Category Archives: Geloof boven de rede

Stijgen door geloof boven de rede

233Vraag: Wat is de verbinding tussen geven en geloof boven de rede, en wat komt er eerst?

Antwoord: Geloof boven de rede is de Kli (vat) die wij creëren en geven is de kracht, het werk van de Kli dat op elkaar en op de Schepper gericht is. Geleidelijk zullen we dit alles gaan voelen.

Vraag: Ik zie alle vrienden in de Ten als de Schepper, betekent dit dat ik de Kli voor geloof boven de rede aan het bouwen ben?

Antwoord: Ja. De enige vraag is of dit werkelijk zo is of dat je jezelf voor de gek houdt. We moeten nog leren om onszelf te onderzoeken, te meten en geloof boven de rede te wegen. Zo gaan we verder. Elke etappe zal anders zijn, zowel qua inhoud als qua kracht.

Vraag: Is er sprake van geloof boven de rede als ik al liefde naar de Ten voel en ik niet doe alsof?

Antwoord: Als dit het geval is, betekent het dat je naar het volgende niveau moet opstijgen. 

En wat de volgende stap betreft, je bent nog steeds in een egoïstische staat. Je zult weer dezelfde methoden moeten toepassen als eerder, namelijk opstijgen door geloof boven de rede, want van eenieder die hoger is, is het egoïsme groter. We kunnen niet aan dit werk ontsnappen, het is voor iedereen hetzelfde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/ascend-by-faith-above-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

Going With Faith Above Reason

How Do You Reach Faith Above Reason?

Faith Above Reason

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Lectures, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eenwording en de wereld

944

Vraag: Hoe kunnen wij ons land en de mensen die er wonen, helpen om naar verbinding toe te werken? En hoe beïnvloeden wij hen door onze eenwording?

Antwoord: Ik zou je willen aanraden om in de eerste plaats jullie onderlinge relaties te ontwikkelen. Dat is het allerbelangrijkste. Als de spirituele kracht, de eigenschap van geven, liefde en verbinding in ieder geval een beetje zichtbaar wordt, zal dit tegelijkertijd al van jou naar je omgeving uitstralen. Mensen zullen dit voelen. Maar ik denk niet dat het eerder nodig is om hierover te praten, er reclame voor te maken of er verder nog iets voor te doen.

Maar het verspreiden van de algemene kennis dat een goede onderlinge band leidt tot een beter leven is zeker nodig. Daar zijn we dan ook voortdurend mee bezig.

Vraag: Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen om te geloven dat het mogelijk is om geloof boven de rede te voelen?

Antwoord: Deze mogelijkheid hangt alleen van jou af en van niemand anders. En de situatie in de wereld is zo geregeld dat je, als je het wilt, deze zonder enige twijfel snel kunt veranderen. Het hangt allemaal van de grootte van je verlangen af. Dus begin ermee! Geloof niemand die denkt dat het onmogelijk of moeilijk is. Ons grootste probleem in deze wereld is de onthulling van de Schepper, dan zal alles ons duidelijk worden. Veel succes ermee!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/unification-and-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

The Fate Of Kabbalists

The Greatest Means Of Advancement

Turning Fear Into Advancement

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij boven de rede handelen?

947Vraag: Hoe kunnen wij boven de rede handelen?

Antwoord: Je moet je het leven voorstellen vanuit de eigenschappen van geven, verbinding, liefde, wederkerigheid en zorg in de groep. Dan kan je je vrienden laten zien dat je hiernaar streeft en dat je hierin leeft. Dit ben je verplicht om zo de opdracht van garant staan voor elkaar en geloof boven de rede te kunnen vervullen.

Als eenling kan je deze spirituele wet op geen enkele manier vervullen, het kan alleen met betrekking tot anderen.

Daarom moet de zorg voor de vervulling van de voorwaarde voor geloof boven de rede door alle vrienden worden geaccepteerd, ieder in zijn eigen mate en in de vorm waarin hij zich dit kan voorstellen. Dit zal leiden tot de onthulling van de Hoge Wereld in je.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/how-can-we-perform-actions-above-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Working in Mutual Responsibility” Lesson 6

Related Material:

Going With Faith Above Reason

How Do You Reach Faith Above Reason?

Faith Above Reason

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het niveau van geloof bouwen

232.06

Hoe kan je onafhankelijk van je gevoelens worden? En waar bestaat de vreugde uit bij zulk werk?

Er is vreugde omdat ik onafhankelijk kan zijn van wat ik begrijp en voel, omdat in mij de mogelijkheid ontwaakt om iets hogers dan mijzelf te begrijpen en te voelen. Het is alsof ik een nieuw niveau aan mezelf begin toe te voegen, een andere staat die de mind en de gevoelens van een hoger niveau bevat, “boven mijn rede” genaamd.

Ik werk eraan om mijn eigen begrip en mijn eigen gevoelens terzijde te schuiven. Ik wil nu een andere, hogere staat in mezelf bouwen, een staat waarin een volkomen ander begrip en volkomen andere gevoelens zijn die ik van de Schepper ontvang. Ik houd alleen Hem vast en Hij bepaalt alles voor mij. Al mijn gevoelens en mijn mind zijn alleen van Hem. Er is geen ander dan Hij.

Ik bouw dit niveau boven mijzelf en in deze vorm kom ik verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/building-the-degree-of-faith/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/18/22, “Faith Above Reason”

Related Material:

What Is Faith Above Reason?

Up The 125 Steps Of Faith

Faith Above Reason Requires A Special Mind

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper voelen wordt “geloof” genoemd

Het enige wat we nodig hebben is geloof. De Schepper voelen, wordt geloof genoemd. Dit is volkomen tegengesteld aan het religieuze begrip blind geloof waaraan wij in onze wereld gewend zijn.

De kracht van geloof is de kracht van Bina, als we dit ontvangen, gaan we in deze eigenschap van geven onze oorsprong voelen, al naar gelang onze gelijkvormigheid ermee. Als ik begin met in ieder geval een klein beetje te geven, ga ik in deze nieuwe eigenschap de hoge kracht voelen in de mate van mijn gelijkvormigheid ermee.

Wij bereiken het voelen van de Schepper door de kracht van geven en het verwerven van deze kracht wordt geloof genoemd, de kracht van Bina. Ook nu voelen wij de Schepper, maar we zijn ons er niet van bewust. We begrijpen niet dat Hij degene is die ons het hele beeld van deze wereld laat zien: het universum, de sterren, de aarde met al haar bewoners, de levenloze materie, de planten, de dieren en de mensen.

Achter dit alles is de Schepper verborgen, want onze eigenschappen zijn nog niet gelijkvormig aan Hem en daarom komen we niet in contact met Hem. De wet van de spirituele wereld is de wet van gelijkvormigheid.

Geloof is een maatstaf voor de verbinding tussen de mens en de Schepper. Geloof verschijnt niet zomaar in een mens. Eerst moet je het verlangen ontwikkelen om te geven, en deze spirituele Kli (vat) wordt geloof genoemd. Daarin ontvangen we het licht van geloof. De wens om te geven, gevuld met het licht van geloof, wordt het niveau van Bina genoemd.

Hoe meer een mens zichzelf corrigeert, hoe dichter hij bij het niveau van Bina komt, het niveau van geloof waarin hij de Schepper steeds meer voelt.

Als ik boven mijn wil om te ontvangen de eigenschap van geven ontwikkel, d.w.z. geloof boven het denken, boven de kracht van egoïsme, ga ik de Schepper ontdekken in de mate van mijn gelijkvormigheid met Zijn eigenschappen.

Dan rijst de vraag: Wat voel ik werkelijk, de Schepper of de mate van mijn geloof? In feite voel ik het “Goddelijke deel van Boven” dat in mij onthuld wordt, de kracht van geven. Ik noem deze kracht de Schepper, Bo-Re (kom en zie). Eerder bestond de Schepper niet, maar toen ik de kracht van geven verkreeg, begon Hij in mij te leven.

Kabbalah spreekt uitsluitend over de manier waarop we gelijkvormigheid met de Schepper kunnen bereiken, meten en ontwikkelen, totdat wij 100% gevend worden aan Hem en Hij aan ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/feeling-the-creator-is-called-faith/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson on 9/23/21, “Baal HaSulam. Shamati, 4. What Is the Reason for the Heaviness One Feels when Annulling before the Creator in the Work?”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Werk in geloof boven de rede

Ons hele leven, alles om ons heen en wijzelf, dat alles behoort bij een bepaalde plek die wij vanuit ons rationele denken “deze wereld” noemen. Maar het hoge systeem, de Schepper, bestaat boven ons niveau en Hij beïnvloedt ons zodat wij, op onze eigen kracht, met de hulp van onze vragen en gebeden, onze staat gaan begrijpen en het verlangen krijgen om er bovenuit te stijgen.

Het hoge systeem verspreidt zich van bovenaf neerwaarts, van de wereld van Ein Sof (Oneindigheid) naar onze wereld, om onze wereld te vormen. Het is echter aan ons om dit systeem te activeren, te wekken, door het te erkennen en in beweging te brengen. We moeten begrijpen hoe bijzonder dit werk is. Door ons verlangen ontsteken wij het Licht in het hoge systeem, we doen het aan, dwingen het om invloed op ons uit te oefenen en door zo te handelen, bouwen wij het. Hierover staat geschreven: “Jullie hebben Mij gecreëerd.”

Dit werk in geloof boven de rede, in het hoge systeem, moeten wij wekken en doordat wij het zelf verlangen, tot leven brengen. Het is het enige werk dat ons in dit leven gegeven wordt. Alles wat wij op ons niveau in deze wereld doen, is gericht op het leren begrijpen waar wij onze levenskracht vandaan krijgen, ons bestaan, ons ontwaken en waarom en waarvoor wij antwoord moeten geven. Met andere woorden, wij bouwen het volgende niveau, wekken het door geloof boven de rede, namelijk geven boven ontvangen. (1)

Geloof = Geven

Grootheid van de Schepper

Rede (het denken)

Geloof is de kracht van geven die door Boven wordt gegeven. Geloof = Geven. Hiervoor is de dringende vraag nodig om de grootheid van de Schepper belangrijker te vinden dan aardse kennis en ons denken. Dan wordt het hervormende Licht door ons aangetrokken, dat ons zal verheffen naar het niveau van geloof, waar we bereid zijn om boven onze rede (ons denken) te zijn, boven alle verstoringen en problemen. Als we ons vasthouden aan de kracht van geloof zijn we het waard om de Schepper te onthullen. (2)

De rede van de Schepper is geven, geloof, de rede van de mens is de wil om te ontvangen. De rede van de Schepper verkrijgen betekent dat we het verlangen om te geven ontvangen. (3)

Als ik de een of andere verstoring krijg in mijn alledaagse werkelijkheid, in mijn rede (denken), begrijp ik dat het van de Schepper komt die mij hierdoor wakker maakt en mij helpt om naar Zijn niveau op te stijgen. Daarom vraag ik om de grootheid van de Schepper, om te kunnen stijgen naar het niveau van geloof, naar geven, boven het probleem dat zich voordoet uit.

De vraag is dan waarom ik opstijg: gewoonweg om mij beter te voelen? Dan is het een Klipa, want dan wil ik de kracht van de Schepper voor mijn persoonlijke welzijn gebruiken. Dan blijkt dat de Schepper niet belangrijk voor mij is, geloof is niet belangrijk voor mij, maar alleen het feit dat ik me goed wil voelen in mijn verlangens. Zo is het met religies en andere geloofsovertuigingen.

Maar misschien ben ik bereid om in mijn onaangename gevoel, in mijn verlangen om te ontvangen, te blijven en daarboven een verlangen om te geven te bouwen, dan is dat de reden dat ik vraag om naar het niveau van geloof opgetild te worden. Dan blijkt dat er twee niveaus zijn in mij en dat ik probeer om ze allebei in stand te houden en er niet één te verwerpen. Het verschil daartussen kan dan zo groot worden dat daar de Schepper onthuld wordt: tussen Bina en Malchut.

We moeten proberen om ons er elk moment van ons leven van bewust te zijn dat alles uitsluitend van de Schepper komt met een speciaal doel, zodat ik de onthulling van het kwaad ga gebruiken en het aan de Schepper ga toeschrijven als een reden om geven, geloof, te bereiken. Op deze manier werk ik met geloof boven de rede. (4)

Blog in het Engels: https://laitman.com/2018/06/work-in-faith-above-reason/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/27/18, Lesson on the Topic: “The Work in Faith Above Reason”

1 Minute 0:00–4:00

2 Minute 33:00

3 Minute 34:34

4 Minute 36:46

Related Material:

Working With Faith Above Reason

An Operation In “Faith Above Reason”

From Egoism To Bestowal In Faith Above Reason

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment →

Waarmee is keuzevrijheid verbonden?

Vraag: Waaruit bestaat de keuzevrijheid van een mens?

Antwoord: We hebben vrijheid van keuze op alledaags niveau, dat geldt voor iedereen. Hoe men ermee omgaat moet men zelf weten.

Er is ook keuzevrijheid voor mensen die dit willen gebruiken om een ander, spiritueel systeem te bereiken. Dit gaat over een volkomen ander gebied. We noemen het spiritueel omdat het niet gebaseerd is op de eigenschap van ontvangen, maar op de eigenschap van geven.

Keuzevrijheid gaat over het feit dat een mens kiest voor een bepaalde omgeving, zich onder bepaalde invloeden plaatst die hem zullen helpen om een eigenschap in zichzelf te creëren die zich op een hoger niveau bevindt dan zijn egoïstische eigenschappen. Ondanks zijn egoïsme kan hij anti-egoïstisch handelen.

Hoe is dit mogelijk als zijn hele aard uit egoïsme bestaat, als hij dit helemaal is? We gaan hiervoor in een team werken, in een groep, en dan ontwikkelt zich een speciale eigenschap, de eigenschap van geven die ons boven ons egoïsme verheft, we verkrijgen dit tijdens het proces van de juiste ontwikkeling door de studie van Kabbalah.

Dan gaan we ervaren dat we werkelijk boven onze gangbare, logische, egoïstische eigenschappen, verlangens, berekeningen en handelingen kunnen uitstijgen en dat we in een ander gebied komen waar we boven ons egoïsme uit handelen. Dit is met keuzevrijheid verbonden en met het ervaren van het systeem van bestuur van de hoge wereld.

Dit alles is afhankelijk van de omgeving waarmee een mens communiceert, dankzij de speciale invloed van deze goede omgeving waaraan hij zich blootstelt. In zekere zin wil hij zich losmaken van onze wereld, daar niet aan gehoorzamen. 

Het resultaat daarvan is dat hij de gelegenheid krijgt om de eigenschap die wij geloof boven de rede noemen te begrijpen en erover te praten. En dan, in de loop van zijn ontwikkeling, gaat hij het tweede controlesysteem voelen, dat niet op egoïstische invloeden is gebouwd, maar op geven en liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/what-is-freedom-of-choice-connected-to/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with the Integrated Course Project Participants” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

“Geloof niet in jezelf tot op de dag waarop je overlijdt”

Beste Michael Laitman,

Ik heb allerlei spirituele stromingen beoefend: Ik ben Boeddhist geweest, Hare Krishna, ik heb de Veda’s bestudeerd, ik heb me tot de Islam bekeerd, ben gedoopt en heb twee jaar als kluizenaar geleefd. Als ik mijn hele verhaal zou vertellen, zou iedereen stomverbaasd zijn.

Maar nu kijk ik al drie maanden naar uw video’s en ik kan er niet mee stoppen. Hoe komt dat? Ik wil niet weer teleurgesteld worden. Wat raadt u mij aan? Ik heb het gevoel dat ik eindelijk gevonden heb waar ik mijn hele leven lang naar gezocht heb.

Antwoord: Wel, gefeliciteerd!

Opmerking: Ik begrijp zijn angst. Hij is bang dat hij weer teleurgesteld wordt.

Mijn antwoord: Dat hangt allemaal van hemzelf af, niet van Kabbalah, want dit is de waarheid die absoluut oneindig is, dus het hangt van hem af. In welke mate hij hierin investeert door aan de voorwaarden te voldoen voor de onthulling van de Schepper, dan kan hij Hem gaan ontdekken. Dan zal hij helemaal geen problemen meer hebben. Maar het kan heel veel tijd in beslag nemen.

Vraag: Wat raadt u hem aan om hieraan vast te kunnen houden en niet van het pad af te vallen?

Antwoord: Hij moet serieus gaan studeren, alles lezen wat we in het archief op onze websites hebben en de lessen gaan volgen. Als hij dit allemaal gaat lezen, wordt hij “doordrenkt” met dit materiaal. Hij absorbeert dit alles en het zuivert hem vanbinnen, zo komt hij verder.

Vraag: Kan hij een point of no return bereiken, waardoor hij niet meer van het pad af kan vallen?

Antwoord: Nee. “Geloof niet in jezelf tot op de dag waarop je overlijdt.”

Opmerking: Betekent dit dat de Schepper weer zo met hem kan spelen dat het hem weer van het pad afbrengt?

Mijn antwoord: Ja. De Schepper legt zulke obstakels voor een mens neer, dat hij alleen verder komt door geloof boven de rede.

Dit wordt zo gedaan, omdat hij alleen op deze manier een serieuze spirituele Kli verkrijgt, een vat waarin hij werkelijk het hele universum kan onthullen. Dit is een anti-egoïstische, boven-het-ego situatie. Dit is de schepping van een nieuwe wereld in de mens, een spirituele wereld in hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/do-not-believe-in-yourself-until-the-day-you-die/

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 11/26/20

Filed under: Kabbalah Study, News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geloof boven de rede en de ziel

Vraag: Wat is geloof boven de rede (verstand)?

Antwoord: Het concept geloof boven de rede verwijst naar het feit dat ik boven mijn natuur uitstijg en een staat binnentreed waarin ik in de Schepper ben, deze staat is tegengesteld aan de staat waarin ik mij nu bevind.

De Schepper is de eigenschap van geven, de eigenschap van de alomvattende verbinding, van alomvattende liefde. Aanvankelijk heb ik deze eigenschap niet, maar als ik dit enigszins in mijzelf kan creëren, het kan vormen en ontdekken, zal dat boven mijn huidige egoïstische aard aanwezig zijn en dat wordt geloof boven de rede genoemd.

De rede, het verstand, heeft betrekking op wat er in mijn aard plaatsvindt, in het ego, in mijn begrip en mijn gevoelens. Als ik daarboven uitstijg omdat ik op een tegengestelde manier wil leven, ben ik in de eigenschap die tegengesteld is aan de rede, in geloof boven de rede. Tegengesteld wil niet zeggen dat we het over een contrast hebben.

In het algemeen gesproken zijn er veel discrepanties in de simpele manier waarop wij het leven begrijpen, dat moeten we eerst achter ons laten en dan moeten we proberen te voelen, want geloof boven de rede is afkomstig van het gevoel dat er iets bestaat als de hoge wereld, iets wat je overstijgt, leven ten dienste van geven, en die staat wil je verwerven.

Als een dergelijke innerlijke beweging zich in de mens voordoet, gaat hij zich voorbereiden op de uittocht uit de slavernij van het ego. Dit heeft hij te danken aan het feit dat er al enige tijd, een lange tijd, een hoog omringend Licht aan hem werkt. Deze kracht is te hulp gekomen door het verlangen en de handelingen van de mens om zichzelf te veranderen, hoewel de innerlijke intentie egoïstisch is, maar het doel is altruïstisch.

Als een mens een dergelijke invloed ontvangt door zijn werk in de groep en de studie van de Wijsheid van Kabbalah, en hij als resultaat daarvan een extra kracht wil verkrijgen, een eigenschap die niet fysiek is, wordt deze geleidelijk in hem gecreëerd en ontwikkeld, zoals een embryo in de baarmoeder. Dan wordt deze eigenschap, geloof boven de rede, geboren en gaat deze een zelfstandig leven leiden, dit wordt een ziel genoemd.

In Kabbalistische termen: de mens hecht zich aan Bina en lijkt niet meer verbonden te zijn met Malchut. Daarom is geloof boven de rede de eigenschap van Bina die sterker is dan de eigenschap van Malchut, de eigenschap van geven die werkzaam is boven de eigenschap van ontvangen, het verlangen om te geven boven het verlangen om te ontvangen. 

De structuur van de alomvattende ziel is op dit principe gebaseerd, wij bestaan op basis van dit principe in de spirituele wereld. Wij moeten het in ons bouwen. Tot dan toe heeft niemand van ons een ziel, maar alleen een fysiek lichaam dat in de Wijsheid van Kabbalah niet eens genoemd wordt. Volgens de Wijsheid van Kabbalah verwijst het woord “lichaam” naar ons egoïstische verlangen om te ontvangen en te genieten wat in ons aanwezig is, maar op geen enkele manier met ons fysieke lichaam verbonden is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/faith-above-reason-and-the-soul/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 12/23/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geloof boven de rede: de mening van een vriend accepteren

Vraag: Is het mogelijk om het accepteren van de mening van een vriend, al is deze tegengesteld aan je eigen mening, “geloof boven de rede” te noemen? En zo ja, hoe doe ik dat dan zonder mijn eigen mening te ontkennen?

Antwoord: Geloof boven de rede betekent: tegengesteld aan mijn eigen mening, ik accepteer de mening van de vriend en volg deze mening voor 100%. Ik probeer om zijn mening, al is deze tegengesteld aan die van mij, tot mijn eigen mening te maken. Je moet het zelf ervaren, dan zal het je geleidelijk lukken om te begrijpen wat het is. 

Geloof boven de rede is een systeem van spirituele waarneming als je de spirituele wereld boven onze wereld gaat zien, of vanuit de spirituele wereld gaat waarnemen. Het is niet gemakkelijk. Je moet veel tijd en inspanningen investeren voordat je alles op deze wijze begint waar te nemen.

Dit is een totaal ander systeem van het universum, alsof je een volkomen ander denkvermogen hebt, andere gevoelens en gedachten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/faith-above-reason-accepting-the-opinion-of-a-friend/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/16/20

Related Material:

Faith Against Reason

From Faith To The Truth

My Friend Is A Representative Of The Creator!

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →