Category Archives: Gelijkwaardigheid

Het Universum Is Er Alleen Ten Behoeve Van De Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Volgens de theorie van de integraliteit bestaan er geen buitenaardse beschavingen. De mensen die op aarde wonen zijn de enige subjecten in dit reusachtige beeld in de ruimte van Ein Sof (Oneindigheid). Het blijkt dat het hele universum voor ons is geschapen, zodat wij kunnen groeien en iets anders in onszelf kunnen voelen.

Antwoord: Het heelal werd voor voor ons geschapen zodat we het volgende niveau van bestaan boven deze aarde kunnen bereiken en het volgende niveau kunnen ontdekken, dat ijler is. Dit is het niveau van eeuwigheid, perfectie, volledige harmonie. Om dit niveau binnen te gaan, moeten we de harmonie van de natuur bestuderen, haar perfectie, de samenwerking in de natuur, de onderlinge afhankelijkheid en dit imiteren.

Vraag: Moeten we hiervoor kinderen en volwassenen opvoeden of is het al te laat om volwassenen op te voeden?

Antwoord: We moeten zowel ouderen als jongeren opvoeden, want ieder mens is volgens dit niveau gelijkwaardig, ieder mens is nodig. Als je namelijk de natuur waarneemt als integraal, is elke component – zoals in een analoog systeem – even belangrijk

Er is evenmin verschil in de taal waarin deze theorie aan kinderen en volwassenen wordt gepresenteerd. Het is namelijk zo, dat ieder mens door zelfkennis en door zich in te spannen op het niveau van onderlinge samenwerking komt, zoals de cellen in ons lichaam.

Volledige wederzijdse samenwerking garandeert een absoluut gezond systeem en dan voelen we dat we het volgende niveau bereikt hebben. De tijd waarin we het moeten verwezenlijken is bovendien van tevoren vastgesteld. Wij moeten het snel bereiken. Als wij er zelf niet naar verlangen, zullen we voelen hoe onaangename krachten ons krachtig vooruit duwen.

From KabTV’s “The Global Crisis” 3/19/13

Iedereen In De Groep Is Gelijk

Everyone Is Equal In The GroupVraag: Soms gaat een sterke groep iemand blokkeren die een leider en een organisator is om te proberen om hem gelijk te laten zijn aan alle anderen. Wat moeten we in zo’n geval doen?

Antwoord: In het verleden werd er dan gezegd: ‘Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt.’

Een groep kan en mag niet aan iemand toestaan dat hij zich boven de anderen stelt. Iedereen is gelijk in alles! In de groep gaat het alleen over gemeenschappelijkheid, hier mag absoluut geen twijfel over bestaan.

Als je ziet dat er iemand met speciale kwaliteiten in je groep is – iemand die speciale eigenschappen heeft, zoals onder druk kunnen werken, geduldig zijn, verlangen hebben, enzovoort – geef hem dan iets om buiten de groep te doen. Test hem op deze manier en haal hem uit de groep. Laat hem iets externs doen wat los van de groep staat, zodat er geen geroddel komt of er problemen in de groep ontstaan. Maar zolang iemand deel uitmaakt van de groep, moet hij niet opvallen. Het is ook een soort test om te zien of hij de wilskracht heeft om zichzelf voortdurend te beperken, zodat de groep homogeen blijft.

Praat afzonderlijk met hem: “Hoewel je opvalt, kijk en leer van de anderen. Dit is jouw opdracht. Je moet jezelf net zo gedragen als de anderen en onder geen beding boven hen gaan staan. Dit is de enige manier waarop jij je kunt uiten. Dit is niet de plek om je hart uit te storten.” Zo kan hij oefenen.

Vraag: Wanneer moet hij uit de groep gezet worden als hij niet aan iedereen gelijk kan zijn, maar het wel probeert?

Antwoord: De groep kan zulke pogingen niet tolereren. Als hij zichzelf onder controle kan houden, laat je hem in de groep blijven en je laat hem ook zijn organisatorische vaardigheden ontwikkelen. Maar als hij geen organisatorische vaardigheden heeft, maar er alleen maar op uit is om onrust te veroorzaken, zal hij er langzamerhand aan wennen om niet op te vallen in de groep. Er zijn echter mensen die dit niet kunnen accepteren en die, net als kinderen, denken: “Hoe kan ik nou samen met anderen zitten?” Zulke mensen moeten uit de groep gezet worden.

From a Talk on Integral Education 4/4/13