Category Archives: Eenzaamheid

Het tijdperk van ongelukkig zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Het tijdperk van ongelukkig zijn

Uit een recent artikel van het wereldwijde analyse- en adviesbureau Gallup blijkt dat je ongelukkig voelen wereldwijd toeneemt. Volgens het artikel is de situatie “zorgwekkend, omdat ongelukkig zijn nu een recordhoogte heeft bereikt…. Mensen voelen meer woede, verdriet, pijn, zorgen en stress dan ooit tevoren.” Hoewel het artikel toegeeft dat de pandemie heeft bijgedragen aan de stijging van ongelukkig zijn, stelt het ook dat “ongelukkig zijn in feite al tien jaar lang aanhoudend toeneemt”. Studies tonen aan dat geluk afhangt van sociale contacten. Statistisch gezien voelen mensen met sterkere en meer sociale contacten zich gelukkiger, terwijl introverte mensen vaker aangeven dat ze zich ongelukkig voelen.

De samenhang tussen geluk en sociale contacten wijst op een fundamenteel element dat in de hele schepping aanwezig is. In elk deel van de werkelijkheid hangen stabiliteit, vitaliteit en evolutie af van de contacten met de omgeving. Elke verandering die ergens in de werkelijkheid plaatsvindt, is het gevolg van de een of andere interactie met de omgeving. Zelfs ogenschijnlijk negatieve verbindingen, zoals het ontsnappen aan roofdieren, versnellen de evolutie.

Wat voor de hele natuur geldt, geldt ook voor ons eigen lichaam. Ons lichaam kan zich alleen door talloze verbindingen tussen de cellen en de organen onderhouden, verzorgen, beschermen tegen ziekteverwekkers en verontreinigende stoffen en op die manier gezond en sterk blijven. De diversiteit van deze verbindingen en de ondersteuning die zij elkaar bieden, geven het lichaam kracht, weerbaarheid en vitaliteit.

De enige plek waar deze verbindingen verbroken en gebrekkig zijn, is de menselijke samenleving. Alle andere gemeenschappen en alle andere natuurlijke systemen functioneren harmonieus, de onderdelen ervan vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar. Bij ons is er echter geen sprake van wederzijdse steun en complementariteit. Onze verbindingen zijn uitbuitend en agressief, onze doelen zijn er niet om ons leven te verbeteren, maar om het leven van anderen te verslechteren.

Daarom komen alle negatieve verschijnselen die de Gallup-peiling heeft gerapporteerd – woede, verdriet, pijn, zorgen en stress – voort uit de corrupte en verbroken verbindingen tussen ons. Het tijdperk van ongelukkig zijn dat is aangebroken, hebben we zelf veroorzaakt. Als wij de manier van omgaan met elkaar veranderen, zullen we uit dit tijdperk tevoorschijn komen in een ander tijdperk, daar zal alles wat we nu als negatief ervaren, worden omgekeerd in het positieve tegendeel.

De negatieve verhoudingen die nu de overhand hebben in de maatschappij, zullen de voedingsbodem worden van een maatschappij die erop aandringt elkaar nabij te zijn en voor elkaar te zorgen, omdat zij de prijs kent van onverschilligheid en vervreemding van elkaar.
Het tijdperk van ongelukkig zijn, kan een aanzet worden tot een tijdperk van ware verlichting, van kennis van de natuur en ons van daaruit leren hoe de menselijke natuur te corrigeren en het leven goed te maken voor de hele mensheid. Als we er echter voor kiezen om niets te doen, kan het wijdverbreide ongelukkig zijn blijven escaleren en een tijdperk van ongekende ellende worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/09/the-age-of-unhappiness-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Een remedie tegen eenzaamheid

Vraag: Is het mogelijk om eenzaamheid te genezen?

Antwoord: Ja. Eenzaamheid is eigenlijk een zegen, maar we moeten er wel voor zorgen dat eenzaamheid niet leidt tot allerlei overbodige, ongewenste gevolgen. Als eenzame mensen lijden onder hun eenzaamheid zijn ze namelijk tot van alles in staat. Ze kunnen radicale extremisten worden enz. en ze kunnen zich ook gaan bezighouden met drugsmisbruik of zelfmoord plegen.

We moeten kijken naar de verschillende soorten eenzaamheid. Als het intellectuele eenzaamheid is, is het een zegen voor de mens en de mensheid. Als het niet intellectueel maar wetenschappelijk is, kan het ook een zegen zijn, hoewel het wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig steeds meer in groepsverband plaatsvindt. Maar als het een psychiatrische, psychologische eenzaamheid is, moet daar nader naar gekeken worden en moeten we een mens helpen om het op de een of andere manier in evenwicht te brengen.

Alles hangt ervan af of een mens zich prettig voelt in zijn eenzaamheid. Als iemand mijn eenzaamheid binnendringt, is dat erg moeilijk voor me. Ik kan iemand dan wel een poosje verdragen maar dan komt er een moment waarop het niet meer lukt. Ik moet weg, me terugtrekken, bij mezelf zijn, alleen zijn.

Vraag: Wat is correcte eenzaamheid?

Antwoord: Correcte eenzaamheid is datgene wat leidt tot iemands innerlijke ontwikkeling.

Ik zie een mens als een entiteit, eenieder brengt een deel van zijn tijd helemaal alleen door, in zichzelf gekeerd, nadenkend en reflecterend op verschillende dingen. Een klein deel van zijn tijd brengt hij met anderen door. Over het geheel genomen “liegt” hij wanneer hij samen met anderen is, hij probeert een bepaalde indruk te wekken en dan gedraagt hij zich dus als een ander, niet als zichzelf.

Hoe kan een mens zich niet eenzaam voelen? Het is mogelijk om hem het gevoel te geven dat hij niet eenzaam is als je hem goed opvoedt. Het is op elke leeftijd mogelijk om iemand op te voeden. Dat betekent dat je hem moet laten zien dat hij baat kan hebben bij de juiste vorm van eenzaamheid.

Als hij begrijpt dat hij alleen door de juiste verbinding met een ander mens de Hoge Wereld kan onthullen, de grenzen van leven en dood en van zijn eigen bestaan kan overstijgen, klinkt dat al aanlokkelijk.

Vraag: Waar komt de juiste verbinding met iemand anders op neer en hoe kan je dat bereiken?

Antwoord: De juiste verbinding betekent dat het lijkt alsof een mens in een ander woont. Dit wordt bedoeld met “Maak uw verlangen als het verlangen van de ander.” Door dit te doen, wanneer ik uit mijzelf treed en in een ander verblijf – wat betekent dat ik ga werken met de verlangens van de ander en die ga vervullen in plaats van mijn eigen verlangens te vervullen, door mijn hele fysieke en creatieve potentieel te gebruiken om die ander te vervullen – is het alsof ik in hem vertoef. Ik ga voelen dat het leven door hem heen stroomt.

Dit is een totaal ander leven, dit is een spiritueel leven. Waarom is het spiritueel als het over een mens zoals ik gaat? Omdat ik de ander word door te proberen om hem te voelen in plaats van mijzelf, dit betekent dat ik uit mijzelf ga. Alsof mijn lichaam sterft en ik met mijn hele verstand in hem ga wonen. In dit geval kan een mens zijn eigen lichaam verlaten.

Vraag: Kan dit bij ieder mens, zoals een donor, om te voelen dat ik leef, gelukkig ben en vervuld?

Antwoord: Ja. Door in een ander te gaan wonen, zwerf je in een totaal andere ruimte rond.

Vraag: Is dit de remedie tegen eenzaamheid?

Antwoord: Het is niet alleen de remedie tegen eenzaamheid, maar ook de remedie tegen de dood. Het is een remedie die je onsterfelijk maakt, omdat je volmaaktheid wilt bereiken en boven jezelf wilt uitstijgen, boven je ego uit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/a-remedy-for-loneliness/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/27/19

Related Material:

Loneliness Kills

“Loneliness Epidemic”

How Do You Escape Loneliness?

Filed under: Body and Soul, Children, Education, Health, News, Perception | Add Comment / Ask Question →