Category Archives: Denken

Leer niet met het verstand maar met het hart

165Dus als iemand de Torah bestudeert, moet hij voor ogen houden dat de Torah, en de Mitzvot die hij uitvoert, hem zullen helpen om uit de controle van het kwaad te komen (“What Is ‘The Earth Feared and Was Still,’ in the Work,” RABASH).

Als wij ons met elkaar verbinden en samen vragen om van egoïsten te veranderen in altruïsten die goed met elkaar verbonden zijn, betekent dit dat wij het Hoge Licht gebruiken, de hoge energie, het Licht van de Torah, de Torah zelf, om onszelf te corrigeren. Dit behoren wij te doen.

Vraag: Wat betekent dit: de Torah bestuderen?

Antwoord: Het betekent dat wij dan voelen wat er innerlijk gebeurt. Dit wordt beschreven als: niet leren met het verstand, maar met het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learning-not-with-the-mind-but-with-the-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me”

Related Material:
The Diagnostic And Curative Power Of The Torah
The Torah And Kabbalah
Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is de kracht van het denken?

229Vraag: Wat is de kracht van het denken en hoe kunnen we die kracht gebruiken? Waar moeten wij, vanuit het perspectief van de Kabbalist, elk moment aan denken?

Antwoord: De kracht van het denken is heel groot omdat we daarmee grote correcties kunnen aanbrengen in het universum, in de krachten van het universum en in de interactie tussen deze krachten. Dit gebeurt alleen als wij alle kracht van ons hart richten op de goede verbinding tussen mensen. Dan vermenigvuldigt dit zich vele malen. Op deze manier beginnen we alle krachten van de natuur op de juiste manier te wekken.

Vraag: Wat is er zo bijzonder aan de kracht van het hart?

Antwoord: De kracht van liefde, de kracht van vriendelijkheid, de kracht van goede verbinding.

Vraag: Kan een mens dit op de een of andere manier in zichzelf opwekken, veroorzaken?

Antwoord: Ja. Hij kan deze kracht in zichzelf opwekken, deze kracht verbinden met de krachten van andere mensen en op deze manier vooruitgang boeken in de verbetering van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-power-of-thought/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
Blitz Of Kabbalah Tips – 5/18/23
Blitz Of Kabbalah Tips, Independence Day
Blitz Of Kabbalah Tips – 3/1/22

Filed under: Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voorwaarden voor het vormen van een nieuwe mens

630.2Mensen die Kabbalah gaan studeren, denken heel vaak vanuit de volgende benadering van onze wereld: we gaan nu een systeem opzetten, dat zal gaan werken en dan zal alles goed komen. Maar vervolgens worden ze geconfronteerd met het feit dat deze benadering hier niet werkt en daarom gaan ze weg.

Ze vertrouwen op hun denken en begrijpen niet dat spiritualiteit bereiken een nieuwe wijze van denken vereist, nieuwe gevoelens en een totaal andere vorm van innerlijk leven als mens.

Hij moet het hele programma in zijn “computer” veranderen, zijn geheugencapaciteit vergroten, snelheid verhogen, een volledige upgrade uitvoeren en een nieuw programma installeren, dan zal de mens totaal veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/conditions-for-forming-a-new-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Denken, Verlangen en Intentie

908Vraag: Heeft een mens, als hij in onze wereld wordt geboren, al een intentie? Wordt hij niet alleen met het verlangen om te ontvangen geboren?

Antwoord: Ja, maar dat zijn microscopisch kleine intenties.

Vraag: We zien dat een klein kind een verlangen heeft om te genieten. Maar dan kan je nog niet zeggen dat hij het op een egoïstische manier doet. Maar als hij opgroeit legt hij, we zouden kunnen zeggen, zo’n slimheid aan de dag dat hij bewust in zijn eigenbelang geniet, hij maakt bewust gebruik van anderen. Hebben wij het verlangen, het denken  en misschien nog een andere functie?

Antwoord: We hebben ons denken, ons verlangen en onze intentie. Het belangrijkste is de intentie. De intentie bepaalt waar iemand naar streeft als hij dingen doet.

Met behulp van het denken kunnen wij de intentie veranderen. Het verlangen zelf is puur mechanisch. Maar de manier waarop wij de intentie boven de verlangens kunnen verheffen en de aard van het verlangen zelf kunnen veranderen – voor onszelf of voor anderen – dat ligt in het vermogen van de mens.

Het denken heeft een heel belangrijke functie. Dankzij het denken kunnen wij onze intenties veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/mind-desire-and-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

A Human Is Defined By His Intention

Our Role In Faith Above Reason

Spiritual Electrical Conductors

Filed under: Kabbalah Study, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Laten we leren om geen fouten te maken

202.0Iedereen heeft zijn eigen ontwikkelingsprogramma waardoor hij verder komt in het leven. Niemand die geboren is kan begrijpen waarom hij op deze plek is geboren, met deze eigenschappen, in dit gezin, op dit tijdstip en in deze omstandigheden.

Hij groeit op en ontwikkelt zich. Wat de zielen betreft, leidt deze fysieke ontwikkeling tot de vraag naar de zin van het leven en dan komt een mens bij de Wijsheid van Kabbalah en krijgt hij de kans om zich nog verder te ontwikkelen, voorbij de grenzen van het fysieke bestaan.

Als een mens de kans die hem geboden wordt om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen afwijst, gaat hij verder met zijn animale ontwikkeling. Als hij de Wijsheid van Kabbalah accepteert, maar er op een verkeerde manier gebruik van maakt, zal hij rondjes blijven lopen totdat hij zijn benadering corrigeert.

Tegenwoordig is het voor mensen echter niet meer mogelijk om zich in allerlei richtingen te ontwikkelen, dat was in het verleden wel het geval. Toen vond de ontwikkeling van de mensheid in de breedte plaats, in allerlei richtingen. Tegenwoordig verdiept de ontwikkeling zich steeds meer, steeds nauwkeuriger gericht op het doel van de schepping.

Er zijn tegenwoordig niet veel mensen op de wereld die een nieuwe godsdienst of een eigen filosofische school willen stichten. Die fantasieën heeft de mensheid al meegemaakt. Nu is de tijd gekomen voor meer praktische oefeningen waardoor we methoden kunnen ontdekken om een mens te corrigeren en hem zo in overeenstemming te brengen met de correctie van de wereld.

Een mens krijgt constant gedachten en verlangens van Bovenaf, vanuit zijn scheppingsdoel, dat wil zeggen: vanuit de plek waar hij in de gemeenschappelijke ziel behoort te zijn. Van daaruit krijgt hij constant allerlei inzichten in zijn verstand en zijn hart, in zijn gevoelens en zijn denken, hierdoor wordt hij geleid in het leven, dat wil zeggen: ze leiden hem naar het eindpunt.

Als hij probeert om zijn kansen te benutten en de juiste omgeving vindt, kan hij zich snel en succesvol ontwikkelen. Zo niet, dan zal hij lange tijd ronddwalen en onderweg in de war raken, maar uiteindelijk zal hij toch het doel bereiken.

Uiteindelijk zal iedereen het doel bereiken. De vraag is alleen hoe lang we moeten ronddwalen, dat wil zeggen, hoeveel levenscycli er nodig zullen zijn en hoeveel lijden om uiteindelijk te begrijpen dat er geen andere keuze is in dit leven dan steeds dichter bij het doel van de schepping te komen.

Wij bevinden ons in een solide, correct georganiseerd systeem, maar het geeft ons ook een zekere mate van vrijheid en maakt het ons mogelijk om fouten te maken, om ervan te leren en te leren om geen fouten meer te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/let-us-learn-in-order-not-to-make-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/24/22, Writings of Baal HaSulam, “A Speech for the Completion of The Zohar

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Meaning Of Life, Religion, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe meer je weet, hoe meer je twijfelt

592.04Vraag: Psychologen zeggen dat het voelen van onze eigen kracht ons vastberadener maakt en ons helpt om autonoom beslissingen te nemen. Bent u het hiermee eens?

Antwoord: Nee. Hoe hoger iemand op de wetenschappelijke ladder staat, hoe meer hij twijfelt, hoe vaker hij allerlei vragen stelt, hij kent allerlei begrippen die hij op geen enkele manier met elkaar kan verbinden, hij is niet zeker van zichzelf.

Als hij wél zeker is van zichzelf, is hij geen echte onderzoeker, geen echte wetenschapper of deskundige. Hoe meer een mens weet, hoe meer hij twijfelt.

Opmerking: Mensen met macht hebben minder twijfel over de juistheid van hun daden, ook al veroordelen zij anderen voor dezelfde daad.

Mijn antwoord: Ja, dat klopt. Macht vernietigt alles wat logisch is in ons. Macht is onderdrukking, macht is controle.

Als ik macht over iemand heb, heeft die mens geen vrije wil en geen vrijheid van denken. Dan kan hij mij niet meer om raad vragen, dat weet hij zeker, want hij wordt gedwongen om mij te gehoorzamen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-more-you-know-the-more-you-doubt/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

How Power Is Dangerous

Power Really Does Corrupt

The Will Of The People In The Modern Era

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Eén enkel probleem

961.2Wij hebben één enkel probleem. Wij denken dat we onszelf met ons verstand kunnen corrigeren. Maar je kunt jezelf niet corrigeren met behulp van je denken, je kunt het alleen met de hulp van het Hoge Licht. Dit betekent dat we ons moeten annuleren voor het Hoge Licht zoals een baby dat doet in de armen van zijn moeder, hij vindt alles goed wat volgens de mening van zijn moeder nodig is.

Ons hele werk gaat precies hierover, dat we ons annuleren voor de groep en voor de Schepper, zodat Hij van ons kan maken wat Hij nodig vindt, wat de Allerhoogste wil, wat Hij juist vindt.

Ik bereken niet precies hoe ik mij moet annuleren of hoe ik de Schepper zou moeten voorschrijven hoe Hij mij moet corrigeren, maar ik annuleer mezelf eenvoudigweg zo veel mogelijk. Dan zal het hervormende Licht allerlei correcties in mij uitvoeren.

Ik probeer dus niet zelf een verbinding tussen de vrienden te bouwen, maar ik annuleer mijzelf, daardoor geef ik de Schepper de gelegenheid om deze verbinding tussen ons tot stand te brengen.

Deze verbinding moet het werk van de Schepper zijn en niet van mijn verstand. De hele correctie vindt van Bovenaf plaats, het enige wat er van ons verlangd wordt, is dat wij ons annuleren. Annuleer je logica, dan komt alles in orde. Het verstand is ons maar voor één doel gegeven: we krijgen daardoor het inzicht dat wij ons voor de Hogere moeten annuleren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/a-single-problem/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/17/22, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar

Related Material:

Annulling Myself For The First Time

Annul Yourself Only Before The Friends Along The Spiritual Path

Our Participation Is To Increasingly Annul Ourselves

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Beïnvloed je hart door te bidden

232.1Het werk lijkt langzaam te gaan omdat alles via het denken gaat. Hoe ziet u dit alles, kan je het hart helpen om te voelen?

Het hart is de kracht van de Schepper en daarvoor moet je bidden. Het denken is onze kracht, de harten worden helemaal beheerd door de Schepper, alle verlangens worden door Hem geschapen. 

Ga dus eerst met je denken gebeden vormen, zodat de Schepper, vanuit jullie gebeden, aan jullie harten gaat werken. Dan komt het allemaal goed.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/affect-the-heart-with-prayer/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention ““Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends”, Lesson 2

Related Material:

Work In The Heart

Crying Over A Heart Of Stone

Turn A Stony Heart Into A Live One

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Denken en bewustzijn

Vraag: Is het bewustzijn dat ik heb individueel en het bewustzijn in het informatieveld algemeen?

Antwoord: Ja, het is individueel totdat je jouw bewustzijn helemaal harmoniseert met dit veld.

Vraag: Kunnen we zeggen dat het algemene veld een deel ervan in mij verwezenlijkt, een beeld ervan?

Antwoord: Absoluut.

Vraag: Heeft het zin om over bewustzijn te praten zonder het onderwerp van dat bewustzijn te noemen?

Antwoord: Nee. In Kabbalah wordt dit anders waargenomen. Volgens de Wijsheid van Kabbalah is eenieder van ons een verlangen. Als we in dit verlangen bepaalde tegenacties bouwen, stijgen we daarmee boven dit verlangen uit naar het niveau van het veld dat ons omringt. En dan gaan we – afhankelijk van onze gelijkvormigheid met dit veld – de intenties, plannen en handelingen van ons daarin voelen.

In de mate waarin dit plaatsvindt, wordt een mens “intelligent”. Eerder beschouwen we hem als een afgescheiden persoon. Maar later is zijn bewustzijn het bewustzijn van dit veld.

Vraag: Betekent dit dat denken en bewustzijn identieke concepten zijn of is er toch verschil?

Antwoord: Het denken is veel lager dan het bewustzijn, want het bewustzijn is in ontwikkeling in ons. Het maakt het ons mogelijk om bepaalde dingen te doen die ons naar een hoger bewustzijn leiden. Dit betekent dat het denken een mechanisme is, een hulpmiddel dat ons helpt om van het ene niveau van bewustzijn naar het volgende op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/mind-and-consciousness/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Meeting with Kabbalah” 3/1/19

Filed under: Perception | Add Comment / Ask Question →

Dialoog met jezelf

Vraag: Het is geen geheim dat wij 95 à 99% besteden aan een innerlijke dialoog met onszelf. Wetenschappers beweren dat dit enerzijds slecht is, omdat we er enorm veel energie aan kwijt zijn. Anderzijds is het zonder dergelijke overwegingen niet mogelijk om de ervaringen op te doen die een mens in de loop van zijn leven verkrijgt.

Hoe kunnen we deze innerlijke dialoog stoppen?

Antwoord: Het is niet nodig om hiermee te stoppen. Integendeel, deze innerlijke dialoog bevordert juist de groei van een mens naar het worden van een waar mens. Het enige wat wij moeten doen, is nagaan waar we extra voeding uit krijgen, uit welke bronnen, boeken, door televisie, enz.

Ik ben er voorstander van dat een mens steeds weer opnieuw nagaat wat hem beïnvloedt, welke bronnen hem op wetenschappelijk gebied, zintuiglijk, technisch of op een ander gebied op den duur op de juiste manier vormen en beïnvloeden.

En het belangrijkste is de omgeving: vrienden, collega’s en bekenden. We moeten zorgvuldig nagaan met wie we communiceren, zodat we ons kunnen ontwikkelen door een goede invloed die een mens de weg wijst naar een goede verbinding met anderen. Wat er ook is, dit wint.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/dialogue-with-yourself/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Kabbalah Express” 9/27/20

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →