Category Archives: harmonie

Streven naar harmonie

294.3Een van de belangrijkste tekenen van geluk en harmonie is de totale afwezigheid van de behoefte om iemand iets te bewijzen (Nelson Mandela).

Mijn antwoord: Dit is zijn persoonlijke ervaring, en het is te begrijpen. Aangezien de natuur streeft naar een staat van rust, met daarbij een continue, vreedzame beweging, kunnen we zeggen dat harmonie inderdaad het belangrijkste kenmerk is van het verlangen van het universum. We zien dat in principe alles daarop gericht is. Gebeurt er iets wat daaraan tegengesteld is, dan zijn alle krachten van het universum gericht op evenwicht.

Opmerking: Ja. Als we een klein mens in aanmerking nemen, zijn het kleine krachten, maar als we het hele universum in aanmerking nemen, hebben we met enorm grote krachten te maken.

Mijn Antwoord: Dit betekent dat, wat er ook gebeurt, het alleen bedoeld is om te zoeken naar harmonie, evenwicht.

Vraag: Hoe zou u de gewone menselijke harmonie definiëren?

Antwoord: Harmonie is de combinatie van alle aan elkaar tegengestelde krachten in een mens, die elkaar in evenwicht houden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/striving-for-harmony/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/8/22

Related Material:

Harmony Is A Balance Of Contradictions

The Universal Law Of Harmony

Unifying The Two Forces Of Nature Within

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het aangenaam maken voor anderen

565.02Vraag: Tijdens een onderzoek naar de staat van harmonie, werd er aan mensen de vraag gesteld: “Wat brengt u het vaakst uit balans?” Hun antwoorden waren: “conflicten en haast.”

Blijkbaar werkt er elk moment een bepaalde kracht op een mens om hem uit de situatie te halen die hij heeft bereikt. Is er een kracht die u steeds uit de staat van harmonie haalt?

Antwoord: Wat mij persoonlijk uit mijn evenwicht haalt? Ik denk vrijwel niets.

Ik ben in een staat van dynamisch evenwicht, ik denk voortdurend aan het handhaven van die staat, dat wil zeggen dat ik denk aan het systeem waarin ik en mijn studenten leven, en de wereld om mij heen waarmee ik in wisselwerking sta. Ik probeer dit dynamische evenwicht te handhaven voor het gemak van iedereen die in deze wereld wil zijn.

Opmerking: Dit is een heel complex systeem, er moet elk moment een enorm groot aantal berekeningen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Nee, het is heel eenvoudig. Als iedereen er alleen maar aan gaat denken om het anderen naar de zin te maken, zal het systeem altijd streven naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/making-it-convenient-for-others/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/18/22

Related Material:

A Balance that Is Difficult to Achieve

Who Disrupts the Balance of Nature?

Peace Is A Balance Between Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kan ik meelevender en empathischer worden?

Tijdens de winter 2021-2022 waren er in Israël verscheidene gevallen van ouderen die op de rand van onderkoeling werden aangetroffen omdat zij de kosten voor het verwarmen van hun huizen niet konden betalen. Daarom kwam er een petitie die opriep om de verwarmingskosten voor alle ouderen die hun elektriciteitsrekening niet konden betalen, te dekken.

Ik zou nog een stap verder willen gaan bij zo’n voorstel: er zou voor ouderen een nationaal plan moeten worden uitgewerkt, zodat zij in de winter niets voor de verwarming hoeven te betalen.

In het algemeen gesproken vraagt zo’n situatie om empathie, namelijk: wat moeten we doen om de pijn van anderen te kunnen voelen? Dat wil zeggen, als wij het ijskoud hebben, voelen we die pijn heel goed en handelen we er onmiddellijk naar. Maar als we weten dat anderen het koud hebben, zijn we niet geneigd om met dezelfde mate van urgentie te handelen.

Om ons in de pijn van anderen in te leven, moeten we ons hart voor hen openen. “Ons hart openen” betekent dat wij hun verdriet voelen. In dit specifieke geval betekent het, dat we voor hen hetzelfde doen als we voor onszelf zouden doen als wij het ijskoud zouden hebben.

Het probleem is dat onze natuur het zo regelt dat we wél voor onszelf zorgen, maar anderen op afstand houden. We moeten echter beseffen dat de Hoge Kracht, de Schepper die de Kracht van liefde, geven en verbinding is, onze natuur, ons hart, vasthoudt. Daarom is het zo, dat als wij de Schepper zouden vragen om ons hart te openen voor het verdriet van anderen, wij een open poort zouden ontvangen naar de correctie van de wereld, namelijk naar de situatie waarin wij bevrijd worden van verdriet, en wij evenwicht, vrede en harmonie zullen bereiken. Bovendien zouden wij daardoor de Hoge Kracht gaan voelen, die Kracht zou ons helemaal vullen.

Wat het specifieke geval van de verwarmingskosten van ouderen in de winter betreft, is er een belangrijk argument: Waar halen we het geld vandaan om die elektriciteit te betalen? Ik denk dat als iedereen in dit land zich ervoor zou inzetten om dit probleem op te lossen, wij zouden ontdekken dat het niet eens zoveel geld zou kosten. Het enige wat we nodig hebben is: meer zorg hebben voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-i-become-more-compassionate-and-empathetic-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Need to Increase Care for Others” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Komt er ooit een einde aan deze pandemie? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Komt er ooit een einde aan deze pandemie?

We zijn in een strijd gewikkeld met de natuur.

We botsen met de wetten van de natuur, het zijn fundamentele wetten die uitgaan van onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van elkaar. Aan de basis van deze wetten is er één enkele Kracht die iedereen en alles ontwikkelt naar situaties waarin we steeds meer verbonden zijn met elkaar.

Wij minachten echter de neiging van de natuur om ons met elkaar te verbinden.

Wij zien op het ogenblik de noodzaak niet om ons boven onze verschillen uit met elkaar te verbinden. Er zijn absoluut geen inspanningen aanwezig om bij elkaar te gaan zitten en systemen te gaan bouwen die de mensheid collectief ten goede zouden komen: systemen die ons zouden leiden naar een positieve verbinding boven onze verdeeldheid uit en ons zouden leiden naar evenwicht met de natuur.

In plaats daarvan vernietigen wij de natuur en de menselijke samenleving en leven wij in een constante strijd tussen de verschillende delen van de samenleving en de natuur. Door de natuur te vernietigen, krijgen we een negatieve feedback van de natuur. Deze negatieve feedback neemt de vorm aan van allerlei natuurrampen, van aardbevingen en tsunami’s tot aan pandemieën.

Dergelijke uitbarstingen zijn het gevolg van ons gebrek aan evenwicht met de natuur. In plaats van ons in te spannen om samen te komen en zo een hoger gevoel van complementariteit en samenwerking te bereiken, raken we steeds verder van elkaar verwijderd.

Hoe meer wij de richting opgaan die tegengesteld is aan toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, waar de natuur ons heen wil leiden, hoe meer negatieve feedback wij van de natuur krijgen. Hoewel het misschien op een straf lijkt, is het helemaal geen straf. De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

In plaats van deze klappen effectief te gebruiken, als reminders en een stimulans om ons beter met elkaar te verbinden, evenwichtiger te worden en een meer ondersteunende en bemoedigende samenleving op te gaan bouwen, gaan we door met ons leven in het donker, zonder in beweging te komen om systemen van positieve verbinding op te bouwen boven onze drijfveren uit die steeds meer verdeeldheid zaaien. Daarom kunnen we nog meer negatieve feedback van de natuur verwachten, totdat we wakker worden en zullen beseffen dat wij onze gebrekkige modus operandi wel moeten corrigeren.

In het verleden kregen we ook te maken met verschillende gruwelijke gebeurtenissen, maar toen waren wij minder ontwikkeld en voelden we ze niet als een feedback op onze daden. In onze tijd krijgen we echter steeds vaker verschrikkelijke klappen te verduren – op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau – dit zal leiden naar een punt waarop ons bestaan op deze planeet in gevaar gebracht zal worden.

Aan het begin van de pandemie van het coronavirus heb ik dan ook gezegd dat dit niet zal verdwijnen. Integendeel, de pandemie zal erger worden en mogelijkerwijs uitgroeien tot grotere crises, totdat wij wakker worden en de juiste conclusies gaan trekken.

De klappen van de natuur zijn juist krachten die het doel hebben om ons wakker te schudden, om onze neiging te corrigeren: om ons af te stemmen op een betere onderlinge verbondenheid, zodat wij in evenwicht kunnen komen met de natuur en daardoor zullen voelen dat wij een heel nieuwe, vredige, harmonieuze wereld binnentreden.

Kabbalist dr. Michael Laitman

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/is-this-pandemic-ever-going-to-end-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on “Writers Meeting” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a team of writers on November 28, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Leven in een schijnwerkelijkheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Leven in een schijnwerkelijkheid

Het is onze standaard denkwijze dat iedereen er op uit is om ons te benadelen, een eten of gegeten worden realiteit. We leven voortdurend in de angst dat iedereen van ons wil profiteren, misbruik van ons wil maken en ons wil vernederen, als we dan niet op onze hoede zijn, zullen we bij iedere stap worden gekwetst. Erger nog, we hebben het gevoel dat de hele realiteit zo werkt. Maar als dat het geval was met de hele realiteit, zouden cellen dan ooit kolonies stichten en organismen vormen? Zouden moleculen zich dan ooit verenigen om organen te vormen, zouden atomen zich dan ooit verenigen om moleculen te creëren? Als dit het geval zou zijn, zou er geen leven zijn, er zou zelfs geen universum zijn. Er zouden alleen afzonderlijke deeltjes zijn die afzonderlijk van elkaar bestaan en nooit iets complexers dan zichzelf zouden creëren.

De werkelijkheid die wij ervaren is dus niet de ware werkelijkheid – de werkelijkheid die ons heeft geschapen, ons in stand houdt en het ons mogelijk maakt om deze zinnen te lezen. In de ware werkelijkheid bestaat alles in harmonie met elkaar en samen vormen alle delen een volmaakt geheel. In de ware wereld neemt niets en niemand meer dan nodig is om zichzelf in stand te houden, het systeem is volmaakt en harmonieus.

Zoals onze cellen automatisch functioneren en het harmonieuze organisme vormen dat wij zijn, zo doet alles in de natuur dat eveneens. De “mentaliteit” van de werkelijkheid is niet uitbuiting, maar harmonie en alles en iedereen volgt die harmonie, behalve wij mensen.

Wij zijn het enige element in de werkelijkheid dat voor zichzelf meer wil nemen dan het nodig heeft, dat wil consumeren en vernietigen, vernederen en veroveren, misbruiken en betuttelen en er genoegen in schept om anderen te kwetsen. Omdat we zo denken en handelen, denken we dat iedereen zo denkt en handelt. En omdat we vanuit die aanname leven, hebben we een lelijke wereld gecreëerd naar het voorbeeld van onze eigen lelijkheid.

Er is echter een goede reden waarom we zo kwaadwillend geschapen zijn. Het streven om uit deze bedroevende situatie te komen, zal ons helpen om te begrijpen hoe de hele werkelijkheid in werkelijkheid functioneert. De natuurlijke instincten die alle schepselen naar harmonie leiden, zijn ons ontzegd, juist om deze harmonie uit eigen wil en via ons eigen bewustzijn te kunnen ontwikkelen. We zijn lelijk gemaakt om juist vanuit die staat de mogelijkheid te hebben om voor schoonheid te kiezen.

Het verschil tussen instinctief of bewust in harmonie met de hele schepping handelen, is te vergelijken met het verschil tussen een deel van een organisme zijn of de mind zijn die het organisme bestuurt en zijn handelingen richting geeft. Het is de bestemming van de mensheid om die mind, dat bewustzijn, te worden.

Om daar te komen, moeten we beginnen met het beoefenen van harmonieuze verhoudingen in plaats van het volgen van onze inherente, uitbuitende aard. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat we ons realiseren dat we in een schijnwerkelijkheid leven, dat de ware werkelijkheid harmonieus en compleet is en dat alleen onze gebrekkige perceptie daarvan ons ervan weerhoudt om de waarheid te zien en in die volmaakte wereld te leven.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/living-in-a-false-reality-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: New Publications, Perception | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen we natuurrampen verklaren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen verklaren?

Allereerst moeten we begrijpen dat wij zelf het ecologisch evenwicht – en andere soorten evenwicht – verstoren dat wij met de natuur zouden kunnen hebben.

Wij veroorzaken een zodanige disbalans niet doordat we schadelijke technologieën gebruiken of op een ruwe wijze met onze technologieën in de natuur ingrijpen. Het ligt anders, het probleem ligt heel duidelijk bij onze houding naar elkaar die egoïstisch is en tegengesteld aan het ecologisch evenwicht. Met andere woorden, wij verstoren de natuur op het niveau van onze menselijke interacties omdat wij niet in evenwicht zijn met de natuur die altruïstisch is. 

Geen van de handelingen en inspanningen die wij verrichten in een poging om verschillende soorten technologisch afval te verminderen – vervuiling, afval, verschillende factoren die onze invloed op de natuur beïnvloeden – zal helpen. Zelfs als we de toepassing van al onze technologie niet meer zouden gebruiken en wij zodoende geen directe problemen meer in de natuur teweeg zouden brengen, zal dat het evenwicht in de natuur niet herstellen. De oorzaak is dat wij het evenwicht op menselijk niveau verstoren met onze gedachten en onze corrupte houding naar elkaar. Onze egoïstische gedachten en houdingen naar elkaar op menselijk niveau veroorzaken disbalans en corruptie op de lagere niveaus van de natuur.

Daarom behandelt de natuur ons slecht. Onze egoïstische overwegingen, onze houding en onze ongegronde haat naar elkaar veroorzaken problemen zoals: ziekten, hulpeloosheid, depressie, drugsgebruik en ze leiden ook tot ecologische rampen. Het komt allemaal door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Geen enkele beperking op het gebied van technologische ontwikkeling zal ons helpen. We gaan ongetwijfeld een wereldwijde crisis tegemoet die gepaard zal gaan met een krachtige ecologische crisis. 

Laten we hopen dat we hierbij zullen begrijpen dat er harmonie in onze manier van omgang met elkaar bereikt moet worden en dat het niet gaat om de handelingen en het gedrag op het niveau van technologieën waar we gebruik van maken. Hoe beter we dit principe begrijpen en toepassen, hoe minder crises we zullen meemaken op ecologisch gebied en andere gebieden, hoe eerder we een harmonieus en vredevol leven zullen bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-do-you-explain-natural-calamities-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Quora | Add Comment / Ask Question →

Laat vriendelijkheid winnen in plaats van kracht

Vraag: Multiculturalisme is een concept dat ervan uitgaat dat alle culturen gelijkwaardig zijn en hetzelfde bestaansrecht hebben. Bent u het met deze stelling eens?

Antwoord: Dat hangt af van de vraag over welke culturen het gaat en waar ze ons heenleiden. Ik geloof niet in mooie woorden. “Multi” bestaat helemaal niet in de natuur. In de natuur bestaat alleen één Hoge Kracht. Als wij daaraan gelijkvormig willen worden, krijgen we een goede gemeenschappelijke noemer. Zo niet, dan gaan we de verkeerde kant op.

Opmerking: Maar er is zoveel variëteit in de natuur!

Mijn antwoord: Deze variëteit bestaat alleen in de menselijke natuur, daar winnen altijd de sterken. Als wij boven onze natuur willen uitstijgen – zodat wij elkaar niet verslinden – moet vriendelijkheid winnen in plaats van kracht. Alleen dan zullen we kunnen overleven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/let-the-kind-win-not-the-strong/

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/16/20

Related Material:

Equality And Diversity

Society As An Individual

Connections Of Egoists Are Doomed To Fail

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

“Wat vindt u van het nieuws over het Pfitzer COVID-19 vaccin dat voor ruim 90% effectief is?” (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat vindt u van het nieuws over het Pfizer COVID-19 vaccin dat voor ruim 90% effectief is?

Pfizer’s aankondiging dat zijn vaccin tegen het coronavirus in 90% van de gevallen effectief is, heeft veel mensen hoop gegeven, maar behalve een scheut optimisme zie ik geen genezing op lange termijn van dit virus door dit vaccin.

Mijn indruk van diverse experts is dat een daadwerkelijke genezing van het coronavirus nog 4 à 5 jaar zal duren. Bovendien, volgens mijn begrip van het doel en het plan van de natuur – afkomstig van meer dan 40 jaar bestudering van de Wijsheid van Kabbalah – hangt de kans van de wereld op genezing af van onze bereidheid om ons positief met elkaar te verbinden.

De natuur ontwikkelt zich naar steeds grotere staten van verbinding, als wij de verbinding waarmaken waar we positief naar toe geleid worden, zullen we het leven als perfect en harmonieus ervaren.

Als wij onze motivatie afstemmen op een harmonieuze verbinding met de wetten van de natuur die met elkaar verbonden zijn en van elkaar afhankelijk zijn, zullen wij in de volle betekenis van het woord gezondheid ervaren, namelijk evenwicht op individueel, sociaal, mondiaal en ecologisch gebied. Als wij echter geen rekening houden met een positieve verbinding, maar verdeeldheid brengende beweegredenen toelaten, waardoor we slecht over elkaar denken, zullen virussen ons blijven infecteren. 

En zelfs als we totaal geen rekening houden met anderen is het zo dat wij – hoe langer wij de pandemie moeten verdragen en mondkapjes moeten dragen als we fysiek contact hebben met de samenleving – er door de natuur aan gewend raken, in ieder geval onbewust, om over onszelf een laag van gevoeligheid aan te brengen ten opzichte van anderen.

In het algemeen vertrouw ik er echter op dat het Pfizer vaccin positief werkt als een korte golf van hoop en veel mensen een zucht van verlichting zal brengen. Tegelijkertijd hebben we geen gezondheidsdeskundigen nodig om ons te vertellen dat ons leven zal verbeteren als wij onze houding naar elkaar verbeteren.

De coronavirus pandemie is de manier waarop de natuur met ons communiceert. Als wij ons opsluiten in onze individuele hokjes en geen beweging maken om ons – boven onze verdeeldheid brengende motivaties uit – met elkaar te verbinden, kunnen we verwachten dat de natuur daarop navenant reageert.

Wij zouden er dus verstandig aan doen om na te denken over wat de natuur eigenlijk van ons wil en hoe wij onze houding naar elkaar kunnen verbeteren. Als we de samenleving infuseren met een positieve geest van eenheid boven de verdeeldheid en de polarisatie uit die ons van binnenuit uit elkaar drijven, zullen we een einde zien komen aan de pandemie, en een nieuw begin waarbij wij zullen ontdekken hoe we werkelijk gezond, gelukkig, vol vertrouwen, veilig en harmonieus kunnen leven, in evenwicht met de natuur,

Ik heb over dit onderwerp gediscussieerd en er vragen over beantwoord in mijn Q&A met schrijvers: 

Hier volgt de video (Engels)

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2020/11/what-do-you-think-of-the-news-about-the-pfizer-covid-19-vaccine-being-over-90-effective-quora/

Photo by GR Stocks on Unsplash.

Filed under: Coronavirus, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →