Category Archives: harmonie

Leer de geschenken van de Schepper te waarderen

275Vraag: De Schepper geeft ons voortdurend geschenken. Hij heeft de neiging tot het kwaad geschapen om Zich te verhullen en Hij heeft ons een methode gegeven zodat wij Hem kunnen naderen. Nu is Hij bereid om ons de eigenschap van geven te schenken. Hoe kunnen wij deze geschenken leren waarderen, ze herkennen, ervan leren en dankbaar zijn?

Antwoord: Wij moeten proberen om ons met elkaar te verbinden, zodat er geen tegenstellingen en verstoringen tussen ons zullen zijn die ons zouden verhinderen om ons tot de Schepper te verhouden vanuit één gevoel, met één hart.

Probeer je op elkaar af te stemmen zodat iedereen één enkel verlangen in het hart heeft en je, door je tot de Schepper te wenden, de onthulling van de Schepper aan jou in dit verlangen zal gaan voelen.

Vraag: Is dit een test waaruit we dan kunnen opmaken dat we dichter bij de Schepper zijn gekomen?

Antwoord: Dit is niet zozeer een test, het is een handeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learn-to-appreciate-the-gifts-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
In the Ocean of the Creator’s Love
The Only Gift From The Creator
Gift for a Kabbalist

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Medicijn voor een Kabbalist

703.04Vraag: Waar vindt u extra informatie? Komt het uit de natuur? Van een bepaalde plek?

Antwoord: Ik hou erg van de natuur, vooral van de levenloze en de plantaardige natuur. Ik wandel graag in de bergen, door velden en bossen. Als ik daar wandel, voel ik me goed en fijn, dan voel ik me helemaal ontspannen.

Ik ervaar de natuur als een goddelijke harmonie. Hoewel we in onze wereld zowel de levende als de vegetatieve natuur verlammen, kunnen wij er in principe nog steeds harmonie, overeenstemming, wederzijdse aanvulling en steun in voelen. Dit veroorzaakt een overeenkomstig gevoel in een Kabbalist.

Kabbalah benadrukt de harmonie voor een mens en het feit dat hij naar dezelfde staat moet streven.
Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/drug-for-a-kabbalist/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Drug of a Kabbalist” 9/3/11

Related Material:
Harmony Of Opposites In Nature
Based on Harmony with Nature
Being In Harmony With Nature

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Linkshandig en rechtshandig

562.02Vraag: Waarom bestaat er een fenomeen als rechtshandig of linkshandig zijn? Is daar een verklaring voor?

Antwoord: Natuurlijk, alles heeft een eigen verklaring, hoewel we sommige dingen in de natuur zien en andere dingen niet.

Het is zo dat in ons spirituele beeld, van waaruit alle draden naar onze wereld afdalen en ons besturen, er rechtshandigen zijn die meer in de rechterlijn werken en linkshandigen die meer in de linkerlijn werken. En er zijn mensen die op de twee lijnen in evenwicht zijn. Die mensen komen heel zeldzaam voor, het maakt hen niet uit met welke hand ze werken, zelfs als ze met twee handen werken.

Maar meestal zijn mensen aanvankelijk linkshandig en moeten ze later rechtshandig worden. Als je je vingers tegen elkaar houdt en kijkt welke duim bovenop ligt, kun je bepalen hoe je oorspronkelijk was: rechtshandig of linkshandig.

Dit alles vindt zijn oorsprong in de drie lijnen waarop onze ziel is gebouwd. Sommige mensen werken meer in de rechterlijn, anderen meer in de linkerlijn en het derde type in de middellijn. Het hangt van het soort ziel af, maar we zijn allemaal in één systeem met elkaar verbonden, in één enkele ziel, en ieder van ons werkt op zijn eigen gebied.

Net zoals er in het lichaam verschillende organen in verschillende richtingen werken en die richtingen niet noodzakelijkerwijs samenvallen. En zoals er in een auto zuigers en andere onderdelen in verschillende richtingen bewegen, het ene draait naar voren, het andere naar achteren en het resultaat is dat de auto vooruitrijdt. Zo is het hierbij ook, iedereen lijkt op een verschillende manier te werken, maar uiteindelijk is alles in evenwicht.

Daarom maakt het niet uit of iemand rechtshandig of linkshandig is. Dit alles komt voort uit onze innerlijke staat, vanuit de eigenschappen die naar onze wereld neerdalen en zich steeds meer in onze generatie manifesteren, omdat we ze in deze generatie op de een of andere manier moeten corrigeren en dan implementeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/left-handed-and-right-handed/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Left-handed and Right-handed” 7/30/11

Related Material:
Right And Left Lines
Symbiosis of the Right and Left Lines
In Harmony Between Two Lines

Filed under: Body and Soul, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Rood en wit

566.01Zoals een roos tussen de doornen rood en wit gekleurd is, zo bevat de Vergadering van Israël Din (oordeel) en Rachamim (barmhartigheid)” (Introductie van het Boek de Zohar, “The Rose“).

Oordeel, de eigenschap van starheid in onze omgang met elkaar, is rood. Maar als wij het oordeel uit onze omgang verwijderen en alleen vanuit vriendschap, liefde en vriendelijkheid met elkaar omgaan, is dit wit.

Dat wil zeggen dat een Kabbalist geven en liefde voelt in de vorm van wit Licht, en de starre relatie tussen ons in de vorm van rood.

Oordeel en barmhartigheid zijn twee eigenschappen van een mens, in overeenstemming daarmee nodigen wij deze zelfde twee eigenschappen van de Schepper over onszelf uit. Zoals wij elkaar behandelen, zo behandelt de Schepper ons.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/red-and-white/

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
Who Colored The White Light?
The Rhythm Of Life Between Reception And Bestowal
In Righteousness Shalt Thou Judge Thy Neighbor

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Waarheid

962.6Vraag: Wat is de zuivere waarheid?

Antwoord: Als wij van beneden af beginnen, bij onszelf, bestaat de waarheid niet, want we veranderen steeds en we hebben geen fundament waarop we de waarheid kunnen bouwen. De waarheid is zuiver, de waarheid komt voort uit de wortel die de oorsprong is van ons allemaal.

Alles wat in onze wortel bestaat, als in een punt, is de waarheid. Je zou kunnen zeggen: “Als dit al in onze wortel zit, waarom zou ik me er dan nog op focussen?” Maar je hebt niets anders om je op te focussen. Je komt daar vandaan, je weet niets anders dan dat, je kunt niets anders bedenken of je voorstellen.

Daarom is wat in de wortel aanwezig is volkomen op elkaar afgestemd, in symbiose, harmonie en is alles een aanvulling op elkaar, daardoor vormt dit alles het concept van de wortel, de basis, wat voor jou waarheid is, waarachtigheid. Dit alles.

Je kunt niets anders bedenken. Je kunt je niets anders herinneren, want je bent een afstammeling van deze wortel. Daarom betekent het bereiken van de wortel het bereiken van de waarheid.

Het volgende blog verschijnt woensdag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/truth/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Truth” 1/9/11

Related Material:
What Is Truth?
The Truth Above All
Truth Is Unchanging

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verbindingspunt tussen man en vrouw

243.01Vraag: U hebt weer gezegd dat een man en een vrouw van nature volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Zij vertegenwoordigen twee verschillende percepties van de wereld. Hoe communiceren ze dan met elkaar?

Waar ligt het verbindingspunt?

Antwoord: Dat ligt boven hen, in de Schepper. De Schepper is het verbindingspunt tussen man en vrouw: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Als u “de Schepper” zegt, kunt u dat dan een beetje vereenvoudigen?

Antwoord: Het is een gemeenschappelijke eigenschap van wederkerigheid, wederzijdse steun, liefde en verbondenheid, gecreëerd door een man en een vrouw. Het geldt vooral voor de combinatie: man en vrouw.

Vraag: Moeten zij zich dit vooraf al bewust zijn, voordat zij aan hun relatie beginnen?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Dit moet het doel zijn waarvoor zij zich met elkaar verbinden.

Vraag: Wat is het doel van deze twee verschillende polaire mensen – een man en een vrouw?

Antwoord: Het doel daarvan is dat zij – door de wederzijdse hulp tussen hen – een staat, een verbondenheid bereiken waarin zij “om elkaar heen zullen draaien” en tegelijkertijd een bijzondere vorm van bestaan zullen creëren: “Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, en wij beiden zijn er voor de Schepper tussen ons.” Zoals er geschreven staat: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Zodat de Schepper de hoogste eigenschap van liefde en geven voor hen wordt? En dat almaar groter wordt?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/point-of-connection-between-husband-and-wife/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/14/22

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Streven naar harmonie

294.3Een van de belangrijkste tekenen van geluk en harmonie is de totale afwezigheid van de behoefte om iemand iets te bewijzen (Nelson Mandela).

Mijn antwoord: Dit is zijn persoonlijke ervaring, en het is te begrijpen. Aangezien de natuur streeft naar een staat van rust, met daarbij een continue, vreedzame beweging, kunnen we zeggen dat harmonie inderdaad het belangrijkste kenmerk is van het verlangen van het universum. We zien dat in principe alles daarop gericht is. Gebeurt er iets wat daaraan tegengesteld is, dan zijn alle krachten van het universum gericht op evenwicht.

Opmerking: Ja. Als we een klein mens in aanmerking nemen, zijn het kleine krachten, maar als we het hele universum in aanmerking nemen, hebben we met enorm grote krachten te maken.

Mijn Antwoord: Dit betekent dat, wat er ook gebeurt, het alleen bedoeld is om te zoeken naar harmonie, evenwicht.

Vraag: Hoe zou u de gewone menselijke harmonie definiëren?

Antwoord: Harmonie is de combinatie van alle aan elkaar tegengestelde krachten in een mens, die elkaar in evenwicht houden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/striving-for-harmony/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/8/22

Related Material:

Harmony Is A Balance Of Contradictions

The Universal Law Of Harmony

Unifying The Two Forces Of Nature Within

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het aangenaam maken voor anderen

565.02Vraag: Tijdens een onderzoek naar de staat van harmonie, werd er aan mensen de vraag gesteld: “Wat brengt u het vaakst uit balans?” Hun antwoorden waren: “conflicten en haast.”

Blijkbaar werkt er elk moment een bepaalde kracht op een mens om hem uit de situatie te halen die hij heeft bereikt. Is er een kracht die u steeds uit de staat van harmonie haalt?

Antwoord: Wat mij persoonlijk uit mijn evenwicht haalt? Ik denk vrijwel niets.

Ik ben in een staat van dynamisch evenwicht, ik denk voortdurend aan het handhaven van die staat, dat wil zeggen dat ik denk aan het systeem waarin ik en mijn studenten leven, en de wereld om mij heen waarmee ik in wisselwerking sta. Ik probeer dit dynamische evenwicht te handhaven voor het gemak van iedereen die in deze wereld wil zijn.

Opmerking: Dit is een heel complex systeem, er moet elk moment een enorm groot aantal berekeningen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Nee, het is heel eenvoudig. Als iedereen er alleen maar aan gaat denken om het anderen naar de zin te maken, zal het systeem altijd streven naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/making-it-convenient-for-others/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/18/22

Related Material:

A Balance that Is Difficult to Achieve

Who Disrupts the Balance of Nature?

Peace Is A Balance Between Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Tijdens de winter 2021-2022 waren er in Israël verscheidene gevallen van ouderen die op de rand van onderkoeling werden aangetroffen omdat zij de kosten voor het verwarmen van hun huizen niet konden betalen. Daarom kwam er een petitie die opriep om de verwarmingskosten voor alle ouderen die hun elektriciteitsrekening niet konden betalen, te dekken.

Ik zou nog een stap verder willen gaan bij zo’n voorstel: er zou voor ouderen een nationaal plan moeten worden uitgewerkt, zodat zij in de winter niets voor de verwarming hoeven te betalen.

In het algemeen gesproken vraagt zo’n situatie om empathie, namelijk: wat moeten we doen om de pijn van anderen te kunnen voelen? Dat wil zeggen, als wij het ijskoud hebben, voelen we die pijn heel goed en handelen we er onmiddellijk naar. Maar als we weten dat anderen het koud hebben, zijn we niet geneigd om met dezelfde mate van urgentie te handelen.

Om ons in de pijn van anderen in te leven, moeten we ons hart voor hen openen. “Ons hart openen” betekent dat wij hun verdriet voelen. In dit specifieke geval betekent het, dat we voor hen hetzelfde doen als we voor onszelf zouden doen als wij het ijskoud zouden hebben.

Het probleem is dat onze natuur het zo regelt dat we wél voor onszelf zorgen, maar anderen op afstand houden. We moeten echter beseffen dat de Hoge Kracht, de Schepper die de Kracht van liefde, geven en verbinding is, onze natuur, ons hart, vasthoudt. Daarom is het zo, dat als wij de Schepper zouden vragen om ons hart te openen voor het verdriet van anderen, wij een open poort zouden ontvangen naar de correctie van de wereld, namelijk naar de situatie waarin wij bevrijd worden van verdriet, en wij evenwicht, vrede en harmonie zullen bereiken. Bovendien zouden wij daardoor de Hoge Kracht gaan voelen, die Kracht zou ons helemaal vullen.

Wat het specifieke geval van de verwarmingskosten van ouderen in de winter betreft, is er een belangrijk argument: Waar halen we het geld vandaan om die elektriciteit te betalen? Ik denk dat als iedereen in dit land zich ervoor zou inzetten om dit probleem op te lossen, wij zouden ontdekken dat het niet eens zoveel geld zou kosten. Het enige wat we nodig hebben is: meer zorg hebben voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-i-become-more-compassionate-and-empathetic-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Need to Increase Care for Others” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Komt er ooit een einde aan deze pandemie? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Komt er ooit een einde aan deze pandemie?

We zijn in een strijd gewikkeld met de natuur.

We botsen met de wetten van de natuur, het zijn fundamentele wetten die uitgaan van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Aan de basis van deze wetten is er één enkele Kracht die iedereen en alles ontwikkelt naar situaties waarin we steeds meer verbonden zijn met elkaar.

Wij minachten echter de neiging van de natuur om ons met elkaar te verbinden.

Wij zien op het ogenblik de noodzaak niet om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden. Er zijn absoluut geen inspanningen aanwezig om bij elkaar te gaan zitten en systemen te gaan bouwen die de mensheid collectief ten goede zouden komen: systemen die ons zouden leiden naar een positieve verbinding boven onze verdeeldheid uit en ons zouden leiden naar evenwicht met de natuur.

In plaats daarvan vernietigen wij de natuur en de menselijke samenleving en leven wij in een constante strijd tussen de verschillende delen van de samenleving en de natuur. Door de natuur te vernietigen, krijgen we een negatieve feedback van de natuur. Deze negatieve feedback neemt de vorm aan van allerlei natuurrampen, van aardbevingen en tsunami’s tot aan pandemieën.

Dergelijke uitbarstingen zijn het gevolg van ons gebrek aan evenwicht met de natuur. In plaats van ons in te spannen om samen te komen en zo een hoger gevoel van complementariteit en samenwerking te bereiken, raken we steeds verder van elkaar verwijderd.

Hoe meer wij de richting opgaan die tegengesteld is aan toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, waar de natuur ons heen wil leiden, hoe meer negatieve feedback wij van de natuur krijgen. Hoewel het misschien op een straf lijkt, is het helemaal geen straf. De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

In plaats van deze klappen effectief te gebruiken, als reminders en een stimulans om ons beter met elkaar te verbinden, evenwichtiger te worden en een meer ondersteunende en bemoedigende samenleving op te gaan bouwen, gaan we door met ons leven in het donker, zonder in beweging te komen om systemen van positieve verbinding op te bouwen boven onze drijfveren uit die steeds meer verdeeldheid zaaien. Daarom kunnen we nog meer negatieve feedback van de natuur verwachten, totdat we wakker worden en zullen beseffen dat wij onze gebrekkige modus operandi wel moeten corrigeren.

In het verleden kregen we ook te maken met verschillende gruwelijke gebeurtenissen, maar toen waren wij minder ontwikkeld en voelden we ze niet als een feedback op onze daden. In onze tijd krijgen we echter steeds vaker verschrikkelijke klappen te verduren – op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau – dit zal leiden naar een punt waarop ons bestaan op deze planeet in gevaar gebracht zal worden.

Aan het begin van de pandemie van het coronavirus heb ik dan ook gezegd dat dit niet zal verdwijnen. Integendeel, de pandemie zal erger worden en mogelijkerwijs uitgroeien tot grotere crises, totdat wij wakker worden en de juiste conclusies gaan trekken.

De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

Kabbalist dr. Michael Laitman

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/is-this-pandemic-ever-going-to-end-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Writers Meeting” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a team of writers on November 28, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →