Category Archives: facebook

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina  Michael Laitman 4/6//19

Het Licht dat wij aantrekken uit de Torah wordt: “het Licht dat hervormt” genoemd. Het verschaft ons “de neiging tot het goede”, op die manier kunnen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

Vertaling van de videotekst

Sjavoe’ot: Het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah”

Wij zullen binnenkort het grote, speciale feest van de “Ontvangst van de Torah” vieren.

Het feest Sjavoe’ot.

Tijdens Sjavoe’ot studeren wij gewoonlijk ‘s nachts.

Dit wordt de “correctie” van de Nacht van Sjavoe’ot genoemd.

Wat moeten wij “corrigeren”?

Dit verwijst naar de “neiging tot het kwaad”.

“De neiging van het hart van de mens is slecht vanaf zijn jeugd”. (Genesis 8:21)

Er staat echter ook geschreven: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.” (Babylonische Talmoed)

Wat is het kruid van de Torah?
Het Licht dat in de Torah aanwezig is.

Het Licht dat wij uit de Torah kunnen aantrekken naar onze neiging tot het kwaad.

Dit wordt “Het Licht dat hervormt” genoemd.

Het hervormt onze neiging tot het kwaad tot de neiging tot het goede.

Met de neiging tot het goede zullen wij de Hoge Wereld en ons hogere spirituele leven onthullen.

De nacht vertegenwoordigt de duisternis waarin wij nu leven, als wij niet weten waar het leven voor dient en waarom wij bestaan.

Het Licht dat wij door de studie aantrekken, moet dit aan ons onthullen door de positieve relatie tot elkaar: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Een vreugdevol feest!

In het Engels: https://laitman.com/2019/06/shavuot-the-great-special-holiday-of-receiving-the-torah/

Filed under: Face Book | Add Comment / Ask Question →

Bari Weiss over antisemitisme

Dr. Michael Laitman

Van mijn Facebook-pagina Michael Laitman 5-3-2019

Bari Weiss, redacteur van de New York Times, schrijft een nieuw boek over manieren om het toenemende antisemitisme in de wereld te bestrijden door de Joodse waarden te vernieuwen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah kan antisemitisme alleen worden uitgeroeid door de Joden in actie te brengen.

Wanneer de Joden in Israël en over de hele wereld zich als één groep verenigen, zullen zij “een licht voor de naties” zijn – een model van eenheid voor alle volkeren. Dit zal de naties van de wereld helpen om zich te verenigen, en daarmee het doel van de schepping te bereiken.

Haar interview in The View (video eng) >>>>>>>>>

Ontdek waarom mensen Joden haten >>>>>>>>>

 

Baal HaSulam

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 20-09-2018

“Ik voel een grote behoefte om de ijzeren muur die ons van de Wijsheid van Kabbalah scheidt, te doorbreken,” schreef Kabbalist Yehuda Ashlag, Baal HaSulam genaamd (Meester van de Ladder’) in zijn `Ladder Commentaar` op Het Boek De Zohar.

Vandaag, op de 64e gedenkdag van zijn heengaan, betuigen wij ons ontzag voor een van de grootste Kabbalisten uit de geschiedenis van de mensheid. Een unieke ziel die naar onze wereld kwam om ons de Wijsheid van Kabbalah te brengen en ons dichterbij een leven te brengen, dat gevuld is met vreugde, vrede en eenheid.

Hij was waarlijk de eerste Kabbalist die de gehele Zohar en de geschriften van de Ari verduidelijkte, de eerste die de oude Wijsheid voor ieder mens toegankelijk heeft gemaakt, de eerste die een Kabbalistisch nieuwsblad (De Natie) heeft gepubliceerd. Zijn diepe zorg voor het lot van de mensheid klopte in zijn hart, een zorg die zijn gehele levensloop heeft bepaald.

Lees meer over Baal HaSulam in ons new archive >>

Rosh HaShana Zegening

Dr. Michael Laitman

Facebook pagina  Michael Laitman 9/9/18

Ik wens ons allen wat wij het meest missen, liefde en verbinding tussen ons!

Dit is altijd de redding geweest voor ons volk, het is onze DNA. “Heb je naaste lief als jezelf” moeten wij tussen ons waarmaken voor de hele wereld.

Een Gelukkige Rosh HaShana!

Vrouwelijk leiderschap

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina  Michael Laitman 28/8/2018

De kans is groot dat je volgende CEO een zij is en je volgende congreslid een congresvrouw.

Na duizenden jaren van onderdrukking bekleden vrouwen over de hele wereld sleutelposities in alle lagen van de maatschappij. Wat ligt er ten grondslag aan de razendsnelle opkomst van vrouwen en waarheen leidt dit de maatschappij?

Het menselijke verlangen dat zich steeds meer ontwikkelt, drijft zowel mannen als vrouwen voort. De afgelopen 60 jaar zijn we getuige van een opvallende verandering in het verlangen van vrouwen. Vrouwen willen zich steeds minder bezighouden met het huishouden en de zorg voor de kinderen, hun belangstelling voor andere gebieden in de maatschappij neemt aanzienlijk toe.

Bovendien gaat het in de wereld om een steeds grotere gelijkheid en vrouwen nemen taken en verantwoordelijkheden op zich die vroeger alleen mannen op zich namen. Vrouwen kunnen meer tijd vrijmaken omdat de technologie hierin een belangrijke rol speelt. Zoals voorheen luiers en babyvoeding een enorm grote hulp voor moeders betekenden, zullen nu oplossingen op het gebied van robots en kunstmatige intelligentie de last van het huishouden verminderen tot een niveau dat we niet eerder hebben meegemaakt.

Het is echter geen wonder dat vrouwen naadloos integreren in de hyperverbonden wereld. Omdat men in de wereld steeds afhankelijker van elkaar wordt, vraagt dit de interventie van vrouwen, alsof de wereld van hen vraagt om hun unieke kwaliteiten in praktijk te brengen.

Een vrouw heeft een karakter dat veel verantwoordelijker, stabieler en consistenter is. Zij kan met veel veranderingen omgaan en uitdagingen op lange termijn aangaan, dit is een eigenschap die te maken heeft met haar natuurlijke vermogen om een embryo in zich te dragen en leven in zich te ontwikkelen. Een man is daarentegen beter in acties op korte termijn.

Een vrouw is in staat om een groot aantal taken op zich te nemen en ze ook met succes uit te voeren. Een man is daarentegen succesvoller in lineaire processen die gericht zijn op één enkel doel. Daarom manifesteren de meeste wetenschappelijke doorbraken zich bijvoorbeeld in het mannelijke brein.

Mannen en vrouwen verschillen ook in hun houding naar falen in het leven. Figuurlijk gesproken kan een man ijzersterk zijn, maar toch kan één klap hem breken. Een vrouw is buigzamer en zoals een flexibele tak breekt zij veel minder gauw. De wederzijdse aanvulling van elkaars kwaliteiten is de sleutel tot het bouwen van een gezonde samenleving in het nieuwe tijdperk.

De integratie van vrouwen in het leiderschap van de maatschappij en in andere systemen van het menselijke bestaan is noodzakelijk geworden. De moederlijke eigenschappen breiden zich uit van het persoonlijke huis naar het globale huis. De vrouwelijke natuur en haar gedrevenheid om een ondersteunende, warme omgeving te creëren, zal in de maatschappij vorm krijgen in het creëren van gezonde, geschikte voorwaarden voor de verbinding tussen mensen. Zonder een dergelijke omgeving die alleen door vrouwen ontwikkeld en geleid kan worden, zullen mannen als kinderen blijven ruziën.

 

Wereld Borstvoeding Week 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 8/1/18

Moedermelk: De grootste natuurlijke rijkdom voor de mensheid

Nu de Wereld Borstvoeding Week dichterbij komt – van 1-7 augustus 2018 – hebben de VS onlangs borstvoeding in alle 50 staten wettelijk geregeld. Hopelijk zal de nieuwe wettelijke regeling borstvoeding in het algemeen belangrijker maken.

Nu vraagt u zich misschien af wat de Wijsheid van Kabbalah te maken heeft met het aanmoedigen van vrouwen om borstvoeding te geven.

De Wijsheid van Kabbalah spreekt vaak over het concept “zogen”, niet in fysiologisch opzicht, maar in de context van de spirituele wortels: de spirituele krachten die in onze fysieke wereld het verschijnsel borstvoeding creëren.

Wij kunnen van het spirituele systeem leren dat het “zogen” unieke krachten bezit die niet alleen essentieel zijn voor het fysieke lichaam van de pasgeborene, maar ook voor zijn of haar spirituele ontwikkeling. De wetenschappelijke methoden waar wij tegenwoordig over beschikken, zijn echter niet in staat om alle subtiele en delicate componenten die we in moedermelk aantreffen, op te sporen.

Naast de vele voordelen van moedermelk waar de geneeskunde op wijst, zoals antilichamen die het lichaam van de pasgeborene beschermen tegen ziekten, en die goed zijn voor de mentale ontwikkeling, enz. is er ook een emotionele uitwisseling van voeding tussen de moeder en de baby. De pasgeboren baby heeft een voortdurend contact met de moeder nodig, dat zoveel mogelijk lijkt op de situatie in de baarmoeder.

Borstvoeding geven vormt moeder en kind tot één systeem, waarin het bloed van de moeder in melk verandert en in het lichaampje van de baby weer in bloed verandert. Daarom is borstvoeding zo belangrijk, het is bijna hetzelfde als in de baarmoeder gevoed worden door de navelstreng.

De grote Kabbalist de ARI schreef over de spirituele wortels hiervan in zijn boek Etz Chaim (De Levensboom) het volgende: “Na de geboorte van de baby wordt het hoge bloed omgezet tot melk … bloed wordt omgezet tot melk in de volle buik, en van dat vocht wordt boter gemaakt om de baby te voeden.”

De melk bevat de lichamelijkheid van de moeder en haar geur, maar ook haar levenshouding en haar innerlijke wereld, haar wijsheid over het leven en andere factoren die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. Het is een open communicatie kanaal van vierentwintig maanden, waardoor er veel informatie stroomt en de baby opgroeit volgens de talloze veranderingen die zijn wereld emotioneel, fysiologisch en mentaal vorm geven.

Op de leeftijd dat de baby gaat lopen en nog borstvoeding krijgt, worden er verschillende lagen van verbinding gevormd. Enerzijds kan het kindje “ontsnappen” aan zijn moeder en op enige afstand van haar zijn onafhankelijkheid gaan opbouwen. Anderzijds ontstaat er een levenslange verbinding door de emotionele behoefte en de constante connectie tussen hen.

Ook de moeder geniet van de voordelen van borstvoeding, niet alleen in fysieke zin, maar zoals er geschreven staat in Spreuken 1:8: “Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam de Torah van je moeder niet.” Van de moeder krijgt het kind wat men noemt “Torah”: de innerlijke lichten waardoor de innerlijke eigenschappen ontwikkeld worden, die hem voorbereiden op zijn toekomstige spirituele ontwikkeling. In de loop van zijn leven zal hij naar die diepe verbinding op zoek gaan, maar dan op een hoger niveau: om als een spiritueel mens geboren te worden en te zuigen van zijn hoge oorsprong.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie mijn artikel (in het Engels) over: “Waarom moeders thuis in de eerste plaats een basisinkomen moeten hebben  >>>>>>

KabU gediplomeerden

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 10/5/18

Van harte gefeliciteerd en succes voor de 150 gediplomeerden van KabU – onze Engelstalige Kabbalah Universiteit.

Ik voel veel potentie bij deze studenten. Tijdens het congres heb ik gevoeld dat deze nieuwe studenten in hun spirituele proces een grote sprong voorwaarts hebben gemaakt.

Op de foto: KabU diploma uitreiking tijdens het Wereld Kabbalah Congres, New Jersey 2018.

Voor meer info over de cursussen >> 

Jaarlijks Kabbalah Congres in New Jersey 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 10/5/18

Enkele dagen geleden was het slot van ons jaarlijks Kabbalah Congres in New Jersey. Het was een heel krachtig evenement dat mensen heeft verenigd, wij begonnen die eenheid allemaal te ervaren. Maar vergeet niet om je in te spannen om met elkaar verbonden te blijven, elke dag kan als een congres voelen!