Category Archives: Groep

Het verschil tussen fysieke en spirituele verbondenheid

Vraag: De Schepper heeft ons uitgekozen en ons naar een groep gebracht. Maar ik heb alleen ervaring met een fysieke verbinding met andere mensen, wat is het verschil tussen verbinding in een fysieke groep en verbinding in een spirituele groep?

Antwoord: In een spirituele omgeving heb je een ander doel. Je verbindt je met elkaar op basis van volkomen andere principes, je hebt een ander doel en je gedraagt je anders.

Hierbij is de steun van je vrienden in de groep heel belangrijk. En omdat je een bepaald doel wilt bereiken, is de steun volkomen anders dan in een gewone, maatschappelijke groep. Je moet elkaar dingen leren, je met elkaar verbinden, elkaar inspireren, ervoor zorgen dat niemand uitvalt, enz. Dit betekent dat het serieus en enorm belangrijk werk is.

Vrijwel al het spirituele werk wordt niet tussen ons en de Schepper gedaan, maar tussen ons onderling.

Het gaat over een heel systeem. Dus als je begrijpt wat er in een ‘gewone’ groep gedaan wordt, zal je het hier allemaal op een nieuwe manier moeten leren en moet je niet proberen om de twee benaderingen met elkaar te vermengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/the-difference-between-corporeal-and-spiritual-connections/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Related Material:

Becoming One

Gather The Parts Of The Collective Soul

The Difference Between An Egoistic And Altruistic Union

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De taak van de groep

Vraag: Wat voor instructies kunnen we aan een groep geven om een gevoel van innerlijke verbinding, begrip voor elkaar en contact met elkaar te bevorderen? Hoe moet de taak van een groep eruitzien?

Antwoord: De groepsleden moeten het volgende ontdekken:  

Wat drijft ons voorwaarts?

De betekenis van ons leven en de betekenis van ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling?

Waarom houdt ons egoïsme onze ontwikkeling tegen en brengt dat lijden teweeg?

Wat heb ik eraan om verbonden te zijn?

Wat is het verband tussen: iemand staat boven de anderen, beneden de anderen of is gelijkwaardig aan de anderen?

Hoe kunnen we checken of we een situatie kunnen bereiken die zo eenvormig is dat we allemaal in gelijke mate op elkaar gericht zijn in een cirkel en we het centrum van de groep kunnen bepalen?

Wat is de betekenis van het centrum? Waar mijn “ik” niet meer bestaat, maar alleen het “wij” als één gemeenschappelijk “ik”.

Wat zouden we voelen in onze nieuwe identiteit? Waarin eenieder niet zichzelf of anderen voelt, maar er het gevoel van “wij” is. Hoe kunnen we hiernaar een groot verlangen ontwikkelen?

Zo’n stapsgewijze training brengt mensen in contact met een nieuwe staat.

Tegelijkertijd gaan ze voelen dat het hier over een volkomen ander niveau van waarneming gaat. Er treedt een zesde zintuig in werking: het voelen vanuit “wij”. Maar dit “wij” is volkomen gemeenschappelijk, collectief, we kunnen het ons tegenwoordig niet eens voorstellen. Dit betekent niet alleen dat je je van jezelf losmaakt, maar dat iedereen alle anderen in zichzelf opneemt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-task-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

De hoogste staat van spiritualiteit bereiken is altijd iets individueels

Vraag: Wordt de hoogste staat van bewustzijn in het individu gevoeld?

Antwoord: De hoogste staat van bewustzijn wordt uitsluitend in het individu gevoeld. Er bestaat ook een hoogste staat van groepsbewustzijn en mogelijkerwijze zelfs van globaal bewustzijn, maar in principe heeft ieder individu altijd zijn eigen waarneming. Zelfs als de groep als één geheel voelt, neem ik dit toch in mijn innerlijk waar. En hoe nemen we dingen in onze wereld waar? Dat doe ik ook alleen in mijn innerlijk.

Vraag: Wij leren dat wanneer de leden van een Kabbalistische groep zich met elkaar gaan verbinden en met elkaar verbonden zijn, de essentie van een hogere orde geboren wordt. Het is me niet duidelijk, een cel heeft ook bewustzijn, maar dit bewustzijn is niet hetzelfde als mijn bewustzijn, al verbinden de cellen zich met elkaar. Hoe vindt dit plaats?

Antwoord: Inderdaad, het bereiken van spiritualiteit is altijd iets individueels. Zelfs als ik mij met anderen verbind en wij met elkaar een nieuw, gezamenlijk zintuig creëren waarin al onze individuele eigenschappen verzameld zijn, voel ik het nog steeds in mijn individuele vorm. Het is allemaal afhankelijk van mijn oorspronkelijke eigenschappen.

Vraag: In mijn waarneming word ik, als ik naar hogere niveaus opstijg, als het ware een cel van dit hoge wezen dat Adam heet de Mens. Zijn mijn individuele waarneming en het resultaat van de gezamenlijke waarneming niet hetzelfde? Hoe voelt dit wezen de werkelijkheid en hoe voelt mijn ik dat?

Antwoord: Hier dient zich de mogelijkheid van een groeps waarneming aan. Als ik bijvoorbeeld door een telescoop kijk en tegelijkertijd besef dat ik kijk en geen ander. Hoewel ik tegelijkertijd verbonden ben met anderen, wordt deze gezamenlijke waarneming, zelfs als deze gemeenschappelijk is, in mijn innerlijk gevoeld. Ik ga niet van mezelf weg, ik los niet op en ik verdwijn niet.

Hoewel we uitdrukkingen gebruiken als “mezelf annuleren”, is dit niets meer dan een metafoor. Uiteindelijk, zelfs als ik me annuleer, voel ik nog steeds mezelf. Waar anders voel ik? In mijn verlangen. Het maakt niet uit wat voor transformatie dit verlangen ondergaat, ik blijf daarin aanwezig.

Opmerking: Maar u zegt dat we door de Ten moeten voelen, denken over de Ten.

Mijn antwoord: Dat is ook mijn verlangen. Als ik mij met de Ten verenig, gaat dit over mijn verlangen. En elke vriend die zich met de Ten verbindt, zal voelen dat hij er deel van uitmaakt, maar voor iedereen zal de deelname individueel zijn. En hoewel ieder van ons de anderen als een deel van zichzelf voelt, voel ik dat via mijn innerlijk.

Deze inclusie die eenieder voelt, komt van de oorsprong van zijn ziel en is individueel. Hierin kunnen we niet gelijk zijn. Als wij nu bijvoorbeeld allebei water drinken, is het onmogelijk om te vergelijken wat jij voelt en wat ik voel.

Vraag: Dit betekent dus dat er geen totale vermenging is zoals ik dat eerder dacht?

Antwoord: Nee. Integendeel, dankzij het feit dat wij ons niet volledig met elkaar kunnen verenigen, maar alleen verbonden zijn als een brug boven ons – het egoïsme bevindt zich eronder en daarboven is een brug – wordt de indruk die we daardoor krijgen veel sterker, versterkt door iedereen die zijn egoïsme overwint.

Anders zouden we in elkaar oplossen en een soort gezamenlijk geheel worden waardoor de hele natuur en de gehele schepping gelijkgetrokken zouden worden.

Onze waarneming wordt groter, 620 maal, zoals Kabbalah het zegt. Maar in feite is het oneindig. Daarom is een collectieve waarneming het ene, en is de individuele waarneming het andere.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/highest-attainment-is-always-individual/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/29/19

Related Material:

New Perception—Collective Consciousness

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

Individual And Collective Consciousness

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper zal ons met vreugde helpen

Het is duidelijk dat we niet in staat zijn om onze natuur te veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. Dan zouden we van het niveau van het schepsel naar het niveau van de Schepper stijgen. Natuurlijk ligt dat niet in onze macht, want wij zijn schepselen en bevinden ons op een laag niveau.

Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om te groeien, dit ligt echter nog voor ons. Hoe meer wij proberen om naar de spirituele werkelijkheid te stijgen, hoe dieper wij ondergedompeld worden in de fysieke wereld, want de Schepper heeft het ene tegenover het andere geschapen. Wij hebben dit aan twee krachten te danken, Farao en de Schepper, op deze manier kunnen we leren om ze correct te gebruiken, zodat we tussen deze twee krachten in omhoogstijgen, via de middellijn, naar de Schepper.

Natuurlijk kunnen wij ons in de Ten niet met elkaar verbinden, maar we kunnen aan de Schepper vragen of Hij ons helpt om ons te verbinden. Dat vragen is echter onmogelijk als we het niet eerst zelf proberen. Dat wil zeggen dat we eerst inspanningen moeten leveren om ons met elkaar te verbinden, dan ontdekken we hoe verschillend we zijn, dat we elkaar niet accepteren, dat we lui zijn en niet begrijpen wat verbinding is, of wat het betekent om als één mens met één hart te zijn.

Wanneer wij de wanhoop nabij zijn door onze pogingen, wenden we ons tot de Schepper. Nu kunnen  we iets aan Hem laten zien: “Kijk, we hebben alles geprobeerd en niets werkt. U moet ons helpen!”

Maar als wij het niet eerst zelf proberen, kan de Schepper ons niet helpen. Hij corrigeert onze mislukte pogingen altijd. Al ons werk bestaat eruit om het eerst zelf te proberen, pas daarna hebben we het recht om ons tot de Schepper te wenden en dan zal Hij ons met grote vreugde helpen. Na onze eigen pogingen beseffen we waar de breking heeft plaatsgevonden, hoe dit gecorrigeerd moet worden en dat wij daar zelf niet toe in staat zijn.

Als een mens probeert om op eigen kracht eenheid te bereiken, het spirituele niveau waarop hij verenigd is met anderen, ontdekt hij hoe hulpeloos hij is. Hij begrijpt dat hij er geen gevoel bij heeft, niet begrijpt hoe hij dit moet doen en dat hij de Hoge Kracht nodig heeft, het hoge verlangen hiernaar. Dit betekent dat hij het werk dat hij hiervoor moet doen niet in zijn denken en voelen ervaart.

De Schepper doet alles, maar wij moeten naar Hem toe gaan met onze wanhoop over het werk dat wij geprobeerd hebben te doen maar dat niet lukte. Als we het niet eerst zelf proberen, weten we ook niet wat we moeten vragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-creator-will-gladly-help-us/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/4/21, “Pesach (Passover)”

Related Material:

Request For Help

The Creator Brings The Pharaoh To Us

We Can Only Ask

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Het enige gebed

Er kan maar één gebed zijn als wij ons tot de Schepper wenden, de enige Bron die alles bestuurt en alles doet. Het enige gebed dat Hij beantwoordt, is de vraag om te kunnen geven, om gedachten die gaan over geven.

We moeten elkaar helpen door afgunst en de ambitie hebben om tot één verlangen te komen om de kracht van geven van Boven te ontvangen. De Schepper verwacht van ons dat wij daarom vragen, dit is het enige wat Hij ons wil geven, niets anders. Hij zal de schepselen en de hele wereld laten zoeken totdat wij ons realiseren dat het enige wat wij nodig hebben een altruïstisch verlangen is, de kracht van geven.

Dit kunnen we allemaal van de Schepper ontvangen: het verlangen, de kracht en de instructies over de manier hoe wij dit alles kunnen gebruiken. Dan zullen wij van onszelf spirituele Partzufim vormen waar de Study of the Ten Sefirot (Studie van de Tien Sefirot) over schrijft en zullen we steeds hogere spirituele niveaus voelen, werelden en tenslotte het niveau van de Schepper bereiken.

Maar vanaf de allereerste fase zullen wij de eeuwigheid en de grootheid van de schepping gaan voelen, de schepping die zich boven alle beperkingen van deze wereld bevindt en alles omvat. Dit alles bereiken we alleen in onze verlangens naar geven die we van de Schepper hebben ontvangen. Het is aan ons om Hem te vragen ze aan ons te geven.

In dit gebed moet aanwezig zijn dat wij heel goed begrijpen dat de mens deze kracht van geven moet bereiken, maar dat hij tegelijkertijd weet dat hij zelf totaal niets van deze kracht bezit, dat alleen de Schepper dit kan geven. Dit is het enige verlangen van de mens: dat hij de kracht van geven ontvangt en verder niets.

Vroeger was het nodig om ons voor de voorbereiding van het congres fysiek enorm in te spannen: vele uren vliegen, visa, etc. Maar het komende congres is virtueel en er wordt uitsluitend innerlijke inspanning gevraagd. We willen met heel ons hart en heel onze ziel bij elkaar zijn, boven ruimte en tijd, in één hart, dat betekent: in één verlangen.

We willen al onze verlangens naar verbinding en integratie samenvoegen tot één verlangen dat op de een of andere manier overeen zal stemmen met het verlangen van de Schepper om zich met ons te verbinden en zich in ons te kleden. Dan zal “de één zich hechten aan de ander” en zullen wij de Schepper onthullen.

Dit alles is afhankelijk van de kracht van onze verbinding tot één verlangen. Als deze kracht voldoende is voor de geringste onthulling van de Schepper, zullen we Hem in onze eenheid voelen.

Wij proberen allemaal om onze verbinding tot stand te brengen door ons in één verlangen te verenigen. Dit betekent: Ik wil de verlangens van mijn vrienden ontdekken en me daardoor laten overspoelen. Als wij ons hiermee tot de Schepper wenden, kleedt Hij zich in ons, want dit is het enige wat Hij van ons verwacht. Dit moet het resultaat van het congres worden. Als dit ons op de een of andere manier lukt, hebben we al een stap voorwaarts gezet in spiritualiteit, iedereen zal zich losmaken van fysieke verlangens, we zullen ons allemaal met elkaar verbinden en de Schepper zal onze inspanningen voltooien en zich daarin kleden. 

Eenieder die de kracht van geven wil bereiken, de onthulling van de Schepper, moet zijn eigen verlangen toevoegen aan de verlangens van zijn vrienden en dit tot één geheel maken. Dan zal de Schepper zijn vraag horen en beantwoorden.

We moeten begrijpen dat het niet mogelijk is om meteen tot een waarachtig verlangen te komen. Het moet uiteindelijk in de richting van geven gaan en wij hebben geen kracht om dat te doen. We kunnen er alleen wat dichterbij komen, dan nog wat dichterbij en nog wat dichterbij, dankzij het feit dat we in elkaar geïntegreerd zijn. Daarom moeten we er zoveel voor doen.

Als we niet in elkaar geïntegreerd zijn, kunnen we niet verder komen met ons werk. Heel ons werk bestaat uit verbinding met elkaar: eerst zijn we een beetje met elkaar verbonden en vervolgens steeds meer. Als deze integratie de noodzakelijke maat heeft bereikt, komen we tot resultaat.

Anders hoort de Schepper ons gebed niet. Hij reageert wel enigszins op verzoeken die wij Hem doen, maar Hij beantwoordt pas het perfecte gebed.

Dus wanhoop niet en geef niet op. We moeten een voorbeeld nemen aan een kind dat blijft vragen aan zijn ouders, blijft zeuren en vragen om wat hij wil. Zo geven we geleidelijk vorm aan ons verlangen naar spiritualiteit en combineren we onze verlangens tot één verlangen.

Het verlangen van eenieder is ingebed in de verlangens van anderen, met elkaar voegen ze zich dan weer bij andere verlangens, etc. Daarom wordt er veel van ons verlangd om tot een complete, integrale verbinding te komen. Het is een wonder als tegengestelde, verschillende verlangens gecombineerd worden en er een volmaakt systeem gebouwd wordt dat de hele werkelijk omvat. Deze verlangens zijn allemaal verschillend, maar ze verbinden zich boven de tegenstellingen uit en creëren de wereld van Oneindigheid in haar totaliteit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/the-only-prayer/

Facebook:  www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/21, “Prayer”

Related Material:

Pray For The Internal Power Of Bestowal

Polishing The Request For Bestowal

Only A Miracle Will Melt The Stony Heart

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Twee manieren van besluitvorming

Vraag: Als een maatschappij of een kleine groep mensen, een oplossing wil vinden, gaat het nooit fout als ze zich voor een hoger doel met elkaar verbinden. Is een gemeenschappelijke oplossing dan beter dan de individuele besluiten van ieder afzonderlijk?

Antwoord: Natuurlijk. Maar haal twee wegen niet door elkaar: tot een gemeenschappelijk besluit komen met veel ego’s bij elkaar of tot een gemeenschappelijk besluit komen door boven jezelf uit te stijgen, in geloof boven de rede. 

Het is karakteristiek voor de wijsheid van de massa om in bepaalde omstandigheden uit alle meningen iets gemeenschappelijks te halen wat dichter bij de waarheid lijkt te komen.

Maar om een groot aantal mensen met elkaar te verbinden, moet eenieder zijn egoïsme opzijzetten ten behoeve van een hoger doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/two-ways-to-make-decisions/

From KabTV’s “Communication Skills” 9/25/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Team building, deel 11

Zijn financiële relaties acceptabel in een team?

Vraag: Het wordt niet aanbevolen om financiële relaties te hebben, geld te lenen of diensten te verlenen binnen het team. We bevinden ons allemaal in het proces van het opbouwen van warme connecties. Kunnen financiële relaties ongewenste conflicten ten gevolge hebben? Hoe cruciaal is dit?

Antwoord: Honderd procent, dit mag absoluut niet gebeuren.

Dit kan wel in vriendschap. Ik bedoel dat je mij een verjaardagscadeautje kunt geven, een fles whiskey bijvoorbeeld, en ik kan jou ook een cadeautje geven. Meer er mogen nooit zuiver financiële relaties en afhankelijkheden bestaan. Hiervoor is geen plek in het team.

De groep vormt zich op basis van deze voorwaarden. Als er excessen bestaan, moet dit onmiddellijk stoppen. Zulke mensen moeten onmiddellijk uit de groep verwijderd worden.

Vraag: Okay. En als twee mensen ineens op financieel gebied contact krijgen, als iemand een baan beschikbaar heeft voor iemand anders, wat dan?

Antwoord: Dan is er geen sprake meer van een groep, dan gaat het niet over een vriendschappelijke relatie.

Vraag: Als ik de baas ben en hij mijn werknemer is, kunnen we dan geen deel meer uitmaken van dezelfde groep?

Antwoord: Nee.

Vraag: Kunnen we elkaar een dienst verlenen?

Antwoord: Alleen maar uiterst zelden. Het hangt ervan af waar het over gaat.

Opmerking: De een is bijvoorbeeld installateur en een ander is tandarts. Zij kunnen elkaar helpen, elkaar wat korting geven voor hun diensten. Uiteindelijk kunnen we tegenwoordig niemand vertrouwen. Als je de een of andere installateur belt, zoek dan maar eens uit wat hij gaat doen. En op deze manier is er voor mij al een vriend beschikbaar.

Mijn antwoord: Ik weet het niet. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig. In de beginfase is het in ieder geval beter om hulp van andere groepen te krijgen. Verwar onze innerlijke relaties niet met sommige externe, opportunistische relaties.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/team-building-guide-part-11/

From KabTV’s “Management Skills” 6/18/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Gids voor teambuilding, deel 3

Principes voor het vormen van een team: Gelijkheid

Vraag: De tweede regel is het werk aan het belangrijkste principe in het team, namelijk gelijkheid. Wij zien duidelijk dat we allemaal verschillend zijn, we hebben allemaal een verschillend potentieel. Waarin zijn de teamleden gelijk?

Antwoord: Ondanks het feit dat we een verschillend potentieel hebben, door samen te zijn en voor hetzelfde doel te werken, namelijk voor verbinding, wordt eenieder, afhankelijk van zijn inspanningen en de mogelijkheden die hem door de natuur gegeven worden, gelijk aan de anderen. Daarom zijn er onder ons geen junioren en senioren, vrienden die geluk hebben of pech. Want wij proberen namelijk allemaal om ons met elkaar te verbinden. Iedereen doet zoveel mogelijk moeite om zich te verbinden.

Opmerking: Jawel, maar we hebben het over een soort relatieve gelijkheid. In de buitenwereld zien we dat de een zich tien kilo inspant en de ander één kilo inspanning levert.

Mijn antwoord: Wat dan nog? Als jij tien kilo kan optillen en ik maar één kilo, kunnen we dan niet samenwerken?

Opmerking: Ja, dat kunnen wij wel. Maar ik wil naar verhouding ontvangen. Als ik meer optil, wil ik meer respect, aandacht, en zo meer.

Mijn antwoord: Natuurlijk wil je dat ontvangen. Natuurlijk.

Vraag: Maar dan hebben we al met ongelijkheid te maken. Als we het over een soort relatieve gelijkheid hebben, waar blijkt dat dan uit?

Antwoord: Gelijkheid blijkt uit het feit dat eenieder geeft, afhankelijk van zijn fysieke, innerlijke en morele mogelijkheden en in overeenstemming hiermee ontvangt. Iedereen die zich inspant, ontvangt.

Opmerking: Maar ik kan, vanuit mijn egoïstische waarneming, niet weten wat de mogelijkheden van iemand zijn. Als ik naar hem kijk, zie ik dat deze persoon voortdurend onderpresteert. Ik denk dat hij meer kan doen, maar dat doet hij niet. Natuurlijk veroorzaakt dit irritatie en conflicten.

Mijn antwoord: Dit moet besloten worden door de kracht van het team. Als het team weet hoe elk lid op de juiste wijze beïnvloed kan worden, is alles in orde, zo niet, dan valt er verder niets aan te doen.

In principe is het begrip gelijk niet hetzelfde als in de fysieke wereld. Gelijkheid moet voorwaardelijk zijn. Ik kan geen tien kilo optillen, maar voor jou is het gemakkelijk, dus over wat voor gelijkheid kunnen we dan spreken?

Het betekent dat er een soort algemeen kader moet zijn dat door iedereen geaccepteerd wordt, dat iedereen respecteert en waar iedereen het mee eens is. De een moet “X” inspanning leveren om eraan te voldoen en de ander moet “X + 2” inspanning leveren, dit is echter van het beschikbaar vermogen afhankelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/team-building-guide-part-3/

From KabTV’s “Management Skills” 6/18/20

Filed under: Dissemination, Education | Add Comment / Ask Question →

Breek door de schil van het egoïsme

Vraag: Waarom bestaan er in spiritualiteit concepten als onverschrokkenheid, moed en toewijding?

Antwoord: Dit is allemaal bedoeld voor het werk met je ego. Het egoïsme staat tussen mij en de Schepper in, als een isolerende schil.

Deze omgeeft mij van alle kanten en ik zit erin, als in een cocon, niet in staat om ook maar iets naar buiten te brengen of door deze schil heen iets van buitenaf waar te nemen. Dit is ons probleem. Wij moeten er dus constant op hameren. Zodra we er doorheen kunnen prikken en buiten deze schil van egoïsme kunnen kijken, zullen wij de ware wereld zien.

Hiervoor is grote moed nodig en zeker de hulp van de vrienden, zonder hen is het absoluut onmogelijk om deze richting op te gaan.

Vraag: Waar hebben we toewijding voor nodig en ten opzichte van wie?

Antwoord: Het is uiterst pijnlijk om met een snavel je egoïsme te lijf te gaan. Er moet lang op gehamerd worden voordat je door de schaal heen breekt en je, als een kuiken, je hoofd naar buiten kunt steken. Wij moeten hier heel serieus aan werken, met volle toewijding aan onze groep en aan de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 03/24/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/break-through-the-shell-of-egoism/

Related Material:

A World With The Dimension Of Bestowal

Life Is Full Of Surprises

Devotion To The Opposite Nature

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Met wat voor gevoelens moeten wij de groep vervullen?

Vraag: Hebt u een advies voor ons in verband met de gevoelens waarmee wij de groep moeten vervullen?

Antwoord: Uitsluitend positieve gevoelens. Alleen op het doel gericht. Je moet een voorbeeld zijn voor de vrienden zonder dat je erover spreekt. Als zij naar je kijken, moeten ze aan je kunnen zien hoezeer jij naar het doel streeft, ernaar verlangt. Daarmee bewijs je hen en jezelf een grote dienst.

De inspiratie die jij naar hen uitstraalt, komt naar je terug en trekt je voorwaarts. Jouw verlangen naar het doel vermenigvuldig je daarmee 620 maal.

Als iedereen zich op deze wijze in de groep gedraagt, schieten jullie als een raket omhoog.

De hele wetenschap van Kabbalah, de onthulling van de spirituele wereld en de Schepper, de weg vanuit ons miserabele, tijdelijke bestaan naar een eeuwig en volmaakt bestaan: het is allemaal bereikbaar voor jullie. Neem het aan, maak er gebruik van en geniet van een groot geluk in je leven!

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/18/18

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →