Category Archives: Groepswerk

Hoe sluit je een convenant met de Schepper?

598Opmerking: De grote Kabbalist Baal HaSulam schrijft dat er geen verschil is tussen geven aan je naaste en geven aan de Schepper.

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar. Als je de eigenschap van geven verkrijgt en je egoïsme er op geen enkele manier voordeel van heeft, maakt het geen verschil aan wie je geeft.

Dan maakt het geen verschil voor je of je een overeenkomst sluit met een vriend of met de Schepper. Het verschil ligt alleen in het feit dat de Schepper het gemeenschappelijke is, heel en volmaakt. De relaties in de groep en andere relaties tussen ons zijn privé, ze komen en gaan. Dit betekent dat de Schepper het doel is en de vrienden het middel zijn.

Vraag: Wat betekent het contract? Waarvoor tekenen we?

Antwoord: Jullie sluiten een overeenkomst over een vraag aan de Schepper, of Hij jullie wil helpen om aan Hem gelijkvormig te worden. 

Vraag: Is dit het hele contract?

Antwoord: Ja. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Alles wat je nodig hebt, is Zijn hulp om naar Zijn niveau op te stijgen. Maar dit wordt allemaal opgelost in de verbinding met de vrienden.

Vraag: Dan blijkt dat ik niet in een direct contact met de Schepper kan komen. Gebeurt het altijd via andere mensen, de groep?

Antwoord: Het wordt altijd uitgedrukt in jouw goede verbinding met anderen.

Opmerking: Maar in de primaire bronnen wordt er alleen over een direct convenant met de Schepper geschreven. Abraham sloot bijvoorbeeld een convenant met Hem en zo waren en meer Kabbalisten.

Mijn antwoord: Daar gaat het over de hoogste spirituele wetten. In onze wereld, in onze staat, is het alleen mogelijk om tot liefde voor de Schepper te komen door liefde voor de vrienden, liefde voor anderen.

Alleen op deze manier kan ik mij tot Hem wenden en Hem bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-you-sign-a-covenant-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

Making A Covenant With The Creator

We Shall Do And We Shall Hear!

The Great Assembly At The Foot Of The Mountain

Filed under: Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer verdienen wij een antwoord van de Schepper?

239Vraag: Enerzijds moeten wij “het gebed van en voor de velen” omhoog brengen, dat moet geen  optelsom zijn, maar één geheel. Anderzijds moet ieder van ons in een voortdurende dialoog met de Schepper zijn. Hoe gaan deze twee dingen samen? 

Antwoord: We moeten al onze vragen en inspanningen zo bundelen dat wij ze collectief aan de Schepper kunnen voorleggen. Dan is er hoop dat Hij zal reageren. Als wij, wat men noemt “één mens met één hart” vormen, als wij in zo’n structuur samenkomen, zullen we Zijn antwoord verdienen.

Alleen als wij ons tot de Schepper wenden vanuit een groot verlangen, vanuit een hunkering, een diepe wens, kunnen wij een soort antwoord, een reactie van Hem bereiken.

We moeten ons verlangen nog zo vormen, dat het met hart en ziel, zo innerlijk en zo spiritueel mogelijk is, dan zullen we een antwoord ontvangen. De Schepper verlangt van ons dat wij zo zuiver mogelijk in Zijn nabijheid zijn. Zo zuiver mogelijk!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-to-deserve-answer-from-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

The Request Must Be Collective

The Only Prayer

The Prayer The Creator Hears

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vier convenanten met de Schepper

571.03Vraag: Er zijn vier convenanten in spiritualiteit. Is er een bepaalde volgorde waarin zij gesloten worden?

Antwoord: Nee, we moeten alleen werken aan ons gemeenschappelijke verlangen in de groep en ernaar streven om dit volledig te verbinden met de eigenschap van geven. Dit gebeurt allemaal tijdens de studie, in fasen. Als de Schepper ons de hoge Kracht toekent, zal het in ons plaatsvinden.

Vraag: En wat als ik enigszins verward ben over deze vier convenanten?

Antwoord: Denk er maar helemaal niet over na hoeveel het er zijn! We moeten alleen aan de verbinding met onze vrienden en met de enorm grote wereldgroep denken, wij bestuderen allemaal hoe we dichter bij de Schepper kunnen komen. En daarna denken we aan onze verbinding met de hele mensheid, zodat we iedereen, in de volle omvang van zijn kracht en mogelijkheden, tot een convenant met elkaar en de Schepper kunnen brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/four-covenants-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

A Secret Covenant With The Higher Power, Part 2

Making A Covenant With The Creator

What Is The Covenant With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het moet een collectieve vraag zijn

935Het gebed moet een volledig gebed zijn, vanuit het diepste van het hart. Dit betekent dat een mens moet beseffen dat er in de wereld niemand is die hem kan helpen, behalve de Schepper Zelf. (Baal HaSulam, Shamati 5, “Lishma Is een Ontwaken van Boven, en Waarom hebben wij een Ontwaken van Beneden nodig?”)

Een gebed wordt als een waar gebed beschouwd als het de Schepper bereikt. En het kan Hem alleen bereiken als het gebed uit het diepste van het hart van een mens komt, vanuit zijn belangrijkste innerlijke verlangen, als hij er honderd procent zeker van is dat hij, wat hij wil bereiken, alleen kan bereiken als de Schepper hem helpt door in de praktijk alles voor hem te doen. 

Er is echter een klein “maar” hier en dit is heel belangrijk! De Schepper beantwoordt alleen een collectieve vraag.

Je kunt zoveel als je wilt naar Hem roepen, Hij zal je niet antwoorden. Want je moet naar Hem toegaan in een gemeenschappelijke Kli (vat)! Je werd geboren en viel toen van de hoogte van je spirituele niveau naar het fysieke niveau, egoïstisch, van iedereen losgemaakt, dus nu moet je op een anti-egoïstische manier weer omhoog rijzen naar diezelfde plek, naar Hem. 

Daarvoor moet de vraag collectief zijn. Het zal je absoluut niet helpen om te gaan zitten roepen, snikken en bedelen. Dit zal geen enkel resultaat opleveren! Alleen als er op z’n minst twee mensen zijn die ondanks hun egoïsme enigszins met elkaar verbonden zijn om hun vraag tot de Schepper te richten, zal het – in deze vorm – helpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/the-request-must-be-collective/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

The Request And The Answer At Once

The Request Must Start From The Group

A Heartfelt Request to My Readers

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Man and Woman, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wend je tot de Schepper

624.02Vraag: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kan de Ten samen een gebed tot de Schepper richten om Hem vreugde te brengen?

Antwoord: Het gebed is een vraag in mijn hart als ik die oprechte vraag naar de Schepper breng, Zoals een kind dat zijn moeder roept, hoewel hij niet eens weet tot wie hij zich richt. Maar hij roept naar haar, want hij is met haar verbonden en al huilend wendt hij zich tot haar. En zij hoort hem.

Zo is het ook met ons. Wij moeten ons tot de Schepper wenden omdat wij uit Hem geboren zijn, wij vielen uit de eigenschap van Bina in de eigenschap van Malchut en nu willen wij weer naar de eigenschap van Bina opstijgen. Maar we willen bewust stijgen!

Deze opgang wordt spiritueel genoemd, want wij moeten boven ons egoïstische verlangen, Malchut, uitstijgen naar de eigenschappen van de Schepper, Bina. Dat moeten wij doen en daar moeten wij om vragen.

Vraag: Als wij als baby’s moeten roepen om aan de Schepper te vragen, zullen we dan nooit volwassen worden? Zullen we altijd kinderen blijven?

Antwoord: Natuurlijk. Wij zullen altijd schepselen blijven en niet de Schepper worden. Maar we willen stijgen tot aan het niveau van de Schepper Zelf. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Laten we dat dus proberen. Hij wil dat wij dit bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/turn-to-the-creator-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

Tuning In To The Creator

Turn To The Creator

How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Waarom zijn we samen?

528.01

Vraag: Waarmee kunnen we onze vriend vervullen? Wat kunnen we geven?

Antwoord: We kunnen maar één ding voor onze vriend doen. Hij wil groeien in spiritualiteit, dat wensen we hem toe en we willen hem hierbij helpen.

Ik hoef hem niet mee te nemen naar een restaurant! Ik moet hem helpen bij zijn spirituele opgang, want dat is alles wat hij wil. En dat is ook alles wat ik wil. Daarom zijn we bij elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/why-are-we-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us” Lesson 1

Related Material:

To Fill The Heart With Love

Love Is The Fulfillment Of Others’ Desires

Giving Means Filling The Desires Of Others

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het werk van de Schepper

557Vraag: Hoe meer wij een lege ruimte tussen ons creëren, hoe meer de Schepper bereid is die te vullen. Trekt de vreugde van ons verlangen Hem aan? Wil Hij ons helpen om de ladder van de niveaus op te klimmen? Worden wij zo Zijn partners?

Antwoord: Ja, maar we moeten er ook nog iets aan toevoegen: niet wij scheppen de lege ruimte tussen ons, dat doet Hij, en Hij vult die ruimte.

De Schepper doet alles wat nodig is voor ons om te beseffen wat de aard van deze ruimte is en ons te laten begrijpen wat we moeten doen als we die leegte voelen. Zo dwingt Hij ons om de afstand tussen ons te beseffen en te weten wat wij moeten corrigeren.

Vraag: De Schepper heeft twee favoriete spelletjes: verstoppertje en tikkertje. Hoe kunnen we dit in het voordeel van de groep gebruiken?

Antwoord: Speel die spelletjes ook maar. Je hebt gelijk, de Schepper komt of dichterbij of Hij verwijdert Zich van ons. En jij doet dat ook. Leer van Hem hoe Hij werkt, en handel zo voor jezelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/the-work-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

Movement In The Spiritual World

We Demand Non-Stop

Preparation For The Work Of The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Stijgen door geloof boven de rede

233Vraag: Wat is de verbinding tussen geven en geloof boven de rede, en wat komt er eerst?

Antwoord: Geloof boven de rede is de Kli (vat) die wij creëren en geven is de kracht, het werk van de Kli dat op elkaar en op de Schepper gericht is. Geleidelijk zullen we dit alles gaan voelen.

Vraag: Ik zie alle vrienden in de Ten als de Schepper, betekent dit dat ik de Kli voor geloof boven de rede aan het bouwen ben?

Antwoord: Ja. De enige vraag is of dit werkelijk zo is of dat je jezelf voor de gek houdt. We moeten nog leren om onszelf te onderzoeken, te meten en geloof boven de rede te wegen. Zo gaan we verder. Elke etappe zal anders zijn, zowel qua inhoud als qua kracht.

Vraag: Is er sprake van geloof boven de rede als ik al liefde naar de Ten voel en ik niet doe alsof?

Antwoord: Als dit het geval is, betekent het dat je naar het volgende niveau moet opstijgen. 

En wat de volgende stap betreft, je bent nog steeds in een egoïstische staat. Je zult weer dezelfde methoden moeten toepassen als eerder, namelijk opstijgen door geloof boven de rede, want van eenieder die hoger is, is het egoïsme groter. We kunnen niet aan dit werk ontsnappen, het is voor iedereen hetzelfde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/ascend-by-faith-above-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

Going With Faith Above Reason

How Do You Reach Faith Above Reason?

Faith Above Reason

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Lectures, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eenwording en de wereld

944

Vraag: Hoe kunnen wij ons land en de mensen die er wonen, helpen om naar verbinding toe te werken? En hoe beïnvloeden wij hen door onze eenwording?

Antwoord: Ik zou je willen aanraden om in de eerste plaats jullie onderlinge relaties te ontwikkelen. Dat is het allerbelangrijkste. Als de spirituele kracht, de eigenschap van geven, liefde en verbinding in ieder geval een beetje zichtbaar wordt, zal dit tegelijkertijd al van jou naar je omgeving uitstralen. Mensen zullen dit voelen. Maar ik denk niet dat het eerder nodig is om hierover te praten, er reclame voor te maken of er verder nog iets voor te doen.

Maar het verspreiden van de algemene kennis dat een goede onderlinge band leidt tot een beter leven is zeker nodig. Daar zijn we dan ook voortdurend mee bezig.

Vraag: Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen om te geloven dat het mogelijk is om geloof boven de rede te voelen?

Antwoord: Deze mogelijkheid hangt alleen van jou af en van niemand anders. En de situatie in de wereld is zo geregeld dat je, als je het wilt, deze zonder enige twijfel snel kunt veranderen. Het hangt allemaal van de grootte van je verlangen af. Dus begin ermee! Geloof niemand die denkt dat het onmogelijk of moeilijk is. Ons grootste probleem in deze wereld is de onthulling van de Schepper, dan zal alles ons duidelijk worden. Veel succes ermee!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/unification-and-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

The Fate Of Kabbalists

The Greatest Means Of Advancement

Turning Fear Into Advancement

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij boven de rede handelen?

947Vraag: Hoe kunnen wij boven de rede handelen?

Antwoord: Je moet je het leven voorstellen vanuit de eigenschappen van geven, verbinding, liefde, wederkerigheid en zorg in de groep. Dan kan je je vrienden laten zien dat je hiernaar streeft en dat je hierin leeft. Dit ben je verplicht om zo de opdracht van garant staan voor elkaar en geloof boven de rede te kunnen vervullen.

Als eenling kan je deze spirituele wet op geen enkele manier vervullen, het kan alleen met betrekking tot anderen.

Daarom moet de zorg voor de vervulling van de voorwaarde voor geloof boven de rede door alle vrienden worden geaccepteerd, ieder in zijn eigen mate en in de vorm waarin hij zich dit kan voorstellen. Dit zal leiden tot de onthulling van de Hoge Wereld in je.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/how-can-we-perform-actions-above-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Working in Mutual Responsibility” Lesson 6

Related Material:

Going With Faith Above Reason

How Do You Reach Faith Above Reason?

Faith Above Reason

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →