Category Archives: Doel

De structuur van het universum, deel 1

Het plan van de Schepping – Vreugde brengen aan de schepping

Vraag: Wat is het doel van de schepping?

Antwoord: Het doel van de schepping is uiterst belangrijk. Het overstijgt alles wat tot nu toe geschapen is.

Het doel van de schepping is: vreugde brengen aan de schepping. Om dit te bereiken, moet de schepping een verlangen naar vreugde hebben. Daarom moet er eerst een behoefte in de schepping aanwezig zijn, een gevoel dat de schepping iets verlangt. De belangrijkste eigenschap van de essentie van de schepping is het gevoel dat er iets ontbreekt. Dit wordt “het verlangen om genot te ontvangen” genoemd. 

Dit verlangen moet zich geleidelijk ontwikkelen, zodat de schepping zal kunnen bepalen wat wenselijk en niet wenselijk is voor haar, in welke fasen, in welke vorm, etc., dit kan alleen als het verlangen zich geleidelijk ontwikkelt. Met andere woorden: de schepping kan niet in één keer geschapen worden. Een machine die een bepaalde functie moet uitvoeren, kan snel gebouwd worden, maar om als schepping onafhankelijk te worden, gelijkvormig aan de Schepper te worden, vreugde te ervaren, moet het verlangen diverse stadia van ontwikkeling doormaken.

Vraag: Blijkt hieruit dat de Schepper de schepping niet in één keer kan scheppen, zonder verschillende stadia van ontwikkeling?

Antwoord: Het antwoord is: inderdaad. Als de schepping niet door een geleidelijk proces van ontwikkeling zou gaan, zou het geen schepping zijn. De schepping zou dan op een robot lijken, op de minerale, vegetatieve en animale niveaus van de natuur die hun programma automatisch uitvoeren, zonder enige vrije wil of onafhankelijke participatie van hun kant.

Een menselijk wezen creëren, betekent dat het verlangen zich naar een punt van onafhankelijkheid ontwikkelt en naar het bewustzijn van wie het is, wat het is, door wie het bestuurd wordt en waarom en hoe het juist op deze specifieke manier gecreëerd is. Enerzijds moet dit verlangen eigenschappen hebben die tegengesteld zijn aan de Schepper, anderzijds moet het de mogelijkheid hebben om de eigenschappen van de Schepper te bereiken. Op deze manier kan de schepping uiteindelijk perfectie bereiken. Daarom begint alles met de invloed van de Schepper op de schepping.

From KabTV’s “Basics of Kabbalah,” 11/27/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-structure-of-the-universe-part-1/

Het doel van de toekomstige maatschappij

laitman_938.03Vraag: Als gewone mensen begrijpen dat zij zich met elkaar moeten verbinden voor een belangrijk doel, kunnen zij op de juiste manier werken met hun egoïstische natuur. Over wat voor doel gaat dit?

Antwoord: Veel mensen beperken zichzelf enigszins in het samenwerken met anderen om zo een gunstig doel te bereiken. Als ik met iemand samenwerk, begrijp ik dat ik mijzelf daarmee beperk, mijn mening, misschien ook het resultaat, mijn eigen voordeel, etc. Ik heb geen andere keus. Het gaat over een heel duidelijk, egoïstisch voordeel.

In het begin behoort het ook zo te zijn, zowel in gewone als in Kabbalistische contacten. In dit opzicht is er geen verschil, want beide vormen beginnen altijd vanuit een simpel egoïsme.

Maar door samen te werken volgens de Kabbalistische methode, ga ik langzamerhand twee tegengestelde krachten voelen in dit werk.

Enerzijds biedt mijn ego veel weerstand om verder te gaan. Anderzijds is dit in zaken waarschijnlijk niet het geval. Want in zaken is mijn ego het ermee eens dat wij moeten samenwerken en zo verder gaan, want het ego weegt altijd de mogelijke toekomstige resultaten af, zoals rijkdom of de voltooiing van een project.

In ons geval werkt het niet op deze manier. Wij voelen steeds meer weerstand vanuit het ego. Hoe komt dat? Om het doel in onze ogen belangrijker te maken, zodat het doel zich altijd op een hoger niveau zal bevinden dan de weerstand van het ego. Intussen bereiken wij een staat waarin wij ons best proberen te doen om het doel belangrijker te maken en leveren wij strijd om dat doel belangrijker te maken dan ons ego.

Hierbij zijn Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) en de invloed van de Omringende Hoge Kracht van groot belang. Door op de juiste manier te handelen, krijgen wij de kracht om met elkaar verbonden te blijven, totdat wij getransformeerd zijn tot één gezamenlijk verlangen, één gemeenschappelijke intentie waarin wij de Hoge Kracht kunnen ervaren, afhankelijk van de mate van onze eenheid.

Deze ervaring is afkomstig van de werking van deze Kracht. Wij verbinden ons met elkaar en met deze Kracht. Deze staat wordt “het volgende spirituele niveau van ons bestaan” genoemd.

Vraag: Wie kan dit – behalve iemand met een punt in het hart – volhouden?

Antwoord: Iedereen heeft een punt in het hart dat zich geleidelijk zal ontwikkelen. Daarnaast ziet een mens wat er in de wereld om hem heen gebeurt: constante stress, falen, drugs, etc. Kabbalah reikt ons een diepgaande wetenschap aan over de opgaande ontwikkeling van de mensheid.

Vraag: Begrijpt een mens de ernst van deze wetenschap als hij zich inspant om zich met anderen te verbinden? In zaken is dat allemaal volkomen duidelijk: miljoenen en miljarden dollars maken het aantrekkelijk voor mensen.

Antwoord: Ook hier kunnen wij de grootheid van het doel in miljoenen en miljarden uitdrukken, maar dan in relatieve eenheden, niet in geld.

Vraag: Wat betekent voor een Kabbalist het meten van het doel?

Antwoord: Er zijn 125 stappen om dit doel te bereiken. Bij elke stap wordt er een bepaald niveau bereikt. Bij elke stap wordt het ultieme doel steeds duidelijker. Het voelt kwalitatief hoger en in overeenstemming daarmee groeit het verlangen.

From Kab TV’s The Last Generation” 8/16/17

New Life #956 – De angst om iets mis te lopen

 

New Life #956 – De angst om iets mis te lopen
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Tegenwoordig kunnen we onze telefoon geen moment met rust laten, omdat we anders het gevoel hebben dat we niet leven, we hebben dan geen zuurstof meer en voelen ons afgescheiden van wat er om ons heen gebeurt. De media en andere belanghebbende instanties brengen ons in de war met verkoop campagnes en bezorgen ons een gevoel van schaamte als we iets belangrijks zouden missen.

De angst om iets mis te lopen is echter bedoeld om ons naar de essentie van het leven te brengen, naar de ultieme vervulling en het inzicht dat we dit kunnen bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe we ons kunnen verbinden met een innerlijk, spiritueel netwerk: de verbinding tussen onze harten en gedachten.

From KabTV’s “New Life #956 – The Fear Of Missing Out” 1/30/18

Videogesprek is Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

 

Handelingen van de vaders – een teken voor de zoons

laitman_292Vraag: Wat is de juiste manier voor een mens om met de dingen die in het leven zijn gebeurd om te gaan?

Antwoord: Van de ervaringen die we hebben opgedaan, moeten we leren hoe we minder fouten kunnen maken en dan moeten we ons vanaf dat moment op het hoogste doel in het leven richten .

Vraag: En wat moet je doen als iemand nog in het verleden leeft? Voor sommige mensen is het heel moeilijk om het verleden los te laten.

Antwoord: Het kan zijn dat er in zo’n geval hulp van een psycholoog nodig is. Ik kan je over mezelf zeggen dat ik alleen op de toekomst gericht ben en niet op het verleden. Ik trek conclusies uit het verleden om mij daardoor in de toekomst te laten leiden, nadat ik dat gedaan heb, bestaat het verleden niet meer voor mij. Iemand die aan herinneringen uit het verleden blijft vasthouden, heeft een groot probleem. Ik sta het mezelf niet toe om in het verleden te gaan graven als daar geen constructieve redenen voor zijn.

Vraag: Hoe kan iemand de negatieve ervaringen uit het verleden verdragen en de baas worden?

Antwoord: Ik ga geen gevecht aan met het verleden, in plaats daarvan ruil ik het in voor de toekomst. We moeten ons bezig houden met wat we in de toekomst kunnen bereiken en onszelf niet in het verleden begraven. Het verleden bevechten is geen juiste benadering.

Ik wis mijn hele verleden uit en als dat niet gemakkelijk is, dwing ik mezelf ertoe om dat te doen. Als er een moment voorbij is, is dat al verleden geworden. Je kunt er niet meer naar terug. Waarom zouden wij dan pogingen doen om ernaar terug te gaan? Het is al dood. Waarom zouden wij wat dood is weer tot leven wekken?

Vraag: Maar waarom is er dan iets bepaalds gebeurd?

Antwoord: Wat er in het verleden is gebeurd, heeft voor mij plaatsgevonden om er conclusies uit te trekken, om er iets van te leren en om nu op een gecorrigeerd pad verder te gaan. Het verleden heeft alleen plaatsgevonden voor de toekomst.

Oude mensen hebben het er graag over hoe goed alles was in hun jeugd en wat voor moeilijke dingen ze hebben meegemaakt. Maar dat leidt tot niets. Het is helaas zo dat er velen zijn die in de laatste jaren van hun leven alleen nog maar hun herinneringen over hebben.

Ik denk dat een mens in zijn leven dingen moet doen die hem verder brengen naar het doel in het leven. Ik leef om elke dag te benutten, om altijd steeds meer toe te voegen aan het doel: de Schepper in mij te onthullen. Dit is voor mij het doel, dat ik aan het einde van de dag weer een grotere onthulling van de Hoge Kracht heb bereikt.

Elk individu heeft een eigen doel en moet nagaan of hij zijn mogelijkheden maximaal benut, en zelfs nog een beetje meer dan dat.

From KabTV’s “New Life,” #942, 1/8/18

De klappen van het noodlot voor zijn

Laitman_703.04Vraag: Als wij de indruk hebben dat wij onze lotsbestemming zelf kiezen, maar deze bestemming in feite al van tevoren bepaald is, hoe bestuurt dit programma mijn leven dan, hoe leidt het me door alle gebeurtenissen heen?

Antwoord: Je bevindt je als een passief element in dit programma. Het hoeft zelfs geen controle over je uit te oefenen omdat je er deel van bent als één van de transistors in een processor. Er gaan diverse signalen door deze transistor heen en deze transistor heeft de indruk dat hij een onafhankelijk leven leidt. Op die manier voel je je persoonlijke leven, als een fragment van het geheel.

Vraag: Hoe moet ik dan in deze situatie op de juiste manier omgaan met allerlei droevige en blije gebeurtenissen in mijn leven?

Antwoord: Dieren reageren instinctief op alles, in overeenstemming met de intrinsieke eigenschappen die in het programma aanwezig zijn. Daardoor kunnen zij op geen enkele manier onafhankelijk reageren. Mensen hebben zich echter hoger ontwikkeld dan dieren, daardoor deden zij ervaringen op die met complexe geheugensystemen verbonden zijn, van daaruit ontwikkelden zij antwoorden op dingen die in hun leven plaatsvonden.

Een dier reageert uitsluitend op de omstandigheden van het moment, zoals regen, sneeuw of een gevaarlijk roofdier. Mensen kwamen echter al zo ver dat zij hun lot met verschillende natuurkrachten gingen verbinden, daardoor gingen zij de zon, de maan, etc. aanbidden. Zij gingen offers brengen aan deze krachten en probeerden hen gunstig te stemmen. Zo kwamen de religies tot stand.

Onze voorvader Abraham maakte ook afgodsbeelden, totdat aan hem werd onthuld dat hij op die manier zijn lot niet kon beïnvloeden. Religie biedt alleen psychologische hulp, uiteraard is dat ook heel belangrijk, maar de hoge krachten worden hier op geen enkele manier door beïnvloed.

Vraag: Waardoor kunnen wij de hoge krachten van de natuur beïnvloeden?

Antwoord: Een mens leeft te midden van de krachten van de natuur, hij wordt erdoor beïnvloed. Als hij echter ontdekt naar welk doel zij hem leiden, kan hij deze krachten voor zijn. Als hij zelf handelt, zelfs voordat deze krachten hem aansporen, is hij in staat om vrijwillig voort te gaan naar het doel dat voor hem bestemd is.

De krachten van de natuur sporen hem aan door lijden, zij stuwen hem voort; of hij gaat voorwaarts door zijn eigen handelingen en streeft naar vooruitgang.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken naar welk doel de krachten van de natuur mij aansporen?

Antwoord: Hier gaat de Wijsheid van Kabbalah over. Door deze Wijsheid te studeren, leert een mens op welke manier hij voorwaarts gaat naar het doel. Hij krijgt al een beeld van de staat waarin hij zou moeten zijn.

From KabTV’s “New Life #887” 7/25/17

 

Het ‘Ik’ Vanuit Kabbalistisch Standpunt

laitman_622_01Vraag: Voelt mijn ‘ik’, namelijk mijn verlangen om te ontvangen, de verlangens van het fysieke lichaam als iets van zichzelf?

Antwoord: Ik ben het ook eens met mijn ‘verlangen om te ontvangen’ omdat mijn fysieke lichaam mijn ‘beest’ is. Soms voel ik mijn verlangens via mijn fysieke lichaam, namelijk verlangens naar voedsel, seks en gezin, en soms voel ik ze via een meer innerlijk lichaam, verlangen naar kennis, respect en rijkdom.

Het eerste soort verlangens (voedsel, seks en gezin) zijn de ‘dierlijke’ verlangens van een mens. Daarop volgen de verlangens op menselijk niveau, de verlangens naar rijkdom, respect en kennis, dit zijn echter nog geen verlangens op spiritueel niveau. Vervolgens worden er spirituele verlangens in een mens onthuld die in hem het verlangen opwekken om op de Schepper te gaan lijken.

Vraag: Wat is het ‘ik’ vanuit Kabbalistisch oogpunt?

Antwoord: Het ‘ik’ is een verlangen naar genot, het verschilt per niveau. Soms wil ik voedsel, seks of gezin, en soms controle, rijkdom of kennis.

Vraag: Als het lichaam alleen gegeven is om de eerste drie verlangens tegen te komen, is het dan alleen mogelijk om spiritualiteit te bereiken zonder lichaam?

Antwoord: Hoe kan ik met anderen gaan werken zonder lichaam? We moeten met elkaar communiceren. Onze gehele wereld is gebouwd vanuit de eerste en de laatste staat van onze weg, niets gebeurt bij toeval.

Het uiteindelijke Doel van de schepping verschijnt het eerst, dit brengt de mens naar de gelijkenis met de Schepper.

Van hieruit is de schepping gecreëerd. Om het Doel van de Schepping te realiseren, moet een mens er gelijktijdig zowel de ‘min’ als de ‘plus’ bij betrekken. Daarom wordt aan het begin het ‘ego’, dat tegengesteld is aan de altruïstische eigenschap van de Schepper, in hem bepaald.

De ‘min’, namelijk de egoïstische staat in een mens, groeit constant. Maar tegelijkertijd moet de mens een ‘plus’ creëren vanuit het ‘Punt in het Hart’. Daarom staat er geschreven: “Het einde van de handeling is in de aanvangsgedachte aanwezig.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Het Doel Van Het Leven Begrijpen

Laitman_712_03Vraag: Er zijn tegenwoordig wetenschappers die zeggen dat wij onbewust bestaan. Kunnen we zeggen dat het verschil tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld eruit bestaat dat we ofwel bewust ofwel onbewust leven?

Antwoord: Wij bestaan automatisch op een totaal onbewuste manier en we begrijpen niets van wie we zijn. We begrijpen niet wie we zijn en waarom we leven. Alle organen en de cellen in ons lichaam en alles om ons heen, het speelt met ons en we voelen alleen het moment waarin we leven.

Daardoor hebben we geen mogelijkheid om iets te veranderen. Er bestaat geen vrije wil. Alles is vastgelegd en wij worden in verschillende situaties gebracht, zodat we op een bepaald punt in onze ontwikkeling teleurgesteld raken over het bestaan zoals het is en erkennen dat het zo geen waarde heeft, doelloos en leeg is. Dan gaan we ernaar verlangen om de betekenis van het leven te vinden.

De bedoeling van onze wereld is dat het voor ons mogelijk wordt om bewust boven deze wereld uit te stijgen naar de spirituele dimensie.

Vraag: Wat betekent ‘bewust’? Er komen verschillende verlangens in mij op en ik ben er op uit om ze zo snel mogelijk met genot te vervullen. Moet ik deze verlangens herzien in spiritualiteit?

Antwoord: Er komt een punt waarop een mens genoeg heeft van de vervulling van zijn verlangens, hij valt er niet meer mee samen. Hij is zich ervan bewust dat zijn intenties over zijn verlangens gaan en dat hij ze constant moet vervullen. Hoewel hij daar plezier aan beleeft, wil hij niet meer dat ze hem in zijn macht hebben, hij wil onafhankelijk worden en niet verslaafd blijven aan deze aangename gevoelens.

Dan gaat hij nadenken: Hoe kan ik hier bovenuit stijgen? Waarom moet is steeds allerlei genoegens najagen Waarom verkoop ik mezelf steeds aan deze genoegens? Is dit voldoende om voor te leven? Is het bevredigend om zo te leven? Moet ik er eens over nadenken waar ik dit allemaal voor nodig heb? Het zijn vluchtige genoegens die elke seconde weer veranderen, op deze manier komt mijn hele leven erop neer dat ik genoegens najaag om zo pijn te verminderen.

Vraag: Wat voor alternatief is hiervoor in de spirituele wereld?

Antwoord: In spiritualiteit komt de mens bij de betekenis van zijn bestaan en doordat hij dit bereikt wordt hij vervuld door een onverklaarbaar gevoel, een onbeschrijfelijk gevoel, hij bereikt harmonie, het hoge bestaan, de waarheid, het werkelijke doel, alles wat in deze fysieke wereld niet bestaat.

Als een mens zich ongelukkig voelt in deze wereld, moet hij dit meteen veranderen in een goed gevoel en dit steeds weer herhalen, dit wordt het doel in zijn leven. In de spirituele wereld creëert een mens die de bedoeling bereikt van alles wat er gebeurt en van wat boven hem uitgaat, een gevoel van heelheid en harmonie, evenwicht en eeuwigheid in zichzelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/21/16

 

1,7 Biljoen Dollar Om Oorlog Te Voeren

Laitman_025_02Vraag: In 2015 zijn de militaire uitgaven in de wereld toegenomen met 1,7 biljoen dollar. De top vijf bestaat uit de Verenigde Staten, China, Saoedi-Arabië, Rusland en Groot-Brittannië.

De buurlanden van Rusland, de Oekraïne, Estland, Letland, Polen en Roemenië, vrezen een militair conflict, zij hebben hun militaire macht sterk vergroot. Volgens het rapport zullen de militaire uitgaven alleen maar blijven toenemen.

Waarom wordt dit geld niet besteed aan behoeften op sociaal gebied?

Antwoord: Dit is onmogelijk omdat gierigheid en hebzucht de wereld in de greep heeft. Landen zijn niet bezorgd over hun veiligheid, maar trots, grootheid, gewichtigdoenerij en verwaandheid zijn kenmerkend voor elke natie.

In principe hebben we het over een onvermoeibaar egoïsme. Helaas zien we dit heel duidelijk in wat de Verenigde Staten en Rusland ons willen laten zien: “Wij zijn de eersten in alles! Wij zijn de beste van allemaal …. ”

Vraag: Zou dit geld voor iets anders gebruikt kunnen worden?

Antwoord: Dit zou in de eerste plaats aan educatie  besteed kunnen worden, niet in de richting van de ontwikkeling van militaire technologieën, maar in de richting van de ontwikkeling van de mensheid. Dan zouden we snel een situatie te bereiken waarin de vraag over het doel van het leven en de mogelijkheid om dit te bereiken in mensen naar boven komt.

Dan zouden we helemaal geen wapens meer nodig hebben! We zouden naar een niveau stijgen waar alle krachten van de Natuur zonder al deze mechanische ‘prullaria’ onthuld zouden worden. Maar tegenwoordig komen we steeds dieper in dit moeras terecht en vernietigen we elkaar.

De mensheid weigert te luisteren naar wat de Wijsheid van Kabbalah zegt. Er zijn veel tegenstanders en de vooringenomen media proberen op alle mogelijke manieren deze Wijsheid te verguizen. Dus helaas is het een groot probleem om de boodschap van het ware doel van de menselijke ontwikkeling naar mensen over te brengen.

Er zal niets goeds ontstaan als we de ogen van de wereld niet openen voor het feit dat de richting van onze ontwikkeling moet veranderen en dat mensen hierover een besluit moeten nemen. Als we dit niet met ons gezonde verstand oplossen en er niet naar verlangen om het Doel van de Natuur te bereiken, zal de Natuur ons in de richting van het uiteindelijke Doel duwen door het lijden dat verschrikkelijke wereldoorlogen teweeg zullen brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/6/16

 

De Formule Van Het Leven

laitman_214Vraag: Waarom moet ik de Wijsheid van Kabbalah bestuderen? Wat zal dit mij uiteindelijk opleveren?

Antwoord: Kabbalah studeren helpt ons om te begrijpen waar we zijn. We leven ​in een bepaald programma van de Natuur, zoals in een matrix, dat ons bestuurt. En door middel van onderlinge verbinding kunnen wij het ook besturen.

Maar dit is alleen het geval als we begrijpen hoe we het programma kunnen beïnvloeden, het gaat niet om het verbeteren van ons fysieke lot, maar om het ontdekken van de betekenis van het leven. Er werd vanaf het allereerste begin een nauwkeurig en permanent existentieel programma in ieder van ons aangebracht. Als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, zien we dat alles zich volgens een bepaald programma heeft ontwikkeld, niemand van ons heeft dat vanaf het begin gepland. Onze bestemming werd vanaf het begin vastgelegd, een mens weet echter niet wat er morgen zal gebeuren.

Vraag: Bestaat er een manier om dat te weten te komen?

Antwoord: Die bestaat zeker. De Wijsheid van Kabbalah is speciaal aan ons gegeven om onze bestemming te ontdekken. Mensen komen niet alleen tot de Wijsheid van Kabbalah om hun bestemming te ontdekken, maar ook om deze te corrigeren. De Wijsheid van Kabbalah is de Wijsheid over het leven, het leven is voor iedereen voorbereid en in die Wijsheid bestaat er een persoonlijke weg voor elk individu.

Vraag: Met andere woorden, de Wijsheid van Kabbalah is een formule waarmee de bestemming van ieder mens bepaald kan worden?

Antwoord: Zeker, mijn studenten en ik bestuderen dat. Deze Wijsheid is min of meer universeel voor iedereen, maar lijkt voor iedereen anders bij de toepassing ervan.

From the Webinar on zahav.ru 2/10/16

 

Het Verschil Tussen Een Groep Kabbalah Studenten En Een Sekte

laitman_934Vraag: Wat is het verschil tussen een groep Kabbalah studenten van tien mensen en een sekte die als doel heeft om haar leden uit te buiten.

Antwoord: Een groep Kabbalah studenten heeft zuivere liefde als basis, in een dergelijke groep gehoorzaam je niet aan mensen die leiding hebben, maar uitsluitend aan het spirituele Doel. Daarom is een mens vrij om er wel of niet bij te horen.

In een sekte daarentegen moet men aan veel voorwaarden voldoen: een sekte is afgebakend, gesloten en heeft een duidelijke ideologie. Hoe dichter men bij de kern van de sekte komt, hoe geheimer zij wordt. Een sekte heeft ook typerende rituelen, zoals gebeden, meditaties, enz. Dergelijke zaken maken geen deel uit van de Wijsheid van Kabbalah.

Een groep Kabbalisten is geen besloten groep. De groep is gebaseerd op het principe van liefde voor elkaar, eerlijkheid, elkaar een warm hart toedragen, wederzijdse betrokkenheid en hulp volgens de principes van Kabbalisten en de Bronnen die bestudeerd worden. Het enige ritueel dat van belang is, is een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn geen voorwaarden op het gebied van religie, ras of nationaliteit. Iemand die zich bij de groep wil voegen is welkom en als hij weg wil gaan, is hij daar eveneens vrij in. Alles is open en vrij, al het studiemateriaal staat ter beschikking op internet, in iedere taal. Er is geen enkele belemmering of afscheiding.

De Wijsheid van Kabbalah moedigt de eenheid van de gehele mensheid aan door wederzijdse liefde en goede wederzijdse relaties zonder enige dwang, voor iedereen gelijk en samen met iedereen

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15