Category Archives: De Tien

In deze wereld overleven

Vraag: Hoe leg ik aan mensen uit dat zij moeten veranderen om te overleven en niet te verdwalen in deze wereld?

Antwoord: Er is maar één manier: aan de natuur gelijkvormig worden, dit betekent, dat je zo integraal en correct mogelijk met iedereen verbonden bent of, in ieder geval, met je eigen kleine groep.

Kabbalah stelt voor om je in groepjes van tien te verdelen, en als we de correcte verhoudingen in die tien (Ten) bestuderen, worden we geleidelijk een groep en wordt onze Ten een formatieve unit van de maatschappij. De hele gecorrigeerde mensheid moet gaan bestaan uit deze units.

In de loop van de tijd moeten we dit doen, ofwel dit idee van een integrale, gelijkwaardige verbinding vrijwillig met elkaar verspreiden, of het gebeurt onder de invloed van virussen. Op een andere manier kunnen we niet overleven.

Dit is de taak waar we nu voor staan. Als we dit niet doen, zullen we op onze weg, naast het coronavirus, allerlei virussen zien verschijnen die ons zullen helpen om de maatschappij te veranderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/to-survive-in-this-world/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/12/20

Filed under: Crisis, Dissemination, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Mini-Model Van Het Universum

laitman_934Vraag: In De Zohar staat geschreven: “Gelukkig is degene die zich in de tent der samenkomst te midden van de eerste tien bevindt, want dankzij hem wordt een groep die uit niet minder dan tien mensen bestaat voltallig en zij worden door de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) gezegend.”

Nadat de groep voltallig is geworden, vindt de correctie plaats. Er staat geschreven: “De Grootheid van de Koning is in de menigte van het volk.” Dus zij die de eerste tien volgen zijn verbonden met de correctie van het lichaam, dat wil zeggen: met de correctie van degenen die samen zijn.

Wat betekent: “De eerste tien worden gevolgd door de hele natie?”

Antwoord: Elke spirituele structuur bestaat uit tien Sefirot, niet meer en niet minder. Door tien verschillende eigenschappen bijeen te brengen, vormen we een mini-model van het universum, met inbegrip van dat deel van het universum dat wij niet kennen en waarvan wij ons geen enkele voorstelling kunnen maken.

Het is nu eenmaal een feit dat wij ons alleen bezig houden met onze kleine wereld, dat we daar in feite niet veel van weten en dat wij deze wereld ook maar ten dele begrijpen, en nu hebben we het niet eens over het uitgestrekte universum waarin alle werelden aanwezig zijn. Daarom is het absoluut onmogelijk om iets te zeggen over de hogere werelden, elk van die werelden is miljarden malen groter dan onze wereld.

Tegelijkertijd is het zo dat deze ‘immens grote onmogelijkheid’ gelukkig heel gemakkelijk begrepen kan worden als wij een gemeenschap van tien mensen bouwen die elkaar aanvullen. Zodra zij zich met elkaar verbinden, gaat de alomvattende Kracht die alle werelden omvat, hen beïnvloeden. Deze Kracht noemen we het Hoge Licht, de Schepper.

Wanneer wij pogingen doen om onze verbinding met elkaar in een harmonieuze staat te handhaven en wij in een staat van geven blijven en elkaar aanvullen volgens het principe: “Heb je naaste lief als jezelf”, ‘noodzaken’ wij die verheven Kracht onmiddellijk om onze inspanningen zodanig te beïnvloeden dat wij ons aan de wet van gelijkheid van eigenschappen kunnen houden. De Hoge Kracht beïnvloedt en helpt ons om ons te verenigen in de mate waarin wij ons daarvoor inspannen.

Als wij één systeem vormen, gaan wij elke beweging die tussen ons plaatsvindt voelen: de één verbindt zich met een ander en vervolgens weer met iemand anders, enz…. Op die manier voelen wij meteen interacties die tussen ons plaatsvinden. Plotseling ervaren wij de krachten en eigenschappen van dat uitgestrekte universum, met inbegrip van de hogere werelden waarvan we ons nu nog geen enkele voorstelling kunnen maken.

Dan zien we: “Oh, er bevinden zich vijf werelden tussen ons!” Plotseling nemen we duidelijk vijf niveaus waar en elk daarvan is verdeeld in sub-niveaus, enz. We kunnen het hele universum onderzoeken door middel van de vereniging van tien mensen (een Minyan) die met elkaar verbonden zijn door absoluut geven en absolute liefde. De verbinding die zij met elkaar hebben is voldoende: meer is er niet voor nodig. Op deze wijze kunnen wij het hele universum gaan begrijpen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/21/15

 

In Tweetallen Of In Een Groep Van Tien?

Dr. Michael LaitmanVraag: Als we in een groep van tien werken, lijkt het alsof we beperkt worden omdat we ons ervoor schamen om sommige dingen te zeggen. Met z’n tweeën voelen we ons vrijer.

Antwoord: Het gaat niet over vrijheid. Er bestaat geen andere structuur die het ons mogelijk maakt om het volgende niveau te kunnen voelen nog voordat we er binnen kunnen gaan. De ontdekking ervan is haarscherp en plotseling, het is het resultaat van een immens grote innerlijke potentie.

In wezen bouw je jezelf. In de onderlinge verbinding ga je nieuwe gevoelens ervaren, gewoonten, eigenschappen, een nieuwe intelligentie, allerlei soorten gevoelens ontdekken. Op deze manier bouw je al in jezelf – voordat je de hogere wereld binnentreedt – een systeem van bewustzijn dat die wereld waarneemt.

Als iemand dit werk alleen doet, gebeurt alles op een andere manier. In deze tijd gaat onze wereld een andere richting op, alleen in de vorm van een groep! Als er geen groep is, is het heel moeilijk om met z’n tweeën te werken, en nog moeilijker om als tweetal met de leraar te werken. Het is zo moeilijk omdat je misbruik van hem gaat maken, je gaat hem kleineren en als een ouder behandelen. In het algemeen gaan we zo met ouders om, alsof ze ons iets schuldig zijn.

Mijn leraar Rabash verkeerde in een dergelijke situatie. Hij heeft me verteld hoe moeilijk het voor hem was om zich steeds weer weg te cijferen voor zijn vader. Zo is het ook moeilijk om jezelf weg te cijferen voor de leraar als je samen met hem leert. Dit wordt een student-vriend relatie genoemd en dat is verre van gemakkelijk.

Wees dus dankbaar en beschouw jezelf als gezegend omdat je een groep hebt.

Convention In St. Petersburg “Day Two” – 09.20.14


 

Geen Weg Terug

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan je voelen dat “Er geen ander is dan Hij” als je nog niet zover bent dat je kunt geven?

Antwoord: Voordat ik zover ben dat ik kan geven, probeer ik in mijn hoofd en hart de gedachte te prenten dat “Er geen ander is dan Hij”. Het is gemakkelijker om het te denken, het is naar verhouding moeilijker om het in het hart te voelen.

Het is afhankelijk van mijn relatie tot de groep en van de manier waarop ik samen met hen de nieuwe Kli bouw, waarin ik kan besluiten dat er “Geen ander is dan Hij”.

In de mate waarin wij ons met elkaar verbinden, bouwen we ons collectieve wij, de ‘frambozenbol’, de optelsom van ons allen. Juist in dit punt van ‘wij’ bestaat er geen ik, ik annuleer mijn ik. Dit betekent dat ik mij boven mijn ego bevind in het midden van de cirkel

Wij kunnen één voor één alle keren dat wij ons annuleren met elkaar vermenigvuldigen: 10 keer, 100 keer, 1.000 keer, steeds vaker als wij ons met elkaar verbinden. Hierdoor verkrijg ik nieuwe spirituele gevoelens en gedachten waardoor ik de Schepper ga ontdekken.

En om precies te zijn: ik zal de Schepper niet in de groep van tien ontdekken maar in de verbinding tussen de groepen van tien. We kunnen zeggen dat in de groep van tien het ego onthuld wordt en daar bovenuit stijgen betekent: je met anderen verbinden. De groep van tien is dus nog niet de buitenste cirkel.

Als wij ons verbinden met de andere groepen van tien creëren we tussen ons allerlei vormen van connectie die het mogelijk maken om aan ons bepaalde indrukken van de Schepper te onthullen en het ons enigszins mogelijk te maken om Hem te zien.

Dit betekent dat er geen andere plaats is om te zoeken naar “Er is geen ander dan Hij” dan in het gezamenlijke punt van verbinding. In dit werk gaat het om de samenvoeging van alle volkeren, zoals er geschreven staat: “En alle volkeren zullen daar samenstromen.” (Jesaja 2:2)

Het gevoel dat er “Geen ander is dan Hij” is uitsluitend afhankelijk van de mate van de nullificatie van ons ego omdat wij boven het ego bouwen, zoals het dak van de Sukkah. Vanuit het ik creëer ik wij en vanuit wij creëren wij de Schepper.

Het vermogen om jezelf weg te cijferen, wordt door de omgeving bepaald en door de mate waarin je je hoofd buigt voor je omgeving. De Schepper geeft elk moment mogelijkheden aan de mens, het Hogere Licht werkt onophoudelijk, alles is echter afhankelijk van je instemming om het wegcijferen van jezelf te ondergaan en van het feit of je wel of geen gebruik maakt van de mogelijkheden die aan je gegeven worden.

Als je jezelf er niet op voorbereidt, ontvang je het Licht van de tegengestelde zijde, in plaats van het feit dat je Hem naderbij voelt komen, voel je de afstand tot Hem. Zo gebeurt dat in het gewone leven. Er wordt jou een unieke gelegenheid gegeven om vooruit te komen en je vat het op als een verstoring, een obstakel. Op een dergelijke sprong heb je je niet voorbereid, dan zie je een hoge, onoverkoombare barrière in plaats van een springplank.

Er bestaat maar in één opzicht vrijheid van keuze: jezelf wegcijferen voor de omgeving, jezelf laten opgaan in de groep en in alles zijn zoals de vrienden. Probeer om dit potentieel te ontwikkelen. Je bent zover dat je dit kunt doen! Alleen hierin heb je vrijheid van keuze, meer heb je ook niet nodig. De Schepper brengt je naar een plaats van geluk en vanaf dit punt is er geen weg terug, alleen voorwaarts.

Neem de stap om de groep binnen te gaan, erin opgenomen te worden en bouw een gezamenlijke Kli waarin je de Hogere Kracht zult ontdekken. Onze wereld is een wereld van daden. Wij bevinden ons hier omdat we hier kunnen handelen zonder ons hart te laten spreken. Hieruit bestaat het hele fundament van onze denkbeeldige wereld, dit spel maakt het ons echter mogelijk om onze spirituele onafhankelijkheid te bouwen en dit is nu juist zo omdat wij bedrogen worden.

Daily Kabbalah Lesson – 10.10.14

 

Alleen In Een Oneindige Wereld

Dr. Michael LaitmanVraag: We weten dat een groep van tien vrienden een spirituele Partzuf vormen. Hoe kan ik tien Sefirot waarnemen te midden van tien ‘ezels’?

Antwoord: Het word ‘ezel’ (Hamor) is afkomstig van het Hebreeuwse woord Homer (materie) Als je in een groep van tien werkt, zal je zien dat jij je van deze tien ezels (vormen van materie) op het laagste niveau bevindt. Malchut en alle overige negen Sefirot zijn hoger, het zijn zuivere graden van geven. Jij bent de enige ongecorrigeerde egoïst.

Je zult ontdekken dat de materie van alle negen ezels nu in jou geconcentreerd is. Dit betekent dat jij de grootste ezel bent, met een enorm groot ego, alle anderen die vóór je zijn, zijn geen mensen maar engelen, de graad van liefde en geven. Je gaat begrijpen dat jij de enige bent in de wereld die correctie nodig heeft en dat alle anderen volkomen verbonden zijn met de Schepper! Alleen jij bent het ongecorrigeerde deel van de schepping. Je moet nauwkeuriger kijken, dan ga je het ontdekken.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-09-18-14/

 

Zoals Mijn Tien Vingers

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe moeten we het werk in de groepen van tien verdelen? Kunnen we de groepen van tien samenstellen op basis van deelname aan projecten?

Antwoord: De verdeling in groepen is vaak nuttig voor discussies, omdat discussiëren in een grote groep heel moeilijk is. Discussiëren betekent dat je naar iemand anders luistert, je bij hem aansluit, hem aanvult, luistert naar de anderen.

Een groep van tien is een optimale samenstelling voor onze innerlijke structuur, voor onze gedachten, ons intellect en ons hart. Het is het maximum aantal mensen dat ik in mij kan opnemen, ik kan ze allemaal zien alsof ze mijn tien vingers zijn. Als het aantal groter is, is dat heel moeilijk, praktisch onmogelijk. Als er meer mensen zijn, sluiten we automatisch een overeenkomst met tien mensen, soms met maar vijf of zelfs twee. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van een mens.

From a Talk About the Dissemination 10/17/13

 

Een Middel Om De Verbinding Met De Groep Te Versterken

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we de verbinding met de vrienden in de groep en in de groep van tien versterken zodat we de kracht van eenheid vasthouden in ons dagelijks werk en in de verbinding met de wereld om ons heen?

Antwoord: Hoe je de verbinding in de groep van tien en in de groep kunt versterken? Alleen als je daar behoefte aan voelt, als je voelt dat het van essentieel belang is!

Als het Licht zich van boven naar beneden verspreidt, creëert het een verlangen. In de vierde fase van de ontwikkeling van het verlangen begint het verlangen op het Licht te reageren, het verlangen beperkt zich, het vormt een Masach (scherm), het Terugkerende Licht, enz.

Omdat wij uit het verlangen afkomstig zijn en niet uit het Licht, hebben we een reden nodig om iets te doen. Je vraagt: “Hoe kunnen we de verbinding tussen de vrienden in de groep versterken?” Maar, is er behoefte aan?

Als ik erop uit ga voor disseminatie, om me te verbinden met mensen in de buitenwereld, merk ik dat ik steun van de groep nodig heb en dat ik me aan de groep moet vasthouden. Ik voel behoefte aan de verbinding met de vrienden en ik verbind me met hen. Maar als ik geen verlangen heb om succes te hebben in de buitenwereld, heb ik ook geen behoefte aan verbinding met de groep.

In Israel zijn we met een heel intensieve campagne bezig om integrale educatie te verspreiden en al onze mensen zijn bij dit externe werk betrokken. Overal waar ze zijn, spreken ze over de noodzaak om zich te verenigen om zo de dagelijkse problemen op te lossen en ze voelen een grotere behoefte om zich met de groep te verbinden! Als ze terugkomen, voelen ze hoe belangrijk de vrienden voor hen zijn en hoeveel kracht zij geven om anderen te overtuigen.

Ga dus door met het versterken van de verbinding met de wereld om ons heen, ga die wereld binnen, dissemineer en breng de wereld naar verbinding en eenheid. Zo zul je de verbinding met je vrienden kwalitatief versterken.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/25/13, Question and Answers with Dr. Laitman

 

Alles Begint Bij De Groep

Wij moeten ons werk op een nauwkeurige wijze opbouwen.

1. Ik kan mij niet tot het geheel – het grote publiek – wenden voordat ik opgenomen ben in de groep (de groep van tien).

2. Pas nadat ik daarmee één geheel vorm, ontvang ik het Omringende Licht (Ohr Makif).

3. Daarna heb ik invloed op het geheel, dit noemen wij ‘educatie’.

4. Wij verenigen ons met hen.

5. Ik breng alles wat ik van hen ontvangen heb naar de groep, dit wordt genoemd ‘de Volkeren van de Wereld naar Israel brengen’ en allen zijn het waard om de Schepper te ontdekken.

Van de groep breng ik naar het geheel (←) en van het geheel terug naar de groep (→), door het Omringende Licht ontvangen wij het Innerlijk Licht (Ohr Pnimi), want nu hebben wij een kli (vat), een verlangen om te ontvangen, samen met de intentie.

Nu bevind ik me in het midden, doordat ik deze handeling implementeer. Ik werk in een groep met Galgalta ve Eynaim (GE) en met het publiek, namelijk de AHP, ik bevind me in het midden van het Bovenste Gedeelte (1/3) van Tifferet waar de vrije keuze aanwezig is.

Dus, als ik niet opgenomen ben in de groep heb ik geen beginpunt. Elke stap die ik zet moet van deze eenheid uitgaan, dit is het allerbelangrijkste wat we moeten doen en de basis van alles wat we doen. Als wij in elkaar opgenomen zijn, hebben we de mogelijkheid om te gaan handelen, als wij niet in elkaar opgenomen zijn, kunnen we absoluut niets ondernemen. Want door eenheid handel ik niet vanuit mijn eigen kracht, maar specifiek door de kracht van samenzijn die ik van de groep heb ontvangen, dankzij het feit dat ik mij ondergeschikt maak. Mijn individuele kracht is egoïstisch en alleen door mijn ego weg te cijferen, door op te gaan in de eenheid met de vrienden (1), kan ik van hen de kracht van geven ontvangen en met die hulp wend ik mij tot het grote publiek (2).

Dan werk ik met hen op dezelfde manier als met de groep van tien. Ik ben één met de maatschappij zoals met mijn baby aan wie ik alles wil geven wat goed is. Ik voel mij niet boven hen staan maar ik buig mijn hoofd voor het publiek, vol liefde.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/20/13, Talk About the Groups of Ten

 

Heroriëntatie Op Het Werk In De Groep Van Tien

Dr. Michael LaitmanDe groepen van tien moeten niet van elkaar geïsoleerd raken. Niemand moet het gevoel hebben dat hij van anderen verschilt of afgescheiden is.

Ik sluit me aan bij de groep van tien om mijn ego te neutraliseren en toegewijd te zijn aan de hele wereld. Als ik dit gevoel niet bereik, als ik niet toegewijd ben aan de wereld, er niet mee verbonden ben, wil dat zeggen dat mijn groep van tien geen zin heeft want dan word ik er niet op de juiste manier door voorbereid.

De groep van tien is een mini-wereld waarin ik leer hoe ik mij kan integreren in anderen. Als ik met hen geen geheel ben, ga ik op een verkeerde manier met mijn ego om, het behoort te zijn: vanuit liefde voor het schepsel naar liefde voor de Schepper.

In de groep van tien moet ik op verschillende manieren oefenen om te voelen dat ik me ’uitbreid’, mij ‘uitstrek’ naar iedereen. Ikzelf besta niet, ik voel mezelf niet, mijn individualiteit niet en mijn ik niet, de groep van tien moet mij daarbij helpen. ‘Een ieder zal zijn naaste helpen’, op die manier moeten wij met elkaar verbonden zijn.

Het resultaat daarvan moet zo zijn dat ons gezamenlijke verlangen – dat tot een ieder behoort – moet branden in het ‘centrum’ van de groep van tien. Ik voel in dit verlangen dat er geen ‘ik’ en ‘anderen’ bestaan, maar alleen WIJ.

Op basis van deze eenheid denken we, voelen we en nemen we besluiten: alleen vanuit WIJ. Ik wijs alles wat ‘ik’ genoemd wordt af, ik rijs omhoog en voed alles wat betrekking heeft op WIJ. Mijn gedachten en gevoelens gaan alleen over onze eenheid en via die eenheid kijk ik naar de wereld om mij heen zoals ik door een bril of een verrekijker kijk.

Er is hierbij een zekere innerlijke inspanning nodig om mijn ‘ik’ te laten verdwijnen en mijzelf niet toe te staan om daarop te focussen, maar in plaats daarvan mij alleen te richten op het centrum van de groep waar WIJ en de wereld samen zijn, de werkelijkheid, om op deze manier te gaan zien. Wat niet aan ONS toebehoort, bestaat niet voor mij.

Een mens moet zoveel mogelijk leven en werken vanuit deze innerlijke inspanning. Want alleen vanuit het centrum van de groep van tien waar hij zich een voorstelling van maakt, zal hij het Corrigerende Licht ontvangen.

Maar om ons op WIJ te richten, op de juiste manier op het centrum van de tien, moet de hele groep vasthouden aan de intentie om te geven. Hoe controleren we dat? Met behulp van onze relatie tot de andere groepen van tien en tot de wereld. Als de groep van tien één geheel wordt, als tien mannen één worden, krijgt deze eenheid volume, elke keer weer worden zij tot één en krijgen volume, totdat we uiteindelijk bij de Ene komen, bij de Schepper.

Het criterium voor onze eenheid is het verlangen van de groep van tien om met anderen verbonden te worden en met hen één geheel te worden. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we onszelf testen?

Ik kan mijzelf controleren als ik in een andere groep van tien kom – het maakt niet uit welke – en ik mij net zo voel als in mijn eigen groep. Er zijn geen eerste of tweede groepen van tien en het maakt voor mij geen verschil met wie ik samen ben. Ik verbind me eenvoudigweg met de mensen die zich met elkaar willen verbinden, ik verbind me en maak geen onderscheid.

Om ons werk zo zuiver mogelijk te doen, kunnen we onze huidige groep van tien niet beschouwen als ons ‘thuis’ en de rest als het ‘buitenland’. Nee, iedereen die zich wil verbinden behoort tot mijn ‘land’ tot dezelfde groep van tien. Al hebben zij maar een kleine behoefte naar eenheid, het is al voldoende voor mij om met hen samen te zijn.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/20/13, Conversation About the Tens

 

De Wereld Door De ‘Zoeker’

Dr. Michael LaitmanHet enige waarvoor we ons moeten inspannen is: alles verenigen in één punt, waar de Schepper en het schepsel – ‘Iets uit Iets’ en ‘Iets uit het Niets’ samen verenigd zijn. Alle verborgenheden, vervormingen, tegenstellingen en gebeurtenissen lijken te bestaan omdat wij de eenheid niet voelen en waarnemen. Er bestaat geen tijd en geen plaats. Het enige wat bestaat is gebrek aan eenheid en dat ervaren we, daar leven we in.

Alles wat ik nu om me heen en in mezelf voel, is gebrek aan eenheid, op elke mogelijke manier. Op het moment dat ik alles met elkaar kan verenigen, wordt de wereld de wereld van Ein Sof (Oneindigheid).

Vraag: Hoe kunnen we dit alles met elkaar verbinden in de groep van tien?

Antwoord: De groep van tien is een ondersteuningsmiddel voor de ‘zoeker’ waardoor ik naar de wereld kijk. Ik wordt erdoor geholpen om me daarop te focussen en eenheid te bereiken. Stel je voor dat er in het midden van de lens een kleine cirkel is met een ‘X’ in het midden die mij helpt om me te focussen op het doel.

Disseminatie helpt ons om het doel helder te krijgen, het doel dat we op het ogenblik niet zien en waarop we ons niet kunnen richten omdat het zich voorbij de horizon bevindt. Disseminatie schept de voorwaarden, de data die we in de formule moeten stoppen om de juiste richting naar het doel te berekenen. Er zijn een duizendtal parameters waarmee we rekening moeten houden voordat we schieten, zoals hitte, koude, de weersomstandigheden, de wind, verschillende afwijkingen en veranderende omstandigheden.

Dit moet allemaal in één formule gestopt worden om er zeker van te zijn dat we het doel zullen raken. De formule is deze hele wereld, alles wat we waarnemen met onze 613 zintuigen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/24/13, Writings of Baal HaSulam