Category Archives: Gelijkwaardigheid

Wat maakt ons gelijk?

945Vraag: Moeten we gelijk zijn om ons met elkaar te kunnen verbinden, moeten we ons annuleren totdat we gelijk zijn?

Antwoord: Nee, onze eenheid hangt niet van gelijkheid af, maar van elkaar accepteren. Het is een feit dat er nooit gelijkheid tussen ons zal zijn.

Ieder van ons is een uniek individu, een afzonderlijk organisme met een eigen zenuwstelsel, geest en eigen gevoelens. Er kan alleen gelijkheid zijn als we onszelf gelijk maken. We hebben allemaal dezelfde natuur en hetzelfde doel, in dit opzicht zijn we gelijk.

Als we verder komen, worden we én meer verschillend én meer gelijk. Het egoïsme ontwikkelt zich steeds meer in ieder van ons, dus we verwijderen ons van elkaar. Maar iedereen streeft naar hetzelfde doel, dus we komen ook dichter bij elkaar en tenslotte worden we als één mens met één hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-makes-us-equal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 1 “The Work Is Mainly in the Heart”

Related Material:
Equality Is an Equivalence of Properties
Equality In Spirituality
What Is The Essence Of The Roundtable?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De spirituele wereld verdienen

962.3Vraag: Had u de keuze om wel of niet het spirituele pad te volgen? 

Antwoord: Er is geen sprake van keuze. Dit is een lotsbestemming en daarmee is alles gezegd.

Vraag: Hoe kunnen we onderscheiden of iemand door een staat van neergang gaat of dat hij het einde ervan al bereikt heeft? Is dat in het systeem vastgelegd?

Antwoord: We moeten een mens in ieder geval accepteren alsof hij werkelijk bereid is om alles te doen en voorwaarts te gaan, wat er ook gebeurt. Wij zien hoe het egoïsme bij velen werkt. Zij zien in hoe moeilijk het is om in onze groep vanuit het egoïsme te werken, het geeft hier geen vervulling en dan gaan ze weg.

Vraag: Dus een mens heeft geen keuze, hij gaat hoe dan ook weg?

Antwoord: Het hangt ervan af in welke mate hij zijn hoofd buigt voor de groep. Alleen dat is bepalend. Dat moet hij doen.

Gewoon doorgaan is het belangrijkste: “Ik ga nergens anders heen, ik blijf hier, alleen hier besta ik.” Dat is het! Dat moet bepalend zijn: doe wat je wilt, maar ga niet weg. Doe wat jullie maar willen met mij, maar gooi me er niet uit.

Opmerking: Maar u zei dat het voor veel mensen gemakkelijker is om weg te gaan dan te blijven en daaronder te lijden.

Mijn antwoord: Dat is hun zaak! Als je de spirituele wereld wilt verdienen, moet je ervoor werken. Als studenten op de juiste manier contact hebben met mij, met de groep, de studie en disseminatie, gaat dit werk betrekkelijk gemakkelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/earn-the-spiritual-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. How to Protect Yourself?” 6/25/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Diversiteit – de sleutel tot succes (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Diversiteit – de sleutel tot succes

Enkele weken geleden brachten verschillende nieuwszenders een verhaal naar buiten dat grotendeels onopgemerkt is gebleven bij de massamedia, maar het tart alle redelijkheid. Het blijkt dat de Grace Church School in Lower Manhattan een gids van 12 pagina’s heeft uitgereikt aan studenten en personeel waarin de opdracht van de inclusiviteit van de school wordt uitgelegd. De gids heeft hen aangemoedigd om een aantal van de meest essentiële woorden van elke taal te vervangen door woorden die de betekenis ervan ontnemen. In de gids staat bijvoorbeeld: “In plaats van ‘mam’ en ‘pap’, zeggen we bij Grace ‘volwassenen’, ‘mensen’ of ‘familie’. En: “In plaats van ‘man’, ‘vrouw’, ‘vriend’, ‘vriendin’, zeggen we bij Grace ‘echtgenoot’, ‘partner’, ‘wederhelft’.”

In plaats van te zeggen dat iedereen hetzelfde is, zouden we juist onze verschillen moeten benadrukken en ze voor het algemeen welzijn moeten gebruiken. Dan zullen we ineens ontdekken dat iedereen mooi is op zijn eigen unieke manier! Het opbouwen van een krachtige samenleving berust niet op de bewering dat iedereen hetzelfde is, maar op het omarmen van ieders verschillen. Diversiteit is de sleutel tot succes – uniformiteit is de weg naar mislukking.

Dit is niet alles wat er in de gids staat. Men gaat verder met een poging om het bewustzijn van de studenten en de docenten te manipuleren door het programma als volgt te formuleren: “Wij doen een actieve poging om termen als een ’typische’ of ‘normale’ familiestructuur, elk gezin is uniek” af te schaffen. De gids wijst ook op een probleem dat gedefinieerd wordt als “heteroseksisme”, dat uitgaat van “de veronderstelling dat heteroseksualiteit de natuurlijke of standaardvorm van seksualiteit is en daarom goed of onvermijdelijk is”.

Religie wordt ook in de gids “behandeld”. “In plaats van de vraag: “Tot welke religie behoort u?” zeggen we: “Zijn er religies of geloofstradities die belangrijk voor u zijn?”  Of, “In plaats van te zeggen: ‘Prettige Kerstdagen! Fijne Feestdagen!’ zeggen we: ‘Een fijne vakantie!'” Er staat nog veel meer in, maar u begrijpt wat we bedoelen.

Het punt is dat er aan deze schaamteloze poging tot bewustzijnsverandering totaal geen aandacht is besteed. De kinderen en hun ouders vreesden voor hun toekomst, de leraren vreesden voor hun baan, en de massamedia zagen er geen belang in om te protesteren tegen deze overduidelijke onderdrukking van de vrijheid van denken, dus er werd maar weinig over bericht.

Maar één persoon kon zijn mond niet houden. Paul Rossi, een van de leraren aan de Grace Church, hij schreef een stuk met de titel “Ik weiger toe te kijken als mijn leerlingen worden geïndoctrineerd,” hij publiceerde dit artikel op de Bari Weiss’ blog Common Sense. Als ondertitel schreef hij: “Kinderen zijn bang om de repressieve ideologie die onze school regeert in twijfel te trekken. Daarom doe ik het.”

Rossi geeft toe dat hij bang is voor zijn toekomst, maar hij voelt dat hij geen keus heeft omdat het probleem niet alleen bij Grace Church ligt, maar een wijdverbreid probleem is. “Ik weet dat ik door mijn naam hieraan te verbinden niet alleen mijn huidige baan op het spel zet, maar ook mijn carrière als opvoeder, aangezien de meeste scholen, zowel openbare als particuliere, nu gevangen zitten in deze achterlijke ideologie,” bekent hij. “Maar als ik zie hoeveel schadelijke gevolgen dit heeft voor kinderen, kan ik mijn mond niet houden.”

Gelukkig voor Rossi, en voor ons allemaal, zal – hoewel het nog even kan duren en zich nog verder kan verspreiden – uiteindelijk het geforceerd uitbannen van verschillen tussen mensen niet werken. De natuur heeft ons met onze verschillen geschapen en niet hetzelfde, we kunnen dat niet in een opwelling “ongedaan maken”. Als iets in strijd is met de natuur, zal het niet werken. Het zal alleen diegenen benauwen die het uitproberen.

Het Procrustesbed waaraan deze “inclusieve” ideologie ons probeert vast te ketenen, zal het lijden creëren dat alle Procrustesbedden teweegbrengen, maar het zal ons niet gelijk of hetzelfde maken, het is volkomen nutteloos en overbodig. Mama en papa zijn de twee belangrijkste figuren in ons leven, daarom heeft elke cultuur sinds de oudheid specifieke woorden om hen aan te duiden. Ze zijn geen “familie” en ze zijn zeker niet zomaar “mensen”. Ze hebben ons het leven gegeven en zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de mensen die wij zijn. Het is bijna hetzelfde met “man” en “vrouw”, “partner” heeft niet hetzelfde gewicht. “Man” en “vrouw” impliceert betrokkenheid, en “partner” impliceert veel minder betrokkenheid, als er al sprake van is. Ieder mens die we ontmoeten is uniek en verdient dan ook een unieke naam of benaming. Uniek zijn ontkennen, berooft ieder van ons van onze persoonlijkheid.

Diversiteit is niet iets om uit te wissen, het is iets om te omarmen! Het is een bron van kracht, veerkracht en schoonheid! We kunnen de kwaliteiten van een ras pas waarderen als we weten hoe uniek het is. Maar we weten pas dat het uniek is als we de kwaliteiten van andere rassen kennen. Daarom kunnen we elkaar niet waarderen voordat we weten wie we zijn en hoe we van elkaar verschillen. Wis de verschillen uit en je hebt onze uniekheid uitgewist en – wat nog erger is – ons vermogen om elkaar te waarderen.

In plaats van iedereen gelijk te maken, zouden we onze verschillen heel duidelijk moeten benadrukken en ze gebruiken voor het welzijn van iedereen. Dan zullen we plotseling ontdekken dat iedereen mooi is op zijn eigen unieke manier! Het opbouwen van een sterke samenleving hangt niet af van het gelijk maken van iedereen, maar van het omarmen van ieders verschillen. Diversiteit is de sleutel tot succes, uniformiteit is de weg naar mislukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/diversity-the-key-to-success-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications, Society | Add Comment / Ask Question →

Bescherm de individualiteit van iedereen

Vraag: In onze wereld zijn er zoveel verschillende mensen als we het over hun mentaliteit hebben, hun uiterlijk, alles. Hoe is het mogelijk dat mensen die over de hele wereld verspreid zijn en zo verschillend zijn plotseling bij elkaar willen zijn.

Antwoord: In ons lichaam gebeurt hetzelfde. Alleen begrijpen we het nog niet ten volle. Is er ook maar één cel in ons lichaam gelijk aan een andere cel? Als dat wél zo was, zou die cel niet bestaan.

Hij bestaat omdat hij op zijn eigen manier aan het lichaam kan geven wat nodig is om in stand te blijven, die cel heeft zijn eigen werk, zijn eigen vorm van geven. Zijn de cellen van de hersenen, het hart, de lever en de nieren hetzelfde? Ze vormen een volkomen ander weefsel.

Antwoord: Hoe zullen mensen dit voelen in Azië, Afrika, Latijns Amerika?

Antwoord: Daarom moeten wij allereerst de absoluut noodzakelijke voorwaarde accepteren dat ieder mens uniek is, dat wij de individualiteit van iedereen moeten beschermen en in stand houden, en eenieder op zijn persoonlijke manier spiritueel laten ontwikkelen.

Daarom moet de verspreiding van Kabbalah berusten op absolute vrijwilligheid, ongedwongenheid, in overeenstemming met de wijze waarop een mens kan gaan begrijpen en voelen dat dit werkelijk een methode is om de wereld te corrigeren, haar naar het volgende niveau te verheffen, naar de volgende dimensie waar we nu naartoe moeten.

Eenieder moet dit kunnen waarnemen op de manier die het beste is voor zijn ontwikkeling. Er zijn mensen die er meteen voor gaan. Er zijn ook mensen die het er wel mee eens zijn, maar er toch wat onverschillig tegenover staan. Er zijn mensen die het verwerpen, die het er op geen enkele manier mee eens kunnen zijn, die er afkeer van hebben.

Het hangt allemaal van het niveau van ontwikkeling van een mens af. Maar iedereen moet alle niveaus meemaken. In ieder geval is het zo dat je op niemand ook maar enige druk mag uitoefenen, je kunt alleen aan iedereen vertellen dat er een methode bestaat die het heeft over de zin van het leven en over de manier waarop we tijdens dit leven naar het volgende niveau van ons bestaan kunnen stijgen. Dat onze wereld tegelijkertijd langzamerhand verdwijnt als wij ons ervan verwijderen en in de spirituele wereld verandert. Dan komen we in een volkomen andere staat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/protect-the-individuality-of-each-one/

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #3

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Laat vriendelijkheid winnen in plaats van kracht

Vraag: Multiculturalisme is een concept dat ervan uitgaat dat alle culturen gelijkwaardig zijn en hetzelfde bestaansrecht hebben. Bent u het met deze stelling eens?

Antwoord: Dat hangt af van de vraag over welke culturen het gaat en waar ze ons heenleiden. Ik geloof niet in mooie woorden. “Multi” bestaat helemaal niet in de natuur. In de natuur bestaat alleen één Hoge Kracht. Als wij daaraan gelijkvormig willen worden, krijgen we een goede gemeenschappelijke noemer. Zo niet, dan gaan we de verkeerde kant op.

Opmerking: Maar er is zoveel variëteit in de natuur!

Mijn antwoord: Deze variëteit bestaat alleen in de menselijke natuur, daar winnen altijd de sterken. Als wij boven onze natuur willen uitstijgen – zodat wij elkaar niet verslinden – moet vriendelijkheid winnen in plaats van kracht. Alleen dan zullen we kunnen overleven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/let-the-kind-win-not-the-strong/

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/16/20

Related Material:

Equality And Diversity

Society As An Individual

Connections Of Egoists Are Doomed To Fail

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

De criteria voor gelijkwaardigheid

Vraag: Wat zijn de criteria voor gelijkwaardigheid?

Antwoord: We spreken over gelijkwaardigheid als beide partners het eens zijn over betrekkelijk gelijke voorwaarden. Dit betekent dat ik aan jou gelijk wil zijn met betrekking tot het feit dat wij beiden in staat zijn om alles weg te geven wat boven de kosten voor levensonderhoud uitgaat. In dit opzicht zijn we gelijk. Wij moeten bij dit uitgangspunt beginnen en verder hebben we geen gemeenschappelijke kenmerken en geen maatstaven.

Commentaar: U hebt eens geschreven dat gelijkwaardigheid betekent dat je elkaar aanvult, maar dat het geen gelijkmaking betekent. “We moeten de realisatie van het potentieel dat zij aan de maatschappij kunnen geven eruit persen.”

Mijn antwoord: ”Eruit persen” klinkt misschien wat hard, maar het gaat erom dat we een mens moeten helpen om zichzelf te realiseren.

Het maakt geen verschil of het een huisvrouw is of een regeringshoofd, ieder van hen geeft het maximum op haar of zijn gebied. In dit opzicht zijn ze absoluut gelijkwaardig. Stel dat er een soort hemels gerechtshof is, ze hebben hun aardse leven beëindigd, gaan daarheen en het regeringshoofd ziet dat er een huisvrouw naast hem staat.

Vraag: Zijn we allemaal gelijk voor God of bestaat er daar ook een soort hiërarchie?

Antwoord: Iedereen is gelijkwaardig, absoluut iedereen.

Vraag: Het blijkt dat we niet gelijkwaardig worden door aan elkaar gelijk te worden, maar door naar een gemeenschappelijk doel te streven.

Antwoord: Ja, en we begrijpen dat het ons doel is om aan onze samenleving te geven.

Gelijkwaardigheid wordt beoordeeld naar mijn inspanningen om dichterbij andere mensen te komen. Voorbeeld: ik besteed tien uur per dag aan het verbinden van andere mensen en iemand anders wijdt er twee uur aan. Dit is namelijk zijn maximum, zo zit hij in elkaar, en in dit opzicht zijn we gelijk.

Vraag: Kunnen we dit spirituele gelijkwaardigheid noemen?

Antwoord: Natuurlijk, maar spirituele gelijkwaardigheid houdt ook in dat we bereid zijn om vrijwillig te geven.  Alle uren, alle mogelijkheden die een mens benut om ten goede van de samenleving te geven zonder enig gewin, is spiritueel gevend zijn. Op basis hiervan kunnen wij de gelijkwaardigheid van mensen beoordelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-criteria-for-equality/

From KabTV’s “Communication Skills” 9/11/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Het Universum Is Er Alleen Ten Behoeve Van De Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Volgens de theorie van de integraliteit bestaan er geen buitenaardse beschavingen. De mensen die op aarde wonen zijn de enige subjecten in dit reusachtige beeld in de ruimte van Ein Sof (Oneindigheid). Het blijkt dat het hele universum voor ons is geschapen, zodat wij kunnen groeien en iets anders in onszelf kunnen voelen.

Antwoord: Het heelal werd voor voor ons geschapen zodat we het volgende niveau van bestaan boven deze aarde kunnen bereiken en het volgende niveau kunnen ontdekken, dat ijler is. Dit is het niveau van eeuwigheid, perfectie, volledige harmonie. Om dit niveau binnen te gaan, moeten we de harmonie van de natuur bestuderen, haar perfectie, de samenwerking in de natuur, de onderlinge afhankelijkheid en dit imiteren.

Vraag: Moeten we hiervoor kinderen en volwassenen opvoeden of is het al te laat om volwassenen op te voeden?

Antwoord: We moeten zowel ouderen als jongeren opvoeden, want ieder mens is volgens dit niveau gelijkwaardig, ieder mens is nodig. Als je namelijk de natuur waarneemt als integraal, is elke component – zoals in een analoog systeem – even belangrijk

Er is evenmin verschil in de taal waarin deze theorie aan kinderen en volwassenen wordt gepresenteerd. Het is namelijk zo, dat ieder mens door zelfkennis en door zich in te spannen op het niveau van onderlinge samenwerking komt, zoals de cellen in ons lichaam.

Volledige wederzijdse samenwerking garandeert een absoluut gezond systeem en dan voelen we dat we het volgende niveau bereikt hebben. De tijd waarin we het moeten verwezenlijken is bovendien van tevoren vastgesteld. Wij moeten het snel bereiken. Als wij er zelf niet naar verlangen, zullen we voelen hoe onaangename krachten ons krachtig vooruit duwen.

From KabTV’s “The Global Crisis” 3/19/13

Iedereen In De Groep Is Gelijk

Everyone Is Equal In The GroupVraag: Soms gaat een sterke groep iemand blokkeren die een leider en een organisator is om te proberen om hem gelijk te laten zijn aan alle anderen. Wat moeten we in zo’n geval doen?

Antwoord: In het verleden werd er dan gezegd: ‘Wie zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, daarvan wordt zijn kop afgehakt.’

Een groep kan en mag niet aan iemand toestaan dat hij zich boven de anderen stelt. Iedereen is gelijk in alles! In de groep gaat het alleen over gemeenschappelijkheid, hier mag absoluut geen twijfel over bestaan.

Als je ziet dat er iemand met speciale kwaliteiten in je groep is – iemand die speciale eigenschappen heeft, zoals onder druk kunnen werken, geduldig zijn, verlangen hebben, enzovoort – geef hem dan iets om buiten de groep te doen. Test hem op deze manier en haal hem uit de groep. Laat hem iets externs doen wat los van de groep staat, zodat er geen geroddel komt of er problemen in de groep ontstaan. Maar zolang iemand deel uitmaakt van de groep, moet hij niet opvallen. Het is ook een soort test om te zien of hij de wilskracht heeft om zichzelf voortdurend te beperken, zodat de groep homogeen blijft.

Praat afzonderlijk met hem: “Hoewel je opvalt, kijk en leer van de anderen. Dit is jouw opdracht. Je moet jezelf net zo gedragen als de anderen en onder geen beding boven hen gaan staan. Dit is de enige manier waarop jij je kunt uiten. Dit is niet de plek om je hart uit te storten.” Zo kan hij oefenen.

Vraag: Wanneer moet hij uit de groep gezet worden als hij niet aan iedereen gelijk kan zijn, maar het wel probeert?

Antwoord: De groep kan zulke pogingen niet tolereren. Als hij zichzelf onder controle kan houden, laat je hem in de groep blijven en je laat hem ook zijn organisatorische vaardigheden ontwikkelen. Maar als hij geen organisatorische vaardigheden heeft, maar er alleen maar op uit is om onrust te veroorzaken, zal hij er langzamerhand aan wennen om niet op te vallen in de groep. Er zijn echter mensen die dit niet kunnen accepteren en die, net als kinderen, denken: “Hoe kan ik nou samen met anderen zitten?” Zulke mensen moeten uit de groep gezet worden.

From a Talk on Integral Education 4/4/13