Category Archives: Geloof

Spiritueel en materieel geloof

laitman_567.04Vraag: Is er in Kabbalah een correcte methode om met gevoelens van twijfel aan het werk te gaan?

Antwoord: In Kabbalah komt er geen twijfel voor. Door er bovenuit te stijgen, komen we bij de spirituele eigenschap van geven, de eigenschap van geloof, daar bestaat geen twijfel, want daar onthullen wij de Schepper, het Hoge Licht.

Geloof in spirituele zin betekent: de Schepper voelen. De spirituele eigenschap van geloof is volkomen tegengesteld aan geloven in deze stoffelijke wereld, daarbij sluit je je ogen en maak je een voorstelling van iets waarin je gelooft.

In Kabbalah is het tegengestelde waar: je opent je ogen en je begint te zien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/10/17

De spirituele oorsprong van het aardse geloof

167Vraag: Elk verschijnsel heeft zijn eigen spirituele oorsprong. Wat is de spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof waar de rede niet bij betrokken is?

Antwoord: De spirituele oorsprong van het gewone aardse geloof is de angst voor de dood, de angst om te verdwijnen.

Vraag: Als de dood niet bestond, zouden er dan geen verschillende overtuigingen bestaan?

Antwoord: Dat klopt. Waar komen ze vandaan? Als wij het geloof alleen zouden baseren op een goed of een slecht gevoel in dit leven, zouden de overtuigingen een andere inhoud hebben. Het grootste verlies is het verlies van dit leven. Kleine verliezen in het leven zouden overtuigingen en religies hebben gecreëerd die maar weinig van elkaar zouden verschillen.

Vraag: Als de mens zo bang is voor de dood, betekent dit dan dat hij bereid zou zijn om voor altijd te leven?

Antwoord: Als het mogelijk zou zijn om iemand voor altijd te laten leven en we hem zouden kunnen volgen, zouden we zien dat hij zich na een paar honderd jaar in een verschrikkelijke staat zou bevinden, erger dan de dood, elke dag zou hetzelfde zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17