Category Archives: Gezondheid

Antibiotica Werken Niet Meer

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Finmarket): “Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline, waarschuwde in 1940 al dat het effect van zijn ontdekking niet eeuwig zou duren, omdat de microben zich aan de medicijnen zouden aanpassen. Hoe makkelijker medicijnen beschikbaar kwamen, hoe sneller microben manieren ontwikkelden om zich tegen de medicijnen te beschermen.”

“Antibiotica verliezen hun eigenschappen zo snel dat het voor bedrijven niet meer rendabel is om ze te ontwikkelen. Het maken van een medicijn kost ongeveer een miljard dollar en deze kosten kunnen niet gedekt worden voordat de microben zich alweer aangepast hebben. Kleine infecties zullen binnenkort weer fataal zijn.”

“Zonder antibiotica zullen mensen niet behandeld kunnen worden tegen kanker en zullen er geen organen getransplanteerd kunnen worden, omdat deze handelingen niet mogelijk zijn zonder het onderdrukken van het immuunsysteem. Elke behandeling waarbij het nodig is om antibiotica te injecteren in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld bij nierdialyse, zal onmogelijk worden.”

“We moeten implantaten dan maar vergeten. Dit geldt ook voor de cosmetische chirurgie en hartklepoperaties. Een bevalling zal net zo gevaarlijk worden als honderd jaar geleden, toen vijf op de duizend zwangere vrouwen stierven.”

Mijn commentaar: Het probleem ligt bij ons voedsel: de ontwikkeling van nieuwe rassen, de manier waarop er met planten wordt omgegaan en de toename van de vleesproductie door het gebruik van antibiotica. Al met al krijgen we een enorme hoeveelheid voedsel met schadelijke stoffen binnen. De bezwaren daartegen worden meestal weggewuifd vanuit de gedachte dat alles beter is dan honger. Maar als we onszelf veranderd hadden naar een houding van zorgzaam zijn voor elkaar, zouden wij goederen correct distribueren en zouden we geen planten laten groeien met pesticiden en geen dierlijk voedsel met antibiotica, etc.

 

“KInderen Van Rijke Ouders Lijden In Toenemende Mate Aan Psychische Problemen”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Telegraph): “Kinderen van rijke ouders worden zo onder druk gezet om succes te hebben, dat ze een verhoogd risico hebben op psychische stoornissen,” zo staat er in een studie te lezen.”

“Wetenschappers hebben ontdekt dat kinderen uit gezinnen met een jaarlijks inkomen boven de 100.000 pond ($160.000 US) per jaar, tweemaal zoveel lijden aan angst en depressie dan hun minder welvarende collega’s met een normaal inkomen.”

“Onderzoekers hebben ontdekt dat problemen zoals eetstoornissen, drugsmisbruik, neurosen en zelfbeschadiging stijgen onder rijke tieners.”

“Men denkt dat de niet aflatende druk zich opstapelt bij jongeren, zowel op school als bij buitenschoolse activiteiten, en tot verhoogde gevoelens van kwetsbaarheid leidt.”

Mijn commentaar: De oorzaak hiervan is dat ze onder druk worden gezet door hun ouders en concurreren met leeftijdgenoten. Zij zetten hun leven voort binnen het grote kapitaal, terwijl hun armere collega’s zich in een gezelliger omgeving bevinden.

 

Hoe Zouden We De Planeet Op Orde Moeten Krijgen?

Dr. Michael LaitmanOpinie (Bill Gates, voorzitter van Microsoft): “Voor de globale elite gaat het om een eenvoudige rekensom: de menselijke overbevolking is de oorzaak van de klimaatverandering, dus de oplossing daarvoor bestaat uit controle op de bevolkingsgroei …”

“Wat is er nodig om de controle op de daling van de vruchtbaarheid te versnellen in de minst ontwikkelde landen?”

“De wereldbevolking bestaat op het ogenbik uit 6,8 miljard mensen. We zijn dus op weg naar ongeveer negen miljard mensen. Als wij nu goed werk verrichten op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, zouden wij dit aantal met 10 à 15 procent kunnen verlagen.”

Opinie (John P. Holdren, wetenschappelijk top adviseur van Barack Obama): “Een programma om vrouwen te steriliseren na hun tweede of derde kind zou – hoewel het relatief gezien ingewikkelder is dan vasectomie – gemakkelijker toepasbaar zijn dan te proberen om mannen te steriliseren.”

“De ontwikkeling van een lange termijn anticonceptie implantaat dat onder de huid kan worden aangebracht en kan worden verwijderd wanneer er zwangerschap wordt gewenst, opent extra mogelijkheden voor een verplichte vruchtbaarheids controle. De capsule zou tijdens de puberteit geïmplanteerd kunnen worden en na officiële toestemming verwijderd kunnen worden ten behoeve van een beperkt aantal geboorten.”

Mijn commentaar: Onze planeet kan vele malen meer mensen voeden dan de huidige bevolking. Wanneer mensen zich als familieleden voelen, zullen ze niet het gevoel hebben dat zij met zo velen zijn, als ze zich geliefd voelen zijn er geen onnodige familieleden en de Natuur, de Schepper, zal ons alles geven wat we nodig hebben als we ons houden aan de wet van gelijkvormigheid.

Het probleem wordt niet opgelost door het bevolkingsaantal verplicht terug te brengen, maar wel door het onderwijzen en het opvoeden van de bevolking. Door gelijk te worden aan het systeem van het hogere Bestuur, zullen we op een correctie wijze consumeren en ons voortplanten, dankzij onze nauwe verbinding met de Natuur, de Schepper.

 

“Massaal Gedwongen Drogeren Van VS-Troepen Is Een Te Weinig Gerapporteerd Schandaal”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Alex’s Jones InforWars.com): “Het massaal drogeren van VS-troepen is één van de minst gerapporteerde schandalen van de moderne tijd, soldaten worden niet alleen gebruikt als proefkonijn in de nieuwe wereld van farmacologische experimenten, maar het resultaat daarvan is ook dat men de rechten die zij hebben van hen afneemt….”

“Volgens de documenten van Mike Adams constateert het Ministerie van Defensie dat 20 procent van de VS-troepen psychiatrische medicijnen gebruikt en deze pillen worden vaak al van tevoren verstrekt voor een periode van 180 dagen.”

“Amerikaanse troepen worden gedwongen tot het innemen van medicijnen zoals Prozac en Seroquel voor angst en depressie. Troepen kunnen niet weigeren om deze medicijnen in te nemen zonder dat het gevolgen heeft voor hun superieuren. …”

“Het massaal drogeren van Amerikaanse troepen is het zoveelste aspect van social engineering van de regering. Er wordt een nieuwe grote sector in de samenleving gecreëerd – te vergelijken met kinderen op school of in de pleegzorg – waarvan de afhankelijkheid van de staat wordt veilig gesteld door middel van een methode die op een kunstmatige manier een gevaarlijke afhankelijkheid van drugs creëert.”

Mijn commentaar: Zo worden drugs van verschillende kanten geleidelijk aan in ons leven ingepast en het gebruik ervan wordt een gewoonte. Het helpt immers om tot rust te komen en zelfs om het bevolkingsaantal terug te brengen….

 

De Depressieve Generatie

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit de DailyMail): “In het Verenigd Koninkrijk is het gebruik van antidepressiva sinds 1991 vijfvoudig toegenomen, dit wordt door nieuwe gegevens aangetoond. Er wordt eveneens aangetoond dat het gebruik van dergelijke medicijnen in heel Europa over een vergelijkbare periode toeneemt met 20 procent per jaar. Deze toename in heel Europa blijkt samen te gaan met een geleidelijke daling in het aantal gevallen van zelfdoding.”

“Tussen 1995 en 2009 is het gebruik van antidepressiva in heel Europa met een gemiddelde van bijna 20 procent per jaar gestegen tegen een overeenkomstige verlaging van 0,8 procent per jaar van het aantal zelfdodingen.”

“Zweden, Noorwegen en Slowakije hebben de grootste groei in het antidepressivagebruik bereikt met een toename van 1000 procent in Zweden tussen 1980 en 2009, terwijl de laagste toename plaatsvond in Nederland, Zwitserland, Bulgarije, Frankrijk en Luxemburg.”

“Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 1991 een vijfvoudige (495 procent) toename bereikt in het gebruik van antidepressiva en een daling van 14 procent van het aantal zelfdodingen in dezelfde periode.”

Mijn commentaar: Alles wijst in de richting van de legalisering van drugs. Dit is het enige wat de strenge anti-rook reclame kan verklaren: drugs in plaats van gewone sigaretten. De elite is bezorgd over de wijze waarop men de bevolking kan kalmeren.

 

Over Gezond En Smakelijk Voedsel …

Dr. Michael LaitmanWe moeten ons voedsel langzaam kauwen, ervan genieten en de Schepper ervoor danken, we moeten in stilte eten, samen met vrienden of familie en er altijd dankbaar voor zijn.” (Rambam)

Dit voorschrift wordt door elke modern diëtist onderschreven.

Maar ik vind het prima als ik een half uur lunchpauze heb, tien minuten om fast food te halen en tien minuten om weer terug te gaan. Ik krijg daar een burger die van paardenvlees is gemaakt met een slablaadje eromheen en ik moet daar met een dankbaar gevoel op kauwen, samen met aardige mensen, me prettig voelen en onderuitgezakt ook nog naar muziek luisteren.

In onze realiteit klinkt het niet praktisch, het lijkt op een boek met een heleboel adviezen en suggesties over gezond, smakelijk voedsel, maar wie kan ze opvolgen? Wie kan zich daarmee bezighouden?

Ik hoop dat mensen in de toekomst een gebalanceerd dieet zullen volgen met goede geschikte producten waarin voldoende mineralen en vitaminen zitten voor ons lichaam en dat er genoeg tijd zal zijn om het op de juiste manier op te eten.

Dat was trouwens zo bij mijn leraar, Rabash. Wij spraken nooit tijdens onze maaltijden en ze duurden een half uur, soms veertig minuten. Wat interessant is, is dat hij nooit iets dronk bij de maaltijd en nooit iets zei, als hij iets zei was het maar heel kort.

Hij was altijd stil tijdens de maaltijden en gefocust, hij kauwde zijn voedsel langzaam omdat hij zich altijd in een speciaal mentaal proces bevond. Ik weet zeker dat hij altijd probeerde om de balans te vinden tussen zijn spirituele en zijn fysieke staat.

Ik zag het aan hem: Nu ontvangt hij energie, voedsel, het verbindt hem met de Bron waaruit hij energie ontvangt, waar ontvangt hij het voor, waarvoor leeft hij, waardoor wordt dit hele bestaan gedragen? Hij was gewend om zich op die manier te verbinden met een bepaald systeem. Door dit constant te doen, ging hij voelen dat hij zich in een of ander immens groot systeem bevond, zoals een spinnenweb, waaruit hij ontving en waaraan hij gaf. Voedsel was een natuurlijke bemiddelaar tussen hem en dit hele systeem, dit was voor hem een heel serieuze zaak!

From KabTV’s “Medicine of the Future,” 4/7/2013

 

Onder De Autoriteit Van Het Geld

Dr. Michael LaitmanVraag: Op het ogenblik wordt in veel landen het hele systeem van de gezondheidszorg overgedragen aan de regering en doet vrij veel ons aan een lopende band denken. Artsen doen hun best om zo veel mogelijk patiënten te zien en zo weinig mogelijk tijd aan hen te besteden. Om extra aandacht te krijgen van hun arts moeten patiënten vaak bijbetalen.

In het hele tijdperk van de medische ontwikkeling zijn artsen nooit rijk geweest. Ze waren beroemd, deskundig, maar nooit rijk. In overeenstemming met de groei van verlangens staat het verlangen om rijk te worden bovenaan. Daarna komt er een verlangen om gerespecteerd te worden en ook om beroemd te zijn, het verlangen naar kennis komt op de laatste plaats. Het werkt dus andersom in de geneeskunde. Waarom is ons medische systeem zo diep gezonken? Waarom staat het belang van geld boven dat van respect, kennis en zelfs boven de wens om anderen te helpen?

Antwoord: Dit verschijnsel geldt niet alleen voor het gebied van de geneeskunde, maar voor alle gebieden van menselijke activiteiten. Mensen groeien (in tegenstelling tot de minerale, animale en vegetatieve materie) voortdurend als gevolg van hun egoïsme, de basis van de menselijke natuur. Onze verlangens worden steeds egoïstischer, ze hebben steeds meer controle over ons en verwijderen ons op die manier van elkaar.

Ooit leefden we in grote families, maar nu verwerpen we zelfs een kleine familie. Iedereen wil tegenwoordig afzonderlijk leven, het aantal echtscheidingen neemt toe, mensen willen niet meer trouwen, willen geen kinderen, enz. Onze egoïsme is gegroeid naar een niveau waardoor we, veel sterker dan daarvoor, van elkaar verwijderd raken en in plaats van ons verlangen te vergroten om kennis te verwerven, te bereiken en te voltooien, komt geld op de eerste plaats en wordt ons leven daardoor heel pragmatisch. De hele wereld is afhankelijk van geld, alles is onderworpen aan geld. Geld is macht.

Vroeger was respect, eer en macht niet afhankelijk van geld. Eer stond bovenaan. De afgelopen honderd jaar is ons egoïsme zo groot geworden dat we niets anders meer kunnen zien dan dollartekens. Alle gebieden van menselijke activiteit, zoals wetenschap, kunst, of de een of andere vorm van creativiteit, waardoor veel mensen zich nog steeds aangetrokken voelen, werden beschouwd als hoogstaand, voor poëzie of wetenschappelijk onderzoek offerden veel kunstenaars en wetenschappers hun leven op. Niemand hecht hier nog waarde aan.

Tegenwoordig staan bijvoorbeeld kunst en wetenschap volledig onder controle en worden ze geheel en al door geld onderdrukt. Kunstenaars en wetenschappers moeten zich gewoonweg aanpassen aan dit niveau. Soms voelen ze nog de neiging om zich op te offeren, maar dat moeten ze meteen onderdrukken. Kunstenaars en wetenschappers opereren vanuit een smal raamwerk, omdat ze begrijpen dat hun succes volledig afhankelijk is van de steun van hun sponsors en van de hoogte van hun bankrekening.

Tegenwoordig zijn diverse gebieden van het leven, die ons bijzonder dierbaar zijn, totaal afhankelijk van geld want ze worden opgekocht door de heersende financiële systemen en zij hebben daar de directe zeggingschap over. Het bovenstaande geldt ook voor de massamedia die volledig afhankelijk zijn van degenen door wie ze betaald worden.

Zelfs het onderwijs op scholen krijgt niet voldoende aandacht, omdat het doel daarvan is om het kudde-instinct in studenten te bevorderen en hun individualiteit te onderdrukken, zodat ze geen welwillende, niet-financiële, onzelfzuchtige houding zullen ontwikkelen. Hierdoor is het heel eenvoudig om te bepalen hoeveel iemand waard is, hoeveel men kan kopen en wie de controle heeft.

De afgelopen halve eeuw wordt dezelfde tendens vertoond in de wereldwijde gezondheidszorg. Dit is de belangrijkste reden voor het feit dat dit veld heel gewild is. Bijna iedereen maakt er gebruik van: We worden in dit systeem geboren, we ontwikkelen ons erin, we moeten er voortdurend gebruik van maken en wij beëindigen ons leven ook in dit systeem. Dus, het gebied van de geneeskunde is uiterst ‘vruchtbaar’ en verschaft enorme bezoldigingen, het maakt de artsen rijk waardoor ze kunnen profiteren van het systeem.

Bovendien zijn we afhankelijk van veel medicijnen (die we vaak zelfs niet eens nodig hebben), ze worden voorgeschreven door artsen – het maakt niet uit of ze echt noodzakelijk zijn – en we worden verplicht om ze te nemen, dit vertaalt zich in enorme winsten. Zelfs als medicijnen niet veel kosten, heeft het gezondheidszorgsysteem door de verkoop ervan nog steeds het monopolie, waardoor de bevolking voortdurend geld moet uitgeven. Daarom worden er vele geruchten verspreid over ‘vreselijke ziekten’, allerlei bedreigingen, enz.

Dit verklaart waarom er grote concurrentie bestaat tussen de fabrikanten van geneesmiddelen. Bovendien wordt er veel onnodige ‘diagnose’- apparatuur geproduceerd. De groepen die financieel van deze stand van zaken profiteren, dwingen hun regeringen om medisch-gerelateerde kosten in te delen bij ‘vrije’ of ‘verplichte’ gezondheidszorg. Met andere woorden, we zitten vast aan een systeem dat op onze kosten gebruik van ons maakt, hierin staan wij allemaal volkomen machteloos.

Naast de verplichte gezondheidszorg van de staat is er ook een particuliere sector die veel duurder is en nog minder begrijpelijk in elkaar zit. Natuurlijk rechtvaardigt het zichzelf op een bepaald punt, omdat privé artsen gewoon hun eigen patiënten moeten genezen, anders hebben ze geen clientèle. Maar mensen moeten heel veel betalen voor de juiste behandelingen. Dus, de mensheid heeft al allerlei bewijzen voor het feit dat egoïsme de belangrijkste oorzaak van de verwoesting van onze gezondheid is en dat het ons ervan weerhoudt om op de juiste manier te leven.

Deze doctrines gelden niet alleen voor de gezondheidszorg. Gezondheid begint met zuivere lucht, evenwichtig eten, een goede ecologie en een zorgzame houding naar elkaar. Daarom moet het hele leven worden gecorrigeerd om aan een goede basis te kunnen bouwen voor het handhaven van de gezondheid van de mens.

De grote vraag vandaag is of deze taak samen gaat met de belangen van artsen, de farmaceutische industrie, de fabrikanten van medische apparatuur en de gezondheidszorgorganisaties. Eén ding is heel duidelijk: de massa lijdt onder de manier waarop  allerlei zaken momenteel geregeld zijn.

From KabTV’s “Medicine of the Future” 4/7/13

 

Integrale Gezondheid

Dr. Michael LaitmanVraag: In de integrale maatschappij ontwikkelt het individuele plezier van een ieder afzonderlijk zich naar het algemene plezier van de gehele samenleving. Wat is ‘sociaal plezier’?

Antwoord: Op het ogenblik wordt de alomvattende, onderlinge verbinding in de wereld ontdekt. Studies spreken over het feit dat we eigenlijk delen zijn van één groot lichaam, dat het functioneren ervan afhankelijk is van iedereen en dat elk onderdeel niet alleen verantwoordelijk is voor zichzelf, maar ook voor de schade die het veroorzaakt in dat lichaam als het niet naar behoren functioneert.

Dus elk individu, elk afzonderlijk deel van de mensheid, moet dit begrijpen en alleen door integrale educatie krijgt iemand hulp om dit op de juiste manier te kunnen begrijpen, dan wordt er uitgelegd hoe het alomvattende onderlinge verbindingssysteem werkt.

Ten eerste moeten wij een samenleving creëren waarin alle leden zich verenigd voelen en in de mate waarin de eenheid wordt ontdekt, zal de samenleving in staat zijn nieuwe integrale verbindingen tussen haar leden tot stand brengen.

Dus we kunnen nu nog geen nieuw gezondheidszorgsysteem invoeren, omdat mensen nog niet begrijpen wat de integrale samenleving betekent. Ze leven nog steeds volgens egoïstische beginselen.

In de mate waarin ze veranderen en de onderlinge relaties veranderen, zullen ze gaan voelen welk type gezondheidszorgsysteem ze nodig hebben. Ze zullen zien dat het een totaal ander systeem is.

Zij zullen gaan voelen dat ze volledig afhankelijk zijn van het milieu – op het minerale, het vegetatieve, het animale en het sprekende niveau – en daardoor zullen ze ernaar streven om alles in harmonie te brengen, omdat het ontbreken van harmonie de belangrijkste bron is van elke ziekte.

We moeten binnen de integrale educatie gaan begrijpen wat integrale gezondheid betekent, het is uitsluitend afhankelijk van de juiste eenheid, daardoor worden veel problemen voorkomen. Op die manier zullen alle problemen op het gebied van het zenuwstelsel en psychosomatische problemen van mensen verdwijnen. We zullen ontdekken dat zelfs hart- en vaatziekten en andere ziekten, die schijnbaar niet te maken hebben met ons zenuwstelsel, ook door gebrek aan eenheid veroorzaakt worden.

Dus alleen als we integrale educatie toepassen, zullen we begrijpen wat we moeten veranderen en daarna zal er behoefte ontstaan aan een nieuw gezondheidssysteem.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

Homeopathie: De Studie Van De Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik weet dat u zich bezig hebt gehouden met homeopathie. Ik weet dat sommige van uw patiënten echt zijn genezen. Waarom koos u uit alle andere methoden nu juist homeopathie?

Antwoord: Homeopathie stond mij niet in de weg om te doen wat echt belangrijk is. Bovendien is het een methode waarbij je mensen zelfs door één sessie kunt helpen.

Vraag: Het is opvallend dat de meeste mensen aan homeopathie denken als het gaat over het placebo-effect. Men zegt dan dat het gaat over medicijnen die eigenlijk geen werkzame stoffen bevatten.

Antwoord: Inderdaad, ze bevatten geen chemische stoffen, omdat we te maken hebben met iets dat zich boven de constante van Avogadro bevindt. In de homeopathische geneeskunde wordt er uitgegaan van de kracht achter de materie. Dit betekent dat er zich een werkelijke kracht achter de materie bevindt die we nu nog niet kunnen definiëren.

Er is hier sprake van veel verschijnselen die we niet kunnen definiëren. Als iemand bijvoorbeeld naar mijn rug staart, voel ik dat. Maar wat is die kracht die op mij is gericht? Waaruit is die kracht afkomstig, uit zijn ogen? Er zijn veel van zulke verschijnselen in de wereld.

Als we homeopathie correct gebruiken, heeft het een sterke invloed. In onze tijd, nu het lichaam door chemische stoffen verontreinigd is, is de situatie heel anders dan aan het begin van de homeopathie. In het verleden gebruikten mensen gewoonlijk de potenties drie tot en met vijf, dat was genoeg om effect op iemand te hebben. Maar nu hebben de potenties die duizend keer hoger zijn zelfs geen effect meer.

Homeopathie is een zeer complexe wetenschap. Ik denk complexer dan alle andere medische wetenschappen, omdat homeopathie ook op de mens afgestemd is. Natuurlijk gaat het hier niet over een allopathische aanpak (waarbij het ene organisme het andere geweld aandoet door middel van chemische stoffen). Er wordt rekening gehouden met iemands natuurlijke leefomgeving, de omgeving waar hij woont, zijn ras en zijn nationaliteit. Dit alles moet bestudeerd worden met betrekking tot zijn ziel.

Vraag: Moet een behandelaar – om een specifiek homeopathisch medicijn voor iemand te kiezen en niet alleen van een bepaald symptoom uit te gaan, bijvoorbeeld oorpijn – in het algemeen gesproken ook rekening houden met het psychologische aspect van de patiënt?

Antwoord: Ja, er wordt rekening gehouden met zijn innerlijke, spirituele component, want die component laat zien wat er aan de hand is en hoe het kan worden geneutraliseerd. Primitieve homeopathie, van het allopathische type, geneest de patiënt op basis van de uiterlijke symptomen, maar de echte behandeling vindt alleen plaats op grond van iemands innerlijke wereld.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13

De Werkelijk Joodse Geneeskunde

Dr. Michael LaitmanVraag: Gedurende het proces van de menselijke ontwikkeling zijn er verschillende soorten geneeskunde ontstaan, bijvoorbeeld de 3000 jaar oude Chinese geneeskunde: acupunctuur, reflexologie, kruiden geneeskunde, enz. De Ayurveda is 3500 jaar oud: aromatherapie, yoga en het chakrasysteem. Het Joodse volk bestaat al langer dan 5000 jaar. Wat is hun bijdrage aan de gezondheid?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah. Daardoor blijft een mens in evenwicht met de natuur. Daar worden geen medicijnen, massages, naalden, kaarsen of aromastoffen bij gebruikt. Ik kijk nergens op neer, maar ik wil hiermee alleen zeggen dat dit soort dingen een aanvullende, mechanische invloed hebben, hoewel er ook een psychologische invloed van uitgaat.

Het is bekend dat er in de Talmoedische geneeskunde allerlei biologische stoffen worden gebruikt. Maar de werkelijk Joodse geneeskunde bestaat uit de innerlijke voorbereiding, die gericht is op het evenwicht van het menselijk wezen in ons, niet op het dier in ons, maar heel precies op de innerlijke mens, op het evenwicht van mijn ego met de natuur, de correctie daarvan. Kabbalah zegt dat ik, iedere keer als ik mijn ego in mijzelf ontdek, mij innerlijk moet afstemmen op het brengen van evenwicht in mijn ego, dat betekent: het ego corrigeren.

Dit gaat op en neer, zoals een boei op het water en ik laat niet af om steeds correctie hierin aan te brengen. Op deze manier bereik ik een ideale, volledige gezondheid.

Hiervoor is echter een uitgebreid systeem van educatief werk nodig, dat vroeger door de Joden werd bestuurd door een omvangrijke educatie en opvoeding. Er was niemand die niet kon lezen of schrijven of niet vertrouwd was met het systeem van zijn organisme, het systeem van de wereld om hem heen, zijn interactie met de maatschappij en de omringende wereld. Alle wetten die in de Talmoed en in andere oude boeken beschreven worden, werden later over de hele wereld geaccepteerd via de Grieken en de Romeinen. Dit zijn allemaal uiterlijke manifestaties van wat door de Joden werd gepraktiseerd.

Maar ik benadruk opnieuw dat de hele geneeskunde is gebouwd op de balans tussen mijn egoïstische ik en de altruïstische natuur, dus op de innerlijke correctie van mijn ik.

Daarom is ‘Heb je naaste lief als jezelf’ de essentiële wet voor fysieke, spirituele, externe en interne gezondheid.

From KabTV’s “The Medicine of the Future” 4/7/13