Category Archives: Gelukkig Zijn

Volmaakt geluk

laitman_572.02Vraag: Wat is de hoogste staat in Kabbalah die beschreven wordt als een staat van compleet, volmaakt geluk?

Antwoord: Volmaakt geluk wordt gecreëerd door de volledige eenwording van de rechter- en de linkerlijn in de middellijn, wanneer het egoïstische systeem (Klipa – schil, Tuma’a – onzuiverheid, Gasut – grofheid) is voltooid en vervuld wordt door de rechterlijn, de eigenschap van geven, liefde en zorgzaamheid.

Als deze twee systemen gelijktijdig bestaan in de middellijn daartussen, vanuit een volledige acceptatie van elkaar, wordt deze staat volmaakt geluk genoemd.

Deze staat is echter niet permanent want er worden steeds weer verstoringen, inzinkingen en processen van verval onthuld, met andere woorden: elke spirituele staat – ook een staat van geluk – is dynamisch.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17

Bent U gelukkig In Uw Leven?

laitman_572_02

Tot en met 19 mei zullen de blogs onregelmatig verschijnen

Vraag: Bent u gelukkig in uw leven?

Antwoord: Ik ben gelukkig in de mate waarin mijn studenten het mij mogelijk maken om gelukkig te zijn.

En wat is geluk eigenlijk? Als de Schepper mij een kans geeft en ik die kans waar maak in mijn leven, als ik voel dat het van Hem komt en dat het op de juiste wijze van mij naar Hem terugkeert, is dit inderdaad geluk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Waar Kunnen We Het Patent Voor Eeuwig Genot Vinden?

laitman_276_01Vraag: Heeft Kabbalah het patent op het vinden van vreugde?

Antwoord: Van onze wereld genieten we steeds minder, ondanks het feit dat we er heel erg ons best voor doen: via adverteren, tv, allerlei spitsvondigheden, vrijetijdsbesteding en toerisme. Een mens doet van alles om te kunnen genieten en niets helpt. Alles zwakt heel snel af en verdwijnt. Vroeger was men blij met een stukje vlees, kaas en wat groenten. Tegenwoordig ga je een supermarkt in en is er zoveel te koop dat je niet weet wat je moet kiezen en toch zijn mensen hun levensvreugde kwijt.

De wijsheid van Kabbalah is de wijsheid van ontvangen, van geluk en voldoening. Kabbalah onderzoekt de aard van onze wereld, het verlangen om te genieten, en leert aan een mens hoe hij dat op de juiste manier kan doen.

Waarom wordt de wijsheid van Kabbalah als een geheime studie beschouwd die voor mensen verborgen wordt gehouden? Omdat mensen een geschiedenis van vele duizenden jaren moesten meemaken om te ontdekken dat zij geen vreugde kunnen vinden in het framework van onze aarde, terwijl zij op het volgende niveau, de niveaus van de spirituele Natuur, vervuld kunnen worden met eeuwig, verheven geluk.

Dit gevoel van eeuwigheid is het gevoel van eeuwig genot, van oneindige beweging in een onmetelijk grote bedding van liefde, begrip, blijheid en onthulling. Dit noemen we de hogere wereld, de komende wereld, de Hof van Eden. Daarheen leidt de wijsheid van Kabbalah ons en het ligt allemaal voor ons open.

Vraag: Moet een mens speciale oefeningen doen of mediteren om dit te bereiken?

Antwoord: Nee. Je hoeft niet te bidden of te mediteren, het is alleen noodzakelijk dat je een paar keer per week minimaal twee à drie uren studeert. Je kunt het iedere dag doen. De Bnei Baruch Kabbalah Education Centers zijn open.

Naast de studie hebben we ook congressen in verschillende delen van de wereld: van Zuid Amerika tot Noord Amerika, in Europa, Rusland en in andere landen. We nodigen iedereen uit voor deze congressen, ook degenen die net met de studie begonnen zijn.

Het belangrijkste is de studie van de correcte interactie tussen mensen, omdat je zo gaat begrijpen hoe het systeem van verbindingen in de Hogere Wereld is gebouwd. Het is tegengesteld aan ons systeem en het brengt mensen dichter bij elkaar. Juist in de verbinding met elkaar vinden we de toegang tot de Hogere Wereld.

From the Daily Kabbalah Lesson 9/20/15

 

Vooruitgang Is Zinloos En Meedogenloos

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (Expert): “In de jaren zestig van de 20e eeuw had de Westerse samenleving een hoog niveau van consumptie bereikt, mensen begrepen dat geld niet de belangrijkste indicatie van geluk was.”

“Zo werd het begrip ‘de multidimensionale kwaliteit van het leven’ geboren, deze wordt naast het inkomen bepaald door veiligheid, toegang tot kennis, de ontwikkeling van de geneeskunde, levensverwachting, milieu omstandigheden, enz.”

“Maar hoe konden deze verschillende onderwerpen één geheel worden? Wetenschappers stelden voor om te switchen van objectieve naar subjectieve indicatoren, zoals ze gemeten werden door opiniepeilingen. Maar deze zijn afhankelijk van het meten van iemands situatie in vergelijking met de situatie van zijn buurman, het blijkt dat degenen die niet dicht bij rijke mensen wonen gelukkiger zijn.”

“Vanuit een subjectief oogpunt bezien is de kwaliteit van leven van mensen in het vorige millennium niet verbeterd, maar minder geworden door de differentiatie van de bevolking, gemeten naar het consumptie niveau in het oude Egypte of in het middeleeuwse Frankrijk, dat niveau was lager dan het nu is.”

“Dit betekent dat er vanuit een subjectief oogpunt bezien geen vooruitgang is. Bovendien veroorzaakt de verspreiding van innovaties ongelijkheid op het vlak van consumptie, evenals ontevredenheid en conflicten.”

“In plaats van verbetering ontstaat er door de vooruitgang vermindering van de kwaliteit van leven ten gevolge van toenemende ongelijkheid en stagnatie, tegelijkertijd stabiliseert het de samenleving. Ontwikkeling is een zinloos proces, vergelijkbaar met een hond die zijn eigen staart najaagt, dit veroorzaakt niets anders dan afgunst en leed.”

Mijn commentaar: We kunnen de vooruitgang niet tegenhouden. Haar rol leidt tot nadenken over de zinloosheid van ons bestaan, zodat we ons – nadat we vragen hebben gesteld over de betekenis van het leven – voorwaarts bewegen naar de ontdekking van de Schepper.

 

De Wetenschap Van Geluk

Dr. Michael LaitmanMening (Karlheinz Ruckriegel, onderzoeker naar geluk aan de Georg-Simon-Ohm Hochschule, de Universiteit voor Toegepaste Kunsten in Neurenberg): ” Waar mensen een dagelijkse strijd moeten leveren om te overleven, zijn ze niet tevreden met hun leven. Ze voelen een directe relatie tussen inkomen en tevredenheid. Ze zeggen dat geld geen geluk brengt, maar dat geluk wel samenhangt met de hoeveelheid geld.”

“Vanaf een bbp per hoofd van de bevolking van 10.000 dollar per jaar is deze afhankelijkheid echter minder groot en vanaf 20.000 dollar voelt men geen afhankelijkheid meer. Vroeger werkten werknemers gewoon hard, van begin tot einde, ze werden betaald en hadden verder niets nodig.”

“Tegenwoordig is zelfrealisatie belangrijk, met interessante zaken bezig zijn. Mensen zijn in hun werk uit op succes, vriendschap, erkenning, projecten met een toekomst en mogelijkheden om hun talenten te ontdekken. In het algemeen is het bruto binnenlands product geen indicatie voor algemene tevredenheid.”

“Hoe groter de sociale ongelijkheid is, hoe minder gelukkig de burgers zijn. Dit wordt met name duidelijk wanneer mensen reeds bij hun geboorte ongelijke kansen hebben en niet in staat zijn om tijdens hun leven deze situatie te veranderen. Dit geldt voor twee objectieve indicatoren: levensverwachting en gezondheid.”

“Het niveau van welzijn wordt beïnvloed door sociale contacten, actieve deelname aan het openbare leven, werk dat tevredenheid, welwillendheid, gezondheid en innerlijke vrijheid brengt.”

“De stellingen over de wetenschap van geluk zijn niet controversieel meer, maar wetenschappelijk bewezen.”

Mijn commentaar: Onze egoïsme neemt toe en vraagt om een meer kwalitatieve vervulling. Daarom bestuderen mensen op het ogenblik meer dan ooit heel serieus de bronnen van het geluk.

 

Instructeur Voor Het Bereiken Van Geluk

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe behoort de verbinding te zijn tussen degenen die de integrale methode bestuderen en hun instructeur? Moet hij ‘groot’ zijn in hun ogen? Waar gaat deze grootheid over?

Antwoord: Een instructeur kent de menselijke natuur. Hij is als een spirituele vader voor zijn studenten. Zij beschouwen hem als iemand die hun innerlijk begrijpt. Dit is de houding die onze instructeur moet bereiken.

Wanneer iemand voor de eerste keer in de les komt, weet hij niet wat het is. Direct na de eerste les begint hij echter te begrijpen dat dit een heel interessante methode is die hem een gevoel van geluk en vervulling geeft (dit is het belangrijkste voor iemand). We zijn immers zo gemaakt dat vrijwel alles wat we doen gericht is op een gevoel van vervulling. Deze vervulling noemen we geluk.

In het algemeen is dit een totaal anonieme, doelloze vorm. Iemand voelt zich gewoon goed, ontspannen, vrij van zorgen, veilig, enz. Dit behoort allemaal tot de categorie geluk. Als men begrijpt dat dit alleen samen met het hele team bereikt kan worden, kan zijn leraar een ‘professor voor geluk’ genoemd worden. Dit betekent dat je een instructeur bent voor het bereiken van geluk.

From Kab TV’s “Through time” #2, 9/17/13

 

Wanneer Je ‘Je Eigen Vlees Opeet’…

Dr. Michael LaitmanAls je lijdt wil dat zeggen dat je je in een staat bevindt die beschreven wordt als: “Een dwaas zit met zijn armen over elkaar en eet zijn eigen vlees.” Als je een sterke omgeving hebt die je hulp wil bieden, als je je er niet voor schaamt om jezelf weg te cijferen en je bereid bent om volledig in de anderen op te gaan, heb je veel geluk. Dan zul je niet lijden, maar zul je meteen de middelen ontdekken om deze hele situatie van lijden ten goede te keren.

Als je ‘je eigen vlees opeet’ betekent dit dat je niet met zekerheid kunt vaststellen waar de pijn vandaan komt, waarom het zo is, van wie het komt en met welk doel. Je bent vergeten dat “Hij de Eerste en de Laatste is!” en het lijkt alsof je de pijn aan jezelf toeschrijft, alsof je het zelf veroorzaakt hebt en jij er verantwoordelijk voor bent. Zo pijnig je jezelf en ‘eet je jezelf op’.

Als je echter alles aan de Schepper toeschrijft en niet aan een gril van het noodlot, zul je ermee stoppen om ‘jezelf op te eten’ en zul je het slechte gevoel meteen transformeren in een mogelijkheid om omhoog te rijzen, naar de verbinding met de Schepper die jou deze staat heeft gestuurd, zodat jij je met Hem zult verbinden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/06/13, Writings of Rabash

Wat Is Geluk?

Dr. Michael LaitmanVraag: We zijn geboren om gelukkig te worden, daar streven we naar. Maar het systeem waarin we leven is egoïstisch. De ‘Amerikaanse droom’ waaide over naar onze maatschappij. In feite is die droom onbereikbaar, want om die te bereiken moeten we geld verdienen. Om geld te kunnen verdienen moeten we werken en oorspronkelijk is werk slavernij. Met andere woorden: wij werden slaven om ‘gelukkig’ te worden, maar we zijn helemaal niet gelukkig.

Kan de mensheid alles wat opgebouwd is vaarwel zeggen en dan toch nog gelukkig zijn? Hoe zou u de staat van geluk omschrijven?

Antwoord: Ik denk dat we alleen gelukkig kunnen worden als we evenwicht bereiken. Als mensen met elkaar bouwen aan correcte onderlinge verhoudingen, als zij voelen dat ze zich in de goede, sociale omgeving bevinden, verdwijnen alle problemen. Als onze maatschappij eenmaal homeostase heeft bereikt en dat bevordert, zullen mensen het gevoel krijgen dat alles lijkt te stromen, dat ze in een staat van vrede zijn, zowel innerlijk als uiterlijk. Een dergelijke situatie brengt ze in een staat van gelukzaligheid.

Met andere woorden: een gevoel van geluk ervaren we niet door onszelf op een egoïstische manier te vervullen, zonder na te denken over het volgende moment, omdat er in onze omgeving veel andere egoïsten zijn die ten koste van anderen gelukkig willen worden.

Een gevoel van geluk ontstaat als resultaat van eenheid. Het komt voort uit een gevoel van evenwicht, vergelijkbaar met een gezond organisme dat leeft als alle organen in evenwicht met elkaar functioneren. Op deze zelfde manier moet de menselijke maatschappij de voorbeelden van de natuur volgen en ernaar streven om diezelfde staat te bereiken. Dan zullen we beseffen wat het doel van ons leven is. Het gevoel dat we hebben als we in deze staat zijn is geluk.

From the TV Program “Medicine of the Future,” 4/7/2013

Er Is Reden Om Blij Te Zijn!

Dr. Michael LaitmanOmdat het schepsel van nature tegengesteld is aan de Schepper, maar aan Hem gelijkvormig moet worden, hebben wij als schepselen twee tegengestelde vormen in ons. Onze innerlijke vorm, ons verlangen om te ontvangen, is tegengesteld aan de Schepper en de uiterlijke vorm van het verlangen moet gelijkvormig worden aan dat van de Schepper. Deze botsing, dit conflict, breekt ons: we kunnen het er niet mee eens zijn totdat we aan ons eigenlijke spirituele werk beginnen.

Hierin ontwikkelen wij ons zoals elke spirituele kli (vat). Eerst is er alleen maar het verlangen om te ontvangen, vervolgens ondergaat het een beperking. Na de beperking worden de Masach (scherm) en het Terugkerend Licht zichtbaar, dan volgt het ontvangen van het Licht en de vervulling. Deze vervulling is niet in de kli zelf aanwezig, niet in het verlangen om te ontvangen – want dat heeft het schepsel gecorrigeerd door op de Schepper te lijken – maar de vervulling wordt ontvangen in de vorm van geven.

Deze twee tegenstellingen zijn in het schepsel, dat een zekere gelijkvormigheid met de Schepper bereikt, voortdurend aanwezig. Enerzijds is hij tegengesteld aan de Schepper, volgens het verlangen dat hij van nature bezit, anderzijds is de vorm van het gecorrigeerde verlangen aan de Schepper gelijk.

Zo bestaan vreugde en verdriet, leegte en heelheid, naast elkaar en juist deze tegenstellingen maken ons werk tot een geheel, omdat wij ons daardoor los kunnen maken van ons ik, namelijk van het verlangen om te ontvangen, om er bovenuit te kunnen stijgen en te kunnen spreken vanuit het verlangen om te geven, vanuit het hogere niveau dat we boven onszelf hebben gebouwd en hebben bereikt. Daarom is er een Mitzvah (gebod) om met vreugde ons werk voor de Schepper te doen, omdat deze werkwijze alles omvat. In onze verlangens om te ontvangen zullen we altijd leegte en tegengesteldheid voelen en we moeten blij zijn dat we de kans hebben om boven dit gevoel uit ons werk te doen.

Zelfs als ik geen energie heb om te bidden en niets heb om voor te bidden, omdat ik niet weet waar ik om moet vragen, is ook dat een teken dat ik op het juiste spoor ben, want ik voel een bittere smaak in mijn verlangen om te ontvangen. Hier ontmoeten de twee tegenstellingen elkaar: er is niets wat ik aan Hem kan vragen en ik heb niets om aan Hem te geven, maar anderzijds voel ik me hier erg toe aangetrokken en ik weet dat ik het Doel moet bereiken.

Dit gebied, dat al uit twee krachten bestaat, uit twee lijnen, uit twee tegengestelde richtingen, geeft aan dat mijn verlangen zich in het juiste proces van correctie bevindt. Dit alleen al is genoeg om blij te zijn! Het belangrijkste van alles is, dat het mij is gelukt om een beetje boven mijn verlangen om te ontvangen uit te stijgen, in de richting van geven.

From the Preparation the Daily Kabbalah Lesson 11/20/12