Category Archives: Geloof boven de rede

Geloof boven de rede: de mening van een vriend accepteren

Vraag: Is het mogelijk om het accepteren van de mening van een vriend, al is deze tegengesteld aan je eigen mening, “geloof boven de rede” te noemen? En zo ja, hoe doe ik dat dan zonder mijn eigen mening te ontkennen?

Antwoord: Geloof boven de rede betekent: tegengesteld aan mijn eigen mening, ik accepteer de mening van de vriend en volg deze mening voor 100%. Ik probeer om zijn mening, al is deze tegengesteld aan die van mij, tot mijn eigen mening te maken. Je moet het zelf ervaren, dan zal het je geleidelijk lukken om te begrijpen wat het is. 

Geloof boven de rede is een systeem van spirituele waarneming als je de spirituele wereld boven onze wereld gaat zien, of vanuit de spirituele wereld gaat waarnemen. Het is niet gemakkelijk. Je moet veel tijd en inspanningen investeren voordat je alles op deze wijze begint waar te nemen.

Dit is een totaal ander systeem van het universum, alsof je een volkomen ander denkvermogen hebt, andere gevoelens en gedachten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/faith-above-reason-accepting-the-opinion-of-a-friend/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 6/16/20

Related Material:

Faith Against Reason

From Faith To The Truth

My Friend Is A Representative Of The Creator!

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een gouden munt in een lege zak

Een goed voorbeeld van geloof boven de rede is het verhaal van David Leikes, een student van de BaalShem Tov. Deze student vertelt dat zij laat in de avond, aan het einde van Shabbat, met de leraar tijdens de maaltijd aan tafel zaten, niemand had geld, ze waren allemaal heel arm. 

Plotseling zei zijn leraar tegen hem: “David, geef mij eens geld om mede te kopen.” De student stak zijn hand in zijn zak, haalde er een gouden munt uit en gaf deze aan hem.

Hoe was dat mogelijk, want hij wist dat zijn zak leeg was? Maar omdat degene die hoger was dan hij tegen hem gezegd had dat hij hem geld moest geven, aarzelde hij niet om zijn hand in zijn zak te steken en de munt uit zijn zak te halen. Dit is geen sprookje, maar een waar gebeurd verhaal.

Dit wordt geloof boven de rede genoemd. Hij wist dat zijn zak leeg was, maar toen de leraar tegen hem zei dat hij het geld uit zijn zak moest halen, twijfelde hij niet dat daar het geld in moest zitten waar de leraar het over had, want het ging over een ander niveau van de werkelijkheid. Daarom stak de student zijn hand in zijn zak er haalde hij er de munt uit.

Vanuit het niveau van deze wereld kunnen wij de spirituele wereld niet beoordelen en we kunnen deze wereld niet beoordelen vanuit het niveau van de hoge wereld. Net zoals bij jonge kinderen: als je wilt begrijpen waarom een baby huilt, waarom hij verdriet heeft, moet je naar zijn niveau neerdalen en je in zijn situatie verplaatsen. Dan weten we wat hij voelt, wat hij ziet en waarom hij huilt. Vanuit de hoogte van ons niveau, kunnen wij dat niet begrijpen, dan zien we alleen het effect.

De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe wij ons in de staat van de hogere moeten kleden, dan kunnen wij dat niveau onthullen, begrijpen en voelen waar wij alle orders vandaan krijgen die ons besturen. Als ik jullie nu over deze gouden munt vertel, over de spirituele staat die wij moeten onthullen, kunnen jullie dan de leraar vanuit geloof boven de rede volgen en de gouden munt uit je zak halen?

Ik zeg jullie dat jullie aan het einde van de correctie zijn, dat is de ware staat die bij de schepping van de wereld onmiddellijk is geschapen, alleen voelen jullie het niet! Maar in feite is onze situatie perfect, stop dus je hand in je zak en haal het einde van de correctie eruit!

Een Kabbalah leraar is een gids op het spirituele pad en je moet hem met gesloten ogen volgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/a-gold-coin-in-an-empty-pocket/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/23/20, “Concerning Above Reason”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voortgang in een groter geloof*

Vraag: Zodra een mens begint te begrijpen wat geloof boven de rede is, wordt dat deel van de kennis die we opdoen. Hoe kunnen wij ons werk boven de rede voortzetten? Het blijkt dat alles wat wij leren steeds verdwijnt in geloof boven de rede.

Antwoord: Nee, de kennis verdwijnt niet, je bent juist op weg naar een nog groter geloof. Je krijgt meer kennis en het geloof dat je hebt verkregen, wordt tot kennis. Dan moet je weer verder gaan naar geloof boven de kennis die verkregen hebt. Op deze manier beweeg je je, zoals je op twee voeten voorwaarts gaat.

Vraag: Word ik verstandiger?

Antwoord: Je wordt verstandiger door het geloof dat in kennis verandert.

Dit is het werk in twee lijnen. Geloof komt op een hoger niveau en verandert in kennis. Geloof komt op een nog hoger niveau en verandert weer in kennis. Het werkt namelijk altijd volgens 1 – 2, 1 – 2, 1 – 2, enzovoort.

Vraag: Is het waar dat het moeilijker wordt om in geloof boven de rede vooruit te komen als ik verstandiger word?

Antwoord: Dat hoeft niet zo te zijn. Een mens begrijpt iets, raakt eraan gewend en krijgt steeds meer ervaring. Maar het gaat altijd om de linkerzijde en de rechterzijde, en je gaat als het ware op twee voeten voorwaarts.

  • In Kabbalah betekent geloof: Liefde

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/23/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Tegengesteld aan de rede

Vraag: Waarom spreekt Kabbalah via mijn verstand tegen mij terwijl ik er niets van begrijp? Waarom moet ik veranderen en op het niveau van gevoelens werken terwijl ik de hoge wereld niet voel?

Antwoord: Omdat onze gevoelens ons naar een nieuw verstand leiden. De rede is het resultaat van nieuwe verlangens en gevoelens.

Om de een of andere reden denken wij dat het verstand en het gevoel tegengesteld zijn aan elkaar, maar dat is niet waar! Mijn gevoelens, namelijk mijn verlangens en wat ik daarbij voel, bepalen namelijk mijn denken, daardoor wordt mijn bewustzijn bepaald.

Door mijn verlangens en de vervulling daarvan te veranderen, verandert mijn denken. En als dat niet zo is, kan ik naar “geloof boven de rede” gaan, tegengesteld hieraan. Het denken is niet heilig voor mij, maar soms is het belangrijker dan mijn gevoelens, omdat het mij naar een bepaald niveau brengt, dan toom ik mijn denken in en ga ik daar bovenuit.

De rede zegt: “Verruim je kennis, je verlangens, en ga daarmee aan het werk.” En ik antwoord: “Nee, daar wil ik niet mee werken, want zij geven mij geen antwoord. Ik moet een andere weg inslaan.”

Wat betekent: tegengesteld aan de rede? Ik vernietig mijn denken niet, ik zeg alleen dat ik mij niet laat beperken door wat ik zie. Ik moet daar een stap bovenuit gaan.

Wat een stap boven mijn denken uit is, weet ik niet. Kan ik aan iets denken dat hoger is dan ikzelf? Dan doe ik een beroep op mijn gevoelens en ik zeg: “Mijn egoïstische gevoelens zijn verkeerd. Ik wil op weg gaan met de eigenschappen van geven, niet van ontvangen. Dit is de enige manier waarop ik resultaat zal bereiken. Dan zal mijn denken ook veranderen.

Ons denken wordt door Boven beïnvloed, ik doe een beroep op mijn gevoelens en ga daar bovenuit naar de eigenschap van geven. Dan kom ik op een nieuw niveau: met nieuwe gevoelens en een nieuw verstand.

From the lesson in Russian 8/26/18

Related Material:
Mind And Feelings
Mind And Feelings In Spiritual Development
Reason And That Which Is Above It

Hoe kan de toewijding van de ziel gemeten worden?

Wie Kabbalah studeert, moet ernaar streven om niet alleen maar wijzer te worden doordat hij nieuwe kennis ontvangt, maar – en dat is het belangrijkste – zijn gevoelens veranderen, zodat het hart verandert en zich uitbreidt. Het hart leert om de hogere manifestaties, die nu nog ontoegankelijk zijn voor ons, te voelen, de handelingen van geven en eenwording. Deze bevinden zich boven onze rede.

In Kabbalah bestaat het concept “geloof boven de rede”. Kennis komt overeen met de rede. Afhankelijk van mijn begrip ben ik in staat om te geven, want dan weet ik dat het mij goed doet. Ik kom naar de winkel en geef geld in ruil voor goederen. Dat is niet moeilijk.

Maar “geloof boven de rede” bestaat niet in onze wereld. Waar kan ik extra kracht krijgen om “boven de rede” te kunnen geven? Voor zover mijn begrip reikt, ben ik bereid om twee dollar te betalen voor een kop koffie, maar als mij gevraagd wordt om in plaats van twee dollar twintig dollar te betalen voor een of ander goed doel, waar haal ik dan de kracht vandaan om deze achttien dollars extra uit te geven?

De kracht die het mij mogelijk maakt om extra werk te doen, om mij extra in te spannen en mijn ego op te offeren, wordt “geloof” genoemd. Daar moeten we naar streven. Alleen zo kan gemeten worden hoeveel ik werkelijk geef. Dit komt niet voort uit een verstandelijke berekening, maar uit het verlangen om aan de Gastheer te geven.

Met andere woorden: ik geef, onafhankelijk van de vraag hoeveel ik van Hem heb ontvangen, en ik ben bereid om Hem terug te betalen, maar totaal belangeloos. Dit wordt er bedoeld met de toewijding van de ziel: als ik bereid ben om Hem de hele wereld te geven, zelfs als ik van Hem niets ontvang.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/21/18Talmud Eser Sefirot

Geloof boven de rede is spiritualiteit

laitman_610_2Vraag: Enerzijds hebt u het over geloof boven de rede. Anderzijds bestaat er in Kabbalah helemaal geen geloof, alleen het bereiken van spiritualiteit. Wat betekent dit dan?

Antwoord: Geloof boven de rede betekent: in spiritualiteit zijn. Geloof is de eigenschap van geven, de eigenschap van Bina. Geven boven het egoïsme uit, wordt geloof boven de rede genoemd. Als een mens in een dergelijke positie komt, ontdekt hij de de Hoge Wereld voor zichzelf.

Wat er al in onze wereld gebeurd is waardoor het begrip geloof is misvormd, kunnen we niet meer veranderen. In onze wereld is alles misvormd.

Alleen van de mens die is opgestegen naar het niveau van de eigenschap van geven, kunnen we zeggen dat hij geloof heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/24/17

De Allereerste Zorg

laitman_572_03Vraag: Kan ik er vanuit gaan dat de eenheid van alle ontzag die wij voelen, van onze gezamenlijke angst tot één enkele angst, de Schepper tussen ons creëert.

Antwoord: Door onze angst – beter gezegd: vrees – creëren wij de Schepper niet, maar wel de eerste voorwaarde voor Zijn onthulling.

Wij spreken over angst als het gaat over ons materiële bestaan, maar vrees is een voorwaarde die boven ons fysieke leven uitgaat, wanneer ik ontzag voel en mij vanuit dat gevoel afvraag of ik de mogelijkheid zal krijgen om in de eigenschap van geven te leven. Mijn zorg gaat zelfs niet eens hierover omdat dit al enigszins egoïstisch is, maar over de zorg of mijn ontzag de mogelijkheid biedt aan het Licht om door mij heen naar anderen te stromen, als door een doorgeefkanaal.

Mijn zorg of ik een kanaal voor het Licht kan zijn voor de rest van de wereld is het juiste ontzag. Als een mens onophoudelijk dit voor ogen houdt, bevindt hij zich al dichtbij een goede staat en verbindt hij zich met anderen in één intentie. Dan hebben wij een mogelijkheid om een wijd kanaal te worden om het Licht door te geven, een Kli waarin wij de Schepper zullen voelen.

Daarom voel ik voortdurend ontzag en vraag ik mij af of ik in staat zal zijn om al het goede door mij heen te laten stromen, alle correctie die de Schepper aan de hele mensheid wil geven. Ik wil alleen maar een middel zijn om de Krachten, die bedoeld zijn voor de correctie van anderen, door te geven.

From the Convention in St. Petersburg “Day One” 9/19/14, Workshop

 

Een Kort Moment Tussen Verleden En Toekomst

Dr. Michael LaitmanVan Rabash, artikel ‘Het concept Yenika en Ibur’ : Ibur (bevruchting) betekent dat hij zich volledig wegcijfert. Zelfs als zijn hart hem zegt dat hij nu zeker instemt met de fase van wegcijferen, heeft hij daarna berouw, hierover staat geschreven: “Houd je niet bezig met morgen!” Morgen is niet precies de dag na vandaag, vandaag en morgen kan nu zijn.

Wat ieder moment gebeurt is van belang. Wat er later zal gebeuren weten wij niet. Ons huidige besluit zal echter bepalen wat er zal gebeuren. Hoewel we dit ook niet zeker weten, want niemand kent de wet die bepaalt hoe gebeurtenissen zich zullen ontwikkelen op de tijdlijn.

Daarom moet een mens zich ieder moment alleen bezighouden met het huidige moment, omdat correctie niet plaatsvindt in het verleden of in de toekomst, maar alleen in het heden. Het belangrijkste voor correctie is: verbind je met het huidige moment.

De wijzen zeiden het op de volgende manier: “Iedereen die vandaag iets te eten heeft maar zegt ‘Wat zal ik morgen eten?’ heeft gebrek aan geloof.” (Midrash Tanchuma, BeShlach 20).

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/14/14, Writings of Rabash

 

Grijp De Schepper Vast, Omarm Hem En Laat Hem Nooit Gaan

Dr. Michael LaitmanVraag: We proberen altijd te begrijpen dat alles van Boven komt en dit roept de volgende vraag op: In hoeverre moet je de situaties die je gegeven worden, accepteren en in hoeverre moet je proberen om er bovenuit stijgen en je te verbinden met de groep, ongeacht de omstandigheden? Met andere woorden: wanneer moet je de omstandigheden waarin je zit accepteren en wanneer moet je erboven uitstijgen in verbinding met de groep?

Antwoord: Allereerst moet je je vastklampen aan de Bron van al deze omstandigheden. Of er – wat de omstandigheden betreft – wel of geen inspanningen verricht moeten worden, hangt van die omstandigheden af. Maar wat maakt dat uit? Het is belangrijk dat je voortdurend onafscheidelijk verbonden bent met de Bron.

Of ik het nu fijn vind of niet, dit kan verschillen, maar dat is niet belangrijk. Ik grijp Hem vast en roep het uit: “U bent van mij!” en dat is het. En daarna moet je jezelf losmaken van wat je egoïsme op dat moment ook voelt, van wat ik ook voel als ik me tot Hem wend, ik moet me namelijk richten op geloof boven de rede. Het allerbelangrijkste is echter dat ik Hem vastgrijp en Hem niet loslaat.

Vaak krijgen we omstandigheden die we – zelfs als we het niet willen – toch met ons denken moeten accepteren. Hoe gaan we in dergelijke gevallen te werk?

Als mijn vrienden of bepaalde situaties in mijn leven mij vertellen dat alles wat er nu gebeurt van de Schepper komt, moet ik Hem – hoe onaangenaam het ook voor mij kan zijn, omdat ik niet in staat ben om er nu mee in te stemmen omdat het mij volkomen van mijn stuk brengt – accepteren als de Bron van alles wat plaatsvindt. En bovendien als een goede, vriendelijke Bron, één die voor mij noodzakelijk is zodat ik ermee kan werken en ik moet mijzelf in een staat kan brengen waarin ik voortdurend, naar al mijn vermogen, bij Hem blijf.

Ervaar ik het als een obstakel? – Ja.

Is dit obstakel voor mijn eigen bestwil? – Ja

Is het aangenaam of onaangenaam? – Onaangenaam

Toch moet ik langzamerhand de staat bereiken waarin dit obstakel zal vervagen. Dit vraagt veel geduld en veel werk, dan zal alles veranderen in zachtheid.

From a lesson in Russian, 2/10/2014

 

De ‘Goede Tekenen’ Op Het Pad

Dr. Michael LaitmanEen mens kan zichzelf niet vertrouwen en niet zeker van zichzelf zijn vóór het einde van de correctie. Hij moet zich voortdurend onder de invloed van hogere kelim (vaten) en verlangens bevinden en ze eenvoudigweg van het ene niveau naar het volgende onderzoeken, zich eraan vastklampen zonder op zijn eigen ‘reserve’ te rekenen.

Wij komen alleen verder door ‘geloof boven de rede’, namelijk alleen als we ons richten op hechting aan een hoger niveau. Alleen van daaruit kun je de juiste antwoorden en de juiste signalen naar je huidige staat toe trekken en ontvangen. Het principe dat je ‘alleen geleid wordt door wat het oog ziet’ verwijst naar corrupte verlangens, om echter op koers te blijven moet ik mij ‘vastklampen’ aan een hoger niveau door middel van ‘geloof boven de rede’.

Iedereen kan ‘signalen’ vinden die bewijzen dat hij gelijk heeft. Dit is echter verboden. Het verstand werkt hier niet en ik volg het niet op. Zelfs de uitleg van Kabbalisten is alleen bedoeld om ons dichter bij elkaar te brengen door middel van spirituele concepten, om kennis toe te voegen, waarachtige steun, de erkenning daarvan kan alleen in de Hogere gevonden worden als ik afzie van mijn eigen begrip en mij toerust met Zijn denken.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/17/13, The Zohar