Category Archives: Dagelijkse Kabbalah Lessen

De juiste studie

Het is heel belangrijk om je op de les voor te bereiden. Vanaf het moment dat je wakker wordt, jezelf wast, een kop koffie drinkt, je aankleedt en je naar de studieruimte gaat, moet je je constant afvragen waarom je dit alles doet. Dan kom je met de juiste houding naar de les en begint de studie.

Studeren betekent dat ik samen ben met de vrienden en naga in hoeverre ik met hen verbonden ben. Als ik al op het niveau van Rabbi Shimon ben, zal ik haat en weerstand voelen ten opzichte van mijn vrienden. Zo wordt aan mij door Boven de mogelijkheid voor correctie onthuld. Dan kom ik niet onverschillig naar de les, maar met een warm hart, of ik nu voor of tegen verbinding ben.

In overeenstemming daarmee wordt bepaald of ik de Torah wel of niet nodig heb, dit gebeurt door het Licht dat terugkeert naar de Bron, en mij met anderen verbindt. In onze eenheid onthullen wij alle Letters van de Torah, alle eigenschappen van geven, zodat wij later, met de hulp van deze eigenschappen, de Schepper zullen onthullen. De studie is hulp, maar de verbinding met elkaar is het belangrijkste. 1

De artikelen helpen ons bij het vormen van de juiste structuur, The Study of the Ten Sefirot trekt het Corrigerende Licht naar ons toe. Er schuilt echter een gevaar in die studie: als je namelijk aan deze studie begint om kennis te verzamelen en je niet ten behoeve van de Torah, het Corrigerende Licht, studeert. Misschien wil je weten hoeveel engelen er in de hemel zijn en welke namen ze hebben. Het is uiterst belangrijk dat de “wijsheid niet belangrijker wordt dan je daden”, namelijk de handelingen van geven. Het is noodzakelijk om ten behoeve van geven te studeren, anders distantieer je jezelf van de Schepper en cultiveer je trots.

Als je de artikelen bestudeert die gaan over het pad van de mens naar de Schepper, is het niet zo moeilijk om met de stroom van de tekst mee te gaan. Maar op deze manier trekken we minder Corrigerend Licht aan, omdat we dan niet de handelingen van de Schepper bestuderen. Terwijl The Study of the Ten Sefirot, The Tree of Life, en Het Boek De Zohar een heel groot Licht bevatten. De delen van de Torah bevatten niet allemaal dezelfde hoeveelheid Corrigerend Licht.

We moeten dus goed begrijpen dat een mens niet kan volstaan met het bestuderen en lezen van artikelen. Het moet gecombineerd worden. Het aantrekken van het Licht heeft echter prioriteit. Als het mogelijk zou zijn om het Licht aan te trekken door tien keer omhoog te springen, zouden we gaan springen. Wij hebben een middel nodig om het Licht aan te trekken. De Wijsheid van Kabbalah is in een vorm onthuld die dat nu juist voor de huidige generatie mogelijk maakt. 2

Het Licht dat terugkeert naar de Bron, geleidt de kracht van geven naar ons. Wij voelen het Licht zelf niet, maar alleen het resultaat van de handeling van het Licht. Het is niet mogelijk om Licht zelf te voelen – zoals wij ook elektriciteit niet kunnen voelen – maar alleen de consequenties van het werk van het Licht. Het resultaat van de werking van het Corrigerende Licht, is mijn verlangen om te geven. Ik wil niet in mijzelf leven, ik wil in anderen bestaan, in de Schepper. 3

Vanuit religieuze extase kunnen mensen van alles doen: over vuur heen springen en zelfs zichzelf in brand steken, maar wat is het doel daarvan? Kabbalah leert ons dat er een hoog systeem is, dat wij door te studeren kunnen activeren. Wij bestuderen de handelingen van het systeem, het werk daarvan. Terwijl wij lezen, wil ik dat het systeem aan mijn correctie werkt. Ik vraag niet of bepaalde omstandigheden slechter of beter voor mij worden. Ik vraag of ik innerlijk een goed mens mag worden, niet of ik me goed mag voelen.

Dan kan ik aan anderen geven. Dan kan ik namelijk de Kracht, die nu naar mij toe gekomen is en mij corrigeert, door mijzelf heen naar anderen laten stromen, dan word ik een zendapparaat. 4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/7/19, Lesson on the Topic “The Right Way To Study The Wisdom Of Kabbalah”1 Minute 22:15

2 Minute 27:30

3 Minute 49:55

4 Minute 1:10:15

Van de vertaler aan de lezer: de technische problemen hebben ruim vier maanden in beslag genomen. Vanaf nu ontvangt u weer dagelijks een nieuw blog.

 

Related Material:

Prepare Seriously Or Have Fun, You Decide!

Preparation For Spiritual Work

A Forty Year Preparation Before Entering The Land Of Israel

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Het pad naar het Licht loopt tussen de engten

laitman_209Het verschil tussen de meest droevige, bittere dag en de meest aangename, vreugdevolle dag, wordt in essentie bepaald door onze houding ten opzichte van de situaties die ons gegeven worden, Wij kunnen deze situaties vanuit ons egoïsme waarnemen en ervaren, vanuit onze neiging tot het kwaad, wij kunnen ze ook ervaren vanuit de eigenschap van geven, vanuit het goede; met andere woorden: wij kunnen alles ervaren vanuit onze afgescheidenheid of vanuit onze eenheid. Hetzelfde Licht, dat vanuit eenheid onthuld zou moeten worden, laat vanuit gebrokenheid tragische resultaten zien.

Wij kunnen de Hoge Kracht niet verwijten dat wij lijden, want alles is uitsluitend afhankelijk van de Kelim (vaten) waarin wij ontvangen. Wat van Boven op ons neerdaalt, is altijd hetzelfde: het is het Hoge Licht, liefhebbende goedheid en genade. Het resultaat daarvan wordt echter altijd uitsluitend bepaald door de mate waarin wij gelijkvormig zijn aan dit Hoge Licht.

In deze bijzondere tijd schijnt hetzelfde Licht als het Licht dat de vernietiging (van de Tempel) teweegbracht. Het was echter bedoeld om correctie te brengen als de zonde van het gouden kalf en het breken van de Stenen Tafelen niet had plaatsgevonden. Zo moeten wij ons altijd tot alles wat plaatsvindt verhouden: vanuit het besef dat alles van onze eenheid afhangt. In onze eenheid kunnen wij de invloed van Boven in de correcte vorm ontvangen, in de correcte Kli.

Als wij hier niet toe bereid zijn, brengt dat grote Licht dat de correcte Kli gevuld zou hebben en ons vreugde, vooruitgang en spiritualiteit gebracht zou hebben, in plaats daarvan destructie en lijden. Alles hangt van ons af.1

De muur (van Jeruzalem) beschermt ons niet voor de infiltratie van het kwaad, dat van buitenaf naar ons toekomt, want het enige dat van buitenaf aan ons onthuld kan worden, is het Licht van de Schepper. De muur beschermt ons voor onszelf, voor onze egoïstische verlangens. Een verlangen is ofwel voor of tegen eenheid, dit wordt in de Wijsheid van Kabbalah benoemd als innerlijk of uiterlijk. In dit Licht moeten wij concepten als “stad”, “muur” en de “vijanden” die ons aanvallen, zien.2

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/1/18, Lesson on the Topic: “The Period of ‘Between the Straits’”
1 Minute 16:27
2 Minute 54:07

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Vernietiging Of Correctie?

Dr. Michael LaitmanElke daad die niet op eenheid is gericht, boort een gat in de collectieve boot. Dit soort daden zijn natuurlijk van aard als het over de naties van de wereld gaat, want zij bevinden zich in het onderste gedeelte van de collectieve ziel (onder de Chazeh [borst]). In tegenstelling hiermee veroorzaakt Israël door dit soort daden grote schade aan zichzelf en aan de gehele collectieve ziel, want Israël bevindt zich in het bovenste gedeelte (boven de Chazeh).

Dus het volk Israël veroorzaakt zowel vernietiging als correctie en bepaalt de staat van de hele wereld. Daarom moet het volk Israël met grote verantwoordelijkheid omgaan met de daden die zij in onze wereld verricht. Zij die in spirituele zin tot Israël behoren, namelijk tot degenen die de methode van correctie leren en willen uitvoeren, moeten zelfs nog voorzichtiger zijn met wat zij doen.

Hoe dichter een mens zich bij het centrum bevindt, namelijk bij de verwerkelijking van de correctiemethode, hoe groter de correctie óf het kwaad dat hij kan veroorzaken.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/10/14

 

Twee Tassen Vol Geschenken

Dr. Michael Laitman“En het Licht dat in een wereld verborgen is en zich daarin kleedt, wordt het punt van de fase ‘Yod’ genoemd en verdeelt zich in twee letters ‘Hey’: de wereld van verborgenheid en de wereld van onthulling. Het hele werk van een mens bestaat uit het onthullen van dit punt en het te vervolgen met de fase ‘Vav’: van één wereld naar de andere, namelijk met de letter ‘Vav’ tussen twee letters ‘Hey’, waarbij er een overvloed van Licht wordt onthuld aan iedereen, het is afkomstig uit het Omringende Licht naar degene die erdoor omringd wordt, namelijk twee letters ‘Hey’, met het geheim ‘Bina, Yesod, Malchut’.

De Schepper heeft twee ‘tassen’. Uit één ervan haalt Hij het verlangen en stopt het in een mens. Nadat een mens op de juiste manier met dat verlangen gewerkt heeft, stopt de Schepper de vervulling in hem vanuit de andere ‘tas’. En dat herhaalt zich, maar nu met een nieuw verlangen. Hij gaat met ons om zoals wij dat doen met onze kinderen. Wij groeien en ontwikkelen ons, afhankelijk van de bekwaamheid waarmee wij ons voorbereiden op het verlangen dat wij van de Schepper ontvangen, ermee aan het werk gaan en het geschikt maken voor vervulling. Dit is de essentie van het hele proces van de ontwikkeling van het schepsel.

We moeten echter niet vergeten dat ons werk precies in het midden plaatsvindt: we moeten het verlangen dat van de Schepper komt op de juiste manier vorm geven.

De vervulling is in feite al in het verlangen aanwezig. Op het moment dat het verlangen zijn correcte vorm verkrijgt, wordt de vervulling daarin onthuld.

Het allerbelangrijkste is echter de Ene te ontdekken die dit alles veroorzaakt, de Ene die aan ons werkt, dit moet het eindresultaat worden van alle staten waar we doorheen gaan.

De correcties zijn namelijk geen doel op zich, de Schepper had ons dit alles in de definitieve vorm kunnen geven. Het is voor Hem belangrijk om ons Hem te laten ontdekken door middel van ons werk, het Goddelijke te leren begrijpen. Dit wordt bedoeld met ‘de twee werelden met elkaar verbinden’ (‘twee tassen’).

Baal HaSulam spreekt hierover in het artikel: ‘Gij Zijt Aan Mijn Achterzijde en Mijn Voorzijde’, wanneer hij spreekt over de verbinding tussen de twee letters ‘Hey’ (“ה“), de bovenste: Bina, en de onderste: Malchut. En de letter ‘Vav’ (“ו“) daartussen is de lijn: Zeir Anpin die Bina en Malchut met elkaar verbindt.

Een mens die zo twee werelden met elkaar verbindt, mag als schepsel heelheid ontvangen. En dit is het werk waar een mens niet aan voorbij kan gaan. Om deze Enig werkzame Kracht te ontdekken, moeten we door al deze staten heengaan en ons er ogenschijnlijk voor inspannen, totdat wij ontdekken: “Er is geen Ander dan Hij.”

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11.26.10, Writings of Baal HaSulam

*Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

 

Mensen Met Wie Het Lot Mij In Contact Heeft Gebracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik elke keer van dezelfde vrienden nieuwe kelim (vaten) krijgen?

Antwoord: Hoe weet je wie je vrienden zijn? Ze maken deel uit van jouw ziel, maar je kijkt alleen maar naar hun gezichten en je denkt dat zij niet veranderen. Zij weten trouwens ook niets over zichzelf.

Het is belangrijk om te weten dat bepaalde mensen die je in je leven ontmoet, zowel goede als slechte mensen, deel uitmaken van je ziel. Uiteindelijk maakt de hele mensheid deel uit van je ziel, maar mensen die je persoonlijk ontmoet zijn de delen die het dichtst bij je staan.

Op dit moment is het zo dat ik op het niveau waarop ik me nu bevind vrienden uit mijn verre verleden zie als delen van mijn ziel: leraren en professoren die mij les gaven aan de universiteit, collega’s waar ik tientallen jaren geleden mee heb gewerkt, in een onderzoeksinstituut, een laboratorium, alle mensen met wie het lot me ooit in contact heeft gebracht. Ik zie in hen de delen van mijn ziel die ik gebruik en ook in de toekomst zal gebruiken.

Het lijken alleen voor jou fysieke lichamen. Ze worden op die manier aan je getoond zodat je je enigszins met hen kunt verbinden, want je hebt geen andere kelim. Maar later, als je kelim zult hebben die wat meer spiritueel zijn, zul je spiritualiteit in deze mensen zien en zul je je met hen op een ander niveau verbinden, wat meer innerlijk.

Zo werkt het. Beschouw de wereld niet als een verzameling fysieke lichamen. Dit is niet meer dan een schijnbeeld.

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/22/14

Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

 

Dankbare Gasten Worden

Dr. Michael LaitmanWij bestuderen dat er geen ander werk is dan verbinding bereiken. Wij creëren de verbinding echter niet zelf, dit is een bittere, algemeen bestaande misvatting die onze weg corrumpeert en de ballingschap verlengt.

Wij moeten alleen de wil hebben om te verbinden en deze verbinding aan een factor buiten ons toeschrijven, aan de Hogere Kracht. Wij corrigeren onszelf niet, maar ontdekken alleen de behoefte daaraan.

De behoefte aan correctie is afkomstig van ons grote verlangen om misstanden te voorkomen en van het verlangen om de Bron van het Licht dat ons bestuurt vreugde te geven. Het is een lange weg, een hele ladder van spirituele niveaus die wij  met ons begrip en ons bewustzijn moeten beklimmen, in verbinding met de Bron van het Licht.

Daarom moeten wij ermee ophouden om te denken dat wij degenen zijn die onze verbinding tot stand brengen. Als wij zeggen “laten wij ons met elkaar verbinden”, betekent dat “laten wij ons met de Bron van de Hogere Kracht verbinden, de Hogere Kracht van Geven die ons zal verbinden.” Alles wat wij van onze kant hebben te doen is MAN te laten opstijgen (vrouwelijke wateren), dit is enerzijds een vraag en een gebed voor de onthulling van een gebrek en het omhoog brengen daarvan. Anderzijds is dit het voedsel dat wij tijdens de veertigjarige tocht door de woestijn eten.

Dit betekent dat er niets anders van ons verwacht wordt dan MAN te laten opstijgen, de volledige erkenning van onze afhankelijkheid van de Hogere Kracht. Wij moeten het juiste gebrek in onze harten ontdekken en proberen om onze harten tot één hart te maken dat verbonden wil zijn. Dan wenden wij ons tot de Gastheer met het verzoek of Hij ons met elkaar wil verbinden, zodat wij Hem vreugde kunnen brengen en dankbare gasten worden.

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 7/03/14

Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.

Het Doel Van De Schepping Is Liefde Bereiken

Dr. Michael LaitmanHet doel van de schepping is liefde bereiken, deze betekenis van liefde is niet de gebruikelijke betekenis van fysieke aantrekkingskracht die over het algemeen niets te maken heeft met liefde maar met het ontvangen van persoonlijke voldoening.

Ware liefde is verbinding waardoor we de behoeften van anderen voelen en handelen om hun verlangens te vervullen. Tijdens de opgang worden de behoeften groter. Dit is op elk niveau zo voor ons bereid. Om dit te bereiken, moeten we onderaan beginnen en van daaruit opwaarts gaan, vanaf het punt van de gebroken kelim (vaten). Dit betekent dat wij altijd tegen ons ego in vooruitgaan, tegen het gebrokene in.

Het verlangen dat voor ons door Boven is bereid en door onze inspanning 620 maal groter wordt, moeten wij versterken, dan zullen wij ontdekken dat de verbinding die er eerder tussen ons was nu 620 maal sterker is.

We kunnen het vergelijken met een zaad druppel, een punt van het verlangen dat in een staat van hechting aan het Licht van Ein Sof (Oneindigheid) was en nu 620 maal groter is geworden omdat het elke keer weer moet oefenen tegen het gebroken verlangen in. Zo gaat deze druppel door de volgende fasen heen: Ibur (conceptie), Yenika (zogen) en Mochin (intellect), totdat er gelijkheid van vorm met het Hoge Licht wordt bereikt.

In Brief nr. 11 schrijft BaalHaSulam: “…. maar je moet de liefde voelen en liefde kan alleen gevoeld worden waar een behoefte aanwezig is. Dit is de betekenis van: “Hij die deelt in het lijden van het publiek wordt beloond door het welzijn van het publiek te zien …”

De voorbereiding voor hechting aan de Schepper wordt bereikt door met het publiek te werken, daar is een concentratie aanwezig van al het verlangen naar Hem. Zo kan ik mijn grote verlangen naar liefde vorm geven. In de mate waarin ik de liefde voor anderen in mij kan ontwikkelen, bereid ik mij voor op gehechtheid aan de Schepper.

“….en in de mate waarin een mens zich beschikbaar stelt, wordt hij aangenomen.” De interventie van Boven kan niet groter zijn dan de interventie van beneden af, want alles wordt afgemeten naar de behoefte en het Hoge Licht heeft geen beperking.

“Je hebt dikwijls gehoord dat alle goeds van het ontwaken van beneden af uitsluitend gaat over het leren voelen van de behoefte …” Ik kan geen kant en klare behoefte ontvangen, ik moet die behoefte stap voor stap zelf opbouwen door op zoek te gaan, via stijgingen en dalingen met betrekking tot de omgeving. Het gaat niet om de behoefte zelf, maar om de kunst om de behoefte te verkrijgen. Op die manier leer ik de wegen van de Eeuwige.

“…zoals het voor ons door de Schepper is vastgesteld.” Wij stellen de behoefte niet zelf vast, door onze inspanningen ontdekken wij de behoefte.

Zoals er geschreven staat: “Een gebed vormt de helft”, want zolang wij de helft van de behoefte niet voelen – het deel dat van het geheel is afgesneden en niet voelt hoe het zou moeten zijn – is men niet in staat tot een complete Dvekut (hechting).

Er is een behoefte en er is een afgeleide van de behoefte, met andere woorden: een behoefte aan een behoefte, zoals een gebed vóór een gebed. We voelen een lichte behoefte aan spiritualiteit, maar het is niet waarachtig. Het put ons uit en veroorzaakt pijn in ons, we weten niet wat wij ermee aan moeten.

“Zo is het omdat dit niet beschouwd zal worden als een voordeel voor hem en een mens schenkt geen aandacht aan iets nutteloos en wil het ook niet in stand houden.” Wij voelen geen enkele behoefte aan deze behoefte, op deze manier is het huidige gevoel naar deze behoefte de beloning.

“Onze Wijzen vertelden ons dat er een geneesmiddel is voor dit gevoel, namelijk de kracht van het gebed. Als de mens standvastig is in het gebed en een groot verlangen heeft om zich voor eeuwig aan Hem te hechten, kan het gebed het halve werk doen, hij zal zich dan namelijk realiseren dat het de helft van het werk is. Wanneer de lichtvonken zich vermenigvuldigen en in de organen opgenomen worden, zal hij zeker beloond worden met een complete verlossing en zijn deel zal zich voor eeuwig aan het geheel hechten.”

From the Preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/18/14

 

Schrijf Het In Je Hart

Dr. Michael LaitmanIn de tijd van Mozes was het niet gebruikelijk om te schrijven. Men leerde alles uit het hoofd, namelijk in het hart. Een mens is niet bedoeld om te schrijven, hij is bedoeld om te creëren, om tot correctie van zichzelf te komen, om ‘te schrijven in zijn hart’, om van al zijn verlangens een kli (vat) te vormen die geschikt is voor het waarnemen van het Licht, voor het waarnemen van de essentie van de schepping.

Als wij deel uitmaken van een systeem dat gereed is, wat valt er dan te schrijven? Alle boeken die we schrijven zijn het resultaat van ons gebrek aan begrip, en dus willen wij verschillende gevoelens en waarnemingen uitdrukken in de vorm van wit en zwart. Als zwart en wit elkaar aanvullen, valt er niets te schrijven. Alles wat wij schrijven komt voort uit een tekortkoming.

De Torah heeft alle geschriften niet nodig. Mensen leerden de Torah uit het hoofd totdat zij de Torah vervuld hadden. Mijn kelim (vaten) moeten gecorrigeerd worden, mijn innerlijke letters, de letters van mijn werk en niet de letters uit het boek.

Ik kan een boek tien maal herschrijven, het zal niet helpen. Ik moet veranderen volgens de letters,

Mozes onderwees zijn studenten de gehele Torah, dat wil zeggen: hoe zij correctie konden bereiken. De Torah leert ons over het proces van correctie waar deze groep doorheen is gegaan.

Vraag: Vonden die gebeurtenissen in de stoffelijke wereld plaats?

Antwoord: Sommige hebben misschien ook plaats gevonden in de stoffelijke wereld, maar dat hoeft niet zo te zijn. Er staat geschreven: “En het gebeurde in het land Egypte …..” de Torah spreekt echter over innerlijke, spirituele gebeurtenissen die in het verlangen plaats vinden. Het hoeft niet plaats gevonden te hebben in onze wereld. De spirituele wortel moet echter op de een of andere manier contact hebben met de fysieke gebeurtenis, maar alleen in zekere mate. Er kan slechts een vluchtige aanraking in de fysieke wereld zijn, in de spirituele wereld zijn dit echter grote, heel betekenisvolle handelingen.

Het is dus mogelijk dat archeologen tijdens hun onderzoek iets kunnen vinden dat zou kunnen bewijzen dat er iets gebeurd is in Egypte, bijvoorbeeld de doortocht door de Rode Zee, enz. maar de Torah vertelt ons alleen wat er in het verlangen om te ontvangen, dat in ieder mens aanwezig is, gebeurt en dat heeft niets te maken met deze fysieke wereld, want deze hele wereld is denkbeeldig.

Voor degenen die de innerlijke Torah beginnen te vervullen, de Torah der Waarheid genaamd, gaat deze wereld eruit zien als een betekenisloos uiterlijk beeld. Dan ziet de mens de krachten die zich achter de dingen bevinden en hier spreekt de Torah over, daar worden de dingen werkelijk vervuld.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/15/14, Writings of Baal HaSulam

 

Een Stap Opwaarts Is Een Stap Naar Elkaar Toe

Dr. Michael LaitmanDe regels van de groep, de regels van de workshop in een cirkel en de regels die behoren te gelden voor het gedrag in de globale wereld, zijn nu dezelfde regels. Het zijn de regels van wederzijdse integratie, wederzijdse samenwerking en een zodanige verbinding dat we worden tot één mens met één hart.

In de komende conventie in Amerika moeten we leren dat de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van connectie hetzelfde is. De wijsheid van connectie waarmee we nu de wereld intrekken, is de eerste vorm van uitleg. Hierbij is er nog geen sprake van de hogere werelden en hun structuur, waar we in Kabbalah over spreken. Dat komt omdat we ze in ieder geval nu nog niet ontdekt hebben.

Maar hierna zullen we werkelijk met elkaar leren omgaan met de intentie om te geven. Als we voldoende oefenen en het Hervormende Licht van Boven aantrekken, zullen we plotseling gaan voelen dat we ons tot onze vrienden verhouden met een intentie om te geven. In deze relatie zullen wij het Licht van Nefesh, Ruach, Neshama, Haya en Yechida van de wereld Assiya ontdekken.

Daarna zal het Licht steeds sterker worden, afhankelijk van mijn houding ten opzichte van de vrienden. In overeenstemming met de intensiteit van de verbinding tussen mij en de anderen corrigeer ik de kelim (vaten) en ontdek ik het Licht van NRNHY.

De niveaus van spirituele stijging waar de wijsheid van Kabbalah over spreekt, zijn de afstanden die er tussen ons bestaan. De afstanden worden bepaald door de mate waarin wij tot elkaar naderen, de verbinding tussen onze harten, tussen onze verlangens tot één verlangen.

Hoe hoger ik stijg op de ladder van deze wereld naar Olam Ein Sof (Wereld van Oneindigheid), hoe dichter ik de gebroken zielen nader en we samen met hen tot één lichaam worden. Dan worden alle Lichten bijeen gebracht en geconcentreerd tot één enkele lichtstraal, alle kelim worden tot één kli (vat) verbonden en wij keren terug naar de staat Malchut van Ein Sof genaamd.

Het belangrijkste doel van de conventie is dat wij over de wijsheid van Kabbalah en de wijsheid van verbinding spreken als één wijsheid, één methode, zonder enige scheiding. Daartussen bestaat geen kunstmatige scheiding. Het is dezelfde wijsheid die uitlegt hoe wij – de mensheid in deze wereld die uiteen gevallen is en versplinterd – weer tot één geheel worden.

Zo bestaat ons praktische werk er nu uit om de wereld in te trekken met de wijsheid van verbinding of integrale educatie. Nadat wij de verbindingen tussen ons gaan ontdekken, ontdekken we dat wij de wijsheid van connectie hebben bereikt en dat is de essentie van de wijsheid van Kabbalah.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/16/14, “Preparation for the Convention in America”