Category Archives: Groei

Hoe moeten we met hindernissen omgaan?

600.02Opmerking: Het gebeurt vaak dat iemand gebukt gaat onder bepaalde problemen en dat iedereen zegt: “Goed gedaan! Het betekent dat je sterk bent, daarom heb je zulke hindernissen gekregen!”

Mijn antwoord: Nee, dat geldt niet voor ons. Het is namelijk nodig om deze problemen te begrijpen als hindernissen om op een hoger niveau te komen, maar wel op een manier dat je ze aankunt, dat je erop voorbereid bent en dat ze je niet onder druk zetten.

Daarnaast zijn er ook bijzondere hindernissen die speciaal van Bovenaf worden gegeven om een mens te helpen om zijn egoïsme te onderdrukken. Er wordt schaamte naar hem toegestuurd en er zijn nog allerlei andere dingen. Dit is een speciaal gemaakt programma dat iemand helpt om zich te annuleren. Dit is een complex systeem, maar het stemt overeen met de complexiteit die in onszelf aanwezig is.

Vraag: Toen vrienden uit andere landen bijvoorbeeld naar congressen vlogen, vertelden zij hoe moeilijk het voor hen was om ter plekke te komen en welke moeilijkheden zij hadden overwonnen. Overkwam hen iets goeds? Of hadden ze iets niet afgemaakt?

Antwoord: Het feit dat ze de obstakels hadden overwonnen is iets goeds. Maar voorlopig kunnen we nog niet onderscheiden en analyseren waarom er zulke moeilijkheden waren. Ofwel omdat we iets in het verleden niet hadden afgemaakt, ofwel om in de toekomst op een hoger niveau te komen. Dit is ons nog niet duidelijk.

Er zullen niveaus komen waarop je zult kunnen zien waar zulke dingen vandaan komen, wat je eruit kunt weglaten, en ook wat je met vreugde kunt accepteren en overwinnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/how-should-you-deal-with-disturbances/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Varieties of Suffering” 10/5/13

Related Material:

Working With Disturbances

A Cross Section In An Unknown Dimension

Distracting Thoughts: The Food For The Soul

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vruchten betekenen kennis

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

962.5Vraag: Wat bedoelt u met vruchten?

Antwoord: Voordat planten vrucht dragen in onze wereld, moet een boom bijvoorbeeld eerst lange tijd groeien, hij moet bepaalde bewerkingen ondergaan, hij moet verzorgd worden, mest krijgen, water, enzovoort. Pas als de vrucht helemaal rijp is, kunnen we hem gebruiken.

In de spirituele wereld betekent de vrucht: ware kennis. Spirituele kennis is kennis over alles wat ons omringt, kennis over externe en interne krachten en het belangrijkste is: kennis over hun Bron – de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/fruit-means-knowledge/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/21/22

Related Material:

What Does the Fruit of a Tree Symbolize?

“Tree” in the Spiritual Sense

The Fruit Of The Tree Of Knowledge

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

 

Boven de aardse natuur uitstijgen

608.01Vraag: De taal van de Ari wordt een systeem van schermen genoemd. Het scherm is een anti-egoïstische eigenschap, als een mens een bepaalde handeling kan uitvoeren zonder rekening te houden met zijn persoonlijke belangen. Wat is dit voor systeem, waar bestaat het uit?

Antwoord: Het systeem van de schermen betekent dat een mens zich kan verbinden met de Hoge Wereld en boven zijn aardse natuur kan uitstijgen. De aardse natuur van een mens zit heel eenvoudig in elkaar, het is ons egoïsme dat in iedereen aanwezig is en ons dwingt tot bepaalde handelingen die “verlangens om te genieten” worden genoemd. Een mens denkt dat deze handelingen bedoeld zijn om hem te vervullen. Maar in feite is dat niet zo.

Onze natuur is het innerlijke gevoel dat we, door egoïstisch te handelen, alleen voor onszelf, vervuld zullen worden en ons voldaan zullen voelen.

Maar het tegenovergestelde is er ook: niet bezig zijn met genot voor jezelf, maar je inspannen om niet jezelf, maar anderen te vervullen. Dat is niet eenvoudig. Een mens kan dat niet. Maar door het te proberen, ga je voelen dat er een tweede deel in de natuur bestaat, tegenovergesteld aan onze wereld, alsof je door een kijkglas kijkt.

Als wij geleidelijk de eigenschappen van geven en liefde voor anderen ontwikkelen, die dus tegenovergesteld zijn aan ons egoïsme, kunnen we dit kijkglas gaan voelen, deze tegenovergestelde wereld. Ze is vlakbij ons, maar we voelen haar niet omdat wij haar eigenschappen niet hebben. Alle eigenschappen die wij hebben, zijn egoïstisch, zij sluiten ons in onszelf op.

Vraag: Kan een mens via het scherm objectief naar de werkelijkheid te kijken?

Antwoord: Ja. De Ari heeft eerst de eigenschappen van het scherm beschreven en uitgelegd hoe wij het in onszelf kunnen creëren, hoe we anti-egoïstische eigenschappen kunnen ontwikkelen en de andere wereld niet binnen, maar buiten het egoïsme kunnen voelen. Daarom wordt de Hoge Wereld “de andere wereld” genoemd, namelijk niet verstoord door onze egoïstische organen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/rising-above-earthly-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 8/2/22

Related Material:

Spirituality Cannot Be Conveyed by the Language of Our World

The Latest Windows System

Four Languages Of The System Of Creation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Overgang naar een nieuwe staat

260.01Er staan verhalen in de Torah waarin sommige mensen met een slecht karakter in een boom worden opgehangen. Meestal werden ze opgehangen omdat ze niet beter verdienden.

We hebben het over het feit dat iemand zijn goede instelling, die hij dacht van onze wereld te krijgen, heeft ontkracht en dat er met hem moet worden afgerekend. Er is geen hoop meer dat hij nog iets goeds voor mensen zal betekenen en als symbool daarvan wordt hij in een boom opgehangen.

Opmerking: Kabbalisten zeggen dat alles, zelfs het meest negatieve, toch nog enige betekenis en een doel heeft, maar dit gaat over vernietiging.

Mijn antwoord: Nee, de dood of in een boom opgehangen worden, is nog geen definitieve vernietiging. Zelfs als ze hem zouden verbranden en de as in de wind zouden verstrooien, is dat nog niet het einde. Daarna komt namelijk het volgende stadium: correctie. Als water bijvoorbeeld verwarmd wordt, kan het gas worden, als het bevriest, krijgt het een vaste vorm, het wordt getransformeerd tot een andere vorm. Zo is het ook met de dood, het is alleen maar een andere staat, een correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/transition-to-a-new-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Tree Of Life Is Good Descending From Heaven

Monuments And Images

“They Took Them Down Off The Trees And Cast Them Into The Cave”

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

 

Vrijheid van keuze en beloning

527.03Vraag: Als een mens voelt dat hij bestuurd wordt door de Hoge Kracht ziet hij toch duidelijk wat beloning en wat straf is? Als dat waar is, waarin heeft hij dan vrijheid van keuze?

Antwoord: Vrijheid van keuze is er altijd, ik kan op zijn minst vragen wat ik nog meer kan doen om mijn eigenschappen, handelingen, gedachten en verlangens dichterbij gelijkvormigheid met de Schepper te brengen.

Vraag: Ziet een mens aan wie de Schepper zich onthult, duidelijk wat straf en wat beloning is?

Antwoord: Ja en nee. Het hangt ervan af wat het beste is voor zijn ontwikkeling. Ofwel hij verbergt het voor zichzelf en wil het niet zien, zodat zijn relatie eerlijker en verhevener is. Of het is omgekeerd, hij verbergt het niet voor zichzelf, maar gaat na hoezeer het hem beïnvloedt, zodat hij op een hoger niveau kan komen in een staat waarin het resultaat van de handeling zijn houding niet zal beïnvloeden.

Vraag: Hieruit blijkt dat het doel van de Hoge Kracht eruit bestaat om onze daden te scheiden van het resultaat, zodat er geen verband is. Waarom?

Antwoord: Je kunt niet vanuit geven handelen als het van het resultaat afhankelijk is. De beloning moet uit het proces zelf komen.

Als ik nu probeer om mij met andere mensen te verbinden en ik naar de onthulling van de Hoge Kracht streef, dan is het proces zelf de beloning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/freedom-of-choice-and-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

How Is Freedom Of Choice Realized?

Freedom And Ascent In Spirituality

Freedom Of Choice, Part 5

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“Boom” in spirituele zin

632.3Opmerking: Rabash heeft een artikel over Tu B’shevat (het Nieuwe Jaar van de Bomen) geschreven, waarin hij vertelt hoe je bomen moet verzorgen, de grond voorbereiden, bemesten, iets met de wortels doen en dorre takken verwijderen. Het is duidelijk dat we het hier hebben over de boom in de mens, d.w.z. over zijn innerlijk werk.

Mijn Antwoord: Inderdaad, om goede vruchten van de bomen te krijgen, moet er veel werk omheen gedaan worden. Door bomen als voorbeeld te noemen, richt Rabash zich als het ware tot de mens die tot groei moet komen om een vruchtbare boom te worden.

Bijvoorbeeld: de grond voorbereiden betekent de juiste omgeving om je heen voorbereiden. De grond bemesten betekent naar een mens goede, mooie boeken en spellen brengen, waardoor hij zich op de juiste wijze kan ontwikkelen.

Dorre takken verwijderen betekent weghalen wat geen goede vruchten zal voortbrengen, zodat het de vooruitgang niet in de weg staat.

Vraag: Had het ook op een andere manier beschreven kunnen worden?

Antwoord: Nee. Rabash geeft zo’n mooi en volledig voorbeeld, het is verbazingwekkend.

Vraag: Er is een boek, The Tree of Life (De Boom des Levens), geschreven door de grootste Kabbalist van de 16e eeuw, de Ari. Waar gaat dat over?

Antwoord: Het gaat over het bestuur van de Schepper over Zijn schepsels, door alle werelden heen, tot in onze laagste wereld, zodat wij uit deze lage staat door alle werelden heen kunnen opstijgen naar het niveau van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/tree-in-the-spiritual-sense/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Fruit Of The Tree Of Knowledge

“When You Beat Your Olive Tree…”

A Person Is Like A Tree In The Field

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Mens – Dit klinkt hoogmoedig

294.3Opmerking: Yuliya vraagt: “Beste Michael Laitman, uit al uw uitleg blijkt dat iemand die alleen voor zichzelf leeft, geen mens is.”

Mijn antwoord: Iedereen die je in onze wereld ziet, zit zo in elkaar.

Mens komt van het woord “Adam“, Adam van: zoals “Domeh“, lijkend op de Schepper. Dat wil zeggen dat de spirituele beeltenis die wij in onszelf laten groeien, beginnend bij de spirituele geboorte en dan wat erop volgt, al een mens is.

Vraag: Leven wij eigenlijk hiervoor? Worden wij daarom mens genoemd? Worden wij verondersteld mens te worden?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Denkt u dat er maar heel weinig van zulke mensen zijn?

Antwoord: Ja. Maar wij moeten hiernaar streven.

Opmerking: Maar u zegt dat het er maar weinig zijn.

Mijn Antwoord: Heel, heel weinig. Maar in de toekomst zullen wij dit bereiken.

Nu zitten we in een periode die daarheen leidt, in de voorbereiding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/man-this-sounds-proud/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/25/22

Related Material:

When Does A Person Become An Adam?

A Man Or A Beast

The New Image of the New Man

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Inspanningen die niet verloren gaan

509Als een mens wat licht heeft aangetrokken, maar het niet blijvend kan vasthouden omdat zijn verlangens nog niet voldoende gecorrigeerd zijn om het licht te ontvangen met de intentie om te geven, moet dit licht weer van hem weggaan. Het blijkt dat een mens wel tot geven komt, maar dat hij steeds weer naar de tijd ervoor terugkeert. Zo herhaalt hij zijn pogingen keer op keer.

Het is het belangrijkste om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar verder te gaan met dit werk. Zoals er wordt verteld over een man die de koninklijke schatkamer binnen mocht gaan en daar in een kleine kom geld mocht ophalen. Maar op weg naar buiten sloeg de bewaker de kom uit zijn handen, gooide al het geld eruit en stuurde hem terug naar de schatkamer.

Hij begon te huilen en dacht dat hij zijn kom nooit zou kunnen vullen. Maar na vele pogingen werd hij slimmer en ging hij het plan van de Koning begrijpen. Op deze manier kon hij namelijk veel vonken licht uit een afgesloten plaats halen en naar deze donkere wereld, buiten de koninklijke schatkamer, brengen!

Druppel na druppel wordt er een grote hoeveelheid verzameld en tenslotte krijgt hij al het verloren licht terug. Uiteindelijk heeft hij, dankzij deze inputs en outputs, de kwaliteiten van geven verworven.

Als hij in het begin niet een beetje licht had verloren, had hij niet meer kunnen krijgen in zijn kleine kom. Daarom stijgen we in niveaus. Hoe kan ik het volgende niveau bereiken? Alleen dankzij het feit dat mijn kom die ik gevuld heb om te kunnen geven, leeg gemaakt wordt. Daardoor zal ik twee keer zoveel verlangen krijgen om deze kom te vullen, als ik dat vergelijk met de vorige hoeveelheid die ik nu kwijt ben.

Het blijkt dat deze minus van het gevoel van verlies en de vorige plus van de vervulling van het samenwerken in mij het verlangen ondersteunen om het volgende niveau te bereiken. Hierover staat geschreven: De duisternis zal schijnen als licht. Mijn kom werd gevuld om honderd gram te kunnen geven en nadat ik deze inhoud had verloren begon ik, dankzij het verlies, naar tweehonderd gram te verlangen. Zo verdubbel ik iedere keer mijn verlangen en kom ik verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/efforts-that-do-not-vanish-in-vain/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/31/22, “Pesach (Passover)”

Related Material:

No Effort Is Lost Without A Trace

Efforts Every Minute

A Baby’s Efforts Accelerate His Birth

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Mijzelf annuleren, maar niet mijn ego

232.05Vraag: Wat betekent: mijzelf volkomen annuleren?

Antwoord: Volkomen annuleren betekent dat ik mijn zorgen, gedachten en intenties over mijzelf annuleer en al mijn eigenschappen, gevoelens en krachten richt op de verbinding met mijn vrienden. Op deze manier breng ik ieder van ons dichter bij de staat waarin de Hoge Kracht onthuld kan worden.

Vraag: Wat moeten we niet annuleren?

Antwoord: We moeten ons egoïsme niet annuleren. Daar moet ik aan werken, maar ik moet het nooit zo haten dat ik het wil vernietigen. Ik moet het ego alleen haten om er bovenuit te kunnen stijgen, maar tegelijkertijd moet ik het waarderen, want dankzij het ego kan ik op een hoger niveau komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/annulling-myself-but-not-my-ego/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us” Lesson 1

Related Material:

Annulling Myself For The First Time

Annul Yourself Only Before The Friends Along The Spiritual Path

How Can We Reach Self-Annulment?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat is het plan van de natuur? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is het plan van de natuur?

Het is het plan van de natuur om elke graad van ontwikkeling van de natuur te vergemakkelijken, van het ene niveau naar het volgende, met als doel om geleidelijk de hoogste evolutionaire graad te bereiken, die van de ware mens.

In het Hebreeuws komt het woord voor “mens” (Adam) van het woord “gelijkvormig” (Domeh), een mens is iemand die “gelijkvormig wordt aan de Allerhoogste” (Domeh le Elyon). Onze aangeboren animale graad is een verlangen om te genieten, dit verlangen om te genieten blijft intact tijdens alle veranderingen die we verwerven. De natuur – de bron – is één kracht, één gedachte, die geen intentie heeft voor eigenbelang, maar alleen handelt in de richting van geven. Met andere woorden, de kracht van de natuur (altruïsme) is tegengesteld aan onze aangeboren natuur (egoïsme).

Terwijl ons aangeboren animale verlangen om te genieten intact blijft, kunnen wij onze gedachten, intenties en onze houding naar elkaar en de natuur zodanig ontwikkelen dat zij verschuiven van het verlangen om alleen voor onszelf te genieten naar het verlangen om te genieten door goed te zijn voor anderen en de natuur. Met andere woorden, op het niveau van onze gedachten, intenties en onze houding ten opzichte van elkaar en de natuur, boven ons aangeboren verlangen om te genieten uit, kunnen we gelijkvormig (Domeh) worden aan de alomvattende kracht van de natuur en dat maakt ons tot de ware mens.

Het is dus het plan van de natuur om ons te ontwikkelen, niet om de natuur zelf te worden maar om gelijkvormig te worden aan de natuur in onze gedachten, intenties en onze houding naar elkaar, met andere woorden, om onze houding ten opzichte van elkaar te veranderen van egoïstisch naar altruïstisch, van een negatieve verbinding naar een positieve. Als we dat doen, maken we een monumentale verschuiving van tegengesteld zijn aan de natuur – elk moment ontvangend van de natuur – naar partners worden met de natuur in onze houding naar elkaar en de natuur, en zo bereiken we dan evenwicht met de natuur. Het maken van zo’n shift betekent ook dat we een staat van voltooiing, perfectie en eeuwigheid bereiken, dat we gewaarwordingen krijgen die tegengesteld zijn aan onze huidige animale staat.

De natuur leidt ons naar die verheven staat. Het niveau van een waar mens zijn, is de laatste, ultieme graad van onze evolutie waarnaar we ons ontwikkelen. We kunnen niet hoger stijgen. We kunnen de altruïstische kwaliteit van de natuur alleen verwerven in onze gedachten, intenties en onze innerlijke houding, maar niet vanuit onze huidige natuur die alleen wil ontvangen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/what-is-natures-plan-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on December 2, 2021. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →