Category Archives: De Schepper

Wend je uitsluitend tot de Schepper

167Spiritueel werk is uitsluitend met de Schepper verbonden, wij moeten ons alleen tot Hem wenden en van Hem de antwoorden krijgen. Daarom hoeven we, buiten de hulp van de Schepper, naar niemand anders op zoek te gaan en niets anders te verwachten. 

En als een mens zich schuldig voelt en het gevoel heeft dat hij voor verkeerde gedachten gestraft wordt, komt dat gevoel ook van de Schepper. Dan wil de Schepper dat we ons zo voelen.

In dat geval hoeven wij niet aan de Schepper te vragen om ons te helpen met die gevoelens om te gaan. Wij moeten dan maar om één ding vragen: dat Hij ons met elkaar verbindt en ons omhoog brengt naar Hemzelf.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/turn-only-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson, 8/23/23 “The need for the Creator’s salvation”

Related Material:
The Day Of The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Alles begint bij de verbinding tussen de harten

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

938.02Het belangrijkste tijdens het Congres is het openen van onze harten. Het congres is een bijeenkomen van harten om het gebroken hart van Adam HaRishon, de gemeenschappelijke wereldziel waar wij allen deel van uitmaken, te corrigeren. Daarom moeten we proberen te voelen hoe ver we in onze harten van elkaar verwijderd zijn.

Het hart is alles wat er in een mens leeft – al zijn verlangens en gedachten. Juist deze verlangens naar vervulling moeten we met elkaar verbinden, proberen de ander te voelen, want dat betekent dat we verbonden zijn.

In de mate waarin we anderen liefhebben als onszelf, gaan wij de Kracht voelen die uit ons is verdwenen toen de ziel uiteenviel tijdens de zonde van Adam HaRishon. Wij zullen onze harten boven onze egoïstische verlangens uit verbinden om dit systeem te corrigeren en de Schepper weer te gaan voelen. In ons gemeenschappelijke hart zal er één enkele, bijzondere Hoge Kracht regeren – de Schepper, naast Wie niets anders bestaat.

Dit is het doel van ons leven, ons bestaan, het doel waarvoor alle werelden en de hele natuur geschapen zijn. De voortgang in deze richting, de gevoelens en gedachten die samenhangen met het proces van de onthulling van het systeem van de Schepper en de Schepper zelf daarin, wordt de opening van het hart genoemd.

Als het hart zich opent, gaan we voelen hoe er spirituele organen in ons geboren worden en gaan groeien, zoals dat in elk zich ontwikkelend, levend lichaam gebeurt: de hersenen, het hart, de lever, de armen, de benen, enzovoort. Wij zullen voelen hoe we met alle delen van het hart handelen in de mate waarin wij ze willen verbinden tot één systeem. Zoals een druppel sperma zich ontwikkelt in de baarmoeder, zo zal zich uit ons kleine, innerlijke verlangen naar eenheid, verbinding en onderlinge samenwerking, een bijzonder wezen gaan ontwikkelen in de Hoge Kracht van de Schepper.

In de mate waarin wij ons met elkaar kunnen verenigen en ons met de Schepper kunnen verbinden, zullen wij voelen dat wij in één lichaam leven, in één Schepper, als delen van dit gemeenschappelijke lichaam dat vrienden worden genoemd. Wij zullen groeien als cellen van een levend lichaam, onze verbondenheid met elkaar en onze onderlinge afhankelijkheid voelen. Voor zover de een aan de ander kan geven, en de ander aan een derde, zich steeds verder uitbreidend, zullen wij ons ene gemeenschappelijke lichaam opbouwen.

Stel je maar eens miljarden kleine verlangens voor, waarvan elk zich niet uit zichzelf ontwikkelt, maar dankzij de verbinding met andere verlangens, zo groeit dit en wordt het doel en het doel van de ontwikkeling ervaren.

Door onszelf zo op te bouwen, bouwen we aan het bereiken van de Schepper, we beginnen te begrijpen wie Hij is, hoe Hij zich in ons kleedt en hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Van hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk elke vriend is, dit vergroot onze vastberadenheid om de Schepper te bereiken. Elke vriend brengt mij dichter bij de Schepper en voegt steeds meer toe om hem te kunnen bereiken, alsof we steeds meer inzoomen en honderd, duizend, tienduizenden nieuwe details toevoegen die samen één beeld vormen.

Dan zie ik duidelijk het beeld van de Hoge Wereld en mijn houding naar iedereen. Ik zie alle bewegingen van iedereen, hun gedachten en intenties en alle veranderingen die in hen plaatsvinden. Ik herken in hen één Kracht, één hoge Oorsprong die, door iedereen op deze wijze te wekken, tot mij spreekt.

Zo komen wij vanuit de liefde voor de schepselen tot liefde voor de Schepper en gaan wij de ene werkelijkheid leren kennen. Het begint allemaal met de verbinding tussen de harten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/everything-starts-from-the-connection-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/23, Lesson on the Topic “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:

The Heart of the Convention

In One Heart, In One Desire

Merge Into One Heart

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

10 korte antwoorden over de Schepper

293Vraag: Waar verbergt de Schepper zich en waarom?

Antwoord: De Schepper verbergt zich achter het hele schildersdoek van deze wereld, achter al onze gevoelens en gedachten. Als wij Hem willen bereiken, moeten wij alle handelingen, gevoelens en meningen in een groter perspectief zien, dan zullen wij Hem onthullen als de oorsprong van dit alles.

Vraag: Welke taal begrijpt Hij?

Antwoord: De Schepper begrijpt de taal van de gevoelens, als je onafhankelijk van jezelf met Hem in contact bent, Hem wilt voelen en tegelijkertijd jezelf vergeet. Dit betekent dat het voelen van de Schepper volkomen objectief moet zijn!

Vraag: Hoe kunnen wij begrijpen dat de Schepper geen grenzen heeft, dat Hij oneindig is?

Antwoord: Ik denk niet dat wij dit kunnen begrijpen, want een mens neemt alles binnen bepaalde grenzen waar. Het komt geleidelijk, juist door ons in te spannen.

Vraag: Houdt de Schepper ervan als wij tot Hem bidden?

Antwoord: De Schepper wil niet zozeer dat wij tot Hem bidden, Hem vereren of smeken om dingen. Hij houdt van mensen die dichter bij Hem willen komen omdat Zijn staat absoluut is, de beste staat! En dat wenst Hij voor Zijn schepselen.

Vraag: Hoe kunnen we God beschrijven?

Antwoord: God is in alles het absolute!

Vraag: Voelt Hij, denkt Hij?

Antwoord: Het voelen en denken van de Schepper wordt door niets beperkt. Maar wij kunnen daar niet over spreken omdat wij alles vanuit een bepaald kader waarnemen, vanuit begrenzing en beperkingen.

Vraag: Heeft God geheimen?

Antwoord: Hij heeft geen geheimen. Integendeel, Hij wil zich ten volle onthullen aan Zijn schepselen. Maar tegelijkertijd is het Zijn taak om de schepselen naar een staat te brengen waarin zij Hem kunnen onthullen, Hij verbergt Zich niet.

Vraag: Wat is het zuiverste bewijs dat God bestaat?

Antwoord: Het feit dat wij bestaan.

Vraag: Welke beeltenis correspondeert het meest zuiver met de Schepper?

Antwoord: Dan zou ik de letters “י – ה – ן – ה”—”Yod-Hey-Vav-Hey” tekenen.

Vraag: Welke vraag zou U aan de Schepper willen stellen?

Antwoord: Hebt U iets anders dat U mij wilt laten zien?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/10-quick-answers-about-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Ten Blitz Answers about the Creator” 5/21/22

Related Material:

The Creator Is Hiding Among Us

Why Is The Creator Hiding?

Concealment of the Creator

Filed under: Q&A, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Vier convenanten met de Schepper

571.03Vraag: Er zijn vier convenanten in spiritualiteit. Is er een bepaalde volgorde waarin zij gesloten worden?

Antwoord: Nee, we moeten alleen werken aan ons gemeenschappelijke verlangen in de groep en ernaar streven om dit volledig te verbinden met de eigenschap van geven. Dit gebeurt allemaal tijdens de studie, in fasen. Als de Schepper ons de hoge Kracht toekent, zal het in ons plaatsvinden.

Vraag: En wat als ik enigszins verward ben over deze vier convenanten?

Antwoord: Denk er maar helemaal niet over na hoeveel het er zijn! We moeten alleen aan de verbinding met onze vrienden en met de enorm grote wereldgroep denken, wij bestuderen allemaal hoe we dichter bij de Schepper kunnen komen. En daarna denken we aan onze verbinding met de hele mensheid, zodat we iedereen, in de volle omvang van zijn kracht en mogelijkheden, tot een convenant met elkaar en de Schepper kunnen brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/four-covenants-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

A Secret Covenant With The Higher Power, Part 2

Making A Covenant With The Creator

What Is The Covenant With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ik geef geen advies aan de Schepper

Ik geef geen advies aan de Schepper, maar ik buig voor Hem en ik ben gereed om alles wat Hij van mij vraagt naar vermogen te doen. Immers, als ik het niet eens ben met wat er gebeurt, blijkt daaruit dat ik de Schepper vertel hoe Hij met mij moet omgaan.

Allereerst moet ik aanvaarden dat ik mij in de macht van de hoge Kracht bevind en dat ik daar dichterbij wil komen, ik vraag niet of de Schepper verandert en dichterbij mij komt. Ik vraag alleen aan de Schepper of Hij aan mij wil werken en mij dichterbij Hem wil brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/i-do-not-give-advice-to-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Kabbalah Convention 9/25/21, “Entering Impregnation – Revealing a New World”, Lesson 1

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Correctie van de oorsprong van de ziel

Elk moment wordt ons de mogelijkheid gegeven om nieuwe staten (Reshimot) van het breken van de kelim te verhelderen. We kunnen ze onderzoeken op een aardse manier, zoals de hele wereld dat doet, maar we kunnen ze ook op een spirituele manier onderzoeken, dit houdt voor alle staten een volkomen ander tempo en een andere oplossing in.

Als wij met de Reshimot op een spirituele manier omgaan, willen we met elke Reshimo (staat) dichter bij de Schepper komen. Al we met de Reshimot op een aardse manier omgaan, besteden we daar geen aandacht aan en gaan we op een automatische manier door alle staten heen, zoals dat geldt voor de levenloze natuur, de planten en dieren.

Dus als we met de staten in een spirituele vorm werken, heeft eenieder de mogelijkheid om de oorsprong van zijn ziel te corrigeren en te integreren in de gemeenschappelijke ziel van Adam. Op deze manier vervullen we onze opdracht in deze wereld en zullen we op een ander niveau verder kunnen gaan, op een volkomen ander, spiritueel niveau van bestaan. 

Het belangrijkste is dus om boven een staat uit te stijgen, boven elke staat, en de staat naar een spiritueel niveau te brengen: ik + de groep + de Schepper; dat wil zeggen: Israël, de Torah en de Schepper zijn één, ze vormen één geheel. Als ik – ongeacht op welk niveau en in welke omstandigheden – tot een dergelijke eenheid kom, als ik daarover nadenk en er sterk naar verlang om ze samen te brengen, wek ik de gebroken Reshimot in mijn ziel en corrigeer ik mijn ziel aan één stuk door.

Als ik wil dat het met elke staat zo gaat, vervul ik mijn taak in het leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/to-correct-the-root-of-the-soul/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 6/18/21, “Advance By Overcoming”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Meaning Of Life, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Bid en zoek verbinding met de Schepper

Vraag: Hoe moet ik werken met de vier soorten verlangens die zich in mij manifesteren als ik in de Ten werk? 

Antwoord: Werk aan eigenschappen die verbonden zijn met elkaar en elkaar aanvullen, zodat zich daarin één gemeenschappelijke Hoge Kracht manifesteert.

Vraag: Maar wat moet ik doen als bijvoorbeeld de verlangens van de “Egyptenaren” in mij naar boven komen? Dan voel ik dat ik alleen maar dingen wil doen, ik heb geen kracht om zelfs maar na te denken over een intentie. Daar wil ik helemaal niets over horen!

Antwoord: Bid.

Vraag: Is dit het enige wat ik kan doen? Analyseren en dan bidden?

Antwoord: Bid aan het begin, tijdens en na de analyse. Het belangrijkste is dat we constant met de Schepper verbonden zijn.

Vraag: Kunnen we niets anders doen?

Antwoord: We kunnen wel andere dingen doen, maar dat zijn hulpmiddelen, erop gericht om ons nog dieper met de Schepper te verbinden. Dat is niet gemakkelijk. Het lijkt voor ons als volgt: “Wel, wat is er gemakkelijker? Ik doe de een of andere lamp aan en dat is alles, nu ben ik verbonden.” Nee. Je egoïsme gaat daar tegenin.

Dan blijkt dat je egoïsme hier is, de Schepper hier is en dat jij daar tussenin staat om beide op zo’n goede manier met elkaar te verbinden dat de Schepper het egoïsme corrigeert en het egoïsme dichterbij de Schepper komt.

Opmerking: Jawel, maar kan ik niet ergens op een knop drukken en dan gaan bidden?

Mijn antwoord: Druk maar op die knop, maar ga eerst op zoek naar die knop.

Opmerking: Dit is dus niet een of ander boek waar iemand een gebed in geschreven heeft dat ik nu lees. Gebed is een staat. Je moet die staat bereiken.

Mijn antwoord: Ja, je moet ernaar op zoek gaan.

Vraag: Betekent dit dat al mijn werk uit zoeken bestaat? Zoeken waar deze “Egyptenaren”, de “gemengde volksmassa” (Exodus 12:38) en “Israël zich in mij bevinden?

Antwoord: Dit zal allemaal duidelijk worden, het belangrijkste is dat je verbinding met de Schepper zoekt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/pray-and-seek-a-connection-with-the-creator/

Facebook: https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/13/19

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Bron van alles wat bestaat

Baal HaSulam, “The Writings of Baal HaSulam, Volume 1, De Eigenschap van de Wijsheid van het Verborgene in het algemeen.” Dit superieure principe wordt gedefinieerd als Eén, Uniek en Verenigd: Het is duidelijk dat de Hoogste één is. Hij omvat de gehele realiteit en alle tijden, verleden, heden en toekomst, want men kan niet geven wat men niet bezit. Als de gehele werkelijkheid en het bestaan van die werkelijkheid niet in Hem aanwezig zouden zijn, zouden zij niet uit Hem voortgekomen zijn, dit is voor elke onderzoeker duidelijk, zonder in aanmerking te nemen dat wij verdorvenheid aantreffen in de wijzen waarop de realiteit bestaat.

Weet dat dit, zonder enige twijfel, de studie is die de Wijzen van het verborgene “één” noemen. De eerste mens die dit bestudeerde was Abraham de Patriarch. (Dit wordt in het Boek van de Schepping uitgelegd, daarom wordt dit boek aan Abraham de Patriarch toegeschreven) Dit betekent dat er geen twee autoriteiten zijn – goed en kwaad – maar uitsluitend goed.

Het fundamentele principe van de Wijsheid van Kabbalah is, dat er in het universum slechts één Kracht is, één doel, één pad en één beweging, dit betekent dat er één Bron bestaat, daarnaast bestaat er niets. Daarom staat er geschreven: “Er is geen ander dan Hij.”

Alles wat er voor ons naast Hem lijkt te bestaan, is in feite alleen Hij. Het feit dat iemand ergens, op de een of andere manier, denkt dat er ogenschijnlijk iets bestaat, is eenvoudigweg een onbeduidende, foutieve uitlijning, een afwijking van het midden als je twee lijnen moet combineren om het doelwit precies te kunnen raken. Dan zal een mens opnieuw gaan voelen dat er “geen ander is dan de Schepper.”

Alle afwijkingen van het concept “Eén, Uniek en Verenigd” worden aan ons gegeven om herhaaldelijk te kunnen streven naar de bevestiging ervan, zodat wij ermee kunnen samensmelten. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Ontwikkeling betekent: deze eenheid binnentreden en ermee samensmelten.

Het past niet bij ons denken, ons geheugen en onze analytische mogelijkheden, want hiervoor moeten wij onze benadering, onze opvattingen over het doel, de wereld, ruimte, tijd en beweging, volledig vernieuwen. We moeten alles aan één gewaarwording relateren: of ik besta, of Hij is de Enige die bestaat.

Vraag: Dus ik besta niet? Alleen Hij?

Antwoord: Natuurlijk besta ik niet. Ik besta alleen als ik van Hem verschil of als ik met Hem samensmelt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/27/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-source-of-all-existing/

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Omstandigheden Die Ons Aansporen Naar De Schepper

Laitman_002Vraag: Ik werk in een ziekenhuis, ik zie mensen die elke dag lijden en ik kan hen alleen maar fysiek helpen. Hoe moet ik daar innerlijk mee omgaan? Soms kan ik mezelf niet losmaken van wat ik meemaak en denk ik er dagen achtereen aan.

Antwoord: Dit is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen, zelfs vanuit Kabbalistisch perspectief, hoe je onverschillig zou kunnen blijven bij het zien van zieke mensen die lijden. Tegelijkertijd is het echter belangrijk om in te zien dat het lijden dat deze mensen ondergaan, omstandigheden zijn die hen aansporen naar de Schepper.

Het is geen boetedoening of een betaling voor iets. Als een mens zich op de juiste manier verhoudt tot zijn lijden, wat betekent dat hij het gebruikt voor zijn spirituele vooruitgang, rechtvaardigt hij het lijden. We moeten mensen ermee helpen dat zij zo snel mogelijk vast kunnen stellen dat het lijden alleen aan ons wordt gegeven om ons aan te sporen naar de onthulling van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Zoek In De Schepselen Naar De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom heeft de Schepper een systeem geschapen van de werelden van Tuma’a (onzuiverheid) tegengesteld aan het systeem van de werelden van Kedusha (heiligheid).

Antwoord: Het verlangen om te ontvangen werd geschapen omdat de schepping alleen iets kan zijn dat zich buiten de Schepper bevindt. De Schepper heeft alleen eigenschappen van geven, liefde en alles wat goed is. Er is niets anders in de Schepper aanwezig en deze eigenschappen heersen over de gehele werkelijkheid en vervullen alles. De hele schepping is met deze energie gevuld.

Daarom moet de tegengestelde energie de zwarte energie zijn die ontvangt, het Licht naar zich toetrekt en alleen voelt wat zich in zichzelf bevindt. Het verlangen om te geven voelt de ander 100%. Dit kunnen wij niet begrijpen. De Schepper is een eigenschap die niet zichzelf voelt maar uitsluitend anderen.

De mens ziet zichzelf als een persoon: hier ben ik, voel ik en doe ik. Maar voor de Schepper bestaat zoiets helemaal niet. Hij heeft dus geen beeltenis, alleen de eigenschap van geven, namelijk van het voelen van anderen. Hij voelt Zichzelf als bestaande in de ander. Er is dus geen Schepper zonder schepsel. De Schepper is de eigenschap van Liefde die buiten Hem ontdekt wordt. Hij is in ons allen aanwezig en het lijkt alsof Hij niet op Zichzelf bestaat.

Nu is het noodzakelijk om een eigenschap te vormen die tegengesteld is aan Hem. Hieruit volgt dat het schepsel iemand is die zichzelf voelt en niet de ander. Dit voelen van zichzelf wordt ‘het verlangen om voor zichzelf te ontvangen’ genoemd en dat is het schepsel.

Het verlangen om te ontvangen voelt alleen zichzelf, het voelt anderen op geen enkele manier. In deze staat is dit verlangen heel beperkt. Zelfs wanneer de Schepper het 100% vervult, zal het genot heel klein zijn, want er is een gevoel van afgescheiden zijn, los van de Kracht die we de Schepper noemen.

In deze staat is het verlangen om te ontvangen afgescheiden van het voelen van de ander, van geven, en het kan niet begrijpen hoe prachtig dit is. Het geniet er alleen van dat het zichzelf voelt. Dit wordt een ‘Nitzotz (lichtvonk) van leven’ genoemd.

Om het verlangen om te ontvangen naar het voelen van heelheid te brengen, zoals de Schepper, moeten we er een mogelijkheid aan toevoegen om het werk van geven uit te voeren, hoewel het alleen voelt wat er in zichzelf gebeurt. Omdat het de ander niet voelt vanuit het gezichtspunt van ontvangen, bestaat de ander niet.

Eigenlijk zien we niets. We denken dat wat we om ons heen zien de wereld is. Maar we zien de werelden niet, deze hele ruimte die we de spirituele wereld noemen, omdat wij de ander niet kunnen voelen.

Om de schepselen te bevrijden van deze verschrikkelijke afscheiding, vond Tzimtzum Aleph (the Eerste Restrictie) plaats en werden er een Masach (scherm) en Ohr Hozer (Terugkerend Licht) geschapen.

Vraag: Wat gaat er met mij gebeuren als ik de kracht van geven verkrijg? Verdwijn ik dan ook?

Antwoord: Dat is niet aan jou. Zelfs als je volledig verdwijnt, is dat niet van belang voor je. Iemand die aan zichzelf denkt is afgescheiden van de Schepper, want de Schepper heeft zulke gedachten niet.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/24/14, Writings of Baal HaSulam