Category Archives: Dromen

Eeuwig geluk

572.02Vraag: Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is het gevoel dat je hebt op het moment dat je een droom bereikt, het is het contact met een droom of tenminste met iets waarnaar je verlangt.

In het fysieke leven komt een mens in contact met verschillende genoegens, maar hij blijft toch ongelukkig omdat deze contacten de dood met zich meebrengen. Ze verdwijnen onmiddellijk. Ze zijn tijdelijk omdat er aan alles een einde komt.

Aan het einde van alles is de dood, hopeloosheid en verdwijning. Daarom is er, zoals het gezegde luidt, geen geluk in het leven. En dat is ook zo, want het leven heeft zijn grenzen.

Geluk is wanneer je in contact komt met een droom, deze droom is bij je en is eeuwig. Er kan geen geluk zijn als het vergankelijk is. Daarom is onze wereld inherent gebrekkig.

Vraag: Is het bereiken van het eerste niveau van de spirituele wereld al het bereiken van geluk?

Antwoord: Het is het bereiken van eeuwigheid en volmaaktheid. Ook al is het nog niet volledig, je begrijpt dat je dit niveau betreedt. Dan weet je al waar je naartoe gaat en heb je al andere ideeën over de wereld, het universum en het bestaan.

Je begrijpt dat je te maken hebt met eeuwigheid, volmaaktheid, oneindige vervulling, oneindige kennis en dat je wat je verlangt, zult kunnen verkrijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/what-is-happiness-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Happiness” 1/18/11

Related Material:
What Is Happiness?
My Economics Of Happiness
The UN Observes The International Day Of Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een reële kans om wakker te worden

De mensheid wordt beschouwd als een heel klein hoopje zand in de diepten van een oneindig universum. Dit hele universum heeft in feite helemaal niets met spiritualiteit te maken. Er is niets daarin te vinden dat tot de spirituele wereld behoort, daarom nemen wij in deze realiteit totaal geen ruimte in.

Deze wereld waarin wij onszelf nu ervaren en de uitgestrektheid van het universum met sterren en melkwegstelsels, dit alles bestaat helemaal niet. Het bestaat alleen in onze verbeelding omdat wij ons in een onbewuste staat bevinden en deze hallucinaties zien alsof we in een delirium verkeren. Er staat geschreven dat wij, als we wakker worden, begrijpen dat we ons “als het ware in een droom bevonden.”

In deze droom stelden wij ons voor dat we op de planeet aarde leefden, omringd door melkwegstelsels en een oneindig universum. Dit alles is niet echt, het is te vergelijken met een droom, veroorzaakt door elektrische processen in de hersenen die tijdens de slaap voor 99% uitgeschakeld zijn. We kunnen hetzelfde zeggen over ons leven hier. We zijn losgekoppeld van het ware leven, net zoals in een droom.

Er is niets reëel in dit leven, uitgezonderd de mogelijkheid om wakker te worden en uit deze waarneming, deze droom, op te staan. Dat moeten wij dan ook doen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/real-opportunity-to-wake-up

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/19/20, Writings of Baal HaSulam, “Inheritance of the Land”

Related Material:

Are We Awake or Still Asleep?

The Universe: The Mirror Of Man

This Imaginary World

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een idyllische toekomst

Vraag: Een mens begrijpt niet wat de natuur van hem vraagt, hij blijft verkeerde dingen doen. Kan dit tot de ondergang van een deel van de mensheid leiden?

Antwoord: Dit kan zelfs tot de dood van de overgrote meerderheid van de mensheid leiden, maar geef niet de natuur overal de schuld van.

Je hebt de mogelijkheid gekregen om dit alles te voorkomen en onze wereld verbazend mooi te maken! Geen enkele ziekte meer, geen problemen! Je hebt geen idee wat voor veranderingen zich kunnen voordoen.  

Stel je eens voor dat alles geurt, de vogels zingen, jij ligt in een hangmat kersen te eten met zingende vogels om je heen, en apen en beren die je hangmat heen en weer schommelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/idyllic-future/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/10/20

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Dromen Waardoor De Toekomst Wordt Onthuld

laitman_232_02Vraag: Kan de toekomst werkelijk door middel van dromen worden onthuld?

Antwoord: Soms geven dromen correcte en juiste informatie weer over de toekomst. De toekomst is immers duidelijk en volledig correct geprogrammeerd. Er zijn mensen zoals Wolf Messing die de toekomst aanvoelen, maar Kabbalisten houden zich hier niet zozeer mee bezig.

Er vindt echter een herordening plaats in een droom, een nieuwe rangschikking, een nieuwe groepering van alle indrukken, dus toekomstige staten kunnen ook worden onthuld omdat een mens zich niet in zijn ego bevindt, maar in een bijzondere onthechting van zijn ego. De mate van onthechting bepaalt de mate waarin hij de toekomst kan voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/24/16

 

Volledige Toegang Tot Het Programma Van Het Leven

Dr. Michael Laitman

Vraag: Bestaan er ‘profetische’dromen?

Antwoord: Er zijn mensen die de toekomst kunnen voorspellen. Zij gaan een speciale staat van trance binnen en kunnen toekomstige gebeurtenissen zien. In het werkelijke leven moeten deze situaties dan nog zichtbaar worden, maar ze kunnen in een droomachtige staat al gezien worden.

Opmerking: Het blijkt dat sommige dromen getriggerd worden door ervaringen uit het verleden die in een mens achter blijven, andere dromen onthullen de toekomst, alsof we in staat zijn om ons te verbinden met een hogere informatiebron.

Antwoord: Ja, dit is mogelijk omdat ieder van ons een programma heeft van alles wat er met hem zal gebeuren voor het einde van zijn leven en eventueel ook daarna. Wanneer een mens speciale mogelijkheden heeft waardoor hij de toekomst kan zien, kan hij dat voorspellen.

Zulke zieners zijn er door de hele geschiedenis geweest. Eeuwenlang hebben mensen hen geraadpleegd, tenslotte werden ze veelal ter dood gebracht omdat ze ongewenste voorspellingen deden. Het is niet bij toeval dat de toekomst voor ons verborgen is. Het is beter als wij niet weten wat ons te wachten staat en proberen om zelf onze toekomst te bouwen, er daarbij van uitgaand dat het in ons eigen vermogen ligt.

Dieren maken geen toekomstplannen, behalve dat ze instinctmatig voedsel verzamelen voor de winter. Zij doen dit niet bewust, maar volgen hun instinct. Als een mens op de hoogte zou zijn van zijn toekomst, zou hij zelfdoding kunnen plegen omdat zijn leven dan alle betekenis verloren heeft. Daarom heeft de natuur ervoor gezorgd dat we geen mogelijkheid hebben om de toekomst te zien.

Dankzij de wijsheid van Kabbalah hebben we echter de mogelijkheid om onze toekomst te verbeteren. Wij kunnen boven onze vooraf vastgestelde lotsbestemming uitrijzen op voorwaarde dat we naar het niveau opstijgen waarop dit toekomstige programma werd geschreven, dan zijn we in staat om die computer te openen, naar de juiste map te gaan en ons hele leven opnieuw te programmeren.

Wij zullen in staat zijn om de volgende tussenstappen te organiseren en alle staten waar we doorheen gaan te veranderen, één uitgezonderd. De eindstaat bevindt zich op een hoger niveau dat we nu nog niet kunnen bereiken.

De wijsheid van Kabbalah legt uit dat dit de beste staat is, de volmaakte staat. Als wij in die richting vorderingen willen maken via het goede pad, moeten we dat pad bestuderen en daaruit leren begrijpen hoe wij gaandeweg, op elk niveau van onze ontwikkeling, deze stralende toekomst gaan verwerkelijken.

Vanaf vandaag kan ik naar mijzelf deeltjes van een goede toekomst toetrekken en ze nu al in mijn leven realiseren. Dit is het doel van de wijsheid van Kabbalah die ons onderwijst hoe wij een goede toekomst kunnen verwerkelijken.

From KabTV’s “A New Life” 1/11/15

 

De Oorsprong Van Dromen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat zijn dromen? Er bestaan veel mythen en sprookjes rondom dromen, dit verschijnsel houdt de mensheid al eeuwenlang bezig. De oude Romeinen en Grieken probeerden dromen te ontcijferen. Maar tot nu toe is dit fenomeen nog een mysterie.

Een mens brengt een derde van zijn leven slapend door en in die tijd droomt hij, de meeste dromen herinnert hij zich echter niet. Op deze manier verwerken onze hersenen alle informatie die overdag is opgenomen en wordt er orde in aangebracht.

Er zijn echter dromen die een speciale boodschap lijken te hebben, die de toekomst onthullen. Waar komen dromen vandaan?

Antwoord: Zelfs de Torah spreekt over dromen: de droom van Jakob en de dromen van farao en zijn ministers. Slaap is een natuurlijk verschijnsel, soms vatten we dromen op als iets dat niet serieus is, als fantasieën.

De wijsheid van de Kabbalah zegt dat de hersenen tijdens de slaap alle informatie die zij overdag hebben opgedaan, samenvatten en dat wij dat waarnemen als dromen. Deze gegevens die als vloeistoffen in de hersenen zichtbaar worden en geen verband hebben met wat er in de materie gebeurd is, nemen speciale vormen aan en als gevolg hiervan zien we ongewone beelden van mensen en dieren en nemen we vreemde gebeurtenissen waar.

Dit danken we aan het feit dat de slaap, in tegenstelling tot de werkelijkheid, geen fysieke basis heeft. Daarom lijkt het alsof alles zich in de lucht afspeelt en geen rekening houdt met onze specifieke verlangens. Bovendien kan een droom de verlangens onthullen die wij graag zouden willen realiseren maar waartoe we niet in staat zijn, of ze gaan over angsten die ons kwellen en waaraan we niet kunnen ontsnappen, over allerlei soorten fantasieën en aangename en onaangename ervaringen die we hebben meegemaakt.

Er zijn ervaringen die we liever zouden vergeten. Misschien is dat in ons echte leven gelukt, maar zij leven nog in ons onbewuste. Daarom ontwaken al die angsten en gevoelens in ons en komen zij in een droom tot leven, als wij slapen en ons hebben los gemaakt van de werkelijke wereld en van de omgeving die ons dan niet beïnvloedt.

Dromen kunnen veel over de mens vertellen, over zijn innerlijke staat, verlangens, gedachten, allerlei plannen, angsten en hindernissen. Wanneer een mens onder hypnose is, is het mogelijk om veel informatie te bestuderen en te leren begrijpen. In een dergelijke staat verliest een mens de controle over zichzelf en opent hij zich voor nader onderzoek.

From KabTV’s “A New Life” 1/11/15