Category Archives: Dood

Kan de dood uitgesteld worden?

Vraag: Waarom ontstaat er, door een natuurlijke gebeurtenis als de dood, instinctmatig angst? Wat is de spirituele wortel daarvan?

Antwoord: Door verlies, angst om te verdwijnen, vernietigd te worden, er blijft niets over. Een mens vindt het als egoïst heel naar om het leven te verliezen, hoewel het meestal veel lijden met zich meebrengt.

Als wij de hoeveelheid genot die we tijdens ons leven ervaren, vergelijken met het lijden, is het natuurlijk niet de moeite waard om te leven. Toch wordt ons animale lichaam hierdoor wezenlijk uitgedaagd.

Vraag: Hoe kunnen wij op de juiste manier de angst voor de dood benutten?

Antwoord: Voorlopig hebben wij – zoals Kabbalah het ons leert – de angst voor de dood nodig, deze angst spoort ons aan tot de mogelijkheid om voor het ware leven te kiezen. Om het eeuwige, volmaakte leven te bereiken, hebben wij de angst voor de dood nodig.

Vraag: Is het mogelijk om aan de Schepper te vragen of hij de dood wil uitstellen om zo meer spiritualiteit te kunnen bereiken?

Antwoord: Dit is een onjuiste vraag. Probeer om, in plaats van het afwijzen van de dood, spiritualiteit te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/7/18

Related Material:
The Fear Of Death
Why Are We Afraid To Part With Life
Mortal World And The Eternal Soul

Student en leraar: een verbinding door alle werelden heen

laitman_919Vraag: Blijft een student na de dood van zijn leraar met hem verbonden?

Antwoord: De verbinding blijft. Als de student zich op een spiritueel niveau bevindt, begrijpt hij deze verbinding en houdt hij deze in stand. Afhankelijk van het niveau waarop hij zich bevindt, is er vrijwel geen verschil tussen de fysieke of niet fysieke nabijheid van de leraar

Maar als het over een gewone leraar gaat, zoals een natuurkundige of een wiskundige, blijft er totaal geen verbinding. Hier gaat de verbinding echter door en vermindert deze niet na de dood van de leraar. Integendeel, de verbinding wordt nog sterker en doelmatiger, zuiver, helder en stralend.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/1

Een probleemloze dood

laitman_561Vraag: Hoe denkt u over euthanasie? Er bestaat een nieuwe uitvinding: een machine die het voor terminaal zieke patiënten mogelijk maakt om volkomen pijnloos, in een paar seconden, te sterven. Daarna kan zo iemand meteen begraven worden, in dezelfde machine. Wat voor gevoel hebt u erover om op een dergelijke manier het leven te verlaten: probleemloos, kalm en zonder angst.

Antwoord: In feite kan ik hier niets over zeggen. Het gaat hier over een persoonlijke beslissing. De dood is altijd pijnlijk, altijd onaangenaam. Tegenwoordig benutten veel mensen allerlei mogelijkheden om pijnloos naar de andere wereld te gaan. Dit is echter maar één gezichtspunt.

Vanuit een ander gezichtspunt zei Baal HaSulam altijd dat het de moeite waard is om – als dat mogelijk is – deze pijn niet te vermijden. Het is moeilijk om dit zo te zeggen, maar ik moet dit toch aan mensen vertellen, want deze pijn is anti-egoïstisch. Een mens wordt erdoor gereinigd.

Wij moeten ervoor zorgen dat een mens de grens naar een ander leven al gepasseerd is voordat hij dit leven verlaat. Dan is het vertrek uit dit leven niet pijnlijk voor hem: hij is vertrokken en daarmee is alles gezegd.

Laten we hopen dat wij nu de tijd naderen waarin de mensheid deze mogelijkheid zal ontdekken, dan zal de overgang van dit leven naar het volgende eenvoudig en kalm plaatsvinden.

In feite is euthanasie niet nodig. Als ik de volgende staat al voel, kan ik mijn lichaam toestaan om te sterven. Ik sla de dood ervan van verre gade en dit is totaal niet pijnlijk voor mij. Het is niet angstaanjagend of verdrietig, Ik leef al in mijn volgende lichaam, in mijn spirituele lichaam, het lichaam van de ziel.

From KabTV’s “News with Michael Laitman,” 12/14/17

Opstanding Van De Doden

Laitman_632_1Vraag: Wat is de “opstanding van de doden” volgens de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In Kabbalah betekent de “opstanding van de doden” de opstanding van dode verlangens. Verlangens worden “dood” genoemd als ze egoïstisch zijn en “levend” als ze altruïstisch zijn, als ze werkzaam zijn vanuit de intentie om te geven. Als levenloze, dode, egoïstische verlangens levende altruïstische verlangens worden, noemen we dat de “opstanding van de doden”.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/25/16

 

Waarom Hebben We Tegenwoordig Steeds Vaker Met Tragedies Te Maken?

laitman_547_06Vraag: Waarom doen zich tegenwoordig in onze wereld steeds meer tragedies voor die het verlies van een mensenleven ten gevolge hebben?

Antwoord: Een tragedie is welbeschouwd ook een correctie. Een mens corrigeert een bepaald soort egoïsme van zichzelf en vervolgens gaat hij heen, afhankelijk van de hoeveelheid van het egoïsme dat aan hem gegeven is.

Nadat hij zijn ego tot op een zekere hoogte heeft gecorrigeerd en hij zijn opdracht in een bepaald bestaan heeft voltooid – zijn opdracht op aarde – sterft hij als gevolg van een natuurlijke dood of hij sterft ten gevolge van een onnatuurlijke dood.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/9/16

 

Is Er Enig Contact Met Degenen Die Deze Wereld Hebben Verlaten?

laitman_276_02Vraag: Is er enig contact mogelijk met degenen die de Wijsheid van Kabbalah hebben bestudeerd en niet meer op deze aarde zijn?

Antwoord: Als we zo ver komen dat we de hele schepping gaan voelen, is onze wereld geen barrière meer. Nu kan je de hele wereld, het hele systeem, nog niet voelen, maar in de loop van de tijd kan je dat wel. Er zal een innerlijke eigenschap in je onthuld worden waardoor je het hele universum gaat voelen terwijl je nog in deze wereld leeft.

Dan ga je dit leven verlaten en deze wereld niet alleen door middel van je lichaam voelen. Wij voelen de Hoge Wereld namelijk niet via ons lichaam maar met zintuigen die door de ziel gecreëerd worden. Als je het fysieke lichaam verlaat, ondergaat de ziel geen enkele verandering, zij gaat verder op je spirituele pad, verder met jouw ontwikkeling, net zoals nu, ook zonder lichaam.

Daarom is het zo belangrijk dat je de Schepper ontdekt als je nog in je lichaam leeft, dan kan je je verder ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Van Vader Op Zoon

laitman_740_01Torah, Dewarim 10:6 – 10:7 (Deuteronomium): De kinderen van Jisraël trokken van Beéroth , Bné-Ja’akon naar Mosérah, daar stierf Aharon en daar werd hij begraven. Zijn zoon El’azar ging als priester in zijn plaats dienst doen. Vandaar trokken zij naar Goedgod en van Goedgod naar Jotwah, een landschap met waterstromen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

In de spirituele wereld is dood geen straf of iets verschrikkelijks. Als de zoon komt om zijn vader te vervangen, betekent dit de opgang naar het volgende niveau, zoals bijvoorbeeld bij Aharon.

Dit betekent dat hij sterft in zijn laatste gedaante, omdat hij niet naar het volgende niveau kan opstijgen zonder zijn voorgaande vorm te verlaten. Dan krijgt hij een nieuwe vorm, die zijn zoon genoemd wordt. In principe zijn alle zielen echter onsterfelijk.

Zij verliezen niets, integendeel, zij winnen voortdurend. Met andere woorden: het gaat over een verlangen dat verandert, onder verschillende namen, totdat dit verlangen de laatste gecorrigeerde staat bereikt heeft.

From KabTV program “Secrets of the Eternal Book” 5/16/16

 

Het Verdriet Van De Kabbalist

laitman_293Vraag: Een Kabbalist die begrijpt dat alles van de Schepper komt, verbindt alle problemen en moeilijkheden van het leven met Hem. Maar voelt hij tegelijkertijd ook angst of verdriet?

Antwoord: Een miljard keer meer dan de gemiddelde mens. Hij weet echter waar het vandaan komt en waarom het er is. Juist om er goed mee om te gaan.

Ik zie nog het beeld van de dood van de vrouw van mijn leraar Rabash voor me. Ze waren 65 jaar samen geweest en ze hielden, zelfs toen ze oud waren, heel veel van elkaar.

Ik herinner me dat hun kleinzoon me belde en zei dat zijn grootmoeder was overleden, hij vroeg me om naar zijn grootvader te gaan. Ik ging meteen. Rabash lag op bed, als een bal opgerold met zijn gezicht naar de muur, hij reageerde op niemand.

Hoewel hij van tevoren wist hoe het zou aflopen – want zijn vrouw was de laatste paar jaar verlamd – voelde ik dat hij een heel heftige schok doormaakte, een klap die hij op zich moest nemen. Niet op menselijk niveau, maar vanuit totaal andere gedachtegangen en doelstellingen. Ik kon zijn spanning, zijn overwegingen over verdere correctie, en zijn lot voelen.

Vraag: Dus er blijven tegenslagen bestaan?

Antwoord: Ik heb het uiterlijke beeld beschreven. Wat zich binnen dit beeld afspeelt … God verhoede dat we ooit zullen beseffen waar zo iemand in een dergelijke staat doorheen gaat.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 3/2/16

In verband met vakantie zullen de komende weken de blogs niet altijd dagelijks verschijnen.

 

Het Totaal Van De Schepping Overzien

Laitman_049_01Vraag: Als iemand vermoord wordt, verlaat de levenskracht het lichaam. Wordt die kracht daartoe gedwongen of is dit het besluit van die kracht zelf? Waarom besluit die kracht om het lichaam te verlaten?

Antwoord: Wij kunnen niet verklaren waarom de ene man de andere man doodt, evenmin waarom jonge kinderen sterven of waarom er rampen zijn. Om dat te weten moeten we het totaal van de schepping kunnen overzien en de vorige en de toekomstige staten van de ziel begrijpen. Alleen in een groter perspectief kunnen we beoordelen wat er gebeurt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Het Leven Van De Ziel

laitman_603Vraag: Wat gebeurt er als een Kabbalist een ziel verkrijgt en hij zijn verlangens begint te corrigeren, maar zijn fysieke lichaam op een bepaald punt sterft?

Antwoord: Alles gebeurt met een bedoeling: alles gebeurt volgens het systeem waarin niets toevallig is; alles wat er op een bepaald ogenblik gebeurt, gebeurt volgens het alomvattende, vooraf bepaalde Plan dat alle zielen omvat, alle lichamen, alle tijd, het gehele systeem van correctie waardoor het overlijden van het lichaam van een bepaald mens wordt bepaald.

Vraag: Zet hij zijn correctie voort vanaf het punt waarop deze is gestopt of moet hij met alles helemaal opnieuw beginnen?

Antwoord: Zijn correctie is al opgenomen in het alomvattende systeem en daarom zet hij zijn correctie voort, maar niet vanaf het punt waarop hij is gestopt; hij begint niet met alles helemaal opnieuw, maar vanaf een volgend niveau dat zeker hoger is dan het vorige niveau. Het systeem zet de beweging voort en hij is erin opgenomen.

Vraag: Maar heeft de ziel nog steeds een fysiek lichaam nodig of is het mogelijk om correctie te bereiken zonder de fysieke wereld?

Antwoord: Er zijn gevallen waarin de ziel met een bedoeling in een lichaam wordt gekleed omwille van de ziel zelf, maar vooral omwille van anderen. Deze mensen komen niet naar onze wereld omdat ze het zelf nodig hebben, maar omdat anderen hen nodig hebben. Over het geheel genomen gebeurt het stijgen van een ziel naar een hoger niveau niet in het fysieke lichaam maar in de volgende Wereld.

From the Kabbalah lesson in Russian 11/01/15