Category Archives: Dankbaarheid

Leer de geschenken van de Schepper te waarderen

275Vraag: De Schepper geeft ons voortdurend geschenken. Hij heeft de neiging tot het kwaad geschapen om Zich te verhullen en Hij heeft ons een methode gegeven zodat wij Hem kunnen naderen. Nu is Hij bereid om ons de eigenschap van geven te schenken. Hoe kunnen wij deze geschenken leren waarderen, ze herkennen, ervan leren en dankbaar zijn?

Antwoord: Wij moeten proberen om ons met elkaar te verbinden, zodat er geen tegenstellingen en verstoringen tussen ons zullen zijn die ons zouden verhinderen om ons tot de Schepper te verhouden vanuit één gevoel, met één hart.

Probeer je op elkaar af te stemmen zodat iedereen één enkel verlangen in het hart heeft en je, door je tot de Schepper te wenden, de onthulling van de Schepper aan jou in dit verlangen zal gaan voelen.

Vraag: Is dit een test waaruit we dan kunnen opmaken dat we dichter bij de Schepper zijn gekomen?

Antwoord: Dit is niet zozeer een test, het is een handeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/learn-to-appreciate-the-gifts-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 8/2/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
In the Ocean of the Creator’s Love
The Only Gift From The Creator
Gift for a Kabbalist

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Onder het schild van de Schepper?

961.2Vraag: Hoe kunt u uw werk doen en tegelijkertijd op de Schepper vertrouwen, d.w.z. steeds verder gaan alsof u dat zelf doet en tegelijkertijd parallel aan de Schepper?

Antwoord: Hoe zou ik mijn werk kunnen doen als ik niet op de Schepper zou vertrouwen? Waar komen mijn kracht, mijn kennis en mijn mogelijkheden vandaan? Waar haal ik het vertrouwen vandaan dat wat ik doe zal werken? Alleen in de mate waarin ik met Hem verbonden ben.

Opmerking: U gaf eens een voorbeeld van Rabash, dat hij, zonder op iemand te vertrouwen, tijdens een bombardement een schuilkelder inging.

Mijn antwoord: Maar dat is niet omdat hij niet op de Schepper vertrouwde, maar omdat het nodig is om net zo te handelen als iedereen doet.

Commentaar: Er is vaak een gevoel alsof je je onder het schild van de Schepper bevindt, dat er een soort bescherming is.

Mijn antwoord: Je hebt geen bescherming. Dat kan alleen in de mate waarin je met de Schepper verbonden bent. En zelfs met deze bescherming kan je er niet op vertrouwen. Je moet alleen met Hem verbonden zijn en niet denken aan wat er met je zou kunnen gebeuren.

In welke situatie je ook bent, denk niet aan bescherming, maar aan de manier waarop je meer met Hem verbonden kunt zijn. Want als er bommen op je vallen, gebeurt dat om je op een nog juistere manier aan de Schepper te hechten, niet uit angst!

En dank de Schepper onafgebroken voor het sturen van alle situaties, want zij helpen je om dichter bij Hem te komen, door je een voorbeeld te geven dat je in deze vorm moet zijn, zowel in je beste als in je slechtste situaties.

Vraag: Maar Rabash had ook niet naar de schuilkelder kunnen gaan. Kon hij de Schepper waarnemen en over Hem nadenken?

Antwoord: Dat kunnen we niet begrijpen. Het is zowel ja als nee. Hij moest handelen zoals iedereen. Het is geen spelletje. Eigenlijk laat dit ook de kwaliteit van geven zien. Ik kan het niet in woorden uitdrukken.

Het gewone menselijke denken kan geen twee tegengestelde krachten, tegengestelde eigenschappen en situaties met elkaar combineren en ze als één zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/under-the-shield-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “I Got a Call. Rely on the Creator?” 6/28/13

Related Material:

Part Of The Creator Is Always With You

What Do You Do When The Creator Is Everywhere?

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Coronavirus: geloof het of niet

Vraag: Door medische boeken te lezen en over pillen te praten, vindt er geen genezing plaats. Hoe helpt praten over de integraliteit van de natuur dan?

Antwoord: Het verschil is als volgt: als je over medicijnen praat, beïnvloedt dat jou niet. Maar als je over het coronavirus praat, activeer je de hoge krachten die dit virus naar ons toegezonden hebben, of je het nu wilt of niet.

Als wij het over verbinding hebben, creëren wij die verbinding tussen ons, we maken de verlangens van mensen naar deze verbinding wakker, naar de mogelijkheid om boven onze egoïstische natuur uit te stijgen. Daardoor word je genezen en heb je geen enkel medicijn nodig.

Er worden nu miljarden dollars in de wereld uitgegeven om een medicijn tegen het coronavirus te vinden. Op die frequentie wordt er nu over gesproken. Je kunt dit betwijfelen of erom lachen, maar het is een feit.

Als wij dichter bij elkaar komen, wat mogelijk is door onze discussies, ons werk en onze trainingen, zal zich tussen ons geen virus ontwikkelen of in leven blijven. Maar als we blijven argumenteren en verder van elkaar verwijderd raken, geven we het virus de ruimte en zal het tussen ons heersen om zo mensen te verhinderen om dichter bij elkaar te komen. 

Kijk eens hoe het werkt. Er is bijvoorbeeld een voorschrift dat iedereen een afstand van twee meter moet bewaren. Kijk eens hoe goed dat is: er kan in ieder geval al geen fysiek geweld plaatsvinden, maar we kunnen nog wel argumenteren. Als we echter ruzie blijven maken, zal er een ander, ingewikkelder virus verschijnen en zal de afstand tussen ons zo groot moeten zijn, dat we zelfs niet meer met elkaar zullen kunnen argumenteren.

Ik zie dat het virus zodanig werkt, dat wij elkaar op een correcte manier kunnen benaderen, zowel mentaal als spiritueel. Daarom moeten we dankbaar zijn en het waarderen. Ik hoop dat wij het tijdig zullen waarderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/coronavirus-believe-it-or-not/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 3/22/20

Related Material:

Coronavirus—Occasion To Unite Around One Problem

Universal Vaccination Against All Viruses

Disasters In The World Are Modern Egyptian Plagues

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Allereerst Danken

laitman_534Vraag: Als de groep duisternis voelt, is het dan terecht om het ego te gebruiken, namelijk afgunst, lust en eer, voor eenheid en verbinding?

Antwoord: Op elk niveau wordt met duisternis iets totaal anders bedoeld. Duisternis kan een gebrek zijn aan iets, het kan een gevoel zijn dat ik niet kan handelen, een machteloos gevoel, het kan ook het tegenovergestelde zijn: Ik ben dankbaar voor deze duisternis omdat ik nu kan handelen vanuit ’geloof boven de rede’, enzovoort.

Commentaar: Ik zie dat ik niet boven mezelf kan uitstijgen, geen verbinding met de vrienden kan krijgen en ik voel dat één enkele Kracht ons bestuurt. Ik heb niets anders dan het ego en ik ga met behulp daarvan werken, zodat de vrienden in elkaar opgenomen zullen worden.

Antwoord: Hier is een intens gebed van dankbaarheid aan de Schepper nodig omdat Hij je de mogelijkheid geeft om iets te doen in een dergelijke staat van duisternis.

Dit is de eerste juiste handeling. En als je in zekere mate ook nog een soort mogelijkheid hebt om iets op een correcte manier te doen, moet je de Schepper onmiddellijk daarvoor danken. Dan kom je met Hem in contact. Het zal niet altijd duidelijk en helder zijn, maar het zal een contact zijn.

Je hebt de mogelijkheid gekregen om je op de correcte manier tot de Schepper te wenden en Hem te danken, dan wend je je tot Hem met het verzoek om de vrienden te helpen en dan vindt alles al in de juiste volgorde en verbinding plaats.

http://laitman.com/2014/09/convention-in-st-petersburg-day-three-09-21-14/

 

Een Geschenk Dat Niets Kost

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is onechte nederigheid in de verhoudingen tussen de groepen?

Antwoord: In ons werk bestaat geen onechte nederigheid, want als je er zeker van zou zijn dat er alleen redding mogelijk is door de verbinding met de vrienden, zou je niet verlegen zijn. Je zou hen smeken om hulp.

Stel dat ik weet dat ik een gezondheidsprobleem heb en dat er in Zuid Amerika een bepaald medicijn voor is. Dan betekent dat, dat ik contact opneem met één van de groepen daar en hen vraag om dat medicijn naar me op te sturen. Dit is heel natuurlijk, want we helpen elkaar vaak op deze manier.

Als dat zo is, waarom zou je dan niet kunnen vragen om innerlijke steun? Dit zou niet alleen hulp voor jou betekenen. Want als jij je vriend vraagt om verbinding met hem, bewijs je hem dezelfde dienst. Nu begrijp je de essentie van het gezamenlijke werk nog niet! Als ik weet dat mijn vriend en ik een correcte relatie met elkaar hebben, moet ik een geschenk van hem accepteren. Hiermee breng ik mijn houding naar hem tot uitdrukking en begrijp ik zijn houding ten opzichte van mij.

Als je van iemand houdt, wil je hem geschenken geven. Als hij zegt: “Nee, dit heb ik niet nodig, hoezo?” Dan begrijpt hij niet wat jij bedoelt. Hij moet laten zien dat hij er blij mee is om een geschenk van je te krijgen: “Dit wilde ik zo graag hebben! Wat geweldig dat jij een vermoeden had van wat ik zo graag wilde hebben!”

From the Lesson About “Group and Dissemination,” 10/21/13

 

Wanneer Gebeden Tot Een Lied Worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Moeten wij verlangen naar de vreugde waar we steeds over spreken of komt die vreugde vanzelf

Antwoord: We moeten voortdurend vreugde voelen, want dan ben ik vervuld met de levensgeest die via de groep naar mij toekomt en mijn blik voortdurend gefocust houdt op het belang van het Doel, op het feit dat wij speciaal zijn, dat wij uitgekozen zijn voor deze opdracht, voor dit grote werk om anderen te dienen.

Omdat wij de Schepper vreugde brengen als wij anderen dienen, is dit het grootste en belangrijkste werk voor ons, wij moeten dit met vreugde doen. Anders ga je waarschijnlijk de verkeerde richting op en ben je niet met het Licht verbonden, niet met de Schepper.

Huilen en spiritueel werk doen kunnen niet samengaan. Je moet je focussen op het Doel.

Kijk wat Koning David zegt in het boek der Psalmen. Hij beschrijft grote problemen die een mens op het spirituele pad tegenkomt, maar alles wordt in vreugde gedaan. Daarom zijn de psalmen niet alleen gebeden, maar een lied!

From the St. Petersburg Convention “Day Three” 7/14/13, Lesson 5

 

Waarachtige Dankbaarheid Aan De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt dat het ‘onmogelijk is om de Schepper te danken als ik moet huilen’. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Ik kan niet huilen van de pijn en tegelijkertijd degene danken die deze pijn in mij veroorzaakt. Het gevoel van pijn geeft aan dat je Hem niet kunt danken, je zou het misschien wel kunnen, maar dan blijft het oppervlakkig. Je begrijpt het en met je verstand ben je je hiervan bewust, maar je kunt het niet voelen.

Je moet aan je gevoelens werken zodat je genot kunt voelen in plaats van pijn als je bezig bent om je egoïsme te corrigeren. Als de hindernis van de Schepper komt, moet deze omgezet worden in geluk, vreugde en genot. Dit is ons werk. Hieruit bestaat de correctie van onze Kelim (vaten).

Maar zolang je nog een onvolkomenheid in je staat bespeurt, is er geen sprake van dank aan de Schepper. In principe heeft Hij onze dank niet nodig. Als je je goed voelt, is dit jouw onbewuste dankbaarheid aan Hem. En als je dit gevoel ook aan Hem toeschrijft, is er sprake van complete dankbaarheid. Het is heel eenvoudig.

From the Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 3

Eigenbelang Loslaten

Dr. Michael LaitmanEen Tzaddik (rechtvaardige) zijn betekent dat je de Schepper in alle omstandigheden rechtvaardigt. Iedere situatie die een mens krijgt is bedoeld om hem te helpen om zijn egoïsme zodanig los te laten dat er een steeds dichtere duisternis om hem heen ontstaat, dit is een heel krachtige hulp die de Schepper naar iemand stuurt die gereed is om een Tzaddik te worden.

Een mens wordt in situaties geplaatst die onacceptabel zijn voor zijn ego, waardoor hij bereid is om zijn ego los te laten. We weten dat de spirituele wereld zich boven deze fysieke wereld bevindt. Daarom moet alles, wat tot de fysieke wereld behoort, sterven. Het gaat hier niet over de gewone dood van ieder menselijk wezen, maar over het feit dat een mens ermee instemt dat alle waarden die betrekking hebben op deze wereld zullen sterven. Daardoor bereikt hij het volgende niveau: spiritueel leven.

Hij stapt uit zijn wil om te ontvangen (lichaam) en is bevrijd van al zijn eigenbelang, van wat er met hem zal gebeuren, hij bevindt zich boven alle situaties waarin de Schepper hem plaatst. Hij voegt zich naar deze omstandigheden en accepteert ze met vreugde, als bouwer van zijn nieuwe, spirituele niveau, want hierdoor komt hij boven zijn fysieke omstandigheden te staan, buiten de grenzen van zijn fysieke bestaan en juist dit maakt het hem mogelijk om vanuit de duisternis te vragen om gehechtheid aan de Schepper. Het enige wat zo’n mens wil, is de Schepper vreugde geven terwijl hij zich in het donker bevindt.

Hierin ziet hij zijn redding, zijn bevrijding uit de ballingschap. Buiten zijn egoïstische verlangen ervaart hij het werkelijke leven, omdat hij de Schepper vreugde kan brengen zonder zich met zijn egoïsme bezig te houden. Zo overwint hij de duisternis, het lijden, de angst, de onrust en de schaamte die hij voelt en dit alles had een bedoeling, het was bedoeld om hem de beperkingen van zijn fysieke bestaan te laten zien en hem te helpen om boven zichzelf uit te rijzen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 4/4/13, Shamati #36

Dankbaar Voor De Eer

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik ben bij de Conventie in de woestijn geweest en toen ik zulke grote vrienden om me heen zag, vroeg ik me af: waaraan heb ik het verdiend dat ik deel mag uitmaken van deze grote gemeenschap, want ik ben zelf niet bijzonder.

Antwoord: Niemand van ons heeft dit pad zelf gekozen, we zijn er door Boven naar toe geleid. Als we dit begrijpen, past ons dankbaarheid. De Schepper brengt een mens naar de goede bestemming en zegt tegen hem: “Dit is voor jou!” Een ieder werd hier naartoe gebracht omdat voor zijn ziel de tijd was aangebroken om aan correctie te beginnen en bewust opgenomen te worden in het alomvattende mechanisme, Malchut of de Goddelijke Aanwezigheid genaamd.

Maar als de Schepper een mens voor deze keuze stelt, wil dat niet zeggen dat we ons daarna niet hoeven in te spannen. Onze inspanningen moeten steeds bewuster worden. Iedereen heeft teleurstellingen in zijn leven en zijn verlangens ervaren en heeft veel meegemaakt: hij is afgestudeerd aan de universiteit, heeft hier en daar gewerkt, is in dienst geweest, getrouwd, gescheiden.

Maar ik heb dat alles niet veroorzaakt. Als ik terugkijk geloof ik ook niet dat ik dat alles heb veroorzaakt, het overkwam mij. Ik begin me te realiseren dat ik door Boven door al die gebeurtenissen ben heen geleid. Hoewel ik er emotioneel bij betrokken was, werden ook mijn gevoelens door Boven in mij opgewekt.

Maar van nu af aan is er aan mij vrijheid van keuze gegeven en die kan ik toepassen. Velen komen en gaan. Ze zullen op een dag ook weer terug komen. Voor de Conventie heb ik veel brieven gekregen van mijn vroegere studenten die lang geleden gestopt zijn met de studie, zij werden toen teleurgesteld, maar nu besloten zij om weer terug te komen.

Ook dit maakt deel uit van het lot, we moeten niet denken dat het hun eigen besluit was, de Hogere Leiding regelde dat voor hen. Daarom moeten we accepteren dat ze terugkomen en daarom hebben we deze Conventie voor iedereen opengesteld.

Alles wat tot de dag van vandaag met jullie is gebeurd, vond plaats omdat het aan jullie toegestaan werd om krachtiger te worden en zorg te hebben voor anderen, daarvoor moeten we danken.

From the Arava Convention 1/17/13, Lesson 1