Category Archives: Holocaust

Een Oplossing Die We Niet Overwogen Hebben

Dr. Michael LaitmanMet op de achtergrond een golf van antisemitisme die steeds krachtiger wordt en grote bezorgdheid over een nieuwe Holocaust, is er een oplossing die we niet overwogen hebben. Laten wij in de week, waarin wij ermee stoppen om de miljoenen die door de Holocaust zijn omgekomen te gedenken, leren begrijpen waarom er Jodenhaat is in de wereld.

From Rav’s film in Hebrew 5/5/16

http://www.intotruthfilm.com/en

 

Een 94-Jarige Oude Nazi Berecht In Duitsland

Laitman_182_02Vraag: In Duitsland is het proces tegen een 94-jarige nazi-misdadiger begonnen die bewaker van het concentratiekamp Auschwitz was. Hij wordt beschuldigd van de moord op 170.000 Joden. Het proces trok veel belangstelling en werd van het gerechtsgebouw naar de Kamer van Koophandel van de stad Detmold verplaatst. Wat is uw mening over dit gebeuren?

Antwoord: In de oorlogsjaren was ik nog een klein kind, ik ben opgegroeid in de schaduw van wat er toen plaatsvond. Hoewel ik de ervaring van de gebeurtenissen van de oorlog persoonlijk niet heb meegemaakt, hoorde, zag en voelde ik alles omdat de verschrikkingen van de oorlog een grote stempel drukten op alle nabestaanden.

Enerzijds was het verschrikkelijk! Anderzijds begreep ik – toen ik met de studie van de Wijsheid van Kabbalah begon – dat dit alles is gebeurd omdat de joden hun opdracht niet hadden vervuld in de wereld. Met andere woorden: we zouden kunnen zeggen dat latent in de natuur aanwezig is, dat het noodzakelijk is dat de joden zich verenigen en dat zij een voorbeeld moeten zijn voor de hele wereld, zodat onze wereld getransformeerd wordt tot de Hoge Wereld. De mensheid zal tot het hoogste niveau stijgen en zal goedheid en liefde laten zien aan de wereld. Dit kan alleen door het joodse volk, in hen is de methode van eenheid en liefde ingebed, de ‘Wijsheid van Kabbalah’ genaamd.

Toen ik dit begon te bestuderen, zag ik dat de naties van de wereld geen keuzevrijheid hebben, daardoor ontstaat er Jodenhaat. Hoewel het er extern op lijkt dat zij ons haten, begrijp ik vanuit een innerlijke blik op hun aard dat ze slaven zijn en ertoe worden gedwongen. De haat die door hen gevoeld wordt, verschijnt van nature omdat het volk Israël de natuur niet vervuld met goede verbindingen en de liefde die zij kunnen bereiken.

Helaas begrijpen de joden hun opdracht niet, ze begrijpen niet dat ze aan het werk kunnen gaan hiermee en de hele wereld en zichzelf kunnen transformeren om geluk te bereiken. Ze blijven onverschillig en ik zou haast zeggen dat ze zelfs tegen de methode gericht zijn die hen en de mensheid zal bevrijden van het egoïstische kwaad.

Als leider van de enige organisatie in de wereld die betrokken is bij de studie, de verspreiding en de promotie van de Wijsheid van Kabbalah met als doel de correctie van de joden, kan ik zeggen dat we steeds weer hun gebrek aan verlangen ervaren – vooral onder de religieuze joden in Israël en in alle naties – om de Wijsheid van Kabbalah te begrijpen en te accepteren in het kader van het Jodendom. Ik vind het een ongunstige zaak, omdat we als gevolg hiervan in de volgende Holocaust terecht kunnen komen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/12/16

 

De Lotsbestemming Die Voor Ons Is Uitgekozen

Laitman_043Vraag: Als het waar is dat het Joodse volk in het land Israël woont om spiritueel werk te doen, waarom is het dan zo moeilijk om hier te wonen. Uit elk kleinigheidje dat ergens anders in de wereld gemakkelijk op te lossen is, ontstaat in Israël een verschrikkelijke, onverdraaglijke oorlog.

Antwoord: De reden daarvan is dat alles wat in Israël gebeurt tot de spirituele correctie behoort. Daarom is het zo moeilijk om zelfs maar een klein stapje te corrigeren, want de spirituele correctie vindt hier plaats. Wij corrigeren het spirituele systeem waardoor het Licht en de overvloed op de hele wereld neerdaalt.

De veranderingen die in het volk Israël plaatsvinden, beïnvloeden het Hogere Systeem waardoor alle hogere werelden bestuurd worden en niet alleen onze wereld. Via de naties van de wereld is er geen enkele kans dat het Hogere Systeem beïnvloed wordt. Alleen het volk Israël beïnvloedt het Hogere Systeem. Joden kunnen het niet eens zijn met deze taak en proberen om een eenvoudig leven te leiden zoals iedereen, er wordt aan hen echter niet gevraagd wat zij willen. Deze opdracht is ons opgedragen en het is onmogelijk om de uitvoering ervan te weigeren, net zoals wij onze ouders niet uitgekozen hebben toen wij werden geboren.

Het heeft dus geen enkele zin om erover te discussiëren of we deze rol nu wel of niet aangenaam vinden. Laten we het dus alleen maar hebben over de manier waarop wij deze opdracht kunnen uitvoeren nu wij vrijheid van keuze hebben, als wij deze rol niet vrijwillig op ons nemen, krijgen we klappen totdat het lijkt alsof we geen keuze meer hebben, wij moeten op een speciale manier vooruit komen. Wat kunnen we eraan doen? We zijn nu eenmaal met deze lotsbestemming geboren.

Er is geen andere manier voor het Hoge Bestuur om ons in beweging te krijgen en wakker te schudden. Wij begrijpen niet wat we doen en waardoor er correcties gemaakt worden. Er zijn voortdurend negatieve invloeden die van Boven aan ons werken en we proberen ervoor weg te rennen, maar we kunnen niet ontsnappen. Zo komen we langzamerhand op de juiste wijze vooruit en bereiken we correctie.

In deze vorm bestaat het Joodse volk de afgelopen tweeduizend jaar. Het heeft geen enkele zin om in opstand te komen en te protesteren, de keuze is heel eenvoudig. Ofwel het volk Israël vervult zijn opdracht en wordt een waarachtig volk Israël dat leeft volgens het principe: Heb je naaste lief als jezelf en beïnvloedt op deze manier het Hogere Systeem op een positieve manier, waardoor alle positieve veranderingen zich over de hele wereld zullen verspreiden, over de overige zeventig naties, of we voeren onze opdracht niet uit. Dan zullen de verontwaardigde naties van de wereld naar ons toe komen en klappen konen uitdelen totdat wij aan onze verplichtingen voldoen.

Ongeveer zeventig jaar geleden brak de Holocaust uit omdat wij niet bereid waren om onze opdracht te vervullen. Ik hoop dat we nu bereid zullen zijn dat wél te doen zodat er geen nieuwe Holocaust zal komen, we zien de schaduw ervan al aan de horizon opdoemen. Wij kunnen weigeren om deze taak op ons te nemen, het zal echter niet helpen. We zitten in een netwerk, in een systeem dat de hele wereld met elkaar verbindt en dit netwerk zal ons vinden en overal aan ons trekken, waar we ons ook proberen te verbergen.

De tijd is aangebroken om aan onze verplichtingen ten opzichte van de hele wereld te voldoen, het wordt van ons geëist. Van alle kanten zal Israël geboycot worden. Het zal uitlopen op een totale blokkade die ons zal verstikken totdat wij de taak, die het alomvattende Systeem ons toegewezen heeft, zullen uitvoeren en de Wijzen leggen ons uit hoe we al het kwaad kunnen transformeren in goed. Wij moeten alleen eens ophouden om zo koppig te zijn en een beetje naar hun adviezen luisteren.

Vraag: Bestaat er een belofte dat alles goed zal aflopen?

Antwoord: De belofte dat het goed zal aflopen bestaat, op voorwaarde dat wij veranderen en onszelf corrigeren.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/10/15, Writing of Baal HaSulam

 

De Droom Van Baal HaSulam

Laitman_043Vraag: Wat zou Baal HaSulam, toen hij waarschuwde voor het gevaar van het Nazisme en de Tweede Wereldoorlog, hebben kunnen doen om dit gevaar te verminderen? Zou hij de gebeurtenissen enigszins hebben kunnen beïnvloeden.

Antwoord: Baal HaSulam had met een heel sterke Joodse gemeenschap, waarvan hij de leider was, van Polen naar Israël kunnen gaan. Hij was rechter in Warschau, dat was een heel respectabele functie.

Hij wilde 300 families naar Israël brengen en hij had al sponsors gevonden die geprefabriceerde huizen voor hen wilden kopen. Hij wilde met hen meegaan, een Kibboets oprichten, een landelijke nederzetting en hen de wijsheid van verbinding leren. Dit was zijn droom.

Als de 300 families zich rond Baal HaSulam zouden hebben verenigd, zouden zij ongetwijfeld het einde van de correctie bereikt hebben.

Vraag: Zou de Holocaust dan niet hebben plaatsgevonden?

Antwoord: Absoluut niet! Duitsland zou een volkomen andere richting opgegaan zijn. Hitler zou nooit gewonnen hebben en hij zou de voorgaande kanselier nooit opgevolgd hebben.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 4/28/14, Chosen Topics on: Holocaust Memorial Day