Category Archives: Gedachten

Tegenslagen overwinnen

963.6Vraag: Wat betekent: “Je moet in alles de manifestatie van de Schepper zien, behalve in: “Ga weg”? Maar is “ga weg” ook niet een manifestatie van de Schepper?

Antwoord: Ja, de Schepper zegt uitdrukkelijk dat je Hem in alles moet gehoorzamen, behalve in één opzicht: als Hij je zogenaamd voorstelt om weg te gaan.

Een mens heeft vaak het gevoel dat de Schepper blijkbaar niet met hem te maken wil hebben, hem niet vooruit wil helpen, hem niet wil aansporen, maar hem voortdurend teleurstellingen bezorgt. “Er is niets aan te doen, hoogstwaarschijnlijk geldt dit voor mij deze keer,” enzovoort.

Er zijn veel momenten waarop men teleurgesteld is en weg wil gaan. Dit moet je in geen geval doen. Ze worden met een bedoeling naar een mens gebracht. Het is goed dat ze bestaan, maar het is wel wenselijk dat ze niet langer dan een moment duren. Zoals het komt, verdwijnt het weer.

Vraag: Gaat dat niet buiten de zeggenschap van de mens om?

Antwoord: Als het komt, gaat het inderdaad buiten je zeggenschap om! Maar het moment daarna moet het al beoordeeld worden en het daaropvolgende moment moet er al een reactie volgen.

Vraag: Gebeuren dat soort dingen ook op uw niveau?

Antwoord: Op alle niveaus. Op mijn niveau is het gevoel van vallen veel sterker dan in het begin. Het verschil tussen de eigenschappen van geven, het binnentreden op het hoogste niveau en het vallen naar het laagste niveau is veel groter dan bij beginners.

Opmerking: Maar soms lijkt het erop dat als een mens voor het eerst een neergang meemaakt, hij “besmeurd” is. Na de eerste neergang verkeren mensen in zulke gevoelens.

Mijn antwoord: Ze hebben nog niet de vrijheid en het vermogen om zichzelf in beweging te brengen, om boven zichzelf uit te stijgen.

Als ik naar een les kom, voelen jullie niet in welke staat ik ben. Opgang, neergang, wat vage gevoelens, ervaringen. Jullie merken het niet, toch? Ik ben vrijwel altijd dezelfde naar jullie toe.

Ik heb betere en slechtere staten, maar het hangt in het algemeen af van hoe ik me voel, van de conditie van mijn keel, want ik praat veel, en dat is het dan. Maar eigenlijk ben ik innerlijk in totaal verschillende werelden: in de hoogste of in de laagste wereld. Maar ik ben dezelfde naar mijn studenten toe. Zij kunnen mijn innerlijke staat niet waarnemen.

Zoals een baby de staat van de moeder niet begrijpt: misschien voelt ze zich niet goed, is ze ergens door uit haar doen, is ze boos op iemand, of omgekeerd, is ze vrolijk. Ze toont altijd maximale aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar hem.

Vraag: Zorgt de verbinding met de groep ervoor dat we sneller door deze staten heen kunnen gaan?

Antwoord: Jazeker. Maar de verbinding met de groep moet dan wat anders zijn, intenser en geconcentreerder.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/08/overcome-disappointments/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Confessions of the Kabbalist” 2/23/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Stem je af op positief denken

630.2Vraag: Veel onderzoekers op psychologisch gebied zeggen dat extraverte mensen gelukkige mensen zijn, vervuld van positieve emoties doordat zij met andere mensen communiceren en nieuwe contacten leggen. Is er een direct verband tussen geluk en communicatie met andere mensen?

Antwoord: Ja. In het algemeen gesproken begrijpt de mensheid dit al heel lang: als je gelukkig wilt zijn, doe dat dan ook. Het hangt helemaal van de persoon af.

Opmerking: Een van de onderscheidende kenmerken van gelukkige mensen is, dat zij het geluk waarderen, zelfs als er onaangename gebeurtenissen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Relatief gezien moeten we begrijpen dat alles wat er gebeurt, plaatsvindt door de Hoge Wil.

Daarom moeten we met alles omgaan zoals er geschreven staat: Alles wat er gedaan wordt, is het allerbeste. Probeer je bij alles af te stemmen op een positieve manier van denken, probeer je te verbinden met de Schepper, Hij is een absoluut positieve, hoge Kracht die alles bestuurt.

Dan kan ik voelen en steeds weer ontdekken dat ik mij in het invloedsveld bevind van de goede, Hoge Kracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/tune-in-to-positive-thinking/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How Can We Be Happy?

International Day Of Happiness

Find The Formula For Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In het begin was de gedachte

281.01Vraag: Waar komt de gedachte vandaan?

Antwoord: De gedachte is de oorsprong van alles. Als wij ons in het denken verdiepen, zien we dat we voorbij de tijd gaan. Er is geen begin en geen einde, daarom is er onsterfelijkheid. Dit betekent dat we het niet hebben over hoe we ons op dit moment voelen, als een bepaald fysiek lichaam van een zekere consistentie: warm en een bepaald volume innemend.

Een mens is zijn gedachte, zijn oerverlangen, een samenstelling van zijn fundamentele, mentale en zintuiglijke elementen, zijn karakteristieken, in Kabbalah Reshimo genoemd. Het is iets wat volmaakt is, eeuwig, niet onderhevig aan geboorte, dood, tijd of wat dan ook.

Vraag: In wat voor staat leven wij dan werkelijk?

Antwoord: Dit is de staat waarin wij leven. En al onze andere staten – alsof ze de gedachte omhullen – worden door ons op onze manier waargenomen. 

Dat zegt de Bijbel: “In den beginne was het woord…”, dat betekent: de gedachte.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/at-the-beginning-there-was-a-thought/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland\

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of immortality” 1/7/11

Related Material:

Everything Will Be Clarified In The Thought

The Thought Of Creation Is A Precondition For Pesach

How Are Thoughts Transmitted?

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Correctie van gedachten

943Vraag: Wat is de correctie van onze gedachten?

Antwoord: Gelijkvormig worden aan de ene gedachte, het verenigd veld dat de Schepper wordt genoemd.

Deze gedachte moet werken aan verbinding, aan de integrale gerichtheid op het systeem, zodat alle verlangens, alles wat wij doen in onze wereld, in ons leven, gericht is op de verbinding van onze gedachten in deze ene gedachte, als één geheel.

Dat wil zeggen dat ieder van ons, en wij allen samen, zich moet verenigen met dit gemeenschappelijke veld. Hierdoor zullen wij eeuwigheid, volmaaktheid en absolute kennis bereiken, want alles komt uit dit veld voort. Nadat wij deze staat bereikt hebben, zullen wij een andere dimensie binnengaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/correction-of-thoughts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality” 1/7/11

Related Material:

What Is A Thought?

Thought Is The Most Powerful Force In The World

Where Do Our Thoughts Come From?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het gemeenschappelijke gedachtenveld

537Vraag: Waar komen de gedachten vandaan? Hoe kan een mens ermee in contact komen?

Antwoord: Wij bevinden ons in een gedachtenveld. Er is dus sprake van inductie, beïnvloeding. Hierdoor komen er allerlei individuele gedachten in ons op.

Het gemeenschappelijke veld waarin wij bestaan als stofdeeltjes in de lucht – de lucht, de gedachte en het veld – roept via beïnvloeding allerlei gedachten in ons op die het ons mogelijk maken om elkaar te begrijpen, dit veld te voelen, de algemene beweging ervan, het vanuit onszelf te beïnvloeden, enz.

Kabbalah houdt zich in feite bezig met de alomvattende veldtheorie. Met dit veld bedoelen wij de Schepper. Dit is niet de een of andere oude man die ons van bovenaf bestuurt, maar een gemeenschappelijk veld, een gemeenschappelijk plan.

Kabbalah spreekt over hoe dit plan kan worden beïnvloed, hoe het ons beïnvloedt, hoe we ermee in evenwicht kunnen komen en wat het doel is van ons huidige bestaan, namelijk om evenwicht te bereiken met dit gemeenschappelijke veld.

Wanneer wij een compleet evenwicht hebben bereikt, komen we in de volgende fase van de schepping. Dit is de dialectiek van onze ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/the-common-field-of-thought/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality”

Related Material:

The Result Of Our Thoughts

What Is A Thought?

Finding Your Place in the Thought of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Perception, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Aan één gedachte vasthouden

Vraag: Is het goed om ons aan één gedachte vast te houden, namelijk dat ik op de Schepper wil lijken in al mijn handelingen, bij alles wat ik doe?

Antwoord: Jawel, maar deze gedachte moet vervolgens leiden tot vele andere gedachten die je zullen helpen. Bijvoorbeeld de gedachte dat ik mij, om op de Schepper te lijken, wil verbinden met de vrienden in de groep, de minste van iedereen wil zijn of, vice versa, boven iedereen wil uitstijgen om ze met me mee te krijgen, etc.

De uitgangsgedachte is de belangrijkste gedachte, maar dan volgen er andere gedachten die aan de eerste, belangrijkste gedachte moeten worden toegevoegd. Hoe meer je je in de Wijsheid van Kabbalah verdiept, hoe meer aandacht je schenkt aan de manier waarop je dichter bij de Schepper kunt komen, hoe meer aanvullende gedachten en verlangens er in je opkomen, en ze verbinden zich allemaal tot één alomvattend, gemeenschappelijk geheel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/holding-on-to-one-thought/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/3/19

Filed under: Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar moet de mensheid heen?

Opmerking: 2020 heeft de productie stopgezet, dit heeft tot een depressie geleid, armoede veroorzaakt, hele industrieën vernietigd, gezinnen gebroken en regeringen geruïneerd. “We hebben allemaal gefaald,” zegt de VN.

Anderzijds wordt er voor 2021 voorspeld dat het nog veel erger zal worden. Het virus zal gevaarlijker worden. We zullen elk jaar of halfjaar gevaccineerd moeten worden, enzovoort. Er zijn veel sombere voorspellingen. De mens staat temidden van velerlei problemen en hij weet niet wat hij moet doen. Hij is als verlamd.

Er wordt ook gezegd: “Als je naar 2020 kijkt, lijkt dat nog een sprookje.”

Hoe moet een mens zich gedragen tussen deze vuren?

Mijn antwoord: Een mens moet zich blijven afvragen: “Waarom gebeurt dit in de wereld? Kan ik er misschien iets aan doen?”

We kunnen dit enigszins beantwoorden. We moeten ons leven altijd in verband brengen met wat er gebeurt, waarom zijn die virussen plotseling tevoorschijn gekomen? Als we door een kernoorlog gedood waren, zou dat iets heel anders zijn, iedereen zou dat begrijpen. Maar waarom is er plotseling zo’n vreemd virus opgedoken? Morgen kan er weer één komen, daarna een derde, enzovoort. Hoe komen wij hieruit?

Commentaar: Een kernoorlog kunnen we begrijpen: dan hebben we met een vijand te maken die een bom op je loslaat, of je laat die bom zelf vallen. Maar dan komt er iets onzichtbaars ….

Mijn Antwoord: De natuur.

Vraag: En hoe kunnen we met de natuur praten? Hoe begin je een dialoog met de natuur en zeg je: “Raak me niet aan.” Of: “Waarom raak je mij aan?”

Antwoord: Wij komen niet dichterbij de natuur, wij komen er niet dichterbij. We staan constant tegenover de natuur. De hele natuur is integraal, globaal, alles daarin is met elkaar verbonden, maar de mensheid bouwt nu juist een systeem dat in alles tegenover de natuur staat!

De natuur is een levend organisme waarin ook wij bestaan als een levend organisme. En deze twee levende organismen werken elkaar tegen omdat wij niet willen erkennen dat wij een deel van de natuur zijn.

Wij handelen in een heel groot aantal dingen tegen de natuur in. We haten anderen, we graven in de grond en vernietigen de lucht, de bomen en nog zoveel meer. Kijk eens wat er elke dag gebeurt! Het wordt ons verteld en toch kunnen we ons niet beheersen.

We onderwerpen de natuur overal. We zijn in elk opzicht tegen de integraliteit van de natuur en wij schenden deze integraliteit constant, op alle niveaus en in alle mogelijk vormen. Daarom reageert de natuur op deze manier! Het gaat niet over de een of andere kwaadaardige bedoeling van de natuur.

Commentaar: Maar nu valt zij ons aan.

Mijn antwoord: Zij valt ons niet aan, zij beschermt zichzelf tegen haar belangrijkste vijand: de mens.

Er is op geen enkele manier sprake van vergelding, het is alleen maar een normale reactie van de natuur. Het gaat niet over kwaad bedoelde intenties. Zoiets bestaat niet in de natuur. Het gaat alleen over een duidelijke reactie. We zijn op een punt gekomen waarop de natuur ons wel moet vernietigen. Wij zijn zelf het enige en het grootste kwaad in de natuur.

Vraag: En wat nu? Wat moet een gewoon mens ondernemen?

Antwoord: Stop ermee om je te verzetten tegen de natuur. Zorg ervoor dat je begrijpt wat het betekent om te harmoniëren met haar, op fysiek, genetisch, biologisch, vegetatief, animaal niveau en wat er nog meer moge zijn! Maar het belangrijkste is: als mens. Met onze gedachten richten we een enorm grote schade aan aan de natuur. Wij willen geen integrale kern van de hele natuur zijn. Hoewel we, in het algemeen gesproken, aan de top staan van de natuur door wat we eigenlijk zijn.

Vraag: Ik ben maar een gewoon mens die een normaal leven leidde. Is het voldoende voor mij als ik ga begrijpen dat alles op de wereld met elkaar verbonden is?

Antwoord: Dat moet ik absoluut gaan begrijpen! Anders zal er geen einde komen aan deze pandemieën. Wat leert de natuur jou? Dat je je in een enorm groot gesloten systeem bevindt. In dit systeem activeer je allerlei krachten, eigenschappen en reacties.

Vraag: Dus u wordt het niet moe om dit te blijven herhalen, herhalen en nog eens te herhalen?

Antwoord: Meer heb ik niet te zeggen. Ik spreek vanuit een ander gezichtspunt. Wat kan ik anders zeggen tegen de mensheid? Er bestaat namelijk geen andere oorzaak voor de constante verslechtering van onze situatie, de degradatie op alle niveaus. Er is geen andere oorzaak.

We hebben een systeem van onderlinge verbinding gecreëerd, de zogenaamde samenleving die zichzelf vernietigt.

Vraag: Wat voor besluit moet een gewoon mens nemen, niet een wereldregering, niet de VN. Wat voor oproep doet u?

Antwoord: Ik denk dat er niets van regeringen afhangt. Het hangt alleen van de houding van de mens naar de wereld om zich heen af: naar het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau van de natuur. Het gaat over alle niveaus.

We moeten deze wereld beschermen. We moeten, als het meest verschrikkelijke, bedreigende deel van de natuur, deze wereld in evenwicht brengen en dat doen we door onze juiste houding. Behalve wij, is de hele natuur, het hele universum in evenwicht. En wij schenden dit evenwicht door onze gedachten en daden.

Vraag: Dus het is voor mij genoeg als ik in ieder geval mijn gedachten hierop richt?

Antwoord: Alles hangt van onze gedachten af. Een mens doet niets geheel gedachteloos. Als wij ermee ophouden om erover na te denken hoe we elkaar kwaad kunnen doen, zal de wereld vanuit deze gedachte onmiddellijk tot rust komen

Het belangrijkste is: laten wij onze gedachten tot rust brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/where-should-a-person-go/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/8/21

Related Material:

Time “X” Has Already Come

Listen To What I, Nature, Am Telling You!

Where Is Salvation From The Coronavirus?

Filed under: Crisis, Globalization, Health, News | Add Comment / Ask Question →

De wereld zal nooit beter worden als al onze gedachten verkeerd zijn

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “De wereld zal nooit beter worden als al onze gedachten verkeerd zijn

Zelfs als we alle energieproductie duurzaam maken, geen plastic meer gebruiken, de wapenproductie stopzetten en alle bestaande wapens vernietigen, wordt onze wereld op geen enkele manier gezonder, schoner, veiliger of beter. Dan zullen we weer andere manieren vinden om ons leven te bederven, alle levende wezens en met name ook onszelf te laten lijden. Zelfs als we alles wat er mis is met de wereld zouden corrigeren, zullen we nog steeds nieuwe, ergere misstanden creëren totdat we de fabriek die al onze ellende produceert sluiten, namelijk onze slechte gedachten over elkaar.

Als we verwantschap voelen met elkaar, buiten wij andere mensen niet uit, betuttelen wij ze niet, vernederen we ze niet en gaan we niet slecht met anderen om. Alleen dit al zal ons leven ingrijpend veranderen en ervoor zorgen dat we ons op ons gemak voelen bij anderen, vol vertrouwen en blij.

Wat hebben we al niet geprobeerd? Duurzame energie? Check! Elektrische auto’s? Check! Veganistisch vlees? Check (veganistisch vlees is trouwens beeldspraak)! Verbod op kernwapens? Check! Maar geen van deze maatregelen heeft ook maar een begin gemaakt om de negatieve koers van de wereld te veranderen. We veroorzaken steeds meer vervuiling, doden meer dieren en kappen meer bossen voor het vee, we produceren meer wapens en er hangt nog steeds een nucleaire dreiging boven ons hoofd. Kortom, we hebben nog niet eens een begin gemaakt met het oplossen van wat dan ook met al onze afspraken en ontwikkelingen. Het zal ook nooit gebeuren zolang we niet het juiste doel voor ogen hebben: het leven van iedereen verbeteren, en niet op egoïstisch winstbejag uit zijn.

Wanneer we alles doen om te domineren en te controleren, kunnen we helemaal geen goede resultaten verwachten. Onze negatieve gedachten over elkaar veranderen alle goede dingen die we willen doen, elk nobel idee dat we hebben en elk positief woord dat we uitspreken, in activiteiten die alleen maar schadelijk zijn, de wereld zou beter af zijn zonder dat alles. Om de misstanden in de wereld recht te zetten, moeten we eerst onze gedachten rechtzetten, dan zal alles goed komen.

Ook al hebben we geen controle over onze gedachten en al helemaal niet over onze onwil naar elkaar, als we weten dat onze gedachten de oorzaak zijn van alles wat slecht is in deze wereld, is dat genoeg om dingen verbeteren. We zullen gaandeweg leren hoe we onze negatieve gedachten en onze onwil naar elkaar kunnen veranderen, maar we moeten dat eerst in praktijk brengen. We weten het: oefening baart kunst, dus we hoeven ons nu meteen nog geen zorgen te maken over de resultaten, maar wel over het oefenen met een goede wil, waarmee we nabijheid in elkaars harten willen creëren, een familiegevoel met vreemden en in ieder geval naar mensen in onze omgeving die we nu niets goeds wensen.

We hoeven ons verder nergens anders zorgen over te maken. Er is een uitspraak in Kabbalah dat alles wordt onderzocht in de gedachte. Dit betekent dat alles wat je doet, goed blijkt te zijn als je goede gedachten hebt. Als we verwantschap voelen met elkaar, buiten wij andere mensen niet uit, betuttelen wij ze niet, vernederen we ze niet en gaan we niet slecht met anderen om.  Dit alleen al zal ons leven ingrijpend veranderen en ervoor zorgen dat we ons op ons gemak voelen bij anderen, vol vertrouwen en blij.

Het resultaat zal zijn dat we geen nodeloze dingen meer hoeven te consumeren vanuit de behoefte om ons goed te voelen over onszelf of ons superieur te voelen aan anderen en we zullen ons niet meer hoeven te bewapenen of te beschermen, want we voelen ons dan dicht bij elkaar. De hele samenleving zal veranderen als resultaat van de nieuwe manier waarop we met elkaar omgaan en we zullen stoppen met overconsumptie, de vervuiling zal afnemen, wapenwedlopen zullen ophouden, en de talloze onoplosbare problemen die we nu hebben, zullen vanzelf verdwijnen als we geen muren meer hoeven op te trekken tegen de vijandige wereld om ons heen. Als we dus in een goede wereld willen leven, waar het leven gemakkelijk en plezierig is, hoeven we alleen maar te oefenen in het veranderen van de manier waarop we over elkaar denken, dit veranderen van negatief naar positief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/the-world-will-never-be-right-if-our-thoughts-are-all-wrong-linkedin/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Leer om alleen in gedachten te leven

Vraag: Is virtuele verbinding genoeg om je als enkeling te ontwikkelen tot een waar mens?

Antwoord: In de toekomst zal de virtuele communicatie van een andere kwaliteit zijn. Het zal alleen de basis vormen voor de ontwikkeling van zintuiglijke, innerlijke verbindingen die niet door middel van verbale of fysieke communicatie weergegeven kunnen worden.

Wij denken alleen maar dat we op de een of andere manier in contact zijn met elkaar. We moeten echter contact maken met ons hart en onze gedachten – in plaats van fysiek contact – als we ons tegengesteld voelen aan elkaar, en op die manier elkaar waarnemen en onder de indruk zijn van elkaar.

Vraag: Wat voor nieuwe zintuigen zou u aanraden om beter met elkaar te kunnen communiceren via een virtuele verbinding?

Antwoord: Ik zou mensen willen adviseren om alleen in gedachten te leven, zodat we allemaal kunnen proberen om samen in één gedachte verbonden te zijn, de “scheppingsgedachte” genaamd. In deze gedachte zouden we elkaar kunnen begrijpen, samensmelten met elkaar en een verbinding bereiken met de Gedachte die het hele universum bestuurt, de gehele schepping, de Gedachte waarin wij allemaal opgenomen zullen worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/learn-to-live-only-in-thoughts/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/7/20

Filed under: Education, Internet | Add Comment / Ask Question →

Subtiele condities voor het meten van gedachten

Alle virussen zijn het resultaat van onze slechte gedachten. Maar er zijn geen instrumenten die deze verbinding kunnen meten, want dit gaat boven onze gewone, fysieke waarneming uit.

Er zijn veel laboratoria en studies die proberen om de verbinding tussen het spirituele en het materiële te begrijpen, maar dat is onmogelijk. Onze goede en slechte gedachten zijn deel van het menselijke niveau, want ze zijn op ons egoïsme gebaseerd, op het principe van het kwaad.

Zeg me eens, welk instrument kunnen we gebruiken om het egoïsme van iemand te meten, en waarmee is het verbonden? Natuurlijk niet met het fysieke lichaam, want dat is alleen maar een biologische machine die orders uitvoert. Met het hart? Maar het hart is niet meer dan een pomp die door een kunsthart vervangen kan worden. Misschien met het brein? Nee, ook niet.

Waar kunnen we de gedachten van een mens vandaan halen om ze vervolgens door een instrument te laten gaan en dan te bekijken welke gedachten goed zijn en welke niet, die dan gecorrigeerd moeten worden? Is dat mogelijk? Je kunt een hartfilmpje maken, frequenties meten en elektrische processen in het lichaam, maar het is onmogelijk om de essentie van dit alles te beoordelen. Dit maakt namelijk geen deel uit van de materie. Daarom is de wetenschap niet in staat om hier meer over te weten te komen.

Als student hadden we lessen aan het Human Brain Institute in St. Petersburg. Toen hoorde ik van het afdelingshoofd, hij was een beroemde wetenschapper, dat we niet weten waar de gedachten en verlangens van een mens zich bevinden.

Wetenschappers proberen de verbinding ertussen op het spoor te komen, maar die poging leidt naar een sfeer buiten het brein die we niet kunnen waarnemen. Daar, buiten de mens, bevinden zich al onze gedachten en verlangens. Het menselijk brein is een modem dat het spirituele gebied, waar al onze gedachten dwarrelen, verbindt met de gevoelens van de mens.

In onze wereld is het gebruikelijk om iemand te identificeren met zijn animale lichaam. Maar als we Kabbalah studeren, bouwen we een spiritueel Partzuf, we stijgen op naar geloof boven de rede. Dan hebben we het niet langer over materie. De wetenschap van Kabbalah verbindt een mens met zijn ware essentie, alsof hij gescheiden wordt van het fysieke lichaam, hij wordt verbonden met de ziel. Daarom verdwijnt de fysieke wereld dan uit onze waarneming, want deze wereld is denkbeeldig.

Als wij een verbinding tussen ons bereiken waardoor wij spirituele verschijnselen gaan onthullen, openen we het boek The Study of the Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) en zullen we alles wat daar geschreven staat, voelen en lezen zoals een musicus notenschrift leest.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/subtle-units-of-measuring-thought/

From KabTV’s “Writers Meeting” 10/15/20

Filed under: Coronavirus, Health, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →