Category Archives: Gevoel

Een wetenschap over gevoelens

laitman_219.03Vraag: Wat zijn gevoelens vanuit Kabbalistisch standpunt?

Antwoord: Een gevoel is een gewaarwording in het verlangen.

Verlangen is de bouwstof van de gehele schepping, de gewaarwording in het verlangen wordt een gevoel genoemd. Aangezien de gehele schepping één gedifferentieerd, integraal verlangen is, bestaat alles wat daarin aanwezig is uit gevoelens.

We hebben het niet alleen over ons universum, maar over alle werelden, over de gehele, uitgestrekte schepping. Daarin zijn er twee soorten gevoelens te vinden: haat en liefde, wij leven daar tussenin

Daarom moeten we onderzoeken hoe wij ze differentiëren, op basis waarvan wij een oordeel vellen over een gevoel dat ik ofwel met haat of met liefde benader: bestaat het gevoel zelf uit “haat” of “liefde”, of bepaal ik hoe ik mij wil opstellen ten opzichte van een bepaald gevoel? Met andere woorden, het gaat hier over een wetenschap over gevoelens.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17

De Reacties Van Een Kabbalist

Vraag: Waardoor worden uw reacties op externe irritante factoren bepaald?

Antwoord: Het is een feit dat Kabbalisten absoluut geen geduld hebben, zij moeten ervoor vechten om zich in te houden. Ze worden door teveel innerlijke en uiterlijke irritante factoren omgeven.

Het is voor een Kabbalist heel moeilijk om rustig te blijven, hoewel hij anderzijds deze rust ook vindt. Dit vraagt echter oefening en de juiste intenties.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Hoe Kunnen Wij De Schepper Blij Maken?

laitman_938_02Vraag: Hoe kunnen wij de Schepper blij maken als de Schepper een systeem is? Het lijkt zoiets als proberen om de wet van de zwaartekracht blij te maken.

Antwoord: Alles is afhankelijk van onze houding naar de Schepper, want wij brengen onze gevoelens in dit systeem.

Als we op een computer werken, worden we soms boos op dat ding, we verwensen het en willen het zelfs wel kapot gooien. Waarom? Omdat wij onze emoties op objecten projecteren die te maken hebben met krachten waarmee we in interactie zijn. Zo is het ook met de Schepper. De Schepper is absoluut! Je kunt het Absolute niet veranderen. Hij wordt niet beïnvloed door onze vragen en kan niet in interactie zijn met ons omdat Hij absoluut is.

Vraag: Hoe kunnen wij de Schepper dan blij maken?

Antwoord: In ons gevoel maken wij hem blij. Daarom wordt de Schepper Bore (kom en zie) genoemd. Ik kom en zie en ik ontdek Hem in mij.

Vraag: Betekent dit dat wij Hem alleen in ons gevoel blij maken?

Antwoord: Ja. De Schepper is ‘Iets’ dat in mijn gecorrigeerde gevoelens bij mij aanklopt. We kunnen zeggen dat er “Iets” buiten ons bestaat en toch moeten wij voor de Schepper werken omdat wij op die manier heelheid voelen. Als we Hem bereiken, gaan we begrijpen wat er achter deze woorden verborgen ligt, wat “de Schepper blij maken” betekent en of dit mogelijk is. Dit wacht in de toekomst op ons.

Vraag: Als de Schepper de verbinding is van iedereen met iedereen, hoe kan die verbinding dan blij zijn?

Antwoord: Als wij ons met elkaar verbinden, wordt er een connectie die boven ons aanwezig is tussen ons gecreëerd, hoewel deze zich vormt uit onze gevoelens, gedachten, intenties en relaties. Omdat deze verbinding niet in ieder van ons aanwezig is, wordt deze tussen ons gecreëerd, in de afstand die er tussen ons bestaat, in de verbinding tussen twee mensen. Deze verbinding is niet in een bepaalde persoon aanwezig of in mij, maar tussen ons. De leegte die in onze wederzijdse relaties tussen ons onthuld wordt, toont ons de beeltenis van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/19/16

 

Antwoorden Op Jullie Vragen, Deel 114

laitman_628_2Vraag: U zegt vaak dat we niet naar het verleden terug moeten gaan, maar wat kan ik doen als mijn verleden deel is van mijn leven nu en dit zich uit in de vorm van verschillende complexen die druk uitoefenen op mijn eigen leven en de levens van mensen om mij heen?

Antwoord: Je moet naar eenheid in de groep verlangen. Je moet weten en voelen dat je aangespoord wordt om op weg te gaan naar het Doel en daardoor dankbaarheid gaan voelen voor je gevoelens en je herinneringen.

Vraag: Wat betekent een gevoel van schaamte in de wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Het verleden is in mij door de Schepper gerealiseerd, dus een gevoel van schaamte heeft nooit betrekking op het verleden maar op het heden, het hangt af van het feit of ik het heden kan vullen met Arvut – verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Onder De Bescherming Van De Natuur

laitman_933Vraag: Waardoor wordt de kracht van een land bepaald, door een omvangrijk kernwapen arsenaal?

Antwoord: Wapens zeggen niets. Zelfs als je deel uitmaakt van militaire blokken of van de bescherming van de sterkste landen ter wereld garandeert dat geen veiligheid.

Het is hetzelfde als wanneer je je te midden van onbetrouwbare honden bevindt, je weet niet wie er door hen het volgende moment gebeten zal worden. De enige mogelijkheid om ons te verdedigen bestaat uit gelijkvormig worden met de Hoge Kracht. Alleen Israël is in staat om de sterkste natie van de wereld te worden. De hele wereld is afhankelijk van Israël.

De Hoge Kracht is de alomvattende Kracht van de Natuur die alle onderdelen van de natuur draagt: het minerale deel, het vegetatieve, animale en menselijke deel. We bestaan in het netwerk van krachten dat ons bestuurt en onze vooruitgang stimuleert.

Op het aardoppervlak ontstond eerst de minerale natuur, daarna kwam er een vegetatieve laag, toen kwamen de dieren en de mens verscheen als laatste. Natuurlijk was dit geen toeval.

Onze onwetendheid over het hoge systeem van bestuur heeft een onaflatende invloed op ons. Ik bestudeer dit systeem nu veertig jaar, ik ken de wetten ervan, de formules en de methoden van communicatie om zeker te zijn van een positief antwoord van het systeem.

Als Israël zich op de juiste manier gedraagt, zal het Hoge Bestuur de wereld op een manier organiseren waardoor niemand ons ooit nog schade zal toebrengen of ons met negatieve gedachten zal benaderen. Intifada, oorlogen … het zal allemaal stoppen! Alle landen zullen onze beste vrienden worden.

Vraag: Welke kracht kan ons verdedigen?

Antwoord: De alomvattende kracht van de natuur die onze gedachten en verlangens bestuurt en onze handelingen bepaalt. Waar komen onze gedachten en verlangens vandaan? We krijgen ze uit het netwerk waardoor de wereld bestuurd wordt.

We bevinden ons in een strak, nauwkeurig georganiseerd systeem dat ons bestuurt. Wetenschappers stellen vast dat men ontdekt dat er dagelijks een intensievere verbinding is tussen microben, partikels, golven, gedachten, verlangens, organismen …

Schijnbaar is het zo dat elk lichaam een eigen leven leidt, er is echter een wolk van ontelbare invloeden om ons heen. Deze wolken ‘overlappen’ elkaar.

Als wij willen weten hoe we kracht en veiligheid willen verspreiden, moeten we de aard van het alomvattende systeem kennen. Wat is anders het verschil tussen ons en dieren die niet weten wat er het volgende moment met hen zal gebeuren?

From KabTV’s “A New Life” 10/8/15

 

Leven Volgens Het Verstand Of Volgens De liefde

Dr. Michael LaitmanVraag: Het Chanoeka feest begint (17 t/m 24 december in 2014), het herinnert ons aan de overwinning van de Makkabeeën in de oorlog met de Grieken. Wat betekent hun oppositie in diepere zin?

Antwoord: ‘De Grieken’ is mijn verlangen om te genieten, mijn egoïsme zegt tegen mij: “Luister, je moet je op je logica en je instinct vertrouwen. We moeten leven volgens het verstand en dat heb je. Je kunt op een rationele manier leven en alles wat zich voordoet evalueren en afwegen. Wees zoals iedereen.”

Dit is de Griekse benadering. Deze is correct en goed, iedereen vindt dit prima en er is niets tegen in te brengen. Het is wel zo dat de wereld dit niet kan realiseren, want ons leven is verre van een paradijs. We hebben echter geen andere hulpmiddelen die duidelijk, waar en logisch zijn, onderbouwd door de wetenschap en de psychologie, op een solide basis gefundeerd, begrepen door gevoel en verstand.

Er is echter nog een andere benadering: die van de ‘Makkabeeën’.

“Nee,” zeggen de Makkabeeën, “op die manier willen wij niet leven. We willen leven volgens de wetten die Abraham als fundament voor het Joodse volk heeft gegeven, het principe van liefde voor de ander als voor mijzelf. En dit moeten we bereiken.”

De Griek in mij antwoordt hierop: “Eerlijk gezegd heb je voor honderd procent gelijk.”

Maar wacht, hoezo? Hij beweerde net het tegenovergestelde. Hebben ze allebei gelijk?

“Ja,” gaat mijn Griek verder, “ik zou natuurlijk volgens de liefde willen leven. Maar dit is een onbereikbare utopie. Heb je een pil die we kunnen innemen zodat daarna alle mensen op aarde zeker van elkaar zullen houden? Kun je eenheid opleggen, elkaar helpen, voor elkaar zorgen, garant staan voor elkaar en overal gelijkwaardig zijn? Ben je in staat om van iedereen je vriend te maken?”

Dus, het probleem van de Makkabeeën is dat ze irrationeel en onrealistisch zijn. Hetzelfde wordt gezegd over de wijsheid van de Kabbalah: “Waar dient het voor? Het is beter om echt succes in het leven te bereiken. Enige belangstelling voor hogere zaken zou nuttig kunnen zijn, maar om er mijn hele leven er aan te wijden, dat is te veel. Dat is niet logisch.”

Daarom zijn de Makkabeeën aanvankelijk klein en zwak. Ze hebben niets dat mij zal overtuigen. Er is een heel kleine Makkabee in mij verborgen en er zit een sterke Griek in mij die zich daar comfortabel voelt. Wat moet ik doen? Wat voor oorlog gaat er tussen hen ontstaan?

Ik krijg echter een antwoord dat me vertelt: “Zelfs als je het uiterlijke beeld opgeeft, begrijp je innerlijk dat er geen andere manier is, we moeten volledige eenheid bereiken en dat is liefde, dan kun je er namelijk aan beginnen om de juiste groep te bouwen. Daarin zal je het Licht aantrekken, dat is een speciale Kracht die inherent is aan de Natuur en die kun je gebruiken. Jij hebt alleen maar een kleine vonk, maar de Natuur heeft een enorm groot Licht en dat kan je naar je toetrekken.”

Dan zul je zien dat de hele wereld niet meer dan een theater van illusie was. Die wereld zal oplossen en vervagen, zoals in Hollywood films, verdwijnen en voorbij zijn. Inderdaad, het hele beeld was fictief.

Dit zal echter gebeuren op voorwaarde dat je je vonk, je kaars, toevoegt aan het grote Licht dat de wereld vult. En om die noodzaak te voelen, moet je inspanningen leveren die in strijd zijn met je verstand.

Vraag: Hoe kan ik dit aan mijn familie uitleggen, zij staan ver van zulke gedachten af als de kaarsen van Chanoeka worden aangestoken? Hoe kan ik ze hier wat van bijbrengen?

Antwoord: De Makkabeeën hebben de oorlog tegen de indringers gewonnen omdat ze zich verenigden. Ze gingen naar de mensen toe en het lukte hen om ze tot eenheid te brengen.

Daarom is het voor ons niet nodig om tijdens een oorlog tot eenheid op te roepen, want dan is het al oorlog. Nee, we moeten ons nu met elkaar verenigen, dan zal er geen oorlog komen. Wij zullen hiermee alle kwade krachten neutraliseren.

Laten we ons dus verenigen. Wat voor kwaad zou dat kunnen veroorzaken? Geen enkel. We moeten ons er alleen een beetje voor inspannen. Dat vertelt Chanoeka ons: door ons te verenigen, zullen we onze grootste overwinning behalen.

Daily Kabbalah Lesson – 12.16.14

 

We Zijn Al In Contact Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik weet niet hoe ik drie uren les moet volhouden, want ik voel me moe, zwaar en ik voel een gebrek aan energie, mijn lichaam voelt loodzwaar. Bestaat er de een of andere oplossing om snel de zwaarte van het hart te overwinnen?

Antwoord: We weten dat de oorzaak van zwaarte in het werk bestaat uit het feit dat een mens de Schepper niet voelt. Het is dus eenvoudigweg noodzakelijk voor mij dat ik mij steeds bewust ben van wat er plaats vindt en dat ik probeer om mij te herinneren dat de Schepper alle gevoelens van mijn werkelijkheid tot stand brengt: alles wat ik zie, hoor en waarneem door middel van mijn vijf zintuigen, evenals de waarneming van mijzelf en de wereld. Ik ontvang alles van Hem.

De Schepper geeft mij dit gevoel van zwaarte, want alles wat ik voel komt van Hem. Als ik dat niet vergeet, ga ik kijken naar een manier om met de staat die ik van de Schepper ontvang om te gaan. Het belangrijkste is dat ik niet vergeet dat ik van moment tot moment door het voelen van mijzelf en wereld om mij heen, contact heb met de Schepper.

Ik heb nu contact met de Schepper! Ik moet voortdurend mijn gedachten richten op de vragen: “Hoe geeft Hij aan mij en hoe geef ik aan Hem? Hoe bereik ik gelijkvormigheid met Hem, met Zijn Onthulling en hoe kom ik van dit gevoel van verborgenheid af waardoor ik niet duidelijk kan voelen dat we met elkaar verbonden zijn en bij elkaar horen?”

Zelfs voordat mijn eigenschappen gelijkheid van vorm met de Schepper gaan bereiken, door deze wereld (Olam) te voelen, die verborgenheid (Alama) uitdrukt, onzichtbaarheid. Wanneer ik namelijk mijn lichaam voel en de omgeving, ben ik voortdurend in verbinding met de Schepper. We moeten proberen om in zo’n gevoel te zijn, het gaat door de huid heen, door het lichaam, door de emotie en het intellect, door de gedachten en alles wat bestaat. Alles wat ik voel komt van de Schepper naar mij toe, zowel de gedachten als de verlangens die steeds in mij veranderen.

Dat komt omdat ik nooit het contact met de Schepper verlies. Dan kan ik op zoek gaan naar een mogelijkheid om zelfs nog sterker met Hem verbonden te zijn en naar een manier om wederzijdse verbinding tot stand te brengen, liefde en geven aan elkaar.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 12/4/14, Writings of Baal HaSulam

 

Op Zoek Naar De Juiste Dialoog Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: We studeren nu al jarenlang Kabbalah, we begrijpen ons pad en we streven naar de eigenschap van geven. Maar op het laatste moment komt er angst in ons naar boven over hoe we ontvangen en geven met elkaar kunnen combineren, ik bedoel hiermee de angst voor de eigenschap van geven. Ik begrijp heel goed dat ik het niet voor mijzelf moet doen maar alleen ten behoeve van de Schepper. Hoe kunnen we dit zonder angst doen?

Antwoord: Wie geeft je deze gevoelens? Wie heeft er controle over je voelen en denken? Wie is er in jou en veroorzaakt in jou al deze waarnemingen? De Schepper. Dus, praat met Hem als Hij de controle in jou versterkt en je voel- en denkvermogen gebruikt om een bepaalde onrust in je op te wekken.

Waarom doet Hij dit? Als je je gaat verbinden met Zijn werk en je gaat onderzoeken wat Hij in je veroorzaakt en met welk Doel, ga je de Schepper en jezelf als partners zien.

Uiteindelijk is het zo dat Hij alles veroorzaakt, niet in jou, maar in je zogenaamde verlangen dat Hij ook heeft geschapen en waar Hij nu aan werkt, waarin Hij bepaalde verstoringen teweegbrengt. Het is aan jou om het correcte antwoord op die verstoringen te vinden: wat zou je graag willen dat Hij doet? Of je bent het ermee eens dat Hij alles doet wat Hij wil, maar Hij leert je hoe je je correct tot Hem kunt verhouden. Ga op zoek naar de juiste dialoog met de Schepper.

Maar als je dit gaat doen en het niet verbindt met de groep, gaat het niet over de Schepper, maar alleen over je psychologische, emotionele en mentale conclusies. De Schepper is in de groep van tien aanwezig. Dit is het probleem van alle onderzoekers op psychologisch en ander gebied, zij kunnen niet begrijpen waar Hij zich verbergt.

Vraag: U hebt gezegd dat het verlangen naar de eigenschap van geven zich een moment kan laten voelen en dat we het dan weer verliezen, het weer even voelen en dan weer verliezen. Moeten we dit – om onze eenheid te voelen – in één seconde allemaal samen wensen?

Antwoord: Een collectief korte-termijn verlangen zal ons niet helpen. We moeten een zeker potentieel verzamelen voor een bepaalde tijdsduur, zodat we de correcte spanning voelen. Dit wordt ‘wereld, jaar en ziel’ (Olam, Shana, Nefesh) genoemd. Als wij, ondanks alle veranderingen die wij ervaren, dit potentieel correct op het doel richten, ons met elkaar verbinden, het hogere punt tussen ons vinden en ons daaraan hechten, vermeerderen we stapsgewijze de benodigde spanning en dan vindt de onthulling van de Schepper plaats.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-09-18-14/

 

Geen Verlangen, Geen Gedachte

Dr. Michael LaitmanVraag: Heb ik het goed begrepen dat een gedachte voorafgaat aan een emotie?

Antwoord: Wij meten een gedachte af aan de reikwijdte van het verlangen waar deze gedachte bij hoort. Het verlangen wordt in het hart ervaren en de gedachte in het verstand. Wat komt eerst en wat volgt?

Van ons uit gezien gaat het verlangen vooraf aan de gedachte, want als iemand iets wil, ervaart hij een gedachte over de manier waarop hij kan krijgen wat hij verlangt. Als ik ergens geen verlangen naar heb, zal ik er ook nooit over denken.

Een mens wordt voortdurend gebombardeerd door de verlangens van deze wereld en hij is in grote verwarring omdat hij daardoor naar verschillende richtingen getrokken wordt. Hoe hebben we controle over de gedachte zodat we niet verward raken?

Alleen als iemand deel van een groep wordt en er een groter verlangen uit ontvangt, kan hij een gedachte goed onderscheiden. De groep geeft hem bepaalde waarden die bij de groep horen en als hij opgenomen is in de groep, accepteert hij de waarden en de verlangens ervan. Dan ontwaakt het verlangen om een nieuwe gedachte die hij van de groep heeft ontvangen te realiseren. Het verlangen gaat altijd vooraf aan de gedachte.

In wezen hebben we helemaal geen gedachte, we hebben een verlangen! Als er verlangens zijn, zijn er gedachten, zo niet, dan zijn er geen gedachten. Hoe groter het verlangen is, hoe groter de gedachte.

From Kab TV’s “Kabbalah for Beginners,” 10.21.10

 

Afgunst, Lust En eer Halen Iemand Uit Deze Wereld

Dr. Michael LaitmanUitleg: Jaloezie is een slecht gevoel. Het verandert iemands zelfperceptie en dwingt ons om stap voor stap onze karaktertrekken en maniertjes te veranderen; het moedigt ons aan om onze rivaal te kopiëren! Onder de invloed van onze rivalen beginnen we hun gewoonten te herhalen en ontdekken wij hun talenten in onszelf.

We proberen dit te doen als onze partner belangstelling voor iemand toont of als een tegenstander geïnteresseerd is in onze partner, zelfs als de laatste hiervoor geen belangstelling heeft. Jaloezie kan, zoals bij elke strijd, een strategie worden voor onze persoonlijke ontwikkeling als we erin slagen om onze emoties onder controle te houden.

Commentaar: Er staat geschreven: “Afgunst, lust en eer halen een mens uit de wereld.” Deze drie grote vervullingen van ons egoïsme dienen als enorme stimulansen voor onze vooruitgang. Als we ze niet in ons leven hebben, moeten we er inzicht in krijgen. Als we ze ervaren, moeten we er controle over krijgen. Het belangrijkste punt is wat we met de hulp ervan willen bereiken!