dat de Schepper alleen helpt als een mens werkelijk hulp nodig heeft. Stel dat je een zware zak met graan op je schouders tilt en je deze zak bijna laat vallen. Dan zou je om hulp roepen. In een dergelijk geval helpt de Schepper.

Je kunt niet zomaar stil gaan staan en dan “Help!” roepen. Je moet eerst zelf aan het werk gaan, dan zal je zien dat je hulp van Hem krijgt als je je in een volkomen hopeloze situatie bevindt, als je de volgende stap alleen kunt maken met de hulp van de Schepper, ik verzeker je dat je dan hulp van Hem krijgt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/when-does-help-come-from-the-creator/

From KabTVs, “Fundamentals of Kabbalah” 2/9/20

Related Material:

How Do We Oblige The Creator To Help Us?

Let’s Ask All Together!

A Discussion Is A Prayer

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wederzijdse Hulp

laitman_943De Torah, Dewariem 22:04 (Deuteronomium): Wanneer je ziet dat de ezel of het rund van je broeder neervalt [onder de last] op de weg, onttrek je dan niet aan de zorg ervoor; samen met hem moet je het [de last] weer overeind zetten. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Een ezel en een rund zijn dieren die zware lasten kunnen dragen.

Als je ziet dat een vriend in een groep valt met betrekking tot zijn spirituele werk en hij niet in staat is om dit werk te doen, moet je hem helpen.

Ik wil het er niet over hebben hoe dit in een mens plaatsvindt die zijn broeder is of een naaste, maar we werken in de groep op precies dezelfde manier met elkaar. Het leven is moeilijk voor degenen die tot een speciale groep mensen behoren, die alleen met elkaar samenwerken om tot een steeds hechtere verbinding te komen, om zo de Schepper te onthullen. Tenslotte is het zo dat ons gehele bestaan heel precies gericht moet zijn op het spirituele doel, hierover spreekt de Torah

De wetten van de Torah zijn alleen voor een groep mensen bestemd die hun hele leven wijden aan het bereiken van de Schepper, vanuit hun onderlinge verbinding.

Dus als je ziet dat je vriend in het spirituele werk niet goed met zijn ego kan omgaan en steeds weer struikelt en valt, moet je hem helpen. Je moet hem inspireren, met hem praten, hem bij je thuis uitnodigen en samen met hem studeren; dus alles doen wat maar mogelijk is om hem te ondersteunen. De volgende keer is het jouw beurt en dan zal hij jou helpen.

Het werkt altijd van twee kanten. Door hem te helpen, verbind je je met hem en hij verbindt zich met jou, als een lager deel met een hoger deel, en jullie komen beiden op een hoger niveau in spiritualiteit.

Maar begrijp goed, dat als je ziet dat hij valt of stijgt, dit de manier is waarop jij hem waarneemt. Alles gebeurt in relatie tot jezelf en het wordt aan je gegeven zodat jij op een hoger niveau kunt komen. Dit is de betekenis van “je broeder is in je.” Er bestaat niets buiten ons. Alle naasten, ossen, koeien, schapen, enz. – ze bevinden zich allemaal in ons. Het zijn onze menselijke of dierlijke verlangens en het is de bedoeling dat wij ze op deze manier corrigeren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/28/16

 

Op Een Beslissend Moment

laitman_562_02Vraag: Er bestaan nu meer dan 3.000 verschillende geloven en spirituele stromingen in de wereld. Als iemand een probleem heeft, wendt hij zich automatisch tot de een of andere kracht met een innerlijke roep om hulp. Naar wie of wat wendt een mens zich op zo’n moment?

Antwoord: Als je op de correcte manier om hulp vraagt, moet je je alleen tot de Schepper wenden voor hulp om je met anderen te verbinden en Hem te ontdekken. Dit betekent dat wij in de Wijsheid van Kabbalah aan de Schepper vragen om ons te veranderen. In het algemeen gesproken is het zo dat mensen aan de Schepper vragen of Hij de hindernissen die in de weg staan, weg wil nemen, dus of Hij de wereld wil veranderen “volgens het verlangen van een mens.”

Zo’n “consumerende” houding naar de Schepper gaat veranderen als er heel sterke gevoelens in een mens waarneembaar worden, waardoor hij inziet dat alles wat er in de wereld gebeurt het resultaat is van zijn eigen houding naar de Schepper.

Als wij het over een Kabbalist hebben, is alles afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt. Ook een Kabbalist gaat door staten heen die hem brengen naar een niveau dat lager is dan dat van de gemiddelde mens. Als hij zich in zo’n staat van neergang bevindt, kan hij voor zichzelf vragen, en handelingen uitvoeren die van tevoren moeilijk te bepalen zijn.

Dit gebeurt echter alleen tijdens een staat van neergang. Als hij actief is, als hij kracht heeft, is het ontegenzeggelijk zo dat hij altijd vraagt om hulp om zelf te veranderen, omdat hij begrijpt hoe het systeem werkt.

Een Kabbalist begrijpt dat tegenslagen goedheid en hulp betekenen, het zijn uitingen van hulp en zorg van de Schepper, omdat een mens zich juist, dankzij deze tegenslagen, er bovenuit met de Schepper kan verbinden.

Het probleem is dat de tegenslagen niet alleen hem overkomen, maar allen die dichtbij hem staan, tot aan de voleinding van de correctie. Maar in het begin van de correctie voelt iedereen zich kwetsbaar ten opzichte van de Schepper!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Rijs Op, Oh Eeuwige

laitman_289De Torah, Bamidbar (Numeri) 10: 35-36: Toen de ark op het punt stond op te trekken, zei Mozes: Rijs op, oh Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden en zij die U haten voor U op de vlucht slaan. En toen hij op een rustpunt kwam zei hij: “Kom weer terug, Eeuwige, temidden van de tienduizenden families van Israël.

Als een mens zijn spirituele Partzuf bouwt, vraagt hij aan de Schepper om op te staan en hem te laten zien dat Hij hoog is en hij zegt: “Rijs op, Oh Eeuwige,” dit betekent: rijs op voor mij zodat ik Uw Grootheid zal voelen en zo in staat zal zijn om voort te gaan. De krachten van de Schepper zullen mij zodanig vervullen dat ik in staat zal zijn om al mijn innerlijke vijanden te overwinnen en een succesvolle stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/11/15

 

Egoïsme – Onze Grote Hulp

Laitman_115_04De linkerlijn helpt ons om de verbinding tussen ons te bouwen. Zonder het ego zouden we niet in staat zijn om een vorm te verkrijgen, daarom wordt het ego niet vernietigd. Het is alsof je er een plaat van koper of goud op legt en erop gaat hameren totdat er een reliëf gevormd wordt.

Er wordt wel gezegd dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens, dit is de oorzaak van al onze zonden want onze voornemens zijn werkelijk goed. Je weet zeker dat je met alle intenties om te geven kunt werken, maar dan komt er kortsluiting en alles verbrandt, plotseling kom je in het donker terecht.

Tijdens de voorbereidingsfase gaan we door ups en downs heen, in het overgangsproces van Lo Lishma (niet voor Haar Naam) naar Lishma: de intentie om te geven. Omdat het echter geen zware staten zijn, leiden ze niet naar grote fouten. We hebben deze periode nodig om de twee eigenschappen die de mens bezit op de juiste manier te leren balanceren, zodat Licht en duisternis, het verlangen om te ontvangen en de eigenschap van geven, als evenwaardig gezien worden en een mens gaat begrijpen dat we ze geen van beide kunnen missen. De eigenschap van het duister en de eigenschap van Licht zijn even belangrijk als we de Schepper willen bereiken, de ene eigenschap kan niet zonder de andere bestaan.

Een mens moet op de juiste wijze boven zijn verlangen om vooruit te snellen uitstijgen, en des temeer geven. Als we bijvoorbeeld allemaal zeggen dat je een prachtig en goed mens bent omdat je iemand een gunst hebt bewezen, barst je van enthousiasme onder de invloed van die woorden en ga je nog meer geven! Daarna krijg je er spijt van. Hierdoor maak je via alle niveaus een val naar beneden zoals in het kinderspel ‘glijbanen en ladders’ waarbij je steeds hoger komt en dan plotseling omlaag valt. Om ons echter te beschermen, wordt er aan ons een periode gegeven waarin we deze twee krachten in ons goed moeten leren balanceren.

De eigenschap van ontvangen is de hogere mind want alleen dankzij het ego gaan we dingen waarnemen en begrijpen zoals ze werkelijk zijn. De rechterlijn is echter liefde en geven, daar is geen Din (veroordeling), er zijn geen beperkingen en contrasten, er is geen dominantie en controle. In de linkerlijn is alles aanwezig, zonder deze lijn is het niet mogelijk om het Licht van de Schepper te ontdekken. Het ego is onze grote helper, maar wel tegen ons gericht.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/31/14

 

Schrik Niet Terug Voor Angst En Hulpeloosheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Nog niet zo lang geleden sprak ik mensen op straat en daarbij deden zich onverwacht veel onenigheden voor, ik voelde me in een positie van hulpeloosheid en wanhoop. Hoe kan ik me zonder omwegen op ons doel richten zonder er omheen te cirkelen?

Antwoord: Deze verwarring kreeg je met de bedoeling om je naar steeds diepere inzichten te brengen. Dit gebeurt in elke staat, op elk niveau en met iedereen. Dit overkomt iedereen.

Verhelder dit punt en het zal je duidelijker worden. Je zult nog veel meer van dergelijke situaties tegenkomen en je zult je steeds weer hulpeloos voelen. Deze hulpeloosheid komt voort uit het feit dat het niet in jouw vermogen ligt om iets te corrigeren en je hebt de situatie niet in de hand, maar dit is eigenlijk iets heel goeds. Wat er voor jou aan ontbreekt is dat je de Hand van de Gastheer moet vasthouden en met Hem in contact moet zijn.

Je kunt niets anders doen dan verder gaan. Iedereen bereikt zulke staten en zulke inzichten en hoewel je ze op een mooie manier beschrijft, heb je nog geen contact met het Hoge Licht. Zelfs als je zo’n contact zou hebben, zouden er nog steeds momenten zonder verbinding zijn, zodat je iedere keer als je je op een bepaald punt op je weg hulpeloos voelt, weer van het ene niveau naar het volgende kunt rijzen

Het is precies zoals Koning David in het Boek van de Psalmen schreef: “U hebt Uw Aangezicht voor mij verborgen en ik was bevreesd!” Dit is goed want het schudt een mens een beetje door elkaar en neemt de Klipot (schillen) van hem weg. Het is eigenlijk iets goeds als een mens zich in een staat van vrees, angst, onveiligheid en desoriëntatie bevindt. We moeten kijken naar waar het allemaal vandaan komt en hoe de Schepper je roept om je aan Hem te hechten.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/03/14

 

Nuttige Soorten Angst

Dr. Michael LaitmanVraag: wat moeten we doen wanneer we angst en beven voelen vóór een staat van neergang? De Schepper heeft ons immers het punt in het hart gegeven, Hij kan het ook weer wegnemen.

Antwoord: Een staat van neergang betekent absoluut niet dat de Schepper het punt in het hart wegneemt. De angst voor een staat van neergang kan de angst zijn voor de pijn die een neergang met zich meebrengt, wanneer iemand zich afgescheiden voelt van spiritualiteit. Hij kan misschien angst voelen omdat hij niet in deze staat wil zijn, omdat hij tijdens de neergang de groep, de leraar en de Schepper vervloekt.

Misschien vreest hij ook de onmacht om in een staat van opgang te komen na de neergang, je brengt jezelf niet in een staat van opgang, je bent niet in staat om dat zelf te doen. Dit betekent dat er een neergang kan zijn waarin een mens elke verbinding met de Hogere Wereld verliest en hij er misschien niet eens meer aan denkt. In het algemeen gesproken: er zijn verschillende soorten angst vóór een staat van neergang en ze zijn allemaal heel goed en van essentieel belang.

Het is een zegen als een mens angst voelt. De remedie voor deze angst is de verbinding met de groep, want als je valt, kan je jezelf op geen enkele manier beloven dat je uit de staat van neergang zult ontwaken, behalve door middel van de garantie dat de groep je zal helpen. Er is geen andere manier.

 Convention In St. Petersburg “Day One” 9/19/14

 

Kom Dicht Bij Mij

Dr. Michael LaitmanHet lied ‘Want Gij Hebt Mijn Ziel Gered’ (Ki Hilatsta Nafshi) is een lied van dankbaarheid van een mens toen hij opsteeg naar het niveau waarop hij was geschapen, boven deze wereld, van een mens die tenslotte het antwoord heeft gevonden op de betekenis van het leven.

Onze ziel is gevormd op de hogere niveaus van kennis, net zoals het lichaam van een embryo zich in de baarmoeder bevindt. De ziel wordt langzamerhand gevormd, daalt neer en wordt steeds grover, gekleed in gewaden die de materie steeds dichter naderen totdat de ziel het fysieke lichaam binnengaat.

Het bereiken van spiritualiteit gaat over het opstijgen naar de niveaus waarop je ziel is gevormd. Je komt daar steeds dichter bij de oorsprong van je ziel, de basis, en je ontdekt waarom je een bepaald lot hebt, wat er voor je is voorbereid, niet alleen in dit leven maar in een hele reeks levens, totdat je je spirituele potentieel helemaal hebt voltooid en je je ziel naar de staat brengt die was voorbestemd.

Wanneer een mens de oorsprong van de ziel bereikt, geeft hem dat het antwoord op de vraag hoe hij moet leven. Dit is van het grootste belang, vooral in deze tijd waarin we volkomen verdwaald zijn en niet weten wat we met ons leven moeten beginnen.

Dit is een lied van dankbaarheid aan de Schepper omdat hij je heeft opgeheven naar de oorsprong van je ziel en je heeft toegestaan om je ziel te bereiken.

Dit lied gaat erover dat je dichter bij de Hoge Kracht komt, bij de oorsprong van je ziel, dat je dat hoge niveau mag bereiken waarop een mens de dialoog aangaat met de Schepper en hoort dat de Schepper hem roept: “Kom dicht bij Mij.”

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 2/09/14

 

Een Fulltime Baan

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat zijn nu precies de handelingen die ik moet uitvoeren om eenheid te bereiken en de eigenschap van geven?

Antwoord: Onze enige vrije handeling is ons verbinden met de groep, hoe sterker hoe beter.

Maar fysieke handelingen betekenen geen eenheid. Het gaat over innerlijke eenheid: “Waar doe ik dit voor?”

Als ik mij probeer te verenigen met de anderen moet ik mij constant tot de Schepper wenden: “Help mij om eenheid te bereiken!”

Ik sleep Hem mee naar de les, naar Yeshivat Haverim, ik wil dat Hij altijd vlakbij me is. Ik vraag de Schepper om dit voor mij te doen en ik laat Hem zelfs geen minuut los.

De Hogere Kracht moet mijn verzoek uitvoeren omdat Hij dit nu juist wil, zoals een volwassene goede omstandigheden wil scheppen voor de ontwikkeling van een kind. Maar er is geen ergere situatie dan wanneer een kind zich niet wil ontwikkelen, dit is onze situatie. Wij maken ons geen zorgen over onze staat, maar de Schepper wil dat wij altijd blijven vragen!

Het is voor mij dus nodig om te weten dat mijn werk bestaat uit verbinden met de groep en de spirituele wereld in deze connectie ontdekken.

Dit werk doe ik samen met de Schepper. Ik blijf Hem steeds naar me toetrekken, zoals er geschreven staat: “Kom mee naar Farao.” Dit is het enige wat ik te doen heb!

Waar ontbreekt het ons dan aan? Allereerst zijn we teleurgesteld in onze eigen mogelijkheden. Ten tweede gaat het om vertrouwen dat de Schepper ons kan helpen. Ten derde: aan Hem vragen om de handeling te voltooien.

Hij is altijd Degene die de handeling uitvoert. Daarom wordt ons werk Avodat HaShem (het Werk van HaShem) genoemd. Wat een paradox. Ik ben aan het werk, ik span me in, maar het werk wordt het Werk van de Schepper genoemd. Het enige wat ik doe is de aanzet geven!

Maar ik moet heel hard werken om te ontdekken wat Hij precies voor mij moet doen. Het Licht voert de handeling uit, maar ik moet me op de juiste plek bevinden en zeggen: “Handel hier!” Hij voert de handeling uit als ik de juiste plaats heb gevonden van de handeling.

Daarbij maakt het niet uit waar ik ben en wat ik aan het doen ben, of ik nu in de groep ben, in de les, thuis, aan het werk of onderweg. Dit doe ik altijd. Hieruit bestaat ons praktische werk.

From the lesson 11/12/10, “Letter 57” Baal HaSulam