Category Archives: Gebed

De dialoog van de mens met de Schepper

239Het gebed is een oproep aan de Schepper, men noemt het MAN (vrouwelijke wateren) d.w.z. het brandende verlangen van een mens die zich vanuit zichzelf omhoog heft naar de Schepper. Natuurlijk zal de Schepper zijn vraag dan kunnen beantwoorden.

Het gebed is een oprecht verzoek van een mens aan de Schepper, de Schepper wacht erop en beantwoordt het. Het gebed is de verbinding van een mens met de Schepper.

Denk niet dat bidden alleen tot de mens behoort. De stille, vegetatieve en animale natuur zijn in hun bestaan voortdurend in gebed. Hun gebeden maken echter op een organische wijze deel uit van de natuur, want het is van tevoren bekend wat een steen, een plant of een of ander dier verlangt. Daarom heeft hun verlangen geen speciale wijze van uitdrukken nodig, het vindt automatisch plaats.

Maar een mens moet aan zijn gebed werken, daarom is aan hem een vrije wil gegeven. In de mate waarin een mens zijn gebed vormt in overeenstemming met wat de Schepper hem wil geven, zal hij succes hebben en zal er een wederzijdse verbinding met de Schepper tot stand komen: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

De Schepper zorgt van tevoren voor een antwoord voor een mens en roept hem daardoor op tot gebed. De mens moet zoeken en ontdekken met welk gebed hij de Schepper kan aanspreken, zodat hij de Schepper de gelegenheid geeft om hem te antwoorden en te helpen. Dan is er een wederzijdse verbinding tussen hen in de vorm van: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

Op het moment dat wij vragen, helpt de Schepper ons al, en zelfs eerder al, want als Hij ons wekt om ons tot Hem te wenden, helpt Hij ons daar al bij, zoals er geschreven staat: “Roep tot Mij en Ik zal antwoorden.”

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/09/mans-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/22, “Purifying the Heart” 

Related Material:

How Can You Learn to Speak with the Creator?

Connection With The Creator

A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zijn we bereid om ons met elkaar te verbinden?

13.02Vraag: U zei dat de vrouwen weten hoe ze moeten vragen. Wij maken elke dag in iedere Ten onze gebeden. Wat moeten we er nu in opnemen? Hoe kunnen we in deze dagen onze gebeden verbeteren om tot één hart te komen?

Antwoord: Wij moeten voelen wat voor afstanden er tussen ons aanwezig zijn en op welke manier wij ze zouden willen wegnemen, zodat onze beweging naar geven en liefde van ons uit naar de anderen gericht is, van ieder van ons naar de anderen.

Dan zullen we voelen of we wel of niet bereid zijn om ons met elkaar te verbinden. Misschien blijkt dat we dat toch nog niet zijn.

Probeer te voelen of er tussen ons een beweging is om alleen aan anderen te geven en er zelf niets voor terug te ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/are-we-ready-to-unite/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

The Woman’s Correction

The Role Of Women In Spiritual Work

Women’s Spiritual Purpose

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Een gebed dat door de Schepper wordt gegeven

261Vraag: Welk gebed heeft de Schepper ons al in de mond gelegd?

Antwoord: Alles wat je voor de Schepper voelt, je zult ontdekken dat dit het gebed is dat Hij in je heeft gelegd.

Eerst zal je denken dat dit gebed van jou is, dat de vraag van jou is, dat alles van jou is. Maar in feite is dat niet zo. Dat alles heeft Hij al in je geplaatst.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/prayer-given-by-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

The Creator Hears All Prayers

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe bidden we via de groep?

528.03Vraag: Hoe kunnen we via de groep bidden?

Antwoord: Een gebed is een verzoek. Je kunt elk woord gebruiken, elke gedachte. Het komt van binnenuit. Hoe kan ik uitleggen hoe je kunt bidden? Je voelt het in je hart.

Je hoeft geen woorden te zeggen of er bepaalde handelingen voor te verrichten Je moet jezelf in een staat brengen waarin je de meest juiste verlangens hebt op dat moment in de loop van je ontwikkeling. Als ze juist zijn, zullen ze een maximale hoeveelheid hervormend Licht over je uitnodigen en zal je hierdoor verder geleid worden.

Elk moment waarop je je verlangen naar correctie ontdekt, daalt de correctie op je neer. Het moment daarna ontdek je weer een verlangen naar correctie, en de correctie komt.

Dit verlangen moet niet kunstmatig zijn, want je schept zo’n sterke innerlijke spanning, zo’n verlangen naar eenheid, naar gelijkvormigheid met het Licht, dat het je verlangen gaat beïnvloeden en het gecorrigeerd wordt.

De hele keten van menselijke ontwikkeling bestaat uit de afwisseling van je streven naar correctie en het antwoord van het Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-to-pray-through-a-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “I Got a Call. How to Pray?”

Related Material:

How To Address The Creator?

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

Filed under: Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

 

Wij moeten bidden, we moeten vragen

534Opmerking: Geluk” is in het  Hebreeuws “mazal,” het betekent “druppels”, van het woord “nozel,” “druppelen”.

Mijn antwoord: Geluk lijkt van boven op je neer te druppelen. Het komt onverwacht. Een mens vermoedt niet eens dat er geluk op zijn hoofd zal neerkomen, plotseling is het er.

Vraag: Heeft het effect als een mens tot de Hoge Kracht bidt om geluk in zaken of in het huwelijk?

Antwoord: Jazeker. We moeten bidden, we moeten vragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/we-must-pray-we-must-ask/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How Kabbalah Regards Luck

Good Luck To Us All!

Drops Of Luck

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moeten we bidden?

624.07Vraag: Nadezjda schrijft: “Vandaag heb ik een groot verlangen om de vrouwen over de hele wereld toe te spreken over vrede en liefde. Ik ben er zeker van dat alleen vrouwen de wereld kunnen redden. Denkt u dat het iets zal veranderen in de wereld als ik een brief schrijf aan alle vrouwen op de wereld en die verstuur? Of is dit allemaal een illusie van mij en is alles al voorbestemd?”

Antwoord: Het is belangrijk om dit met alle beschikbare middelen te doen. Schrijf zo’n oproep vanuit een zuiver hart, niet zomaar een oproep, maar een proclamatie waardoor men zich werkelijk diep verbonden gaat voelen met wat je schrijft, dan zal deze gemeenschappelijke kracht over de aarde rondgaan.

Vraag: Dus ik moet verder niet nadenken, maar schrijven zoals ik het voel?

Antwoord: Nee, je moet er wel over nadenken. Want mensen zullen het niet lezen vanuit de staat waarin jij, de schrijfster, het voelt. Daarom moet je wel nadenken. Denk na over hoe een mens het zal ervaren. Uiteindelijk zal men toch doordrongen worden van wat je wilt overbrengen.

Vraag: Dus als iemand wil schrijven over liefde en vrede, breekt dat de harten van mensen open?

Antwoord: Ja, ga schrijven, absoluut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-should-the-prayer-be-like/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/10/22

Related Material:

The Power Of The Common Prayer

What Prayer Does The Creator Answer?

Success Depends On The Woman

Filed under: News, Prayer and Intention, Q&A, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De kracht van het gemeenschappelijke gebed

239Opmerking: Victoria schrijft: “We zijn samengekomen om te bidden, duizend vrouwen van over de hele wereld. We spreken verschillende talen, we zijn van verschillende religies, geloofsovertuigingen en huidskleur. Maar vandaag had iedereen één verzoek. Plotseling voelde ik, en dat is me nog nooit gebeurd, dat we één vrouw zijn. Ik voelde ook dat de Schepper hier is. Kan dat of denk ik het alleen maar?”

Mijn antwoord: Dat is absoluut waar! Het lijkt niet zo, het is niet misschien waar, het is absoluut waar!

Iedereen die hieraan wil meewerken, en vooral duizend vrouwen, als zij – helemaal onbewust van hoe ze dat moeten doen en waartoe zij zich wenden – aan de Hoge Kracht vragen, als zij dat willen met hun verlangen, kunnen zij de hemelen openen.

Daarom bestaat er oorlog: om ons te laten zien wat we moeten doen om deze verschrikkelijke omstandigheden, die de natuur ons geeft, te overwinnen.

Vraag: En moeten vrouwen dit doen, zich verbinden als één vrouw?

Antwoord: Ja. En mannen moeten hetzelfde doen, zich verbinden als één man.

Vraag: Klopt het dat deze staten komen en gaan? Moet het zo zijn?

Antwoord: Natuurlijk. Ze komen geleidelijk, in golven, totdat wij een bepaald aantal verzoeken en dringende vragen hebben verzameld en ze allemaal tot de Schepper richten. Dan zal het resultaat hebben.

Vraag: Victoria schrijft ook: “Ik voelde dat de Schepper hier is.” Hoe is dat, als een mens voelt dat de Schepper er is? Is dat een illusie?

Antwoord: Nee, wat zij voelde klopte.

Opmerking: Maar een mens weet niet wat de Schepper is.

Mijn antwoord: Dat doet er helemaal niet toe. Geleidelijk aan kom je het te weten. Net als alle andere dingen in onze wereld. We weten iets niet en plotseling merk je er iets van. Dan beginnen we eraan gewend te raken, trekken we het aan, brengen we het dichterbij, zo gaat dat. Zo beginnen we kennis te maken met dit verschijnsel.

Vraag: Het ware gevoel, als een mens kan zeggen dat de Schepper hier is, is dat het voelen van de eigenschappen van de Schepper?

Antwoord: Ja, als Hij in een mens komt. Dan is er een bepaalde gloed, een veld dat in mensen verschijnt. Dit is de manifestatie van de Schepper aan mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-power-of-the-common-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/10/22

Related Material:

Everything Is Obtained By The Power Of Prayer

The Only Weapon Is Prayer

The Only Prayer

Filed under: News, Prayer and Intention, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer worden mijn gebeden verhoord? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer worden mijn gebeden verhoord?

De Schepper hoort elke vraag, eis en roep – elk gebed. Maar inderdaad, wat beantwoordt Hij?

Onze gebeden worden beantwoord in de mate waarin ze overeenstemmen met het plan van de Schepper en Zijn wensen voor ons.

Wat is de wens van de Schepper voor ons? Hij wenst voor ons dat wij ons positief verbinden met elkaar, in overeenstemming met Zijn eigenschap van Liefde.

Het maakt niet uit hoeveel conflicten, verdeeldheid en haat we misschien naar elkaar voelen, we zullen allemaal moeten groeien en de meest verheven staat die voor ons is bereid moeten realiseren: een staat van volkomen liefde voor elkaar.

Liefde ontstaat als we een revolutionaire verandering ondergaan in onze houding naar elkaar. Als we elkaar gaan steunen en bemoedigen en we er allemaal naar streven om elkaar te vervullen. Met andere woorden, liefde betekent dat we overschakelen van alleen aan onszelf te denken naar het denken aan het welzijn van iedereen buiten ons.

Een gebed om een dergelijke liefde te bereiken, wordt beantwoord. Het moet echter diep uit ons hart komen dat wij werkelijk alleen het beste voor anderen willen, wij moeten niet zomaar wat woorden zeggen die geen inhoud hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/how-do-i-get-my-prayers-answered-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “News with Kabbalist Dr. Michael Laitman” on March 3, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Sylvain Brison on Unsplash

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor gebed wordt door de Schepper beantwoord?

236.01Vraag: Tegenwoordig zijn mensen gaan bidden. Pragmatici zijn nu aan het bidden. We hebben de volgende vraag voor u: “Wat voor soort gebed is van goede kwaliteit?” Welk gebed wordt door de Schepper gehoord?

Antwoord: In het algemeen gesproken hoort de Schepper alle vragen, alle gebeden! Welke daarvan Hij beantwoordt – dat is de vraag!

Alles wat een mens eist, roept, vraagt en smeekt, het wordt allemaal gehoord. Nu is de vraag: waar reageert de Schepper op? Alleen wanneer het verzoek van mensen hier beneden overeenstemt met Zijn plan, met Zijn aspiratie van Boven. Als onze verlangens overeenstemmen met het verlangen van de Schepper, gebeurt het.

Vraag: Over wat voor verlangen hebben we het dan?

Antwoord: Toenadering, verbinding, een samensmelting van mensen in volledige gelijkwaardigheid aan elkaar, in een staat van liefde. Dit wil de Schepper. Want Zijn hoogste eigenschap voor mensen is liefde.

Opmerking: Wat betekent het dat het niet uitmaakt in wat voor conflicten we zitten, ongeacht de mate waarin we elkaar haten…

Mijn Antwoord: Zo ver moeten we nog komen.

Vraag: Bid ik dat de liefde voor iemand die mij haat naar mij toe zal komen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is als jullie allemaal, met al jullie lichamelijke, morele, psychische en wat voor eigenschappen, kwaliteiten en krachten dan ook, volledig overschakelen naar het helpen en vervullen van iedereen buiten je.

Liefde is wanneer je overschakelt van alleen aan jezelf denken naar het vervullen van iedereen buiten je.

Vraag: Zal dit gebed beantwoord worden?

Antwoord: Het zal zeker beantwoord worden als je het wilt. Dit betekent dat je het niet alleen maar zegt, maar dat je het werkelijk wilt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/what-prayer-does-the-creator-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/3/22

Related Material:

How To Deserve Answer From The Creator

What Should Prayer Be Like

What Prayers Reach The Creator?

Filed under: Crisis, Globalization, News, Prayer and Intention, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan je jezelf beoordelen?

49.04Vraag: Er bestaat zoiets als de Dag des Oordeels, in het Hebreeuws Yom Kippur. Waarover oordeelt een mens op deze dag?

Antwoord: Deze dag wordt zuiver symbolisch gevierd als een Oordeelsdag. Op Yom Kippur moet een mens zijn eigen daden beschouwen en in staat zijn deze als zondig te beoordelen. Dit wordt aan speciale mensen gegeven en niet eens in elke generatie.

Al het overige zijn slechts uiterlijke vormen die van eeuw tot eeuw onder religieuze joden gebruikelijk zijn.

Vraag: Uw leraar Rabash zegt dat het woord “gebed” (“Tefila“) afkomstig is van het werkwoord “LeHitpallel” – “jezelf beoordelen.” Is een gebed een oordeel vanuit het oogpunt van Kabbalah?

Antwoord: Ja. Een mens oordeelt over zichzelf en ziet dat zijn daden tot op zekere hoogte absoluut onwettig en verkeerd waren. Maar dit manifesteert zich alleen in de mate waarin hij een bepaald deel van het Hoge Licht ontvangt. En in overeenstemming met dit Licht, met de eigenschappen ervan, kan hij zichzelf beoordelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-can-you-evaluate-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From Kab TV’s “Spiritual States” 1/11/22

Related Material:

Judge Yourself

Repentance

The Ghost That Arranges Chairs

Filed under: Conventions, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →