Category Archives: Gebed

Hoe kan je een probleem in de Ten oplossen?

Vraag: Hoe lossen we een probleem op als we ontdekken dat er geen eenheid in de Ten is en dat we niet tot een gemeenschappelijke mening kunnen komen?

Antwoord: Er valt niets op te lossen. Jullie moeten met elkaar blijven werken en je tot de Schepper wenden. Laat Hij jullie problemen oplossen. Wat kan je zelf oplossen? Wie van jullie is zo wijs? Ik zie niemand die dat kan.

Alleen de Schepper kan alle problemen oplossen. Hij geeft ze, alleen denken jullie dat ze van je vrienden afkomstig zijn. Maar dat is helemaal niet waar. De Schepper is de bron van alle problemen. Hierover staat geschreven: “Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste.” Wend je tot Hem.

Vraag: Moet iedere vriend individueel een beroep op Hem doen of moeten we dat met elkaar doen?

Antwoord: Met elkaar is beter.

Stel dat zich een of ander probleem voordoet in de groep. Praat er dan niet te veel over, maar wend je eenvoudigweg samen tot de Schepper, zodat Hij het zal oplossen. En het is zelfs nog beter als het er niet toe doet of Hij het probleem wel of niet oplost. Het belangrijkste voor jullie is dat je je tot Hem kunt wenden, boven dit probleem uit.

Als je dit probleem gebruikt als een reden om je tot Hem te wenden en je krachtig aan Hem vast te klampen, zal je zien dat het probleem verdwijnt. Alleen hiervoor deed het zich voor.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 2/11/19

Related Material:

Separation Is The Source Of All Problems

How To Change The Evil Ruler To Good

There Is None Else Besides Him

Filed under: Group Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Wend je tot de Schepper via de groep

Vraag: Wat betekent het om inbegrepen te zijn in de groep? Kan een mens controleren of dit werkelijk zo is?

Antwoord: Allereerst is dit afhankelijk van de frequentie waarin iemand een beroep doet op de groep om iedereen met elkaar te verbinden en in deze verbinding de Schepper te onthullen.

Ten tweede, wendt hij zich persoonlijk tot de Schepper, boven alle hindernissen uit, doet hij dit vanuit zichzelf of wendt hij zich tot de groep en wendt hij zich via de groep tot de Schepper? Dit zijn verschillende dingen.

Allereerst wenden wij ons individueel tot de Schepper omdat dit veel gemakkelijker is. Dergelijke oefeningen moeten constant plaatsvinden.

Later wordt dit min of meer een gewoonte en door hier constant aan te denken, is het alsof je je automatisch met de Schepper verbindt en elke seconde uit een stop-start beweging bestaat: “ja-nee, nee-ja”. Als je constant volgens dit pulserende ritme werkt, word je via de groep met de Schepper verbonden.

Je verbindt je met de groep, maakt samen met hen vorderingen en je helpt anderen om vrienden uit de “stroom van de rivier” te redden (met behulp van het Licht van Hassadim) of uit de “kerker” (met behulp van het Licht van Hochma)

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/19

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe doen wij het juiste verzoek aan de Schepper?

Vraag: Hoe vraag ik op de juiste manier als ik mij realiseer dat het verzoek het gevoel van de situatie waarin ik mij bevind, wegneemt? Ontloop ik dan niet wat de Schepper mij heeft gestuurd?

Antwoord: Nee. Vaak begin je je – als je vraagt – te realiseren, dat je verzoek onnatuurlijk is en zwak en dat je eigenlijk om iets anders zou moeten vragen, je verzoek op een andere manier zou moeten formuleren. Het doet er niet toe.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat wij in een onwrikbaar systeem leven. Je stuurt niet even ergens een brief naartoe en daarmee is het dan gedaan. Je bent constant aan het werk in dit systeem, daarom verandert je vraag ook in de loop van de tijd, en formuleer je hem anders.

Het systeem reageert op zijn eigen manier. Als ik je bijvoorbeeld iets ga vertellen, verandert mijn denken. Ik ontdek andere mogelijkheden voor de vraagstelling, andere antwoorden, andere manieren om de vragen uit te drukken, etc. Dit komt door de interactie met het systeem waarin ik leef, ik kan niet uit deze matrix stappen.

From the Kabbalah lesson in Russian, 11/4/18

Related Material:
Is There Benefit From Prayer That Does Not Come From The Heart?
Request For The Future
If There Are No Requests, There Are No Changes

Vragen of danken?

Vraag: Is het zinvol om niets aan de Schepper te vragen, maar Hem alleen te danken? Of gaat het juist om een verzoek?

Antwoord: Onze roep tot de Schepper bestaat uit twee delen: uit een verzoek en uit dank. We kunnen het beste met dankbaarheid beginnen, want daardoor bereiden we ons voor op onze juiste houding naar de Hoge Kracht. Daarna volgt het verzoek.

Vraag: Hoe danken wij op de juiste wijze?

Antwoord: Doe het vanuit je hart. Dank Hem vanuit je gevoel. Daar zijn geen voorschriften of regels voor. Het verlangen is in het hart te vinden.

From the Kabbalah lesson in Russian, 11/4/18

Related Material:

It All Starts With Gratitude

Appeal And Gratitude

Gratitude For The Past Prepares For The Future

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment →

Een zegening voor de familie?

Vraag: Kan ik de Schepper om een zegening vragen voor mijn familie en vrienden die geen belangstelling hebben voor Kabbalah?

Antwoord: Je kunt wel vragen, maar ik weet niet wat het resultaat zal zijn. Ik denk niet dat er iets speciaals uit zal komen, want een verzoek moet over correctie gaan en jij vraagt om de verbetering van een situatie, zonder correctie is verbetering echter niet mogelijk.

Vraag: Kan ik de Schepper vragen om Licht naar mij toe te sturen om mijn egoïsme te corrigeren?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk, maar je verzoek moet zo onzelfzuchtig mogelijk zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/4/18

Related Material:

What Is A Prayer In Kabbalah?

We Only Need To Ask Correctly

Praying In Order To Change

Filed under: Love, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Het gebed van een Kabbalist

Vraag: Waarin verschilt een vraag van een Kabbalist van het gebed van een gewone gelovige?

Antwoord: Een Kabbalist vraagt om zijn eigen correctie om de wereld te kunnen corrigeren die zich, in principe, in hem bevindt. Iedere Kabbalist voelt zich verantwoordelijk voor de wereld. Je moet alleen jezelf corrigeren, niet de anderen.

Een gewone gelovige vraagt echter of het goed met hem mag gaan, of hij elke vorm van straf mag ontlopen en de Schepper hem genadig wil zijn, en of hij naar de hemel mag gaan. Dit zijn allemaal egoïstische vragen.

Kabbalah houdt zich gewoonlijk niet bezig met vergelijkingen. Alleen degenen die een innerlijke hunkering naar de zin van het leven voelen en daarom de Schepper willen onthullen, krijgen deze mogelijkheid.

From the lesson in Russian, 11/4/2018

Related Material:

Praying In Order To Change

The Prayer Of The Stony Heart

Steps Toward The Unknown

 

Filed under: Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Is een gebed dat niet uit het hart komt zinvol?

Vraag: Wij weten dat een correct gebed het gebed voor anderen is. Maar als ik onvoldoende kracht heb om werkelijk te bidden, en mij er toch voor inspan, is het resultaat van zo’n gebed dan toch positief?

Antwoord: In feite niet, want dit is geen gebed, maar een onjuist verzoek,

De Schepper is de alomvattende kracht van de natuur, die alleen een waarachtig gebed aanneemt, geen kunstmatig gebed. We kunnen dit vergelijken met het druppelen van uiensap in je ogen en dan huilen. Heeft dat enige zin? Dit geldt ook voor het kunstmatige gebed.

We hoeven niet te doen alsof. We moeten Kabbalah studeren en onze relatie met de Hoge Kracht proberen te begrijpen, hoe en wat wij moeten vragen. We moeten ervoor zorgen dat onze verzoeken in ieder geval het pad van onze ontwikkeling volgen en vragen om de volgende, meer verheven staten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/4/18

Related Material:

Request For The Future

If There Are No Requests, There Are No Changes

What Is A Prayer In Kabbalah?

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

Wat moeten wij aan de Schepper vragen?

Vraag: Als er geen ander is dan Hij, waarom vervult de Schepper dan niet het verlangen naar iets? Hij helpt bijvoorbeeld een mens met een ongeneeslijke ziekte niet.

Antwoord: Hij is degene die de ziekte stuurt! De Schepper doet alles.

Hij brengt ons iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond, allerlei soorten problemen die wij op de een of andere manier proberen te ontvluchten.

Wij begrijpen dat het onmogelijk is om eraan te ontsnappen, en uiteindelijk doen wij dan toch een beroep op Hem en proberen wij te ontdekken waar Degene is die zich achter dit alles verbergt. Dit is het doel van de klappen die wij krijgen. Hij stuurt ons moeilijkheden om onze aandacht te vragen.

Vraag: Betekent dit dat het geen zin heeft om Hem om veranderingen te vragen?

Antwoord: Inderdaad, wij moeten maar om één ding vragen: dat Hij Zijn Eén zijn aan de wereld onthult.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Why Doesn’t The Creator Hear Our Complaints?
What To Ask From The Creator?
Prayer As A Systematic Action

Hoe kan ik op de juiste wijze met de Schepper communiceren?

Vraag: Hoe kan je, de hele dag door, op de juiste wijze met de Schepper communiceren?

Antwoord: Als je dat wilt doen, is het belangrijkste daarbij, dat je het niet vergeet.

Je kunt vanuit totaal verschillende staten met Hem communiceren; vanuit liefde, afkeer, verwijten en zegeningen. Doe wat je wilt! Probeer Hem te vinden, Hij die zich achter alle gebeurtenissen verbergt; het belangrijkste is vast te houden en niet los te laten. Probeer een staat in jezelf te vinden waarin je, als je je vasthoudt aan Hem, voortdurend leeft.

Je hebt geen idee hoe je plotseling gaat begrijpen dat het leven zich, als een kluwen begint af te winden op een volkomen voorspelbare, begrijpelijke, oorzaak-en-gevolg manier. Dan heb je verbinding met de Oorsprong, met de Bron van alles wat er met je gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 9/2/18

Related Material:

The Main Thing Is To Not Forget Him!

Seize The Creator, Embrace, And Never Let Go

Alles alleen door gebed

laitman_293Alleen door gebed kunnen wij alles bereiken. Op alles wat er gebeurt, moeten we als volgt reageren: als er niemand anders is dan de Schepper, moet ik alleen aan Hem vragen stellen en dat met veel nadruk doen. Dit is de enige juiste reactie.

Wij ondernemen daarentegen allerlei onnodige acties. Uiteindelijk brengen ze ons wel tot dezelfde conclusie, dat wij ons namelijk alleen tot de Schepper moeten wenden, maar het is een veel langere weg. Als wij dat niet doen en op zoek gaan naar allerlei trucjes en oplossingen, is er geen andere weg dan dat zich steeds meer problemen voordoen, in allerlei vormen. Een dergelijk proces gaat door totdat een mens het uitschreeuwt: “Alstublieft, red mij!” Dan gaat de groep bidden en voor zo iemand vragen. Dit is de betekenis van: “De vrienden redden hem uit zijn benauwenis”, dan geeft hij hen het vertrouwen om voor hem te bidden.

Wij moeten met ons hart begrijpen dat alles alleen opgelost kan worden door te bidden. Alles wat er in ons leven gebeurt, komt van de Schepper en wij moeten ons onmiddellijk tot Hem wenden. Op die manier werken we steeds: “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.” (Hooglied 6:3) Dit is het enige wat er is. Het is heel moeilijk om te doen, want het egoïsme staat het ons niet toe om ons tot de Schepper te wenden. Het egoïsme is “hulp tegen Hem”, dit wordt ons met een bedoeling gegeven, zodat wij dit boven alle vormen van afscheiding kunnen ontdekken. De Schepper is zowel de Bron van correctie als van afscheiding. “Er is geen ander dan Hij.”

Hierdoor bouwen wij een innerlijk systeem, dat eveneens genoemd wordt: “Er is geen ander dan Hij,” hierdoor worden alle gebroken delen met elkaar verbonden en op die manier wordt de verbinding met de Schepper gemaakt. Om dit te kunnen doen, moeten we geen andere dingen ondernemen die bijzaak zijn. Alles wat wij hebben te doen, is boven de afscheiding – die wij steeds weer ontdekken – samen een gemeenschappelijk systeem bouwen en alles, verleden, heden en toekomst, aan de Schepper toeschrijven.1

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/29/18
1 Minute 7.00