Category Archives: Groep

Vraag om de interventie van de Schepper

568.01Vraag: Ik ben ermee gestopt om een voorbeeld te zijn voor mijn Ten. Het was belangrijk voor me om de harten van mijn vrienden wakker te maken, maar mijn egoïsme heeft me heel diep naar binnen getrokken en niets helpt. Hoe kan ik uit deze situatie komen?

Antwoord: Om uit deze situatie te komen moet je iedereen het goede voorbeeld geven. Hoe je je ook voelt, je moet je gewoon openstellen en je met iedereen verbinden. Dat is alles.

Voorheen gaf de Schepper je kracht, je was een beginner. Maar nu ben je wijzer geworden, je hebt allerlei redeneringen en daarom moet je een beroep doen op de Schepper.

Je hebt verbinding met je vrienden nodig zodat je elkaar kunt helpen om een staat te bereiken waarin jullie allemaal om een interventie van de Schepper vragen.

Vraag: Wat moeten we tijdens ons gezamenlijke gebed aan de Schepper vragen en eisen?

Antwoord: Je moet maar één ding vragen: dat je boven je egoïstische hart wilt uitstijgen naar de vraag om gezamenlijke eenwording. Tenslotte is ieder van ons een klein deeltje.

Als we ons met elkaar verbinden, zullen we de kracht hebben om van de Schepper te eisen, om Hem te vragen en te overtuigen, zodat Hij ons naar een hoger spiritueel niveau zal brengen en wij niet gebroken, afgescheiden en nutteloos zullen blijven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/demand-the-creators-intervention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Work on the Prayer
Turn Only to the Creator
We Demand Non-Stop

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waar moet ik beginnen?

942Vraag: Mijn verlangen om al mijn vrienden naar de Schepper te brengen is tot nul gereduceerd. Ik weet niet hoe ik opnieuw moet beginnen. Hoe moet ik nu verder?

Antwoord: Allereerst moet je samen tot de Schepper te bidden, Hem vragen of hij jullie wil helpen om dichter bij elkaar te komen, om te voelen dat je deel bent van één verenigd hart, en je vanuit dit hart tot Hem te wenden.

Vraag: We weten dat gedachten een enorme kracht hebben. Als je je constant voorstelt dat alle harten van de Ten met elkaar verbonden zijn tot één, zal het uiteindelijk ook zo zijn, ze zullen zich met elkaar verbinden. Hoe kunnen we onze gedachten gebruiken voor de vooruitgang van de Ten?

Antwoord: Denk er steeds aan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/where-to-begin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/24/23, “To Criticize Oneself”

Related Material:
Thought Is Matter
Thoughts And Desires
The Thought Of Creating The Creation

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Eén stap voorwaarts, twee stappen terug

504In en uit de ballingschap komen, is een constant proces. We doen een stap voorwaarts en de Schepper wijst ons af. We weten niet hoe we verder vooruit moeten komen. We vragen de Schepper om ons te helpen met het vinden van een manier om dichter bij Hem te komen en zo worden we weer naar Hem toegetrokken.

Met andere woorden, er kan een stap voorwaarts en een stap terug zijn, misschien wel één stap voorwaarts en twee stappen terug. Dan voelt een mens dat hij, in plaats van sterker te worden, beter en dichter bij de Schepper te komen, zelfs nog verder van Hem verwijderd raakt.

Maar het belangrijkste blijft dat je je niet terugtrekt. Ons grootste probleem is dat we gefrustreerd raken en dat onze inspanningen verzwakken.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/one-step-forward-two-steps-back/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/20/23, “The need for the Creator’s Salvation”

Related Material:
Descent – Ascent
When Your Ups And Downs End
A Smooth Path Without Any Ups And Downs

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe je een dialoog met de Schepper begint

125Vraag: U zei dat de Schepper en ik net zo met elkaar verbonden zullen zijn als wanneer we met een mens praten. Hoe kunnen wij ons zo’n communicatie voorstellen in het midden van de Ten waar we ons verenigen? Hoe vindt onze interactie met dit midden, met deze verbinding, plaats?

Antwoord: Als je je in de Ten met elkaar verbindt, kan je je in dezelfde mate met de Schepper verbinden en een dialoog met Hem aangaan. Dan moet je bepalen welke vragen je hebt. Schrijf ze op, onderzoek ze met elkaar en onderzoek wat je verder nodig vindt om de Schepper mee aan te spreken, daarmee wend je je dan tot Hem. Het kunnen vragen zijn, wensen, allerlei soorten begroetingen. Het moet kort zijn en van iedereen samen.

Vraag: En is het belangrijk wat ik voel van de verbinding, en dat ik mij vanuit die verbinding tot Hem wend? Of moeten we een vraag letterlijk in de Ten formuleren?

Antwoord: Het is beter als je een vraag formuleert, deze met elkaar bespreekt en pas dan deze vraag samen stelt.

Vraag: Wat betekent het dat Kabbalisten de Schepper een vraag stellen vanuit de verbinding? Waar wachten zij op? Willen zij het antwoord horen, het voelen, zien?

Antwoord: Dit is het omhoog brengen van MAN, het omhoog brengen van de Hisaron (verlangen), het omhoog brengen van het verlangen, het omhoog brengen van wat hen ontbreekt om dichter bij de Schepper te komen.

Het doel is om dichter bij de Schepper te komen. Nadering kan plaatsvinden in de gelijkvormigheid van eigenschappen. Alle vragen gaan dus over hoe gelijkvormig onze verlangens zijn aan de verlangens van de Schepper.

Vraag: Is dit een vraag: “Help ons om gelijkvormig aan U te worden” of “Zeg me hoe ik dat moet doen?”

Antwoord: Dit allemaal. Alleen als dit jullie gezamenlijke wens is die jullie met elkaar besproken hebben, vastgelegd hebben en nu met elkaar naar de Schepper brengen, zal het zeker een plaats bij Hem krijgen en voor een antwoord zorgen.

Opmerking: U hebt eerder gezegd dat deze communicatie met de Schepper net zo zal zijn als met een mens.

Mijn antwoord: Natuurlijk. Er staat zelfs geschreven: “Opdat de Schepper geen vreemdeling voor je zou zijn.”

Vraag: Hoe zullen wij de verbinding met de Schepper voelen, Zijn antwoord? Hoe zal het uitgedrukt worden?

Antwoord: Vraag en ga het in jezelf voelen, ga innerlijk zoeken: “In welke gedachten, gevoelens ervaar ik de Schepper? Hij stuurt het mij, Hij stuurt mij zeker meteen een antwoord. Waar kan ik het in mezelf vinden, in wat voor code, in wat voor taal? Hoe gaat dat?”
Het is zoals met computers. Je moet ernaar op zoek gaan: waar is Zijn antwoord?

Je kunt het in je gedachten krijgen, in je intenties, in je verbindingen met je vrienden. Ga graven, ga op zoek.

Vraag: Als Hij al een antwoord heeft gestuurd, wanneer heeft Hij het dan gestuurd?

Antwoord: Voor Hem bestaat er geen tijd, zijn er geen problemen. Meestal is Zijn antwoord er al voordat je het vraagt, want jouw vraag komt ook van Hem, van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-to-start-a-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 7/21/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
In Search of a Common Language with the Creator
How To Deserve Answer From The Creator
The Request Must Be Collective

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Tegen je wil in

557Vraag: Als iemand met geweld tegen zijn wil ingaat, betekent dit dan dat hij spiritueel werk doet? En als hij doet wat hij wil volgens zijn verlangen, komt hij dan helemaal niet vooruit?

Antwoord: Waarom zou hij iets tegen zijn wil doen? Nee.

Misschien zijn er zulke momenten, maar in principe zou je niets gedwongen moeten doen. Het hangt allemaal af van het belang van het doel. Als het doel belangrijk is en ik het als belangrijk ervaar, dan is het voor mij zoiets als een mooi liedje, een sprookje, dan ga ik met vreugde verder.

Vraag: Ik hoor heel vaak zeggen: “Ga tegen je wil in”. Is het zinvol om spellen te doen waarbij je zogenaamd tegen je wil in gaat?

Antwoord: Die spellen zijn alleen nodig om onze reis te kunnen versnellen, dan kan ik namelijk zien hoezeer ik door de kracht van deze verlangens beïnvloed word, hoe zwak ik ben, en ook dat ik me sneller bij de groep moet aansluiten, op mijn vrienden moet vertrouwen om kracht, een gevoel van opgang en de grootheid van het spirituele doel van hen te krijgen.

Vraag: Wat is de oplossing? Gaan, maar dan wel samen met het verlangen? Of tegen je wil ingaan en dan maar ongewoon werk doen?

Antwoord: Allebei. Het is onmogelijk om met geweld tegen verlangens in te gaan.

Als je jezelf kunt overwinnen, betekent dat, dat je een belangrijker doel in jezelf hebt gevonden dan het doel dat op dit moment bestaat. Dat is het punt. Als ik lui ben, wil ik niets doen, dan moet ik in een omgeving komen die mij het belang van het spirituele doel en de spirituele ontwikkeling geeft. Dan zal het niet moeilijk voor me zijn om alles te doen.

En als ik het alleen maar gedwongen doe, op stoffelijk gebied, is dat een voorstadium, een heel zwak begin van de ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/against-ones-will-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Against my Will” 7/16/11

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In de oceaan van de liefde van de Schepper

572.02Wij bevinden ons allemaal in een enorm grote oceaan, gevuld met de liefde van de Schepper. Wij hoeven ons alleen maar open te stellen om deze liefde te voelen, door deze liefde wordt de hele wereld gevuld met oneindig Licht.

Laten wij ons op zijn minst een beetje inspannen en onze ogen openen, alle mogelijke doorgangen in ons denken en ons hart openen. Laten we ons met name voorbereiden voor de komende Conventie, zodat iedereen een kanaal wordt waardoor het hoge Licht naar elke vriend geleid wordt. Dan zullen we allemaal helemaal gevuld worden met dit Licht.

Laten we ons in deze vorm op het Congres voorbereiden: één mens met één hart worden, in een gemeenschappelijke omhelzing, zodat de Schepper ons steeds meer met Zijn liefde kan vullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/in-the-ocean-of-the-creators-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 6/27/23, “Receiving and Giving a Gift”

Related Material:
Directed Straight to the Creator
The Creator Is Love
From Love Of Created Beings To Love Of The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hele universum

934Vraag: Het artikel “Slot en Sleutel” in de Introduction of The Book of Zohar (Inleiding tot Het Boek de Zohar) gaat over een sleutel die zowel een slot opent als het sluit, dit betekent dat het gaat over iets wat verborgen is. Wat is deze eigenschap in een mens die in dit verband een slot opent en sluit?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de eigenschappen van een mens die dichterbij de Schepper komt of verder van Hem verwijderd raakt. In overeenstemming hiermee opent of sluit hij het hele universum voor zichzelf, de hele natuur.

Je zult de sleutel die de handelingen van de Schepper in jezelf onthult, kunnen vinden als je de eigenschappen van ontvangen in jezelf verandert in eigenschappen van geven. Dat kan alleen als je in een groep bent, in verbinding met anderen die net zo zijn als jij, als je elkaar helpt om boven je egoïsme uit te stijgen en je voor anderen open te stellen.

Op deze manier kom je namelijk dichter bij elkaar en dan wordt het duidelijk voor je hoe je de hele natuur kunt bereiken.

Dit gebeurt volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen. Je kunt de handelingen van de Schepper alleen onthullen als je zelf vanuit je verlangen ook zulke handelingen verricht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/open-up-the-entire-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
The Key To The Book Of Zohar
The Key To Unlocking The Zohar
How To Enter The Book Of Zohar

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een gemeenschappelijk gebed om de zieke ziel te helen

Dr. Michael Laitman Vraag: Wat is de juiste manier om aan de vrienden om hulp te vragen, zodat zij aan de Schepper vragen om mijn hart te openen en hoe moet ik met dit verzoek omgaan als een vriend dit aan mij vraagt?

Antwoord: Alle religies kennen het gebruik waarbij een eenvoudig mens zich tot een grote rabbi of priester richt en hem vraagt om in zijn plaats te bidden, vervolgens betaalt hij hem daarvoor. Deze rabbi of priester richt zich dan met het verzoek tot de Schepper.

Maar denk eens na: Hoe is het mogelijk om een kli (vat), een plaats voor de onthulling van de Schepper te verkrijgen als je het zelf niet hebt gebouwd, gevoeld en gerealiseerd? Hoe kan iemand in jouw plaats deze kli creëren, iemand die een andere wortel van de ziel heeft? Hoe kunnen zij het verzoek doen en het werk voor jou doen? Dit is eenvoudigweg onmogelijk. De ene mens kan dit niet voor de andere mens doen.

Ieder mens heeft zijn eigen wortel van de ziel, dus hoe kan iemand anders die een andere wortel van de ziel heeft dan ik, mijn werk doen? Hij heeft niet de basis die ik heb, en weer iemand anders ook niet. We kunnen elkaar alleen maar versterken en aanvullen, maar niemand kan jouw werk doen.

Maar wat betekent het dan om voor de vrienden te bidden? Als we voor een vriend bidden, vragen we samen om hulp voor die ander. Daarna moet hij alles zelf onderzoeken. Het is alsof we hem het medicijn brengen, onze hulp. En nadat hij dit medicijn heeft ingenomen, kan hij zich met meer kracht bij ons aansluiten en onze partner worden. Maar niemand kan een verzoek naar Boven richten voor het werk van de ander.

We kunnen ons alleen maar met elkaar verbinden en elkaar op die manier helpen. Daarom wendt een vriend zich niet in jouw plaats tot de Schepper om voor jou correctie te vragen. Hij kan voor jou om Hulp vragen zodat jij de kracht krijgt om zelf het werk te realiseren.
Precies op die manier handelen wij ten opzichte van de hele wereld, en op die wijze handelden Kabbalisten toen zij hun boeken voor ons schreven waardoor zij het Licht naar ons brengen. Zo handelt eenieder van ons in relatie tot de ander. We zijn afhankelijk van elkaar en brengen elkaar het Licht van Correctie en vervulling. Maar wij doen niet het werk voor elkaar.

Alles gebeurt alleen tussen jou en de Schepper, maar met behulp van de groep. Via de groep kom je tot de Schepper. Je bereikt de Schepper persoonlijk, individueel, maar via de groep.

Als een vriend zich tot jou wendt voor hulp, verbind jij je met zijn verlangen en wordt jouw verlangen tweemaal zo groot. En dan verbind je ook de verlangens van de andere vrienden ermee, steeds meer. Het is het beste om in ieder geval met tien mensen te zijn, volgens de tien Sefirot in de kli, en dan doen we met z’n allen een verzoek.

Daarom is het de gewoonte om het liefst tien mensen te verzamelen en zo te bidden voor iemand die ziek is of overleden.

https://laitman.com/2012/03/a-common-prayer-to-heal-the-sick-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Arava Arvut Convention Lesson #4, 2/24/12

Related Material:
Open Heart Surgery
Turn To Friends With A Smile
Obligate The Creator To Help Us

Filed under: Conventions, Group Work, Inner Work, Prayer and Intention, Q&A, Religion | Add Comment →

 

Een neergang of een slecht humeur?

592.03Vraag: Als een vriend denkt dat hij zich in een neergang bevindt, moeten wij hem helpen volgens de methoden van Kabbalah. Hoe doen wij dat zonder ons te bemoeien met de staat die hij moet ervaren?

Antwoord: Wij moeten hem alleen maar een goed voorbeeld laten zien. En dan gebeurt er wat er moet gebeuren.

Vraag: Maar hoe kunnen wij bepalen wat goed en wat slecht is voor een mens, als hij zich in een staat van neergang bevindt, geen lessen kan volgen, of – in tegendeel – actief en altijd vrolijk is? Uiterlijk lijkt hij zich in een onderwerp te verdiepen, maar misschien is hij wel in een neergang en is dit de beste staat voor hem

Antwoord: Er is geen betere staat dan een neergang! De neergang is er alleen voor ons om er zo snel mogelijk uit te komen. Je hoeft geen masochist te zijn. Als je van neergangen houdt, ben je gewoon een egoïst, daarom hou je er dan van. Er staat geschreven: “De dwaas vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees.”

Een neergang betekent dat je de belangrijkheid van de Schepper, de groep, de leraar en de voortgang kwijt bent, je wilt er niets van weten. Dat noemen we een neergang.

Opmerking: Maar mensen zijn vaak slecht gehumeurd.

Mijn antwoord: Dat is geen neergang! Het is gewoon een slecht humeur! Je moet goed begrijpen wat een neergang is. Als het gaat over een afname van de belangrijkheid van de middelen om het Doel te bereiken, een afname van de belangrijkheid van het Doel zelf, dan is er echt sprake van een neergang. Dan moet je daaraan werken. Het heeft niets te maken met je stemming.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/a-descent-or-a-bad-mood/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. To Hate the Teacher and Friends” 12/29/12

Related Material:
What Is A Descent In Spirituality?
Descents As Means Of Advancement
Separation Brings A Descent, Unity An Ascent

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →