Category Archives: Europa

De EU is stervende, en zo moet het ook

Dr. Michael Laitman

Dr. Michael Laitman – Van mijn facebook pagina – Michael Laitman 9/4/20

De Europese Unie is in zonde geboren en zal in doodsstrijd sterven. Deze Unie werd samengesmeed om Europa een concurrentievoordeel te geven ten opzichte van de VS en de sterker wordende landen China en Rusland. Men richtte zich bijna uitsluitend op het creëren van een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke munt, maar men schonk geen aandacht aan de sociale implicaties van een unie van volkeren die al eeuwenlang wel en niet met elkaar in oorlog zijn.

De monetaire unie creëerde een krachtige munt, maar verarmde veel van haar lidstaten en liet hen afhankelijk, moedeloos en vernederd achter. De unie creëerde geen eenheid, maar een toenemende haat. Een monetaire unie zonder solidariteit, met een gevoel van een nationaal Pan-Europees patriottisme, kan niet blijven voortbestaan. De migrantencrisis zorgde ervoor dat de unie bijna uit elkaar viel en dreef de UK uit de EU, maar men slaagde erin om door te gaan. De crisis van het coronavirus lijkt echter een klap te zijn die de EU niet zal overleven. Naar mijn mening is dat ook het beste.

Globalisering – een geweldig idee dat verkeerd wordt uitgevoerd

In principe is een unie een geweldig idee. Het is de juiste weg, omdat de hele realiteit naar meer eenheid en samenwerking evolueert. De evolutie verliep van de eenvoudigste deeltjes naar een samenstelling van deeltjes die atomen creëerden, zij creëerden weer moleculen die organismen creëerden, enzovoort. Zo evolueerde ook de menselijke samenleving van clans naar nederzettingen die uitgroeiden tot steden, provincies en landen. Er is echter een fundamenteel verschil tussen de manier waarop de natuur evolueert en de manier waarop de menselijke samenleving evolueert. Wanneer de natuur evolueert, houdt ze balans en harmonie in stand. Het concept van overconsumptie bestaat niet in de natuur omdat elk dier alleen neemt wat het nodig heeft om te overleven. Bij mensen, waar het ego heerst, is overconsumptie de kern van ons bestaan. Hoe meer wij ons vergelijken met anderen, hoe belangrijker wij onszelf vinden. Daarom heeft elke alliantie standaard al de bijbedoeling om iemand anders pijn te doen: een vijand van de alliantie, één van de leden van de alliantie, of beide. Zo is de menselijke natuur, het is echter onverenigbaar met het fundamentele evolutie principe van de natuur: evolutie moet gebaseerd zijn op balans en harmonie.

Om een ​​blijvende monetaire globalisering te creëren, moeten de mensen in de deelnemende lidstaten er allereerst voor kiezen om op die manier te handelen. Dit is een diepgaand en uitgebreid proces, waarvoor een pan-nationale identiteit vereist is die sterker is dan de nationale identiteit. Alleen als mensen meer sympathiseren met de multinationale entiteit dan met hun eigen natiestaat, zullen ze akkoord gaan met een dergelijke transformatie.

Een dergelijke voorbereiding is in Europa niet getroffen. Daardoor plunderden de sterkere landen – hun inherente aard om uit te buiten volgend – de kleinere, zwakkere economieën en lieten zij ze vervolgens berooid en onteerd achter. Nu het coronavirus heeft toegeslagen, komen de vijandschap en het wantrouwen bij hen naar boven en is dit het bewijs dat men niet op elkaar kan vertrouwen. De EU moet tot rust gebracht worden en dan een nieuw begin maken. De eerste stap in die richting is: terugkeren naar de zorg voor de lokale economie.

Dit betekent niet dat landen geen vakbonden mogen vormen. Integendeel, ik geloof dat we uiteindelijk – als we onze zelfzucht hebben overwonnen – geen grenzen meer nodig zullen hebben en het idee van de natiestaat zal vervliegen. Maar daar zijn we zijn nog lang niet. In plaats daarvan moeten we verstandig zijn, ons egocentrisme erkennen en proberen om het eens te worden over regels en begrenzingen die onze barbaarsheid onder controle zullen houden en het ons allemaal mogelijk zullen maken om in een relatieve vrede en stabiliteit te leven.

Vervolgens moeten we zelf gaan leren over de eenheid die in de natuur bestaat, waar elk onderdeel aan haar wijsheid bijdraagt en van het collectief alles ontvangt wat het nodig heeft om te bloeien. Als we geleidelijk aan gaan zien dat een collectief bestaan ​​niet alleen veiliger is dan individuele concurrentie, maar ook veel lonender, zullen we in staat zijn om voorzichtig, langzaam en verstandig een gemeenschappelijke entiteit op te bouwen. Maar dit zal geen Europese, Amerikaanse, Russische of Chinese entiteit worden, maar een wereldwijd menselijk ras.

Tot die tijd moeten we onze verschillen accepteren en respecteren.

(Afbeelding: Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, houdt een persconferentie over de inspanningen van de EU om de economische impact van de uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) te beperken, Brussel, België, 2 april 2020. REUTERS / François Lenoir / Pool)

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-eu-is-dyng-and-it-should/

Filed under: Face Book, Globalization, New Publications | Add Comment →

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Europa Op Een Kruispunt, Deel 1

Laitman_409Vraag: De Europese crisis veronderstelt dat het tijdperk van de grote Europese beschaving voorbij is en er een nieuwe tijd is aangebroken. Hoe ziet u de staat van het toekomstige Europa en zijn plaats in de wereld?

Antwoord: Ik zie in Europa geen echte ontwikkeling naar vrijheid, gelijkheid en al die mooie slogans van de Franse Revolutie. Natuurlijk kunnen we de bijdrage van de Europese beschaving aan de ontwikkeling van de wereld niet ontkennen. We moeten echter begrijpen dat al deze prestaties alleen betrekking hebben op materieel gebied, in het kader van deze wereld en gebaseerd op het menselijk egoïsme.

Daarom verandert het prachtige verguldsel van ons egoïsme, de trend van democratie en vrijheid, in feite niets in een mens. Het bewijs hiervan is de manier waarop Hitler in staat was om in een handomdraai de beschaafde Europeanen in barbaren te veranderen.

Als hij het slimmer had aangepakt en in plaats van het veroveren van landen iedereen had overtuigd van zijn ideeën, zou heel Europa zijn bondgenoot geworden zijn. Bovendien was het heel gemakkelijk voor hem om Europa bijna zonder tegenstand te veroveren. Hieruit blijkt dat het beeld van de “verlichte Europeaan”, bekend om zijn speciale, hoge cultuur in vergelijking met de rest van de wereld, niet meer betekent dan een uiterlijk symbool zonder inhoud.

Het culturele imago en de goede manieren konden niet verhinderen dat de Duitsers door het doden van mensen naar het dierlijke niveau afdaalden. Hierdoor blijkt dat mensen vanuit hun egoïsme voor altijd barbaren zullen blijven. Hoe meer zij zich in dit opzicht ontwikkelen, hoe slechter ze zullen worden, maar ze zullen leren om hun egoïstische bedoelingen te verbergen en zich als politici te gedragen.

Als de mensheid van het volk Israël niet het innerlijke gedachtegoed overneemt, de Wijsheid van Kabbalah, over verbinding en eenheid boven het egoïsme uit, zal er geen toekomst meer mogelijk zijn. Intussen heeft de mensheid zich uitsluitend beperkt tot de buitenkant van dit gedachtegoed en is het in een verwrongen vorm opgevat, in die vorm ontwikkelde het zich. De evolutie zal ons ondanks alles voortduwen naar eenheid, maar dan door middel van lijden, want het zal voor Europa onontkoombaar zijn om het pad van eenheid te gaan.

Aangezien het Europese egoïsme heel groot is en veel meer ontwikkeld is dan in andere landen en continenten, moet Europa als eerste deze methode implementeren. Als Europa dit niet doet, zal het meer te lijden krijgen dan andere delen van de aarde. Ik ben niet erg optimistisch over de toekomst van Europa.

Kabbalah biedt een methode die het mogelijk maakt om de prachtige idealen van de Franse Revolutie – die tot dusverre niet meer dan slogans waren in Europa en geen invloed hebben op de innerlijke essentie van de mens – in praktijk te brengen. Iedereen droomt over vrijheid, gelijkheid en broederschap, men sprak erover in Rusland en Europa, maar men was iet in staat om het te implementeren. Alleen de Wijsheid van Kabbalah biedt deze mogelijkheid.

Daarom wordt deze Wijsheid onthuld nu Europa de wanhoop van zijn onmacht en het onvermogen om zijn idealen te realiseren omarmt. En dit gebeurt in een tijd waarin nieuwe, volkomen vreemde idealen vanuit de donkere tijden van de middeleeuwse barbarij Europa bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah heeft de kracht om gelijkheid en vrijheid waar de Europeanen zo trots op zijn, in praktijk te brengen. Europa weet hoe de Hoge Kracht van de natuur aangetrokken kan worden.

Vraag: Moeten wij terug naar religie?

Antwoord: Deze methode heeft niets met religie te maken. Het gaat over het vermogen om de Kracht van Eenheid te gebruiken die in de natuur verborgen is. Kabbalah maakt het mogelijk om deze Kracht te onthullen en te gebruiken om één te worden.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

De Ondergang Van De Grote Europese Beschaving, Deel 2

laitman_431_04De spirituele kennis die het volk Israël na de verwoesting van de Tempel verloor, gaf een bijzondere impuls aan de ontwikkeling van de Europese beschaving. Daardoor kregen de Europeanen een uitzonderlijke geestkracht, de wens om te veroveren, om nieuwe gebieden te verkennen en te ontwikkelen.

Er reisden pelgrims over de wegen, zij verspreidden de christelijke religie overal, zij leerden mensen bidden. Hierdoor werden wetenschap, kennis en geloof naar de inwoners van Europa – die toen nog complete barbaren waren – gebracht. De religie van toen biedt mensen tot op de dag van vandaag steun.

De Oude Grieken ontvingen hun wijsheid van de Joden. Aanvankelijk waren er in het oude Griekenland heel primitieve geloven en heerste er veelgodendom. De legendes van het oude Griekenland zijn zo naïef dat zij alleen voor jonge kinderen aantrekkelijk kunnen zijn. De wetenschap en de opvatting over de menselijke ziel die zich – naar men veronderstelde – vanuit een diepe ademhaling had ontwikkeld, waren ook primitief.

Het oude Griekenland ontwikkelde zich dankzij de ideeën die het overnam uit de Wijsheid van Kabbalah die onder het volk Israël leefde. Hoewel de Grieken daarvan alleen de externe ideeën leerden in een verwrongen vorm, ontwikkelde de Europese beschaving zich juist daaruit en kreeg Europa hierdoor zijn huidige vorm.

Dankzij deze invloed, kwam er in Europa een bijzondere geest die ernaar streefde om dit aan de hele wereld door te geven. Daarom trokken de Europeanen erop uit om nieuwe landen en continenten te ontdekken, hun belangrijkste motief was echter religieus en missionair.

Vanuit de religie ontwikkelden zich de wetenschap, alchemie en geografie, dit was nodig om aan iedereen te bewijzen dat de christelijke religie het enige ware geloof was dat de wereld veroverde. Dit was heel belangrijk voor de Europeanen. De koloniale oorlogen en veroveringen hadden aanvankelijk uitsluitend religieuze doeleinden. Pas later realiseerde men zich dat dit ook economisch voordeel kon opleveren.

Meer naar het heden toe gingen schepen goederen uit China en India naar Engeland vervoeren en ontstond de behoefte aan het Suezkanaal.

Er kwam een overgang van de christelijke religie naar de wetenschap. Europa verschoof de focus van God naar de mens, de menselijke geest en de menselijke waarden. We kunnen zeggen dat deze verandering begon met de Franse Revolutie die werd gevolgd door revoluties in andere landen. De wetenschap begon zich snel te ontwikkelen in aanvulling op de religie.

Er was geen ander continent waar zoveel verschillende landen dicht bij elkaar lagen en een gemeenschappelijke religie en filosofie hadden gekregen vanuit Rome en Griekenland. Daarnaast woonden er mensen uit Israël, die uit hun ballingschap kwamen, in de Europese landen. Ze verhuisden van het ene land naar het andere en legden contacten met diverse landen, ze gaven de spirit door die in hen leefde. Daardoor heeft Europa zich als geen ander land ontwikkeld.

Wij kunnen zeggen dat de plekken waar mensen uit Israël zich vestigden begonnen te bloeien. Zodra zij daar vandaan werden verdreven, leidde dit onmiddellijk tot een val. Dit betekent dat we twee wijzen van ontwikkeling in Europa kunnen zien. De eerste is de ontwikkeling van de christelijke religie, de tweede is de ontwikkeling van de joodse geest. Deze twee richtingen, die elkaar beïnvloedden, hebben de Europese beschaving gebouwd.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

De Ondergang Van De Grote Europese Beschaving, Deel 1

laitman_755_2Vraag: Europa gaat door moeilijke tijden heen: een economische crisis, het vluchtelingen probleem, de verspreiding van de islam en de heropleving van het fascisme en het nazisme, al deze problemen hebben een sneeuwbaleffect.

Toch heeft Europa een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid, waarschijnlijk zelfs groter dan alle andere continenten. Hoe komt het dat er zich in Europa zo’n hoge beschaving heeft ontwikkeld?

Antwoord: De oude beschaving ontstond in het Midden-Oosten, in het oude Babylonië, Perzië. Maar toen verplaatste deze beschaving zich naar Europa, naar het oude Griekenland en naar Rome, zij bouwden de Europese beschaving.

Vanuit Griekenland kwamen wetenschap en filosofie naar Europa, de Griekse wetenschappers hadden deze kennis van de Joden ontvangen tijdens de periode van de Eerste Tempel tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel, duizend jaar voor onze jaartelling. Europese wetenschappers en filosofen schrijven hierover.

De Romeinen ontwierpen het sociale systeem waardoor Europa zich ontwikkelde. Toen het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van haar welvaart en macht was gekomen, bevond heel Europa zich namelijk nog in een barbaarse staat. Als de Romeinen Europa niet hadden veroverd en niet over alle grenzen van Europa waren getrokken vanaf het uiterste noorden tot in het Zuiden, is het moeilijk te zeggen wat er met de Europese beschaving zou zijn gebeurd.

De Romeinen zorgden ervoor dat Europa een statensysteem kreeg, zij legden verharde wegen aan. De Talmoed schrijft dat toen Judea viel, het Romeinse Rijk zijn kracht en wijsheid overnam en boven hen uitsteeg. Uiteindelijk kwam alles uit Israël, door de verwoesting die het Joodse volk had meegemaakt. De spirituele kennis van het volk Israël, het spirituele niveau wat zij bereikt hadden en hun kracht, waren uitgeput, er waren alleen nog maar een paar armzalige kruimeltjes van over.

Het volk Israël wist niet hoe ze met alles om moesten gaan omdat ze er niet voor geschapen waren om iets in deze materiële wereld te bouwen, ze waren hier alleen voor het spirituele werk. De Romeinen namen deze kennis over en gebruikten het om een materieel leven op te bouwen in de Europese landen.

De campagnes van Alexander de Grote hebben hier zeker toe bijgedragen, hij verklaarde dat hij deze moderne, wetenschappelijke, goed ontwikkelde publieke methode voor het bestaan ​​in de hele wereld wilde aanwenden. Dit was het doel van zijn veroveringen.

Daarbij was het christendom een grote hulp bij het verspreiden van de Romeinse invloed in Europa. Deze invloed was overgenomen van de Joden en groeide op basis van de resten die nog waren overgebleven na de vernietiging van de Tweede Tempel.

De eerste christenen waren joden die het christendom veranderden in een nieuwe religie, na de verwoesting van de Tweede Tempel.

Het christendom verplichtte zijn volgelingen om deze religie te ontwikkelen, om deze verder te verspreiden en er nieuwe zielen aan toe te voegen. Dit inspireerde het oude Rome om Europa te veroveren en wetenschap, filosofie en religie erheen te brengen.

Daarvoor woonden er barbaren in Europa, die geesten aanbaden. Het christendom gaf hen een systeem en boeken. De kunst begon zich te ontwikkelen omdat mensen analfabeet waren en er tekeningen nodig waren om dit idee aan hen uit te leggen.

Er bloeiden religies en filosofieën op de ruïnes van de joodse Tempel in verband met het feit dat het onmogelijk was om het spirituele gedachtegoed, dat ten val was gekomen en uiteen was gevallen, voort te zetten. De gehele Europese beschaving ontstond vanuit de weinige kruimeltjes die nog over waren van de verborgen Wijsheid, die de Joden in hun bezit hadden.

From KabTV’s “New Life #762 8/18/16

 

Het Einde Van Het Geldtijdperk, Deel 4

Laitman_115_04Alle destructies zijn een voorbereiding op correctie. De eerste destructie, de allereerste zonde van Adam, was de zonde van de boom der kennis van goed en kwaad. Later, als gevolg van deze fundamentele zonde, ontstond er van generatie op generatie veel verdeeldheid.

In elke generatie werd er steeds meer verdeeldheid onthuld, totdat deze verdeeldheid in het oude Babylonië zo sterk zichtbaar werd dat het volk Israël afgescheiden raakte van de andere volkeren van de wereld. Hierbij spreken wij niet over mensen, maar over twee methoden van correctie. Eén methode zegt: “Wij zullen de weg volgen die de natuur ons laat zien. De Schepper heeft ons geschapen met het verlangen om te genieten en te slagen in het leven, dit verlangen gaan wij vervullen.”

De tweede methode zegt: “De Schepper heeft een verlangen om te genieten geschapen, niet om succes te hebben in het leven. Er zal niets goeds gebeuren als ik mijn egoïstische verlangen volg. Op een dag komt er immers een einde aan het leven. Ik moet mijn verlangen om te genieten gebruiken om er bovenuit te stijgen. Als ik de juiste inspanning lever om tegen het verlangen om te genieten in te handelen, ontvang ik van Boven de Hoge Kracht van de natuur. Het is een wonder. Het is voldoende als ik aan mijn egoïsme werk door het te weerstaan en te proberen om mij met anderen te verenigen. Dan zal er een groot Licht naar ons toe komen dat ons zal helpen om ons boven ons egoïsme uit te verbinden. Op deze manier gaan we de Schepper onthullen.”

Er zijn dus twee methoden. Ofwel we werken op basis van ons egoïsme en met de hulp daarvan organiseren wij onszelf en de wereld, of we willen – als gevolg van de wens om genot te ontvangen – het hogere niveau organiseren en het egoïsme alleen als middel gebruiken.

Vraag: Als elke vernietiging een voorbereiding is voor correctie, welke onderlinge verdeling bereidt de wereld dan beter voor op correctie, het Amerikaanse model of het Europese model? Welk continent ligt dichter bij de verwezenlijking van het kwaad en de correctie daarvan?

Antwoord: Amerika is een beginfase, met een vleugje egoïsme. Eens brachten zij mensen van verschillende nationaliteiten uit verschillende landen bij elkaar, mensen die niets bezaten en vanuit het niets begonnen om het land op te bouwen op basis van één enkel principe: de macht van het geld.

Als gevolg daarvan is de Amerikaanse cultuur nauw verwant aan de hele wereld, deze cultuur kan overal heen geëxporteerd worden. Overal begrijpen mensen immers wat geld is. In Europa was dat anders. Europa is trots op haar individuele, speciale cultuur die zij in al haar kolonies probeerde te introduceren.

Het gebrek aan eenheid werd veel sneller in Europa onthuld. Daar zijn er conflicten tussen landen en regeringen, en er zijn territoriale claims. Volgens het programma van de schepping moesten zij ontdekken dat het Amerikaanse project dat alles in geld vertaalt met name in Europa niet kan worden gerealiseerd, waar vele parameters afgewogen moeten worden zonder geld als meeteenheid te hebben.

Het gevolg hiervan zal ertoe leiden dat men in Europa gaat begrijpen dat men door lijden heengaat. Elk programma dat zij nu aanbieden zal groot lijden ten gevolge hebben.

Vraag: Wanneer zullen de groep van Abraham en de groep van Nimrod elkaar weer ontmoeten en zich met elkaar verenigen?

Antwoord: De groep van Nimrod handelde – vanaf het oude Babylonië en daarna – alleen vanuit het principe van de macht van het geld. Deze aanpak is in elk land tot op de dag van vandaag diep ingeworteld, met kleine verschillen door het nationale karakter van elk land.

In de groep van Abraham begon men zich, niet op basis van geld maar op basis van het principe van eenheid, met elkaar te verbinden. Dus in hun houding domineerde niet het geld, maar wel: geven aan elkaar. Dit betekent dat de inspanningen om zich met elkaar te verenigen ofwel uit de portemonnee kunnen komen, of uit het hart.

Deze groep slaagde erin om de Tempel te bouwen en om eenheid te bereiken, maar toen viel deze groep uiteen. Nu wil de groep van Abraham zich echter met de groep van Nimrod vermengen. In deze tijd willen vooral de Joden in Amerika en Europa zich zoveel mogelijk met de groep van Nimrod verbinden, zij zullen echter ontdekken dat dit niet werkt.

Ze zouden heel graag willen opgaan in de gehele mensheid en hun gewoonten willen overnemen, maar daarin zullen zij niet slagen. De mensheid mag hen niet. De Joden worden geminacht en gehaat, zij worden geweerd. De Joden beseffen niet hoezeer ze door alle landen van de wereld gehaat worden.

Deze twee groepen kunnen alleen gaan samenwerken op voorwaarde dat – als resultaat van het werk van de groep van Abraham, namelijk de Kabbalisten – het Hoge Licht op de groep van Nimrod zal gaan schijnen en het hen mogelijk zal maken om te begrijpen dat zij zich bij de groep van Abraham moeten voegen, bij de methode van verbinding. Deze methode zal zich onder alle volkeren verspreiden. Alleen in deze vorm kunnen er correcties gemaakt worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 3

Laitman_115_05Vraag: Is er een andere gemeenschappelijke noemer, afgezien van geld, die Europa zou kunnen verenigen?

Antwoord: Het is onmogelijk om een ​​andere standaard te vinden die door iedereen zou worden aanvaard. Daarom zal Europa verdeeld blijven. Europa wilde het voorbeeld van Amerika volgen en besloot zich te verenigen.

Maar dit zal uiteraard niet lukken, omdat het onmogelijk is om de bestaande verschillen te overwinnen, om boven de haat, het verschil in talen, religies, gewoontes en de tegengestelde mentaliteit van de volken uit te stijgen.

De eenwording van Europa is een complex recept, daarvoor is een heel ervaren kok nodig. Iemand die kruiden aan dit gerecht toevoegt en precies weet welk land kan worden gecombineerd met welk ander land, wat er precies gecombineerd kan worden en in welke hoeveelheden. Daarom is er geen enkele reden om ook maar te dromen over een verenigd Europa.

Men wilde zich verenigen om net zoals Amerika te worden en dat gericht tegen Amerika, maar het lukte niet.

Vraag: Is het mogelijk dat Europa zich zal verenigen rondom het gemeenschappelijke probleem van de radicale islam?

Antwoord: De radicale islam is een ander bijkomend probleem voor Europa. Binnenkort zal dit verschijnsel zich ook voordoen in Amerika, als de radicale islam daar eenmaal is ingevoerd met behulp van hooggeplaatste pleitbezorgers zoals Obama. Hij verbergt zijn plannen niet om 10.000 Syrische vluchtelingen in de loop van het jaar naar de Verenigde Staten te halen. Het is zijn programma en dit is heel belangrijk voor hem.

Op het ogenblik laten zowel Europa als Amerika hun teleurstelling blijken. Wij kunnen hier niet omheen en maar gewoon verder genieten van het leven, er is duidelijk een negatieve trend in de samenleving, in de economie, en in het gezinsleven. Deze trend is ronduit verschrikkelijk, in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Wij kunnen dit vergelijken met een terminale patiënt die zich kort voor zijn dood plotseling een paar dagen beter gaat voelen, ogenschijnlijk tot leven komt en gezonder lijkt te worden. Dit gebeurt echter vlak voordat hij sterft.

De eenwording van Europa is niet consistent. Het is een direct gevolg van het oude Babylonië.

De groep die zich liet leiden door Nimrod en geld als maatstaf koos, verspreidde zich over de hele wereld. Na de hele geschiedenis van de egoïstische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, is deze groep tot de ontdekking gekomen dat dit principe niet meer werkt.

Er is niets mis mee. Zij hebben hun werk gedaan om dit uiteindelijk te ontdekken. Ondertussen deed Abraham ook zijn werk met de tweede groep, voltooide het en bereidde alles voor wat nodig was.

Nu verkeert de groep van Nimrod in een machteloze situatie. De groep van Abraham is echter ook machteloos. De tijd is gekomen om zijn methode te onthullen. Het is duidelijk dat we op geen enkele andere manier succesvol kunnen zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 2

Laitman_004Vraag: De Amerikanen zijn erin geslaagd om patriottisme en nationale trots onder de bevolking te kweken. Waarom is dit niet in Europa gebeurd vanaf het moment dat de gemeenschappelijke markt werd gecreëerd?

Antwoord: Dit ligt voor de hand. In de VS is er één leger, één politie, één hoofdstad en alleen het Witte Huis. En hoewel elke staat zijn eigen wetten en bestuur heeft, betekent dit niet meer dan een administratieve verdeling. Het is één land, daardoor ziet Amerika er totaal anders uit dan Europa.

In de Europese Unie zijn er dertig talen, dertig landen, dertig verschillende culturen en er zijn zelfs verschillende religies, die door de geschiedenis heen met elkaar hebben gevochten. Als het over grenzen gaat, legt iedereen een claim op de buurman. Elk land koestert wrok tegen de dichtstbijzijnde buren. Daarom kan er niet een zodanige eenheid tussen hen bestaan als in de VS.

In de VS hangt men één enkel principe aan: geld en vrijheid van economisch ondernemerschap. Zolang je opereert binnen het wettelijke kader, kun je doen wat je wilt en vervolgens wordt een ieder naar waarde geschat op basis van de hoeveelheid geld die hij op zijn bankrekening heeft staan.

Het egoïsme bloeit als men de mogelijkheid heeft om vrij te werken. Daarbij gelden de volgende maatstaven: Hoeveel weeg je?  Maar honderd dollar? En hij weegt honderd miljoen dollar, dan respecteren wij hem. Hierdoor wordt de waarde van alles echter duidelijk gemeten en het hele systeem werkt soepel.

Iedereen wordt op deze manier beoordeeld, wie hij ook is: musicus, schrijver of professor. Het eerste wat hem wordt gevraagd is hoeveel hij waard is, dat wil zeggen: hoeveel geld hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat bepaalt alles.

Maar in Europa is alles vaag, want de Europeanen waarderen cultuur, onderwijs en de idealen van de Franse Revolutie, dat wil zeggen: verschillende waarden die niet afgemeten kunnen worden aan geld. De Europeanen houden deze waarden in stand en hebben er waardering voor. Enerzijds is dit goed. Anderzijds zijn dit echter geen duidelijke egoïstische principes die kunnen leiden naar een gemeenschappelijke noemer om alle landen aan af te meten.

Het is noodzakelijk om één standaard maateenheid te hebben voor iedereen, die is er echter niet. Voor de Fransman is het Franse wijn, voor de Belg gedroogde vis en voor de Duitser bier, deze dingen zijn belangrijker dan Europa. Zulke verschillen waren er niet in Amerika, daardoor was het gemakkelijk om mensen met elkaar te verbinden, zij kwamen alleen om rijk te worden en een goed leven voor zichzelf te op te bouwen. Maar in Europa is een dergelijk simpel principe niet aanwezig, Europa is verdeeld door verschillende waarden.

Eén enkele standaard is daar niet aanwezig, er is geen gemeenschappelijke noemer tussen de landen, daarom kunnen deze landen zich niet verenigen. De gemeenschappelijke noemer is niet eenvoudig te vinden, namelijk iets gemeenschappelijks tussen ons allemaal, tussen jou en mij, tussen jou en hem. We hebben iets gemeenschappelijks nodig dat tussen ons aanwezig is, maar in Europa werkt dit niet. Het is daar zelfs niet mogelijk om eenheid te scheppen volgens het Amerikaanse principe: namelijk zich verrijken en de Verenigde Staten van Europa creëren.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Wie Kiest Europa Als Haar Vijand?

Vraag: Wanneer wordt de opstand van de moslims in Europa of de kruistocht van de Europeanen tegen de islamitische overname van Europa verwacht?

Antwoord: In het verleden was Europa tegen Rusland. Het beeld dat men van de vijand heeft, is van vitaal belang voor elk land en zelfs voor ieder mens, omdat onze natuur uit puur egoïsme bestaat.

Vóór Rusland zag Europa het Ottomaanse Rijk als haar vijand, en alleen tijdens de Lijflandse oorlog (1558-1583) koos zij Rusland als haar vijand. Het is aannemelijk om te veronderstellen dat Rusland en Europa de radicale islam als hun gemeenschappelijke vijand zullen zien.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal het anders verlopen. Europa en de islam zullen zich daadwerkelijk verenigen tegen Israël, want instinctief voelen zij dat Israël hun gemeenschappelijke vijand is.

 

De Ineenstorting Van De Unie

laitman_273_02In het Nieuws (Lenta.ru): “Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (…) werd een sensatie. Experts spreken over de bijzondere relatie tussen Groot-Brittannië en Europa, de opstand van het volk tegen de elite en het effect van de migratie crisis. Er zijn echter enkele mensen die hun aandacht op iets anders richten: de ineenstorting van de Europese Unie is in vele opzichten vergelijkbaar met de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het is een feit dat beide geopolitieke entiteiten werden gevormd op basis van een ideologie. En de ineenstorting is het gevolg van een radicaal verschil tussen de verkondigde ideologische doelstellingen en de werkelijkheid.

“De Sovjet-ideologie beloofde gelijkheid, rechtvaardigheid, een hoger niveau van economische ontwikkeling en van de levensstandaard in vergelijking met de ‘wereld van het kapitalisme’. In werkelijkheid kregen de Sovjetburgers met tekorten te maken, met oneerlijke verdeling, een corrupte regering, een niveau van ontwikkeling en een levensstandaard die in grote mate inferieur waren aan het Westen ….

“De ideologie ‘democratie’ beloofde aan de Europeanen het hoogste niveau van welzijn en vrijheid voor iedereen, een wereld zonder grenzen, zonder oorlogen en conflicten, een wereld van rechtvaardigheid en gelijkheid op het gebied van rechten en democratie, dat wil zeggen dat de bevolking de beslissende rol in de politieke besluitvorming zou hebben. Maar in werkelijkheid zien de EU-burgers een enorme inkomenskloof tussen een handjevol ondernemers die de rijksten zijn en de armste delen van de samenleving, de toestroom van immigranten neemt de banen van de inheemse bevolking over, er is oorlog in de naam van democratie in plaats van vrede, essentiële politieke kwesties worden door ongekozen bureaucraten in Brussel opgelost in de plaats van democratie.

Mijn Commentaar: Als wij ongecorrigeerde delen samenvoegen, krijgen we een nog groter ongecorrigeerd systeem. Er staat geschreven dat wanneer de dwazen samenkomen het slecht voor hen is en eveneens voor de wereld, wat betekent dat het beter is om niet bijeen te komen.

En er staat geschreven dat als altruïstische Tzaddikim (rechtvaardigen) bijeenkomen het goed is voor hen en voor de wereld. Als men eerst de egoïstische dwazen opnieuw had opgevoed tot altruïstische rechtvaardigen, zou alles waar de massa van had gedroomd gerealiseerd zijn, wat er gebeurd is, is een gevolg van het management van de bankiers.

 

Zijn Vluchtelingen Heilzaam?

Laitman_419Opmerking: Uit studie blijkt dat de Amerikanen de conclusie hebben getrokken dat vluchtelingen geen molensteen zijn om de nek van het land dat hen onderdak geeft. Integendeel, de monetaire hulp die aan hen wordt gegeven, betekent een krachtige impuls voor de economie.

Het onderzoek werd echter gedaan in de kampen voor vluchtelingen uit Afrika. Er werd hulp geboden in de vorm van levensmiddelen. De vluchtelingen verkochten ze en het geld werd geïnvesteerd in de economie van het land.

Antwoord: Dit zal absoluut niet tot een oplossing leiden, want vluchtelingen moeten worden opgenomen en zij moeten zich in die landen aanpassen aan een andere manier van leven.

In de allereerste plaats moet er absorptie en aanpassing op cultureel gebied plaatsvinden. Dit kan niet geïmplementeerd worden omdat de vluchtelingen op basis van hun religie, hun infrastructuur, hun intenties en hun plannen, een heel vijandige houding hebben ten opzichte van de ontvangende landen. De vluchtelingen houden vast aan een nauwkeurig plan voor de verovering van deze landen, zij willen controle uitoefenen en van deze landen een kalifaat maken. Daarom heeft alles wat er gezegd wordt over hun schijnbare bijdrage aan de vooruitgang van de economie geen enkele betekenis. De Amerikanen voeren hun beleid uit en geven het een impuls om de publieke opinie op zijn minst een beetje te verzachten.

De vluchtelingen hebben in geen enkel land economische heropleving of herstel gebracht. Ze willen niet werken, niet leren en zich niet aanpassen aan de burgers. Zij maken deel uit van een enorm grote valuta doorstroming: het land geeft hen geld en zij geven dat geld aan het land terug via inkopen, dit kan echter ook gedaan worden door de bewoners van de betreffende landen.

Vraag: Volgt hieruit dat men moet zorgen voor culturele integratie en educatie van de vluchtelingen, omdat het niet langer mogelijk is om de stroom van migratie tegen te houden?

Antwoord: Helaas, Europa “ligt onder” hen. We kunnen hen vergelijken met parasitaire bacteriën in een goede, voedende omgeving. Dit is nu precies wat er in deze tijd op het Europese continent gebeurt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/21/16