Category Archives: Egoïsme

Zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt

283.01Vraag: Welke handelingen die ons van de liefde voor de Schepper verwijderen worden het elixer voor de dood genoemd?

Antwoord: Egoïstische  intenties voor eigenbelang, niet voor anderen.

Elke handeling in spiritualiteit wordt alleen maar gemeten en gewogen door de intentie: Waarom doe ik het, voor wie doe ik het en waarvoor? Daarom moeten we voortdurend de intentie hebben om al het mogelijke te doen om alle schepselen naar een goede relatie met de Schepper te brengen.

Vraag: Welk doel moeten wij voortdurend voor ogen hebben zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt?

Antwoord: Verbinding, correctie en hulp aan elkaar in de groep

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/so-the-torah-does-not-become-the-elixir-of-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulam “Concerning the Giving of the Torah – 2“

Related Material:
Study: Elixir of Life or Potion of Death
Will You Use Kabbalah As A Potion Of Death Or Elixir Of Life?
Beware Of Joining A Gathering Of Clowns

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

 

Lever de koffer op de plaats van bestemming af

261Vraag: Hoe kan ik mij er elk moment van mijn leven van bewust zijn dat ik de ‘koffer’ van de Schepper draag, namelijk dat ik voor Hem werk en niet voor mezelf?

Antwoord: De koffer vertegenwoordigt handelingen van geven aan de Schepper. Als ze gemakkelijk zijn, is de koffer de juiste en is de handeling correct. Maar als het moeilijk is, betekent het dat je ergens in verwarring bent geraakt.

Opmerking: Het komt voor dat in het begin alles gemakkelijk gaat, dan wil een mens zichzelf meer toe-eigenen en dan pakt hij de verkeerde koffer.

Mijn antwoord: Het betekent dat de verbinding tussen de vrienden in de groep onjuist is. Hierbij is het nodig om in te schatten hoe gemakkelijk het is om de koffer te dragen. De verbinding maakt de koffer licht.

Vraag: Is mijn Ten de koffer?

Antwoord: Nee, het zijn je persoonlijke verlangens die je moet corrigeren, invullen en mee moet nemen naar het einde van de schepping. Alles in ons leven is verbonden met deze koffer die je naar zijn bestemming moet brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/deliver-the-suitcase-to-its-destination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/17/23, Writings of Baal HaSulamLishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below?“

Related Material:
A Check For Selfless Devotion
The Only Gift From The Creator
Ten—An Extensive System

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wederzijdse invloed

528.03Vraag: Stel dat de Schepper mij een nieuw stuk van mijn egoïsme laat zien. Dan vraag ik aan de Schepper om het te corrigeren en op de een of andere manier verandert mijn situatie. Heeft zulk individueel spiritueel werk invloed op de hele Ten?

Antwoord: Natuurlijk is dat zo, want jij maakt deel uit van die groep. Dus als jij vraagt en de groep vraagt, beïnvloeden jullie elkaar en de Schepper werkt tussen jullie. Het belangrijkste is dat je de zorg voor elkaar niet loslaat

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/10/mutual-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 3 “Overcoming the Burdening of the Heart”

Related Material:
Caring For Friends Means Caring For Your Correction
A Warm Attitude Toward The Friend Brings Us To The Creator
The Progress Of The Friend Is More Important Than My Own Progress

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Vraag onophoudelijk

534Vraag: In onze dagelijkse samenleving zijn we bang dat ons egoïsme gekwetst wordt en proberen we het te sussen. Hoe komt het dat in de Ten het egoïsme grenzeloos losbarst, waarom is het dan zo oncontroleerbaar?

Antwoord: Omdat we het juist in de Ten moeten corrigeren. Maar we weten niet waar het niveau van het oorspronkelijke egoïsme van afhangt. Dit geldt voor onze initiële omstandigheden en vele andere kenmerken waarmee we geboren zijn.

Vraag: Wat kan ik doen als ik met mijn verstand begrijp wat de erkenning van het kwaad is, maar ik het niet in mijn hart kan voelen?

Antwoord: Vraag onophoudelijk, zoals een kind dat iets wil en waar je helemaal niets mee kunt beginnen. Dit is de manier waarop je moet vragen.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/why-do-you-want-to-be-good/


From the Daily Kabbalah lesson 8/17/23, “To Come to Feel Others”

Related Material:
Pray And Ask!
What Is Prayer?
Praying In Order To Change

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Leer niet met het verstand maar met het hart

165Dus als iemand de Torah bestudeert, moet hij voor ogen houden dat de Torah, en de Mitzvot die hij uitvoert, hem zullen helpen om uit de controle van het kwaad te komen (“What Is ‘The Earth Feared and Was Still,’ in the Work,” RABASH).

Als wij ons met elkaar verbinden en samen vragen om van egoïsten te veranderen in altruïsten die goed met elkaar verbonden zijn, betekent dit dat wij het Hoge Licht gebruiken, de hoge energie, het Licht van de Torah, de Torah zelf, om onszelf te corrigeren. Dit behoren wij te doen.

Vraag: Wat betekent dit: de Torah bestuderen?

Antwoord: Het betekent dat wij dan voelen wat er innerlijk gebeurt. Dit wordt beschreven als: niet leren met het verstand, maar met het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learning-not-with-the-mind-but-with-the-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me”

Related Material:
The Diagnostic And Curative Power Of The Torah
The Torah And Kabbalah
Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik ermee stoppen om mijn egoïsme te rechtvaardigen?

294.3Vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het egoïsme niet constant rechtvaardigen, maar het voor ons laten werken?

Antwoord: Dat kan je het beste met liefde doen. Als ik probeer om liefde voor de vrienden te ontwikkelen, schuift dat mijn egoïsme enigszins terzijde.

Vraag: Hoe kan ik vermijden dat ik sommige handelingen rechtvaardig op basis van: “Er is geen ander dan Hij”, want dit haalt alle verantwoordelijkheid bij mij weg?

Antwoord: Integreer meer met de groep, dan zal het duidelijker worden waar je mee bezig bent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-can-you-stop-justifying-egoism/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 8/3/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Give Love
Love Of Friends Is Our Common Treasure
What Do We Gain From Love Of Friends?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het Licht van de Schepper – Steun en Hulp

549.02Opmerking: Ik kan mijn neiging tot het kwaad alleen kalmeren als het Licht van verbinding in de groep aanwezig is. En als het niet meer schijnt, neemt de neiging tot het kwaad onmiddellijk bezit van mij.

Mijn antwoord: Heel goed. Dit betekent dat je constant om de invloed van het Licht van de Schepper moet vragen, om de kracht van de Schepper die de juiste staat voor je zal handhaven. Verder is er niets nodig.

Het kan niet op een andere manier. Hoe zouden wij de kracht kunnen hebben om het egoïsme te weerstaan? Dat kan alleen als de Schepper Zijn Licht op ons laat schijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-light-of-the-creator-support-and-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me—Selected Excerpts from the sources”

Related Material:
The Exile Is The Creator’s Doing
How To Feel The Surrounding Light
How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij onze beweging naar de Schepper kunnen versnellen

631.1Vraag: Wij voelen een grote behoefte aan verbinding en een groot verlangen om uit alle macht te vragen om onze gemeenschappelijke correctie en om vrijheid van egoïsme. Hoe kunnen we deze beweging versnellen?

Antwoord: Stel je eens voor dat we nu de kans hebben om dichter bij elkaar te komen dan gewoonlijk, met het doel om de Schepper aan te trekken. Vraag en smeek Hem dan om ook bij onze verbinding te zijn..

We zouden onze verbinding absoluut goed willen krijgen, gemeenschappelijk in vorm en inhoud, zodat de Schepper er volledig in onthuld kan worden en blij is met wat we Hem aanbieden.

En we zouden Zijn onthulling in ons als de Shechina ervaren als een absolute, vredevolle, vreugdevolle onthulling van Hem aan Zijn schepselen. Daar heeft Hij ons voor geschapen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/how-to-accelerate-movement-toward-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
To Raise Shechina From The Dust
To Connect With The Shechina [Divinity]
The First Condition For Approaching The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spirituele verbinding

938.03Elke keer ziet hij meer van de waarheid: hij is ondergedompeld in eigenliefde en ziet geen enkele mogelijkheid aan de horizon die hem hieruit kan halen. (Wat is ‘According to the Sorrow, So Is the Reward?’ RABASH) (Volgens de droefheid is de beloning)

Vraag: Kunnen we hetzelfde zeggen over een groep waarin mensen aan elkaar gewend zijn, het lijkt alsof ze met elkaar verbonden zijn, van elkaar houden en zich goed voelen bij elkaar? Ik heb het gevoel dat dit ieders ogen sluit, dat ze geen vooruitgang boeken en geen duwtje in de rug krijgen om vooruit te komen.

Wordt er in het artikel gesproken over een dergelijke egoïstische verbinding?

Antwoord: Misschien wel, misschien niet. Maak je er maar geen zorgen over.

Een niet-egoïstische verbinding kan alleen bestaan met de vrienden en met de Schepper en alleen als een mens eraan werkt.

Vraag: Betekent dit dat het Licht ons de mogelijkheid geeft om verder te komen en te laten zien hoe we vooruit kunnen komen?

Antwoord: Ja, het Hoge Licht, de Hoge Kracht, geeft ons de mogelijkheid om te voelen wat het betekent: relaties boven ons egoïsme.

Vraag: Als mensen geen afwijzing en haat voelen en alleen maar positief zijn, kan dit dan een spirituele verbinding zijn?

Antwoord: Ik denk het niet, want spirituele verbinding wordt gebouwd boven de egoïstische verbinding. Dat wil zeggen, je moet boven je egoïsme uitstijgen en verbindingen gaan creëren die niet afhankelijk zijn van het ego. Dit is een volkomen nieuw soort verbinding.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/08/spiritual-connection/
Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “According to the Sorrow, So Is the Reward”

Related Material:
Penetrating Love Through Barricades Of Hate
Asking To Love
Indifference Is Worse Than Hate

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een beker vol zegeningen

239Er staat geschreven dat “een beker van zegening vol moet zijn”, vol van gebed, van onze hoop en een brandend verlangen om voor de Schepper te staan. Al deze voorbereidingen in het hart worden een beker van zegening genoemd.

Wij vragen om een zegening, wij vragen de Schepper om onze natuur te transformeren, om ons hart te veranderen, zodat Hij ons, in plaats van egoïstische gedachten en verlangens, het verlangen om te geven zal schenken en wij, door alle levende wezens, aan Hem, aan de Schepper, gevend zullen zijn.

Dit wordt een beker van zegening genoemd. Wij zegenen de Schepper, wij danken Hem dat Hij ons – hoewel Hij ons met een wil om te ontvangen geschapen heeft, een nietsontziende, blinde wil – de mogelijkheid heeft gegeven om deze wil in geven te hullen, in het tegendeel.

We begrijpen welke grote verandering er in ons moet plaatsvinden en we zijn de Schepper dankbaar dat Hij ons de mogelijkheid geeft om twee tegengestelde vormen in ons te verenigen: ons egoïsme, ontvangen en geven. Als we deze twee vormen met elkaar combineren, zullen we dichter bij de Schepper komen, aan Hem gelijkvormig worden, naar Hem opstijgen, in staat zijn om Hem te begrijpen en te voelen, en op Hem gaan lijken.

Daarom moeten we, voordat we met de Schepper in contact komen, voelen waar we werkelijk zijn, waarom de Schepper ons in deze vorm heeft geschapen, en wat we moeten doen om onszelf te veranderen en op Hem te gaan lijken. Op basis van deze twee tegengestelde vormen kunnen wij enerzijds Zijn schepselen blijven en anderzijds aan de Schepper gelijkvormig worden, en zo onze volledige correctie bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/full-cup-of-blessing/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/21/23, Writings of Rabash “What Is, “A Cup of Blessing Must Be Full,” in the Work?”

Related Material:
A Blessing In The Heart
Blessing And Grace
A Blessing Above And Below

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →