Category Archives: Gezondheid

Een Overwinning Voor Marihuana Is Een Verlies Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (MercatorNet): “De populaire manier waarop er in de media over marihuana wordt gesproken, wordt daarentegen vaak gekenmerkt door een slordige verslaggeving en het lijkt er steeds meer op dat marihuana heilig wordt verklaard als het wondermiddel voor alle medische, economische en sociale kwalen. Drieëntwintig Staten en het District Columbia hebben momenteel wetten ingevoerd die marihuana in een bepaalde vorm legaliseren.”

“Zelfs alleen medische marihuana, die wetenschappelijk gezien problematisch blijft, zoals uiteen is gezet in het vorige artikel in MercatorNet, verhoogt de beschikbaarheid van softdrugs bij jongeren. Een enquête die in 2014 in Colorado onder tieners is gehouden in behandelingscentra voor drugsmisbruik, heeft uitgewezen dat 74 procent hun softdrugs van een medische marihuanapatiënt heeft gekregen.”

“Het idee dat marihuana minder schadelijk is dan tabak is een mythe. Verdere legalisatie zal gepaard gaan met een verhoogd marihuanagebruik waarvan het resultaat zal zijn dat meer mensen zullen lijden aan de ongewenste gevolgen ervan, evenals kinderen die hierdoor onevenredig zullen worden getroffen. Dit zal op lange termijn een verwoestende klap zijn voor Amerika’s nationale gezondheid – zowel op medisch als op economisch gebied – door het nadelige effect op productiviteit op de werkplek, academische prestaties, gedrag en fysieke gezondheid, veiligheid in het verkeer, ouderschap en het functioneren in het gezin.”

Mijn commentaar: Er zijn geen andere middelen om de massa’s werklozen die ontevreden en boos zijn te kalmeren! De Verenigde Staten zijn niet in staat om het niveau van het algemene onderwijs te verhogen. Het belangrijkste is om iedereen te kalmeren. Dat doet deze ‘onschuldige’ drug.

Dit alles gebeurt onder het mom van de strijd voor de gezondheid door het stoppen met roken van sigaretten aan te bevelen! Zo kunnen we de Staat niet beschuldigen van een schadelijke handelwijze!

 

Amerika’s Farmaceutische Nachtmerrie

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit: End of the American Dream): “Volgens de New York Times gebruiken momenteel ruim 30 miljoen Amerikanen antidepressiva. Ongeveer vijf procent van de wereldbevolking bestaat uit Amerikanen, wij kopen echter meer dan 50 procent van alle farmaceutische geneesmiddelen.”

“Het aantal gebruikers van antidepressiva onder vrouwen van middelbare leeftijd is veel hoger dan voor de bevolking als geheel. Op dit moment neemt één op de vier vrouwen tussen de 40 en 50 jaar een antidepressivum.”

“Amerikanen gebruiken maar liefst 80 procent van alle pijnstillers die voorgeschreven kunnen worden.”

“Het is moeilijk te geloven, maar artsen in de Verenigde Staten schrijven elk jaar 259 miljoen recepten voor pijnstillers voor. Pijnstillers op recept zijn een van de meest verslavende legale drugs die bestaan en onze artsen fungeren als dealers voor miljoenen Amerikanen die verslaafd zijn aan medicijnen en niet kunnen stoppen.”

“Een onderzoek  dat door het Nationaal  Instituut  voor Drugsverslaving is gedaan, heeft uitgewezen dat meer dan 15 procent van alle Amerikaanse high school senior studenten gebruik maakt van medicijnen op recept.”

“De hoeveelheid geld die de farmaceutische industrie binnenhaalt, is astronomisch hoog. Men heeft gerapporteerd dat Amerikanen in 2013 meer dan 280 miljard dollar aan medicijnen op recept hebben uitgegeven.”

Mijn commentaar: Zolang de aankoop van medicijnen winst oplevert, zal het gebruik alleen maar toenemen en zal men de Amerikanen leren hoe zij ermee om kunnen gaan.

 

Op Het Fysieke Niveau

Dr. Michael LaitmanVraag: Als er iemand in onze groep van tien ziek is en lijdt, kunnen we hem dan op de een of andere manier helpen?

Antwoord: Je moet hem op alle mogelijke manieren helpen.

Een groep van tien is Arvut: één voor allen en allen voor één. Het is duidelijk dat we alleen samen het Doel kunnen bereiken en dat elke vriend belangrijker voor mij is dan ik zelf ben.

Vraag: En wordt hij dan gezond?

Antwoord: Als je dat heel graag wilt, ja.

Vraag: Misschien bestaat er een soort algoritme dat duidelijk maakt waaraan we dan moeten denken. Wilt u ons raad geven over wat belangrijk is, zodat die mens echt gezond zal worden?

Antwoord: Dat kan ik niet doen, want al jullie algoritmen zullen egoïstisch zijn. Wij bevinden ons niet op hetzelfde niveau, daardoor kunnen onze verzoeken aan de Schepper en onze verzoeken voor de gezondheid van de vriend niet geïntegreerd worden. Dus ik kan hier verder niets aan toevoegen, anders gaan jullie alles wat in je opkomt egoïstisch gebruiken.

Je moet een vriend helpen om bij genezing of huiselijke problemen in evenwicht te komen door middel van je goede wensen en bedoelingen op het normale fysieke niveau.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-three-09-21-14/

 

Ziekten Zijn Het Resultaat Van Het Ego

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom zijn er ziekten nodig en is er fysiek lijden?

Antwoord: Dit is het resultaat van het algemene ongecorrigeerde ego. Zolang dit in de zielen bestaat, zullen zelfs de gecorrigeerde zielen die in complete verbinding met de ongecorrigeerde zielen zijn, lijden ervaren.

Vraag: We kunnen begrijpen waarom Kabbalisten het nodig hebben om te lijden omdat zij op die manier boven het animale niveau kunnen rijzen, maar hoe gaat dat in zijn werk bij ‘gewone’ mensen?

Antwoord: Wij bevinden ons allemaal in een collectieve afhankelijkheid als één wezen, de ziel, een verlangen om te ontvangen. Als het gaat over ‘eigenbelang’ lijden we, als het gaat over ‘het belang van de Schepper’, namelijk gelijkvormigheid aan het Licht, zijn we vol vreugde.

Vraag: Is het niet wreed om arme schepselen te laten lijden?

Antwoord: De Schepper heeft ons einddoel voor ogen, Zijn gedrag komt voort uit de noodzaak om ons te leiden naar de eindstaat van correctie en perfectie.

 

Over De Muziek Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik ben in de natuur opgegroeid, op een boerderij, omringd door velden en tuinen, in een wereld vol geluiden. Wat is de muziek van de natuur?

Antwoord: Als een mens op een dergelijke plek woont, is de muziek van de natuur juist iets wat hem moet vervullen en hem op de juiste manier afstemt. Dan biedt de muziek van de natuur de goede achtergrond voor een goed, gezond leven. Bomen, bloemen en de wind zijn allemaal geluiden die vitaal zijn voor een staat van evenwicht voor de mens.

Vraag: Hoe verhoudt de wereld van de natuurgeluiden om ons heen zich tot de gezondheid van de mens?

Antwoord: Het is algemeen bekend dat muziek helend kan zijn, de hartslag kan stabiliseren, evenals onze innerlijke frequenties en de innerlijke organen. Alles hangt af van de geluiden die we horen.

Mensen hebben nog niet geleerd om hier op de juiste manier gebruik van te maken, maar er is heel veel kracht in verborgen. Het is een wonderbaarlijke manier om een mens te reinigen, te corrigeren en af te stemmen.

Commentaar: Dit is heel interessant, want ik heb na mijn militaire dienst een poosje in India gewoond, in ver afgelegen plaatsen, ver weg van enige vorm van beschaving en ik voelde me heel gezond, gezonder dan ik me ooit gevoeld had. Toen ik weer terug was in een gewone stedelijke omgeving, realiseerde ik me in welke mate de muziek van de natuur helend voor mij was geweest.

From the program “A New Life” 4/27/2014

 

De Depressieve Mensheid

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit ‘The Richest’): “Depressiviteit is een ziekte waaraan miljoenen mensen over de hele wereld lijden. Natuurlijk kunnen we ons allemaal wel eens verdrietig of neerslachtig voelen, maar als iemand te maken heeft met een depressie is dat een eindeloos en soms alles opeisend gevecht.…”

“Hoewel depressiviteit overal kan voorkomen, lijken sommige bevolkingsgroepen meer geneigd te zijn tot depressiviteit dan andere. Of het nu gaat over economie, cultuur of de achtergrond van mensen, het is een feit dat er landen zijn die een hoger percentage depressiviteit hebben dan andere landen en het is belangrijk om dit te onderzoeken.…”

“Volgens het ‘United Census Bureau’ en het ‘Center for Disease Control and Prevention’ lijdt ongeveer 5.4% van de wereldbevolking aan depressie.”

10. Italië – 3.8%. Het is interessant om te kijken naar de maatschappelijke opvattingen over depressiviteit in Italië. Op basis van een nationale enquête vond 75% van de ondervraagden dat mensen die lijden aan psychische aandoeningen er niet over zouden moeten praten. De ziekte is de Italianen niet vreemd, bijna 4% erkent dat zij ook wel eens aan deze aandoening zouden kunnen lijden. Als het gaat om de oorzaak van depressiviteit zijn er verschillen te constateren, van het persoonlijk leven van de ondervraagden (bijv. overlijden, echtscheiding, school, geld) tot aan het politieke en economische klimaat in Italië waar men recentelijk mee worstelt. Dit zouden beide factoren kunnen zijn die de kans op depressiviteit verhogen.

9. Mexico – 4.8%. Studie heeft aangetoond dat in Mexico depressiviteit meer vrouwen treft dan mannen en dat deze aandoening toeneemt als men ouder wordt. Het percentage depressieve mensen was echter lager onder degenen die hoger opgeleid waren. Ten aanzien van depressiviteit is het interessant om de Mexicaanse cultuur onder de loep te nemen. Als men meer succes heeft, ligt het percentage lager. Succes kan van alles inhouden: het huwelijk, kinderen hebben, goed opgeleid worden. Het percentage depressieve mensen was veel hoger onder vrouwen die alleenstaand waren, gescheiden of weduwe waren.

8. Spanje – 4.9%. Wat de percentages betreft zijn er vooral veel jongeren die in dit land aan depressiviteit lijden.

7. België – 6.2%. Depressiviteit is onlangs een epidemie geworden in België. Het land haalde recentelijk de krantenkoppen toen het het eerste land werd op het gebied van het legaliseren van euthanasie in sommige extreme gevallen van terminaal zieke kinderen.… Men denkt dat het hoge aantal patiënten dat lijdt aan depressie, waarschijnlijk betekent dat steeds meer Belgische burgers overwegen om zelfdoding te plegen en omdat euthanasie gemakkelijker binnen het bereik ligt, kunnen degenen die overwegen om eventueel een einde aan hun leven te maken, dit via een legale weg doen die eenvoudiger is.

6. Libanon – 6.6%. Het leven in Libanon is ongetwijfeld stressvol omdat velen zich zorgen maken over de toekomst van hun huizen, banen en families. Uit trends blijkt dat de burgers van Libanon medicatie verkiezen boven therapie, waarschijnlijk als gevolg van de stijgende kosten van het laatste. Maar ook de culturele opvatting over therapie werd genoemd als een mogelijke oorzaak van het feit dat depressieve Libanese burgers therapie vermijden: volgens een rapport uit 2011 over dit onderwerp in de ‘Daily Star Libanon’ wordt er beweerd dat de Libanezen ‘niet geloven in gesprekstherapie’.

5. Colombia – 6.8%. Dit land heeft al veel politieke ellende, oorlog en economische neergang doorstaan – er wordt gespeculeerd dat het percentage depressieve mensen kan worden verlaagd als er meer middelen voor behandeling aanwezig zouden zijn.

4. Nederland – 6.9%. Vergeleken met de rest van Europa, hebben de Nederlanders een aanzienlijk hoger percentage depressieve mensen. Dit lijkt in sommige opzichten een recent onderzoek tegen te spreken, waarin gesuggereerd wordt dat Nederland de beste plek is om kinderen op te voeden. Maar inwoners van Nederland vragen de wereld om na te denken over deze context en hun opvatting: zij zeggen dat de Nederlandse cultuur in het algemeen gesproken juist wat kleurlozer is dan die van hun buren.

3. Frankrijk – 8.5%. De Fransen zijn wellicht de beste kandidaten om aan klinische depressiviteit te lijden, gezien het cliché dat Fransen vaak zwart dragen, koffie en wijn drinken, daarbij een sigaret roken en het leven op een cynische wijze benaderen.… In 2008 bleek dat de inwoners van Frankrijk meer antidepressiva gebruiken dan enig ander land ter wereld.

2. Oekraïne – 9.1%. Het is algemeen bekend dat de spanningen nu hoog oplopen in de Oekraïne.… Onderzoekers, psychiaters en psychologen leggen uit dat het percentage depressieve mensen te wijten is aan de overgang naar een post-communistische staat en het nog steeds aanwezige herstel van de spanningen na het incident in Chernobyl in 1986. Natuurlijk heeft de huidige politieke omwenteling die in de Oekraïne plaatsvindt geen gunstige invloed.

1. Verenigde Staten – 9.6%. Er bestaat geen twijfel dat het Noord-Amerikaanse gedeelte zijn eigen problemen heeft op het gebied van politiek en economie. Mensen verliezen hun baan en de economie is langzaam herstellend van een recessie. Men zou kunnen zeggen dat de Amerikanen gelijk hebben met hun depressieve gevoelens in een land waar de prijzen stijgen en de lonen dalen.

Mijn commentaar: Natuurlijk is dit alles volgens onderzoek, maar mensen praten liever niet over hun gevoelens. Het belangrijkste hierin zijn echter niet de indicatoren, maar de trend. Voor ons ligt ofwel de duisternis van de Middeleeuwen of heropvoeding naar liefde en geven.

 

Het Land Van De Afhankelijke Mensen Met Een Zwakke Wil

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit ‘the American Dream’): “Het Amerikaanse volk bestaat uit mensen die – in de geschiedenis van onze planeet – het meest verslaafd zijn aan drugs. Illegale drugs halen de voorpagina het meest, maar de waarheid is dat het aantal Amerikanen dat verslaafd is aan legale drugs veel groter is dan het aantal Amerikanen dat verslaafd is aan illegale drugs. Zoals u hieronder zult lezen, wordt momenteel aan bijna 70 procent van alle Amerikanen ten minste één drug voorgeschreven. Bovendien zijn er 60 miljoen Amerikanen met ‘alcohol misbruik’ en 22 miljoen Amerikanen die illegale drugs gebruiken. Dit betekent dat bijna iedereen die je ontmoet wel iets gebruikt. …”

“Dit klinkt krankzinnig, maar het is waar. We worden letterlijk uit ons denken gedrogeerd. Zoals u hieronder kunt lezen, zijn er op het ogenblik 70 miljoen Amerikanen die ‘geestverruimende drugs’ gebruiken. Als we de indruk hebben dat de meeste mensen tegenwoordig niet meer helder kunnen denken, is dat omdat ze het gewoon niet kunnen. Wij houden van onze legale drugs en het wordt met het jaar erger. Gezien het feit dat grote bedrijven tientallen miljarden dollars verdienen met het aan de man brengen van hun drugs, hoeven we niet te verwachten dat de situatie snel zal veranderen.”

Mijn commentaar: Deze situatie verspreidt zich over de hele wereld, ten gunste van de kringen die de macht in handen hebben: het is gemakkelijk om een afhankelijke bevolking met een zwakke wil onder controle te houden. Mensen moeten zo diep mogelijk vallen en het kwaad erkennen, alleen dan zullen zij bereid zijn om zichzelf te veranderen. Dan zullen ze in staat zijn om te luisteren naar het bestaan van de methode van integrale educatie.

 

Medicijnen Maken Van Mensen Drugsverslaafden

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Republican): “Gouverneur Peter Shumlin van de staat Vermont in de VS heeft de buitengewone stap genomen om zijn gehele Staatsbericht van eerder deze maand te wijden aan wat hij beschrijft en benadrukt als een ‘complete heroïne crisis’ in zijn staat …”

“Timothy W. Purington, directeur van de preventiedienst voor Gezondheid in Northampton heeft het heroïne bericht van Shumlin toegejuicht. De crisis, zo zei hij, speelt niet alleen in Vermont, maar in geheel New England. … “

“Sommige getallen die Shumlin in zijn bericht vanuit Montpelier vermeldde, zijn buitengewoon grimmig. Sinds het jaar 2000 is er in Vermont een toename van 770 procent wat de behandeling van alle opiaatverslaafden betreft en vorig jaar is het aantal officiële sterfgevallen ten gevolge van overdoses bijna verdubbeld in vergelijking met het daaraan voorafgaande jaar…”

“Shumlin zei dat de heroïne crisis in Vermont is begonnen als een probleem in verband met OxyContin en de recepten voor drugsverslaafden.”

“Delaney zei dat het eveneens een probleem is in West Massachusetts en dat degenen die verslaafd raken aan OxyContin of Oxycodon vaak overgaan op het gebruik van heroïne omdat het goedkoper is.”

“Het is veel goedkoper om een zakje heroïne te kopen dan om 80 mg ‘oxy’ te kopen voor 50 à 80 dollar,” zei hij.

“De verleiding om heroïne te gebruiken is toegenomen door het OxyContin probleem. Mensen nemen hun toevlucht tot heroïne omdat ze verslaafd zijn aan dit medicijn.”

Mijn commentaar: De elite heeft belang bij het kalmeren van de massa, zowel fysiek als psychologisch. Drugs zijn bedoeld om de massa in slaap te sussen, om hen afhankelijk te maken en dus daardoor de mogelijkheid te scheppen voor de verspreiding van drugs. Het is een nieuwe vorm van slavernij.

 

Waarom Ben Ik Ziek?

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom doen zich steeds gezondheidsproblemen voor, in het gezin, enz.?

Antwoord: We weten niet waarom we ziek zijn omdat we het gehele scheppingssysteem niet kennen. Iemand doet iets op een bepaalde plek en op een andere plek ondervindt iemand anders er de gevolgen van omdat we ons in één systeem bevinden. Ik kan je dus niet vertellen wat je moet doen als iemand ziek is.

Het enige is dat we moeten groeien naar integrale eenheid. Alleen dit is belangrijk! Zoals Baal HaSulam schrijft: liefde voor de vrienden is bereid om al onze problemen te bedekken.

 

Antibiotica Werken Niet Meer

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Finmarket): “Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline, waarschuwde in 1940 al dat het effect van zijn ontdekking niet eeuwig zou duren, omdat de microben zich aan de medicijnen zouden aanpassen. Hoe makkelijker medicijnen beschikbaar kwamen, hoe sneller microben manieren ontwikkelden om zich tegen de medicijnen te beschermen.”

“Antibiotica verliezen hun eigenschappen zo snel dat het voor bedrijven niet meer rendabel is om ze te ontwikkelen. Het maken van een medicijn kost ongeveer een miljard dollar en deze kosten kunnen niet gedekt worden voordat de microben zich alweer aangepast hebben. Kleine infecties zullen binnenkort weer fataal zijn.”

“Zonder antibiotica zullen mensen niet behandeld kunnen worden tegen kanker en zullen er geen organen getransplanteerd kunnen worden, omdat deze handelingen niet mogelijk zijn zonder het onderdrukken van het immuunsysteem. Elke behandeling waarbij het nodig is om antibiotica te injecteren in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld bij nierdialyse, zal onmogelijk worden.”

“We moeten implantaten dan maar vergeten. Dit geldt ook voor de cosmetische chirurgie en hartklepoperaties. Een bevalling zal net zo gevaarlijk worden als honderd jaar geleden, toen vijf op de duizend zwangere vrouwen stierven.”

Mijn commentaar: Het probleem ligt bij ons voedsel: de ontwikkeling van nieuwe rassen, de manier waarop er met planten wordt omgegaan en de toename van de vleesproductie door het gebruik van antibiotica. Al met al krijgen we een enorme hoeveelheid voedsel met schadelijke stoffen binnen. De bezwaren daartegen worden meestal weggewuifd vanuit de gedachte dat alles beter is dan honger. Maar als we onszelf veranderd hadden naar een houding van zorgzaam zijn voor elkaar, zouden wij goederen correct distribueren en zouden we geen planten laten groeien met pesticiden en geen dierlijk voedsel met antibiotica, etc.