Category Archives: Geld

Wanneer geld gelukkig zal maken

Opmerking: Onlangs werd Margaret Loughrey, een inwoonster van de Ierse stad Strabane, dood aangetroffen in haar huis in Noord-Ierland. Zij was 56 jaar oud.

In 2013 won zij 27 miljoen pond in de loterij, ze kocht onroerend goed, haar huis, een pub, en ze opende een recreatiecentrum voor de inwoners van haar stad. Ze was van plan om op haar grond betaalbare woningen voor de bewoners te bouwen. Ze besteedde de helft van haar winst aan liefdadigheid.

Maar het recreatiecentrum werd meer dan eens in brand gestoken. Ze kreeg een voorwaardelijke straf voor dronkenschap en onbeschoft gedrag. Later beweerde ze dat mensen miljoenen van haar gestolen hadden. Ze zei dat haar loterijwinst “haar heen en weer naar de hel had gestuurd. “Het geld heeft me alleen maar verdriet bezorgd. Het heeft mijn leven verwoest,” vertelde ze aan de Sunday Life. (Belfast Live)

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar.

Vraag: Waarom worden mensen op zo’n manier getest?

Antwoord: Het is een vervloeking.

Opmerking: Bedoelt u dat het altijd een vervloeking is als er veel geld wordt gegeven?

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Kan een mens daar op de een of andere manier goed mee omgaan?

Antwoord: Nee. Binnen het kader van zijn begrip van de wereld probeert hij iets goeds te doen, misschien door miljarden weg te geven. Maar er zal niets goeds uit voortkomen.

Vraag: Dus je kunt beter meteen afstand doen van het geld, het lot verscheuren en weggooien en dat is het dan?

Antwoord: Dat lukt een mens niet. Stel je eens voor dat je een enorm groot bord vol gouden munten krijgt en je dat allemaal hebt gewonnen. Dan stop je dat in je zak, en als er nog een paar munten op het bord zijn blijven liggen, pak je die ook.

Opmerking: Wat zijn we eigenlijk toch een slaven! Wat kunnen we gemakkelijk omgekocht worden, letterlijk!

Mijn antwoord: Zeker. Het is ongelooflijk!

Opmerking: Hier moeten we dus de een of andere conclusie uit kunnen trekken.

Mijn antwoord: Behalve educatie, een brede wereldwijde, correcte educatie zie ik geen oplossing. Geen enkele!

Vraag: En als iemand is opgevoed met “heb je naaste lief als jezelf,” wat zal zo iemand dan doen als hij bijvoorbeeld een enorm groot geldbedrag heeft gewonnen?

Antwoord: Kijk, deze vrouw deed allerlei goede dingen. Maar mensen staken die plek in brand. Omdat zij verder ging dan wat mensen normaal begrijpen van de manier waarop de wereld zou moeten worden ingericht. Mensen waren jaloers. Het paste niet in hun ideologie.

Opmerking: Het lijkt alsof men zegt: jij bent liefdadig, maar wij hebben dit niet nodig. Kijk in plaats hiervan maar naar jezelf!

Mijn antwoord: Hoe vaak hebben we dit niet gezien bij goede mensen … wat er met hen gebeurd is. Zo zit de menselijke natuur in elkaar.

Vraag: Wat denkt u, als het gaat over het niveau van een mens met goede manieren, hoe zou hij aankijken tegen het grote bedrag dat hij krijgt?

Antwoord: Het werd hem door God gegeven om de mensen dichter bij God te brengen, bij de Schepper, om in mensen in ieder geval enige schijn van liefde te ontwikkelen. Maar wat ga je ermee doen? Ga je zondagsscholen openen in Noord-Ierland? Die zijn er allemaal al.

Opmerking: Maar u zegt zelf dat het nodig is om mensen dichter bij de liefde te brengen en dan zegt u meteen daarna dat dit onmogelijk is.

Mijn antwoord: Het is alleen maar mogelijk in het kader van een heel serieuze, zinvolle, goed geplande Kabbalistische educatie. Het is nog altijd noodzakelijk dat de mens en de mensheid een bepaalde ontwikkeling meekrijgen. Dat zal gebeuren als men beseft – door de enorm grote, onoplosbare problemen waarin men verkeert, in feite problemen van de hele mensheid – dat er geen andere remedie is voor deze problemen dan verbinding met elkaar.

Vraag: Wat zou er gebeurd zijn als dit geld besteed was aan de verbinding tussen mensen?

Antwoord: Zulke mensen zijn er niet. Er bestaat zelfs geen enkele organisatie die dergelijke bedragen naar behoren zou kunnen verantwoorden, er zijn geen mensen die zouden luisteren. Daarvoor zijn andere voorwaarden nodig.

Vraag: Wat is uw conclusie dan?

Antwoord: Geef niets. Maak dit niet wakker in een mens. Ik persoonlijk vraag jou niet om mij zulke grote sommen geld te geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/when-money-will-bring-happiness/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/23/21

Filed under: Economy, News | Add Comment / Ask Question →

En De Rijken Zullen Huilen

Dr. Michael LaitmanVraag: In deze moderne wereld luisteren mensen naar degenen die heel rijk zijn. Hoe kan je ook gehoord worden als je niet rijk bent?

Antwoord: De wereld ontwikkelt zich in de richting van een grote crisis, de rijken zullen dus binnenkort niets meer te zeggen hebben, want hun rijkdom zal geleidelijk aan geen ​​invloedrijke factor meer zijn.

De rijken zijn net zo bang als jij voor wat er nu in de maatschappij gebeurt. Nu we op weg zijn naar een situatie waarin we gaan leven van een kleine vergoeding, zullen we bijna niets meer met hen te maken hebben. In de toekomst zullen grote landen, en zelfs de hele wereld, van kleine vergoedingen leven, dan maakt het niet meer uit of je rijk of arm bent.

Ik hoop dat de mensen gaan begrijpen dat vervulling niet van geld afhankelijk is. Geld op zich kan geen vervulling geven, zelfs niet in onze fysieke wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 1

Laitman_115_06De zonde die de eerste mens beging met de boom van de kennis van goed en kwaad, bestond er uit dat Adam proefde hoe groot het plezier was dat men kan ontvangen door de Schepper vreugde te brengen, hij kon het niet weerstaan om dit op een ​​egoïstische manier te ontvangen. Hij zou dit plezier hebben kunnen ontvangen op voorwaarde dat hij de hele wereld naar verbinding zou leiden, op deze manier zou hij een scherm over de egoïstische wijze van ontvangen hebben gecreëerd. Hij had zo’n scherm echter niet, daarom heeft hij gezondigd.

De onthulling van dit enorm grote egoïstische verlangen wordt de oorspronkelijke zonde genoemd, en wij allemaal, onze hele wereld, zijn het resultaat van deze zonde. Dit werd de eerste keer in het oude Babylonië onthuld. Toen zij eenmaal ontdekten dat een egoïstische verbinding ons naar een crisis leidt, besloot een aantal Babyloniërs eenvoudigweg om uiteen te gaan. Hetzelfde gebeurt nu in Europa en het zal binnenkort ook in Amerika gaan gebeuren.

Het andere deel van de Babyloniërs zei: “Nee! Wij hebben een leraar, Abraham, die zegt dat het mogelijk is om een ​​Kracht te vinden die ons kan verenigen.” Sindsdien splitste de mensheid zich en ging zij op twee verschillende manieren verder.

Degenen die zich bij Abraham aansloten, noemden zich het volk Israël, maar ook zij vervielen in hetzelfde egoïsme als de andere naties van de wereld. Toch konden zij, dankzij de verdeling die in het oude Babylonië had plaatsgevonden, niet gelijk worden aan de anderen, en dit loopt als een rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Tot op de dag van vandaag gaat deze zelfde strijd door.

Zodra er een nieuw egoïstisch verlangen in Adam werd onthuld, kon hij aan niets anders meer denken dan aan ontvangen. Onze hele wereld is een gematerialiseerd gevolg van dit gebeuren, daarom is deze wereld volledig op materieel succes gebouwd. Alles wordt hier afgemeten aan geld dat een equivalent is van elke handeling van een mens.

We kunnen mensen niet beoordelen op basis van hun psychologie en hun prestaties in cultuur en onderwijs. Uiteindelijk wordt alles toch vertaald naar geld. Zo zit de hele wereld in elkaar, maar nu begint dit meetmiddel ineen te storten. Het zal binnenkort onmogelijk zijn om alles aan geld af te meten, het zal verdwijnen en niet langer meer het enige criterium zijn.

Het verval is al in de Verenigde Staten begonnen, daar was voorheen geen enkele andere manier van betalen mogelijk dan met geld. Dit land werd immers opgebouwd door mensen vanuit allerlei landen en culturen. Zij besteedden geen aandacht aan het feit of je huid zwart, wit of geel is, ze maakten zich alleen druk over geld. Geld is een stuwende kracht.

Nu is de kracht van het geld aan het verdwijnen en uiteindelijk zal er geen enkel meetmodel meer over zijn. Tijdens de driehonderd jaar dat Amerika bestaat, was het echter heel praktisch dat zij met geen enkele andere waarde rekening hoefden te houden dan met geld.

In Europa was het anders. Amerika is één land waarin vele volkeren wonen, in Europa zijn er echter veel verschillende landen, meningen, ideologieën, idealen van vrijheid en gelijkheid, Europa heeft een lange geschiedenis achter de rug op het gebied van onderlinge relaties en conflicten tussen allerlei landen. Daarom was de unie niet gemakkelijk voor hen, in plaats van zich te verbinden, gingen ze vechten.

Na de oorlogen probeerden de Europeanen zich te verenigen naar het Amerikaanse voorbeeld, zij wilden de Amerikaanse droom voor zichzelf realiseren. Daarvoor hadden ze echter een ‘Verenigde Staten van Europa’ moeten worden en dat is niet eenvoudig. Zij hadden niet één regering en één natie. Daarom werkte het niet. Bovendien stond onenigheid op het gebied van psychologische principes hen in de weg. In Amerika was er maar één principe: geld! In Europa waren er vele verschillende principes, het is tenslotte een speciale oude cultuur. Hoewel, wat er ook gebeurt, het ene stort in van de ene kant, het andere van de andere kant en uiteindelijk zullen ze beide vernietigd worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Hoe Maakt Iemand Zich Los Van Zijn Geldproblemen?

laitman_626Vraag: Wat moet je doen om meer geld te verdienen, zonder te lijden?

Antwoord: De situatie is het beste als iemand een vaste baan heeft, een vast salaris krijgt en zich in zijn vrije tijd bezighoudt met dingen die niets te maken hebben met het maken van winst of het verspillen van geld.

Dan denkt hij niet meer na over geldproblemen. Het wordt hem opeens duidelijk dat hij goed rond kan komen, want in principe heeft een mens niet zoveel nodig om te leven: kleding, voedsel, huisvesting en geld om de belasting te betalen. Al het andere moet op een totaal ander gebied gericht zijn: op spirituele behoeften, waarnemingen, enzovoort. Een mens moet zich specifiek zo instellen, want een en ander zal er niet beter op worden. Men zal in de wereld niet meer in staat zijn om veel winst te maken. De wereldwijde “Gouden Eeuw” en de bourgeois gewoonten zijn voorbij.

We kunnen iedereen voorzien van een inkomen dat nodig is om te bestaan: van voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs voor de kinderen, enzovoort, alles wat nodig is voor een mens om normaal, zonder luxe, te functioneren. De moderne technologische ontwikkeling maakt het ons mogelijk om in al deze behoeften te worden voorzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

 

Bureaucratie In De Gezondheidszorg

laitman_566_02Opmerking: Er wordt op het ogenblik veel gepraat over de vreselijke bureaucratische situatie in de gezondheidszorg in Israël.

Antwoord: Artsen zijn over het algemeen de zwakste organisatoren en business managers.

Dus de behandeling van mensen wordt ook een probleem omdat alles afhangt van de juiste organisatie. Het systeem van de gezondheidszorg moet het bedrijf beheren, dan wordt alles beter. Een vrije of semi vrije-vakbond voor de gezondheidszorg is niet effectief.

Vraag: Zal ​​het betalen voor medicijnen niet leiden tot een publiek oproer?

Antwoord: In plaats van de hele bevolking voor de gezondheidszorg te laten betalen, zou ik het zorgstelsel verantwoordelijk willen houden voor elke shekel die erin wordt geïnvesteerd, zodat er echt voor het welzijn van mensen wordt gewerkt en men behandeld wordt zoals het behoort te gebeuren. Dit zou veel effectiever zijn.

Tegenwoordig is onze wereld georganiseerd volgens egoïstische principes en de gezondheidszorg moet juist daarom gedetailleerd gereorganiseerd worden. Anders bereiken we niets. Als we socialistische principes in een egoïstische wereld zouden introduceren, zou het hele systeem daardoor meteen verslonden worden.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 11/18/15

 

Heeft De Wereld Geld Nodig?

laitman_600_04Vraag: Hoe kunnen we de wereld helpen, behalve met geld?

Antwoord: De wereld heeft geen behoefte aan geld, in plaats daarvan zijn er mensen nodig die deze wereld begrijpen. Dit heeft niets met geld te maken.

Geld biedt kansen, mogelijkheden, maar als dit niet samen gaat met intelligentie, is geld alleen maar schadelijk voor de wereld. Geld maakt een mens tot slaaf. Degene die niets heeft, voelt zich het meest vrij, hij heeft ook nergens behoefte aan.

Stel je voor dat er nu een miljard dollar voor je ‘uit de lucht zou komen vallen’. Je zou van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zitten nadenken over wat je ermee zal gaan doen, je zou je vrijheid kwijt zijn. Werkelijk grote mensen – schrijvers, kunstenaars en musici – waren altijd huiverig voor teveel geld, voldoende was voor hen genoeg zodat zij de middelen hadden om hun werk te doen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 5/13/15

 

Binnenkort Wil Iedereen Zijn Eigen Planeet Hebben

Dr. Michael LaitmanOver geld en algemene economische vraagstukken zijn er door Nobelprijswinnaars op dit gebied al talloze boeken geschreven. Het is interessant dat men zich desondanks vaak vergist.

De mogelijkheid om te profiteren van verbinding met andere mensen, om bij inkoop en verkoop speciale relaties met hen te creëren, verandert een mens in Adam (een menselijk wezen). Vroeger werd er alleen handel gedreven door middel van macht.

Maar nu is iedereen die geld heeft bovenaan de sociale ladder te vinden.

Als ik geen geld heb, kan ik niet aan voedsel komen, ik kan geen gezin vormen en geen huis kopen. In ruil voor geld koop ik macht, respect en al mijn communicatiemiddelen, want alles is afhankelijk van betaling, hoe dan ook. Het blijkt dat geld een dekking is waarmee ik elke wens kan vervullen.

Sommige dingen kan ik niet kan kopen, zoals wijsheid of andere eigenschappen die de natuur kan geven. Maar we kunnen ze krijgen door mensen om te kopen die zulke eigenschapen wél bezitten. Ik kan bijvoorbeeld iemand betalen voor het schrijven van een boek dat op mijn naam komt te staan.

Nog niet zo lang geleden was er geen vervanging voor geld. Maar in de 60er jaren vormde zich een groep mensen die rijkdom associeerde met minachting. Ze wilden gelukkig zijn met andere dingen, ze wilden innerlijk gelukkig zijn.

En hoewel het ego snakt naar vervulling, willen veel mensen niet langer meer onder voortdurende druk leven. Iemand die arm is, is niet gelukkig omdat hij geen geld heeft en iemand die rijk is, is niet gelukkig omdat hij behalve zijn geld niets anders heeft. Dit is geen geldprobleem, maar een probleem van de maatschappij die ons deze waarden dicteert.

Als een mens de mogelijkheid heeft om alles te kopen wat hij maar wil, raakt hij zijn verlangen kwijt. In dit opzicht zijn de armen succesvoller dan de rijken. Als ik een behoefte heb waaraan ik kan voldoen door me ervoor in te spannen, helpt me dat vooruit, ik ben gelukkig als ik er plezier aan beleef om ervoor te werken, voor iets dat mij vanuit de toekomst toelacht.

Een prachtig voorbeeld van deze behoefte is het verlangen van geliefden om elkaar te ontmoeten. Dit maakt hun hele leven stralend, ze wachten op deze ontmoeting en zijn bereid om daarvoor alle moeilijkheden te overwinnen.

Als we zouden kunnen leven zonder afhankelijk te zijn van de maatschappij, laten we zeggen op een onbewoond eiland en we onze kinderen zouden kunnen opvoeden zoals we het werkelijk willen, zouden we ze kunnen laten wennen aan een eenvoudige manier van leven. Dan zouden ze zonder spanning kunnen leven, zonder crises en narigheid.

De wereld bevindt zich momenteel in een economische crisis. Maar in feite is het een ideologische crisis: We hebben kunstmatige verlangens in mensen ontwikkeld en vervolgens blijkt dat we ze niet kunnen vervullen. Door wat wij vorderen en eisen zal iedereen binnenkort zijn eigen planeet willen hebben. Maar zelfs dan zal men zich niet kunnen ontspannen omdat men meteen jaloers is op zijn buurman die een grotere planeet heeft.

De tijd is aangebroken om te onderzoeken hoe we gebruik kunnen maken van de macht van dekkingsmiddelen, de macht van het geld. Enerzijds is het nodig om iemand zo op te voeden dat hij zijn behoeften zal beperken tot een noodzakelijk niveau dat haalbaar is.

Anderzijds moeten we zorgvuldig nadenken over een manier waarop we de economie zo kunnen organiseren dat deze bereid is om alles te produceren wat nodig is en daarnaast moeten we ook nadenken over een educatie systeem dat mensen zal leren om bereid te zijn om genoegen te nemen met niet meer dan de noodzakelijke levensbehoeften en hen zal leren om manieren te vinden om hun vrije tijd in te vullen.

Hieruit volgt dat in de nieuwe economie mensen bezig zullen zijn met het creëren van dekkingsmiddelen voor het rationele evenwicht van fysieke verlangens en eveneens voor hogere spirituele verlangens die zij in zichzelf zullen ontdekken. Zo zullen zij zich ontwikkelen.

From KabTV’s “A New Life” 10/11/12

 

De Materiële Vloek Van De Mensheid

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Facte.ru): “In de afgelopen 50 jaar zijn de Duitsers 400% rijker geworden, terwijl het aantal mensen dat aan depressie lijdt met 38% is toegenomen. Reclame brengt een gevoel van minderwaardigheid bij mensen teweeg als ze niets nieuws kopen volgens de laatste trend.”

Er wordt per jaar 500 miljard dollar aan reclame uitgegeven, dit is voldoende geld om ervoor te zorgen dat de mensheid zich ellendig voelt. Er is maar 50 miljard dollar per jaar nodig om het probleem van de honger in de wereld op te lossen.”

Het grootste probleem is niet dat we goede dingen weg moeten gooien omdat ze uit de mode zijn. De menselijke tragedie gaat over onredelijke verwachtingen. Als je een nieuwe auto hebt gekocht, geniet je er maar heel kort van. Als je vrienden de volgende dag een betere auto hebben dan die van jou, duurt de vreugde maar  één dag. Zonder het te merken worden velen van ons ongelukkig door het najagen van nieuwe modieuze dingen.”

Mijn commentaar: Het is alleen mogelijk om uit deze race ontsnappen als men zich consistent bezighoudt met zijn eigen heropvoeding onder de invloed van de juiste omgeving volgens de methode van integrale educatie en opvoeding.

 

Onder De Autoriteit Van Het Geld

Dr. Michael LaitmanVraag: Op het ogenblik wordt in veel landen het hele systeem van de gezondheidszorg overgedragen aan de regering en doet vrij veel ons aan een lopende band denken. Artsen doen hun best om zo veel mogelijk patiënten te zien en zo weinig mogelijk tijd aan hen te besteden. Om extra aandacht te krijgen van hun arts moeten patiënten vaak bijbetalen.

In het hele tijdperk van de medische ontwikkeling zijn artsen nooit rijk geweest. Ze waren beroemd, deskundig, maar nooit rijk. In overeenstemming met de groei van verlangens staat het verlangen om rijk te worden bovenaan. Daarna komt er een verlangen om gerespecteerd te worden en ook om beroemd te zijn, het verlangen naar kennis komt op de laatste plaats. Het werkt dus andersom in de geneeskunde. Waarom is ons medische systeem zo diep gezonken? Waarom staat het belang van geld boven dat van respect, kennis en zelfs boven de wens om anderen te helpen?

Antwoord: Dit verschijnsel geldt niet alleen voor het gebied van de geneeskunde, maar voor alle gebieden van menselijke activiteiten. Mensen groeien (in tegenstelling tot de minerale, animale en vegetatieve materie) voortdurend als gevolg van hun egoïsme, de basis van de menselijke natuur. Onze verlangens worden steeds egoïstischer, ze hebben steeds meer controle over ons en verwijderen ons op die manier van elkaar.

Ooit leefden we in grote families, maar nu verwerpen we zelfs een kleine familie. Iedereen wil tegenwoordig afzonderlijk leven, het aantal echtscheidingen neemt toe, mensen willen niet meer trouwen, willen geen kinderen, enz. Onze egoïsme is gegroeid naar een niveau waardoor we, veel sterker dan daarvoor, van elkaar verwijderd raken en in plaats van ons verlangen te vergroten om kennis te verwerven, te bereiken en te voltooien, komt geld op de eerste plaats en wordt ons leven daardoor heel pragmatisch. De hele wereld is afhankelijk van geld, alles is onderworpen aan geld. Geld is macht.

Vroeger was respect, eer en macht niet afhankelijk van geld. Eer stond bovenaan. De afgelopen honderd jaar is ons egoïsme zo groot geworden dat we niets anders meer kunnen zien dan dollartekens. Alle gebieden van menselijke activiteit, zoals wetenschap, kunst, of de een of andere vorm van creativiteit, waardoor veel mensen zich nog steeds aangetrokken voelen, werden beschouwd als hoogstaand, voor poëzie of wetenschappelijk onderzoek offerden veel kunstenaars en wetenschappers hun leven op. Niemand hecht hier nog waarde aan.

Tegenwoordig staan bijvoorbeeld kunst en wetenschap volledig onder controle en worden ze geheel en al door geld onderdrukt. Kunstenaars en wetenschappers moeten zich gewoonweg aanpassen aan dit niveau. Soms voelen ze nog de neiging om zich op te offeren, maar dat moeten ze meteen onderdrukken. Kunstenaars en wetenschappers opereren vanuit een smal raamwerk, omdat ze begrijpen dat hun succes volledig afhankelijk is van de steun van hun sponsors en van de hoogte van hun bankrekening.

Tegenwoordig zijn diverse gebieden van het leven, die ons bijzonder dierbaar zijn, totaal afhankelijk van geld want ze worden opgekocht door de heersende financiële systemen en zij hebben daar de directe zeggingschap over. Het bovenstaande geldt ook voor de massamedia die volledig afhankelijk zijn van degenen door wie ze betaald worden.

Zelfs het onderwijs op scholen krijgt niet voldoende aandacht, omdat het doel daarvan is om het kudde-instinct in studenten te bevorderen en hun individualiteit te onderdrukken, zodat ze geen welwillende, niet-financiële, onzelfzuchtige houding zullen ontwikkelen. Hierdoor is het heel eenvoudig om te bepalen hoeveel iemand waard is, hoeveel men kan kopen en wie de controle heeft.

De afgelopen halve eeuw wordt dezelfde tendens vertoond in de wereldwijde gezondheidszorg. Dit is de belangrijkste reden voor het feit dat dit veld heel gewild is. Bijna iedereen maakt er gebruik van: We worden in dit systeem geboren, we ontwikkelen ons erin, we moeten er voortdurend gebruik van maken en wij beëindigen ons leven ook in dit systeem. Dus, het gebied van de geneeskunde is uiterst ‘vruchtbaar’ en verschaft enorme bezoldigingen, het maakt de artsen rijk waardoor ze kunnen profiteren van het systeem.

Bovendien zijn we afhankelijk van veel medicijnen (die we vaak zelfs niet eens nodig hebben), ze worden voorgeschreven door artsen – het maakt niet uit of ze echt noodzakelijk zijn – en we worden verplicht om ze te nemen, dit vertaalt zich in enorme winsten. Zelfs als medicijnen niet veel kosten, heeft het gezondheidszorgsysteem door de verkoop ervan nog steeds het monopolie, waardoor de bevolking voortdurend geld moet uitgeven. Daarom worden er vele geruchten verspreid over ‘vreselijke ziekten’, allerlei bedreigingen, enz.

Dit verklaart waarom er grote concurrentie bestaat tussen de fabrikanten van geneesmiddelen. Bovendien wordt er veel onnodige ‘diagnose’- apparatuur geproduceerd. De groepen die financieel van deze stand van zaken profiteren, dwingen hun regeringen om medisch-gerelateerde kosten in te delen bij ‘vrije’ of ‘verplichte’ gezondheidszorg. Met andere woorden, we zitten vast aan een systeem dat op onze kosten gebruik van ons maakt, hierin staan wij allemaal volkomen machteloos.

Naast de verplichte gezondheidszorg van de staat is er ook een particuliere sector die veel duurder is en nog minder begrijpelijk in elkaar zit. Natuurlijk rechtvaardigt het zichzelf op een bepaald punt, omdat privé artsen gewoon hun eigen patiënten moeten genezen, anders hebben ze geen clientèle. Maar mensen moeten heel veel betalen voor de juiste behandelingen. Dus, de mensheid heeft al allerlei bewijzen voor het feit dat egoïsme de belangrijkste oorzaak van de verwoesting van onze gezondheid is en dat het ons ervan weerhoudt om op de juiste manier te leven.

Deze doctrines gelden niet alleen voor de gezondheidszorg. Gezondheid begint met zuivere lucht, evenwichtig eten, een goede ecologie en een zorgzame houding naar elkaar. Daarom moet het hele leven worden gecorrigeerd om aan een goede basis te kunnen bouwen voor het handhaven van de gezondheid van de mens.

De grote vraag vandaag is of deze taak samen gaat met de belangen van artsen, de farmaceutische industrie, de fabrikanten van medische apparatuur en de gezondheidszorgorganisaties. Eén ding is heel duidelijk: de massa lijdt onder de manier waarop  allerlei zaken momenteel geregeld zijn.

From KabTV’s “Medicine of the Future” 4/7/13