Category Archives: Eenheid

Vragen over Spiritueel Werk – 25

934Vraag: Wat helpt ons om de vormen van de handelwijze van de Schepper in de Ten te onthullen?

Antwoord: Ons verlangen naar eenwording helpt ons. We moeten proberen om ons te verenigen, en als we het op een verkeerde manier doen, zal de Schepper ons corrigeren.

Vraag: Wat zal mij helpen om het verschil te begrijpen tussen mijn dagelijkse streven naar eenwording in de Ten en de vorm die de Schepper mij lijkt te tonen? Waar moet ik op letten?

Antwoord: Je moet aandacht besteden aan je vrienden. De Schepper kleedt Zich in je vrienden. Je moet via hen voelen welke onvoltooide verhoudingen je nog met hen hebt, dan zal je begrijpen hoe je dichter bij de Schepper kunt komen.

Vraag: Hoe kunnen we eerlijk zijn naar de vrienden en hen toch niet wegduwen?

Antwoord: Daarvoor moet je eenvoudigweg de grootheid van je verbinding met je vrienden hoger plaatsen dan al het andere in de wereld. Zoals er geschreven staat: ofwel eenwording ofwel de dood.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/questions-about-spiritual-work-25/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Rabash “What Is the Preparation to Receive the Torah in the Work?-2“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Geloof, ontzag en eenheid

610.2Vraag: Wat is de relatie tussen geloof, ontzag en eenheid?

Antwoord: In de eenheid vinden wij de Kracht die ons verenigt, het ontzag waarmee we ons tot Haar wenden en zo het doel van de schepping bereiken, namelijk dat wij de Schepper in ons ervaren.

Alles is er uitsluitend op gericht om ons samen te brengen, want alleen dan kan de Schepper in ons onthuld worden.

Vraag: Hoe kunnen we ons op de juiste manier op de Schepper richten, die ons volledig geloof als beloning geeft?

Antwoord: Je denken moet erop gericht zijn dat je een zodanig gevoel van de houding van de Schepper naar jou ontvangt, dat je alles voor Hem zou kunnen doen. Dit zal de beloning voor al je inspanningen zijn.

Vraag: Is volledig geloof een staat van de laatste correctie (Gmar Tikkun) of is het in elk stadium aanwezig?

Antwoord: In zekere zin bestaat het in elk stadium.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/faith-awe-and-unity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland


From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/20/23, Writings of Rabash “What Is “the People’s Shepherd Is the Whole People” in the Work?,” in the Work?“

Related Material:
Prayer And Confidence
The Three Parameters Of Faith
Calculate Your Faith

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is onze kracht, broeder?

275Vraag: Wat betekent sterk zijn tegenwoordig?

Antwoord: Het betekent verenigd zijn. Niets anders! Als we ons verenigen, is de Schepper met ons.

Opmerking: U hebt altijd maar één antwoord.

Mijn antwoord: Ja. We hebben niets anders nodig.

Vraag: Wat is eenheid? Wat bedoelt u met dat woord?

Antwoord: Er is eenheid als iedereen voelt dat hij er voor anderen is en dat allen er voor één zijn. Er kan hier geen sprake van verslapping zijn. We zijn bij elkaar en we moeten elkaar helpen.

Vraag: Aan de ene kant zegt u wat al sinds onze kindertijd tegen ons gezegd wordt.
Herinner je je de Drie Musketiers? “Eén voor allen en allen voor één!” We geloofden hier echt in, we vonden dit heel fijn en wilden zo leven. Waar is dit later allemaal naartoe verdwenen?

Antwoord: Dit is verdwenen omdat het leven ons naar andere waarden heeft geduwd: ieder voor zich en het maakt niet uit hoe het met anderen gaat. Maar nu krijgen we lessen, heel serieuze lessen.

Vraag: Kan er alleen door deze lessen iets veranderen?

Antwoord: Natuurlijk. Anders zou de Schepper het zo niet hebben gedaan.

Vraag: Wat is onze stap nu? Hij deed een stap, een moeilijke, tragische stap. Wat is nu onze stap?

Antwoord: Onze enige stap is nu dat we ons met elkaar verbinden en oprukken naar de vijand.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-is-our-strength-brother/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/16/23

Related Material:
Unity Now and Forever
During these Difficult Days
In Times of Severe Trials

Filed under: Israel, News | Add Comment / Ask Question →

 

Wat maakt ons gelijk?

945Vraag: Moeten we gelijk zijn om ons met elkaar te kunnen verbinden, moeten we ons annuleren totdat we gelijk zijn?

Antwoord: Nee, onze eenheid hangt niet van gelijkheid af, maar van elkaar accepteren. Het is een feit dat er nooit gelijkheid tussen ons zal zijn.

Ieder van ons is een uniek individu, een afzonderlijk organisme met een eigen zenuwstelsel, geest en eigen gevoelens. Er kan alleen gelijkheid zijn als we onszelf gelijk maken. We hebben allemaal dezelfde natuur en hetzelfde doel, in dit opzicht zijn we gelijk.

Als we verder komen, worden we én meer verschillend én meer gelijk. Het egoïsme ontwikkelt zich steeds meer in ieder van ons, dus we verwijderen ons van elkaar. Maar iedereen streeft naar hetzelfde doel, dus we komen ook dichter bij elkaar en tenslotte worden we als één mens met één hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-makes-us-equal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 1 “The Work Is Mainly in the Heart”

Related Material:
Equality Is an Equivalence of Properties
Equality In Spirituality
What Is The Essence Of The Roundtable?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Alle miljarden mensen als één mens

944Onze verbinding is het belangrijkste. Ieder mens bezit namelijk een stukje van de gemeenschappelijke ziel van Adam HaRishon, en om verbinding met de Schepper te bereiken, moeten wij ons met elkaar verbinden. Deze verbinding wordt geïmplementeerd in groepen van tien, want tien is een speciaal, rond getal, gelijk aan het totale alomvattende geheel. Daarom organiseren wij ons, volgens het advies van de Kabbalisten, in tientallen.

Iedereen moet ervoor zorgen dat hij deel is van een tiental (Ten), want daar zal iedereen als één mens met één hart worden. Deze verbinding is permanent en wordt steeds sterker. De kracht van deze verbinding bepaalt het niveau waar we naartoe groeien, naar de volledige correctie, naar de ware verbinding tot één mens met één hart.

Dit principe wordt al duizenden jaren door de Kabbalisten toegepast, door mensen die spiritueel willen groeien en correctie willen bereiken. Op basis van dit principe kunnen we de wereld en de mensheid beoordelen en in onszelf nagaan tot welk niveau we zijn gekomen.

Daarom is het zo belangrijk om bijeenkomsten te hebben met de vrienden, waar we elkaar ontmoeten en proberen om ons als één te verenigen: één Ten als één, tien Tens als één, enzovoort, steeds meer, totdat de kracht van onze verbinding ons de Schepper laat voelen. Zo gaan we vooruit tot aan het einde van de correctie, als alle miljarden mensen zich zullen verenigen tot één Ten, tot één gemeenschappelijke structuur, de ziel van Adam.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/all-the-billions-of-people-as-one-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/27/23, Writing of Rabash “The Order of the Work, from Baal HaSulam”

Related Material:
Help Your Soul Grow
Reveal Your Soul Now In This Life
Help In Developing The Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Maak jezelf wakker

260.01Vraag: Hoe opent de Schepper onze harten? Door liefde voor elke vriend of door het ervaren van de grenzeloze goede wereld van de Schepper en alles wat Hij geschapen heeft?

Antwoord: De Schepper beïnvloedt ons op verschillende manieren. Het is onmogelijk om precies te zeggen hoe. Hij wekt verlangens en aspiraties in ons, en tegelijkertijd geeft Hij allerlei omstandigheden om ons heen. Zo zijn we in beweging.

Het belangrijkste is dat wij ons werk doen, dat we onszelf innerlijk wakker maken om één te worden, te beginnen met de Ten en vervolgens met de hele Wereld-Kli.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/awaken-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Opening Hearts
Everything Starts From the Connection of the Hearts
A Heart-Opening Convention

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Door dichter tot elkaar te komen

934Vraag: Hoe kunnen we elk verlangen meteen gereed maken voor correctie en voor het ontvangen van de hoge overvloed, in overeenstemming met het verlangen van de Schepper?

Antwoord: Dat kan alleen door dichter tot elkaar te komen. Alles wordt onthuld als jullie dichter tot elkaar komen, dan merk je de invloed daarvan. Nader komen betekent dat je de wensen van de vrienden als je eigen wensen aanvaardt en vraagt om de vervulling van hun wensen.

Vrienden laten een voorbeeld zien en nemen jullie allemaal op in één systeem. Of je het nu wilt of niet, je bent deel van wat zij doen en jullie komen tot een gezamenlijke inspanning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/through-coming-closer-to-each-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt na het Congres, op maandag 2 oktober.

From the Daily Kabbalah lesson 9/15/23, “Rosh HaShana

Related Material:
In the Adhesion Between Us
The Ten—A Device For Revealing The Creator
The Ten Is The Violin Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De scheppingsgedachte is: de schepselen vreugde brengen

183.01De scheppingsgedachte is om Zijn schepselen vreugde te brengen, en er wordt geen vreugde door het schepsel ervaren als hij van de Schepper gescheiden is. Bovendien leren we dat de Schepper ernaar verlangt om in de lageren te wonen (Introductie tot het Boek de Zohar,  “Two Points”).

Vraag: Als de Schepper er zozeer naar verlangt om in de lageren te wonen, d.w.z. om hen vreugde te brengen, wat is dan het probleem? Waarom ontvangen wij dan geen vreugde?

Antwoord: Het probleem is dat de lageren dezelfde verlangens en dezelfde eigenschappen als de Schepper moeten verwerven. Dan zal Hij in staat zijn om in hen te wonen, volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen.

Opmerking: Er zijn ook mensen in onze wereld die tijdens hun leven genot ontvangen en niet met de Schepper verbonden zijn.

Mijn antwoord: Dit is niet het genot waar het Boek de Zohar over spreekt. Het spreekt over een hoger genot. Het hogere genot betekent dat je verbonden bent met het hele universum, met sterrenstelsels en alles wat er maar kan bestaan. Dit zijn kwalitatief andere genoegens.

In spiritualiteit ontvangen we genot van het bereiken van het innerlijke systeem van het universum: hoe alles met elkaar verbonden is, elkaar aanvult en alles naar eenheid en perfectie wordt geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-thought-of-creation-is-to-delight-the-creations/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Why Are We Separate from the Creator?
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Leer de geschenken van de Schepper te waarderen

275Vraag: De Schepper geeft ons voortdurend geschenken. Hij heeft de neiging tot het kwaad geschapen om Zich te verhullen en Hij heeft ons een methode gegeven zodat wij Hem kunnen naderen. Nu is Hij bereid om ons de eigenschap van geven te schenken. Hoe kunnen wij deze geschenken leren waarderen, ze herkennen, ervan leren en dankbaar zijn?

Antwoord: Wij moeten proberen om ons met elkaar te verbinden, zodat er geen tegenstellingen en verstoringen tussen ons zullen zijn die ons zouden verhinderen om ons tot de Schepper te verhouden vanuit één gevoel, met één hart.

Probeer je op elkaar af te stemmen zodat iedereen één enkel verlangen in het hart heeft en je, door je tot de Schepper te wenden, de onthulling van de Schepper aan jou in dit verlangen zal gaan voelen.

Vraag: Is dit een test waaruit we dan kunnen opmaken dat we dichter bij de Schepper zijn gekomen?

Antwoord: Dit is niet zozeer een test, het is een handeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learn-to-appreciate-the-gifts-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
In the Ocean of the Creator’s Love
The Only Gift From The Creator
Gift for a Kabbalist

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De grootheid van de Shechina

509Vraag: Wat is de Shechina (Goddelijke aanwezigheid)?

Antwoord: Het gevoel in een mens dat de Schepper zich in hem kleedt en hem vult, wordt de Shechina genoemd. De Schepper en de Shechina zijn één en hetzelfde.

Vraag: Hoe is, in het algemeen gesproken, de grootheid van de Shechina van invloed op mijn vrienden en op de werkelijkheid in het algemeen?

Antwoord: Heel direct. De grootheid van de Shechina is de grootheid van de Schepper, de grootheid van Zijn kracht en de omhulling van het gehele universum door Zijn kracht. Er is hier sprake van geen enkel probleem, behalve het voelen en onthullen van de grootheid van de Schepper. Dit is het allerbelangrijkste voor ons.

Dan zullen wij ons op de juiste wijze tot Hem kunnen richten, Hem niet vergeten en begrijpen dat we uitsluitend van Hem afhankelijk zijn. Dit moeten we aan de hele mensheid vertellen.

Het enige waar alles in de wereld om draait, is de onthulling van de grootheid van de Schepper. De eersten die dit ontvingen, was een groep mensen die uit Babylonië trokken. Zij noemden zich Yehudim, van het woord Yihud, eenheid. Tegelijkertijd verenigden zij zich met elkaar, juist omdat zij de Schepper wilden bereiken. Zij moesten op de juiste wijze de enkelvoudigheid van de Schepper in de hele wereld vertegenwoordigen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-greatness-of-the-shechina/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 7/31/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Ready to Raise the Shechina from the Dust
To Connect With The Shechina [Divinity]
Between The Friends

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Nations of the World, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →