Category Archives: Gmar Tikkun

Lever de koffer op de plaats van bestemming af

261Vraag: Hoe kan ik mij er elk moment van mijn leven van bewust zijn dat ik de ‘koffer’ van de Schepper draag, namelijk dat ik voor Hem werk en niet voor mezelf?

Antwoord: De koffer vertegenwoordigt handelingen van geven aan de Schepper. Als ze gemakkelijk zijn, is de koffer de juiste en is de handeling correct. Maar als het moeilijk is, betekent het dat je ergens in verwarring bent geraakt.

Opmerking: Het komt voor dat in het begin alles gemakkelijk gaat, dan wil een mens zichzelf meer toe-eigenen en dan pakt hij de verkeerde koffer.

Mijn antwoord: Het betekent dat de verbinding tussen de vrienden in de groep onjuist is. Hierbij is het nodig om in te schatten hoe gemakkelijk het is om de koffer te dragen. De verbinding maakt de koffer licht.

Vraag: Is mijn Ten de koffer?

Antwoord: Nee, het zijn je persoonlijke verlangens die je moet corrigeren, invullen en mee moet nemen naar het einde van de schepping. Alles in ons leven is verbonden met deze koffer die je naar zijn bestemming moet brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/deliver-the-suitcase-to-its-destination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/17/23, Writings of Baal HaSulamLishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below?“

Related Material:
A Check For Selfless Devotion
The Only Gift From The Creator
Ten—An Extensive System

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In gevecht met de neiging tot het kwaad

200.02Vraag: Als onze wereldgroep tot een interne oorlog komt met zijn neiging tot het kwaad, zal dat dan de wereld helpen?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen zo kunnen we tot volledige correctie (Gmar Tikkun) komen, alleen door met ons egoïsme te strijden en ons tot de Schepper te wenden, zodat Hij ons daarbij helpt.

Vraag: Kunnen we zeggen dat we een externe oorlog zien omdat we het Licht dat we aangetrokken hebben voor een grotere verbondenheid niet goed gebruiken?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom vervalt een mens dan in gevoelens dat de Schepper hem niet helpt?

Antwoord: Omdat hij veel meer moet investeren in de verbinding met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/in-the-fight-against-the-evil-inclination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/12/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
How Can We Cancel Unfavorable Actions?
To Win the War Against Evil
When Will Peace Reign?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De ideale staat

294.4Opmerking: De staat van het einde van de correctie  (Gmar Tikkun) wordt als de meest ideale staat beschouwd.

Mijn Antwoord: We zijn voortdurend in een volmaakte staat. Maar of wij het wel of niet voelen, hangt van ons af. Daarvoor moeten wij ons gevoel corrigeren.

Waarom heet onze methode de Wijsheid van Kabbalah? Wij moeten leren hoe we het juiste gevoel kunnen ontvangen vanuit de staat waarin wij ons bevinden.

De Schepper heeft geen kwaad geschapen. Hij heeft een volkomen perfecte staat geschapen, maar deze moeten wij door onze eigen correctie ontdekken.

Vraag: Als wij die staat bereiken, brengen wij de Schepper dan geen vreugde meer?

Antwoord: Daar is onmogelijk antwoord op te geven. Allereerst zullen we daar allemaal komen, maar we zijn daar nog niet. Ten tweede, er staat in de bronnen geschreven dat een mens dan nog steeds lijdt door de inspanningen die hij in het verleden heeft geleverd.

Het komt voor dat hij ze uit het verleden terughaalt. Er komen echter nieuwe dingen bij, anders zou de volgende staat onvolmaakt zijn. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/ideal-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Final Correction for All Descents
The Way To The Final Correction
Final Correction

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →