Category Archives: Engelen

Twee engelen begeleiden de mensheid

Hoe dichter een mens bij zijn Egypte komt, hoe groter zijn wil om te ontvangen daar wordt. Eerst ontvangt hij zijn verlangen met vreugde. Hij heeft een goed gevoel over het feit dat hij zich ontwikkelt, rijker wordt en de wereld begrijpt.

Op deze manier heeft de hele wereld zich tot voor kort ontwikkeld. Dan ontdekken we plotseling dat alles wat wij bereikt hebben niet goed is voor ons. We hebben eigenlijk een gevangenis voor onszelf gebouwd, ware slavernij die we niet kunnen ontvluchten. Egoïsme begraaft ons en bindt ons aan handen en voeten. Zelfs als we ogenschijnlijk heel veel goede dingen voor onszelf hebben gedaan, plotseling overweldigen en controleren ze ons. 

Eerst werk ik om dingen te kunnen aanschaffen, vervolgens moet ik continu blijven werken om alles wat ik bezit te kunnen onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Ik werk steeds harder om een groter huis te kunnen betalen, een betere school voor de kinderen en nog veel meer.

Een mens ziet dat hij in slavernij leeft. Eerst dacht hij dat hij zijn leven voor zijn eigen gemak had ingericht. Nu blijkt dat hij geen rust meer heeft en niet meer van het leven kan genieten. Hij werkt steeds harder. Zijn vrouw werkt nu ook, maar ondanks dat maken ze schulden. Dit is ware slavernij en het einde is niet in zicht.

Toen kwam de coronacrisis er nog bij en wie weet hoewel klappen ons nog te wachten staan. We gaan beseffen dat we geen goed leven hebben opgebouwd. Er is nog wel een positief aspect te vinden, want nu kan de Wijsheid van Kabbalah ontdekt worden en kunnen mensen daarnaar luisteren. Daarvoor is deze Wijsheid dan ook onthuld.

Dan verschijnen de volgende twee krachten in de natuur: Enerzijds de Farao en anderzijds de Schepper, zij helpen ons om onze weg naar het einde van de correctie te vervolgen, “ …. de twee engelen die ons op Shabbatavond begeleiden …”

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/04/two-angels-accompany-humanity/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/4/21, “Pesach “(Passover)

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Egoism, Globalization, Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

New Life 503 – Goede engelen en kwade engelen

New Life 503 – Goede engelen en kwade engelen

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Engelen zijn krachten die actief zijn in het systeem van de natuur. Demonen en geesten behoren ook tot de engelen, namelijk de psychische krachten van een mens, zijn verlangens. Alle natuurlijke, egoïstische verlangens en gedachten zijn je kwade engelen. Als je je houding naar anderen verandert van negatief naar positief, activeer je goede, beschermende engelen. Sterke verlangens om anderen goed te doen of kwaad te doen, kunnen we activeren omdat we allemaal deel zijn van één enkel systeem. De Wijsheid van Kabbalah maakt het ons mogelijk om onszelf te corrigeren door een unieke, hoge Kracht te activeren, het “Licht”, dat ons helpt om het principe “En je zal je vriend liefhebben als jezelf” (Leviticus 19:18) te realiseren. Een ware Kabbalist is iemand die in een groep werkt, controle krijgt over zijn eigen macht en nooit kwaad aanricht.

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2020/10/new-life-503-good-angels-evil-angels/

From KabTV’s “New Life 503 – Good Angels, Evil Angels,” 1/18/15

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Filed under: New Life | Add Comment / Ask Question →

 

 

Geheimen en engelen

Vraag: Adam HaRishon schreef een boek, The Secret Angel genaamd. Kabbalah lijkt een wetenschap te zijn, maar dit boek gaat over geheimen en engelen?

Antwoord: “Geheim” betekent: verborgen, en niets anders. Alles wat voor mij verborgen is, wordt een geheim genoemd, en op het moment dat het onthuld wordt, wordt het realiteit.

Een “engel” is een kracht. Alle krachten van de natuur worden engelen genoemd. Bijvoorbeeld de zwaartekracht: als er nu iets op de grond valt, betekent dit, dat de aarde een kracht bezit die alles daarboven aantrekt. Deze kracht wordt de engel van de aantrekkingskracht genoemd. “Engel” is in het Hebreeuws “Malach”, dit is afkomstig van het woord “Malchut”. Wij noemen alle bijzondere eigenschappen van Malchut engelen.

Vraag: Waarin verschilt de verborgen kracht die door Adam werd onthuld van elektromagnetische golven en de zwaartekracht?

Antwoord: Adam heeft de alomvattende kracht van de natuur onthuld, waardoor het gehele universum bestuurd wordt, de gehele schepping, onze wereld en de Hoge Wereld. Hij noemde deze kracht: de Schepper, “Boreh”, dit betekent: “Degene die creëert”. Hij realiseerde zich namelijk dat deze Kracht creëert. Daarbij betekent Boreh: “Bo en “Reh“: kom, ontdek en zie, bereik. Dit heeft Adam allemaal zelf ervaren en in het boek The Secret Angel beschreven.

Democratie En Monarchie

laitman_556De vier legioenen staan voor vier legioenen engelen. Het legioen van Juda vertegenwoordigde het hemelse legioen dat onder de leiding van de Engel Gabriël staat.

Engelen zijn natuurkrachten. Als wij bijvoorbeeld een glas water loslaten, valt het op de grond, dit betekent dat er een engel is die dit glas naar de grond toetrekt.

Als wij alles zo integreren als de Torah het ons gebiedt, kunnen wij de vier krachten onthullen die een mens ondersteunen door middel van de juiste onderlinge samenwerking. Het resultaat van de correcte verbinding tussen alle 12 stammen van het Israëlische volk is de onthulling van de vier belangrijkste krachten: Hochma, Bina, Zeir Anpin en Malchut, de vier engelen, de vier pilaren die alles bij elkaar houden en ons voorwaarts leiden op een onveranderlijke en juiste wijze.

Het gaat hier om een immens grote druk omdat alles nauwkeurig gericht is op onze ontwikkeling. Spirituele wetten zijn absoluut niet democratisch. Als wij ze ontdekken blijkt dat een mens zich tot op zekere hoogte moet inspannen, daarom wordt elke wet vergezeld door een onbuigzame kracht en eveneens door correctie. Hier is geen sprake van democratie. Democratie is een concept dat bedacht is om af te komen van de keizerlijke overheersing. Een monarchie die afkomstig is van Kabbalisten is echter de best denkbare en betrouwbare monarchie.

De spirituele werelden zijn zo geschapen dat er slechts één Hoge Kracht is, de Koning van de wereld en alles is aan Hem ondergeschikt. Het zou in de fysieke wereld net zo moeten zijn. Sinds de monarchieën zijn verdwenen zie ik geen positieve veranderingen in de wereld. Een koning draagt verantwoordelijkheid voor zijn land en de bewoners. De bewoners zijn de onderdanen van de koning, daarom denkt hij aan hen en zorgt hij voor ze. In een democratie echter, wordt de staat geplunderd en iedere politicus denkt alleen aan zijn eigen voordeel, de anderen kunnen doodvallen.

In de tijd van de monarchieën functioneerden zowel het leiderschap als de schatkist efficiënter. Als de koning door de wijzen werd gesteund, was alles gericht op het welzijn van de staat. Alle koningen van Juda hadden een raad van wijzen aan hun zijde, het Sanhedrin. Daarnaast waren er altijd profeten die deze raad en de staat hun zegen gaven. Dit kunnen wij in het ‘Boek der Koningen’ lezen.

Wanneer wij spreken over spirituele wortels die in onze wereld vervuld worden, moeten we vermelden dat de koning zich aan bepaalde wetten moest houden, omdat de Schepper boven hem stond. Het was duidelijk dat het dagelijkse routine werk van een koning werd uitgevoerd volgens zijn spirituele niveau. Het ging over heel veel werk!

Koning David heeft, wat hij op spiritueel niveau heeft bereikt, in de Psalmen beschreven en Koning Salomo in het Hooglied. Het Hooglied is het heiligste boek, het beschrijft de eenheid, de volmaakte liefde tussen de Schepper en de schepselen. Dit zijn de hoge spirituele niveaus waarop de koningen, de rechters en de profeten zich bevonden.

Ondanks de strakke hiërarchie konden mensen die geen priester of Leviet waren ook lid van het Sanhedrin worden. Zij moesten allemaal tot één besluit komen, niet door middel van democratie maar door wederzijdse concessie, dit is een volkomen andere houding naar de wereld.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/24/14