Category Archives: Eva

Eva – Een instrument in de handen van de Schepper

Kabbalah & Vrouwen

Een inzicht in de innerlijke zoektocht en de spirituele ontwikkeling

Adam en Eva zijn twee natuurkrachten die door de Schepper werden misleid om te zondigen.

In het boek Genesis wordt Eva afgeschilderd als verraderlijk, verleidelijk en sluw, als iemand die de wetten overtreedt. Adam is een soort martelaar die door een vrouw geleid en verleid wordt. Kunnen we hier iets van leren over de man en de vrouw in onze wereld?

Hoe verleidelijk het ook is om ‘ja’ te zeggen, Adam en Eva beschrijven niet een man en een vrouw van onze wereld. Ze verwijzen naar spirituele krachten: geven (man) en ontvangen (vrouw), namelijk twee natuurkrachten. Dit zijn in feite de Schepper en het schepsel. De Bijbel spreekt over de verbinding tussen beiden, hoe het schepsel plezier ontleent aan de Schepper, erdoor vervuld wordt en dan een egoïst wordt. Dit is de zonde, de val van de zielen in deze wereld etc.

Met andere woorden, het verhaal van Adam en Eva gaat over onze hoogste spirituele wortels, maar niet over een man en een vrouw. We zijn afstammelingen van Adam en Eva, maar zij zijn de spirituele krachten die zich geleidelijk materialiseerden en na duizenden stappen deze wereld bereikten.

In Eden wilde het vrouwelijke deel, Eva genaamd, nog meer geheiligd worden en op een nog hoger niveau komen. Daarom wilde zij gemeenschap met het mannelijke deel en naar het niveau van de Schepper opstijgen. Dit staat geschreven en dit begrepen deze krachten, deze zielen. Op deze manier komen zij dicht bij de Schepper, bij geven.

Eva deed niets verkeerd. Alles kwam door haar tot ontwikkeling. Adam was zelf niet in staat om deze zonde uit te voeren, maar met haar hulp gebeurde het. De Schepper plaatste een val voor hen, zodat zij zouden zondigen, want de hele keten van gebeurtenissen moest afdalen naar deze fysieke wereld. En van daaruit moeten wij opnieuw het hoogste spirituele niveau bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/eve-just-a-tool-in-the-creators-hands/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De gemeenschappelijke ziel bereiken

929Vraag: Hoe kunnen wij alle zeven miljard mensen zien als de grootste mensen? Is het wel de moeite waard om dit te proberen?

Antwoord: Deze zeven miljard mensen zijn allemaal delen van je ziel. We zijn allemaal delen van de gemeenschappelijke ziel Adam. Daarom zijn er geen problemen op dit gebied, uiteindelijk zullen we deze ziel allemaal bereiken. De eigenschap van geven van deze ziel heet Adam en de eigenschap van ontvangen heet Chava (Eva).

We leven allemaal in dit systeem, het enige wat nodig is, is onze ogen openen en er op de juiste manier mee omgaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/attaining-the-common-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

[292989]

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

Adam – We Share One Common Soul

Collect The Parts Of The Common Soul

Collecting The Pieces Of The Common Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De schepping en haar vrouwelijke deel

Het Boek De Zohar, Chayei Sarah” (Het Leven van Sarah), hoofdstuk 80: Waarom treffen we allerlei soorten hekserij en magie bij vrouwen aan? Dat komt omdat, toen de slang bij Eva kwam, hij vuiligheid in haar bracht. Hij bracht het alleen in haar, niet in haar man, de toverspreuken verspreidden zich vanuit de vuiligheid van de slang. Daarom vinden we hekserij bij vrouwen.

In Kabbalah vormen vrouwen een heel belangrijk deel van de schepping, zelfs nog belangrijker dan het mannelijke deel, want alles is van haar afkomstig. Het mannelijke deel is een link tussen het vrouwelijke deel en de Schepper.

De hele schepping is het vrouwelijke deel. Daarom worden geboorte, fasen van opgang en alle activiteiten van de schepping in de vrouw gerealiseerd. Mannen in de wereld zijn alleen nodig om haar te geven wat zij nodig heeft, het leven zelf is in de vrouw aanwezig.

Dit is heel waar. Als mannen dit zouden begrijpen en het ermee eens zouden zijn, zou de wereld er veel beter uitzien, eerlijker. Helaas zijn we nog niet in die mate gecorrigeerd.

Vanuit spiritueel oogpunt, is het vrouwelijke deel in de schepping het verlangen en het mannelijke deel de intentie. De Schepper heeft het verlangen geschapen, voor dat verlangen is de correcte intentie geschapen: ten behoeve van de Schepper. Deze intentie werd echter gecorrumpeerd door de zogenaamde “zonde” en veranderde in het tegendeel. Dat wil zeggen dat de intentie om te geven is vervangen door een ontvangen voor zichzelf, zonder enige liefde of mededogen voor anderen.

Waarom zeggen we dat de vrouw verdorven is, dat zij al het kwade in zich heeft, dat zij het venijn van de slang in zich heeft en de man niet? Omdat het kwaad zich in het vrouwelijke deel manifesteert. Ik bedoel hiermee echter absoluut niet dat het over vrouwen gaat. Als ik “vrouw” zeg, verbind ik dit alleen met spirituele eigenschappen. Leg mijn woorden dus niet uit op het niveau van onze wereld.

Eva was dus niet verdorven voordat de egoïstische eigenschap van “ontvangen” op Adam overging. Adam was zelf verdorven en daardoor was de hele wereld verdorven, inclusief Eva. Zij was de schakel tussen de slang en Adam. Toen Adam zondigde, daalden zij beiden af naar het laagste niveau, naar de staat van permanente zonde, en zij moeten uit deze egoïstische staat komen.

Dit gebeurt hoofdzakelijk door de inspanningen van Adam, het mannelijke deel van de schepping, omdat dat deel werkt aan de correctie van de intentie en deze moet veranderen van ontvangen in geven. Het vrouwelijke deel is meer passief. Zij aanvaardt deze intentie en werkt ermee. We zien dit in de praktijk terug in het mannelijke en het vrouwelijke karakter, in hun benadering van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/creation-and-its-female-part/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #4

Related Material:

Women’s Force: The Force Of Creation

Female Desire And Male Intention

“Woman” And “Man” Are Two Forces Leading To The Creator

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Women’s Spirituality, Zohar | Add Comment / Ask Question →