Category Archives: Haat

Onder de controle van de Schepper

561Vraag: De Schepper stuurt ons allerlei situaties en gevoelens. Hoe kunnen we werken met het feit dat Hij ons een gevoel van haat voor de haat zelf geeft, wat zich zowel in mijn innerlijk als in sommige gebeurtenissen buiten mij laat zien?

Antwoord: Dit is heel goed. Als we de eigenschap van de haat in onszelf haten, kunnen we ons ervan verwijderen en kunnen we vragen om de correctie ervan. Dit is heel mooi.

Vraag: Helpt de pijn die we voelen door oorlog, verlies en verdriet bij het bidden? Of is het een ontkenning van het bestuur van de goede Schepper als we ons onderdompelen in deze pijn, en trekt dit ons dan in de tegenovergestelde richting?

Antwoord: Maak je geen zorgen, de Schepper bepaalt in welke richting Hij ons wil trekken, dat hangt werkelijk niet van ons af. Het hangt af van de manier waarop Hij ons volledig bestuurt, van alle kanten..

En de pijn die je voelt moet je in het gebed opnemen. Alles komt goed, maak je geen zorgen, concentreer je op wat er plaatsvindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/under-the-control-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/13/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar is de kracht van het gebed van afhankelijk?

239Vraag: Wat moet de allereerste voorbereiding zijn om tot een gebed te komen dat een echt wapen is?

Antwoord: Het moet uit het hart komen. De kracht van het gebed hangt af van de intensiteit van de verbinding tussen ons, van de mate waarin we als één mens met één hart zijn, van de mate waarin je vrienden je innerlijk binnentreden, zich bij je hart voegen en jullie je vanuit dit gezamenlijke hart tot de Schepper wenden.

Vraag: Moeten we aan mensen vertellen dat we niet de vijand moeten haten, maar wél de oorlog?

Antwoord: Haat moet niet tegen de vijand of de oorlog gericht zijn, maar tegen ons egoïsme. Uitsluitend daartegen..

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-does-the-power-of-prayer-depend-on/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/15/23, Writings of Rabash “What Is, ‘Calamity that Comes Upon the Wicked Begins with the Righteous,’ in the Work?”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel Today, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als een vijand een vriend wordt

963.1Vraag: Hoe gebruiken wij afgunst op de juiste manier zonder dat we proberen om het in onszelf uit te doven?

Antwoord: We hoeven niets uit te doven, zelfs niet de meest negatieve gedachten en motieven! Dit wordt allemaal door het Licht gecorrigeerd, niet door jou, dus er is niets om in jezelf te onderdrukken.

Integendeel, als zich allerlei negatieve eigenschappen manifesteren, betekent dit dat je nu het Hoge Licht nodig hebt dat je een beetje gaat corrigeren. Dat is alles. Dit betekent dat je het Licht nodig hebt, zonder negatieve gevoelens zou dat niet gebeuren.

Vraag: Laten we zeggen dat iemand behoefte heeft aan het Licht, maar dat neemt niet zijn verlangen weg om iemand neer te steken. Of wordt dat op de een of andere manier getransformeerd?

Antwoord: Het wordt getransformeerd. Het lijkt alsof je de intentie wegsnijdt, maar het verlangen blijft.

Als je een verlangen hebt om mensen te slachten, ga dan naar een slachthuis en ga daar als veeslachter werken. De transformatie vindt in de intenties plaats.

Mijn intentie om iemand letsel toe te brengen verandert in het tegenovergestelde. Ik corrigeer het met de hulp van het Hoge Licht naar het tegenovergestelde, dan wordt mijn vijand mijn meest geliefde vriend, hoe ongelooflijk het nu ook lijkt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/when-an-enemy-turns-into-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Use Envy Correctly” 9/8/12

Related Material:
The Enemy Is Among Us!
The Uniting Enemy
“Is it possible to love your enemy?” (Quora)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar zal liefde je heenleiden? In welke mate zullen mensen erdoor beïnvloed worden?

Als je gaat liefhebben en voor iedereen en alles in de natuur – de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – gaat zorgen volgens de wet van de liefde, zal je de immens grote invloed ervaren die dit zal hebben.

Allereerst zal je een grote voldoening voelen door je liefdevolle houding naar alles en iedereen in de natuur. Je zult via dit alles de werkelijkheid gaan voelen als iets dat jou insluit. Vervolgens integreer je in de wereld en ontdek je de kracht die overal in de wereld werkzaam is. Je gaat de kracht waardoor de natuur zich ontwikkelt, evolueert en leeft, herkennen. Op deze manier bestaat alles wat geschapen is. Zo ga je je dus identificeren met de kracht waardoor de natuur bestuurd wordt.

Hoe komt het dat een liefdevolle houding naar de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus van de natuur – alles en iedereen om mij heen – de kracht kan onthullen waardoor de natuur bestuurd wordt?

Dat komt omdat deze kracht in iedereen en alles aanwezig is, maar jij leeft niet vanuit dezelfde waarden om dit te ontdekken en te voelen. Je verbergt deze kracht. Dat komt omdat je niet dezelfde kwaliteiten hebt: jij hebt haat in jezelf en de natuur is absolute liefde.

Liefde voor iedereen is het allerbelangrijkste in het leven. Als we dit bereiken, voelen we de volmaakte, eeuwige werkelijkheid, dan word jij ook volmaakt en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/where-will-love-take-you-to-what-extent-will-it-influence-people-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “Where Will Love Take You?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Te dicht bij WWIII om gerust te zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Te dicht bij WWlll om gerust te zijn

De oorlog in Oekraïne is niet langer een lokaal conflict. Tsjetsjenië heeft zich bij Rusland gevoegd en Wit-Rusland steunt dat. Daartegenover staat Oekraïne, dat door de VS, de NAVO en vele andere landen wordt gesteund met logistiek en wapens. Terwijl het Westen probeert Rusland financieel in het nauw te drijven, is China dat land juist te hulp geschoten. Rusland heeft van zijn kant de kernwapens in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Terwijl dit alles gaande is, lijkt China zich voor te bereiden op een gewelddadige herovering van Taiwan en heeft het de VS gedreigd niet tussenbeide te komen, want “wie met vuur speelt, verbrandt zichzelf” en als de VS “de ‘salamitactiek’ toe zou passen in de kwestie Taiwan, zullen zijn vingers worden afgesneden”. Naar mijn mening bevinden we ons te dicht bij een derde, nucleaire wereldoorlog om gerust te zijn.

We mogen niet vergeten dat onder bepaalde omstandigheden zelfs een klein vonkje een wereldoorlog kan ontketenen. De Eerste Wereldoorlog begon bijvoorbeeld met de moord op Franz Ferdinand, de erfgenaam van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk in Sarajevo. Toen Oostenrijk als vergelding Servië binnenviel, sleepten de militaire allianties van de tegenstanders heel Europa mee naar het slagveld. En omdat de Europese landen in die tijd koloniën over de hele wereld hadden, werd de oorlog al snel een wereldwijd conflict.

De wereld van nu is overladen met schietgrage leiders die de wereld graag in vuur en vlam zetten. Daarom moeten we ons zorgen maken en beseffen dat de zaken er slecht voor staan en heel snel nog veel erger kunnen worden.

Als er echter krachten van afscheiding in de wereld ontwaken, zijn ze altijd een klaroen, een voorbode die ons zegt dat we ons meer moeten inspannen om ons met elkaar te verbinden, om samen te werken en dat we boven de haat naar elkaar moeten uitstijgen. De enige oorzaak voor het lijden en de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich nu in de wereld afspelen, is haat, wreedheid en het verlangen om andere mensen te tiranniseren.

Daarom is elk onrecht altijd een oproep om de eenheid, de empathie en de zorg voor elkaar te versterken. Tijden als deze, waarin we worden herinnerd aan wat werkelijk belangrijk is in het leven, zijn ook een gelegenheid om een betere wereld en een zorgzamer samenleving op te bouwen.

Dit is niet het moment om ruzie te maken over historische gerechtigheid of oude rancunes. Het is nu de tijd om liefde te genereren en dat kunnen we alleen doen waar nu geen liefde aanwezig is. Als wij liefde opbouwen waar eens haat was, zal het ware liefde zijn, dan is het onze eigen schepping, gesmeed uit de as van de vijandschap die wij hebben overwonnen. We leven in moeilijke tijden, dus we moeten de uitdagingen aangaan, we hebben geen andere keus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/too-close-for-comfort-to-wwiii-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Waardoor is er haat tussen mensen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waardoor is er haat tussen mensen? (Quora)

Er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd” (Genesis 8:21). Afgunst, lust, eerzucht en haat zijn egoïstische emoties die uniek zijn voor de mens. Bovendien wordt het menselijk egoïsme steeds groter en door die constante groei zijn onze ego’s tegenwoordig veel grover dan in het verleden.

Terwijl het menselijk ego de haat, de afwijzing, de vervreemding en het lijden veroorzaakt dat we in onze wereld voelen, moeten we ook inzien dat het feit dat we zo’n natuur en zulke gebroken relaties hebben, is bedoeld om dit te corrigeren. Ons egoïsme corrigeren betekent dat wij er bovenuit stijgen en een nieuw zintuig verwerven waardoor we de positieve kracht van de natuur tegenover ons ego voelen: de kracht van liefde, geven en verbinding. Alleen wij mensen kunnen een dergelijke correctie tot stand brengen. Ons egoïsme wordt steeds groter om ons te laten beseffen dat wij, tenzij we het corrigeren, in crises zullen belanden waarbij we geen andere keuze zullen hebben dan het ego te corrigeren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/what-instigates-hatred-among-humans-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Root Cause of People’s Hatred for Other People” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Chaim Ratz. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Rosh Hashanah – Een kans om de Covid verdeeldheid te overwinnen

Een paar dagen geleden vertelde een buurvrouw aan een van mijn studenten dat ze erg verdrietig was omdat haar dochters ruzie hadden over de Covid-vaccins. Als gevolg daarvan zal een van hen, die tegen vaccinatie is, Rosh Hashanah (Joodse Nieuwjaarsavond) niet met de familie komen vieren. Wat de buurvrouw van mijn studente het meest pijn deed, was niet het bezwaar van haar dochter om ingeënt te worden en ook niet dat ze niet naar de feestelijke maaltijd zou komen. Maar wat haar wél pijn deed, was de haat die tussen haar kinderen was uitgebroken. Ruzies komen in alle families voor en gekibbel ook, maar deze venijnige, hatelijke uitbarsting maakte haar kapot.

Ja, haat is de vloek van onze generatie. Haat vernietigt alles, scheurt de samenleving en families uit elkaar. Daarom moeten we aan onze verbindingen werken en de haat overwinnen, want zo houden we onze gezinnen en de samenleving bij elkaar.

We hebben nu eenmaal allemaal verschillende standpunten. Het probleem begint als er door verschillende inzichten een verdeeldheid zichtbaar wordt waarvan mensen zich tot op dat moment niet bewust waren.

Als een gezinslid zich niet wil laten vaccineren, zoals in dit geval, en daarom niet bij een Rosh Hashana-maaltijd kan zijn om anderen niet in gevaar te brengen, moeten we geen haatgevoelens koesteren naar diegene.

We moeten meningsverschillen niet gebruiken voor haatgevoelens, maar als kansen zien om ons met elkaar te verbinden. Als wij boven onze verschillen en ruzies uitstijgen, versterken wij de band die we met elkaar hebben en vergroten wij onze liefde en eenheid nog meer dan voor het ontstaan van de kloof het geval was. Als we ons bewust inspannen om ons te verenigen, verstevigen en versterken we de band met elkaar.

Als we het hebben over het overwinnen van een kloof, bedoelen we niet dat we onze gevoelens moeten onderdrukken, alsof ze niet bestaan. Een kloof overwinnen betekent dat we de kloof erkennen, aanvaarden en ons daarbovenuit met elkaar verbinden. De nieuwe eenheid die boven de verdeeldheid uit gevormd wordt, zal altijd sterker zijn dan de eenheid die eerder nooit in twijfel was getrokken.

Daarom moeten we, als er verdeeldheid ontstaat, onderzoeken hoeveel waarde we hechten aan onze band met de betreffende persoon die het niet met ons eens is. In het geval waarover mijn studente me vertelde, bleek uit de pijn van de moeder duidelijk dat zij meer waarde hechtte aan de band met haar dochters en de band met elkaar, dan aan iemands mening over de Covid-19-vaccins. Als zij haar gevoelens aan haar dochters kan doorgeven, zullen zij boven hun verdeeldheid uit kunnen stijgen en de band met elkaar kunnen versterken. Zo niet, dan zal de band tussen hen verbroken worden, tot verdriet van iedereen.

In de huidige samenleving doen zich talloze situaties voor waarin wij het met mensen oneens zijn. Als wij waarde hechten aan onze band met hen, moeten we onze onenigheid zien als kansen om onze band met hen te versterken. Als we dit doen, kunnen we de vloek van de haat transformeren in een zegen van wederzijdse liefde en nabijheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/rosh-hashanah-a-chance-to-conquer-the-covid-separation-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Haat detector

De volgende fase van de pandemie is de onthulling van het kwaad, daar leidt het coronavirus ons heen. We zullen gaan begrijpen dat we afstand van elkaar moeten houden, en dat in overeenstemming met onze innerlijke afscheiding. Geleidelijk zal de verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld zich gaan manifesteren.

Daarom denk ik niet dat de pandemie zal ophouden. Er zullen medicijnen komen, maar ze zullen niet helpen, en als ze voor één virus helpen, zal dat zijn om een ander virus daarvoor in de plaats te laten komen, zelfs een gevaarlijker virus.

Het coronavirus laat ons onze innerlijke relaties tot elkaar zien, maar dan in externe parameters: Ik haat de een “twee meter,” en de ander “twintig meter.” De quarantaine afstand weerspiegelt de haat die er tussen ons bestaat. Het is mij verboden om iemand te naderen als ik niet goed met hem of haar omga. Misschien vindt men wel een detector uit die begint te zoemen als je te dicht bij iemand komt.

Dit wordt de onthulling van het kwaad genoemd, want ik zie hoe slecht ik met mensen omga en dat ik mijn houding moet corrigeren. Dit zal het geneesmiddel voor het coronavirus zijn.

In de spirituele ruimte wordt onze nabijheid bepaald door de wet van gelijkvormige kwaliteiten. Daarom vinden dit soort gebeurtenissen in deze wereld plaats. We komen tot een nieuwe perceptie van de werkelijkheid omdat ik dichter bij je kan komen of meer afstand moet nemen, afhankelijk van hoe ik over je denk: goed of slecht. Als ik werkelijk het beste voor jou wil, kan ik steeds dichterbij je komen. Maar alleen tot een bepaalde grens, niet meer dan dat! Ik voel de grens tussen ons.

We zijn te vergelijken met geladen deeltjes in een spiritueel veld die elkaar niet willekeurig kunnen naderen of zich verwijderen van elkaar, maar altijd een onderling evenwicht handhaven. Dan gaan we voelen dat we naar elkaar toe zweven naar de mate van de gelijkvormigheid van onze kwaliteiten of we ervaren het verschil. De afstand zal veranderen als onze houding verandert, en alles zal zo duidelijk worden dat we ons snel zullen kunnen corrigeren en als één mens met één hart zullen worden.

Er zal geen verschil meer zijn tussen ons – alleen één gezamenlijk verlangen. Er zullen geen ziekten en geen virussen meer zijn. Dan zal blijken dat het virus nuttig was, omdat het ons naar deze staat heeft geleid, naar een gemeenschappelijke omarming.

Het belangrijkste is dat we ontdekken dat wij de hulp van de Hoge Kracht nodig hebben die verborgen is in de natuur. Deze Kracht is de bron van het leven en daarom heeft deze Kracht alle deeltjes van de schepping gecreëerd en ontwikkeld, totdat ze voelden dat ze leefden. Daarom hebben we deze Kracht, die op alle niveaus plus en min met elkaar kan verbinden, nodig; en dan kan deze Kracht ons op menselijk niveau helpen.

Op menselijk niveau zal deze Kracht niet komen zonder dat wij erom vragen, er wordt ons een vrije keuze gelaten. Wij worden er wel door wakker geschud omdat deze aan ons als een negatieve kracht verschijnt, dan kunnen wij eraan vragen om positief tussen ons te handelen, zoals er geschreven staat: “Man en vrouw, en de Shechina tussen hen.” Dit moeten wij vragen, met klem vragen en samen bidden.

We hebben maar één uitweg: onszelf corrigeren, dan zal de goede connectie tussen ons het virus niet toestaan om zich te manifesteren. Voordat we dit begrijpen, zal het coronavirus niet verdwijnen. Het zal opnieuw geboren worden in verschillende mutaties en ons leven vergiftigen, totdat we ons realiseren dat we het virus alleen kunnen neutraliseren door onze relaties met elkaar te verbeteren.

Anders zal het virus van mens op dier overgaan en van dieren op insecten, naar zulke kleine exemplaren dat we het onmogelijk kunnen bestrijden. Het virus zal overal aanwezig zijn! Het zal overgedragen worden door kevers, vliegen en vogels en ons ertoe dwingen om voor elke mug bang te zijn. En het belangrijkste: producten zullen ermee besmet zullen worden.

Ik kan mezelf thuis opsluiten en er een fort van maken, maar ik heb voorraad nodig in dit fort. Alle producten zullen besmet worden, in elke tomaat, komkommer of fles water kunnen virussen zitten, overal. Iedereen is immers egoïstisch, dit betekent dat we allemaal zullen lijden. Ik mag het huis niet uit, maar ik moet ademhalen, en ik zal de virussen samen met de lucht inademen.

Hoe kunnen we anders gepusht worden en uiteindelijk zeggen: “Genoeg! We zijn bereid om alles te doen voor correctie.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/hatred-detector/

From KabTV’s “Writer’s Meetings” 10/22/20

Related Material:

How To Escape Hatred

Why Are We Doing Work We Hate?

“Charlie Hebdo – Freedom Of Expression Or Freedom To Spread Hate?” (Linkedin)

Filed under: Crisis, Globalization, Health, Perception | Add Comment / Ask Question →

“Haat veroorzaakt virussen” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Haat veroorzaakt Virussen

Wij begrijpen helemaal niet goed waarom COVID heeft toegeslagen. Men neemt het China kwalijk, de Joden, vleermuizen, nertsen, ontbossing, corrupte farmaceutische bedrijven, en ga zo maar door. Maar niemand neemt het zichzelf kwalijk. Niemand wijt de uitbarsting van COVID-19 aan de slechte manier waarop hij zelf met alles en iedereen in zijn omgeving omgaat.

Dat is begrijpelijk, want we zien het alomvattende systeem niet. Hoewel wetenschappers al minstens een eeuw lang weten dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en dat alles uit dezelfde deeltjes is opgebouwd; maar wij ervaren het niet in ons dagelijks leven, dus wij gedragen ons alsof het niet waar is. Ons gedragen alsof we niets met elkaar te maken hebben, is echter even onverantwoordelijk als water drinken waarvan gezegd wordt dat het besmet is met listeria, en het dan toch niet geloven omdat we de bacterie niet kunnen zien. Tegen de tijd dat de symptomen zichtbaar worden, is het veel moeilijker en pijnlijker om te herstellen.

Niet alleen zijn alle delen van de werkelijkheid met elkaar verbonden, ze zijn ook op de juiste wijze verbonden. Het minerale niveau, de flora en de fauna in onze wereld functioneren volgens natuurwetten die zijn ingeprent, daarin bestaat geen keuzevrijheid.

Wolven zijn niet slecht omdat ze andere dieren eten, en herten zijn niet goed omdat ze zich voeden met planten en niet met andere dieren. In feite is het zo dat de herbivoren ziek zouden worden als er geen carnivoren zouden zijn, er zouden teveel herbivoren komen, de planten waar ze van leven zouden opraken en tenslotte eronder lijden en uitsterven, want de natuur zou een andere manier vinden om haar populatie in evenwicht te brengen. Als je naar de natuur kijkt, realiseer je je dat zij een perfect evenwicht in stand houdt, waarbij elk element de integriteit van het hele systeem garandeert.

Er is echter één uitzondering in de hele natuur: de mens. De mens is het enige element in de natuur dat zich kan gedragen alsof het nergens mee te maken heeft en daarmee wegkomt, voor even. Tot nu toe hebben we tegen de natuur gevochten, we zijn steeds sterker geworden, en tijdens de afgelopen twee eeuwen ongeveer, dachten we dat we haar bijna verslagen hadden. Erger nog, we hebben tegen elkaar gevochten, en onze haat voor elkaar zorgde ervoor dat wij de natuur nog meer schade toebrachten in onze race om de schatten van de natuur te exploiteren, op te pompen en teniet te doen om concurrenten de loef af te steken.

COVID-19 heeft onze voortgang een halt toegeroepen en de economie gedwarsboomd. Onze haat en ons verlangen om te profiteren, de macht in handen te hebben en anderen te vernederen, hebben de natuur zodanig geschaad dat zij een natuurlijke remedie voor de menselijke natuur heeft verwekt: het nieuwe coronavirus en allerlei  variaties, het stopte de wapenwedloop en veel vijandelijkheden tussen landen die al vorm hadden of eventueel vorm zouden krijgen, het virus distantieerde ons zelfs van andere mensen zodat we de spanningen op vijandige werkplekken of bij concurrerende scholing niet meer hoefden te verdragen.

Maar omdat we het systeem niet zien, denken we dat de verschijning van het virus niets met onze haat te maken heeft, we denken dat de oorzaak iets of iemand anders is die we haten, dat het virus daardoor is opgedoken. We hebben het mis. Onze houding naar elkaar heeft dit veroorzaakt en er zullen zich spoedig meer epidemieën voordoen als wij niet een andere weg inslaan.

“E pur si muove” (En toch beweegt ze) zei Galileo Galilei toen hij gedwongen werd om zijn inzicht dat de aarde om de zon draait te herroepen. Nu weten we dat hij gelijk had. Maar als het om waarheden gaat die onze haat naar elkaar betreffen, zijn we net zo onwetend en koppig als Galilei’s kwelgeesten. Daarvoor moeten we ons schamen, want de baan van de aarde rond de zon is belangrijk, maar niet zo belangrijk als het feit dat haat ziekten veroorzaakt. Onwetendheid over het eerste feit is een schande; onwetendheid over het tweede feit kan ons het leven kosten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/hate-causes-viruses-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →

“Waarom wij haten” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Waarom wij haten

In de natuur bestaat totaal geen haat, alleen maar onder mensen. Dieren haten elkaar niet, het is alleen maar een slechte eigenschap van mensen. Er is echter een diepe oorzaak aanwezig waardoor mensen elkaar haten, en dan ook nog hartstochtelijk. Jaloezie en het willen bezitten van macht en respect, nemen steeds meer toe in ons. We zijn steeds minder bereid om te vergeven.

Hoe meer de haat toeneemt, hoe meer wij ons zullen realiseren dat wij onszelf niet in de hand hebben, toch moet dat wel, anders sterft de beschaving uit.

Vroeger kon je kinderen met elkaar zien spelen, ze waren blij met elkaars gezelschap. Nu gamen ze en worden ze tegen elkaar opgezet, er is maar één ding belangrijk: winnen. 

Als je katten van twee eeuwen geleden vergelijkt met nu, zal je zien dat ze niets veranderd zijn. Maar als je mensen van twee eeuwen geleden vergelijkt met onze generatie, zie je dat wij veel egocentrischer zijn, verwend, oppervlakkig, in het algemeen veel slechter dan onze overgrootouders. Van generatie op generatie worden we steeds oorlogszuchtiger, hatelijk, en geraffineerder in onze boosheid.

Maar er is een goede reden voor deze ogenschijnlijk voortdurende achteruitgang. Wij zijn de enige soort die in verval is, omdat het juist onze bestemming is om onze natuur bewust te corrigeren. De reden van de piek die we meemaken als het over de verschillende niveaus van haat gaat, vooral de afgelopen jaren, is dat de haat zo heftig moet worden omdat wij dan wel gedwongen worden om een manier te zoeken om dit op te lossen.

Hoe meer de haat toeneemt hoe meer wij ons zullen realiseren dat wij dit zelf niet kunnen overwinnen. Maar we moeten het wel overwinnen want anders sterft de beschaving uit. Dit zal ons, zelfs tegen onze wil, ertoe aanzetten om samen te werken aan genezing. En deze gedwongen samenwerking tegen een vijand die in ieder van ons woont, zal in ons liefde voor elkaar wekken. Als er niet zo’n intense haat zou zijn, zou de noodzaak om lief te hebben niet bestaan. Als onze onmacht niet zou bestaan om alleen de haat te overwinnen, zouden we ons niet tot elkaar wenden.

De haat die we voelen, zal nooit verdwijnen. Als dat zou gebeuren, zouden we de behoefte aan liefhebben niet voelen. Juist de toenemende haat veroorzaakt toenemende liefde in ons. Als wij voortgaan op ‘twee benen’, haat en liefde, gaan wij voorwaarts met de kennis van de diepten van de menselijke emoties, we weten hoe wij conflicten kunnen overwinnen, in woede en haat kunnen heersen, en in dit proces leren we de diepten van de menselijke natuur kennen.

Alleen als wij de functie en de betekenis van haat begrijpen, zullen we werkelijk kunnen liefhebben. Als wij dit begrijpen, zullen we zien dat wij allemaal, met verschillende huidskleuren, verschillende rassen, geloven en culturen, zijn geschapen met haat in ons, maar alleen met de bedoeling om uit vrije wil haat in liefde te veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/why-we-hate-linkedin/

Filed under: Crisis, Globalization, New Publications, Society | Add Comment / Ask Question →