Category Archives: Dood

Zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt

283.01Vraag: Welke handelingen die ons van de liefde voor de Schepper verwijderen worden het elixer voor de dood genoemd?

Antwoord: Egoïstische  intenties voor eigenbelang, niet voor anderen.

Elke handeling in spiritualiteit wordt alleen maar gemeten en gewogen door de intentie: Waarom doe ik het, voor wie doe ik het en waarvoor? Daarom moeten we voortdurend de intentie hebben om al het mogelijke te doen om alle schepselen naar een goede relatie met de Schepper te brengen.

Vraag: Welk doel moeten wij voortdurend voor ogen hebben zodat de Torah geen elixer voor de dood wordt?

Antwoord: Verbinding, correctie en hulp aan elkaar in de groep

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/so-the-torah-does-not-become-the-elixir-of-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulam “Concerning the Giving of the Torah – 2“

Related Material:
Study: Elixir of Life or Potion of Death
Will You Use Kabbalah As A Potion Of Death Or Elixir Of Life?
Beware Of Joining A Gathering Of Clowns

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe de Schepper aan een mens werkt

294.4Vraag: Mark Twain zei eens: “Toen ik een jongen van een jaar of veertien was, was mijn vader zo onwetend dat ik de oude man nauwelijks in mijn buurt kon verdragen. Maar toen ik eenentwintig was, was ik er verbaasd over hoeveel hij in zeven jaar had geleerd.”

Zien we ooit dat dit allemaal in onszelf zit? Ik bedoel: ik denk altijd dat hij wijzer is geworden. En dat ik de hele tijd al slim was.

Antwoord: Ja. We verbazen ons over de veranderingen in andere mensen zonder te beseffen dat ze het gevolg zijn van onze eigen veranderingen.

Vraag: Maar soms wordt er ook gezegd: “Ik ben volwassener geworden, ik ben wijzer geworden.” Dat wordt toch ook wel gezegd. Is dat een juiste gedachte?

Antwoord: Ja.

Vraag: Op welk moment vindt die ommekeer plaats, dat ik plotseling veranderd ben?

Antwoord: Dat is het werk van de Schepper aan de mens.

Vraag: Dus ik verander en de wereld verandert? Is dit de formule?

Antwoord: Dit is de formule. Maar wie verandert mij?

Vraag: Verandert de Schepper mij? In antwoord op wat? Of is het gewoon Zijn wil?

Antwoord: Dit is voor mij iets om geleidelijk vast te stellen, dat ik in Zijn macht ben en dat Hij de wereld bestuurt die alleen Hij heeft geschapen. En ik ben Hem dankbaar dat Hij al deze veranderingen in mij veroorzaakt.

Vraag: Ben ik achteraf dankbaar? En wordt er daarvoor nog hard aan mij gewerkt?

Antwoord: Natuurlijk.

Opmerking: Door mij te vertellen hoe ik ben opgegroeid en hoe ik mijn vader verkeerd begreep, hoe ik dacht dat hij was …

Mijn antwoord: Nee, jij begreep het niet verkeerd. De Schepper leidde je door al die situaties heen. Daardoor ben je slimmer geworden.

Vraag: Dus als gevolg daarvan, zoals Mark Twain het over zijn vader schreef, zeg ik nu hetzelfde over de Schepper?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Dus toen ik verstandiger werd, realiseerde ik me dat U goed bent en goed doet. Maar voordat dat gebeurt …

Mijn antwoord: Dat maakt niet uit. Uiteindelijk bereikt een mens zo’n staat als hij sterft. Dan begrijpt hij het, beseft hij het.

Vraag: Wie is hij? U zei, “Een mens sterft en dan zegt u, “Hij begrijpt het en beseft het.”

Antwoord: Een mens, in zijn ziel.

Opmerking: Maar hij is overleden.

Mijn antwoord: En wat zegt dat, dat hij overleden is?

Vraag: Wat bedoelt u met dat hij overleden is? U zei: “Een mens sterft en dan begrijpt hij het.”

Antwoord: En dan begrijpt hij wat het betekent dat de Schepper hem door alle situaties van dit leven heeft heen geleid.

Vraag: En wie is degene die dat begrijpt?

Antwoord: Die mens.

Opmerking: Maar hij is al weg. Hij is overleden.

Mijn antwoord: Dat hij begraven of verbrand is? En wat dan nog?

Vraag: En waar is die mens?

Antwoord: Geest. Dat is die mens.

Vraag: Dus die geest is onsterfelijk?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: U zegt dus dat er een eeuwig deel in een mens is dat alles voelt, alles meemaakt, Dat deel alleen?

Antwoord: Ja.

Vraag: En dit omhulsel?

Antwoord: Dat kan je verbranden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-the-creator-works-on-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Wise Father
What Do We Need To Add To Creation?
The Nature Of The Good Is To Do Good

Filed under: Body and Soul, News, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Wij moeten ons aan de Schepper onderwerpen

13.03Opmerking: Wij vertelden u over een oudere vrouw, haar man was overleden. Ze hadden een heel leven met elkaar in een perfecte harmonie geleefd. Zij vroeg hoe ze hiermee om moest gaan om het te kunnen accepteren, omdat ze niet kon geloven dat hij er niet meer was.

En u zei eigenlijk niet veel meer dan één woord: dat zij zich moest onderwerpen. We werden overspoeld met vragen. Er zijn enorm veel mensen die verder moeten leven na het verlies van hun dierbaren. Hun belangrijkste vraag is: hoe kan ik me onderwerpen?

Antwoord: Buig je hoofd voor de Schepper. Hij doet alles, alles hangt van Hem af, alle goede en alle slechte daden. Er is geen ander dan Hij. Buig je hoofd en accepteer het.

Vraag: Hoe kan ik, een mens die nooit contact heeft gehad met de Schepper, daar nooit over heeft nagedacht, me dat voorstellen?

Antwoord: Je bent voortdurend bij Hem! Hij is in jou en jij bent in Hem. Jullie zijn je hele leven en al je levens met elkaar verbonden. Je hoeft je dus niets voor te stellen als een soort afzondering of afwijzing.  Maar we moeten buigen, ons overgeven aan Zijn wil en dan weer een stap naar Hem toe doen, want zo rechtvaardigen wij Hem. Dit moeten wij doen.

Opmerking: Dat is natuurlijk prachtig, maar zo moeilijk.

Antwoord: Het is niet gemakkelijk.

Vraag: En dit houdt voor u het woord “onderwerping” in?

Antwoord: Ja. Ik denk dat dit het juiste woord is. Want een mens is blij als hij dit woord ontdekt. Als hij iemand heeft om voor te buigen, om mee in te stemmen zonder dat er rechtvaardiging nodig is. Dit gevoel van onderwerping aan de Kracht van het universum omvat alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/we-need-to-surrender-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 5/22/23

Related Material:
Letting Go Of The Dead
How Should One Relate To The Death Of Loved Ones?
Life Beyond The Boundaries Of Birth And Death, Part 1

Filed under: News, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Eeuwig geluk

572.02Vraag: Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is het gevoel dat je hebt op het moment dat je een droom bereikt, het is het contact met een droom of tenminste met iets waarnaar je verlangt.

In het fysieke leven komt een mens in contact met verschillende genoegens, maar hij blijft toch ongelukkig omdat deze contacten de dood met zich meebrengen. Ze verdwijnen onmiddellijk. Ze zijn tijdelijk omdat er aan alles een einde komt.

Aan het einde van alles is de dood, hopeloosheid en verdwijning. Daarom is er, zoals het gezegde luidt, geen geluk in het leven. En dat is ook zo, want het leven heeft zijn grenzen.

Geluk is wanneer je in contact komt met een droom, deze droom is bij je en is eeuwig. Er kan geen geluk zijn als het vergankelijk is. Daarom is onze wereld inherent gebrekkig.

Vraag: Is het bereiken van het eerste niveau van de spirituele wereld al het bereiken van geluk?

Antwoord: Het is het bereiken van eeuwigheid en volmaaktheid. Ook al is het nog niet volledig, je begrijpt dat je dit niveau betreedt. Dan weet je al waar je naartoe gaat en heb je al andere ideeën over de wereld, het universum en het bestaan.

Je begrijpt dat je te maken hebt met eeuwigheid, volmaaktheid, oneindige vervulling, oneindige kennis en dat je wat je verlangt, zult kunnen verkrijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/what-is-happiness-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Happiness” 1/18/11

Related Material:
What Is Happiness?
My Economics Of Happiness
The UN Observes The International Day Of Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat er met de ziel gebeurt als het lichaam sterft

571.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens, met zijn ziel, als hij sterft?

Antwoord: Als een mens sterft, sterft zijn lichaam en neemt hij zichzelf niet langer via zijn lichaam waar. Dat is alles. 

Maar zijn Reshimot blijven bestaan. Een Reshimo is een spirituele herinnering, een keten aan informatie over de toekomstige staten van die Reshimo. Ze zijn opgenomen aan het begin van de schepping tot aan het einde daarvan. En vanaf het moment dat zijn lichaam sterft, gaat hij verder met de realisatie van deze keten, in andere vormen, zonder zich in een fysiek lichaam te bevinden en zonder zijn bestaan via dat lichaam waar te nemen.

Vraag: Is er dan enig besef dat dit mijn Reshimo is?

Antwoord: Ja. Maar niet zoals nu.

Vraag: Beter of slechter?

Antwoord: Dat hangt van zijn leven af.

Vraag: Dus het besef dat ik besta blijft enigszins?

Antwoord: Natuurlijk. Er verdwijnt niets.

Vraag: En wat gebeurt er dan met de ziel?

Antwoord: De ziel is dat deel van het verlangen dat zich heeft gecorrigeerd en verenigd met de mensheid om er een goede invloed op uit te oefenen. Dus de ziel vervolgt haar bestaan in de totale omvang van het geheel van het verlangen. Dit is een andere verwerkelijking, een hogere.

https://laitman.com/2022/08/what-happens-to-the-soul-when-the-body-dies/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

What Happens To The Soul After Death?

What Remains After A Person Dies?

What Happens To A Person’s Soul When He Dies?

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De spirituele essentie van de mens

742.01Opmerking: Een Russische wetenschapper heeft naar verluidt een verschijnsel in de natuur ontdekt dat bekend staat als het DNA-fantoom. De conclusies, na een reeks experimenten op het gebied van erfelijkheid, d.w.z. het DNA, waren zelfs schokkend voor de biochemici zelf.

De wetenschapper beweert dat de genen na de dood niet volledig worden vernietigd, maar in plaats daarvan een soort fantoom achterlaten dat enige informatie in zich draagt. Dit fantoom, een klonter informatie die uit de cellen wordt geworpen, blijft ongeveer 40 dagen bestaan. Daarna verdwijnt het, maar niet volledig. De informatie die in het menselijk genetisch apparaat is ingebed, verdwijnt nooit zonder een spoor na te laten.

Mijn antwoord: Er verdwijnt niets in de natuur. Het is alleen zo dat wij, wanneer we naar iemand kijken in zijn biologische, egoïstische vorm, een soort beeld zien. Vervolgens sterft dit beeld, omdat het egoïstische verlangen, de essentie van de mens in deze biologische vorm uitgeput is geraakt. Er is geen kracht meer in hem over om zichzelf mee te vullen.

Het verlangen doet als het ware afstand van alles, raakt vermoeid, wil niet langer in deze vorm functioneren en voelt zijn bestaan als zinloos, daarom sterft een mens. Dit hele beeld beëindigt zijn bestaan.

Maar dit is alleen in onze egoïstische waarneming zo, want wij kijken naar een mens als een bepaald egoïstisch object. We zien hem alleen op die manier, maar in feite is hij eeuwig, volmaakt en bestaat hij boven alle beperkingen.

Dit betekent dat wij het hebben over de noodzaak om de waarnemer te veranderen, dan zouden we geen stervende mensen zien of die mensen zelf. In plaats van die mens zouden we zijn innerlijke, spirituele essentie zien die bestaat.

Nu is het nog zo dat we van deze innerlijke, spirituele essentie, de ziel van een mens, alleen het uiterlijke, egoïstische omhulsel zien dat we zelf hebben opgebouwd. Ons egoïstische filter waardoor wij naar alles kijken, inclusief onszelf, vervormt alles en keert het hele beeld van de wereld om.

Er verdwijnt niets in de natuur. Het is alleen zo dat er in onze waarneming allerlei veranderingen in de uiterlijke vormen optreden. Ik kijk naar iets en ik denk dat er van alles om mij heen verandert. Maar in werkelijkheid is er helemaal niets om me heen en verandert er ook niets.

Het hele beeld van waarneming is in mij. Het verandert in mij omdat mijn egoïsme zich voortdurend transformeert, zich ontwikkelt en allerlei stadia van ontwikkeling doorloopt, daarom lijkt het voor mij alsof de wereld zich ontwikkelt. Dus als ik naar allerlei objecten kijk, zie ik ze in beweging. In feite is er geen beweging, het is gewoon mijn innerlijke beweging.

Opmerking: Maar wetenschappers voelen nog steeds een soort golf-frame van dunnere deeltjes.

Mijn Reactie: Zij voelen een uiterlijke, egoïstische vorm. Maar in die vorm is de spirituele essentie van een mens aanwezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-spiritual-essence-of-man/

From KabTV’s “Close-Up. Human Genome” 7/17/11

Related Material:

The Spiritual Gene, Part 2

What Happens When The Body Dies?

What Dies And What Remains?

Filed under: Science | Add Comment / Ask Question →

 

Overgang naar een nieuwe staat

260.01Er staan verhalen in de Torah waarin sommige mensen met een slecht karakter in een boom worden opgehangen. Meestal werden ze opgehangen omdat ze niet beter verdienden.

We hebben het over het feit dat iemand zijn goede instelling, die hij dacht van onze wereld te krijgen, heeft ontkracht en dat er met hem moet worden afgerekend. Er is geen hoop meer dat hij nog iets goeds voor mensen zal betekenen en als symbool daarvan wordt hij in een boom opgehangen.

Opmerking: Kabbalisten zeggen dat alles, zelfs het meest negatieve, toch nog enige betekenis en een doel heeft, maar dit gaat over vernietiging.

Mijn antwoord: Nee, de dood of in een boom opgehangen worden, is nog geen definitieve vernietiging. Zelfs als ze hem zouden verbranden en de as in de wind zouden verstrooien, is dat nog niet het einde. Daarna komt namelijk het volgende stadium: correctie. Als water bijvoorbeeld verwarmd wordt, kan het gas worden, als het bevriest, krijgt het een vaste vorm, het wordt getransformeerd tot een andere vorm. Zo is het ook met de dood, het is alleen maar een andere staat, een correctie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/transition-to-a-new-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Related Material:

The Tree Of Life Is Good Descending From Heaven

Monuments And Images

“They Took Them Down Off The Trees And Cast Them Into The Cave”

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

 

Voorbij de dood

294.3Opmerking: Een citaat uit een brief: “Mijn zoon is overleden. Hij was mijn licht, mijn leven, alles. Ik heb hem niet gekoesterd, dat weet ik. Maar ik weet gewoon niet hoe ik nu verder moet leven. En ik heb ook niet de kracht om te sterven.”

Mijn antwoord: We moeten boven leven en dood uitstijgen. Dit harde, korte leven dat ons in het algemeen gesproken niets geeft, daar moeten we bovenuit stijgen en leren begrijpen dat we allemaal een bepaalde cirkel afleggen, door een cyclus gaan.

Daarom maken al onze levens en ons sterven deel uit van één continue beweging. En hoe sneller wij onze reeks levens doorlopen, hoe dichter wij het feit naderen dat wij uit deze kringloop bevrijd zullen worden en het pure, eeuwige leven zullen binnentreden.

Vraag: Denkt u dat een moeder die haar zoon verloren heeft, dit kan horen?

Antwoord: Ja, dat kan ze. Omdat ze lijdt kan ze het horen, het kan alleen op deze manier en niet op een andere. Wij moeten nog geleidelijk aan de mensheid uitleggen dat er geen dood bestaat, dat dit cycli zijn, overgangen van de ene staat naar de andere.

Vraag: Stel, haar zoon verdwijnt voor haar. Verdwijnt hij dan werkelijk?

Antwoord: Maar zij heeft hem in zich gedragen en vanuit haar lichaam ter wereld gebracht. Het is dus moeilijk voor haar. Maar in feite gaat het hier niet werkelijk om. De verbinding is zuiver spiritueel.

En het is ons enige doel om boven ons animale lichaam uit te stijgen. Daar valt op geen enkele manier iets aan te veranderen, dat geldt niet alleen voor haar, maar voor iedereen. Voor iedereen!

Er is geen verbinding tussen lichamen. Lichamen behoren tot het dierlijke niveau: het levenloze, vegetatieve en dierlijke. Het menselijke niveau is alleen door middel van bewustzijn verbonden.

Vraag: Is het mogelijk om te beseffen dat hij bestaat, als het ware blijft bestaan? Is het mogelijk om zo’n staat te bereiken?

Antwoord: Natuurlijk. Want alles wat bestaat, doorloopt al deze vier stadia: levenloos, vegetatief, animaal en menselijk. En daarom – ondanks het feit dat een mens uit onze waarneming verdwijnt, uit wat wij voelen, omdat de fysieke wereld alleen waargenomen wordt in onze gevoelens, en zelfs dit een zuivere illusie is – is al het andere al in het bewustzijn aanwezig, in wat we kunnen begrijpen, waar we ons mee kunnen verbinden, enzovoort.

Vraag: Dus, in feite is alleen de communicatie veranderd? Wat zij op fysiek gebied hadden, is één ding, maar nu is het iets heel anders geworden?

Antwoord: Ja.

Vraag: Kunt u, als dat mogelijk is, dit alles samenvatten? Welke staat is nu voor haar wenselijk om binnen te gaan?

Antwoord: Een staat waarin zij zich verbonden voelt met haar zoon, door middel van een spirituele staat, spirituele hechting en verbinding. Haar geest en zijn geest. Verder niets. En in het algemeen gesproken te doen alsof deze wereld niet bestaat, het is allemaal een illusie. Laat deze wereld maar gaan. Je moet het je gewoon op deze manier voorstellen. Het is zo gemakkelijk en zo goed.

Vraag: Dus je stijgt als het ware boven dit leven uit?

Antwoord: Je wijst het helemaal af, deze illusie bestaat niet.

Vraag: Wat is er dan nog over? Wat is er voor haar als zij uit deze wereld opstijgt?

Antwoord: Gevoel, het innerlijk voelen van een mens. Dit bestaat.

Vraag: Dat zij met hem verbonden is?

Antwoord: Ja. Dit is het verlangen van het menselijke hart. Niets anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/beyond-death/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/4/22

Related Material:

Death Is A Transition To Another State

Can The Attitude Toward Death Be Changed?

How Should One Relate To The Death Of Loved Ones?

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom mensen zich pas op hun sterfbed liefde herinneren (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Waarom mensen zich pas op hun sterfbed liefde herinneren

Er is mij verteld dat Apple medeoprichter en CEO Steve Jobs voor zijn dood een brief heeft geschreven waarin hij zijn gedachten over het leven heeft opgeschreven. In deze brief schreef hij: “Koester de liefde voor je gezin en je familie, de liefde voor je echtgenoot, de liefde voor je vrienden …. God heeft ons zintuigen gegeven waarmee wij de liefde in ieders hart kunnen voelen, maar niet de illusies die door rijkdom ontstaan. De rijkdom die ik in mijn leven heb vergaard, kan ik niet meenemen. Ik kan alleen de herinneringen meenemen die door de liefde zijn verwekt. Dit is de ware rijkdom die jou zal volgen, je zal vergezellen en je kracht en licht zal geven om verder te gaan.”

Inderdaad, voordat een mens sterft, begint hij iets van de waarheid te voelen. De naderende dood zorgt ervoor dat hij zijn ego opgeeft en maakt het hem mogelijk om de waarheid te zien.

Er is een grens tussen zorgen voor jezelf en aankomen in een heel ander gebied waar alleen maar liefde in overvloed is. Het ego belet ons om die liefde te vinden, want het heeft altijd de blik naar binnen gericht – naar wat ik heb en wat mijn voordeel is, in plaats van wat er werkelijk buiten mij gebeurt. Dus, als het ego een stap opzij doet, realiseren we ons wat we ons hele leven hebben gemist: een wereld vol liefde die ons overal helemaal omringt.

Het ego “sterft” vlak voordat de mens sterft. Bevrijd van onze ketenen, kunnen we nu beseffen dat we eerder niet werkelijk hebben liefgehad en niet weten wat ware liefde is. Het is een droevig moment van afrekening als we ons realiseren dat we ons hele leven alleen maar aan onszelf hebben gedacht.

Er zijn mensen die op hun sterfbed anderen advies geven – ik heb het zelf meegemaakt – dat we moeten drinken, roken, plezier maken en zoveel mogelijk uit het leven moeten halen zolang dat nog kan. Deze benadering is misschien eerlijk bedoeld, maar ik denk niet dat we daardoor gelukkig worden.

We moeten niet vergeten dat de ziel zich altijd blijft ontwikkelen, zij blijft zich ook na het fysieke overlijden van een mens ontwikkelen. Daarom is de ware betekenis van liefde, dat liefde niet gaat over het voelen van mijn eigen bestaan, maar dat ik besta voor anderen en dat hen vreugde brengen mij gelukkig maakt, dát waarmaken is onbetaalbaar en eeuwig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/why-people-remember-love-only-on-their-deathbed-medium/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Hoe we het verlies van een geliefde kunnen overleven

Vraag: Ik heb een brief van iemand die dicht bij u en bij mij staat. Hij schrijft: “Mijn vrouw en ik zijn vele lange en gelukkige jaren samen geweest, toen kreeg ze kanker en ze heeft twee jaar lang voor haar leven gevochten. Er was een moment dat we dachten dat we gewonnen hadden, maar kanker is zo’n verraderlijke ziekte, het lag op de loer en sloeg met hernieuwde kracht toe. Mijn vrouw was lamgeslagen na de chemotherapie, ze bleef vragen: ‘Verdien ik dit?'” En nu wil ik u vragen, dierbare Michael Laitman: waarom heeft Hij ons geschapen als wezens met zoveel gevoel? Waarom heeft Hij ons geen zeggenschap over onze gevoelens gegeven?

Antwoord: Hij heeft ons zeggenschap over onze gevoelens gegeven, maar alleen als we die kracht gebruiken voor een doel dat hoger is dan alleen maar voelen. Dit gebeurt als je boven je gevoelens uitstijgt en ze onder controle houdt, niet door ze uit te schakelen met pijnstillers of drugs, maar als je je gevoelens op de juiste manier gebruikt. Angst en pijn en allerlei andere onaangename gevoelens worden ons met dit doel gegeven.

Vraag: En moeten we dan door dezelfde staten gaan als waar hij doorheen is gegaan toen hij zag dat zijn vrouw zo leed?

Antwoord: Daar moeten wij ook doorheen. We zullen dit helaas bij iedereen in onze omgeving zien en we zullen er zelf ook deel van uitmaken.

We zullen onze gevoelens op geen enkele manier kunnen uitschakelen, we moeten juist leren hoe we er op de juiste manier mee om kunnen gaan.

De mensheid komt nu langzamerhand in een situatie waarin ze wereldwijd rampen zal meemaken, ze komen steeds dichterbij en staan klaar om ons te verpletteren, ze komen nu al op een deel van de mensheid terecht. En degenen die nog niet onder een dergelijke golf zijn bezweken, zien wat er gebeurt en moeten snel veranderen om in volledige harmonie met de natuur te komen, dat wil zeggen dat zij boven hun egoïsme moeten uitstijgen om dichter bij anderen te kunnen komen en dan te bereiken: heb je naaste lief als jezelf.

Vraag: U zegt nu in feite wat de mensheid te wachten staat, Ik wil u vragen: wat moet ik doen als een geliefde in mijn nabijheid lijdt?

Antwoord: Dan is het al te laat. Dan hebben we nog wat te doen: proberen om nog te vechten tegen deze golf van verdriet, ziekte, pijn, enz.  Maar in principe moeten we voordat dit alles gebeurt al tot actie komen.

Buig tenminste je hoofd en doe alles op grond van het feit dat het van Boven komt en stem in grote lijnen in met dit besluit van Boven.

Opmerking: Het is verre van gemakkelijk als je geliefde van je wordt weggenomen.

Mijn antwoord: Het is een catastrofe! Een ramp! Vooral voor mensen die jarenlang samen zijn geweest en nog steeds zijn. Het is ongelooflijk moeilijk! Het is gemakkelijker om zelf te sterven!

Opmerking: Ja. Dat was zijn gevoel: “Ik zou dit liever zelf gehad hebben! Waarom moest zij zo lijden?!”

Mijn antwoord: Ja. Maar het helpt niet. Dat is de gemakkelijkste oplossing.

Vraag: Wat is de belangrijkste oplossing voor nu?

Antwoord: Buig je hoofd en doe alles wat je moet doen. Stem volledig in met de hoge Kracht die dit met ons doet en probeer jezelf in deze situatie zozeer te annuleren dat je alles accepteert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/how-to-survive-the-loss-of-a-loved-one/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 8/12/21

Filed under: Health, Man and Woman, Q&A | Add Comment / Ask Question →