Category Archives: Geloof boven de rede

Voortgang in een groter geloof*

Vraag: Zodra een mens begint te begrijpen wat geloof boven de rede is, wordt dat deel van de kennis die we opdoen. Hoe kunnen wij ons werk boven de rede voortzetten? Het blijkt dat alles wat wij leren steeds verdwijnt in geloof boven de rede.

Antwoord: Nee, de kennis verdwijnt niet, je bent juist op weg naar een nog groter geloof. Je krijgt meer kennis en het geloof dat je hebt verkregen, wordt tot kennis. Dan moet je weer verder gaan naar geloof boven de kennis die verkregen hebt. Op deze manier beweeg je je, zoals je op twee voeten voorwaarts gaat.

Vraag: Word ik verstandiger?

Antwoord: Je wordt verstandiger door het geloof dat in kennis verandert.

Dit is het werk in twee lijnen. Geloof komt op een hoger niveau en verandert in kennis. Geloof komt op een nog hoger niveau en verandert weer in kennis. Het werkt namelijk altijd volgens 1 – 2, 1 – 2, 1 – 2, enzovoort.

Vraag: Is het waar dat het moeilijker wordt om in geloof boven de rede vooruit te komen als ik verstandiger word?

Antwoord: Dat hoeft niet zo te zijn. Een mens begrijpt iets, raakt eraan gewend en krijgt steeds meer ervaring. Maar het gaat altijd om de linkerzijde en de rechterzijde, en je gaat als het ware op twee voeten voorwaarts.

  • In Kabbalah betekent geloof: Liefde

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/23/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Tegengesteld aan de rede

Vraag: Waarom spreekt Kabbalah via mijn verstand tegen mij terwijl ik er niets van begrijp? Waarom moet ik veranderen en op het niveau van gevoelens werken terwijl ik de hoge wereld niet voel?

Antwoord: Omdat onze gevoelens ons naar een nieuw verstand leiden. De rede is het resultaat van nieuwe verlangens en gevoelens.

Om de een of andere reden denken wij dat het verstand en het gevoel tegengesteld zijn aan elkaar, maar dat is niet waar! Mijn gevoelens, namelijk mijn verlangens en wat ik daarbij voel, bepalen namelijk mijn denken, daardoor wordt mijn bewustzijn bepaald.

Door mijn verlangens en de vervulling daarvan te veranderen, verandert mijn denken. En als dat niet zo is, kan ik naar “geloof boven de rede” gaan, tegengesteld hieraan. Het denken is niet heilig voor mij, maar soms is het belangrijker dan mijn gevoelens, omdat het mij naar een bepaald niveau brengt, dan toom ik mijn denken in en ga ik daar bovenuit.

De rede zegt: “Verruim je kennis, je verlangens, en ga daarmee aan het werk.” En ik antwoord: “Nee, daar wil ik niet mee werken, want zij geven mij geen antwoord. Ik moet een andere weg inslaan.”

Wat betekent: tegengesteld aan de rede? Ik vernietig mijn denken niet, ik zeg alleen dat ik mij niet laat beperken door wat ik zie. Ik moet daar een stap bovenuit gaan.

Wat een stap boven mijn denken uit is, weet ik niet. Kan ik aan iets denken dat hoger is dan ikzelf? Dan doe ik een beroep op mijn gevoelens en ik zeg: “Mijn egoïstische gevoelens zijn verkeerd. Ik wil op weg gaan met de eigenschappen van geven, niet van ontvangen. Dit is de enige manier waarop ik resultaat zal bereiken. Dan zal mijn denken ook veranderen.

Ons denken wordt door Boven beïnvloed, ik doe een beroep op mijn gevoelens en ga daar bovenuit naar de eigenschap van geven. Dan kom ik op een nieuw niveau: met nieuwe gevoelens en een nieuw verstand.

From the lesson in Russian 8/26/18

Related Material:
Mind And Feelings
Mind And Feelings In Spiritual Development
Reason And That Which Is Above It

Hoe kan de toewijding van de ziel gemeten worden?

Wie Kabbalah studeert, moet ernaar streven om niet alleen maar wijzer te worden doordat hij nieuwe kennis ontvangt, maar – en dat is het belangrijkste – zijn gevoelens veranderen, zodat het hart verandert en zich uitbreidt. Het hart leert om de hogere manifestaties, die nu nog ontoegankelijk zijn voor ons, te voelen, de handelingen van geven en eenwording. Deze bevinden zich boven onze rede.

In Kabbalah bestaat het concept “geloof boven de rede”. Kennis komt overeen met de rede. Afhankelijk van mijn begrip ben ik in staat om te geven, want dan weet ik dat het mij goed doet. Ik kom naar de winkel en geef geld in ruil voor goederen. Dat is niet moeilijk.

Maar “geloof boven de rede” bestaat niet in onze wereld. Waar kan ik extra kracht krijgen om “boven de rede” te kunnen geven? Voor zover mijn begrip reikt, ben ik bereid om twee dollar te betalen voor een kop koffie, maar als mij gevraagd wordt om in plaats van twee dollar twintig dollar te betalen voor een of ander goed doel, waar haal ik dan de kracht vandaan om deze achttien dollars extra uit te geven?

De kracht die het mij mogelijk maakt om extra werk te doen, om mij extra in te spannen en mijn ego op te offeren, wordt “geloof” genoemd. Daar moeten we naar streven. Alleen zo kan gemeten worden hoeveel ik werkelijk geef. Dit komt niet voort uit een verstandelijke berekening, maar uit het verlangen om aan de Gastheer te geven.

Met andere woorden: ik geef, onafhankelijk van de vraag hoeveel ik van Hem heb ontvangen, en ik ben bereid om Hem terug te betalen, maar totaal belangeloos. Dit wordt er bedoeld met de toewijding van de ziel: als ik bereid ben om Hem de hele wereld te geven, zelfs als ik van Hem niets ontvang.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/21/18Talmud Eser Sefirot

Geloof boven de rede is spiritualiteit

laitman_610_2Vraag: Enerzijds hebt u het over geloof boven de rede. Anderzijds bestaat er in Kabbalah helemaal geen geloof, alleen het bereiken van spiritualiteit. Wat betekent dit dan?

Antwoord: Geloof boven de rede betekent: in spiritualiteit zijn. Geloof is de eigenschap van geven, de eigenschap van Bina. Geven boven het egoïsme uit, wordt geloof boven de rede genoemd. Als een mens in een dergelijke positie komt, ontdekt hij de de Hoge Wereld voor zichzelf.

Wat er al in onze wereld gebeurd is waardoor het begrip geloof is misvormd, kunnen we niet meer veranderen. In onze wereld is alles misvormd.

Alleen van de mens die is opgestegen naar het niveau van de eigenschap van geven, kunnen we zeggen dat hij geloof heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/24/17

De Allereerste Zorg

laitman_572_03Vraag: Kan ik er vanuit gaan dat de eenheid van alle ontzag die wij voelen, van onze gezamenlijke angst tot één enkele angst, de Schepper tussen ons creëert.

Antwoord: Door onze angst – beter gezegd: vrees – creëren wij de Schepper niet, maar wel de eerste voorwaarde voor Zijn onthulling.

Wij spreken over angst als het gaat over ons materiële bestaan, maar vrees is een voorwaarde die boven ons fysieke leven uitgaat, wanneer ik ontzag voel en mij vanuit dat gevoel afvraag of ik de mogelijkheid zal krijgen om in de eigenschap van geven te leven. Mijn zorg gaat zelfs niet eens hierover omdat dit al enigszins egoïstisch is, maar over de zorg of mijn ontzag de mogelijkheid biedt aan het Licht om door mij heen naar anderen te stromen, als door een doorgeefkanaal.

Mijn zorg of ik een kanaal voor het Licht kan zijn voor de rest van de wereld is het juiste ontzag. Als een mens onophoudelijk dit voor ogen houdt, bevindt hij zich al dichtbij een goede staat en verbindt hij zich met anderen in één intentie. Dan hebben wij een mogelijkheid om een wijd kanaal te worden om het Licht door te geven, een Kli waarin wij de Schepper zullen voelen.

Daarom voel ik voortdurend ontzag en vraag ik mij af of ik in staat zal zijn om al het goede door mij heen te laten stromen, alle correctie die de Schepper aan de hele mensheid wil geven. Ik wil alleen maar een middel zijn om de Krachten, die bedoeld zijn voor de correctie van anderen, door te geven.

From the Convention in St. Petersburg “Day One” 9/19/14, Workshop

 

Een Kort Moment Tussen Verleden En Toekomst

Dr. Michael LaitmanVan Rabash, artikel ‘Het concept Yenika en Ibur’ : Ibur (bevruchting) betekent dat hij zich volledig wegcijfert. Zelfs als zijn hart hem zegt dat hij nu zeker instemt met de fase van wegcijferen, heeft hij daarna berouw, hierover staat geschreven: “Houd je niet bezig met morgen!” Morgen is niet precies de dag na vandaag, vandaag en morgen kan nu zijn.

Wat ieder moment gebeurt is van belang. Wat er later zal gebeuren weten wij niet. Ons huidige besluit zal echter bepalen wat er zal gebeuren. Hoewel we dit ook niet zeker weten, want niemand kent de wet die bepaalt hoe gebeurtenissen zich zullen ontwikkelen op de tijdlijn.

Daarom moet een mens zich ieder moment alleen bezighouden met het huidige moment, omdat correctie niet plaatsvindt in het verleden of in de toekomst, maar alleen in het heden. Het belangrijkste voor correctie is: verbind je met het huidige moment.

De wijzen zeiden het op de volgende manier: “Iedereen die vandaag iets te eten heeft maar zegt ‘Wat zal ik morgen eten?’ heeft gebrek aan geloof.” (Midrash Tanchuma, BeShlach 20).

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 2/14/14, Writings of Rabash

 

Grijp De Schepper Vast, Omarm Hem En Laat Hem Nooit Gaan

Dr. Michael LaitmanVraag: We proberen altijd te begrijpen dat alles van Boven komt en dit roept de volgende vraag op: In hoeverre moet je de situaties die je gegeven worden, accepteren en in hoeverre moet je proberen om er bovenuit stijgen en je te verbinden met de groep, ongeacht de omstandigheden? Met andere woorden: wanneer moet je de omstandigheden waarin je zit accepteren en wanneer moet je erboven uitstijgen in verbinding met de groep?

Antwoord: Allereerst moet je je vastklampen aan de Bron van al deze omstandigheden. Of er – wat de omstandigheden betreft – wel of geen inspanningen verricht moeten worden, hangt van die omstandigheden af. Maar wat maakt dat uit? Het is belangrijk dat je voortdurend onafscheidelijk verbonden bent met de Bron.

Of ik het nu fijn vind of niet, dit kan verschillen, maar dat is niet belangrijk. Ik grijp Hem vast en roep het uit: “U bent van mij!” en dat is het. En daarna moet je jezelf losmaken van wat je egoïsme op dat moment ook voelt, van wat ik ook voel als ik me tot Hem wend, ik moet me namelijk richten op geloof boven de rede. Het allerbelangrijkste is echter dat ik Hem vastgrijp en Hem niet loslaat.

Vaak krijgen we omstandigheden die we – zelfs als we het niet willen – toch met ons denken moeten accepteren. Hoe gaan we in dergelijke gevallen te werk?

Als mijn vrienden of bepaalde situaties in mijn leven mij vertellen dat alles wat er nu gebeurt van de Schepper komt, moet ik Hem – hoe onaangenaam het ook voor mij kan zijn, omdat ik niet in staat ben om er nu mee in te stemmen omdat het mij volkomen van mijn stuk brengt – accepteren als de Bron van alles wat plaatsvindt. En bovendien als een goede, vriendelijke Bron, één die voor mij noodzakelijk is zodat ik ermee kan werken en ik moet mijzelf in een staat kan brengen waarin ik voortdurend, naar al mijn vermogen, bij Hem blijf.

Ervaar ik het als een obstakel? – Ja.

Is dit obstakel voor mijn eigen bestwil? – Ja

Is het aangenaam of onaangenaam? – Onaangenaam

Toch moet ik langzamerhand de staat bereiken waarin dit obstakel zal vervagen. Dit vraagt veel geduld en veel werk, dan zal alles veranderen in zachtheid.

From a lesson in Russian, 2/10/2014

 

De ‘Goede Tekenen’ Op Het Pad

Dr. Michael LaitmanEen mens kan zichzelf niet vertrouwen en niet zeker van zichzelf zijn vóór het einde van de correctie. Hij moet zich voortdurend onder de invloed van hogere kelim (vaten) en verlangens bevinden en ze eenvoudigweg van het ene niveau naar het volgende onderzoeken, zich eraan vastklampen zonder op zijn eigen ‘reserve’ te rekenen.

Wij komen alleen verder door ‘geloof boven de rede’, namelijk alleen als we ons richten op hechting aan een hoger niveau. Alleen van daaruit kun je de juiste antwoorden en de juiste signalen naar je huidige staat toe trekken en ontvangen. Het principe dat je ‘alleen geleid wordt door wat het oog ziet’ verwijst naar corrupte verlangens, om echter op koers te blijven moet ik mij ‘vastklampen’ aan een hoger niveau door middel van ‘geloof boven de rede’.

Iedereen kan ‘signalen’ vinden die bewijzen dat hij gelijk heeft. Dit is echter verboden. Het verstand werkt hier niet en ik volg het niet op. Zelfs de uitleg van Kabbalisten is alleen bedoeld om ons dichter bij elkaar te brengen door middel van spirituele concepten, om kennis toe te voegen, waarachtige steun, de erkenning daarvan kan alleen in de Hogere gevonden worden als ik afzie van mijn eigen begrip en mij toerust met Zijn denken.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 9/17/13, The Zohar

 

“Het Verheugde Mij Om In Zijn Schaduw Te Zitten”

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam Shamati 8: ‘Wat is het Verschil tussen een Schaduw van Kedusha en een Schaduw van de Sitra Achra’. Er staat geschreven: “Het verheugde mij om in Zijn schaduw te zitten en Zijn vruchten waren zoet voor mijn verhemelte.” Met andere woorden: er wordt gezegd dat alle verborgenheden en moeilijkheden die een mens voelt, er zijn omdat de Schepper hem deze situaties heeft gezonden zodat hij een plaats heeft om boven de rede te werken.

Als een mens de kracht heeft om dat te zeggen, namelijk dat de Schepper dit alles bij hem teweegbrengt, komt dit hem ten goede. Dit betekent dat hij daardoor zijn werk kan gaan doen om te geven en dat hij niet voor zichzelf werkt. Dan gaat hij zich realiseren, dat wil zeggen ‘geloven’,  dat de Schepper juist aan dit werk vreugde beleeft, werk dat volledig boven de rede verricht wordt.

Hieruit volgt dat een mens niet bidt tot de Schepper met de vraag of de schaduwen van de wereld zullen wijken. Maar hij zegt: “Ik begrijp dat de Schepper wil dat ik Hem op deze manier dien, geheel boven de rede.” Dus bij alles wat hij doet, zegt hij: “Natuurlijk verheugt de Schepper zich in dit werk, dus waarom zou ik me bezorgd maken als ik in een staat van verborgenheid van Zijn Aangezicht werk?”

Omdat een mens wil werken om te geven, omdat hij de Schepper vreugde wil brengen, voelt hij zich niet verlaagd door dit werk, hij heeft namelijk niet het gevoel dat hij zich in een staat van verborgenheid van Zijn Aangezicht bevindt en dat de Schepper zich niet zou verheugen over dit werk. In plaats daarvan stemt hij in met het leiderschap van de Schepper, wat betekent dat hij – hoewel de Schepper wil dat een mens het bestaan van de Schepper voelt tijdens het werk – er met zijn hele hart mee instemt. Dit is zo omdat hij niet uitgaat van wat hij zelf aangenaam vindt, maar hij vraagt zich af wat het verlangen van de Schepper is. Zo brengt deze schaduw hem leven.

Geloof boven de rede betekent dat je alles wat er met je gebeurt, opvat als gezonden door de Schepper, de Ene Verenigde Kracht waarnaast niets anders bestaat, Goed dat Goed doet, ondanks het feit dat je het anders voelt. Ons gehele werk bestaat eruit dat wij ons realiseren dat wij niets zelf doen en dat ook niet willen, niet in de uiterlijke wereld en niet in onze binnenwereld, niet met onze handen en voeten of met de gereedschappen van deze wereld, niet met onze innerlijke verlangens en gedachten, maar dat wij in plaats daarvan met alles wat wij op dit moment hebben instemmen. Dan zal dit ogenblik genoemd worden: het einde van de correctie.

Tot aan het ogenblik dat wij de gevoelens hebben bereikt dat wij ons in de beste staat bevinden, onder de controle van de Goede Kracht die zowel aan rechtvaardigen als aan zondaren het goede brengt, zullen de schaduwen in de wereld blijven bestaan. De Schepper zal ons naar staten leiden die ons ertoe zullen brengen dat wij onszelf zullen willen veranderen. Tenslotte komen we tot het begrip dat ons werk volkomen tegengesteld is aan wat wij dachten, het gaat over een verandering van houding naar onze waarneming van het hoogste Bestuur, de Heer over deze wereld, zodat wij naar Zijn schaduw verlangen.

Alles wat wij ontvangen wordt door ons gewenst hoewel het zich in een onaangename vorm aandient, want dit is een schaduw, het is verborgenheid. Maar innerlijk werken wij in geloof boven de rede zodat deze vruchten zoet worden voor ons. Hieruit bestaat onze gehele correctie.

Alles begint bij het bewustzijn dat alles wat gebeurt van de Schepper afkomstig is, waarbij we niet alleen maar deze woorden horen, maar het innerlijk ook zo voelen. Wij moeten de Schepper niet om Zijn onthulling vragen, maar wel om het vermogen om te kunnen beseffen dat alles van Hem komt. Dan zal een mens er blij mee zijn dat hij kan werken in geloof boven de rede en zal hij alle slechte staten accepteren als de beste staten, de onaangename als aangenaam, tot op het moment dat alle staten aangenaam zijn voor hem.

Dit betekent dat hij geloof heeft bereikt. Er verandert niets in de wereld, alleen wordt het volmaakte bestuur van de Schepper aan een mens onthuld. Dit is het enige wat deze wereld tot een hogere, volmaakte wereld maakt.

Het blijkt dat er geen uiterlijke veranderingen nodig zijn, geen extern werk, niet met onze handen en voeten, niet op de manier waarop wij ons het spirituele werk voorstellen. Uiteindelijk kunnen we alles samenbrengen tot één staat: het contact van de mens met de verborgen Leiding. Dit contact wil hij voortdurend vasthouden en hij vraagt om geen enkele verandering: een mens wil de verborgenheid blijven ervaren.

Eerst vroeg hij om onthulling, maar nu wil hij dat de verborgenheid blijft bestaan. Al zijn verlangen, alle energie waarmee hij op zoek is geweest naar onthulling, verandert hij in het tegenovergestelde, zodat onthulling niet plaats zal vinden. Want onthulling kan al zijn onzelfzuchtige verlangen en heel zijn relatie tot de Schepper teniet doen, hem het werk boven de rede ontnemen. Daarom wil hij deze afstand, waarover hij bezorgd was, in stand houden zodat hij onafgebroken in verbinding is met de Schepper die boven dit alles aanwezig is.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 7/29/13

 

Niet Voor Het Ego = Boven De Rede

Dr. Michael LaitmanVraag: We moeten ons laten leiden door wat we zien, we moeten onze zintuigen gebruiken, onze kennis en ons verstand. Anderzijds hebben we het principe ‘boven de rede’, en daarmee breidt de wijsheid van Kabbalah het onderzoek uit naar de manier waarop je een correcte overgang moet maken tussen zelf iets begrijpen en boven de rede uitstijgen.

Antwoord: Heel de hogere wereld bevindt zich boven ons huidige begrip, dat wil zeggen boven het ego. ‘Boven de rede’ betekent dus ‘niet voor het ego’.

Daarmee overbruggen we de kloof tussen de niveaus. Door het nieuwe netwerk van verbinding tussen alles en iedereen te ontdekken, zien we dit als het fundament van alle natuurwetten. Alsof de natuur op dit netwerk rust en wij de onderdelen ervan in velden gaan waarnemen, in mechanismen waardoor mensen geactiveerd worden. Wij dringen door zulke lagen heen, vergeleken hiermee zijn atomen grove dingen. De intenties worden aan ons onthuld. De krachten die aan de materie voorafgaan, die de atomen, de golven, de lichtgolven activeren.

Zoals wij het waarnemen komen we dichterbij het begin en zien we alles in een nieuwe intentie, in Ohr Hozer, in Ohr Hassadim, boven de kennis die we nu hebben.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 12/14/12, “The Peace”