Category Archives: Evolutie

De drie fasen van de evolutie van de mens

laitman_608.01Vraag: Hoe heeft Abraham vanuit zichzelf spiritualiteit kunnen bereiken zonder de hulp van anderen, terwijl wij om de hoge krachten te bereiken een groep nodig hebben, boeken en een leraar?

Antwoord: In de periode van Adam tot Mozes bereikten mensen alles op een totaal andere wijze.

Tijdens de eerste 2.000 jaar van de evolutie van de mens waren er speciale verlichte zielen, Chabad genaamd.

Tijdens de 2.000 jaar daarna waren de zielen grover, zij worden HGT genoemd, dit verwijst naar de generatie die in Egypte was en daarna de generatie in de woestijn en de generaties van de Eerste en de Tweede Tempel.

Nu bevinden we ons in de laatste 2.000 jaar en komen de laagste zielen naar onze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 150

laitman_628_2Vraag: Waarom vinden er, volgens de Wijsheid van Kabbalah, geen veranderingen meer plaats in de bestaande vormen. Waarom veranderen apen bijvoorbeeld niet meer in mensen, zoals dat in het verleden is gebeurd?

Antwoord: Het hele bestaan ontwikkelt zich alleen voorwaarts, naar de complete voltooiing van de correctie.

Vraag: Hebben alle mensen een persoonlijk Reshimo (spiritueel gen)?

Antwoord: Absoluut.

 

De Oorzaak Van Natuurrampen

laitman_738Vraag: Ik heb een vraag van een kind: Wat was de oorzaak van de natuurrampen waardoor er een enorme hoeveelheid dieren zijn uitgestorven voordat de mens op aarde verscheen? Kwam dat door egoïsme van de dinosaurussen?

Antwoord: Alle processen zijn vooraf bepaald door een van tevoren vastgesteld programma, Beito (in zijn tijd) genaamd, dat wil zeggen dat ze worden geactiveerd door natuurlijke veranderingen in de materie (het verlangen) op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Dit is bij Adam (5775 jaar geleden) begonnen, daarna waren mensen in staat om de materie (het verlangen) te beïnvloeden. Ze doen dat door óf betrokken te willen zijn bij de groei van het algemene verlangen óf door het tegenovergestelde: door zich daartegen te verzetten.

Kabbalah legt ons uit wat het ontwikkelingsprogramma van het universele verlangen is en hoe we het proces kunnen versnellen. Naarmate wij de versnelling kunnen uitbreiden, kunnen we de druk van de natuur voorkomen en ons gelijkvormig aan de Schepper voelen.

 

Wat Zullen We Zien In 2015?

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (Globes): De planeet is de periode van de ‘ontdekking van de waarheid en de verlichting van de mensheid’ binnengetreden. Dit is de periode van Pluto. Deze periode is begonnen in 2014 en zal eindigen in 2016. Pluto symboliseert dood en wedergeboorte, de revolutie in het bewustzijn van de massa.”

“De ontdekking van onuitputtelijke energiebronnen, supergeleiding en wereldwijde communicatie zijn hiermee verbonden. Dit alles zal het leven van de mens en de wereldorde radicaal veranderen. De mensheid staat aan de rand van het tijdperk dat we misschien wel de Apocalyps kunnen noemen, een tijd waarin de oude wereldorde zal instorten en er een nieuwe orde wordt geboren. Het woord ‘Apocalyps’ kan vertaald worden als ‘de ontdekking van de waarheid.”

“We worden geconfronteerd met de periode van de verlichting van de mensheid waarin de schellen van de ogen van honderden miljoenen mensen zullen vallen. Natuurlijk zal een dergelijke revolutie in het bewustzijn vergezeld worden door ingrijpende politieke en economische besluiten, door de realisatie van briljante, schitterende ideeën en de opkomst van charismatische persoonlijkheden.”

Mijn commentaar: de Wijsheid van Kabbalah is het volledig eens met de bewering dat “de planeet is binnengetreden in de periode van de ontdekking van waarheid en de verlichting van de mensheid.” Dit vindt echter niet plaats door middel van grote ontdekkingen in de wetenschap en technologie, maar door de spirituele verandering van mensen.

 

Wij Moeten Erop Letten Dat Kabbalah Niet Weer In De Verborgenheid Terechtkomt

Dr. Michael LaitmanDe mensheid heeft zich, door de gehele geschiedenis heen, dankzij het egoïsme ontwikkeld. 14 miljard jaar geleden staan we aan het begin van deze ontwikkeling, in de tijd van de Big Bang, waarna de materie zich ging ontwikkelen. Later verschenen er planten en dieren op de oppervlakte van de Aarde. Nu, in de 21e eeuw, naderen we het ‘sprekende’ niveau.

Daarom hebben we nu met een grote, integrale crisis te maken die alle gebieden van ons leven omvat. We kunnen niet in vrede leven met onze echtgenoot, onze kinderen, onze baas op het werk, onze buren, met niemand! Zelfs niet met onszelf!

Daarom voelen we ons ellendig. We zijn niet in evenwicht met de rest van de natuur en daarom zullen de slimme, super ingewikkelde systemen die we gebouwd hebben, ons niet helpen.

Er is een kloof tussen de mens en de natuur omdat de natuur integraal is en wij individualisten blijven. Met andere woorden: aan de kant van de natuur is er een ‘plus’, maar aan onze kant is er een ‘min’. Dit verschil is zo enorm groot dat wij niet meer van ons leven kunnen genieten. Hoe we ook ons uiterste best doen, we zullen niet kunnen ontsnappen aan de dramatische problemen die zich uiteindelijk zullen voordoen.

Dat is de reden waarom de wijsheid van Kabbalah in de loop van de geschiedenis voor de mensheid verborgen is gehouden, dit moest duren tot de mensheid het egoïsme tot een zeker niveau had ontwikkeld. Kabbalah was ongeveer 3500 jaar lang een verborgen wetenschap, vanaf het oude Babylonië tot aan onze tijd.

 We Should Not Let Kabbalah Fall into Concealment Again-3

De mensheid ontwikkelde zich zonder ook maar iets van de wijsheid van Kabbalah te weten. Zo moesten we verder leven tot aan onze tijd, want de mensheid in het oude Babylonië faalde, men slaagde er niet in om de Kabbalistische kennis toe te passen. We moesten tot aan onze tijd ons egoïsme verder ontwikkelen. Maar nu is deze wijsheid onthuld. We maken in deze tijd voor de tweede keer de onthulling van Kabbalah mee. Wij zijn de eersten die deze wijsheid bestuderen, zo krijgen we de mogelijkheid om onszelf te corrigeren.

Als dit ons niet lukt, zal onze egoïstische ontwikkeling zich nog enige tijd voortzetten. Dan zal de wijsheid van Kabbalah opnieuw voor een bepaalde periode in de verborgenheid terechtkomen en in die periode zullen er verschrikkelijke catastrofen plaatsvinden, zoals een derde wereldoorlog, vele rampen, enz. Er zal geen oplossing komen voor heel veel leed en grote tragische gebeurtenissen zullen de mensheid er uiteindelijk toe dwingen om deze kennis te implementeren.

Zo staan wij er nu voor. Daarom hebben wij een systeem gebouwd dat het ons mogelijk maakt om deze methodiek te bestuderen, te implementeren en te verspreiden. De hele mensheid vertegenwoordigt nu een nieuw Babylonië. Dit betekent dat wij aan onze correctie moeten werken, want dit is de enige manier om onszelf te veranderen.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day One 5/09/14, Lesson 1

 

In De Wereld Ontstaat Steeds Meer Onderlinge Verbondenheid

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Slon): “In de wereld ontstaat steeds meer onderlinge verbondenheid: 35% van de goederen gaat de grenzen over, vergeleken met 20% in 1990; ruim een derde van de financiële beleggingen bestaat uit internationale transacties; 20% van het internetverkeer is internationaal; de totale handel bedraagt 36% van het mondiale BBP (maar ligt nog steeds onder de 52% van voor de crisis van 2007). Rusland staat van 131 landen op de 9e plaats wat de bijdrage aan de wereldeconomie betreft.”

Mijn commentaar: Uit alle verslagen blijkt hoe alles met elkaar verbonden is, hoewel onze inter-connectie eigenlijk nog veel groter is, gezien het feit dat de verbinding tussen mensen, culturen en de vermenging van bevolkingsgroepen buiten beschouwing zijn gelaten.

De natuur heeft de verdere ontwikkeling van de mensheid naar de toename van eenheid geprogrammeerd en we ontkomen niet aan dit programma. Hoe meer we er weerstand aan bieden, hoe meer we ertoe zullen worden gedwongen om er door meer lijden aan te gehoorzamen. De wetten van de natuur zijn onontkoombaar.

In eerdere stadia van ontwikkeling (evolutie) ontwikkelde de natuur de levenloze materie tot het vegetatieve en vervolgens tot het animale deel. Wij behoren ook tot het animale deel van de natuur omdat wij ons op een onbewuste manier hebben ontwikkeld. Maar naar het volgende niveau van ‘de sprekende mens’ (Adam, van het woord ‘domeh’ gelijkvormig aan de natuur, de Schepper) moeten we bewust stijgen door het aantrekken van de kracht van de natuur vanuit onze eigen instemming.

Op deze manier worden we gelijk aan de natuur, als partners, in plaats van degenen te zijn die instinctief de orders van binnenuit opvolgen. In de wijsheid van Kabbalah wordt gesproken over de manier waarop we naar de volgende ontwikkelingsfase kunnen stijgen. Daarom was deze wijsheid tot aan onze tijd verborgen, er moest gewacht worden tot aan het einde van onze instinctieve (onbewuste) ontwikkeling.

 

De Onnatuurlijke Mutatie Van Het Animale Niveau

Dr. Michael LaitmanVraag: waarom groeit het verlangen van een dier door de tijd niet en wordt alleen het verlangen van de mens groter?

Antwoord: De mens is het dier waarin het verlangen om te ontvangen groter werd. Een mens is een soort onnatuurlijke mutatie van het animale niveau en eerlijk gezegd heet hij pas Adam (mens) nadat hij de Schepper heeft bereikt, daarvoor behoort hij nog tot het animale niveau.

De mens is een vorm van geven die we verwerven door op de Schepper te gelijken. Daarom noemen we onszelf ‘menselijke wezens’ met het oog op de toekomst, want er bestaat een potentiële kracht in ons die we kunnen ontwikkelen en transformeren om ware spirituele mensen te worden.

Kijk naar de wanorde en de rellen die in de moderne wereld plaatsvinden. Kunnen wij deze mensen Adam noemen? Ze lijken meer op dieren die hun verstand verloren hebben. Volgens hun gedrag kunnen we zelfs zeggen dat de mens sinds de oudheid helemaal niet is veranderd en dat hij in geen enkel opzicht beter is dan de primitieve mens van het begin, zelfs nog erger. Sindsdien werd het verlangen om te ontvangen groter en bracht het nog meer schade teweeg. Niets van onze ontwikkeling ging in de goede richting en Adam heet alleen dat deel van ons dat aan de Schepper gelijk is.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

De Evolutie Van De Schepping

Wat Is Democratie?

Geketend Aan De Schuld Van Het Egoïsme

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan het externe publiek – waarvoor wij dissemineren – enig spiritueel verlangen krijgen nu mensen zich tegenwoordig met zoveel andere dingen bezig houden? Hoe kunnen wij hun wensen omzetten in een gebed dat wij opwaarts brengen?

Antwoord: Als mensen geen ontevredenheid voelen over hun leven, mogen wij hen niet benaderen. Daarom hebben wij 3500 jaar moeten wachten sinds de uittocht uit Babylon. De behoefte aan verandering treedt nu pas op, nu de crisis zich in de wereld verspreidt.

Hun vragen hebben niets met spiritualiteit te maken. Zelfs Abraham zei daar niets over toen hij de inwoners van Babylon om zich heen verzamelde, hij vertelde hen niet dat zij nu zouden gaan werken voor een speciale, nieuwe God. Hij zei alleen: “Beste vrienden, we zijn in een crisis terecht gekomen. We begrijpen elkaar niet meer, onze samenleving is uit elkaar gevallen en verscheurd doordat wij elkaar haten. Niemand weet meer wat we moeten beginnen. Iedereen heeft zijn eigen god: voor de een is het geld, voor de ander beroemd zijn, voor een derde politiek en voor een vierde wetenschap. Er is totaal niets meer over van ons bestaan: er zij geen gezinnen meer, geen kinderen, er is geen onderwijs meer, geen veiligheid, geen hoop voor de toekomst. Laten we ons leven gaan verbeteren!”

Abraham vertelt de mensen dat hij het geheim van een goed leven bezit, het gaat niet om verheven zaken maar om een eenvoudig leven! Hij zegt: “Jullie voelen dat je ego je leidt naar de erkenning van het kwaad. Kunnen jullie al zien dat jullie ego uit kwaad bestaat en dat het jullie verhindert om een goed leven te leiden en jullie ter dood veroordeelt?”

Sommige mensen waren het met hem eens en met hen ging hij op pad. Anderen zeiden dat zij het zonder hem wilden uitzoeken, zij verdreven hem uit Babylon. Hij had er willen blijven. Maar toen hij zijn groep om zich heen had verzameld en zich meer verdiepte in dit werk, realiseerde hij zich dat hij allereerst met de Galgalta ve Eynaim moest gaan werken en dat hij daarna met de gecorrigeerde GE naar de AHP moest gaan en de AHP moest gaan corrigeren. Zo verliet hij Babylon en ging hij naar het land dat de Schepper hem wees.

Je kunt met iemand alleen in een taal spreken die bij hem past en zijn dringende wensen accepteren. We gaan alleen naar de mensen toe die het gevoel hebben dat ze in een moeilijke situatie zitten. We gaan niet naar de middenklasse die het nu nog goed heeft, maar alleen naar mensen die hulp nodig hebben. Er zijn ook mensen die niet zien dat er problemen zijn, en zelfs als ze het zouden zien, denken ze nog dat het hen persoonlijk niet beïnvloedt. Met hen leggen we ook geen contact.

We leggen alleen contact met mensen die in de crisis zitten. De crisis is zodanig dat zij het gevoel hebben dat zij er niet uit kunnen komen en alle hoop verloren hebben. Zij weten niet waar zij naartoe moeten voor hulp, ze voelen zich wanhopig, ten einde raad en hebben geen hoop meer voor de toekomst

De middenklasse voelt deze problemen op het ogenblik nog niet, maar als we letten op de snelheid waarmee de crisis zich verspreidt, zal de middenklasse over een half jaar in de onderklasse terecht komen. De middenklasse zal helemaal verdwijnen. Dan hebben we alleen de elite nog over en de armoede. Dan kan je ook praten met de mensen die in de onderklasse zijn terecht gekomen.

Over een half jaar, hooguit een jaar, zal de situatie er voor de middenklasse zo uitzien, dat ze helemaal klaar zijn voor onze uitleg. Het is alleen maar afhankelijk van het aantal klappen dat iemand krijgt. Als iemand zijn hoop voor de toekomst gaat verliezen, kunnen we al met hem gaan praten. Het zal allemaal in de nabije toekomst gebeuren.

Nu kunnen zij nog niet naar ons luisteren, het geldt nu alleen voor de mensen met het punt in het hart. Maar er zijn niet zoveel van die mensen en ze zitten meestal in een omgeving die deze vonken in het hart onderdrukt. Deze spirituele vonk van een mens wordt dan onder druk gezet door zijn egoïsme en heeft het zwaar te verduren door het gezin, de kinderen, de mening van de omgeving, verantwoordelijkheden en schuld.

Er wordt met opzet voor gezorgd dat mensen vastzitten aan schuld, dan is er geen ontsnappen mogelijk. De huidige economie stoelt veel meer op schuld dan op winst. Iedereen heeft een schuld van een half miljoen dollar, pas geborenen meegeteld. Hierdoor zitten mensen aan een systeem vast en hebben ze geen vrije keuze meer. Het is buitengewoon moeilijk om je uit deze ketenen te bevrijden.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/6/13, The Study of the Ten Sefirot