Category Archives: Genen

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 4

laitman_610_1Is Het Mogelijk Om Het Spirituele Gen Te Decoderen?

Vraag: Bevat het spirituele systeem van alle mensen de verlangens die ooit werden gerealiseerd of zullen worden gerealiseerd? Betekent dit dat elk verlangen dat in mij opkomt, afkomstig is van dit spirituele systeem en bepaalt wat ik op dit moment wil? Heeft het ons hele leven onder controle?

Antwoord: Het spirituele systeem regelt ons hele leven voor de volle 100 procent.

Vraag: Bestaat er een spiritueel DNA in ieder mens?

Antwoord: Natuurlijk, anders zou er geen fysiek DNA bestaan. Het Spirituele DNA verbindt mij met het spirituele systeem.

Vraag: Worden we erdoor bestuurd zoals bij een afstandsbediening?

Antwoord: Nee, het is niet ver weg van ons, wij leven namelijk in dit systeem. Het bevindt zich niet ergens op een andere plek maar tussen ons en in ons, het verbindt ons met elkaar. Er bestaan geen begrippen als tijd, beweging, ruimte en afstand in spiritualiteit.

Vraag: Is het mogelijk om het spirituele DNA te lezen op de manier waarop genetici fysiek genoom decoderen? Wat voor informatie is erin opgeslagen?

Antwoord: De hele weg die ik moet afleggen, vanaf nu tot aan mijn eind correctie, ligt daarin opgeslagen. De eind correctie  is een staat waarin iedereen boven het egoïsme uit verenigd is in één verlangen dat ‘Mens’ genoemd wordt, Adam.

Onze spirituele DNA’s bevinden zich in één systeem waar zij elkaar beïnvloeden. Daarom hebben we in deze wereld verschillende relaties die, voor ons verborgen, door het spirituele DNA worden gedicteerd.

In het gecorrigeerde systeem zijn alle verlangens met elkaar verbonden zodat een ieder alle anderen aanvult. We hebben het over verlangens, niet over lichamen. Het lichaam zal vroeg of laat sterven, en wat dan nog? Onze verlangens verbinden zich in één systeem dat Adam wordt genoemd.

Vraag: Sterft een verlangen of een mens?

Antwoord: Nee. Verlangen is een kracht en een kracht sterft niet. Een kracht blijft bestaan en reïncarneert in verschillende lichamen.

Vraag: Welke DNA is belangrijker en oefent controle uit, het spirituele of het fysieke DNA?

Antwoord: Het Spirituele DNA regelt alles, inclusief het materiële DNA

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 3

Laitman_633_3Spiritueel DNA

Vraag: Beïnvloedt het spirituele DNA ons leven op dezelfde manier als het fysieke DNA?

Antwoord: Als het spirituele DNA in een mens wordt onthuld tijdens een van zijn levenscycli, is dat zeker van invloed op zijn lotsbestemming. Een mens wordt zich bewust van dit spirituele gen. Het verlangen dat nu in hem onthuld is, het verlangen om de spirituele staat te bereiken, het nieuwe doel dat zich boven dit fysieke leven bevindt, verandert zeker alles.

Vraag: Uit de genetica is bekend dat aangeboren eigenschappen die in het DNA vastliggen, bepalen wat zich in een kind zal ontwikkelen. Bestaan er nog andere genen in een mens?

Antwoord: Ja, er bestaat ook een spiritueel DNA. Het spirituele gen, de Reshimo, is een informatieve lading die in ieder mens aanwezig is, of beter gezegd: in zijn of haar verlangen. Het bepaalt in welke vorm dit verlangen zich zal ontwikkelen.

Vraag: Wordt deze informatie bij de geboorte in een mens opgeslagen?

Antwoord: Zelfs daarvoor al. Als een druppel sperma zich gaat ontwikkelen, betekent het dat de spirituele informatie deze ontwikkeling heeft veroorzaakt. Juist deze informatie leidt een man en een vrouw naar copulatie, deze informatie veroorzaakt het verlangen in hen om een ​​kind te krijgen of er wordt daardoor een ongeplande zwangerschap voor hen geregeld.

Er is een spiritueel systeem dat bepaalt hoe elk verlangen dat daarin aanwezig is zich moet ontwikkelen. De verlangens zijn in één netwerk met elkaar verbonden, dat netwerk is noodzakelijk om een ​​bepaalde staat, het einde van de correctie, te bereiken. Dit netwerk bestaat uit vele verlangens die behoren tot alle mensen in de wereld.

Dit netwerk is voortdurend in ontwikkeling. Op basis daarvan besluit het wat er op een bepaald moment met iedere afzonderlijke wens gebeurt: ofwel er wordt van afgezien zonder implementatie in deze wereld, of deze wens wordt in een mens geïmplementeerd, in een man of een vrouw, in een bepaalde vorm.

Hieruit blijkt dat het spirituele systeem de vorm van ons fysieke leven op deze aarde bepaalt, de basis daarvan is de noodzaak om het einde van de correctie in zijn perfecte vorm te bereiken.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 2

laitman_553Het Verborgen Gen

Vraag: Is er iets in de genen van het menselijk DNA dat bekend is in de Wijsheid van Kabbalah, maar niet bij genetici?

Antwoord: Er bestaat een toegevoegde spirituele lading, dit blijft geheim voor een gewoon mens.

In het volk Israël waren er in verschillende generaties bijvoorbeeld mensen die niet Joods geboren waren, maar zich aansloten bij het volk en daar heel belangrijke mensen werden, hoewel zij aanvankelijk ogenschijnlijk geen Joodse genen hadden. Dergelijke gevallen kwamen veel voor, vooral in de tijden van de Tempel.

Hieruit blijkt dat het dus niet noodzakelijk is dat deze informatie via het fysieke lichaam wordt doorgegeven, via de ouders. Er is een deel spirituele informatie die leidt tot innerlijke spirituele ontwikkeling en een mens ertoe dwingt om zijn bestemming te vervullen, zonder dat er enig verband met de ouders bestaat.

De ouders van Rabbi Akiva waren bijvoorbeeld niet Joods van geboorte, zij bekeerden zich later tot het Jodendom. Maar dat belette niet dat hun zoon een belangrijke joodse wijsgeer werd, één van de grootsten in de geschiedenis van Israël. Waar komt dat vandaan? Het blijkt dat we het geestelijk DNA, de wortel van de ziel, niet kunnen beoordelen vanuit het DNA materiaal.

De wortel van de ziel is een onderdeel van het systeem van Adam HaRishon. Adam is geen mens, maar een spiritueel systeem waarin we allemaal worden opgenomen door onze gecorrigeerde verlangens. Dan verenigen we ons allemaal in één spiritueel lichaam. Een dergelijk spiritueel lichaam, waarvan alle delen in harmonie verenigd zijn, noemen we Adam, de eerste mens.

Als ieder mens zijn verlangens corrigeert en bereid is om zich te verenigen met gelijkvormige gecorrigeerde verlangens van andere mensen die ernaar op zoek zijn om zich als broeders in één lichaam, in één verlangen, met elkaar te verenigen, zijn we allemaal verbonden.

Dan voelen we in deze verbinding de eerste mens, Adam HaRishon, één samengevoegd verlangen dat uit vele persoonlijke verlangens is gevormd. Een ieder annuleert zijn egoïsme en verbindt zich met anderen boven het ego uit, om samen met hen in één verlangen te zijn, als in één lichaam.

Er zijn zielen, afzonderlijke delen van Adam, die sterk verlangen naar deze eenheid, zij worden beschouwd als hoge zielen. Er bestaan ook mensen die er niet zo enthousiast voor zijn en er zijn zelfs mensen die er volkomen onverschillig tegenover staan.

Zo’n spirituele gen, die we een Reshimo noemen, is in ieder menselijk wezen in de wereld aanwezig, het verlangen naar eenheid: positief, negatief of totaal niet.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16