Category Archives: Evenwicht

Het aangenaam maken voor anderen

565.02Vraag: Tijdens een onderzoek naar de staat van harmonie, werd er aan mensen de vraag gesteld: “Wat brengt u het vaakst uit balans?” Hun antwoorden waren: “conflicten en haast.”

Blijkbaar werkt er elk moment een bepaalde kracht op een mens om hem uit de situatie te halen die hij heeft bereikt. Is er een kracht die u steeds uit de staat van harmonie haalt?

Antwoord: Wat mij persoonlijk uit mijn evenwicht haalt? Ik denk vrijwel niets.

Ik ben in een staat van dynamisch evenwicht, ik denk voortdurend aan het handhaven van die staat, dat wil zeggen dat ik denk aan het systeem waarin ik en mijn studenten leven, en de wereld om mij heen waarmee ik in wisselwerking sta. Ik probeer dit dynamische evenwicht te handhaven voor het gemak van iedereen die in deze wereld wil zijn.

Opmerking: Dit is een heel complex systeem, er moet elk moment een enorm groot aantal berekeningen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Nee, het is heel eenvoudig. Als iedereen er alleen maar aan gaat denken om het anderen naar de zin te maken, zal het systeem altijd streven naar innerlijk evenwicht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/making-it-convenient-for-others/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/18/22

Related Material:

A Balance that Is Difficult to Achieve

Who Disrupts the Balance of Nature?

Peace Is A Balance Between Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan?

Negatieve emoties ontwaken in ons allereerst om aan te geven dat we verder moeten van waar we nu zijn, naar een betere plek. Die betere plek betekent een essentiële verandering in de verbindingen tussen mensen. Uiteindelijk komt dit neer op wederzijdse verhoudingen van liefde.

Momenteel weten wij nog niet wat voor soort liefde dat is. Liefde betekent dat wij aanvoelen wat goed is voor anderen, dat we proberen dat voor hen te doen en dat anderen proberen hetzelfde voor ons te doen.

Gewoonlijk proberen wij, als er negatieve emoties in ons naar boven komen, aan zulke gevoelens te ontsnappen. Een dergelijke benadering helpt ons echter niet om de positieve verandering te realiseren waartoe de negatieve emoties ons uitnodigen.

Om niet voor de negatieve emoties te vluchten, maar ze op een positieve manier te hanteren, moeten we leren wat voor soort contacten we eigenlijk in onze wereld zouden moeten hebben.
Onze wereld moet namelijk in evenwicht komen met het grotere systeem van de natuur dat ons bestuurt. Juist dat systeem wekt de negatieve emoties in ons op, zodat wij ons erop gaan afstemmen, het zullen openen en onthullen.

Hoe zorgt de ontwikkeling van positieve menselijke contacten ervoor dat wij ons kunnen afstemmen op het grotere systeem van de natuur? Dat is mogelijk omdat de natuur één enkel systeem is van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke componenten, haar subsystemen lopen synchroon en ondersteunen elkaar. Daarom brengt het ontwikkelen van verhoudingen van liefde voor elkaar ons op menselijk niveau in evenwicht met de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de natuur zelf, daardoor realiseren wij ons aandeel in de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-can-we-deal-with-negative-emotions-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “How to Deal With Negative Feelings” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

“De waarheid over de klimaatverandering” (Linkedin)

Mij nieuwe artikel op Linkedin “De waarheid over de klimaatverandering”

Wetenschappers blijven ons waarschuwen voor de klimaatverandering, de aarde warmt op en daarom moeten we plan A, B en C uitvoeren om dit terug te draaien. De opwarming van de aarde is noch slecht, noch goed. De natuur volgt geen vaste standaard. Zij is altijd in evenwicht. Soms wordt dit evenwicht bereikt door een warmere temperatuur en soms door een koelere temperatuur, maar als wij denken dat wij de natuur kunnen manipuleren, zodat zij aan onze grillen zal voldoen, is dat pure hoogmoed.

Voor de natuur geldt hetzelfde als voor mensen, we moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan.

Als wij ons goed willen voelen in de ons omringende natuur, moeten wij ons aan de natuur aanpassen, en niet andersom. De natuur is integraal en in evenwicht. Alles wat er is, ontwikkelt zich naar de eigen aard en draagt bij aan een evenwichtig systeem van onderlinge verhoudingen, waardoor alles kan gedijen.

Wij moeten niet ingrijpen in de natuur. Als we proberen om haar naar onze hand te zetten, zal zij tegen onze wil in op talloze manieren terugslaan en de mensheid tot de orde roepen. De enige plek waar wij ons werk kunnen en moeten doen, is met elkaar.

Wij moeten niet proberen om mensen te veranderen, maar wel de manier waarop zij met elkaar omgaan 

Op het ogenblik is het zo dat wij met alle beschikbare kracht anderen de wet voorschrijven en manipuleren, we proberen onze eigen zwakheid te verbergen, zodat anderen ons niet uitbuiten. Als wij, in plaats daarvan, onze energie zouden besteden aan het ontwikkelen van onderlinge contacten waarbij we elkaar ondersteunen en samenwerken met elkaar, zouden we voordeel hebben van elkaars kracht in plaats van bang te zijn voor elkaar, en anderen zouden voordeel hebben van onze kracht in plaats van bang te zijn en vervreemd te raken van ons.

Als wij onze houding naar elkaar veranderen, zullen we ontdekken dat ook de natuur haar houding naar ons verandert, want dan zullen wij samen in dezelfde balans zijn als de elementen van de natuur. Dan worden we niet bedreigd door klimaatverandering, aardbevingen, plagen of overstromingen, want de natuur en de mens zullen in dezelfde frequentie leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/the-truth-about-climate-change-linkedin/

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

Breng de hele wereld in balans

We leven ​​in een globale wereld waar integrale wetten gelden die niet alleen onze wereld en ons universum besturen, maar het gehele systeem van het universum, dat eveneens de vijf hogere werelden omvat. Ze moeten in onze perceptie en ons wereldbeeld worden gevoeld, gezien en gevormd. Dit alles wordt aan ons gegeven.

Als we op een verkeerde manier met dit systeem omgaan, zonder rekening te houden met de objectiviteit ervan, de integraliteit en de verbinding tussen al zijn onderdelen, blijkt dat wij in een heel slechte situatie terechtkomen, omdat wij dan een tegenovergestelde, zeer onaangename reactie van het systeem voelen.

Deze zogenaamde ‘feedback’ bereikt ons op verschillende niveaus, afhankelijk van de schade die we aan het hele systeem toebrengen. We zien deze reactie momenteel in de vorm van het coronavirus.

We kunnen niet zeggen dat dit een slechte zaak is, want het brengt ons met elkaar op één lijn, het helpt ons vooruit. Maar aan de andere kant is het voor ons ook onaangenaam. Sterker nog, we bevinden ons al jaren in het stadium van de laatste generatie, waarbij we duidelijk het gevoel hebben dat we in een integrale wereld leven. Deze wereld moet genormaliseerd worden, naar een heel, compleet systeem. Dit werk is de opdracht van de mens.

Daarom zullen we, als we ons op de juiste manier gaan gedragen, dit systeem onthullen. Als we er verkeerd mee omgaan, als we ons niet ontwikkelen naar het systeem toe door ons met elkaar te verbinden en er dichterbij te komen, als we de natuur niet als een integraal systeem zien, reageert zij er automatisch op en komen er allerlei obstakels, zoals we nu zien.

Maar dit zijn geen obstakels, integendeel, het zijn invloeden die ons een andere richting op willen sturen.

Er is dus een virus in de wereld waardoor we thuis moeten blijven en minder met elkaar kunnen communiceren omdat er slechte, egoïstische relaties tussen ons bestaan. We moeten ons anders gaan gedragen.

Dit alles wordt nauwkeurig door de natuur berekend, want we maken deel uit van het algehele, integrale plaatje. We zijn als het ware in een atmosfeer geplaatst die ons van alle kanten raakt. Dit systeem identificeert de reacties die duidelijk aangeven hoe wij moeten worden om dichter bij het geïntegreerde systeem te komen. Op deze manier helpt het virus ons vooruit.

Ik denk dat we dit in de nabije toekomst steeds meer zullen voelen, dat we dichter bij elkaar zullen komen en elkaar beter zullen begrijpen. We zullen een groot aantal onnodige beroepen uit onze wereld laten verdwijnen en we zullen ermee ophouden om de aarde te behandelen als een bodemloze kelder waar we alles uit halen wat we willen.

We zullen ermee ophouden om met de atmosfeer, het water en de oceanen om te gaan alsof het nutteloze onderdelen van de natuur zijn.

Ik denk niet dat we onszelf heel snel in een goede interactie met de omringende natuur kunnen brengen. Daarom zou ik willen zeggen dat we erop voorbereid moeten zijn dat de huidige omstandigheden de komende vijf à zes maanden zal aanhouden.

Dit zal een heel lange, ernstige periode van een starre interactie tussen ons en de integrale natuur zijn, totdat we zullen begrijpen dat we van vele beroepen en bezigheden af ​​moeten, dat we onnodige bedrijven moeten sluiten en alleen datgene uit de natuur moeten halen wat nodig is voor een normaal bestaan, meer niet.

Door ons gedrag verstoren we de ecologie en de dynamische balans van de natuur zozeer, dat geen enkel systeem dit aankan. In het algemeen gesproken: wij moeten ons in evenwicht met de wereld om ons heen gedragen.

Dan zal alles tot rust komen en zullen we werkelijk dingen gaan voelen via een integrale, gebalanceerde wereld, haar hogere sfeer, de bestuurlijke sfeer, “de Schepper” genaamd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/bring-the-whole-world-to-balance/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/5/20

Related Material:

On The Threshold Of A New Society

What Should The World Become After The Coronavirus?

If We Want To Be Healthy

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment →

Wat is er zo uniek aan de huidige situatie?

Vraag: De mensheid heeft eerder in de geschiedenis noodsituaties meegemaakt. Wat is er zo uniek aan de huidige situatie?

Antwoord: Deze situatie is uniek omdat de mensheid op een punt is gekomen waar we wereldwijd totaal afhankelijk zijn van elkaar. Het virus heeft zich over de hele aardbol verspreid en er wordt in elk land over gepraat.

Ieder  mens voelt dat ook hij ziek kan worden, want we leven nu eenmaal allemaal in één integraal systeem en we zijn volledig afhankelijk van het welzijn van dit systeem. Daarom maakt het geen verschil waar je woont, of je nu in de jungle leeft of in een woestijn, in New York of Moskou, je zult dit overal voelen.

Het virus baant zich een weg naar alle hoeken van de aarde. Nu kan je zeggen: “Hoe kan het mij nou bereiken? Ik woon op een onbewoond eiland. Er woont hier niemand anders dan ik.”

Het is echter een feit dat deze virussen, deze kwaadaardige golven, uit het niets ontstaan, letterlijk uit het niets. Ze ontstaan uit de deeltjes, atomen en moleculen van normale organismen die in de natuur aanwezig zijn, maar nu maken ze verkeerde verbindingen. De natuur creëert vervolgens dit soort virussen.

Het zijn biologische organismen die in evenwicht behoren te zijn en zich ten opzichte van elkaar correct moeten gedragen. Maar omdat we over de hele wereld een afschuwelijke relatie tussen goed en kwaad, ontvangen en geven, creëren, blijkt dat de natuur dergelijke virussen produceert, in zo’n verschrikkelijke vorm. Ze zullen op plekken tevoorschijn komen waar dat eenvoudigweg niet mogelijk is.

En vice versa, als wij de natuur gaan herstellen, komen er plotseling – als vanuit het niets – plantensoorten en dieren tevoorschijn die we de afgelopen 100 à 200 jaar niet meer op aarde gezien hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-is-so-unique-about-the-current-situation/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 3/15/20

Related Material:

Re-Evaluating Reality

The Global Pandemic

Victory Over Humanity

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Waarom Wordt Het Weer Onstabiel?

Laitman_708Vraag: Uw post op Facebook over het weer heeft veel aandacht getrokken. Waarom bent u plotseling over het weer gaan schrijven?

Antwoord: De wijsheid van Kabbalah spreekt over het alomvattende systeem waarin wij leven, wij zijn een integraal deel van dat systeem. Daarom moet er een onderlinge relatie bestaan.

Het is van belang om te zien dat het weer verslechtert door het centrale punt van het systeem en dat bevindt zich in de mens.

Onze wereld wordt volgens drie lijnen bestuurd. Als wij, het volk Israël, door goede onderlinge verhoudingen met elkaar verbonden zijn, wordt de wereld door de middellijn bestuurd.

Vraag: Zelfs het weer?

Antwoord: Alles, het doet er niet toe wat, elke cel en elke atoom, en met name zo’n ingewikkeld systeem als het weer. Het gaat niet alleen over het weer, wij worden door het hele universum beïnvloed, door de zon, de maan en door onbekende effecten waar ook verschillende energievelden op onze planeet toe behoren. Het is een heel gecompliceerd systeem waarvan we heel weinig weten.

Het hele systeem van de werelden, inclusief onze wereld, werkt volgens drie lijnen: de rechter-, de linker- en de middellijn. De rechterlijn is de kracht van Hassadim, de kracht van goedheid en genade. De linkerlijn is de kracht van het kwaad, Gevura, die tegengesteld is aan de genade van de rechterlijn. De middellijn brengt evenwicht tussen deze twee lijnen.

In feite is alles afhankelijk van het evenwicht tussen de rechter- en de linkerlijn, tussen genade en oordeel. We zien dat in ons dagelijks leven. Op deze manier voeden we onze kinderen op als we hen naar het juiste pad willen leiden en we hen begeleiden door druk en liefde af te wisselen, zodat alles in evenwicht komt. Het is niet wenselijk dat één kant de overhand heeft.

Dit geldt ook voor het weer. Normaal weer dat overeen stemt met de seizoenen van het jaar is afhankelijk van het evenwicht tussen ons.

Nog niet zo lang geleden hoefden we onszelf niet te corrigeren omdat het weer niet van ons afhankelijk was, maar vanaf het begin van de laatste tien jaar zijn we gaan voelen dat de natuur uit balans raakt, dat komt omdat wij de balans tussen ons niet bereiken.

Het blijkt dat wij geen evenwicht brengen in de wereld. Wij corrigeren onszelf niet, het gebrek aan evenwicht in de wereld wordt op deze manier aan ons getoond. In plaats van Hesed, genade, in de vorm van zachte regen, worden we overspoeld door stormen.

Er zullen nog heviger stormen komen, tsunami’s en andere problemen die met water te maken hebben en niet meer bestuurd worden door de goedheid van de rechter lijn. We zullen nog grotere branden meemaken en verschrikkelijke hittegolven tot 50 à 60 graden Celsius, ook vulkaan uitbarstingen onder de overheersing van de linkerlijn.

Wij brengen geen evenwicht in de middellijn, daarom worden we van de ene extreme situatie naar de andere geslingerd.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/08/15