Category Archives: Het jaar 2020

Geen helden als we het over Covid hebben (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Geen helden als we het over Covid hebben

Kunt u zich nog herinneren hoe u zich vorig jaar rond deze tijd voelde? Herinnert u zich uw hoop, uw dromen en uw verwachtingen voor het pasgeboren decennium? Wat is er een jaar later nog over van die dromen? Als u uw stoutste verwachtingen uitkiest voor 2020, lijken zij dan ook maar enigszins op de werkelijkheid die zich heeft ontvouwd? Covid-19 heeft ons een belangrijke les geleerd: we weten niets, en we hebben niets onder controle. Sterker nog, we weten niet eens wat we niet weten, en we kunnen zeker geen controle hebben over iets waarvan we niet eens weten dat het bestaat!

Maar als we niets weten, hoe kunnen we dan nog plannen maken? Wat is onze hoogtechnologische geneeskunde waard als een maand nadat we met veel tamtam de vaccins ter beschikking hebben, drie nieuwe Covid-stammen opduiken waarvan we niet zeker weten of de vaccins daarvoor wel werkzaam zijn en die veel besmettelijker en mogelijk ernstiger zijn dan de oorspronkelijke stam? In de allereerste dagen van haar ambtstermijn heeft de nieuwe regering, die de vorige regering in diskrediet bracht wegens haar aanpak van de pandemie, al twee defaitistische verklaringen afgelegd: Ten eerste dat Covid “erger zal worden voordat het zal verbeteren”, en ten tweede, nog ontmoedigender, dat “wij er niets aan kunnen doen om de koers van de pandemie in de komende maanden te veranderen”. Eenvoudig gezegd: de vorige regering heeft van alles geprobeerd en heeft gefaald, en de huidige regering heeft gefaald nog voordat ze iets geprobeerd heeft. Het is duidelijk dat er geen helden zijn als het op Covid aankomt.

Dit roept interessante vragen op: Wat zal er gebeuren als we ons eraan overgeven? Wat betekent het om je over te geven aan het virus? Betekent het dat we allemaal zullen sterven of speelt er misschien nog iets anders? Is er nog een andere manier om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, naast vaccineren.

Hierop kunnen we eenvoudig antwoorden: We kunnen de verspreiding van het virus tegengaan door de voorschriften op te volgen waarvan we allemaal weten dat ze helpend zijn: sociale distantie, mondkapjes dragen en handen wassen. Maar zal dat het virus verslaan? Zal dat ervoor zorgen dat het verdwijnt? In het beste geval zullen deze maatregelen de verspreiding vertragen, maar niet uitroeien.

Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar om het virus uit te roeien, moeten we ophouden met het gevecht ertegen. Het virus is als een volwassene die ziet dat een kind op het punt staat zijn hoofd te stoten tegen een laaghangende tak die door het kind niet gezien wordt omdat hij op de grond naar schatten zoekt. De volwassene heeft geen andere keuze dan het hoofd van het kind naar beneden te duwen voordat het de tak raakt en zich bezeert. Het kind dat de tak niet ziet, kijkt boos omhoog naar de “agressieve” volwassene en probeert rechtop te blijven lopen, zodat de volwassene zich wel gedwongen voelt om het hoofd van het kind nog krachtiger naar beneden te duwen, omdat die duw, hoe onaangenaam dan ook, veel minder pijnlijk is dan je hoofd stoten tegen een zware tak. De volwassene probeert het kind te laten zien dat hij een andere weg kan gaan, waardoor hij alle schatten zal vinden die hij zoekt, en dat er geen enkele reden is om op de oude weg door te gaan. Het kind blijft koppig en blijft de verkeerde kant op gaan. Wat moet de volwassene dan doen? Moet hij het kind risico laten lopen of volhouden totdat het kind hem begrijpt?

Het antwoord is duidelijk, maar niet zo eenvoudig uit te voeren. Het kind kan het alleen maar begrijpen als het ophoudt met vechten met de volwassene. Alleen dan zal hij de tak zien en zien waar de volwassene naar wijst. Maar totdat het kind de strijd opgeeft, zal hij door blijven lopen en de volwassene zal doorgaan met hem te laten stoppen, elke keer een beetje assertiever.

Net zoals dat tegendraadse kind dringen wij aan op de normaliteit waarvan wij denken dat dit goed voor ons is: het leven dat wij in het vorige decennium hadden. Het kwam echter aan het einde van het decennium ten val. De verschijning van Covid aan het einde van het decennium markeerde de ondergang van de oude manier van leven, en daarnaar terugkeren zal ons veel meer pijn doen dan wanneer we ons hoofd stoten tegen een allegorische laaghangende tak.

Het coronavirus houdt ons, telkens als wij proberen terug te keren naar waar we vandaan komen, tegen: een verouderde, achterhaalde wereld. Alleen als we ons overgeven aan het virus, de voorschriften volgen om de verspreiding ervan te belemmeren, zullen we ontdekken dat we, naast het belemmeren van de besmetting, ook nieuwe manieren hebben geleerd om met elkaar om te gaan en dat wij, onbedoeld, onze vijandige, onwelkome samenleving hebben getransformeerd in een gezonde samenleving waarin het een genot is om te leven, waar consideratie, acceptatie en wederzijdse verantwoordelijkheid werkelijk de allergrootste waarden zijn. En als we onszelf eenmaal hebben omgevormd, zullen we moeiteloos kunnen doen wat nodig is om de verspreiding van Covid-19 volledig te blokkeren, en zal het virus een hoofdstuk in onze geschiedenis worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/no-heroes-when-it-comes-to-covid-linkedin/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

10 inzichten over 2020 en meer …. (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “10 inzichten over 2020 en meer ….

2020 was een bewogen jaar, in vele opzichten traumatisch, in andere opzichten revolutionair en zeker onvoorspelbaar. Naar mijn mening heeft 2020 ons naar een nieuw tijdperk gebracht waarin wij, naarmate we verder in de tijd komen, de dingen heel anders zullen bekijken. Dus om 2020 af te sluiten, wil ik graag enkele inzichten aanreiken over verschillende onderwerpen die door dit turbulente jaar zijn beïnvloed, en enkele gedachten over onze toekomst in de menselijke samenleving.

  1. Relaties in het gezin: In 2020 hebben we geleerd hoe belangrijk het gezin is, dat dit uiteindelijk onze eerste, meest intieme, meest natuurlijke omgeving is waar ik echt voor moet zorgen. We hebben veel aandacht besteed aan het gezin en ik denk dat het uiteindelijk zal leiden tot hechtere verbindingen.
  2. Voedsel: Dit jaar zijn we, in ieder geval in Israël, gestopt met uit eten gaan omdat de restaurants het merendeel van de tijd gesloten waren, we zijn zelf gaan koken. Naar mijn mening kan dit ons alleen maar goed doen. Ik hoop dat we aan minder supermarkten genoeg hebben en dat er niet meer dan tien procent van de dingen die ze verkopen overblijft, alleen de gezonde, natuurlijke dingen. Meer hebben we niet nodig. Niets is beter voor ons dan onze eigen maaltijden klaarmaken. En als we naar iets nieuws verlangen, kunnen we altijd naar onze buren gaan, of zij naar ons.
  3. Winkelen: Ik denk dat het winkelen drastisch zal veranderen. Het hangt allemaal van de invloed van de omgeving af, maar ik denk niet dat het winkelen weer zal worden wat het vóór het virus was. Het is nu eenmaal zo dat de sociale omgeving alles dicteert. Als deze omgeving ons zou vertellen dat we rond moeten lopen op slippers, zouden we dat doen. Als ons verteld zou worden dat hoge hakken belachelijk zijn, zou geen enkele vrouw ze meer durven dragen.

In plaats van te zoeken naar nieuwe dingen om te kopen, zullen we op zoek gaan naar nieuwe inzichten, nieuwe relaties met mensen. We zullen een nieuwe benadering naar iedereen willen “kopen”, meer welkom en warmer. We zullen ons schamen als we slechte gedachten over anderen hebben, dan zouden we het gevoel hebben dat we naakt rondliepen en dat iedereen zou kunnen zien wie we werkelijk zijn, dat onze gedachten voor iedereen zichtbaar zouden zijn. Onze “kleding” zal wat spiritueler worden en daardoor zullen onze gedachten over anderen mooier worden dan onze naakte huid.

  1. Gezondheid: Zoals ik al vaak gezegd heb, zie ik Covid-19 niet als een ziekte. Ik denk dat het een geneesmiddel is waardoor onze maatschappij, onze relaties en uiteindelijk onze gezondheid zullen genezen. Ik denk dat de maatschappij zich na deze pandemie gezonder zal voelen dan ervoor, vooral als we de crisis gebruiken om onze contacten te verdiepen en we leren voelen dat we voor elkaar verantwoordelijk zijn.
  2. School: Ik denk dat we het onderwijssysteem totaal moeten veranderen, het over een heel andere boeg moeten gooien. Er valt hier meer over te zeggen, maar het is duidelijk dat het huidige systeem op sterven na dood is en moet veranderen. Het past gewoonweg niet in de 21e eeuw. Scholen zijn een plek geworden voor niets anders dan losbandigheid, drugs en veel andere vormen van corruptie. Het heeft geen enkele zin om dit in stand te houden.
  3. Monitoren en schermen: Hoewel we meer tijd dan ooit besteden aan het bekijken van onze kleine schermen op mobiele telefoons of pc’s, hebben we er niets van geleerd. Wat we wel geleerd hebben, is dat mensen die de mainstream en de sociale media controleren zo corrupt zijn dat het me ontbreekt aan woorden om te beschrijven hoe ik over hen denk, het is gewoonweg verschrikkelijk. Ik zou iedereen die op het ogenblik shows voor de media maakt ontslaan en ze allemaal naar een instelling sturen waar ze onderwijs kunnen krijgen over de betekenis van mens zijn, als het überhaupt nog mogelijk is om hen dat te leren.

De media zijn geen communicatiemiddel, maar een manipulatie-middel. Ik denk dat hier een radicale verandering nodig is, anders krijgen we hierdoor allemaal een vreselijke klap te verduren en kunnen we pas daarna gaan herstellen en de dingen beter aanpakken. Voordat mensen in de media een begin maken met hun werk, moet hen geleerd worden wat het betekent om mensen fatsoenlijk te behandelen. Pas nadat ze op deze manier opnieuw zijn gevormd, kunnen ze toestemming krijgen om op dit gebied aan het werk te gaan.

  1. Banen en carrières: Het blijkt dat we niet zoveel uren hoeven te werken. In 2020 hebben we geleerd dat we minder uren kunnen werken, dat we beter kunnen uitgaan van onze basisbehoeften en dat we daarmee zowel onszelf als de hele natuur ten goede komen in dit proces.
  2. Geld: Voorlopig aanbidden we geld nog steeds. We zijn echter bezig hieruit te ontwaken en ik hoop dat we spoedig zullen gaan voelen dat we niet kunnen ontsnappen aan een revolutie als het gaat over de manier waarop we dingen waarderen. We zullen op zoek gaan naar nieuwe vormen van belonen, naar wat goed is voor de verbetering van menselijke relaties, voor het voelen van een systeem waar we allemaal toe behoren, naar gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Als we kunnen kopen wat we nodig hebben op basis van goede contacten, zal geld geen betekenis meer hebben.
  3. Levensomstandigheden: We hebben geleerd dat we overal in het land kunnen wonen en toch verbonden kunnen blijven. Dit is heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze trend zich zal uitbreiden. Er is tegenwoordig geen enkele reden waarom ik niet zou wonen op een plek waar ik me het meest comfortabel voel en ik ook nog vrijwel elk werk kan doen.
  4. Reizen: Ik denk dat reizen aanzienlijk is veranderd. Mensen raken het verlangen kwijt om nieuwe dingen te gaan zien. Er was een periode dat de mensheid niet genoeg kon krijgen van dit soort excursies, maar het lijkt alsof we er uitgegroeid zijn. Ik denk dat we een periode ingaan waarin mensen geen voldoening meer vinden in alleen maar reizen. Kijken naar gebouwen of de natuur zal geen bevrediging meer geven.

Deze trend is nog krachtiger bij de jongere generatie. Jongeren worden totaal in beslag genomen door hun mobiele telefoons. Ze kunnen in Amsterdam zijn of waar dan ook, en berichtjes sturen naar hun vrienden thuis. Wat ze op hun scherm hebben, daar gaat het om, de rest interesseert hen niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/10-insights-on-2020-and-beyond-medium/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →