Category Archives: Evolutie

“Fysieke micro-evolutie weerspiegelt een gigantische evolutie in de geest” (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Fysieke micro-evolutie weerspiegelt een gigantische evolutie in de geest

De belangrijkste eigenschap die zich nu in ons ontwikkelt, is gezellig samen zijn. We maken een verschuiving van de “overleving van de sterkste” naar de “overleving van de vriendelijkste.”

Verrassend genoeg is de mensheid nog steeds in ontwikkeling, zelfs fysiek. Bovendien versnellen we onze evolutie. Onderzoekers van de Flinders University in Adelaide, Australië, publiceerden hun bevindingen in de Journal of Anatomy: “Veel mensen dachten dat de evolutie van de mens is gestopt. Onze studie toont echter aan dat we nog steeds evolueren, sneller dan op enig ander moment in de afgelopen 250 jaar.” Ten gevolge van deze versnelde evolutie “worden baby’s geboren zonder verstandskiezen en met een extra slagader in hun arm, terwijl andere baby’s worden geboren met kortere gezichten, kleinere kaken en extra botten in hun benen en voeten,” leggen ze uit. Dit zijn geen afwijkingen; het zijn natuurlijke mutaties bij gezonde baby’s.

Als we de komende jaren doorkomen zonder onszelf te vernietigen door oorlogen en bloedvergieten, zullen we sterk, verenigd en gelukkig uit de innerlijke revolutie komen.

Michael Laitman

Deze veranderingen geven echter meer aan dan alleen een fysieke evolutie. Ze weerspiegelen een diepgaande transformatie die we in onze manier van denken doormaken. De kinderen van morgen zullen veel meer van ons verschillen dan een extra slagader of minder tanden. Ze zullen anders denken, anders voelen, anders communiceren en daardoor zullen ze een heel andere wereld opbouwen. Ze zullen letterlijk een ander soort zijn. We zitten nu midden in een historische transformatie en daarom is de mensheid zo onzeker over haar toekomst.

We zijn op weg naar een tijdperk waarin we onszelf niet als aparte individuen zullen voelen, maar als een organisme dat samengesteld is uit oneindig veel cellen en organen die zich over de hele wereld verspreiden. De voortschrijdende globalisering en onze onderlinge afhankelijkheid waarvan we in de afgelopen eeuw getuige zijn geweest, zal zich van de buitenkant naar ons innerlijk verplaatsen. We zullen ons niet alleen met elkaar verbonden voelen als het gaat over handelswaar, maar ook in hoofd en hart.

De coronavirus pandemie heeft ons al laten zien dat we voor onze gezondheid afhankelijk zijn van elkaar. Geleidelijk aan zullen we leren dat we ook afhankelijk zijn van elkaar met betrekking tot onze gedachten en gevoelens, onze verlangens, dromen en doelen in het leven. We zullen ontdekken dat we geen enkel deel van de planeet kunnen verwaarlozen, want dan zouden we een deel van onszelf verwaarlozen.

We hebben iets dergelijks nooit eerder meegemaakt. Het gaat niet over communisme of socialisme, maar over een nieuwe, sociale mentaliteit van wederzijdse verantwoordelijkheid, een verlangen om me dichtbij alle mensen in de wereld te voelen, simpelweg omdat ze werkelijk een deel van mezelf zijn.

Op het ogenblik zijn we verbijsterd en bang voor onze toekomst. Maar eenieder die werkt aan verbondenheid tussen mensen, boven alle verschillen uit, moet weten dat hij of zij de goede kant op gaat.

Als we vandaag bang zijn voor diversiteit … morgen zullen we dit omarmen. We zullen de micro verschillen tussen ons koesteren in onze geest, ons lichaam, in culturen, religies en gewoonten, omdat ze ons leven zullen verrijken met kleur en vitaliteit.

De belangrijkste eigenschap die zich nu in ons ontwikkelt, is gezellig samen zijn. We maken een verschuiving van de “overleving van de sterkste” naar de “overleving van de vriendelijkste”. Deze overgangsperiode kan tumultueus zijn, maar we kunnen er op een snelle en plezierige manier doorheen komen als we dit met elkaar doen.

Als we de komende jaren doorkomen zonder onszelf te vernietigen door oorlogen en bloedvergieten, zullen we sterk, verenigd en gelukkig uit de innerlijke revolutie komen. Maar dit zal alleen gebeuren als we eensgezind naar dit doel toe werken. Als we dat niet doen, zal de natuur ons dwingen op talloze afschrikwekkende manieren om onszelf te transformeren, ongeacht wat wij wensen.

— Gepubliceerd op 25 november 2020

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/physical-microevolution-reflects-giant-evolution-in-the-spirit-thrive-global/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Evolution, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

De drie fasen van de evolutie van de mens

laitman_608.01Vraag: Hoe heeft Abraham vanuit zichzelf spiritualiteit kunnen bereiken zonder de hulp van anderen, terwijl wij om de hoge krachten te bereiken een groep nodig hebben, boeken en een leraar?

Antwoord: In de periode van Adam tot Mozes bereikten mensen alles op een totaal andere wijze.

Tijdens de eerste 2.000 jaar van de evolutie van de mens waren er speciale verlichte zielen, Chabad genaamd.

Tijdens de 2.000 jaar daarna waren de zielen grover, zij worden HGT genoemd, dit verwijst naar de generatie die in Egypte was en daarna de generatie in de woestijn en de generaties van de Eerste en de Tweede Tempel.

Nu bevinden we ons in de laatste 2.000 jaar en komen de laagste zielen naar onze wereld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 150

laitman_628_2Vraag: Waarom vinden er, volgens de Wijsheid van Kabbalah, geen veranderingen meer plaats in de bestaande vormen. Waarom veranderen apen bijvoorbeeld niet meer in mensen, zoals dat in het verleden is gebeurd?

Antwoord: Het hele bestaan ontwikkelt zich alleen voorwaarts, naar de complete voltooiing van de correctie.

Vraag: Hebben alle mensen een persoonlijk Reshimo (spiritueel gen)?

Antwoord: Absoluut.

 

De Oorzaak Van Natuurrampen

laitman_738Vraag: Ik heb een vraag van een kind: Wat was de oorzaak van de natuurrampen waardoor er een enorme hoeveelheid dieren zijn uitgestorven voordat de mens op aarde verscheen? Kwam dat door egoïsme van de dinosaurussen?

Antwoord: Alle processen zijn vooraf bepaald door een van tevoren vastgesteld programma, Beito (in zijn tijd) genaamd, dat wil zeggen dat ze worden geactiveerd door natuurlijke veranderingen in de materie (het verlangen) op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Dit is bij Adam (5775 jaar geleden) begonnen, daarna waren mensen in staat om de materie (het verlangen) te beïnvloeden. Ze doen dat door óf betrokken te willen zijn bij de groei van het algemene verlangen óf door het tegenovergestelde: door zich daartegen te verzetten.

Kabbalah legt ons uit wat het ontwikkelingsprogramma van het universele verlangen is en hoe we het proces kunnen versnellen. Naarmate wij de versnelling kunnen uitbreiden, kunnen we de druk van de natuur voorkomen en ons gelijkvormig aan de Schepper voelen.

 

Wat Zullen We Zien In 2015?

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (Globes): De planeet is de periode van de ‘ontdekking van de waarheid en de verlichting van de mensheid’ binnengetreden. Dit is de periode van Pluto. Deze periode is begonnen in 2014 en zal eindigen in 2016. Pluto symboliseert dood en wedergeboorte, de revolutie in het bewustzijn van de massa.”

“De ontdekking van onuitputtelijke energiebronnen, supergeleiding en wereldwijde communicatie zijn hiermee verbonden. Dit alles zal het leven van de mens en de wereldorde radicaal veranderen. De mensheid staat aan de rand van het tijdperk dat we misschien wel de Apocalyps kunnen noemen, een tijd waarin de oude wereldorde zal instorten en er een nieuwe orde wordt geboren. Het woord ‘Apocalyps’ kan vertaald worden als ‘de ontdekking van de waarheid.”

“We worden geconfronteerd met de periode van de verlichting van de mensheid waarin de schellen van de ogen van honderden miljoenen mensen zullen vallen. Natuurlijk zal een dergelijke revolutie in het bewustzijn vergezeld worden door ingrijpende politieke en economische besluiten, door de realisatie van briljante, schitterende ideeën en de opkomst van charismatische persoonlijkheden.”

Mijn commentaar: de Wijsheid van Kabbalah is het volledig eens met de bewering dat “de planeet is binnengetreden in de periode van de ontdekking van waarheid en de verlichting van de mensheid.” Dit vindt echter niet plaats door middel van grote ontdekkingen in de wetenschap en technologie, maar door de spirituele verandering van mensen.

 

Wij Moeten Erop Letten Dat Kabbalah Niet Weer In De Verborgenheid Terechtkomt

Dr. Michael LaitmanDe mensheid heeft zich, door de gehele geschiedenis heen, dankzij het egoïsme ontwikkeld. 14 miljard jaar geleden staan we aan het begin van deze ontwikkeling, in de tijd van de Big Bang, waarna de materie zich ging ontwikkelen. Later verschenen er planten en dieren op de oppervlakte van de Aarde. Nu, in de 21e eeuw, naderen we het ‘sprekende’ niveau.

Daarom hebben we nu met een grote, integrale crisis te maken die alle gebieden van ons leven omvat. We kunnen niet in vrede leven met onze echtgenoot, onze kinderen, onze baas op het werk, onze buren, met niemand! Zelfs niet met onszelf!

Daarom voelen we ons ellendig. We zijn niet in evenwicht met de rest van de natuur en daarom zullen de slimme, super ingewikkelde systemen die we gebouwd hebben, ons niet helpen.

Er is een kloof tussen de mens en de natuur omdat de natuur integraal is en wij individualisten blijven. Met andere woorden: aan de kant van de natuur is er een ‘plus’, maar aan onze kant is er een ‘min’. Dit verschil is zo enorm groot dat wij niet meer van ons leven kunnen genieten. Hoe we ook ons uiterste best doen, we zullen niet kunnen ontsnappen aan de dramatische problemen die zich uiteindelijk zullen voordoen.

Dat is de reden waarom de wijsheid van Kabbalah in de loop van de geschiedenis voor de mensheid verborgen is gehouden, dit moest duren tot de mensheid het egoïsme tot een zeker niveau had ontwikkeld. Kabbalah was ongeveer 3500 jaar lang een verborgen wetenschap, vanaf het oude Babylonië tot aan onze tijd.

 We Should Not Let Kabbalah Fall into Concealment Again-3

De mensheid ontwikkelde zich zonder ook maar iets van de wijsheid van Kabbalah te weten. Zo moesten we verder leven tot aan onze tijd, want de mensheid in het oude Babylonië faalde, men slaagde er niet in om de Kabbalistische kennis toe te passen. We moesten tot aan onze tijd ons egoïsme verder ontwikkelen. Maar nu is deze wijsheid onthuld. We maken in deze tijd voor de tweede keer de onthulling van Kabbalah mee. Wij zijn de eersten die deze wijsheid bestuderen, zo krijgen we de mogelijkheid om onszelf te corrigeren.

Als dit ons niet lukt, zal onze egoïstische ontwikkeling zich nog enige tijd voortzetten. Dan zal de wijsheid van Kabbalah opnieuw voor een bepaalde periode in de verborgenheid terechtkomen en in die periode zullen er verschrikkelijke catastrofen plaatsvinden, zoals een derde wereldoorlog, vele rampen, enz. Er zal geen oplossing komen voor heel veel leed en grote tragische gebeurtenissen zullen de mensheid er uiteindelijk toe dwingen om deze kennis te implementeren.

Zo staan wij er nu voor. Daarom hebben wij een systeem gebouwd dat het ons mogelijk maakt om deze methodiek te bestuderen, te implementeren en te verspreiden. De hele mensheid vertegenwoordigt nu een nieuw Babylonië. Dit betekent dat wij aan onze correctie moeten werken, want dit is de enige manier om onszelf te veranderen.

From the Convention In France “One For All And All For One,” Day One 5/09/14, Lesson 1

 

In De Wereld Ontstaat Steeds Meer Onderlinge Verbondenheid

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Slon): “In de wereld ontstaat steeds meer onderlinge verbondenheid: 35% van de goederen gaat de grenzen over, vergeleken met 20% in 1990; ruim een derde van de financiële beleggingen bestaat uit internationale transacties; 20% van het internetverkeer is internationaal; de totale handel bedraagt 36% van het mondiale BBP (maar ligt nog steeds onder de 52% van voor de crisis van 2007). Rusland staat van 131 landen op de 9e plaats wat de bijdrage aan de wereldeconomie betreft.”

Mijn commentaar: Uit alle verslagen blijkt hoe alles met elkaar verbonden is, hoewel onze inter-connectie eigenlijk nog veel groter is, gezien het feit dat de verbinding tussen mensen, culturen en de vermenging van bevolkingsgroepen buiten beschouwing zijn gelaten.

De natuur heeft de verdere ontwikkeling van de mensheid naar de toename van eenheid geprogrammeerd en we ontkomen niet aan dit programma. Hoe meer we er weerstand aan bieden, hoe meer we ertoe zullen worden gedwongen om er door meer lijden aan te gehoorzamen. De wetten van de natuur zijn onontkoombaar.

In eerdere stadia van ontwikkeling (evolutie) ontwikkelde de natuur de levenloze materie tot het vegetatieve en vervolgens tot het animale deel. Wij behoren ook tot het animale deel van de natuur omdat wij ons op een onbewuste manier hebben ontwikkeld. Maar naar het volgende niveau van ‘de sprekende mens’ (Adam, van het woord ‘domeh’ gelijkvormig aan de natuur, de Schepper) moeten we bewust stijgen door het aantrekken van de kracht van de natuur vanuit onze eigen instemming.

Op deze manier worden we gelijk aan de natuur, als partners, in plaats van degenen te zijn die instinctief de orders van binnenuit opvolgen. In de wijsheid van Kabbalah wordt gesproken over de manier waarop we naar de volgende ontwikkelingsfase kunnen stijgen. Daarom was deze wijsheid tot aan onze tijd verborgen, er moest gewacht worden tot aan het einde van onze instinctieve (onbewuste) ontwikkeling.

 

De Onnatuurlijke Mutatie Van Het Animale Niveau

Dr. Michael LaitmanVraag: waarom groeit het verlangen van een dier door de tijd niet en wordt alleen het verlangen van de mens groter?

Antwoord: De mens is het dier waarin het verlangen om te ontvangen groter werd. Een mens is een soort onnatuurlijke mutatie van het animale niveau en eerlijk gezegd heet hij pas Adam (mens) nadat hij de Schepper heeft bereikt, daarvoor behoort hij nog tot het animale niveau.

De mens is een vorm van geven die we verwerven door op de Schepper te gelijken. Daarom noemen we onszelf ‘menselijke wezens’ met het oog op de toekomst, want er bestaat een potentiële kracht in ons die we kunnen ontwikkelen en transformeren om ware spirituele mensen te worden.

Kijk naar de wanorde en de rellen die in de moderne wereld plaatsvinden. Kunnen wij deze mensen Adam noemen? Ze lijken meer op dieren die hun verstand verloren hebben. Volgens hun gedrag kunnen we zelfs zeggen dat de mens sinds de oudheid helemaal niet is veranderd en dat hij in geen enkel opzicht beter is dan de primitieve mens van het begin, zelfs nog erger. Sindsdien werd het verlangen om te ontvangen groter en bracht het nog meer schade teweeg. Niets van onze ontwikkeling ging in de goede richting en Adam heet alleen dat deel van ons dat aan de Schepper gelijk is.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/6/14, Writings of Baal HaSulam

 

De Evolutie Van De Schepping

Wat Is Democratie?