Category Archives: Geneeskunde

Mensen zijn elektrolyten

707Vraag: Wetenschappers beweren dat het elektromagnetische veld van de aarde het enige veld is dat geheugen heeft. In hoeverre beïnvloeden wij mensen dit veld? En waarom is de invloed van het elektromagnetische veld van de aarde op alle levende wezens zo enorm groot?

Antwoord: Weet je wat we zijn? We zijn een kleine container waarin zich elektrolyten bevinden, d.w.z. een polaire vloeistof die verandert onder de invloed van een magnetisch, elektrisch, of wat voor veld dan ook. Als een mens in een magnetisch veld wordt geplaatst, gaan zijn innerlijke dipolen in overeenstemming met dit veld bewegen.

Alle nieuwste medische apparatuur voor tomografie enz. is gebaseerd op de bestudering van onze inwendige organen door middel van een magnetisch veld. Op deze manier kunnen we werkelijk een grote stap voorwaarts maken in de diagnostiek.

Een mens is te vergelijken met een plastic zak waarin een chemische oplossing zit en verder niets. Daarom hebben elektrische en magnetische velden een ongelooflijk sterke invloed op ons. We veranderen meteen. Als je mij naast een sterke magneet zet, kan je mijn geheugen wissen zoals bij een computer.

Je kunt mijn polen veranderen in plus of min, dan zullen al mijn reacties een andere kant opgaan.

Je kunt overal invloed op uitoefenen. Mijn hart en mijn hersenen werken op elektrische impulsen. Zelfs het hart zelf, de materie ervan, het zogenaamde “vlees”, heeft zo’n eigenschap, zodat het uit zichzelf elektrische impulsen genereert en zichzelf opnieuw kan opstarten.

Dit betekent dat wij in feite elektrolyten zijn, waarin allerlei elektrochemische reacties plaatsvinden. Hoe we vrij kunnen worden van het effect van elektromagnetische velden? Ze zijn het belangrijkste voor ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/humans-are-electrolytes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Pole Inversion” 5/15/11

Related Material:

Who Causes the Imbalance in Nature?

Dialog With Nature

Natural Disasters—The Force Of Development

Filed under: Health, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Geneeskunde zoals de natuur het bedoelt (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Geneeskunde zoals de natuur het bedoelt

 

Medicine as Nature Would Have It

Enkele dagen geleden schreef een Israëlische arts dat hij merkt dat hij na meer dan 20 jaar in de geneeskunde te hebben gewerkt, te vaak moet zeggen dat hij het niet weet. Hij zegt dat Covid alles in zijn beroep op zijn kop heeft gezet en dat hij, en veel van zijn collega’s, maar al te vaak geen flauw idee hebben over wat ze moeten doen.

Als wij gezond willen worden, moeten we onze sociale houding veranderen. Hierdoor zal onze samenleving geheeld worden en dat zal dan weer ons lichaam genezen, dan zal de wereld een gezonde, gelukkige plek worden om in te leven.

Het lijkt erop dat de realiteit ons in elk aspect van ons leven aan het inhalen is. Alles wat we op een voetstuk hebben geplaatst, is aan het afbrokkelen en misschien wel in de eerste plaats de moderne geneeskunde. We hebben van gezond worden een handelszaak gemaakt en in zaken telt geld in plaats van mensen.

Het is nog ernstiger, de strijd tegen Covid-19 is het afgelopen jaar een politieke machtsstrijd geworden en besluiten die levens hebben gekost en het inkomen van miljoenen mensen, komen eerder tegemoet aan partijbelangen dan aan de belangen van het volk. Zoals we dat bij alles zien, heeft Covid onze ware aard blootgelegd, en die is verre van fraai.

We zijn vergeten dat het menselijk lichaam in feite tot het dierlijke niveau behoort. Net zoals dieren hun genezing uit de natuur halen, zouden wij dat ook kunnen, als we maar aandacht zouden besteden aan onze eigen natuur. In plaats van een houding van opensnijden, vervangen en weer dichtnaaien, zouden we kunnen weten hoe wij onze gezondheid in stand kunnen houden en hoe we onszelf gemakkelijk en snel zouden kunnen genezen als dat nodig is. Maar gezond zijn is niet lucratief, dus er wordt ons geleerd om niet meer naar onszelf te luisteren en dan worden we ziek.

Ik propageer geen veganisme, ik wijs er alleen maar op dat we doof zijn geworden voor de natuurlijke behoeften van ons lichaam, dat zijn er overigens heel weinig en ze kosten vrijwel niets. Als we beter zouden opletten, zouden we weten welke planten goed zijn voor een bepaald probleem en hoe we, in het algemeen gesproken, een goede gezondheid kunnen behouden.

We leven in de natuur, de natuur heeft ons verwekt en onderhoudt ons, maar als het om onze gezondheid gaat, hebben we geen idee hoe we haar kunnen gebruiken om onze gezondheid te behouden of te herwinnen. Het is alsof we de navelstreng die ons voedde, hebben doorgesneden en nu, los van onze voedende moeder, proberen te overleven.

De ontkoppeling is helaas het duidelijkst tussen mensen. We hebben ons niet alleen losgekoppeld van de natuur, we zijn in de eerste plaats losgekoppeld van elkaar. We lijden aan moreel narcisme, we denken in de eerste plaats aan het gevoel dat wij zelf hebben bij onze daden en niet aan de gevolgen voor anderen. Net zoals we elk orgaan in ons lichaam behandelen alsof het een op zichzelf staand systeem is, behandelen we onszelf als op zichzelf staande individuen en we besteden geen aandacht aan de maatschappij waarin we leven. De benadering die onze samenleving ziek maakt, maakt ook ons lichaam ziek, we zijn ziek van binnenuit en van buitenaf.

Ons weer met de natuur verbinden, betekent dus dat we ons opnieuw verbinden met alles en iedereen, dat we voelen dat we allemaal delen zijn van één systeem dat zorgt voor al zijn delen, ook voor ons. Maar dat doet het alleen als ook wij er zorg voor dragen. Als we gezond willen worden, moeten we onze sociale houding genezen. Dit zal onze samenleving genezen, die op haar beurt onze lichamen zal genezen, dan zal de wereld een gezonde, gelukkige plek worden om in te leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/medicine-as-nature-would-have-it-linkedin

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →