Category Archives: HaTovim

“The Good Ones” Zaaien Zaadjes Van Goede Verhoudingen

laitman_568_01Vraag: De nieuwe beweging HaTovim – “The Good Ones” – richt zich op het herstellen van de zorg die we voor elkaar moeten hebben. Hoe kunnen we de juiste intentie vasthouden als we elkaar helpen zodat we werkelijk handelen vanuit de intentie om te geven?

Antwoord: We willen naar het publiek gaan en zaadjes van goede verhoudingen zaaien, dan zullen mensen het gaan voelen in hun relaties met anderen, in het verkeer, in rijen bij de kassa van de supermarkt, overal. Ik wil voelen dat ik overal Israëli’s ontmoet, ik bevind me temidden van broeders die glimlachen en elkaar goeds toewensen.

HaTovim geeft zo’n voorbeeld, het zal zich verspreiden, bekend worden en tot goede resultaten leiden. Het zal een heel positieve invloed hebben op ons volk (Israël). Alle terroristische aanvallen zullen stoppen en we zullen welvarend worden. Alles zal op zijn plek vallen: de economie, onderlinge verhoudingen, ook tussen ouders en kinderen, onze gezondheid, elk aspect van het leven. Zelfs de leden van de Knesset, die tot verschillende politieke partijen behoren, zullen de beste vrienden van elkaar worden en voelen dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Met dit initiatief van HaTovim willen wij een voorbeeld geven en al zijn we ervan overtuigd dat ons volk het veel beter kan, iemand moet nu eenmaal beginnen.

Vraag: We hopen dat er veel mensen met ons mee gaan doen, want we hebben vrijwilligers nodig om de kleuterscholen te bewaken. Je kunt bellen naar 1-700-509-209 in Israël en je hulp aanbieden, je kunt ook vragen om hulp. Hoe helpt het meedoen met zulke activiteiten een mens bij zijn spirituele groei?

Antwoord: Met zulke activiteiten meedoen, helpt een mens bij zijn spirituele groei omdat hij meedoet met een spirituele actie. Naar het volk Israël liefde en goede verhoudingen brengen, betekent spirituele groei.

Het is spiritueel omdat een mens op deze manier het innerlijke systeem van de verbindingen die we met elkaar hebben, gaat voelen en dat was ooit actief. We moeten het na duizenden jaren ballingschap weer tot leven brengen, dan zullen we plotseling leven voelen in deze verbindingen, dat wordt de komende wereld genoemd, de spirituele wereld waarover zoveel geschreven staat.

We onthullen de spirituele wereld in het netwerk van goede verbindingen van liefde tussen ons. Iedereen die met dit initiatief meedoet, zal voelen hoe hij op een hoger niveau komt en hoe zijn leven verandert, alsof er een kussen – dat ontstaan is door onze zorg voor elkaar – onder zijn hoofd gelegd wordt. Onze goede toekomst is volledig afhankelijk van de goede verhoudingen die we met elkaar hebben en van onze verbinding.

Laten we hopen dat “The Good Ones” ons dichter bij zulke verhoudingen en dichter bij een goede toekomst zullen brengen. Iedereen heeft de mogelijkheid om mee te doen, want het gaat niet alleen om het beschermen van kleuterscholen, waar we op het ogenblik op gericht zijn, het gaat om allerlei vormen van hulp aan elkaar.

Dit is alles wat we te doen hebben. Als we goed met elkaar omgaan zullen we daardoor onze goede toekomst ontdekken en alle moeilijkheden zullen verdwijnen.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/15/15, Writings of Baal HaSulam