Category Archives: Crisis

Elke dag brengt de wereld dichterbij correctie

963.6De ontdekking van Reshimot gaat gepaard met onaangename gevoelens, want zij brengen onze tekortkomingen aan het licht. Maar tegelijkertijd tonen zij ons de voorwaarden om onze ware behoeften te kunnen ontdekken. De groei van het wereldwijde verlangen om te genieten en de onthulling van de Reshimot die voortkomen uit de breking van de vaten zijn de belangrijkste factoren van ons ontwaken.

De hele mensheid ontwaakt hierdoor. Kijk maar eens naar de enorm grote stappen die de mensheid nu zet in de richting van nieuwe hoedanigheden. Binnenkort zullen we drastische veranderingen zien waarbij een duidelijke focus en de juiste setting voor verbinding, toenadering, rationeel verbruik en correctie helder aan het licht zullen komen. We kunnen anders eenvoudigweg niet overleven.

De hele mensheid zal deze druk gaan voelen door voor de hand liggende zaken, zoals problemen met olie en de energievoorziening. Binnenkort kan er een tekort aan voedsel ontstaan, honger, ernstige droogte of een nieuwe pandemie. Zo zullen we gaan ontdekken dat we ons in één systeem bevinden, dat we van elkaar afhankelijk zijn en dat we ons bewust moeten worden van die afhankelijkheid.

En het belangrijkste is dat we gaan begrijpen dat alleen onze verbinding een kracht kan opwekken die alle negatieve verschijnselen zal beïnvloeden en ze in positieve verschijnselen zal veranderen. Op deze manier zal het virus ons allemaal noodzaken om te zoeken naar een remedie waardoor we elkaar dichter naderen, ons verenigen en zo dichter bij verbinding komen, bij het doel van de schepping.

Dan blijkt dat geen enkel verschijnsel dat we waarnemen ten nadele van ons is, maar dat elke gebeurtenis, elk moment en elke dag ons dichter bij correctie brengen. Daarom is het belangrijk om van het leven te genieten en te proberen actief aan dit proces deel te nemen. De correctie van de wereld hangt alleen af van de goede verbinding tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/every-day-brings-the-world-closer-to-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 5/10/22,  Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot

Related Material:

What Is Happening In The World?

A Deficit Of Kindness

What Lessons Is Nature Preparing For Us?

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat kunnen we leren van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat kunnen we leren van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland?”

Wij moeten leren dat de oorzaak van oorlog bestaat uit de haat die onder ons allemaal aanwezig is. We moeten dan ook oorlog voeren tegen deze haat en onszelf pushen tot de strijd tegen ons eigen ego – de kracht in ons die er voortdurend voor zorgt dat we ons eigenbelang belangrijker vinden dan het belang van anderen – boven ons ego uitstijgen en ons positief met elkaar verbinden. Als we dat doen, zullen we winnen en een situatie bereiken waarin er geen oorlog meer is.

Op het ogenblik zien we dat elke partij de andere partij aanwijst als egoïsten, fascisten, het is een sneeuwbalgevecht. We zien herhalingen van scènes waarvan we dachten dat ze tot het verleden behoorden, zo’n 100 jaar geleden: van vluchtelingenkinderen en oude mensen die buiten in de vrieskou staan, tot afschuwelijke situaties na de strijd. Ons ego zal ons echter scènes van zelfs duizend jaar geleden laten zien voordat we tot het besluit komen dat we het ego los moeten laten.

Hoewel ons ego tot onze aard behoort en het natuurlijk is om meer aan onszelf dan aan anderen te denken, missen we toch nog een beeld dat ons ervan doordringt dat we wel moeten komen tot de erkenning van het kwaad. “Erkenning van het kwaad” betekent dat we ons bewust worden van het kwaad dat inherent is aan onze egoïstische natuur, namelijk dat ons ego alleen ons ik laat voelen, en dat we in plaats van ons ik anderen moeten gaan voelen, namelijk de overgang moeten maken van “ik naar wij”.

Zo’n overgang wordt een “correctie” genoemd. Totdat we een dergelijke correctie ondergaan, zal het voelen van ons ik – ons ego – ons blijvend laten lijden. We moeten dus zoeken naar een manier waarop we de gigantisch grote shift van “ik naar wij” zo snel mogelijk kunnen maken en onze gebeden er ook op richten dat we deze allerbelangrijkste correctie kunnen ondergaan.

Based on the video “What Should We Learn from the Russia-Ukraine War?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/what-should-we-learn-from-the-ukraine-and-russia-war-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, Egoism, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De enige vernietiger in de wereld (Times of Israel)

Michael Laitman in Times of Israel: De enige vernietiger in de wereld

Het is nu ruim drie weken geleden dat de oorlog in Oekraïne begon en er is nog steeds geen wapenstilstand in zicht. Reuters schat in dat er meer dan 15.000 mensen zijn omgekomen en dat er meer dan drie miljoen mensen ontheemd zijn geraakt. Het einde is nog niet in zicht. Het wordt met de dag duidelijker dat er maar één reden voor de oorlog is en dat er één doel met het doden en vernietigen wordt nagestreefd: de macht van het ego.

In zijn klassieke essay uit het begin van de jaren dertig “Vrede in de wereld” schreef de grote denker en kabbalist Baal HaSulam dat de mens overheerst wordt door een gevoel van uniciteit, het gevoel dat ik de enige ben die in de wereld besta. Een paar jaar nadat hij dit artikel geschreven had, maakte de hele wereld de verwoestende gevolgen van deze perceptie mee.

Sindsdien zijn mensen niet minder egocentrisch geworden, maar juist veel egocentrischer. In 2009 verwierven de psychologen Jean M. Twenge en Keith Campbell bekendheid met hun inzichtelijke boek The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. Daarin betreuren ze niet alleen “de meedogenloze toename van het narcisme in onze cultuur”, maar ze benadrukken eveneens dat “de toename van het narcisme steeds sneller gaat.”

Het huidige conflict in Oekraïne toont aan dat het menselijk egoïsme inderdaad een niveau heeft bereikt waarop de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog niet langer een afschrikmiddel zijn. Nogmaals, het ego zal voor niets terugschrikken om macht en controle te krijgen. Het ego, zoals Baal HaSulam het beschrijft, “vindt dat iedereen in de wereld zelfbestuur moet hebben ten behoeve van zijn eigen voordeel.”

We kunnen het ego niet ontwortelen, het is onze werkwijze. Toch hoeven we dat zo niet te doen. In plaats daarvan moeten we het ego ombuigen naar constructieve doelen in plaats van destructieve doelen. Aangezien wij een innerlijk gevoel van uniciteit bezitten, moeten we mensen het gevoel geven dat ze uniek zijn vanwege hun bijdrage aan de samenleving en niet vanwege hun macht en controle.

Met behulp van de publieke opinie kunnen we onszelf “manipuleren” om ten gunste van de samenleving te handelen in plaats van ertegen. Op deze manier kunnen we gemeenschappen creëren waarin mensen zich aangemoedigd, veilig en geliefd voelen, juist omdat zij met hun vaardigheden en inspanningen bijdragen aan het algemeen welzijn.

De zinloze vernietiging waar wij nu getuige van zijn, is het product van onze natuur. We zouden het kunnen voorkomen als we zouden erkennen hoe onze natuur is en er op de juiste manier mee om zouden gaan. Omdat we geen controle over ons ego krijgen, beheerst het ego ons. Er is geen compromis mogelijk: ofwel wij, als samenleving, besturen en sturen ieders gevoel van uniciteit naar constructieve doelen, of ons gevoel van uniciteit, alias narcisme, zal ons leiden waarheen het maar wil. Als we kiezen voor passiviteit zal het laatste gebeuren en zullen we onszelf en de wereld waarin we leven vernietigen. Dit is absoluut zeker.

De ogen van de wijze zijn in zijn hoofd,” schreef koning Salomo (Prediker 2:14), hij ziet de toekomst. Als we wijs zijn, zullen we werken aan een goede toekomst voor onszelf en voor onze kinderen. Als we dat niet zijn, vernietigen we onze toekomst door onze eigen daden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/the-only-destroyer-in-the-world-times-of-israel/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Oorlog tussen de Schepper en de schepselen

565.01Wij hoeven ons geen zorgen te maken over de manier waarop we een geschil kunnen bijleggen of allerlei omstreden kwesties zouden kunnen oplossen. Gedraag je niet als een kind dat tevergeefs probeert om een kubus in een rond gat te passen, terwijl het niet beseft dat het één nooit in het ander zal passen.

Een geschil wordt ons niet gegeven om het in de doofpot te stoppen, zoals we dat in deze wereld proberen te doen. Dat is onmogelijk en daardoor ontstaan er oorlogen. Het is immers onmogelijk om aan een ander te bewijzen dat jij gelijk hebt en vervolgens tot verzoening te komen. Geschillen worden ons door Boven gegeven, daarom kunnen wij deze hogere tegenstellingen hier in onze wereld, op ons niveau, op geen enkele manier oplossen.

Het enige wat we moeten weten is, dat deze conflicten ons laten zien hoe onze situatie is en hoe verkeerd wij ermee omgaan.

De wereld bevindt zich tussen de Schepper en de schepselen, dat wil zeggen dat het erover gaat dat boven het geschil uit de Naam van de Schepper, de Goede die goed doet, onthuld wordt. Dan blijkt dat wij geen oorlog voeren met elkaar, maar met de Schepper. Er heerst vrede als iedereen zijn egoïstische intentie, zijn grote verlangen om te ontvangen, beperkt en er nog maar één verlangen in de wereld regeert: het verlangen om te geven.

Dan wordt alle goedheid en alle vreugde in de wereld onthuld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/war-between-the-creator-and-the-creatures/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/11/22, “Winning the War (against the evil inclination)”

Related Material:

Let Him Make Peace Between Us

How Can Military Conflicts Be Avoided?

The War For Peace

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een gevoelige plek in de mensheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Een gevoelige plek in de mensheid

Het conflict in Oekraïne is geen gewoon conflict tussen twee naties. Het is een heel diepe crisis die van een heel bijzondere plek in de gemeenschappelijke menselijke ziel komt. Het is een gevoelige plek in de mensheid, we zien hoe krachtig dit ons allen raakt.

Wij zullen deze crisis niet oplossen met diplomatieke maatregelen. In het beste geval zullen wij de crisis een poosje tot bedaren brengen, maar daarna zal zij alleen maar heviger uitbarsten. We zullen het conflict ook niet stoppen als de ene partij de andere volkomen overrompelt, niemand zal hier capituleren en het vuur eronder zal blijven branden tot het weer explodeert.

Er is maar één ding wat wij moeten doen om de crisis op te lossen: het belang van complementariteit vergroten, het belang van de noodzaak om de harten van de mensen van de rivaliserende naties te verenigen, boven de vijandschap uit. Voor alle duidelijkheid: alleen maar willen dat de oorlog tot een einde komt, zal geen einde maken aan de oorlog. We moeten willen dat er een einde komt aan de afscheiding tussen ons. We moeten elkaars harten willen aanvoelen. Dit zal, naast vele andere voordelen, ook de brullende kanonnen tot zwijgen brengen.

We bevinden ons in een heel moeilijke, heel verraderlijke situatie. We moeten de zaken niet vertroebelen of proberen te verdoezelen. Tactiek en politieke kunstgrepen zullen de crisis niet oplossen.

De enige oplossing is ons inspannen om de harten van mensen dichter bij elkaar te brengen, boven en ondanks de haat die tussen hen is losgebarsten. Anders zal er geen oplossing voor het conflict komen, het zal alleen maar escaleren en meer landen erin meesleuren, we weten allemaal wat dat betekent.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/a-sensitive-spot-in-humanity-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Gebed voor de wereld

293De situatie in de wereld wordt met de dag explosiever. De hele wereld volgt nauwlettend de snelle ontwikkeling van de gebeurtenissen in Oekraïne. Kabbalisten houden zich echter niet bezig met politiek en geografische grenzen.

Kabbalisten willen maar één ding: liefde toevoegen of op zijn minst de haat verminderen waar dat mogelijk is en confrontatie tussen mensen verminderen, wij moeten helpen om dat te doen.

Daarom is het gebed het belangrijkste middel. Als wij met de hulp van het gebed erin slagen om een grotere verbinding tussen mensen tot stand te brengen, zal dat ten goede komen aan de mensheid en zullen wij de Schepper vreugde brengen. De Schepper heeft schepselen geschapen die tegengesteld zijn aan Hem, ze zijn gebroken, daarom moet de mensheid vragen om verbinding boven haat en afwijzing uit. Dan zullen we gaan begrijpen, voelen en ontdekken wat eenheid betekent.

Het belangrijkste hierbij is dat wij de kracht van verbinding ontdekken. Het één kan niet zonder het ander bestaan. De Schepper lijdt meer dan iedereen, maar Hij heeft geen keus, Hij moest de natuur in deze vorm scheppen. Het is onze taak om met ons gebed, ons verlangen en ons pleidooi te proberen om Hem ertoe te dwingen om alles te corrigeren. Hij wacht op ons verzoek om correctie en Hij zal meteen handelen. Hij heeft niets anders nodig dan ons verlangen.

Het enige wat vanaf het begin ontbreekt in de schepping is ons verlangen om gelijkvormig te worden aan de goede kracht van de Schepper. De Schepper heeft het verlangen van zijn schepselen nodig, daarom heeft Hij aan de schepping een onvolkomenheid meegegeven. Die onvolkomenheid, dat gebrek, moeten wij gaan ontdekken.

Zolang we niet vragen om vrede, vervulling, volmaaktheid, liefde en verbinding, zal het niet gebeuren. We moeten op alle niveaus verbinding willen, in de volle omvang. Hierdoor zal de hele natuur en zullen alle werelden terugkeren naar de volledig gecorrigeerde staat waarin wij allemaal met elkaar verbonden zijn en zullen wij allemaal de kracht van verbinding ontdekken, een kracht die eeuwig en volmaakt is.

De Messias is geen mens maar een kracht, een geest die verschijnt en verdwijnt, afhankelijk van ons verlangen. Wanneer wij dichter bij elkaar willen komen, komt hij, als wij dat niet willen, gaat hij weg. De Messias is een kracht die ons uit ons egoïsme trekt (Moshech) naar geven, liefde en verbinding.

Als we begrijpen dat wij deze kracht nodig hebben die ons uit een slechte staat naar een goede staat trekt, uit afscheiding naar verbinding, uit haat naar liefde, dan roepen we de Messias aan. Laten we dat samen doen.

Het grootste probleem is de onverschilligheid die inherent is aan onze natuur. Soms raakt een specifiek voorval of een gewond dier ons hart meer dan een oorlog tussen landen. We leven vanuit   egoïstische eigenschappen die niet gecorrigeerd zijn.

Daarom maken we ons bezorgd over dingen die ons na aan het hart liggen. Een kleine verstoring in ons eigen huis baart iedereen meer zorgen dan wereldgebeurtenissen, supernova ster explosies of een orkaan aan de andere kant van de aarde. Zo laat ons egoïsme de werkelijkheid aan ons zien.

Maar als wij samen met alle kracht aan de Schepper vragen om ons in onze Tens (groep van tien mensen) te laten voelen wat het betekent om uit ons ego te treden en de kracht te voelen die tussen ons werkt, zullen wij de hoge Kracht gaan ontdekken die tussen ons verblijft. Dan zullen wij dingen in de wereld gaan opmerken die belangrijk zijn voor de Schepper en niet voor ons persoonlijk egoïsme.

Blog in het Egels: https://laitman.com/2022/03/prayer-for-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/22/22, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar

Related Material:

The Assignment Given By The Creator

Billions Of People In One Ten

How Does A Ten Impact The World?

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Prayer and Intention, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

 

Te dicht bij WWIII om gerust te zijn (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Te dicht bij WWlll om gerust te zijn

De oorlog in Oekraïne is niet langer een lokaal conflict. Tsjetsjenië heeft zich bij Rusland gevoegd en Wit-Rusland steunt dat. Daartegenover staat Oekraïne, dat door de VS, de NAVO en vele andere landen wordt gesteund met logistiek en wapens. Terwijl het Westen probeert Rusland financieel in het nauw te drijven, is China dat land juist te hulp geschoten. Rusland heeft van zijn kant de kernwapens in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Terwijl dit alles gaande is, lijkt China zich voor te bereiden op een gewelddadige herovering van Taiwan en heeft het de VS gedreigd niet tussenbeide te komen, want “wie met vuur speelt, verbrandt zichzelf” en als de VS “de ‘salamitactiek’ toe zou passen in de kwestie Taiwan, zullen zijn vingers worden afgesneden”. Naar mijn mening bevinden we ons te dicht bij een derde, nucleaire wereldoorlog om gerust te zijn.

We mogen niet vergeten dat onder bepaalde omstandigheden zelfs een klein vonkje een wereldoorlog kan ontketenen. De Eerste Wereldoorlog begon bijvoorbeeld met de moord op Franz Ferdinand, de erfgenaam van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk in Sarajevo. Toen Oostenrijk als vergelding Servië binnenviel, sleepten de militaire allianties van de tegenstanders heel Europa mee naar het slagveld. En omdat de Europese landen in die tijd koloniën over de hele wereld hadden, werd de oorlog al snel een wereldwijd conflict.

De wereld van nu is overladen met schietgrage leiders die de wereld graag in vuur en vlam zetten. Daarom moeten we ons zorgen maken en beseffen dat de zaken er slecht voor staan en heel snel nog veel erger kunnen worden.

Als er echter krachten van afscheiding in de wereld ontwaken, zijn ze altijd een klaroen, een voorbode die ons zegt dat we ons meer moeten inspannen om ons met elkaar te verbinden, om samen te werken en dat we boven de haat naar elkaar moeten uitstijgen. De enige oorzaak voor het lijden en de verschrikkelijke gebeurtenissen die zich nu in de wereld afspelen, is haat, wreedheid en het verlangen om andere mensen te tiranniseren.

Daarom is elk onrecht altijd een oproep om de eenheid, de empathie en de zorg voor elkaar te versterken. Tijden als deze, waarin we worden herinnerd aan wat werkelijk belangrijk is in het leven, zijn ook een gelegenheid om een betere wereld en een zorgzamer samenleving op te bouwen.

Dit is niet het moment om ruzie te maken over historische gerechtigheid of oude rancunes. Het is nu de tijd om liefde te genereren en dat kunnen we alleen doen waar nu geen liefde aanwezig is. Als wij liefde opbouwen waar eens haat was, zal het ware liefde zijn, dan is het onze eigen schepping, gesmeed uit de as van de vijandschap die wij hebben overwonnen. We leven in moeilijke tijden, dus we moeten de uitdagingen aangaan, we hebben geen andere keus.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/too-close-for-comfort-to-wwiii-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Waardoor is er haat tussen mensen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waardoor is er haat tussen mensen? (Quora)

Er staat geschreven: “De neiging van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd” (Genesis 8:21). Afgunst, lust, eerzucht en haat zijn egoïstische emoties die uniek zijn voor de mens. Bovendien wordt het menselijk egoïsme steeds groter en door die constante groei zijn onze ego’s tegenwoordig veel grover dan in het verleden.

Terwijl het menselijk ego de haat, de afwijzing, de vervreemding en het lijden veroorzaakt dat we in onze wereld voelen, moeten we ook inzien dat het feit dat we zo’n natuur en zulke gebroken relaties hebben, is bedoeld om dit te corrigeren. Ons egoïsme corrigeren betekent dat wij er bovenuit stijgen en een nieuw zintuig verwerven waardoor we de positieve kracht van de natuur tegenover ons ego voelen: de kracht van liefde, geven en verbinding. Alleen wij mensen kunnen een dergelijke correctie tot stand brengen. Ons egoïsme wordt steeds groter om ons te laten beseffen dat wij, tenzij we het corrigeren, in crises zullen belanden waarbij we geen andere keuze zullen hebben dan het ego te corrigeren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/what-instigates-hatred-among-humans-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “The Root Cause of People’s Hatred for Other People” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Chaim Ratz. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

De Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: de Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open

De verwikkelingen van deze oorlog gaan veel verder dan de gevolgen voor degenen die rechtstreeks bij dit conflict betrokken zijn. De wereld zal er opnieuw door worden gevormd, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat andere latente wrijvingen tussen landen en gebieden zullen worden geactiveerd als gevolg van de situatie Rusland-Oekraïne. Deze oorlog heeft nu een tijdperk geopend van kleine en grote oorlogen tussen verschillende volkeren.

De Britse premier Boris Johnson zei onlangs dat deze oorlog gemakkelijk “de grootste oorlog in Europa sinds 1945” kan worden, ik ben het ermee eens. Als landen met een dergelijke achtergrond geen onderlinge overeenstemming kunnen bereiken, hoeveel waarschijnlijker is het dan wel dat verschillende landen die grote verschillen en al oude conflicten hebben, gemakkelijk in een oorlog kunnen vervallen zonder duidelijk gerechtvaardigde redenen.

Op persoonlijk vlak stemt het mij droevig om te zien hoe het lot zich keert en wij ons opnieuw in een oorlog bevinden. Ik voel me bedroefd en ongerust omdat ik veel studenten in Rusland en Oekraïne heb die nu bedreigd worden en voelen hoe de verslechterende situatie hen en de hele wereld beïnvloedt. Ook in Israël heb ik veel studenten die met grote bezorgdheid volgen wat er in Oost-Europa gebeurt, bezorgd over het lot van hun familieleden en vrienden.

Ik koester de hoop is dat de uitingen van haat tussen de Russen en de Oekraïners, twee volkeren die door de geschiedenis heen zij aan zij hebben geleefd, spoedig zullen ophouden. Als het nog mogelijk zou zijn, zou ik alles in het werk willen stellen om hen het zwijgen op te leggen, te kalmeren en een escalatie te vermijden, maar op het ogenblik is dit niet mogelijk. 

In dit stadium kunnen we niet veel doen. We kunnen alleen maar verlangen naar vrede en een staakt-het-vuren, erover praten of alle partijen zich terughoudend willen opstellen. De partijen in het conflict zouden het voorbeeld kunnen volgen van inheemse Amerikaanse stammen die hun vijandschap begroeven in een ceremonie waarbij voorheen strijdende stammen overeenkwamen om hun geschillen bij te leggen en in harmonie te leven, zij bezegelden hun overeenkomst doordat het opperhoofd van elke stam een oorlogsbijl begroef.

Een dergelijk scenario lijkt onder de huidige omstandigheden niet realistisch. Boven de krachten van vijandigheid uit, boven het egoïsme en de controle als drijvende krachten van alle conflicten in de wereld, kunnen wij alleen een wereldwijd gebed om vrede naar Boven brengen, met het verzoek om met iedereen goed te kunnen omgaan. Want alleen in de kracht van verbinding en in de verbinding tussen onze harten kan er een grote positieve kracht ontstaan, een kracht die in staat is om alle partijen te verenigen, haters te verzoenen en de waarheid in ons allen wakker te roepen, namelijk dat wij allen tot één ziel behoren. Zoals er geschreven staat: “Hij die vrede maakt in Zijn Hoogten, moge Hij vrede maken tussen ons…” (Job, 25:2)

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/russia-ukraine-war-the-pandora-box-is-open-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wij kunnen de wereld alsnog naar een hoger niveau brengen

Er zijn altijd botsingen geweest in de mensheid. Er zijn botsingen geweest tussen landen, tussen Noord en Zuid en tussen regimes en ideologieën. Maar de botsing van vandaag gaat dieper. Het is een botsing tussen naties die elkaar niet willen accepteren zoals ze zijn en elkaar willen onderdrukken. Toch is het nog niet te laat om de wereld van haar neergang te redden en wij, mensen die juist de waarde van verscheidenheid begrijpen, zijn de enigen die dit kunnen doen.

Om een vreedzame wereldmaatschappij te bouwen, hebben we mensen nodig die waardering hebben voor diversiteit. Alleen mensen die verbinding zoeken boven de verschillen uit, kunnen een samenleving bouwen die sterker wordt naarmate zij diverser wordt.

Alles wat de test van de evolutie heeft overleefd, bestaat uit tegenstellingen die elkaar aanvullen. Van het atomaire niveau tot aan de meest complexe structuren in het universum, alles bestaat uit tegenstellingen die met elkaar samenwerken om een sterke structuur te creëren waarbij het ene element compenseert wat het tegenovergestelde element niet heeft. Dus als je je tegenstander vernietigt, vernietig je ook jezelf.

Zolang wij het standpunt blijven innemen dat “alleen ik gelijk heb” zal het in de wereld steeds slechter gaan. Het doet er niet toe wie er gelijk heeft. Een benadering die niet alle partijen omvat, maar het alleenrecht op de waarheid opeist, die zijn tegendeel, zijn tegenhanger ontkent, ondergraaft daarmee zijn eigen bestaan.

Denk eens aan “dag” zonder “nacht”, “liefde” zonder “haat”, “lente” zonder “herfst”, of “vriendelijkheid” zonder “wreedheid”. Geen van deze “positieve” termen zou bestaan als de “negatieve” tegenpool ook niet bestond. Zo zou onze wereld niet bestaan zonder het evenwicht tussen tegenstellingen die elkaar aanvullen en elkaars “tekortkomingen” compenseren.

Hoe precair de huidige situatie in de wereld ook is, het is ook een kans. Nu kunnen we het idee laten circuleren dat wij, alleen door onze opponenten te aanvaarden en zelfs te omarmen, kunnen groeien. De toenemende politieke spanningen zorgen ervoor dat wij waakzaam zijn en letten op elk teken van gezond verstand, het geluid van het gezonde verstand moet nu verklaren dat oorlog uiteindelijk het einde van iedereen betekent.

Ik hoop en bid dat het gezonde verstand het zal winnen in deze oorlog.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/we-can-still-lift-up-the-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →