Category Archives: Hulp

Er is niets zo heel als een gebroken hart

534

Er is niets zo heel als een gebroken hart (Kabbalist Menachem Mendel van Kotzk).

Vraag: Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Het hart is het verlangen van de mens. Als hij inziet dat hij met deze verlangens niets goeds en doelmatigs kan doen, verkeert hij in de beste staat. In zo’n staat heeft een mens namelijk een wanhopige vraag aan de Schepper om hulp, want niemand anders kan hem helpen.

Dit wordt de meest hele en beste staat genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/there-is-nothing-so-whole-as-a-broken-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/27/22

Related Material:

The Paradoxes Of Kabbalah

Everything Is Attained Through Contrast

Get Rid Of Illusions

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik in moeilijke situaties rustig blijven? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik in moeilijke situaties rustig blijven?

Praat met je vrienden die ook door moeilijke situaties zijn heengegaan. Je zult zien hoe dit je zal kalmeren en je in evenwicht gaat brengen. Daardoor krijg je hun gedachten, dan zal je niet meer alleen aan jezelf denken, maar je zult hun situaties gaan vergelijken met die van jou, het zal je pijn verzachten.

Het werkt volgens het principe “gedeelde smart is halve smart”, dit betekent dat iedereen moeilijke situaties doormaakt en het leven verder gaat. Als jij door een moeilijke situatie heen gaat en je hoort verhalen over bepaalde moeilijkheden waar je vrienden doorheen zijn gegaan en zij beschrijven wat zij in die situaties hebben gedaan, dan blijkt dat zij – ook al was het misschien zwaar – het hebben overleefd, ze zijn ze er bovenop gekomen.
Misschien hebben ze ook nog een aantal tips die je kunnen helpen. Bovendien, als je eenmaal zo’n gesprek met een vriend hebt, krijg je kracht om te laten zien dat je in evenwicht bent en weet hoe je staande kunt blijven.

Meer in het algemeen gesproken, het is waardevol om te begrijpen dat rust voortkomt uit bezig zijn met begrijpen wat belangrijk is. Als je bezig bent met begrijpen wat belangrijk is, groei je naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/how-can-i-stay-calm-in-difficult-situations-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Based on the video “How to Stay Calm in Difficult Situations” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.in difficult situations?”

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De dialoog van de mens met de Schepper

239Het gebed is een oproep aan de Schepper, men noemt het MAN (vrouwelijke wateren) d.w.z. het brandende verlangen van een mens die zich vanuit zichzelf omhoog heft naar de Schepper. Natuurlijk zal de Schepper zijn vraag dan kunnen beantwoorden.

Het gebed is een oprecht verzoek van een mens aan de Schepper, de Schepper wacht erop en beantwoordt het. Het gebed is de verbinding van een mens met de Schepper.

Denk niet dat bidden alleen tot de mens behoort. De stille, vegetatieve en animale natuur zijn in hun bestaan voortdurend in gebed. Hun gebeden maken echter op een organische wijze deel uit van de natuur, want het is van tevoren bekend wat een steen, een plant of een of ander dier verlangt. Daarom heeft hun verlangen geen speciale wijze van uitdrukken nodig, het vindt automatisch plaats.

Maar een mens moet aan zijn gebed werken, daarom is aan hem een vrije wil gegeven. In de mate waarin een mens zijn gebed vormt in overeenstemming met wat de Schepper hem wil geven, zal hij succes hebben en zal er een wederzijdse verbinding met de Schepper tot stand komen: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

De Schepper zorgt van tevoren voor een antwoord voor een mens en roept hem daardoor op tot gebed. De mens moet zoeken en ontdekken met welk gebed hij de Schepper kan aanspreken, zodat hij de Schepper de gelegenheid geeft om hem te antwoorden en te helpen. Dan is er een wederzijdse verbinding tussen hen in de vorm van: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

Op het moment dat wij vragen, helpt de Schepper ons al, en zelfs eerder al, want als Hij ons wekt om ons tot Hem te wenden, helpt Hij ons daar al bij, zoals er geschreven staat: “Roep tot Mij en Ik zal antwoorden.”

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/09/mans-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/22, “Purifying the Heart” 

Related Material:

How Can You Learn to Speak with the Creator?

Connection With The Creator

A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een huis op pijlers

934Als de Schepper het huis niet bouwt, werken de arbeiders tevergeefs.

De Schepper moet de structuur van onze ziel bouwen, dat doen wij niet zelf. Hoe kunnen wij dan dit huis, gebouwd door de Schepper, binnengaan? Op welk fundament staat het?

Het fundament van dit huis bestaat helemaal uit mijn ten. Het is alsof ik gaten in de grond graaf en er pijlers in aanbreng die ik ga gebruiken om het huis dat ik ga bouwen te dragen. Dit fundament zit in mijn egoïstische verlangen, ik graaf gaten en plaats de fundering pijlers. Anders heeft het huis geen steun.

Ik moet deze fundering versterken, diep de grond ingaan en de zool van de fundering storten waarop ik de betonnen pijlers ga plaatsen. Als ik zoveel pijlers plaats als er volgens de berekening nodig zijn, zal ik er al muren tussen kunnen bouwen, vloeren, enzovoort. Dit is ons werk, zowel in de spirituele als in de lichamelijke bouw. In alle werelden gelden dezelfde principes.

Elke pijler waar het gebouw op staat, is onze verbinding. Wij moeten ons verbinden via alle mogelijke soorten verbindingen: de eerste keer volgens de eigenschappen van een bepaalde vriend, de tweede keer volgens de eigenschappen van een ander, de derde keer volgens de eigenschappen van een derde. Zo bouwen we een gebouw dat bestaat uit de tien Sefirot.

Dan gaan we binnen dit kader vloeren aanbrengen en vloerbedekking tussen de pijlers leggen. Dit gebeurt al door een eenvoudige verbinding tussen ons op hetzelfde niveau, als ieder de ander aanvult door zichzelf te annuleren om zo verbonden te worden.

Er zijn vele details die door de afspiegeling van de geestelijke wortels ook in onze stoffelijke wereld aanwezig zijn. De verbinding vindt hoofdzakelijk plaats door de verschillende vormen van onze annulering naar elkaar toe.

Een verbinding tussen ons opbouwen betekent dat wij de Tempel bouwen, het gebouw van onze ziel. Wij proberen deze verbinding te bouwen en in te zien dat wij het niet kunnen, dat wij telkens weer opnieuw moeten beginnen vanuit weer een afwijzing en weer wanhoop. Dan beseffen wij dat we de kracht van de Schepper missen die ons vasthoudt en het gebouw ondersteunt.

Wij verbinden ons wel met elkaar, maar de Schepper moet deze verbinding stabiliseren. Dan voegen we nog een verbinding toe en nog één, en de Schepper houdt ze allemaal vast. We hebben Hem nodig als de Kracht die ons bijeenhoudt als we proberen om dichter bij elkaar te komen.

Wij hebben de Schepper nodig als de basis van ons werk, wij hebben Hem nodig om alles te organiseren, om de behaalde successen te behouden en onze fouten te corrigeren. Wij hebben Hem nodig bij elke stap die we zetten. Wij leggen ons verlangen erin en de Schepper corrigeert het, Hij verbindt het een met het ander en houdt alles bij elkaar.

Het is onmogelijk om ook maar iets te doen zonder de hulp van de Schepper, zonder het werk van de Schepper kunnen we niets bouwen in de correcte vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/a-house-on-posts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Vanaf zondag a.s. verschijnen de blogs weer van zondag t/m vrijdag.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/30/22, “Unless the Lord builds a house, its builders labor in it in vain”

Related Material:

Unless the Lord Builds a House, Its Builders Labor in it in Vain

Our Four Story House

The House Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

We hebben een derde kracht nodig

De Schepper laat opzettelijk tegenstellingen met elkaar botsen, zodat wij een derde kracht nodig hebben om goed en kwaad met elkaar te verbinden, rechts en links, elke tegenstelling die er bestaat, op alle niveaus en in elke vorm. Deze derde kracht, de kracht van de Schepper, wordt onthuld als een kracht die alle tegenstellingen met elkaar verzoent.

We zullen zien hoe de haat in onze wereld elke dag toeneemt. Alle connecties die mensen tot nu toe hebben ontwikkeld, zullen nu gaan breken, uit elkaar vallen en onze afscheiding en haat blootleggen.

Deze onthulling zal zo substantieel zijn dat het duidelijk zal worden dat wij vanuit onszelf geen connecties met elkaar kunnen maken. Er is maar één hoge Kracht die onze verbindingen en een goed bestaan voor de hele mensheid, elk gezin en elke familie, verhindert. Relaties tussen landen, tussen mensen en de relatie die de mens met zichzelf heeft, zullen exploderen, daardoor zal onze gebrokenheid steeds duidelijker worden en het zal duidelijk worden dat het alleen met de hulp van de hoge Kracht mogelijk is om ons met iedereen te verbinden en alle kwaad met liefde te bedekken.

Maar we weten niet hoe we dit moeten doen, want vanuit het gezichtspunt van ons gezonde verstand is dit onlogisch, dit is namelijk iets boven ons niveau. Alleen de Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe we een dergelijke verbinding kunnen maken, dichter bij elkaar kunnen komen en vrede bewerkstelligen zodat de mensheid niet uiteenvalt en in verschillende richtingen wegvlucht zoals dieren die vluchten als zij opgejaagd worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/we-need-a-third-force/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/20/21,” Justifying The Creator”

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

Een touw om je aan vast te klampen

Vraag: De vier keren dat Israël in ballingschap leefde, heeft men als vrij ernstige situaties ervaren. Hoe kan een mens er ook maar iets van begrijpen en tijdens zulke verschrikkelijke neergangen verdergaan? Wat moet je dan doen?

Antwoord: Plaats jezelf boven alle problemen en probeer te begrijpen dat ze allemaal gecreëerd zijn om ze te kunnen voelen en er bovenuit te stijgen. Verder niets. Het is namelijk alleen mogelijk om ons uit onze egoïstische substantie te trekken als we voelen hoezeer we eronder lijden. Anders kan je er niet bovenuit stijgen.

Vraag: Waar is dat touw waar je je aan vast kunt klampen om hier bovenuit te stijgen?

Antwoord: Dat touw wordt zichtbaar als een mens zich volkomen wanhopig voelt over zijn eigen mogelijkheden. Het is niet zo gemakkelijk om deze staat te bereiken. Maar Het Boek De Zohar versnelt dit proces.

Baal HaSulam schrijft dat een mens het gelukkigste moment in zijn leven meemaakt als hij gaat voelen hoezeer hij niet in staat is om ook maar iets te begrijpen en te realiseren. Hij voelt zich volkomen verloren, als een klein kind dat beeft van angst en huilt omdat hij verdwaald is in een dicht woud. 

Als een mens een dergelijke staat van volkomen wanhoop bereikt omdat hij niet in staat is om ook maar iets in zichzelf of in de wereld om zich heen te veranderen, voelt hij zich wanhopig, nietig en nietswaardig en dan komt het Licht van bevrijding naar hem toe, het geeft hem een gevoel van eeuwigheid, volmaaktheid en de noodzaak om zich in de schepping te integreren.

Alleen als je in een staat bent van volkomen uitputting en beseft dat je geen kracht meer over hebt, als je ziet dat je jezelf nergens mee kunt helpen, krijg je het gevoel dat je de Hoge Kracht nodig hebt en die Kracht zal zich in je manifesteren en je naar een hogere plek leiden.

Wij denken dat we op onze eigen kracht, met onze eigen eigenschappen en ons denken alles kunnen: “Hoe kunnen we ons eigen ik opofferen?” Maar als een mens dit alles opgeeft, voelt hij zich plotseling volkomen vrij. Daarom is de belangrijkste taak die we hebben: uit ons egoïsme breken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/a-rope-to-grab-onto/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #8

Related Material:

Why Do I Feel This Way?

Exile From Love

Brothers In Exile

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Wanneer komt er hulp van de Schepper?

Vraag: Is er een manier om ervoor te zorgen dat de Schepper ons helpt?

Antwoord: Heb je Hem een vraag gesteld en heeft Hij je geweigerd?

Opmerking: Ja.

Mijn antwoord: Hij heeft dus gezegd dat Hij je niet wilde helpen?

Opmerking: Ik voel niet dat Hij heeft geholpen.

Mijn antwoord: En wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat Hij je zou helpen?

Er staat geschreven dat de Schepper alleen helpt als een mens werkelijk hulp nodig heeft. Stel dat je een zware zak met graan op je schouders tilt en je deze zak bijna laat vallen. Dan zou je om hulp roepen. In een dergelijk geval helpt de Schepper.

Je kunt niet zomaar stil gaan staan en dan “Help!” roepen. Je moet eerst zelf aan het werk gaan, dan zal je zien dat je hulp van Hem krijgt als je je in een volkomen hopeloze situatie bevindt, als je de volgende stap alleen kunt maken met de hulp van de Schepper, ik verzeker je dat je dan hulp van Hem krijgt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/when-does-help-come-from-the-creator/

From KabTVs, “Fundamentals of Kabbalah” 2/9/20

Related Material:

How Do We Oblige The Creator To Help Us?

Let’s Ask All Together!

A Discussion Is A Prayer

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wederzijdse Hulp

laitman_943De Torah, Dewariem 22:04 (Deuteronomium): Wanneer je ziet dat de ezel of het rund van je broeder neervalt [onder de last] op de weg, onttrek je dan niet aan de zorg ervoor; samen met hem moet je het [de last] weer overeind zetten. (vertaling: Jitschak Dasberg)

Een ezel en een rund zijn dieren die zware lasten kunnen dragen.

Als je ziet dat een vriend in een groep valt met betrekking tot zijn spirituele werk en hij niet in staat is om dit werk te doen, moet je hem helpen.

Ik wil het er niet over hebben hoe dit in een mens plaatsvindt die zijn broeder is of een naaste, maar we werken in de groep op precies dezelfde manier met elkaar. Het leven is moeilijk voor degenen die tot een speciale groep mensen behoren, die alleen met elkaar samenwerken om tot een steeds hechtere verbinding te komen, om zo de Schepper te onthullen. Tenslotte is het zo dat ons gehele bestaan heel precies gericht moet zijn op het spirituele doel, hierover spreekt de Torah

De wetten van de Torah zijn alleen voor een groep mensen bestemd die hun hele leven wijden aan het bereiken van de Schepper, vanuit hun onderlinge verbinding.

Dus als je ziet dat je vriend in het spirituele werk niet goed met zijn ego kan omgaan en steeds weer struikelt en valt, moet je hem helpen. Je moet hem inspireren, met hem praten, hem bij je thuis uitnodigen en samen met hem studeren; dus alles doen wat maar mogelijk is om hem te ondersteunen. De volgende keer is het jouw beurt en dan zal hij jou helpen.

Het werkt altijd van twee kanten. Door hem te helpen, verbind je je met hem en hij verbindt zich met jou, als een lager deel met een hoger deel, en jullie komen beiden op een hoger niveau in spiritualiteit.

Maar begrijp goed, dat als je ziet dat hij valt of stijgt, dit de manier is waarop jij hem waarneemt. Alles gebeurt in relatie tot jezelf en het wordt aan je gegeven zodat jij op een hoger niveau kunt komen. Dit is de betekenis van “je broeder is in je.” Er bestaat niets buiten ons. Alle naasten, ossen, koeien, schapen, enz. – ze bevinden zich allemaal in ons. Het zijn onze menselijke of dierlijke verlangens en het is de bedoeling dat wij ze op deze manier corrigeren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/28/16

 

Op Een Beslissend Moment

laitman_562_02Vraag: Er bestaan nu meer dan 3.000 verschillende geloven en spirituele stromingen in de wereld. Als iemand een probleem heeft, wendt hij zich automatisch tot de een of andere kracht met een innerlijke roep om hulp. Naar wie of wat wendt een mens zich op zo’n moment?

Antwoord: Als je op de correcte manier om hulp vraagt, moet je je alleen tot de Schepper wenden voor hulp om je met anderen te verbinden en Hem te ontdekken. Dit betekent dat wij in de Wijsheid van Kabbalah aan de Schepper vragen om ons te veranderen. In het algemeen gesproken is het zo dat mensen aan de Schepper vragen of Hij de hindernissen die in de weg staan, weg wil nemen, dus of Hij de wereld wil veranderen “volgens het verlangen van een mens.”

Zo’n “consumerende” houding naar de Schepper gaat veranderen als er heel sterke gevoelens in een mens waarneembaar worden, waardoor hij inziet dat alles wat er in de wereld gebeurt het resultaat is van zijn eigen houding naar de Schepper.

Als wij het over een Kabbalist hebben, is alles afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt. Ook een Kabbalist gaat door staten heen die hem brengen naar een niveau dat lager is dan dat van de gemiddelde mens. Als hij zich in zo’n staat van neergang bevindt, kan hij voor zichzelf vragen, en handelingen uitvoeren die van tevoren moeilijk te bepalen zijn.

Dit gebeurt echter alleen tijdens een staat van neergang. Als hij actief is, als hij kracht heeft, is het ontegenzeggelijk zo dat hij altijd vraagt om hulp om zelf te veranderen, omdat hij begrijpt hoe het systeem werkt.

Een Kabbalist begrijpt dat tegenslagen goedheid en hulp betekenen, het zijn uitingen van hulp en zorg van de Schepper, omdat een mens zich juist, dankzij deze tegenslagen, er bovenuit met de Schepper kan verbinden.

Het probleem is dat de tegenslagen niet alleen hem overkomen, maar allen die dichtbij hem staan, tot aan de voleinding van de correctie. Maar in het begin van de correctie voelt iedereen zich kwetsbaar ten opzichte van de Schepper!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Rijs Op, Oh Eeuwige

laitman_289De Torah, Bamidbar (Numeri) 10: 35-36: Toen de ark op het punt stond op te trekken, zei Mozes: Rijs op, oh Eeuwige, laat Uw vijanden verstrooid worden en zij die U haten voor U op de vlucht slaan. En toen hij op een rustpunt kwam zei hij: “Kom weer terug, Eeuwige, temidden van de tienduizenden families van Israël.

Als een mens zijn spirituele Partzuf bouwt, vraagt hij aan de Schepper om op te staan en hem te laten zien dat Hij hoog is en hij zegt: “Rijs op, Oh Eeuwige,” dit betekent: rijs op voor mij zodat ik Uw Grootheid zal voelen en zo in staat zal zijn om voort te gaan. De krachten van de Schepper zullen mij zodanig vervullen dat ik in staat zal zijn om al mijn innerlijke vijanden te overwinnen en een succesvolle stap voorwaarts te maken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/11/15