Category Archives: Groei

Waar moet ik beginnen?

942Vraag: Mijn verlangen om al mijn vrienden naar de Schepper te brengen is tot nul gereduceerd. Ik weet niet hoe ik opnieuw moet beginnen. Hoe moet ik nu verder?

Antwoord: Allereerst moet je samen tot de Schepper te bidden, Hem vragen of hij jullie wil helpen om dichter bij elkaar te komen, om te voelen dat je deel bent van één verenigd hart, en je vanuit dit hart tot Hem te wenden.

Vraag: We weten dat gedachten een enorme kracht hebben. Als je je constant voorstelt dat alle harten van de Ten met elkaar verbonden zijn tot één, zal het uiteindelijk ook zo zijn, ze zullen zich met elkaar verbinden. Hoe kunnen we onze gedachten gebruiken voor de vooruitgang van de Ten?

Antwoord: Denk er steeds aan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/where-to-begin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/24/23, “To Criticize Oneself”

Related Material:
Thought Is Matter
Thoughts And Desires
The Thought Of Creating The Creation

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Mensen maken gemakkelijk fouten

549.02Vraag: Als u iets zegt, zegt u dat dan, in het algemeen gesproken, vanuit het oogpunt van de waarheid?

Antwoord: Met betrekking tot de mens die het ontvangt, niet meer dan dat. Er is niets absoluut in onze wereld en ook niet ten aanzien van het bereiken van de hoge wereld. Maar daar is dat duidelijk.

Vraag: Stel dat u iets uitlegt aan de studenten en het is voor de een de waarheid, maar voor de andere twee is het naar hun perceptie onzin. Waar ligt dan de gemeenschappelijke basis voor deze drie mensen?

Antwoord: De gemeenschappelijke basis is dat ieder van hen begrijpt dat wat de ander voelt waar is voor hem, maar misschien niet voor mij.

Opmerking: Er zijn mensen die het als een waarheid beschouwen dat ze alle ziekten kunnen genezen door vegetarisme, anderen denken door rauwkost en weer anderen door yoga. En dit blijft hun hele leven zo.

Mijn antwoord: Het verandert niet op dezelfde manier als bij dieren. Hoe vaker iemands meningen veranderen, hoe beter, want dat betekent dat hij zelf verandert en dat betekent weer dat hij een mens is. Wie niet verandert, is als een dier, een versteend bevroren individu.

Als hij veel meningen heeft en voortdurend twijfelt, niet weet waar hij het mee eens moet zijn en waarmee niet en dan in een speciale staat verkeert, is hij een mens.

De waarheid wordt geboren uit twijfels en wordt ook weerlegd in twijfels, en dan wordt het volgende geboren. Zo groeien we steeds weer opnieuw in onze gewaarwordingen, conclusies, analyses, synthesen en beslissingen.

Daarom is iemand die geen fouten maakt niet menselijk.

Juist mensen maken fouten. Dieren maken geen fouten. Als een dier een fout maakt, is hij ziek. Bij een mens is dit zijn normale staat, want hij ontwikkelt zich voortdurend. Hij evolueert levenslang, terwijl dat bij dieren niet het geval is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/people-are-prone-to-making-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Where Is the Truth?” 8/27/11

Related Material:
Where Is The Truth?
The Truth Above All
How To See The Truth?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vrije ontwikkeling

549.02Vraag: U vertelde ons eens dat toen u en Rabash een keer ergens naar toe reden, de auto plotseling afsloeg. Toen ging Rabash in TES lezen en de auto startte weer. Dit wordt eigenlijk als een wonder beschouwd. Heeft deze Kabbalist dit op de een of andere manier beïnvloed?

Antwoord: Ja, inderdaad. Maar wat dan nog? Hij kon in een bepaalde vorm wel de motor beïnvloeden, maar mij niet. Dan zou hij namelijk mijn vrije wil wegnemen.

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist iets van het levenloze niveau kan beïnvloeden?

Antwoord: Het gaat er niet om of hij dat wel of niet kan! Je kan bijvoorbeeld het huiswerk van school voor je kind maken. Maar wat heeft dat voor zin? Hoe moet dat dan bij de examens?

Vraag: Maar als mensen die zich op het levenloze niveau bevinden zich als robots gedragen, betekent dit dan dat een Kabbalist hen kan beïnvloeden?

Antwoord: Waarom zou hij dat doen? De mens die een ontwikkeling van tienduizenden jaren heeft meegemaakt – van een fossiele soort tot aan onze tijd en daarna – moet zich alleen ontwikkelen onder de invloed van de natuur. Er mag vanaf de zijlijn geen invloed van mensen op hem zijn, er is geen dwang in spiritualiteit.

Door dit te doen ontneem je hem namelijk de mogelijkheid om verder te groeien. Als jij een probleem in zijn plaats oplost, verwijder je een obstakel voor hem, en dat is het dan.
Dan is het voor hem niet meer mogelijk om verder te groeien. Hij zal het eenvoudigweg niet kunnen!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/free-development/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
[314904]
From KabTV’s “I Got a Call. Hidden wonders” 8/5/11

Related Material:
Kabbalists And Supernatural Powers
Kabbalah And Magic
The Supernatural In The Wisdom Of Kabbalah – Everything Is For Others

Filed under: Free Will, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Degene die valt en niet opstaat, is dood

41.01Vraag: Een leerling vroeg eens aan zijn mentor: “Leraar, wat zou u zeggen als u ontdekte dat ik gevallen was?”
Ik zou zeggen: “Sta op!”
“En de keer daarna?”
Weer: “Sta op!”
“Hoelang gaat dat door, dat constante vallen en opstaan?”
“Vallen en opstaan duurt zolang je leeft! Degenen die vielen en niet opstonden zijn immers dood!”

Hoelang moeten we dat leren om steeds weer te vallen en op te staan? We groeien immers en we begrijpen ook wel wat.

Antwoord: De kwaliteit van deze neergangen en opgangen groeit met mijn groei mee. Daarom zijn ze niet hetzelfde, ze zijn niet gelijk.

Opmerking: Volgens deze wijsgeer is dit leven. Als dit ophoudt, betekent dat de dood.

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Moeten we altijd rekenen op zulke neergangen?

Antwoord: Ik denk niet dat het nodig is om er elk moment mee te leven. Maar in principe zijn ze onvermijdelijk.

Vraag: Is het mogelijk om een mens en de mensheid op een andere manier te onderwijzen?

Antwoord: Nee, een mens zal op geen enkele manier inzicht krijgen in zichzelf als hij geen neergangen en opgangen ervaart.

Vraag: Wat is het geheim van deze neergangen, wat leren ze ons? Ze kunnen tot extreme situaties leiden.

Antwoord: En wat dan nog? Ze kunnen ons naar allerlei staten leiden.

Vraag: U voelt zich daar rustig over. Dit het leven, nietwaar?

Antwoord: Dit is het leven en dit is ontwikkeling.

Vraag: Kan de neergang zo zwaar zijn dat een mens niet meer opstaat? Aan wie wordt er zoiets gegeven en waarvoor?

Antwoord: Dit zijn speciale mensen. Ik denk niet dat dit vaak aan mensen gegeven wordt. Sommige mensen hebben dit nodig.

Vraag: U hebt meer dan eens gezegd dat een mens krijgt wat hij kan dragen. Wat bedoelt u daarmee? We zien dat er veel dingen zijn die mensen niet kunnen dragen, maar dat ze toch gegeven worden. Of kunnen zij het eigenlijk wél dragen?

Antwoord: Dat kunnen ze zeker. Wat kunnen mensen niet dragen? Wij denken dat zij het niet kunnen dragen en niet kunnen overleven. Nee. Een mens kan alles overleven, alles dragen en kan zoveel aan zichzelf werken dat je denkt dat iemand anders het niet zou kunnen overleven.

Vraag: Wat betekent “dragen”? Betekent het dat je het eens bent met die klap? En wat betekent dat je “eruit komt”?

Antwoord: Het ermee eens zijn, het zelfs begrijpen, je er bewust van zijn en het overleven. Dit betekent dat je uit een neergang komt. Ik ervaar de val zelf als ik mij eraan overgeef.

Vraag: Hoe zou het leven van een mens er in principe uit moeten zien?

Antwoord: Het basisprincipe van het leven van een mens moet heel eenvoudig het volgende zijn: Ik moet anderen voelen in plaats van mezelf. Ik moet niet in mijzelf leven, maar in anderen. Dat is het. Dit principe leidt naar het correcte resultaat.

Vraag: Dus u zegt dat neergang onvermijdelijk is als ik mij in mezelf opsluit, en dat ik er snel weer uitkom als ik altijd open sta voor anderen en voor hen leef?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom krijgen we die neergangen?

Antwoord: De neergangen worden gegeven om een mens vrij te maken van het verleden zodat hij klaar is om met de toekomst gevuld te worden. Elke neergang en elke opgang is een vernieuwing van een mens.

Vraag: Hoe lang kan die vernieuwing doorgaan? Welke piek moet hij bereiken?

Antwoord: Totdat hij volkomen nieuw is geworden. Dit is de staat waarin hij terugkeert naar de staat van de eerste mens: Adam, namelijk naar de oorsprong van de ziel. Daarna hoeft hij innerlijk, om het zo maar te noemen, niet langer te veranderen

Vraag: Keert hij dan terug naar zijn permanente plek, zoals het was?

Antwoord: Hij keert terug naar zijn plek, naar zijn oorspronkelijke punt in de ziel van Adam.

Vraag: De “Ziel van Adam”, bedoelt u dat dit één ziel is?

Antwoord: Ja. Hij keert terug naar zijn punt in deze ziel. Ieder mens moet dit pad van opgangen en neergangen gaan om terug te kunnen keren naar dit punt. We kunnen hier niet voor weglopen.

Vraag: Weten we dit punt van tevoren? Weten we waar we naartoe gaan? 

Antwoord: Dat kunnen we niet weten omdat we het niet kunnen voelen.

Vraag: Vanaf welk moment ga ik het voelen?

Antwoord: Als je er dichtbij komt.

Vraag: Waarom wordt het ons niet gegeven dat wij het kunnen voelen?

Antwoord: We hebben de eigenschappen van geven, liefde, verbinding met andere zielen etc. niet.

Vraag: Dus ik ben op weg naar deze verbinding die ons tot één geheel zal maken? Ben ik daarnaar op weg?

Antwoord: Ja. Daarom is het gebod, de belangrijkste voorwaarde: “Heb je naaste lief als jezelf.” 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/5/23

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-one-who-fell-and-did-not-get-up-is-dead/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
A Righteous Man Can Fall Seven Times And Rise
For A Righteous Man Falleth Seven Times, And Riseth Up Again
“A Thousand Times The Righteous Will Fall And Rise Again”

Filed under: News, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De wereld door de ogen van Rabash

721.03Ik herinner me hoe Rabash die tijdens onze reizen naast me in de auto zat, commentaar gaf op wat hij onderweg zag.

Zoals een inwoner van Centraal-Azië op een ezel rijdt en zingt over wat hij ziet: “Hier staat een boom langs de weg en hier verschijnt een dorp in de verte,” enzovoort, zo deed hij dat ook. En als hij dieren zag, vertelde hij me dat het bepaalde engelen waren, krachten van een bepaald type en wat voor interactie ze met elkaar hadden.

Hij strooide hier en daar wat woorden rond, dit bracht het gevoel over van een andere realiteit die met je verbonden is en je beïnvloedt, en jij hebt ook invloed, dit alles vormt één enkele gewaarwording.

Vraag: Verbond hij graag die twee vormen van waarneming met elkaar?

Antwoord: Daar leefde hij in, altijd. Dus als hij met iemand sprak, was dat voor hem zijn innerlijke werkelijkheid. Hij richtte zich alleen tot dát deel van een mens waardoor hij zijn vrije wil kon beïnvloeden, zodat die andere mens zich met hem zou kunnen verbinden.

Dus, als ik tegen jou praat, praat ik tegen het deel in mijzelf dat zijn eigen vrije wil heeft en dat ik ervan moet overtuigen dat ik het wil gebruiken voor verbinding en vereniging.

Vraag: Waren er in die tijd veel mensen met wie hij met zijn innerlijke deel kon communiceren?

Antwoord: Nee! Absoluut niet! Hij werkte innerlijk. Deze communicatie vond plaats via zijn innerlijke systeem. Alles zit immers in de mens zelf en in niemand anders. Door zijn houding naar mensen in zichzelf te corrigeren, leek het alsof hij hen corrigeerde. Hij bereidde hen voor om de mogelijkheid van correctie te voelen.

Opmerking: Maar hij bevond zich in een heel rigide omgeving die niet geschikt was voor wat hij deed.

Mijn reactie: Hij liep langs hen heen. Ze bestonden voor hem niet als individuen. Hij zag alleen diegenen als individuen die enig potentieel van vrije wil hadden.

Alle anderen bevinden zich immers op het animale niveau. Zij moeten tot het inzicht over zichzelf komen dat zij als mens ontwikkeling nodig hebben. Maar ze zijn er nog ver van verwijderd en handelen instinctief, zoals iedereen in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-world-through-rabashs-eyes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The World Through the Eyes of Rabash” 7/4/11

Related Material:
Who Is Rabash?
Who Are Rabash’s Articles For?
The Successor of Rabash’s Work

Filed under: Perception, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

De Schepper is altijd dicht bij de mens

202.0Een mens moet proberen te zien dat de Schepper hem elk moment aanspreekt door middel van verschillende krachten en verschillende gebeurtenissen. In feite is de Schepper altijd dicht bij een mens en werkt Hij aan hem.

Daarom is het zo, dat als een mens blijft zoeken en er altijd aan denkt dat alles wat hij voelt van de Schepper komt, en hij ernaar verlangt om zich met Hem te verbinden, hij nooit van het rechte pad zal afwijken en altijd op de Schepper gericht zal zijn.

Op elk moment, achter elk verschijnsel, is het feit dat de Schepper zich tot hem wendt verborgen, hierbij hangt alles uitsluitend van de mens af, namelijk in welke mate hij in staat is om zich voortdurend op de Schepper te richten.

Soms zorgt de Schepper ervoor dat een mens minder enthousiast wordt door hem onrust te zenden, maar dat is niet bedoeld om hem op een dwaalspoor te brengen, integendeel, het is bedoeld om een mens wakker te maken en hem dingen te leren.
Zo leren ouders een kind lopen; zij doen een stap achteruit zodat het kind zijn best moet doen om een stapje in hun richting te zetten.

Wat er ook gebeurt, we hebben zeker altijd alleen met de Schepper te maken die ons geen moment verlaat, en alles wat wij nodig hebben, is dat wij Hem niet verlaten. Hoe we de houding van de Schepper ten opzichte van ons ook ervaren, het belangrijkste is om de directe communicatie met Hem niet te onderbreken. Dat wil zeggen, we moeten proberen om op elke indruk die we van de Schepper ontvangen te reageren door er vanuit ons hart op te antwoorden, op dezelfde manier als de Schepper ons aanspreekt.

Het doet er niet toe dat het een mens nog aan kennis ontbeert, hij wil alleen maar in verbinding met de Schepper staan en daarom probeert hij voortdurend om bereid te zijn om te reageren op de toenadering van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-creator-is-always-close-to-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From the Daily Kabbalah Lesson 6/17/23, Writing of Rabash “What It Means that the Name of the Creator is ‘Truth’”

Related Material:
How Can You Learn to Speak with the Creator?
Connection With The Creator
A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Torah is een geschenk van de Schepper aan de mens

760.1Het is de essentie van de Torah dat aan een mens de mogelijkheid wordt gegeven om een staat te bereiken waarin hij de Schepper vindt. In de mate waarin een mens het vermogen ontvangt om dit te begrijpen, ermee in te stemmen en zich ervoor in te spannen, gaat hij de ware wereld voelen waarin wij leven, een wereld die zo diep verborgen is voor alle andere bewoners van deze aardbol.

De gift van de Torah is waarlijk een geschenk voor een mens die in deze wereld een animaal bestaan leidt, maar de mogelijkheid krijgt om mens te worden. Hij kan zich boven het levenloze, vegetatieve en animale niveau verheffen naar het niveau van Adam (gelijkvormigheid aan de Schepper) door de veranderingen die de Schepper onder bepaalde voorwaarden in hem aanbrengt.

Een mens moet wel met dit plan instemmen, het voor zichzelf aanvaarden en het uitvoeren. Het doel van de schepping is dat alle mensen op deze wereld naar het niveau van de Schepper opgetild worden, d.w.z. naar een volledige verbondenheid met Hem gebracht worden.

Iedereen moet voelen en bereiken dat er één centrale Kracht in de natuur is, namelijk de Schepper. Hij alleen bestuurt alles, beweegt alles, ondersteunt alles en we zijn voor 100% van Hem afhankelijk. Maar aan de andere kant hebben wij ook invloed op onze ontwikkeling. Wij kunnen de richting van de ontwikkeling niet veranderen, maar wel het tempo ervan bepalen.

Uiteindelijk zal iedereen tot de laatste correctie komen, het is echter noodzakelijk dat wij bij elke stap stilstaan, onze situatie en alles wat daartoe geleid heeft onderzoeken en besluiten hoe we vanaf dit punt een nieuwe stap voorwaarts kunnen zetten.

Het hele werk van een mens bestaat eruit dat hij tot de uiteindelijke correctie komt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-torah-is-a-gift-from-the-creator-to-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 5/19/23, “The Time of the Giving of the Torah”

Related Material:
The Oral Torah Is A Key To Penetrating Inside
The Torah Is A Program And A Guide
The Torah And Kabbalah

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

 

De onvoldaanheid van een Kabbalist

281.02Vraag: Hebt u zich ooit veel zorgen gemaakt over de gedachte dat u niet verder zou komen dan de spirituele staat waarin u nu bent?

Antwoord: Natuurlijk was dat zo. Is mijn huidige staat het einde van alle correcties? Ik ben niet blij met mezelf. Misschien lijkt het alsof ik iemand ben die alles bereikt heeft, maar voor mij is dat volkomen onbevredigend. Dit is geen bescheidenheid, maar ik voel het zo.

Ik voel me nu niet beter dan het jongetje van vijf dat ik me herinner. Toen brandde de vraag naar de zin van het leven in mij en ik voelde me nietig tegenover het enorm grote universum.

We hadden ons eigen huis, een grote binnenplaats en een tuin. Ik ging ’s avonds graag naar buiten, naar de binnenplaats, om naar de sterren te kijken en ik begreep niet waar ik was: “Ik moet voelen wat voor wereld dit is.” Maar niet wat er om me heen is: al dit leven, een soort drukte en leegte.

Natuurlijk ben ik nu niet in die staat. Ik voel de werelden en ook onze wereld, ik vergelijk ze met elkaar en ik begrijp waar ik ben. Maar als ik kijk naar wat zich opent, voel ik mij als iemand die het gewenste nog helemaal niet heeft bereikt.

Een mens bestaat namelijk uit twee leegtes, twee Kelim (vaten): de kli waar ik nu in zit en de kli die zich aan het onthullen is, de toekomstige staat.

Nu is er een bepaald deel in mij dat met iets gevuld is en mij enige kennis en kwaliteiten geeft. Dit is mijn huidige kli.

Tegelijkertijd gaat mijn volgende kli open, een leeg vat waarin onbegrijpelijke vragen worden gesteld, waarin er allerlei gewaarwordingen zijn en er leegte is. Deze volgende kli in mij is heel groot. Dit maakt op mij de indruk dat ik het op een bepaald moment zal kunnen vullen.

Uiteindelijk zal dit voor iedereen het geval zijn. Maar deze kli is heel duidelijk aanwezig in mij, er klinkt leegte in mij en daarom houdt het mij bezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/kabbalists-dissatisfaction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Laitman’s Dissatisfaction” 3/6/11

Related Material:
Desires of a Kabbalist
The Pain of a Kabbalist
A Kabbalist’s Concerns

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij een doorwaadbare plaats vinden in de turbulente rivier van het leven

1.02Opmerking: Er is een Chileense parabel over een herder die 40 jaar lang een riviertje overstak over een wankele brug. Hij was altijd bang om ervan af te vallen. Op een dag zag hij plotseling een man naderen die via een onzichtbare doorwaadbare plaats de rivier overstak. De herder riep naar de man: “Ik loop hier al 40 jaar en ik ken deze doorwaadbare plaats niet.” Hij antwoordde: “Luister, jij bent een herder en je leidt de schapen. Maar wie volg jij?”

Mijn antwoord: Dat is mooi. Denk er eens over na wie jou leidt.

Vraag: De mensheid gaat steeds over deze wankele brug, over een woelige rivier. Ze denkt nooit na over wie zij volgt. Ze verzint altijd een of ander economisch of politiek programma.

Antwoord: We hebben met de invloed van de massa te maken. De massa doet iets, dan doe ik het ook.

Opmerking: Mensen vallen steeds weer op dezelfde plek, de brug zit al vol gaten.

Mijn antwoord: Dat doet er niet toe. Zij gaan en ik moet wel met ze mee. Een gemeenschapsgevoel.

Vraag: Herhalen we dezelfde oorlogen, zelfs op een nog ergere manier?

Antwoord: We worden allemaal door het kuddegevoel geleid.

Opmerking: In deze parabel zag de herder een man die door een onzichtbare, doorwaadbare plaats liep.

Mijn antwoord: Maar dat moet je dan wel zien.

Vraag: Hoe kunnen we zien dat er een doorwaadbare plaats is door deze woelige levensrivier?

Antwoord: Daarvoor moeten wij de persoon zien die oversteekt.

Vraag: Hoe zien we dat? Hoe kunnen we dit inzicht bereiken?

Antwoord: Dat wordt niet aan iedereen gegeven.

Vraag: Is er wel een doorwaadbare plaats in deze rivier?

Antwoord: Er is overal en altijd een doorwaadbare plaats. Maar daarvoor moet je de ware persoon kunnen zien die weet hoe je de rivier moet oversteken en ook weet waar de doorwaadbare plaats is.

Vraag: Laat we zeggen dat u het over een persoon hebt, een wijs mens die weet waar de doorwaadbare plaats is. Hoe weet hij waar de doorwaadbare plaats is? Is hij misschien zelf ooit van de brug gevallen? Hoe heeft hij een doorwaadbare plaats in deze woelige rivier van het leven gevonden?

Antwoord: Dat is al een verbinding met de Schepper. Er is geen andere weg.

Vraag: Betekent dit dat Hij deze rivier heeft geschapen, dat Hij ons over wankele bruggen leidt, dat Hij ons tot werkelijk alles dwingt en dat Hij ook de doorwaadbare plaats moet aangeven?

Antwoord: Een mens moet aan Hem vragen om de doorwaadbare plaats aan te wijzen.

Vraag: Moeten mensen aan de Schepper vragen om de doorwaadbare plaats te laten zien, de natuurlijke, vreedzame, goede plek?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wanneer gebeurt dat?

Antwoord: Als wij er heel dringend om vragen, als er een verlangen naar is, dan zullen wij het zien.

Vraag: Wat is een waarachtig verzoek waarop een antwoord komt?

Antwoord: Dat wij deze rivier absoluut moeten oversteken. Wij willen hem oversteken, maar niet vanuit onze eigen wil en onze eigen geest, maar zodat ons van Bovenaf wordt getoond wat het Doel is en waarom. Dan krijgen wij antwoord.

Vraag: Zegt u hiermee dat wij voortdurend deze wankele bruggen bouwen, maar wij alleen maar moeten vragen?

Antwoord: Natuurlijk.

Opmerking: Zullen wij dan de rivier kunnen oversteken zonder brug?

Mijn antwoord: Ja. Anders vallen we tenslotte allemaal van dit soort bruggen af en verdrinken we.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/how-to-find-a-ford-in-the-turbulent-river-of-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/23/23

Related Material:
A Perfect Prayer Does Not Require an Answer
What Is Prayer?
A True Request To The Creator

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →