Category Archives: Groep

Hoe bidden we via de groep?

528.03Vraag: Hoe kunnen we via de groep bidden?

Antwoord: Een gebed is een verzoek. Je kunt elk woord gebruiken, elke gedachte. Het komt van binnenuit. Hoe kan ik uitleggen hoe je kunt bidden? Je voelt het in je hart.

Je hoeft geen woorden te zeggen of er bepaalde handelingen voor te verrichten Je moet jezelf in een staat brengen waarin je de meest juiste verlangens hebt op dat moment in de loop van je ontwikkeling. Als ze juist zijn, zullen ze een maximale hoeveelheid hervormend Licht over je uitnodigen en zal je hierdoor verder geleid worden.

Elk moment waarop je je verlangen naar correctie ontdekt, daalt de correctie op je neer. Het moment daarna ontdek je weer een verlangen naar correctie, en de correctie komt.

Dit verlangen moet niet kunstmatig zijn, want je schept zo’n sterke innerlijke spanning, zo’n verlangen naar eenheid, naar gelijkvormigheid met het Licht, dat het je verlangen gaat beïnvloeden en het gecorrigeerd wordt.

De hele keten van menselijke ontwikkeling bestaat uit de afwisseling van je streven naar correctie en het antwoord van het Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-to-pray-through-a-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “I Got a Call. How to Pray?”

Related Material:

How To Address The Creator?

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

Filed under: Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

 

De eenvoudigste inspanningen

632.3Vraag: Wat voor inspanningen moet ieder mens verrichten?

Antwoord: Inspanningen om ons met elkaar te verbinden. Dat is het eenvoudigste om te doen! Daarbij hoef je niet na te denken over geven aan de Schepper, over verheven zaken en hoge werelden. Je hoeft maar één ding te weten: de juiste verbinding tussen mensen onthult de hoge wereld. Dat is alles.

Laten we geleidelijk beginnen met het opbouwen van een correct systeem van relaties tussen ons. Door dit netwerk zal het volgende niveau aan ons onthuld worden, het kosmische, een totaal andere dimensie. We zullen andere wezens worden in de geest, niet in het lichaam!

We zullen gaan voelen dat we zweven in een oneindige, volmaakte staat en geen problemen meer hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/the-simplest-efforts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to solve any problem?” 5/1/10

Related Material:

What Efforts Do Those Studying Kabbalah Make?

Big Soul – Big Efforts

The Path To Goodness: Step By Step

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe sluit je een convenant met de Schepper?

598Opmerking: De grote Kabbalist Baal HaSulam schrijft dat er geen verschil is tussen geven aan je naaste en geven aan de Schepper.

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar. Als je de eigenschap van geven verkrijgt en je egoïsme er op geen enkele manier voordeel van heeft, maakt het geen verschil aan wie je geeft.

Dan maakt het geen verschil voor je of je een overeenkomst sluit met een vriend of met de Schepper. Het verschil ligt alleen in het feit dat de Schepper het gemeenschappelijke is, heel en volmaakt. De relaties in de groep en andere relaties tussen ons zijn privé, ze komen en gaan. Dit betekent dat de Schepper het doel is en de vrienden het middel zijn.

Vraag: Wat betekent het contract? Waarvoor tekenen we?

Antwoord: Jullie sluiten een overeenkomst over een vraag aan de Schepper, of Hij jullie wil helpen om aan Hem gelijkvormig te worden. 

Vraag: Is dit het hele contract?

Antwoord: Ja. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Alles wat je nodig hebt, is Zijn hulp om naar Zijn niveau op te stijgen. Maar dit wordt allemaal opgelost in de verbinding met de vrienden.

Vraag: Dan blijkt dat ik niet in een direct contact met de Schepper kan komen. Gebeurt het altijd via andere mensen, de groep?

Antwoord: Het wordt altijd uitgedrukt in jouw goede verbinding met anderen.

Opmerking: Maar in de primaire bronnen wordt er alleen over een direct convenant met de Schepper geschreven. Abraham sloot bijvoorbeeld een convenant met Hem en zo waren en meer Kabbalisten.

Mijn antwoord: Daar gaat het over de hoogste spirituele wetten. In onze wereld, in onze staat, is het alleen mogelijk om tot liefde voor de Schepper te komen door liefde voor de vrienden, liefde voor anderen.

Alleen op deze manier kan ik mij tot Hem wenden en Hem bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-do-you-sign-a-covenant-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

Making A Covenant With The Creator

We Shall Do And We Shall Hear!

The Great Assembly At The Foot Of The Mountain

Filed under: Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Je optrekken naar de Ten

Dr. Michael LaitmanVraag: Als het me via mijn denken lukt om mijn vrienden boven mij te zien, hoe kan ik dan hoger komen, op hun niveau? Hoe moet ik bidden zodat ik niet voor mezelf bid?

Antwoord: Het kan zo zijn, een gebed voor jezelf. Ik probeer mezelf te corrigeren en ik bid voor mezelf. Maar misschien bid ik eerst of ik mijn vrienden op een hoger niveau mag zien dan mijzelf.

En dan bid ik en vraag ik of ik mezelf kan optrekken naar hen, zodat ik mij aan hen kan hechten. Ik verhef mijn vrienden boven mezelf en dan vraag ik aan de Schepper om mij de mogelijkheid te geven om mij met hen te verbinden.

Op deze manier breng ik mezelf naar een hoger niveau door de groep op een hoger niveau te zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/pulling-up-to-the-ten/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Adhering to the Friends” Lesson 3

Related Material:

A Method For Spiritual Upliftment

Truth And Benefit

The Method Of Good Connection

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Prijs de groep

938.04De Schepper heeft een bijzondere voorwaarde geschapen: de groep en met behulp van die groep kunnen wij tot Hem komen. Anders zouden we dat niet kunnen en zouden we op ons eigen niveau blijven in een egoïstisch bestaan.

De groep heeft een wonderbaarlijke, bijzondere eigenschap die gecreëerd is om voor ons te zorgen. Het is de ziel van Adam die gebroken is, een deeltje ervan is in ieder van ons aanwezig. Als we in een groep samenkomen, moeten we die deeltjes bij elkaar brengen, zo kunnen we bij de Schepper komen.

Eigenlijk hebben we een enorm grote, verbazingwekkende, unieke kans om op ons aardse niveau samen te komen en dit samenkomen van ons geleidelijk naar een spiritueel niveau te brengen, in ieder geval enigszins. Doordat we allemaal naar hetzelfde streven, zelfs al is het nu nog egoïstisch, trekken wij de invloed van het Hoge Licht, de Schepper, naar ons toe en beginnen we ons zo naar Hem op te trekken.

Dit is de weg om zoals Hem te worden, boven onszelf uit te stijgen en dichter bij de Schepper te komen. Dit alles is de groep! Alleen door de groep kunnen wij deze reis maken. Anders blijven we op het laagste niveau – het animale – waarin we geboren zijn.

De groep is een bijzondere tool en de enige mogelijkheid om van het animale niveau naar het niveau van de Schepper te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/praise-the-group/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends,” Lesson 2

Related Material:

The Group As A Spiritual Entity

The Way Is Through The Group

The Only Place To Meet The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ik, de groep en de Schepper

Vraag: Betekent vragen aan de Schepper dat ik aan de vrienden vraag?

Antwoord: Nee. Aan de Schepper vragen of aan de vrienden vragen, is niet hetzelfde. De Schepper is geen vriend. We zeggen: “Ik, de groep en de Schepper”, dit betekent dat ik deze drie parameters met elkaar moet verbinden en dat ik probeer te zien dat ze onafhankelijk zijn van elkaar.

Stel je eens voor hoe je een relatie opbouwt met de vrienden, je bouwt ook een relatie op met de Schepper. Je hebt de kracht van geven nodig om de juiste relatie met de vrienden op te bouwen, ik vraag aan de Schepper om deze kracht.

Ik moet me allereerst met de Schepper verbinden, maar ik heb geen kracht om dat te doen, dus ik wend mij tot de Schepper (1) om van Hem de kracht te ontvangen om mij te verbinden (2).

Het maakt niet uit hoe ik mij tot de Schepper wend, maar ik heb deze kracht nodig om mij met de vrienden te verbinden; zonder die kracht kan ik geen enkele verbinding met hen tot stand brengen. Ik ben een individualist en ik wil geen verbinding, met niemand. Mensen die in aanraking komen met de Wijsheid van Kabbalah zijn grote individualisten.

Ik vraag aan de Schepper of ik van Hem de kracht mag krijgen om mij met de groep te verbinden (3). Met deze kracht ga ik naar de groep en krijg ik de invloed van de groep, op die manier vind ik de Schepper. Zo werkt het (groene lijn in de tekening).

Eerst gebruik ik de Schepper om de kracht te krijgen om te verbinden, en dan ontdek ik dat deze kracht de Schepper is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/me-the-group-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/13/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het verschil tussen fysieke en spirituele verbondenheid

Vraag: De Schepper heeft ons uitgekozen en ons naar een groep gebracht. Maar ik heb alleen ervaring met een fysieke verbinding met andere mensen, wat is het verschil tussen verbinding in een fysieke groep en verbinding in een spirituele groep?

Antwoord: In een spirituele omgeving heb je een ander doel. Je verbindt je met elkaar op basis van volkomen andere principes, je hebt een ander doel en je gedraagt je anders.

Hierbij is de steun van je vrienden in de groep heel belangrijk. En omdat je een bepaald doel wilt bereiken, is de steun volkomen anders dan in een gewone, maatschappelijke groep. Je moet elkaar dingen leren, je met elkaar verbinden, elkaar inspireren, ervoor zorgen dat niemand uitvalt, enz. Dit betekent dat het serieus en enorm belangrijk werk is.

Vrijwel al het spirituele werk wordt niet tussen ons en de Schepper gedaan, maar tussen ons onderling.

Het gaat over een heel systeem. Dus als je begrijpt wat er in een ‘gewone’ groep gedaan wordt, zal je het hier allemaal op een nieuwe manier moeten leren en moet je niet proberen om de twee benaderingen met elkaar te vermengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/the-difference-between-corporeal-and-spiritual-connections/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Related Material:

Becoming One

Gather The Parts Of The Collective Soul

The Difference Between An Egoistic And Altruistic Union

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De taak van de groep

Vraag: Wat voor instructies kunnen we aan een groep geven om een gevoel van innerlijke verbinding, begrip voor elkaar en contact met elkaar te bevorderen? Hoe moet de taak van een groep eruitzien?

Antwoord: De groepsleden moeten het volgende ontdekken:  

Wat drijft ons voorwaarts?

De betekenis van ons leven en de betekenis van ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling?

Waarom houdt ons egoïsme onze ontwikkeling tegen en brengt dat lijden teweeg?

Wat heb ik eraan om verbonden te zijn?

Wat is het verband tussen: iemand staat boven de anderen, beneden de anderen of is gelijkwaardig aan de anderen?

Hoe kunnen we checken of we een situatie kunnen bereiken die zo eenvormig is dat we allemaal in gelijke mate op elkaar gericht zijn in een cirkel en we het centrum van de groep kunnen bepalen?

Wat is de betekenis van het centrum? Waar mijn “ik” niet meer bestaat, maar alleen het “wij” als één gemeenschappelijk “ik”.

Wat zouden we voelen in onze nieuwe identiteit? Waarin eenieder niet zichzelf of anderen voelt, maar er het gevoel van “wij” is. Hoe kunnen we hiernaar een groot verlangen ontwikkelen?

Zo’n stapsgewijze training brengt mensen in contact met een nieuwe staat.

Tegelijkertijd gaan ze voelen dat het hier over een volkomen ander niveau van waarneming gaat. Er treedt een zesde zintuig in werking: het voelen vanuit “wij”. Maar dit “wij” is volkomen gemeenschappelijk, collectief, we kunnen het ons tegenwoordig niet eens voorstellen. Dit betekent niet alleen dat je je van jezelf losmaakt, maar dat iedereen alle anderen in zichzelf opneemt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-task-of-the-group/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

De hoogste staat van spiritualiteit bereiken is altijd iets individueels

Vraag: Wordt de hoogste staat van bewustzijn in het individu gevoeld?

Antwoord: De hoogste staat van bewustzijn wordt uitsluitend in het individu gevoeld. Er bestaat ook een hoogste staat van groepsbewustzijn en mogelijkerwijze zelfs van globaal bewustzijn, maar in principe heeft ieder individu altijd zijn eigen waarneming. Zelfs als de groep als één geheel voelt, neem ik dit toch in mijn innerlijk waar. En hoe nemen we dingen in onze wereld waar? Dat doe ik ook alleen in mijn innerlijk.

Vraag: Wij leren dat wanneer de leden van een Kabbalistische groep zich met elkaar gaan verbinden en met elkaar verbonden zijn, de essentie van een hogere orde geboren wordt. Het is me niet duidelijk, een cel heeft ook bewustzijn, maar dit bewustzijn is niet hetzelfde als mijn bewustzijn, al verbinden de cellen zich met elkaar. Hoe vindt dit plaats?

Antwoord: Inderdaad, het bereiken van spiritualiteit is altijd iets individueels. Zelfs als ik mij met anderen verbind en wij met elkaar een nieuw, gezamenlijk zintuig creëren waarin al onze individuele eigenschappen verzameld zijn, voel ik het nog steeds in mijn individuele vorm. Het is allemaal afhankelijk van mijn oorspronkelijke eigenschappen.

Vraag: In mijn waarneming word ik, als ik naar hogere niveaus opstijg, als het ware een cel van dit hoge wezen dat Adam heet de Mens. Zijn mijn individuele waarneming en het resultaat van de gezamenlijke waarneming niet hetzelfde? Hoe voelt dit wezen de werkelijkheid en hoe voelt mijn ik dat?

Antwoord: Hier dient zich de mogelijkheid van een groeps waarneming aan. Als ik bijvoorbeeld door een telescoop kijk en tegelijkertijd besef dat ik kijk en geen ander. Hoewel ik tegelijkertijd verbonden ben met anderen, wordt deze gezamenlijke waarneming, zelfs als deze gemeenschappelijk is, in mijn innerlijk gevoeld. Ik ga niet van mezelf weg, ik los niet op en ik verdwijn niet.

Hoewel we uitdrukkingen gebruiken als “mezelf annuleren”, is dit niets meer dan een metafoor. Uiteindelijk, zelfs als ik me annuleer, voel ik nog steeds mezelf. Waar anders voel ik? In mijn verlangen. Het maakt niet uit wat voor transformatie dit verlangen ondergaat, ik blijf daarin aanwezig.

Opmerking: Maar u zegt dat we door de Ten moeten voelen, denken over de Ten.

Mijn antwoord: Dat is ook mijn verlangen. Als ik mij met de Ten verenig, gaat dit over mijn verlangen. En elke vriend die zich met de Ten verbindt, zal voelen dat hij er deel van uitmaakt, maar voor iedereen zal de deelname individueel zijn. En hoewel ieder van ons de anderen als een deel van zichzelf voelt, voel ik dat via mijn innerlijk.

Deze inclusie die eenieder voelt, komt van de oorsprong van zijn ziel en is individueel. Hierin kunnen we niet gelijk zijn. Als wij nu bijvoorbeeld allebei water drinken, is het onmogelijk om te vergelijken wat jij voelt en wat ik voel.

Vraag: Dit betekent dus dat er geen totale vermenging is zoals ik dat eerder dacht?

Antwoord: Nee. Integendeel, dankzij het feit dat wij ons niet volledig met elkaar kunnen verenigen, maar alleen verbonden zijn als een brug boven ons – het egoïsme bevindt zich eronder en daarboven is een brug – wordt de indruk die we daardoor krijgen veel sterker, versterkt door iedereen die zijn egoïsme overwint.

Anders zouden we in elkaar oplossen en een soort gezamenlijk geheel worden waardoor de hele natuur en de gehele schepping gelijkgetrokken zouden worden.

Onze waarneming wordt groter, 620 maal, zoals Kabbalah het zegt. Maar in feite is het oneindig. Daarom is een collectieve waarneming het ene, en is de individuele waarneming het andere.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/highest-attainment-is-always-individual/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meetings with Kabbalah” 3/29/19

Related Material:

New Perception—Collective Consciousness

How Do We Feel The Creator’s Revelation?

Individual And Collective Consciousness

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper zal ons met vreugde helpen

Het is duidelijk dat we niet in staat zijn om onze natuur te veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. Dan zouden we van het niveau van het schepsel naar het niveau van de Schepper stijgen. Natuurlijk ligt dat niet in onze macht, want wij zijn schepselen en bevinden ons op een laag niveau.

Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om te groeien, dit ligt echter nog voor ons. Hoe meer wij proberen om naar de spirituele werkelijkheid te stijgen, hoe dieper wij ondergedompeld worden in de fysieke wereld, want de Schepper heeft het ene tegenover het andere geschapen. Wij hebben dit aan twee krachten te danken, Farao en de Schepper, op deze manier kunnen we leren om ze correct te gebruiken, zodat we tussen deze twee krachten in omhoogstijgen, via de middellijn, naar de Schepper.

Natuurlijk kunnen wij ons in de Ten niet met elkaar verbinden, maar we kunnen aan de Schepper vragen of Hij ons helpt om ons te verbinden. Dat vragen is echter onmogelijk als we het niet eerst zelf proberen. Dat wil zeggen dat we eerst inspanningen moeten leveren om ons met elkaar te verbinden, dan ontdekken we hoe verschillend we zijn, dat we elkaar niet accepteren, dat we lui zijn en niet begrijpen wat verbinding is, of wat het betekent om als één mens met één hart te zijn.

Wanneer wij de wanhoop nabij zijn door onze pogingen, wenden we ons tot de Schepper. Nu kunnen  we iets aan Hem laten zien: “Kijk, we hebben alles geprobeerd en niets werkt. U moet ons helpen!”

Maar als wij het niet eerst zelf proberen, kan de Schepper ons niet helpen. Hij corrigeert onze mislukte pogingen altijd. Al ons werk bestaat eruit om het eerst zelf te proberen, pas daarna hebben we het recht om ons tot de Schepper te wenden en dan zal Hij ons met grote vreugde helpen. Na onze eigen pogingen beseffen we waar de breking heeft plaatsgevonden, hoe dit gecorrigeerd moet worden en dat wij daar zelf niet toe in staat zijn.

Als een mens probeert om op eigen kracht eenheid te bereiken, het spirituele niveau waarop hij verenigd is met anderen, ontdekt hij hoe hulpeloos hij is. Hij begrijpt dat hij er geen gevoel bij heeft, niet begrijpt hoe hij dit moet doen en dat hij de Hoge Kracht nodig heeft, het hoge verlangen hiernaar. Dit betekent dat hij het werk dat hij hiervoor moet doen niet in zijn denken en voelen ervaart.

De Schepper doet alles, maar wij moeten naar Hem toe gaan met onze wanhoop over het werk dat wij geprobeerd hebben te doen maar dat niet lukte. Als we het niet eerst zelf proberen, weten we ook niet wat we moeten vragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-creator-will-gladly-help-us/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/4/21, “Pesach (Passover)”

Related Material:

Request For Help

The Creator Brings The Pharaoh To Us

We Can Only Ask

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →