Category Archives: facebook

Roestende wapens

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 18/4/20

Het coronavirus is het begin van een verandering ten goede. Het water en de lucht worden schoner, in de hoofden van leiders komen er nieuwe ideeën op over een wereldwijde wapenstilstand en een universeel basisinkomen, dit duidt erop dat er een wind van verandering in de wereld waait en velen reageren erop.

Misschien voelen we het nog niet, maar de tijden van oorlog en wapens zijn voorbij. Dat zal niet meteen gebeuren, maar geleidelijk, we staan echter al op de drempel van een nieuw tijdperk waarin wapens zullen wegroesten en uiteen zullen vallen.

Voor onze kinderen zal het een gegeven zijn dat de wereld integraal en rond is, en wat er rondwaart zal overal komen. Zij zullen beseffen dat je geen slechte dingen kan doen naar iemand anders toe, en ook zelfs geen slechte gedachten over iemand kunt hebben zonder daar een prijs voor te moeten betalen.

De wereld die COVID-19 voor ons voorbereidt, is een wereld waarin mensen hebben wat zij nodig hebben, ze leven in vrede met zichzelf en elkaar en de natuur gaat vriendelijk met hen om. Het is een wereld van verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Alles wat wij nodig hebben, is de versnelling van de komst van die wereld, want hoe eerder die wereld komt, hoe eerder het virus zal vertrekken.

Filed under: CoronavirusFace Book | Add Comment →

 

De EU is stervende, en zo moet het ook

Dr. Michael Laitman

Dr. Michael Laitman – Van mijn facebook pagina – Michael Laitman 9/4/20

De Europese Unie is in zonde geboren en zal in doodsstrijd sterven. Deze Unie werd samengesmeed om Europa een concurrentievoordeel te geven ten opzichte van de VS en de sterker wordende landen China en Rusland. Men richtte zich bijna uitsluitend op het creëren van een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke munt, maar men schonk geen aandacht aan de sociale implicaties van een unie van volkeren die al eeuwenlang wel en niet met elkaar in oorlog zijn.

De monetaire unie creëerde een krachtige munt, maar verarmde veel van haar lidstaten en liet hen afhankelijk, moedeloos en vernederd achter. De unie creëerde geen eenheid, maar een toenemende haat. Een monetaire unie zonder solidariteit, met een gevoel van een nationaal Pan-Europees patriottisme, kan niet blijven voortbestaan. De migrantencrisis zorgde ervoor dat de unie bijna uit elkaar viel en dreef de UK uit de EU, maar men slaagde erin om door te gaan. De crisis van het coronavirus lijkt echter een klap te zijn die de EU niet zal overleven. Naar mijn mening is dat ook het beste.

Globalisering – een geweldig idee dat verkeerd wordt uitgevoerd

In principe is een unie een geweldig idee. Het is de juiste weg, omdat de hele realiteit naar meer eenheid en samenwerking evolueert. De evolutie verliep van de eenvoudigste deeltjes naar een samenstelling van deeltjes die atomen creëerden, zij creëerden weer moleculen die organismen creëerden, enzovoort. Zo evolueerde ook de menselijke samenleving van clans naar nederzettingen die uitgroeiden tot steden, provincies en landen. Er is echter een fundamenteel verschil tussen de manier waarop de natuur evolueert en de manier waarop de menselijke samenleving evolueert. Wanneer de natuur evolueert, houdt ze balans en harmonie in stand. Het concept van overconsumptie bestaat niet in de natuur omdat elk dier alleen neemt wat het nodig heeft om te overleven. Bij mensen, waar het ego heerst, is overconsumptie de kern van ons bestaan. Hoe meer wij ons vergelijken met anderen, hoe belangrijker wij onszelf vinden. Daarom heeft elke alliantie standaard al de bijbedoeling om iemand anders pijn te doen: een vijand van de alliantie, één van de leden van de alliantie, of beide. Zo is de menselijke natuur, het is echter onverenigbaar met het fundamentele evolutie principe van de natuur: evolutie moet gebaseerd zijn op balans en harmonie.

Om een ​​blijvende monetaire globalisering te creëren, moeten de mensen in de deelnemende lidstaten er allereerst voor kiezen om op die manier te handelen. Dit is een diepgaand en uitgebreid proces, waarvoor een pan-nationale identiteit vereist is die sterker is dan de nationale identiteit. Alleen als mensen meer sympathiseren met de multinationale entiteit dan met hun eigen natiestaat, zullen ze akkoord gaan met een dergelijke transformatie.

Een dergelijke voorbereiding is in Europa niet getroffen. Daardoor plunderden de sterkere landen – hun inherente aard om uit te buiten volgend – de kleinere, zwakkere economieën en lieten zij ze vervolgens berooid en onteerd achter. Nu het coronavirus heeft toegeslagen, komen de vijandschap en het wantrouwen bij hen naar boven en is dit het bewijs dat men niet op elkaar kan vertrouwen. De EU moet tot rust gebracht worden en dan een nieuw begin maken. De eerste stap in die richting is: terugkeren naar de zorg voor de lokale economie.

Dit betekent niet dat landen geen vakbonden mogen vormen. Integendeel, ik geloof dat we uiteindelijk – als we onze zelfzucht hebben overwonnen – geen grenzen meer nodig zullen hebben en het idee van de natiestaat zal vervliegen. Maar daar zijn we zijn nog lang niet. In plaats daarvan moeten we verstandig zijn, ons egocentrisme erkennen en proberen om het eens te worden over regels en begrenzingen die onze barbaarsheid onder controle zullen houden en het ons allemaal mogelijk zullen maken om in een relatieve vrede en stabiliteit te leven.

Vervolgens moeten we zelf gaan leren over de eenheid die in de natuur bestaat, waar elk onderdeel aan haar wijsheid bijdraagt en van het collectief alles ontvangt wat het nodig heeft om te bloeien. Als we geleidelijk aan gaan zien dat een collectief bestaan ​​niet alleen veiliger is dan individuele concurrentie, maar ook veel lonender, zullen we in staat zijn om voorzichtig, langzaam en verstandig een gemeenschappelijke entiteit op te bouwen. Maar dit zal geen Europese, Amerikaanse, Russische of Chinese entiteit worden, maar een wereldwijd menselijk ras.

Tot die tijd moeten we onze verschillen accepteren en respecteren.

(Afbeelding: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, houdt een persconferentie over de inspanningen van de EU om de economische impact van de uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) te beperken, Brussel, België, 2 april 2020. REUTERS / François Lenoir / Pool)

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-eu-is-dyng-and-it-should/

Filed under: Face Book, Globalization, New Publications | Add Comment →

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina  Michael Laitman 4/6//19

Het Licht dat wij aantrekken uit de Torah wordt: “het Licht dat hervormt” genoemd. Het verschaft ons “de neiging tot het goede”, op die manier kunnen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

Vertaling van de videotekst

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Wij zullen binnenkort het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah” vieren.

Het feest Sjavoe’ot.

Tijdens Sjavoe’ot studeren wij gewoonlijk ‘s nachts.

Dit wordt de “correctie” van de Nacht van Sjavoe’ot genoemd.

Wat moeten wij “corrigeren”?

Dit verwijst naar de “neiging tot het kwaad”.

“De neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd”. (Genesis 8:21)

Er staat echter ook geschreven: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.” (Babylonische Talmoed)

Wat is het kruid van de Torah?
Het Licht dat in de Torah aanwezig is.

Het Licht dat wij uit de Torah kunnen aantrekken naar onze neiging tot het kwaad.

Dit wordt “Het Licht dat hervormt” genoemd.

Het hervormt onze neiging tot het kwaad tot de neiging tot het goede.

Met de neiging tot het goede zullen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

De nacht vertegenwoordigt de duisternis waarin wij nu leven, als wij niet weten waar het leven voor dient en waarom wij bestaan.

Het Licht dat wij door de studie aantrekken, moet dit aan ons onthullen door de positieve relatie tot elkaar: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Een vreugdevol feest!

In het Engels: https://laitman.com/2019/06/shavuot-the-great-special-holiday-of-receiving-the-torah/

Filed under: Face Book | Add Comment / Ask Question →

Bari Weiss over antisemitisme

Dr. Michael Laitman

Van mijn Facebook-pagina Michael Laitman 5-3-2019

Bari Weiss, redacteur van de New York Times, schrijft een nieuw boek over manieren om het toenemende antisemitisme in de wereld te bestrijden door de Joodse waarden te vernieuwen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah kan antisemitisme alleen worden uitgeroeid door de Joden in actie te brengen.

Wanneer de Joden in Israël en over de hele wereld zich als één groep verenigen, zullen zij “een licht voor de naties” zijn – een model van eenheid voor alle volkeren. Dit zal de naties van de wereld helpen om zich te verenigen, en daarmee het doel van de schepping te bereiken.

Haar interview in The View (video eng) >>>>>>>>>

Ontdek waarom mensen Joden haten >>>>>>>>>

 

Baal HaSulam

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 20-09-2018

“Ik voel een grote behoefte om de ijzeren muur die ons van de Wijsheid van Kabbalah scheidt, te doorbreken,” schreef Kabbalist Yehuda Ashlag, Baal HaSulam genaamd (Meester van de Ladder’) in zijn `Ladder Commentaar` op Het Boek De Zohar.

Vandaag, op de 64e gedenkdag van zijn heengaan, betuigen wij ons ontzag voor een van de grootste Kabbalisten uit de geschiedenis van de mensheid. Een unieke ziel die naar onze wereld kwam om ons de Wijsheid van Kabbalah te brengen en ons dichterbij een leven te brengen, dat gevuld is met vreugde, vrede en eenheid.

Hij was waarlijk de eerste Kabbalist die de gehele Zohar en de geschriften van de Ari verduidelijkte, de eerste die de oude Wijsheid voor ieder mens toegankelijk heeft gemaakt, de eerste die een Kabbalistisch nieuwsblad (De Natie) heeft gepubliceerd. Zijn diepe zorg voor het lot van de mensheid klopte in zijn hart, een zorg die zijn gehele levensloop heeft bepaald.

Lees meer over Baal HaSulam in ons new archive >>

Rosh HaShana Zegening

Dr. Michael Laitman

Facebook pagina  Michael Laitman 9/9/18

Ik wens ons allen wat wij het meest missen, liefde en verbinding tussen ons!

Dit is altijd de redding geweest voor ons volk, het is onze DNA. “Heb je naaste lief als jezelf” moeten wij tussen ons waarmaken voor de hele wereld.

Een Gelukkige Rosh HaShana!

Vrouwelijk leiderschap

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina  Michael Laitman 28/8/2018

De kans is groot dat je volgende CEO een zij is en je volgende congreslid een congresvrouw.

Na duizenden jaren van onderdrukking bekleden vrouwen over de hele wereld sleutelposities in alle lagen van de maatschappij. Wat ligt er ten grondslag aan de razendsnelle opkomst van vrouwen en waarheen leidt dit de maatschappij?

Het menselijke verlangen dat zich steeds meer ontwikkelt, drijft zowel mannen als vrouwen voort. De afgelopen 60 jaar zijn we getuige van een opvallende verandering in het verlangen van vrouwen. Vrouwen willen zich steeds minder bezighouden met het huishouden en de zorg voor de kinderen, hun belangstelling voor andere gebieden in de maatschappij neemt aanzienlijk toe.

Bovendien gaat het in de wereld om een steeds grotere gelijkheid en vrouwen nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die vroeger alleen mannen op zich namen. Vrouwen kunnen meer tijd vrijmaken omdat de technologie hierin een belangrijke rol speelt. Zoals voorheen luiers en babyvoeding een enorm grote hulp voor moeders betekenden, zullen nu oplossingen op het gebied van robots en kunstmatige intelligentie de last van het huishouden verminderen tot een niveau dat we niet eerder hebben meegemaakt.

Het is echter geen wonder dat vrouwen naadloos integreren in de hyperverbonden wereld. Omdat men in de wereld steeds afhankelijker van elkaar wordt, vraagt dit de interventie van vrouwen, alsof de wereld van hen vraagt om hun unieke kwaliteiten in praktijk te brengen.

Een vrouw heeft een karakter dat veel verantwoordelijker, stabieler en consistenter is. Zij kan met veel veranderingen omgaan en uitdagingen op lange termijn aangaan, dit is een eigenschap die te maken heeft met haar natuurlijke vermogen om een embryo in zich te dragen en leven in zich te ontwikkelen. Een man is daarentegen beter in acties op korte termijn.

Een vrouw is in staat om een groot aantal taken op zich te nemen en ze ook met succes uit te voeren. Een man is daarentegen succesvoller in lineaire processen die gericht zijn op één enkel doel. Daarom manifesteren de meeste wetenschappelijke doorbraken zich bijvoorbeeld in het mannelijke brein.

Mannen en vrouwen verschillen ook in hun houding naar falen in het leven. Figuurlijk gesproken kan een man ijzersterk zijn, maar toch kan één klap hem breken. Een vrouw is buigzamer en zoals een flexibele tak breekt zij veel minder gauw. De wederzijdse aanvulling van elkaars kwaliteiten is de sleutel tot het bouwen van een gezonde samenleving in het nieuwe tijdperk.

De integratie van vrouwen in het leiderschap van de maatschappij en in andere systemen van het menselijke bestaan is noodzakelijk geworden. De moederlijke eigenschappen breiden zich uit van het persoonlijke huis naar het globale huis. De vrouwelijke natuur en haar gedrevenheid om een ondersteunende, warme omgeving te creëren, zal in de maatschappij vorm krijgen in het creëren van gezonde, geschikte voorwaarden voor de verbinding tussen mensen. Zonder een dergelijke omgeving die alleen door vrouwen ontwikkeld en geleid kan worden, zullen mannen als kinderen blijven ruziën.

 

Wereld Borstvoeding Week 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 8/1/18

Moedermelk: De grootste natuurlijke rijkdom voor de mensheid

Nu de Wereld Borstvoeding Week dichterbij komt – van 1-7 augustus 2018 – hebben de VS onlangs borstvoeding in alle 50 staten wettelijk geregeld. Hopelijk zal de nieuwe wettelijke regeling borstvoeding in het algemeen belangrijker maken.

Nu vraagt u zich misschien af wat de Wijsheid van Kabbalah te maken heeft met het aanmoedigen van vrouwen om borstvoeding te geven.

De Wijsheid van Kabbalah spreekt vaak over het concept “zogen”, niet in fysiologisch opzicht, maar in de context van de spirituele wortels: de spirituele krachten die in onze fysieke wereld het verschijnsel borstvoeding creëren.

Wij kunnen van het spirituele systeem leren dat het “zogen” unieke krachten bezit die niet alleen essentieel zijn voor het fysieke lichaam van de pasgeborene, maar ook voor zijn of haar spirituele ontwikkeling. De wetenschappelijke methoden waar wij tegenwoordig over beschikken, zijn echter niet in staat om alle subtiele en delicate componenten die we in moedermelk aantreffen, op te sporen.

Naast de vele voordelen van moedermelk waar de geneeskunde op wijst, zoals antilichamen die het lichaam van de pasgeborene beschermen tegen ziekten, en die goed zijn voor de mentale ontwikkeling, enz. is er ook een emotionele uitwisseling van voeding tussen de moeder en de baby. De pasgeboren baby heeft een voortdurend contact met de moeder nodig, dat zoveel mogelijk lijkt op de situatie in de baarmoeder.

Borstvoeding geven vormt moeder en kind tot één systeem, waarin het bloed van de moeder in melk verandert en in het lichaampje van de baby weer in bloed verandert. Daarom is borstvoeding zo belangrijk, het is bijna hetzelfde als in de baarmoeder gevoed worden door de navelstreng.

De grote Kabbalist de ARI schreef over de spirituele wortels hiervan in zijn boek Etz Chaim (De Levensboom) het volgende: “Na de geboorte van de baby wordt het hoge bloed omgezet tot melk … bloed wordt omgezet tot melk in de volle buik, en van dat vocht wordt boter gemaakt om de baby te voeden.”

De melk bevat de lichamelijkheid van de moeder en haar geur, maar ook haar levenshouding en haar innerlijke wereld, haar wijsheid over het leven en andere factoren die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. Het is een open communicatie kanaal van vierentwintig maanden, waardoor er veel informatie stroomt en de baby opgroeit volgens de talloze veranderingen die zijn wereld emotioneel, fysiologisch en mentaal vorm geven.

Op de leeftijd dat de baby gaat lopen en nog borstvoeding krijgt, worden er verschillende lagen van verbinding gevormd. Enerzijds kan het kindje “ontsnappen” aan zijn moeder en op enige afstand van haar zijn onafhankelijkheid gaan opbouwen. Anderzijds ontstaat er een levenslange verbinding door de emotionele behoefte en de constante connectie tussen hen.

Ook de moeder geniet van de voordelen van borstvoeding, niet alleen in fysieke zin, maar zoals er geschreven staat in Spreuken 1:8: “Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam de Torah van je moeder niet.” Van de moeder krijgt het kind wat men noemt “Torah”: de innerlijke lichten waardoor de innerlijke eigenschappen ontwikkeld worden, die hem voorbereiden op zijn toekomstige spirituele ontwikkeling. In de loop van zijn leven zal hij naar die diepe verbinding op zoek gaan, maar dan op een hoger niveau: om als een spiritueel mens geboren te worden en te zuigen van zijn hoge oorsprong.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie mijn artikel (in het Engels) over: “Waarom moeders thuis in de eerste plaats een basisinkomen moeten hebben  >>>>>>

KabU gediplomeerden

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 10/5/18

Van harte gefeliciteerd en succes voor de 150 gediplomeerden van KabU – onze Engelstalige Kabbalah Universiteit.

Ik voel veel potentie bij deze studenten. Tijdens het congres heb ik gevoeld dat deze nieuwe studenten in hun spirituele proces een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt.

Op de foto: KabU diploma uitreiking tijdens het Wereld Kabbalah Congres, New Jersey 2018.

Voor meer info over de cursussen >> 

Jaarlijks Kabbalah Congres in New Jersey 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 10/5/18

Enkele dagen geleden was het slot van ons jaarlijks Kabbalah Congres in New Jersey. Het was een heel krachtig evenement dat mensen heeft verenigd, wij begonnen die eenheid allemaal te ervaren. Maar vergeet niet om je in te spannen om met elkaar verbonden te blijven, elke dag kan als een congres voelen!