Category Archives: Groepswerk

Het verschil tussen fysieke en spirituele verbondenheid

Vraag: De Schepper heeft ons uitgekozen en ons naar een groep gebracht. Maar ik heb alleen ervaring met een fysieke verbinding met andere mensen, wat is het verschil tussen verbinding in een fysieke groep en verbinding in een spirituele groep?

Antwoord: In een spirituele omgeving heb je een ander doel. Je verbindt je met elkaar op basis van volkomen andere principes, je hebt een ander doel en je gedraagt je anders.

Hierbij is de steun van je vrienden in de groep heel belangrijk. En omdat je een bepaald doel wilt bereiken, is de steun volkomen anders dan in een gewone, maatschappelijke groep. Je moet elkaar dingen leren, je met elkaar verbinden, elkaar inspireren, ervoor zorgen dat niemand uitvalt, enz. Dit betekent dat het serieus en enorm belangrijk werk is.

Vrijwel al het spirituele werk wordt niet tussen ons en de Schepper gedaan, maar tussen ons onderling.

Het gaat over een heel systeem. Dus als je begrijpt wat er in een ‘gewone’ groep gedaan wordt, zal je het hier allemaal op een nieuwe manier moeten leren en moet je niet proberen om de twee benaderingen met elkaar te vermengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/the-difference-between-corporeal-and-spiritual-connections/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Related Material:

Becoming One

Gather The Parts Of The Collective Soul

The Difference Between An Egoistic And Altruistic Union

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Mannen en vrouwen vullen elkaar aan

Vraag: Bestaat er zoiets als vrouwelijke intuïtie in Kabbalah? En zo ja, hoe beïnvloedt Kabbalah dit en is er hulp om het te ontwikkelen?

Antwoord: Natuurlijk bestaat dat. In onze wereld staat een vrouw veel dichter bij de natuur. Ze is in alle opzichten veel realistischer dan een man die tot aan het einde van zijn leven een kind blijft.

Dankzij het feit dat een vrouw kinderen moet baren en opvoeden, ontvangt zij op een bepaalde manier van het hoge systeem, van de Schepper, Zijn functies: baren, het volgende niveau van de natuur ontwikkelen, de volgende generatie.

Daarom is een vrouw in onze wereld volwassener en realistischer dan een man. Dit wordt echter gecompenseerd door mannen door middel van eigenschappen die vrouwen niet hebben.

Ik denk dat de bestaande afzonderlijke mannen- en vrouwengroepen elkaar in principe aanvullen. Daarom is het niet nodig om ook maar iemand onder druk te zetten, geef iedereen de ruimte om zich te ontwikkelen.

Wij zijn pas de eerste generatie van de open ontwikkeling van Kabbalah in de wereld. Daarom moeten we dit verschijnsel eerst aan onszelf toetsen, dan zal van daaruit duidelijk worden en zullen we leren hoe we verder moeten gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/men-and-women-complement-each-other/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference” 7/28/21

Related Material:

The Spiritual Role Of Women, Part 2

A Man And A Woman – Mutual Completion

“Men Are From Mars, Women Are From Venus”

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De taak van de groep

Vraag: Wat voor instructies kunnen we aan een groep geven om een gevoel van innerlijke verbinding, begrip voor elkaar en contact met elkaar te bevorderen? Hoe moet de taak van een groep eruitzien?

Antwoord: De groepsleden moeten het volgende ontdekken:  

Wat drijft ons voorwaarts?

De betekenis van ons leven en de betekenis van ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling?

Waarom houdt ons egoïsme onze ontwikkeling tegen en brengt dat lijden teweeg?

Wat heb ik eraan om verbonden te zijn?

Wat is het verband tussen: iemand staat boven de anderen, beneden de anderen of is gelijkwaardig aan de anderen?

Hoe kunnen we checken of we een situatie kunnen bereiken die zo eenvormig is dat we allemaal in gelijke mate op elkaar gericht zijn in een cirkel en we het centrum van de groep kunnen bepalen?

Wat is de betekenis van het centrum? Waar mijn “ik” niet meer bestaat, maar alleen het “wij” als één gemeenschappelijk “ik”.

Wat zouden we voelen in onze nieuwe identiteit? Waarin eenieder niet zichzelf of anderen voelt, maar er het gevoel van “wij” is. Hoe kunnen we hiernaar een groot verlangen ontwikkelen?

Zo’n stapsgewijze training brengt mensen in contact met een nieuwe staat.

Tegelijkertijd gaan ze voelen dat het hier over een volkomen ander niveau van waarneming gaat. Er treedt een zesde zintuig in werking: het voelen vanuit “wij”. Maar dit “wij” is volkomen gemeenschappelijk, collectief, we kunnen het ons tegenwoordig niet eens voorstellen. Dit betekent niet alleen dat je je van jezelf losmaakt, maar dat iedereen alle anderen in zichzelf opneemt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-task-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Vallen om te kunnen stijgen

Om te kunnen stijgen zijn er in spiritualiteit twee staten nodig: opgangen en neergangen. Het belangrijkste is dat wij ons niet in een onbewuste staat bevinden of nog erger, in een zuiver lichamelijke, dierlijke staat. De levenloze, vegetatieve en animale niveaus behoren tot onze egoïstische wereld, het sprekende niveau wordt bepaald door onze houding naar de Schepper.

Daarom is het zo belangrijk om ofwel in een staat van opgang of in een staat van neergang te zijn. De neergang is ook belangrijk, want zonder dat is het onmogelijk om de opgangen te waarderen en is het niet mogelijk om nieuwe kelim (vaten) te ontvangen voor de volgende opgang. Daarom zijn beide staten – licht en duisternis – juist, legitiem en brengen ze ons vooruit.

Het is raadzaam om zo spoedig mogelijk door de tussenliggende, grauwe staten – noch het een, noch het ander – heen te gaan en te proberen om weer in de staat van opgang te komen. Als er geen opgang aanwezig is, wees dan in de staat van neergang om jezelf voor te bereiden voor de opgang. Alles moet nieuw zijn in onze ogen, iedere dag. De nacht is noodzakelijk om dichterbij de volgende dag te komen.

Als wij beide staten waarderen, zal “de duisternis schijnen als licht”, we zullen voelen dat de duisternis naar ons toekomt van de achterzijde van dezelfde Schepper en we zullen zowel de ups als downs aan Hem toeschrijven.

Er staat geschreven: ”mijn geliefde is als een gazelle.” Ogenschijnlijk rent de Schepper van ons weg, Hij wendt echter Zijn hoofd en gezicht naar ons toe zodat wij sterk naar Hem zullen verlangen en we Hem zullen achtervolgen. Daarom meten we beide staten: ofwel een staat van dichterbij de Schepper komen of een staat van afgescheiden zijn van Hem. 

We worden het punt waarop de neergang voor ons begint en we onze houding naar spiritualiteit, de groep en de Schepper veranderen, niet gewaar. Feitelijk is onze neergang een opgang naar het volgende niveau, alleen in omgekeerde vorm. “Men wordt verhoogd in heiligheid, nooit verlaagd.” Daarom noemen we de val een opgang van de linker lijn. Het is een toevoeging van kelim die wij eerder niet hadden, ze zijn echter gebroken en daarom voelen we daarin meer duisternis dan ooit tevoren.

We klagen omdat er geen sprake is van werken als het tot zulke onaangename staten leidt. Is dit werkelijk de beloning voor ons werk? Maar wat kunnen we doen als we nieuwe kelim nodig hebben om de Schepper te bereiken? Dit is de weg van onze ontwikkeling: linker lijn, rechter lijn, en dan weer links en rechts.

Niemand is graag in de linker lijn. Maar als we deel uitmaken van een groep, worden we er heel snel aan herinnerd dat de linker lijn moet groeien, zodat we – als we deze corrigeren – de Schepper zullen onthullen en dichter bij Hem zullen komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/falling-for-the-sake-of-rising/ http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/2/21, “Raising Ourselves”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe zorgen we ervoor dat we het midden van de groep niet kwijtraken?

Vraag: Iemand die sterk naar spiritualiteit verlangt, denkt vaak dat hij op eigen kracht vooruit komt, maar de waarheid is dat hij die kracht niet heeft. Enerzijds blijkt dat hij uitgeput raakt. Anderzijds is er een groep die verantwoordelijk is voor de opdracht van de belangrijkheid van het doel. Wat moet een mens doen om het midden van het verlangen van de groep niet te verliezen?

Antwoord: Je moet over elkaar waken, elkaar volgen en elkaar vasthouden, zodat niemand van het juiste pad afwijkt. Dit is de enige manier waarop jullie in één boot kunnen blijven zonder om te slaan, en dan zullen jullie in staat zijn om voorwaarts te gaan naar het doel.

Wat betekent dat, voorwaarts gaan naar het doel? Dat is een beweging naar een nog grotere eenheid in de groep. De nabijheid tot elkaar zal een dichtheid bereiken die de onthulling van de Schepper, die in de groep aanwezig is, wakker zal maken en met kracht uitnodigen!

Dus, ga steeds naar binnen, dichter naar elkaar toe, dan zal je merken dat dit je redding is en dat je nooit de verkeerde kant opgaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-to-not-to-lose-the-center-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/14/19

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De eigenschap van geven en liefde realiseren

Vraag: Wat betekent de staat: “Wij zullen doen en wij zullen horen”?

Antwoord: Als wij proberen om de eigenschap van geven en liefde in onszelf te realiseren, committeren wij ons aan elkaar, aan deze voorwaarde. En dan, in de mate waarin wij dit in onszelf en naar elkaar toe waarmaken, kunnen we ons bewust worden van wat het aan ons geeft, hoe het ons verandert.

Vraag: Wat betekent het dat een mens eerst moet doen en daarna horen?

Antwoord: Dat we in onze verhoudingen, voor zover het mogelijk is, de eigenschap van geven en liefde waarmaken. Dan gaan we ons realiseren wat die spirituele eigenschap werkelijk betekent.

Vraag: Is “horen” een gevoel, betekent het “waarnemen”?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/realize-the-property-of-bestowal-and-love/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/9/21

Related Material:

We Shall Do And We Shall Hear!

The Great Assembly At The Foot Of The Mountain

We Can Realize This Today

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een convenant met de Schepper sluiten

Vraag: Wat betekent het dat wij een convenant met de Schepper sluiten? Over wat voor convenant hebben we het?

Antwoord: Een convenant betekent dat wij al gemeenschappelijke voorwaarden hebben waardoor ik wil streven naar mijn commitment om te handelen in het belang van de Schepper, dan vraag ik de Schepper om mij te helpen bij het realiseren van mijn kwaliteiten en mijn verlangens naar geven en liefde, naar gehechtheid aan Hem.

Vraag: Kunnen we zeggen dat een mens dan dingen doet voor verbinding met de groep? Eerst gebeurt dit natuurlijk zonder enig gevoel, maar als een mens de eigenschap van geven verkrijgt, gaat hij al spiritualiteit voelen, wat “wij zullen horen” wordt genoemd, en dan komt hij in een staat van gelijkvormigheid met de Schepper. Wordt dit al een convenant genoemd, op minimumniveau?

Antwoord: Ja. Maar eerst handelt hij eenvoudigweg blindelings, zonder dat hij enige verbintenis voelt, dan bereikt hij een staat waarin dat wat hij voor de Schepper doet de zin van zijn bestaan wordt.

Vraag: Maakt het verschil of hij zich er wel of niet goed bij voelt?

Antwoord: Het maak niet uit wat hij voelt, wat hij veronderstelt of wat hij in de toekomst zal krijgen. Dit betekent dat er geen sprake van tijd of afstand is, helemaal niets! Alleen van de maximale goede invloed van hem naar de Schepper toe via mensen, niet regelrecht naar de Schepper, maar via mensen. Dit wil hij in praktijk brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/making-a-covenant-with-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/9/21

Related Material:

We Shall Do And We Shall Hear!

The Great Assembly At The Foot Of The Mountain

Aan één gedachte vasthouden

Vraag: Is het goed om ons aan één gedachte vast te houden, namelijk dat ik op de Schepper wil lijken in al mijn handelingen, bij alles wat ik doe?

Antwoord: Jawel, maar deze gedachte moet vervolgens leiden tot vele andere gedachten die je zullen helpen. Bijvoorbeeld de gedachte dat ik mij, om op de Schepper te lijken, wil verbinden met de vrienden in de groep, de minste van iedereen wil zijn of, vice versa, boven iedereen wil uitstijgen om ze met me mee te krijgen, etc.

De uitgangsgedachte is de belangrijkste gedachte, maar dan volgen er andere gedachten die aan de eerste, belangrijkste gedachte moeten worden toegevoegd. Hoe meer je je in de Wijsheid van Kabbalah verdiept, hoe meer aandacht je schenkt aan de manier waarop je dichter bij de Schepper kunt komen, hoe meer aanvullende gedachten en verlangens er in je opkomen, en ze verbinden zich allemaal tot één alomvattend, gemeenschappelijk geheel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/holding-on-to-one-thought/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/3/19

Filed under: Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe blijf je in het gevoel van spiritualiteit?

Vraag: Wanneer wij het Licht aantrekken, realiseren we ons dat we niets zelf kunnen doen, dat alleen de Schepper regeert. Het voelt als een lichtschijnsel in de groep. Hoe kunnen we de groep voorzien van tenminste een klein, constant lichtschijnsel zodat we dit niveau altijd kunnen vasthouden? 

Antwoord: Hoe zorg je ervoor dat je je constant dichtbij de Schepper voelt?

Je moet je zodanig met elkaar verbinden dat iedereen probeert om de constante verbinding met de vrienden én met de Schepper in stand te houden. Maar uitsluitend in verbinding met de Schepper zijn, zal niet helpen omdat de collectieve steun van de Ten vereist is. Jullie moeten allemaal proberen om aan de vrienden te denken en zij moeten dat ook doen, en aan de Schepper denken. Dan zullen jullie het volhouden en niet vallen.

Je kan zelf geen staat bereiken waarbij je innerlijk een soort spirituele eigenschap waarneemt, een spirituele opgang, zonder daaruit te vallen. Alleen je vrienden kunnen je helpen.

Daarom leren we dat een mens zichzelf niet uit de gevangenis kan bevrijden, maar alleen met de hulp van de vrienden. Als je elkaar voortdurend steunt, zal je constant spiritualiteit kunnen ervaren.

Vraag: Dus dit constante Licht is aanwezig als we in Arvut zijn?

Antwoord: Ja, Arvut tussen jullie zal zorgen voor constant Licht. Succes!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/how-to-remain-in-spiritual-sensation/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/9/19

Related Material:

The Basic Principle Of Spiritual Development

What Is Needed For Our Spiritual Development?

The Main Kabbalistic Principle

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Voorbereiding voor spirituele ontwikkeling

Vraag: Wat bedoelde u toen u sprak over een zuiver psychologische barrière als men probeert uit de grenzen van zijn eigen ‘ik’ te breken?

Antwoord: Vroeger was het nodig om door middel van een psychologische ontwikkeling een mens voor te bereiden op zijn spirituele ontwikkeling. Daarom zei ik dat.

Tegenwoordig is spiritualiteit echter veel gemakkelijker te bereiken in een groep die op de juiste wijze werkt. Als iemand zich in zo’n omgeving bevindt, wordt hij hierdoor geleidelijk gevormd, wordt deze groep deel van zijn innerlijk en komt hij onder de invloed daarvan.

Daarom is het tegenwoordig niet noodzakelijk om zoveel aandacht aan psychologie te besteden. Het is voldoende om iemand in een groep te plaatsen en als hij op de juiste wijze met de groep werkt, doet de groep verder alles. Langzamerhand zal deze groep zich ontwikkelen en, als tussen twee molenstenen, voor jou meer of minder een spiritueel wezen worden.

Alleen een groep helpt, niets anders. Zonder groep is er geen spirituele groei. Dan blijkt een mens een soort psycholoog te worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/preparation-for-spiritual-ascent/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Integral Course” 3/19/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →