Category Archives: Globalisatie

Niemand zal door de natuur in de steek gelaten worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Als iemand geen punt in het hart heeft en geen bewuste groei krijgt om bij zijn Bron te komen, hoe is het dan met hem gesteld als hij zichzelf kalmeert met drugs? Dan is hij tot niets anders in staat en is hij volledig afhankelijk van de mensen met een punt in het hart.

Antwoord: Ik denk niet dat je gelijk hebt. Wij zitten met z’n allen als versnellingen en tandwielen in een enorm groot systeem. Daarom is er niemand die, wie dan ook, niet met alle anderen meedraait.

Stel dat er een eenzame visser op een eilandje in de Stille Oceaan zit en daar de kost verdient door te vissen. Maar als er een tyfoon of een tsunami komt, heeft hij geen vis meer op dit eiland. De Natuur laat niemand in de steek, is naar niemand onverschillig en laat niemand zonder werk achter.

Iedereen moet uiteindelijk begrijpen dat deze egoïstische wereld een serieuze “reset” nodig heeft. Er zal niemand overblijven die dit tenslotte niet begrijpt.

Wie zou 10,15 jaar geleden gedacht hebben dat Amerika zich nu in zo’n regressieve staat bevindt en dat de olie en het gas, waar de Russische economie op drijft, langzamerhand zal verdwijnen? Niemand.

Ons weinig betrouwbare systeem van de eenheid van volkeren en landen en hun onvermogen om goed met elkaar samen te werken, zal steeds duidelijker worden.

Dit is het grootste probleem, in de geglobaliseerde wereld zijn we door egoïsme van elkaar gescheiden, daardoor is het onmogelijk om op een normale manier zaken te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/14/18

Waarom worden wij door de natuur gestraft? Deel 2

laitman_765.1Vraag: Wat is er zo bijzonder aan de ecologische situatie van tegenwoordig? Wat is het verschil tussen een aardbeving of een vulkaanuitbarsting die nu plaatsvindt of hetzelfde natuurverschijnsel dat twee-, driehonderd jaar geleden heeft plaatsgevonden?

Antwoord: De oorzaak van deze natuurrampen is verschillend. Duizend jaar geleden was de oorzaak van een aardbeving iets wat deel uitmaakte van het natuurlijke evolutieproces, de bedoeling was dat wij ons daardoor verder zouden ontwikkelen en dat de natuur in evenwicht gebracht werd.

Deze oorzaak kwam uit de kracht van de natuur zelf, nu is de oorzaak echter onze nalatigheid. In plaats van alle delen van de natuur met elkaar te verbinden, veroorzaakt de mens een wereldwijde afscheiding,

Tot nu toe oefende de natuur druk op ons uit om alle niveaus – het minerale, vegetatieve, animale en menselijke – tot een zekere hoogte te ontwikkelen. Dit vooraf vastgelegde niveau van ontwikkeling hebben wij nu al bereikt en wij zijn de fase ingegaan van de zogenoemde “integrale mensheid”.

De wereld is een klein dorp geworden waarin iedereen met elkaar verbonden is, nu zijn we zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de balans in de natuur. Het resultaat is dat elk probleem dat door gebrek aan evenwicht veroorzaakt wordt, naar een incorrect gedrag van ons verwijst.

Vroeger konden we zeggen dat orkanen en aardbevingen ons ertoe aanzetten om de technologie en de economie te ontwikkelen, nu voelen wij ons er echter alleen maar machteloos onder. Het is niet meer voldoende om op natuurrampen te reageren met het ontwikkelen van technologie; in onze tijd zijn er sociale veranderingen nodig, de correctie van onze sociale verbindingen is noodzakelijk. Als wij niet op de juiste manier reageren, verergeren wij de situatie alleen maar.

From KabTV’s “A New Life” 10/10/17

Video in het Engels

 

New Life 637 – De Macht Van De Media En De Visie Op De Werkelijkheid

New Life 637 – De Macht Van De Media En De Visie Op De Werkelijkheid

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De communicatie tussen mensen heeft zich door de generaties heen ontwikkeld. In de huidige tijd wordt de jonge generatie in dit opzicht gevoed door wat er op hun smartphones beschikbaar is en daardoor zijn we het contact met hen kwijtgeraakt. Alles wordt nu beïnvloed door de media en zij die de media beïnvloeden, beïnvloeden de wereld. En daarmee is alles gezegd.

Het geld regeert de media en de media regeren de wereld. De media-aandacht voor de wereldwijde anti-Israël houding komt voort uit een natuurlijke neiging om de Joden te haten en uit geldbelang. Het is onmogelijk om wat op internet plaatsvindt een halt toe te roepen, want internet is nu hét middel voor onderlinge communicatie.

Als de joden hun verantwoordelijkheid zouden voelen en zouden investeren in de PR op internet, zouden we het hoofd kunnen bieden aan wat daar gebeurt, als we ons met elkaar zouden verbinden i.v.m. PR op het net, zou onze onderlinge verbinding een grote bijdrage leveren aan ons succes.

Door middel van PR moeten we de waarheid bekend maken in de plaats van de leugens die nu over Israël verspreid worden. Bovendien moeten we aan iedereen laten zien hoezeer we met elkaar verbonden zijn en zo goodwill op het net brengen. We moeten laten zien dat de Islam spreekt over “houd van je vriend als van jezelf”, en laten weten dat we ons met hen willen verbinden. We moeten de wereld laten zien dat de Israëli’s met elkaar verbonden zijn, dat juist hierin onze kracht ligt en dat iedereen er voordeel van zal hebben als men van ons wil leren.

From KabTV’s “New Life #637 – The Power of the Media in Shaping Reality”

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Op Redelijke Wijze Naar De Nieuwe Wereld

laitman_600_02Vraag: Wat gebeurt er met de wereld als de mensheid alleen maar werkloos toeziet?

Antwoord: Als we met onze armen over elkaar gaan zitten, zal er een derde wereldoorlog uitbreken. Dit zouden weinig mensen van de wereldbevolking overleven en het kleine percentage mensen dat het zou overleven, zou zich gedwongen voelen om de methode van onderlinge correcte samenwerking te accepteren om zo een ​​staat te bereiken waarin de gehele mensheid naar een nieuw ontwikkelingsniveau kan stijgen.

We hebben alles wat ons op aarde is gegeven al uitgeput, op het minerale niveau, het vegetatieve en het animale niveau. Nu moeten we naar het niveau van Adam (de Mens) stijgen. Adam – gelijk (Domeh) aan de Hoge Kracht – is ons volgende niveau van bestaan.

We zien dat we ons in een impasse bevinden op het gebied van wetenschap, cultuur, relaties, gezin en onze onderlinge samenwerking. De wereld is tot drugs vervallen en men ervaart het bestaan als zinloos en uitzichtloos. Het huidige paradigma heeft zich uitgeput en moet worden vervangen door een nieuw.

Vraag: Zou er werkelijk een derde wereldoorlog nodig zijn om het nieuwe proces op te starten?

Antwoord: Waarom? Daarvoor is geen oorlog nodig. Een stout kind leert bijvoorbeeld door klappen, terwijl een verstandig kind begrijpt dat het beter is om alles op de beste en snelste manier te doen.

De Wijsheid van Kabbalah heeft het over deze twee mogelijkheden, want voor ons is het mogelijk om de volgende fase niet automatisch door middel van tegenslagen – waar de evolutie ons vele duizenden jaren toe heeft gedwongen – te bereiken, maar door middel van de redelijke toepassing van een eerlijk intellect.

From “The Echo of Moscow” Radio Program 11/25/15

 

De EU – Via Ellende Naar Geluk

laitman_220In het Nieuws (rg-rb.de): “Het programma dat door de Franse minister van economische zaken, Emmanuel Macron, is voorgesteld, heeft bij de politici van de Europese Unie een schok teweeg gebracht: het Monetaire Verdrag moet worden hervormd in de richting van financiële solidariteit. De rijke landen moeten de arme landen financieren, dit is de enige manier om de Europese Unie te redden.”

“Als de lidstaten niet bereid zijn tot financiële bijdragen binnen het Monetaire Verdrag, kunnen wij de Euro en de Europese Unie wel vergeten. De bijdragen moeten worden gerealiseerd en uitgevoerd in het kader van één begroting voor de Europese Unie waarvan de uitvoering zal worden gecoördineerd door Brussel. Hij verzet zich heftig tegen de ‘orthodoxe’ financiële politiek van Berlijn.”

Mijn commentaar: Er zijn stemmen die pleiten voor meer solidariteit en gelijkheid, dit zal echter niet meer helpen. De Natuur activeert een programma om mensen haar wetten te leren via ‘tegenslagen’, het pad van het lijden. De tijd om de wetten van de Natuur op een vriendelijke wijze te leren begrijpen – het pad van Torah – door de wijsheid van Kabbalah te leren, loopt ten einde. Dit komt omdat wij niet kunnen begrijpen hoe de Natuur zelf op integrale wijze is gebouwd.

Door ernaar te streven om de Gedachte van de Natuur te begrijpen, leren we hoe we correct kunnen handelen, zonder fouten te maken, door de goede instructies van de Kabbalisten.

De oorzaak is dat we ons hebben ‘verzameld’ als een menselijke samenleving op basis van een tegenovergesteld, egoïstisch principe, zodat wij een altruïstisch eenheid (verzameling) niet kunnen begrijpen. Ondertussen wordt onze wereld gemeenschap geleidelijk aan steeds meer integraal en meer verenigd onder de invloed van de verborgen Krachten van de Natuur. Op deze manier worden we mensen die de wereld waarin we leven niet begrijpen, mensen die niet weten hoe ze zich moeten oriënteren.

 

Een Financiële Oorlog

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van PostScriptum): “Tijdens het laatste decennium heeft de elite cel in het Amerikaanse Ministerie van Financiën de instrumenten van economische oorlogvoering verzacht waardoor het mogelijk is om bijna elk land ter wereld op de knieën te krijgen zonder een schot af te vuren.”

“De strategie is gebaseerd op de hegemonie in het mondiale bancaire systeem, gesteund door een netwerk van bondgenoten. Dit is een nieuw soort oorlog die tot doel heeft om de financiële stromen van de vijand te stoppen.”

“Wanneer op dit moment de bank onder haar optreden valt, wordt deze beschuldigd van het witwassen van geld of van financieel terrorisme en  in een dodelijke omhelzing gevangen gehouden. Dit is de doodstraf, zelfs als de financiële instelling niet op het Amerikaanse grondgebied werkt. Europese banken durven niet te protesteren tegen de Amerikaanse regelgevers. Ze zouden alle transacties met het slachtoffer verbreken.

“Nauru, Birma, Noord-Cyprus, Letland en Wit-Rusland werden gedwongen om aan de Amerikaanse eisen te gehoorzamen. Noord-Korea was verlamd. Maar in de wereld is tegenwoordig alles met elkaar verbonden en sancties kunnen een kettingreactie genereren.”

Mijn commentaar: Tegenwoordig domineren de Verenigde Staten de wereld, daarom willen China, de EU en Rusland hun valuta’s zoveel mogelijk tot het wereldniveau verhogen. Maar de VS zal absoluut niet toestaan dat dit gebeurt. Er ligt een grote financiële oorlog in het verschiet. Daardoor zullen we ons bewust worden van de globalisering, een negatieve globalisering, waar vanuit wij ons zullen moeten ontwikkelen naar een positieve globalisering, omdat we de globalisering zelf niet kunnen veranderen. Er is geen weg terug in de geschiedenis en de evolutie.

 

Waarden Van Een Neurotische Samenleving

Dr. Michael LaitmanMening van (Olga Lukina, psychotherapeute en psychoanalyticus, directeur van het Instituut voor Interactieve Psychotherapie en Coaching, Moskou): “In de huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden van het leven gedevalueerd: de waarde van arbeid, van grote professionele kennis, eerlijkheid ten opzichte van jezelf, een gevoel van eigenwaarde, de bereidheid om goed te doen en verantwoordelijkheidsgevoel.”

“In plaats daarvan gelden de belangrijke waarden van een neurotische samenleving: status, geld, superioriteit in competitie en agressieve kracht.”

“Vooral jonge mensen zijn bijzonder kwetsbaar. Ze slikken deze ‘waarden’ in zonder enige censuur; ze zijn er niet immuun voor. Ze streven ernaar om te voldoen aan de verwachtingen van deze maatschappij en verliezen het contact met hun authentieke zelf. Alleen degenen die gezonde richtlijnen hebben en een sterke steun vanuit het gezin krijgen, kunnen dit alles weerstaan.”

Mijn commentaar: Zonder integrale educatie zal de jonge generatie zichzelf ongetwijfeld volkomen verliezen.

 

De Oekraïense Crisis Zal Tektonische Verschuivingen Teweeg Brengen

Dr. Michael LaitmanMening (Sergei A. Karaganov, Decaan aan de School of World Economics and International Affairs aan Rusland’s National Research University Higher School of Economics): “Het is heel duidelijk dat de economische gevolgen van de huidige crisis veel ernstiger zijn dan zij nu zelfs voor de Europeanen lijken te zijn. Wat er nu gebeurt, is namelijk niet alleen de ineenstorting van het geopolitieke systeem, het gaat veel dieper.”

Het uitschakelen van Visum diensten en instrumenten in het bankwezen vormt nu een ondermijning van het hele economische systeem dat door het Westen is gecreëerd, maar waar door de hele wereld – die nu economisch gezien groter is dan het Westen – gebruik van werd gemaakt. Het is duidelijk dat we decennia lang enorm grote tektonische verschuivingen zullen meemaken.”

Mijn commentaar: De ineenstorting van dit systeem vindt op alle niveaus plaats, anders kan het niet worden vervangen door het volgende systeem. Het volgende systeem is integraal, alles is daarin volledig met elkaar verbonden en compleet tegengesteld aan het bestaande systeem. Dus de ineenstorting van het bestaande systeem vindt geleidelijk plaats, maar op wereldwijde schaal.

Wij zullen het oude egoïstische systeem alleen kunnen vervangen door het nieuwe altruïstische systeem door de mensheid her op te voeden. Kabbalah wordt in onze tijd juist voor deze operatie onthuld.

 

Kinderen En Ouderen Vertragen De Groei Van De Wereldeconomie

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van nakedcapitalism): “De afgelopen jaren heb ik een reeks artikelen geschreven waarin ik stel dat de vergrijzing van de wereldbevolking grote negatieve gevolgen zal hebben voor de consumptie-uitgaven, de marktwaarde, overheidsinkomsten en belastingen.”

“Ik heb eveneens beweerd dat de effecten van de vergrijzing waarschijnlijk het meest voelbaar zullen zijn in de westerse landen, hoewel sommige ontwikkelingslanden, met name China, ook nadelig kunnen worden beïnvloed.”

“Het probleem vloeit hoofdzakelijk voort uit het naderende einde van de demografische ‘sweet spot’, als namelijk een hoog percentage van de werkende beroepsbevolking slechts een klein aantal afhankelijken hoeft te ondersteunen. Een dergelijke gunstige leeftijdsopbouw was van invloed op bijna alle grote economieën in de wereld en er ontstond een bevolkingsstructuur die optimaal was voor de economische groei; met name daar waar de grootste segmenten van de bevolking noch jong noch oud waren, maar gemiddeld, dat wil zeggen: bestaande uit de beroepsbevolking.”

“Het gevaar wordt niet gevormd door de tragere groei. Trage groei is geen slechte zaak. Het is nog steeds groei. Het gevaar zit in de verschillende verwachtingspatronen waarbij wij tragere groei onaanvaardbaar vinden… “

“De hoge groeicijfers die we in de afgelopen decennia hebben ervaren en die leidden tot de wereldwijde financiële crisis, waren problematisch en de groei dreigt nog veel meer getemperd te worden als de verhouding tussen de bevolkingsleeftijden en de onderlinge afhankelijkheid verslechtert.”

Mijn commentaar: Er zal geen groei meer plaatsvinden; toch zal de wereld in evenwicht komen als wij precies produceren wat nodig is en het niet doen om ons te verrijken, maar om iedereen te voorzien van de noodzakelijke goederen en diensten en niet meer dan dat. De natuur zal alles vernietigen wat te veel is geproduceerd en zal dit doen met alle middelen die tot haar beschikking staan: epidemieën, natuurrampen, oorlogen. Inderdaad, het plan van de natuur bestaat eruit om al haar delen, met inbegrip van de mensheid, in evenwicht te brengen.

De Verjaardag Van De Crisis

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van The Washington Post): “Dit weekend was het vijf jaar geleden dat het faillissement van de Lehman Brothers werd uitgesproken, de Federale Financiën Dienst — die antwoord gaf op de mislukte poging om de crisis een halt toe te roepen — heeft een document afgegeven dat verdere informatie geeft over wat er sindsdien is gebeurd. Het bevat enkele buitengewoon goede grafieken die visueel bijdragen aan de geschiedenis van de mondiale financiële hartkloppingen van de afgelopen jaren.”

“Door een aantal maatregelen die sindsdien zijn genomen, is er aanzienlijke vooruitgang in de economie, maar vele belangrijke kwesties zoals werkloosheid, commerciële leningen en het huishoud budget zijn nog niet op het niveau van voor de crisis.”

“Nu zullen we – om enig economisch perspectief te bieden – een paar grafieken van onszelf toevoegen. Ten eerste zien we hier de verhouding tussen werkgelegenheid en bevolking. Zoals de grafiek in de rechter kwadrant hierboven laat zien, is het werkloosheidscijfer sinds ongeveer begin 2010 gestaag gedaald. Maar een groot deel van deze daling hebben we te danken aan de vermindering van de grootte van de beroepsbevolking. Als je kijkt naar het werkelijke aantal mensen met banen in relatie tot de gehele bevolking, komt er een ander patroon naar voren: het aantal kelderde tijdens de recessie en is sindsdien nauwelijks toegenomen.”

Mijn commentaar: Duizenden jaren lang hebben we ons op een egoïstische manier ontwikkeld en we hebben een volwassen samenleving bereikt, onze sociale betrekkingen staan haaks op de natuur die één geheel vormt. Ons egoïsme heeft de limiet bereikt en begint te degenereren. We denken niet na over onze omgang met de planeet waarop we leven. En wij denken dat deze situatie kan blijven bestaan en zich verder kan ontwikkelen, dat wil zeggen dat de maatschappij, het milieu, enz. in een slechtere situatie zullen belanden.

Onze oppositie tegen de natuur is te vergelijken met de persoonlijke houding van de natuur tot de mens. Wanneer een mens de grens van zijn egoïstische groei heeft bereikt, ervaart hij een leegte die gevoelens van depressie en zelfs wanhoop veroorzaakt. Een groot deel van de mensheid bevindt zich al in deze staat, hoewel we dit niet willen toegeven.

Veel mensen bevinden zich in een onbewust gevoel van zinloosheid van het bestaan. Zeer weinigen hebben het verlangen om naar de betekenis van het leven op zoek te gaan, dat verlangen wordt veroorzaakt door het ‘punt in het hart’. Wij, die de oorzaak van de crisis en het pad dat de natuur ons toont, hebben gevonden, hebben de plicht om het aan iedereen te onthullen.